Opracowała: Małgorzata K. Frąckiewicz

 Prezentowany poniżej materiał zawiera informacje, jakie są zarejestrowane w aktach metrykalnych jako zachowanych dokumentach urzędowych i podstawowych źródłach historycznych m.in. do badania dziejów rodów i rodzin łomżyńskich. Mogą one stanowić źródło interesującej wiedzy o przodkach i poszczególnych członkach lokalnej społeczności. Pozwalają odkodować pewien obraz mista, który znajduje swoje odzwierciedlenie np. w nazwach zawodów wykonywanych przez mieszkańców danego miejsca w określonym czasie. Ponadto zapisane w nich dane to materiał wskazujący na skład osobowy i narodowościowy dawnych mieszkańców Łomży i podmiejskiej wsi Łomżycy.

Na podstawie aktów metrykalnych można ustalić historię rodów i rodzin łomżyńskich, ich skład osobowy, narodowość czy wyznanie. Ponadto same nazwiska, a często także imiona poszczególnych osób mogą być podstwą dodatkowych informacji o naszych przodkach. Jeśli np.

Zbiór informacji o osobach, które zostały zarejestrowane w Księdzei urodzeń Parafii Łomżyńskiej w latach 1834-1844 to zapis poświadczający charakter dawnej Łomży jako miasta szkół i rzemieślników, miasta, które już wówczas niejako kształtowało swoje oblicze miejskości, wytwarzało pewną tradycję. Jej właściwa identyfikacja to podstawa do budowania naszej  współczesnej tożsamości.

A

Jan Agart Rękawicznik 1843, KUŁ 202;

Krystyan Agart Stolarz Ewangelik 1838, KUŁ 129;

Stanisław Alexy siodlarz z Łomży 1834, KUŁ 138;

Antoni Andruszkiewicz żandarm z Komendy Łomżyńskiej 1837, KUŁ 81; 1838, KUŁ 200; 1840, KUŁ 48; 1841, KUŁ 30; 1843, KUŁ 79;

Bogumił Andrychowski Kowal 1839, KUŁ 12;

Paweł Anicki sługa kościelny z Łomży 1834, KUŁ 170; Jan Anicki włościanin wyrobnik 1843, KUŁc 43;

B

Franciszek Baranowski sztelmach z Łomży 1836, KUŁ 147; 1840, KUŁ 134; 1843, KUŁ 217;

Franciszek Baranowski stolarz 1841, KUŁ  213;

Kacper Bazydło włościanin wyrobnik 1839, KUŁc 1; 1840, KUŁc 56; 1841, KUŁc 191;

Jan Bednarski obywatel z Łomży 1834, KUŁ 193; 1836, KUŁ 83;

Antoni Bejer (Beier) obywatel 1835, KUŁ 119; 1837, KUŁ 37; 1840, KUŁ 100; Antoni Bejer Szlosarz 1842, KUŁ 153;; 1844, KUŁ 100;

Wielmożny Bonawentura Bekanowski Nauczyciel przy Gimnazyum Łomżyńskiem 1838, KUŁ 164;

Felixa Bekier wdowa po zmarłym Karolu Bekierze Weterenarzu 1842, KUŁ 178;

Karol Bellach Piekarz w Łomży zamieszkały 1837, KUŁ 175; 1838, KUŁ 212;

Wielmożny Karol Berdo podporucznik Komendy Inwalidnej 1842, KUŁ 152;

Wielmożny Ignacy Bernatowicz Sędzia prezyduiący w Sądzie policyi poprawczey Wydziału Łomżyńskiego 1835, KUŁ 152;

Jozef Bertin profesor Gimnazyum Łomżyńskiego 1838, KUŁ 82; Wielmożny Józef Bertyn Professor Gimnazyum w Łomży 1839, KUŁ 77; 1840, KUŁ 202;

Alexander Blenau Strażnik Dochodow tabacznych 1843, KUŁ 131;

Jan Blusiewicz obywatel z Łomży 1834, KUŁ 139; 1838, KUŁ 153;

Walenty Blusiewicz obywatel 1840, KUŁ 17; Walenty Bluszewicz gospodarz 1842, KUŁ 151;

August Böhm Kontroler Kasy Obwodu Łomżyńskiego 1835, KUŁ 16; Wielmożny August Böhm Kontroller Kassy Obwodowey w Łomży 1837, KUŁ 64; 1839, KUŁ 143;

Krzysztof Biały szlachcic 1836, 1836, KUŁ 91;

Barbara Bielakowa wyrobnica 1838, KUŁ 162;

Kazimierz Biegański puszkarz 1843, KUŁ 100;

Jakub Bielicki wyrobnik z Łomży 1835, KUŁ 176; Jakob Bielicki obywatel 1839, KUŁ 66; Jabób Bielicki gospodarz 1841, KUŁ 209;

Walenty Bielicki obywatel z Łomży 1835, KUŁ 44; 1839, KUŁ 90, 91;

Walenty Bielicki Woźny 1842, KUŁ 91;

Cecylia Bogdanowicz służąca 1838, KUŁ 30;

Antoni Bonus włościanin gospodarz 1841, KUŁc  207; 1843, KUŁc 82; Piotr Bonus włościanin gospodarz 1844, KUŁc 34;

Łukasz Borkowski Kucharz 1840, KUŁ 126;

Jan Brodowski posługacz przy Biorze Obwodowym 1841, KUŁ 190; Jan Brodowski posługacz w Biorze Naczelnika Powiatu Łomżyńskiego 1843, KUŁ 101;

Kasper Bronowicz obywatel gospodarz 1839, KUŁ 144; 1841, KUŁ 90; 1843, KUŁ 123;

Józef Bronowicz gospodarz 1842, KUŁ 66; 1844, KUŁ 54;

Józef Brucki Woźny Trybunału Cywilnego Woiewodztwa Augustowskiego zamieszkały w Łomży 1836, KUŁ 138;

Jakub (Jakób) Brzeziński wyrobnik 1836, KUŁ 130; 1839, KUŁ 182; 1844, KUŁ 94;

Franciszek Bubrzycki wyrobnik 1843, KUŁ 16;

C

Jan Chęciel 1834, KUŁ 110;

Antoni Chludziński włościanin z Łomżycy 1834, KUŁc 183; Antoni Chludziński włościanin gospodarz 1839, KUŁc 58;

Jgnacy Chmarzyński wyrobnik z Łomży 1835, KUŁ 91; 1839, KUŁ 8;

Konstanty Floryan Chodowiecki dozorca Więzienia Łomżyńskiego 1837, KUŁ 163;

Jan Chodnicki Malarz 1844, KUŁ 2;

Paweł Choinka włościanin gospodarz 1842, KUB 241;

Wojciech Choromański wyrobnik 1843, KUŁ 143;

Roch Chojnowski Obywatel 1843, KUŁ 216;

Maryanna Choynowska wyrobnica 1837, KUŁ 183;

Kazimierz Chrzanowski obywatel 1842, KUŁ 36;

Adam Chudzik wyrobnik 1840, KUŁ 153;

Jaśnie Wielmożny Karol Chwalibog Prezes Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Guberni Augustowskiey 1838, KUŁ 197;

Samuel Ciemiątkowski stolarz z Łomży 1837, KUŁ 23;

Klemens Cimochowski Kancelista Biura Obwodu Łomżyńskiego 1839, KUŁ 23; Klemens Cimochowski Kancellista Obwodu Łomżyńskiego 1840, KUŁ 106;

Michał Cieślewski obywatel z Łomży 1834, KUŁ 169;

Michał Cieśloski obywatel z Łomży 1836, KUŁ 232; 1840, KUŁ 99; Michał Cieślowski gospodarz 1838, KUŁ 188; 1842, KUŁ 140; Jan Cieślowski gospodarz 1840, KUŁ 5; 1843, KUŁ 89; Jan Cieślowski Obywatel 1840, KUŁ 200;

Antoni Cieślikowski Szynkarz 1838, KUŁ 156;

Michał Cieszkowski posługacz przy poczcie w Łomży 1839, KUŁ 49;

Antoni Cieśluk wyrobnik z Łomży 1835, KUŁ 136; Antoni Cieśluk Szynkarz 1840, KUŁ 60;

Krystyan Ciorkus cieśla z Łomży 1836, KUŁ 215;

Piotr Ciuński 1841, KUŁ 33;

Onufry Czaykowski obywatel z Łomży 1834, KUŁ 152; Onufry Czajkowski wyrobnik z Łomżycy 1836, KUŁc 67; Antoni Czaykowski obywatel w Łomży zamieszkały 1837, KUŁ 125; Onufry Czaykowski Szynkarz 1838, KUŁ 40; Wielmożny Apolinary Czajkowski Komornik Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Guberni Augustowskiej 1843, KUŁ 189;

Wielmożny Józef Czaplicki Naczelnik Komory Konsummowej Gubernii Augustowskiej 1838, KUŁ 143, 144;

Rozalija Czarkoska wyrobnica w Łomży zamieszkała 1836, KUŁ 186;

Stanisław Czerwiński Mularz 1838, KUŁ 151; Stanisław Czerwiński Czeladnik Mularski 1841, KUŁ 5;

Piotr Czyżeski Asystent Kassy 1836, KUŁ 173;

D

Dorota Damięcka akuszerka 1837, KUŁ 184; 1838, KUŁ 29;

Józef Danowski strażnik celny 1837, KUŁ 113;

Jan Dańkoski dozorca więzienia 1836, KUŁ 31;

Antoni Dardziński malarz w Łomży zamieszkały 1834, KUŁ 181;

Ignacy Dąbroski obywatel 1834, KUŁ 129; 1836, KUŁ 212; 1842, KUŁ 58; Jgnacy Dąbrowski wyrobnik 1834, KUŁ 198; 1838, KUŁ 161; Kazimierz Dąbrowski włościanin gospodarz z Łomżycy 1834, KUŁc 143; 1836, KUŁc 17; 1838, KUŁc 61; 1842, KUŁc 76; Stanisław Dąbrowski weteran z Łomży 1835, KUŁ 144; Walenty Dąbrowski obywatel 1835, KUŁ 34; 1837, KUŁ 31; Adam Dąbrowski włościanin z Łomżycy 1836, KUŁc 112; Franciszek Dąbroski obywatel 1836, KUŁ 30; Kazimierz Dąbrowski wyrobnik 1840, KUŁc 131; Saweryn Dąbrowski Obywatel 1841, KUŁ 28; Sewewryn Dąbrowski włościanin gospodarz 1843, KUŁc 93;

Franciszka Dąbrowska obywatelka 1838, KUŁ 127;

Andrzej Dąbkowski włościanin gospodarz 1842, KUŁc 107;

Wielmożny Teofil Demby szlachcic nateraz Dzierżawca Dubr Rządowych Borowe
w obwodzie Ostrołęckim tamże zamieszkały 1836, KUŁ 213;

Franciszek Dęboski obywatel 1834, KUŁ 178; 1836, KUŁ 107; Franciszek Dębowski Mieszczanin Gospodarz 1839, KUŁ 15;

Jan Długoborski obywatel 1836, KUŁ 15; Kasper Długoborski obywatel 1837, KUŁ 109;

Jan Dobkowski stolarz w Łomży zamieszkały 1834, KUŁ 149;

Franciszek Dobrowolski stolarz 1837, KUŁ 162;

Bartłomiej Dodziński gospodarz 1842, KUŁ 163;

Antoni Doktorski żołnierz dziesiątego okręgu komendy Inwalidney Łomżyńskiej 1837, KUŁ 65;

Wielmożny Henryk Domański Reient Kancelaryi Ziemiańskiej powiatu Tykocińskiego 1839, KUŁ 118;

Michał Doroch Garncarz 1840, KUŁ 181;

Jan Drozyner bednarz 1844, KUŁ 46;

Jan Duńkowski dozorca więzienia 1836, KUŁ 117;

Marianna Duńkowska akuszerka 1838, KUŁ 92, 171, 199; 1839, KUŁ 170; 1840, KUŁ 109, 188; 1841, KUŁ 173; 1842, KUŁ 92;

Michał Dutkiewicz wyrobnik w Łomży zamieszkały 1838, KUŁ 9; Stanisław Dutkiewicz wyrobnik 1840, KUŁ 205; 1843, KUŁ 135;

Michał Dymin(ń)ski obywatel 1834, KUŁ 113; 1836, KUŁ 54; Jan Dymiński sługa kościelny 1838, KUŁ 99; 1839, KUŁ 60;

Franciszek Dymnicki Kowal 1844, KUŁ 79;

Agnieszka Dzierżanowska wyrobnica 1838, KUŁ 58;

E

Franciszek Elsner szewc z Łomży 1837, KUŁ 97;

Krzyszto Entzel Ewangelik 1838, KUŁ 124;

F

Adam Ferenc włościanin // gospodarz z Łomżycy 1835, KUŁc 67; 1838, KUŁc 28; 1841, KUŁc 85; 1844, KUŁc 58; Małgorzata Ferenc akuszerka 1836, KUŁc 72; Franciszka Ferenc akuszerka 1837, KUŁ 47; Ludwik Ferenc włościanin gospodarz 1841, KUŁc 160; 1843, KUŁc 211;

Sylwester Feszkowski Kancelista Trybunału w Łomży 1837, KUŁ 52; Wielmożny Sylwester Feszkowski Sekretarz Biura Prokuratora Krolewskiego 1838, KUŁ 222; Sylwester Feszkowski Sekretarz przy prokuratorze Królewskim 1843, KUŁ 8;

Jan Filipowicz wyrobnik z Łomży 1835, KUŁ 6; 1837, KUŁ 138; 1840, KUŁ 70;

G

Stanisław Garbulewski wyrobnik 1839, KUŁc 200; 1842, KUŁ 46; 1844, KUŁ 89;

Piotr Gardocki włościanin gospodarz 1836, KUŁc 19; 1838, KUŁc 52; 1840, KUŁc 112; 1842, KUŁc 187;

Anna Gawło(w)ska akuszerka 1834, KUŁ 72, 79, 99, 156, 157, 172; 1835, KUŁ 2, 17, 18, 37, 45; 1836, KUŁ 7…; 1837, KUŁ 11…; 1838, KUŁ 10, 49, 65…; 1839, KUŁ 22, 33, 43, 95, 103, 164, 175; 1840, KUŁ 21, 29, 44, 169, 195; 1841, KUŁ 17;

Wielmożny Franciszek Gawroński Professor Wojewodzkiego Gymnazyum w Łomży 1835, KUŁ 56; Walenty Gawroński włościanin // włościanin gospodarz 1835, KUŁc 25; 1837, KUŁc 67; 1839, KUŁc 129, 159; 1842, KUŁc 113; Jan Gawroński włościanin gospodarz 1836, KUŁc 78; 1842, KUŁc 24; Jakub Gawroński włościanin gospodarz w Łomżycy zamieszkały 1837, KUŁc 206; 1840, KUŁc 123; 1843, KUŁc 35; Łukasz Gawroński gospodarz 1838, KUŁ 67;

Stanisław Gazicki Obywatel // Obywatel Professyi Rzeznik 1839, KUŁ 201; 1841, KUŁ 58; 1842, KUŁ 206; 1843, KUŁ 71;

Augustyn Gąsiewski gospodarz // Mularz 1838, KUŁ 201; 1840, KUŁ 146;

Walerian Gąsowski Krawiec 1844, KUŁ 99;

Joan Genter z profesyi powroznik w Łomży zamieszkały Ewangelik 1836, KUŁ 198;

Michał Geniuczko szewc 1837, KUŁ 85;

Maciej(y) Gietek Woźny Sądu policyi poprawczey Wydziału Łomżyńskiego 1837, KUŁ 135; 1837, KUŁ 8; Maciey Gietek wyrobnik 1840, KUŁ 45, 113; 1842, KUŁ 134; Apolinary Gietek wyrobnik 1843, KUŁ 200;

Małgorzata Gietkowa wyrobnica 1839, KUŁ 203;

Wielmożny Benedykt(y) Ginoff  Nauczyciel Muzyki w Mieście Łomży zamieszkały // Artysta Muzyki // metr muzyki 1836, KUŁ 123; 1839, KUŁ 183; 1842, KUŁ 88;

Jan Ginter powroźnik 1838, KUŁ 97;

Franciszka Glińska akuszerka 1843, KUŁ 179;

Krystyna Godlewska wyrobnica 1838, KUŁ 147;

Wielmożny Ignacy Godyński Komornik przy Trybunale Cywilnym Pierwszey Jnstancyi Guberni Augustowskiey 1838, KUŁ 224; 1840, KUŁ 103; 1841, KUŁ 116;

Adam Gorski gospodarz z Łomży 1836, KUŁ 227; 1840, KUŁ 114; 1844, KUŁ 97; Rajmund Górski szlachcic Komornik Trybunału w Łomży // Komornik Trybunału Pierwszey Instancyi Gubernii Augustowskiey Wydziału Pierwszego // Obrońca 1837, KUŁ 26, 27; 1838, KUŁc 172; 1839, KUŁ 104; 1842, KUŁ 189;

Augustyn Gosiewski mularz 1837, KUŁc 3; 1843, KUŁc 151; Marcin Gosiewski gospodarz 1838, KUŁ 218; 1841, KUŁ 122;

Wielmożny Fryderyk Gostkowski szlachcic dziedzic wsi Mazur z przyległościami w powiecie tykocińskim nateraz zamieszkały w Łomży 1834, KUŁ 82;

Augustyn Goszewski włościanin 1835, KUŁc 64;

Józef Granatowski wyrobnik z Łomży 1835, KUŁ 51; 1838, KUŁ 33; 1841, KUŁ 47;

Ignacy // Stanisław Ignacy Greyger // Gryger // Grygier // Gregier  piekarz // piekarz Ewangelik 1834, KUŁ 93; 1836, KUŁ 69; 1837, KUŁ 96; 1841, KUŁ 210; 1843, KUŁ 73;

Alexander Grekowski pisarz sądu pokoju w Łomży 1834, KUŁ 185;

Wawrzyniec Grodzki Żandarm 1844, KUŁ 52;

Andrzej Grosfeld wyrobnik 1843, KUŁ 1;

Jozef Grudziński Stroż Gimnazyum Łomżyńskiego 1842, KUŁ 84;

Mateusz Grzech włościanin gospodarz 1844, KUŁ 61;

Wojciech Gzowski szlachcic dozorca więzienia // polycyant Szlachcic // policyant Urzędu Municypalnego Miasta Łomży 1835, KUŁ 27; 1836, KUŁ 207; 1839, KUŁ 52;

H

Wielmożny szlachetnie urodzony Michał Hanussowski Sekwestrator Rządowy 1836, KUŁ 238;

Karol Henselejt Fabrykant wyrobów miedzianych 1842, KUŁ 130;

Bogumił Hędrychowski // Hendrychowski kowal 1835, KUŁ 137; 1838, KUŁ 6; 1840, KUŁ 198; 1843, KUŁ 23;

Wielmożny Ludwik Hołownia Kapitan Woysk Cessarskich Adjutant placu miasta Łomży // Kapitan Wojsk Cessarskich Rosyjskich Adjutant Placu 1836, KUŁ 246; 1838, KUŁ 38; 1842, KUŁ 14, 15;

Ignacy Humiński // Humieński obywatel // Rzeźnik 1836, KUŁ 223; 1841, KUŁ 135;

Jan Hurkiewicz Fabrykant wyrobów żelaznych 1838, KUŁ 159; 1841, KUŁ 61;

I

Stanisław Iwanicki obywatel w Mieście Łomży zamieszkały // Sztelmach 1837, KUŁ 223; 1840, KUŁ 89;

J

Jan Jabłoński Woźny przy Sądzie Policyi Poprawczej 1836, KUŁ 20; 1841, KUŁ 68; 1842, KUŁ 176; 1843, KUŁ 173;

Leonora Jagodzińska akuszerka 1835, KUŁ 135;

Jozef Jakubowski włościanin gospodarz 1843, KUŁc 212;

Franciszek Janiszewski Krawiec 1844, KUŁ 11;

Mateusz Jan(ń)kowski wyrobnik 1836, KUŁ 4; 1838, KUŁ 137; 1841, KUŁ 40; 1842, KUŁ 93;

Tomasz Janowski włościanin // wyrobnik włościanin 1835, KUŁc 95; 1838, KUŁc 85; 1840, KUŁc 151; Piotr Janowski gospodarz 1842, KUŁc 229; Tomasz Janowski włościanin wyrobnik 1843, KUŁc 176;

Jozef Januszkiewicz Brukarz w Tykocinie zamieszkały 1839, KUŁ 101;

Felicyanna z Szudrawskich Jarnutowska w mieście Łomży zamieszkała po zmarłym Andrzeju Jarnutowskim obrońcy Sądu Pokoju Powiatu Łomżyńskiego pozostała wdowa 1836, KUŁ 131;

Franciszek Jaros włościanin 1835, KUB 173; Paweł Jaros włościanin gospodarz 1842, KUB 38;

Walenty Jarosiński gospodarz 1837, KUŁc 55; 1842, KUŁc 45; Franciszek Jarosiński włościanin gospodarz 1838, KUB 1; Józef Jarosiński Droźnik 1840, KUŁc 117; 1842, KUŁ 217;

Jan Jarosławski mularz 1836, KUŁ 187;

Szlachetnie urodzony Wielmożny Jan Aloizy Jasiński profesor w Gymnazyum Guberni Augustowskiey w Łomży 1837, KUŁ 118;

Wielmożna Maryanna Jasińska Wdowa po byłym profesorze 1838, KUŁ 73;

Jan Jastrzębski włościanin gospodarz 1835, KUŁc 54; 1840, KUŁc 189; Franciszek Jastrzębski obywatel 1836, KUŁ 16; Jan Jastrzębski wyrobnik w Łomżycy zamieszkały 1837, KUŁc 199; Franciszek Jastrzębski Rzeznik 1838, KUŁ 191;

Wielmożny Wawrzyniec Jaworowski szlachcic obrońca przy sądzie policyi prostey powiatu Łomżyńskiego 1837, KUŁ 74;

(Wielmożny) Piotr Jemielit(t)y Archiwista Sądu Poprawczego Łomżyńskiego // Archiwista Sądu Policyi Poprawczej Wydziału Łomżyńskiego 1836, KUŁ 175; 1840, KUŁ 133; 1843, KUŁ 169;

Jan Jenart włościanin // gospodarz 1834, KUŁc 111; 1837, KUŁc 90; 1840, KUŁc 72; 1842, KUŁc 62;

Wielmożny Piotr Jerzykiewicz Rewizor Gubernialny Gubernii Augustowskiej 1842, KUŁ 71, 72;

Wielmożny Józef Jeziorkowski Applikant Trybunału 1842, KUŁ 197;

Wielmożny Ludwik Jocz Inżynier Obwodu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 160; 1838, KUŁ 36;

Maciej Jorga gospodarz 1842, KUŁ 26;

Anna Jorgowa obywatelka 1837, KUŁ 2;

Stanisław Juczewski wyrobnik // policjant 1837, KUŁ 196; 1839, KUŁ 74; 1840, KUŁ 142, 196; 1841, KUŁ 168; 1844, KUŁ 47; Józef Juczewski gospodarz 1842, KUŁ 143;

Franciszek Jurkowski wyrobnik 1834, KUŁ 70; Benedykt(y) Jurkowski wyrobnik // włościanin wyrobnik 1841, KUŁc 164; 1842, KUŁc 231;

K

Mikołaj Kaczubiński wyrobnik 1835, KUŁ 77;

Grzegorz Kaczyński gospodarz 1836, KUŁ 195; Mateusz Kaczyński weteran 1836, KUŁ 101; 1838, KUŁ 203; `1839, KUŁ 161; Józef Kaczyński włościanin furman 1842, KUŁ 137; Mateusz Kaczyński żołnierz Komend Inwalidnych 1842, KUŁ 29; 1843, KUŁ 37;

Józef Kalinowski mydlarz z Łomży 1835, KUŁ 42; Józef Kalino(w)ski włościanin gospodarz 1837, KUS 53; 1839, KUS 132; 1838, KUS 138; 1840, KUS 191; 1842, KUŁ 196; 1844, KUS 14; Franciszek Kalinowski gospodarz 1839, KUS 126;

Franciszek Kamiński wyrobnik 1835, KUŁ 86; Józef Kamiński włościanin gospodarz 1841, KUŁc 12;

Tomasz Kamieński Woźny przy Sądzie Poprawczym 1841, KUŁ 195; Franciszek Kamieński Szynkarz 1842, KUŁ 205; 1843, KUŁ 225; Józef Kamieński włościanin gospodarz 1844, KUŁc 13;

Franciszek Kamiński włościanin gospodarz 1842, KUŁc 13;

Marcin Karpi(e)ński włościanin // gospodarz 1836, KUS 200; 1839, KUS 78; 1841, KUS 179; 1841, KUŁ 149; 1843, KUS 201; Jan Karpiński Obywatel gospodarz 1841, KUŁ 162; 1844, KUŁ 92;

Felix Karwowski protokulista Sądu Policyi Poprawczej Wydziału Łomżyńskiego 1836, KUŁ 118; 1839, KUŁ 163; Felix Karwowski podporucznik komendant Komend Inwalidnych Obwodu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 90;

Jan Kawczyński organista 1834, KUŁ 71;

Alexy Kiszkarowski podoficer z Komendy Inwalidney Łomżyńskiey 1838, KUŁ 207;

Maciey Klimaszewski Dozorca Więzienia 1841, KUŁ 130;

Wielmożny Wincenty Klimontowicz Regent Wojewodztwa Augustowskiego w mieście Łomży mieszkający // Regent Kancellaryi Ziemiańskiej Guberni Augustowskiej // Dziedzic dobr Bęćkowa 1835, KUŁ 59; 1841, KUŁ 184; 1843, KUŁ 21;

Tomasz Kłys włościanin 1836, KUŁc 26; 1837, KUŁc 70; 1840, KUŁc 86; 1841, KUŁc 208;

Jakob Kmieciński Drożnik 1843, KUŁc 204;

Antoni Kobrzyński Trakternik 1841, KUŁ 61;

Józef Koc piekarz 1834, KUŁ 171;

Jan Kokowski obywatel // Woźny obywatel // gospodarz 1835, KUŁ 106; 1836, KUŁ 122; 1838, KUŁ 114; 1839, KUŁ 198; 1841, KUŁ 219;

Michał Kokoszka gospodarz 1841, KUŁ 1; 1842, KUŁ 209; Dyonizy Kokoszka gospodarz 1842, KUŁ 32; 1844, KUŁ 29; Franciszek Kokoszka Stolarz 1843, KUŁc 116;

Józefa Kokoszczyna obywatelka 1841, KUŁ 222;

Sylwester Kozikowski sługa kościelny 1839, KUŁ 191; 1840, KUŁ 2, 76, 172; 1841, KUŁ 70;

Anna Kozinkowska wyrobnica 1841, KUŁ 9;

Franciszek Kondratowski wyrobnik 1834, KUŁ 85;

Romuald Konopka wyrobnik 1834, KUŁ 187; Jan Konopka wyrobnik 1840, KUŁ 194; 1843, KUŁ 57;

Aneta Koronowska wdowa bezmężna 1838, KUŁ 127;

Wielmożny Michał Korpaczewski sekretarz tłomacz przy Komissyi obwodu Łomżyńskiego szlachcic // tłomacz z języka Rossyjskiego w Biurze Obwodowym 1834, KUŁ 147; 1841, KUŁ 201, 202; 1842, KUŁ 184, 185;

Małgorzata Korytkowska służąca 1838, KUŁ 17;

Stanisław Korzeniecki włościanin 1835, KUŁc 139;

Franciszka Korzeniecka akuszerka 1837, KUŁ 192; 1839, KUŁc 146;

Andrzej Kosinski //Andrzey Kosiński mieszczanin gospodarz //gospodarz włościanin 1838, KUŁ 140; 1841, KUŁ 146;

Fryderyk Kosiorek (Koszorek) stelarz 1835, KUŁ 87; 1837, KUŁ 148;

Wilhelmina Kosiorkowa stolarka 1841, KUŁ 59;

Onufry Kotowski wyrobnik //Tracz 1834, KUŁ 86; 1838, KUŁ 206;  1841, KUŁ 52; 1844, KUŁ 36; Piotr Kotowski Dozorca Więzienia 1839, KUŁ 46;

Michał Kowalewski wyrobnik 1835, KUŁ 169; Woyciech Kowalewski Policyant 1837, KUŁ 190; Wielmożny Franciszek Kowalewski Sekretarz Ławnik Magistratu Miasta Łomży // szlachcic wylegitymowany 1842, KUŁ 249; 1844, KUŁ 105;

Antoni Kowalski szewc // professyonista 1837, KUŁ 57; 1840, KUŁ 91; 1842, KUŁ 128;

Wojciech Kozielski wyrobnik 1835, KUŁ 141;

Andrzej Koziński wyrobnik 1835, KUŁ 159;

Michał Kozłowski garbarz 1835, KUŁ 172; Franciszek Kozłowski szewc // Obywatel 1836, KUŁ 105; 1839, KUŁ 100; 1842, KUŁ 85; Wielmożny Jan Kozłowski Sędzia Trybunału Pierwszej Instancyi Gubernii Augustowskiej 1842, KUŁ 213;

Maryanna Kozłowska żona szewca 1841, KUŁ 73; Franciszka Kozłowska Akuszerka 1843, KUS 207;

Wilhelm König Rymarz Ewangelik 1835, KUŁ 10; Piotr König Rymarz 1838, KUŁ 198;

Wielmożny Antoni Kra(s)suski Komornik Trybunały Pierwszej Instancyi // Komornik przy Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancyi Guberni Augustowskiej 1839, KUŁ 48; 1841, KUŁ 206;

Ludwik Krauss de Sandeswer (w rej. Krauze) Artysta Malarski 1839, KUŁ 134; Wielmożny Franciszek Krauze Nadleśniczy leśnictwa Łomżyńskiego 1842, KUŁ 129;

Fryderyk Kryg(i)er kapelusznik Ewangelik 1836, KUŁ 102; 1838, KUŁ 130; 1841, KUŁ 96; 1843, KUŁ 86;

Michał Krynicki wyrobnik 1834, KUŁ 164;

Walenty Kuberski rymarz 1835, KUŁ 150;

Beniamin Kucharowski stolarz 1842, KUŁ 55;

Paweł Kuczyński obywatel 1836, KUŁ 113; 1840, KUŁ 87;

Jakób Kulesza weteran dziewiątego okręgu straży wewnętrznej 1836, KUŁ 85;

Wielmożny Franciszek Kulwicz podleśny Lasow Rządowych 1843, KUŁ 192;

Onufry Kułakowski szlachcic dozorca więzienia 1834, KUŁ 136;

Józef Kwiatkowski szewc 1837, KUŁ 142; Maxymilian Kwiatkowski wyrobnik 1838, KUŁ 37;

L

Melchior Lauro rzeźnik 1834, KUŁ 87; 1835, KUŁ 69;

Ignacy Lawendowski// Lewandowski  Murgrabia przy Gimnazyum w Łomży // Murgrabia przy Szkołach Gymnazyalnych Łomżyńskich 1835, KUŁ 147; 1841, KUŁ 20; 1843, KUŁ 132;

Antoni Leszczyński wyrobnik 1834, KUŁ 177; 1837, KUŁ 69; Jan Leszczyński Burgrabia sądu pokoju w Łomży // Obywatel 1835, KUŁ 113; 1839, KUŁ 184;

Ferdynand Leydy szewc w Mieście Łomży zamieszkały // Obywatel 1837, KUŁ 127; 1840, KUŁ 74; 1840, KUŁ 96; 1843, KUŁ 144;

Wielmożny Józef Lichomski sekretarz Urzędu Municypalnego Miasta Łomży 1836, KUŁ 53; 1838, KUŁ 98; 1840, KUŁ 75;

Michał Lichota włościanin gospodarz w Łomżycy zamieszkały 1837, KUŁ 208;

Onufry Ligęza rejent 1836, KUŁ 71;

Mateusz Lipiński strycharz 1836, KUŁc 156;

Stanisław Lipkoski obywatel 1836, KUŁ 183;

Stanisław Listowski obywatel // obywatel gospodarz 1838, KUŁ 105; 1841, KUŁ 104;

Ł

Wawrzyniec Łada rzeźnik // professyi rzeźnickiej 1838, KUŁ 111; 1840, KUŁ 27; 1841, KUŁ 133;

Antoni Łasko strażnik pograniczny 1834, KUŁ 182;

Stanisław Łebkowski gospodarz //obywatel 1838, KUŁ 43; 1841, KUŁ 64;

Szymon Łepkoski kowal 1836, KUŁc 8;

Grzegorz Łoszewski Protokulista przy Sądzie Pokoju Powiatu Łomżyńskiego 1840, KUŁ 107, 108;

Scholastyka Łukaszewska akuszerka 1835, KUŁ 143;

M

Jan Maiewski Szynkarz 1841, KUŁ 120;

Felixa Maiewska Niewiasta lat dwadzieścia ieden mająca zreligii żydowskiey na katolicką nawroczona przez lat dwa w Klasztorze panien Benedyktynek artykułow wiary Chrzescianskiey uczona 1837, KUŁ 94;

Jan Mako(w)ski Podoficer Komendy Inwalidney Łomżyńskiej 1836, KUŁ 185; 1838, KUŁc 186; Karol Makowski Stolarz 1841, KUŁ 44;

Julian Malicki pisarz Więzienia Kryminalnego w Łomży 1840, KUŁ 55;

Piotr Malonowski gospodarz 1838, KUŁ 176;

Maciey Marciszewski Lokay 1841, KUŁ 94;

Marianna Markiewicz akuszerka 1837, KUŁ 1;

Adam Masłowski kolonista z Łomżycy 1837, KUŁc 86;

Wielmożny Wincenty Mastelski (w rejestrze alfabetycznym: Mastalski) Lekarz Obwodowy 1841, KUŁ 92;

Jan Matusewicz Mularz 1838, KUŁ 53;

Tomasz Matusiewski wyrobnik z Łomży 1836, KUŁ 88;

Jan Matysiewicz mularz z Łomży 1835, KUŁ 112;

Mateusz Matyszeski włościanin // gospodarz 1834, KUŁc 134; 1836, KUŁc 139; 1838, KUŁc 56; 1839, KUŁc 109; 1841, KUŁc 42; 1842, KUŁc 90; 1844, KUŁc 15; Tomasz Matysze(w)ski // Matysiewski włościanin w Łomżycy zamieszkały 1834, KUŁc 179; 1837, KUŁc 42; 1839, KUŁc 112; 1840, KUŁc 144; 1841, KUŁc 167; 1844, KUŁc 101; Floryan // Florian  Matyszewski włościanin // gospodarz 1835, KUŁc 85; 1837, KUŁc 29; 1838, KUŁc 132; 1839, KUŁc 145; 1841, KUŁc 38; 1842, KUŁc 162; Andrzej Matyszewski gospodarz // włościanin 1841, KUŁc 25; 1841, KUŁc 214; 1844, KUŁc 74;

Daniel Mejer tkacz z Łomży Ewangelik 1836, KUŁ 127; 1839, KUŁ 65;

Karol Melcer// Meltzer postrzygacz Ewangelik 1835, KUŁ 70; 1837, KUŁ 152;

Franciszek Michałowski gospodarz rolny 1838, KUŁc 113; 1840, KUŁc 140; 1843, KUŁc 108;

Władysław Mieczkowski gospodarz w Parafii Wizkiej zamieszkały 1837, KUŁ 131;

Wielmożny Leopold Mierkowski Obrońca Sądu Pokoju Powiatu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 170; 1837, KUŁ 219; 1839, KUŁ 123; 1843, KUŁ 109; 1843, KUŁ 142;

Filip Mierzeiewski obywatel mularz // wyrobnik 1835, KUŁ 76; 1838, KUŁ 66; Antoni Mierzejewski mularz 1836, KUŁ 5; 1840, KUŁ 81; Jan Mierzeiewski włościani gospodarz 1839, KUŁc 27; 1841, KUŁc 84; 1842, KUŁc 138; Nikodem Mierzejewski kowal // szynkarz 1842, KUŁc 120; 1843, KUŁc 107;

Wielmożny Jan Mikoszewski Pisarz Sędzi Pokoiu Powiatu Łomżyńskiego 1834, KUŁ 136;

Jan Mikulski kucharz // wyrobnik 1835, KUŁ 132;

Jan ?Miłejko // Miteyko na teraz w Korpusie Inwalidów // żołnierz z Komendy Inwalidney 1836, KUŁc 57; 1838, KUŁc 54

Emilian Misieiow Zołnierz przy Prowiandzkim Magazynie Łomżyńskim 1838, KUŁ 173;

Paweł Mile(w)ski szewc // professyi szewskiej 1836, KUŁ 33;1838, KUŁ 160; 1840, KUŁ 149; 1842, KUŁ 60; 1843, KUŁ 163;

Wil(c)helm Milke stolarz 1836, KUŁ 86; 1839, KUŁ 83;

Wielmożny Wawrzyniec Moczarski szlachcic Sekretarz Kommissyi Obwodu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 65;

Franciszek Modzelewski wyrobnik 1834, KUŁ 80;

Stanisław Morawski dozorca Więzienia Łomżyńskiego 1837, KUŁ 22;

Wojciech Mordaczewski wyrobnik 1844, KUŁ 28;

Jan Mościcki Kancellista przy Sądzie policyi Poprawczej 1844, KUŁ 33;

Kazimierz Mrowczyński obywatel 1836, KUŁ 21; 1838, KUŁ 69; 1838, KUŁ 103; 1839, KUŁ 194; 1840, KUŁ 82; 1841, KUŁ 151;

Stanisław Mściuniewski // Mściwujewski obywatel // wyrobnik 1837, KUŁ 119; 1840, KUŁ 46;

Stanisław Muraski dozorca więzienia w Łomży 1835, KUŁ 109; Jan Murawski Tokarz 1840, KUŁ 95;

Franciszek Muszyński obywatel 1837, KUŁ 82; 1839, KUŁ 24; 1842, KUŁ 244; Benedykt(y)  Muszyński Bednarz // Czeladnik Mularski 1837, KUŁ 210; 1839, KUŁ 20; 1841, KUŁ 125; 1843, KUŁ 113;

Franciszek Musiński Obywatel rybak 1840, KUŁ 120;

Franciszek Myszyński wyrobnik 1834, KUŁ 84;

N

Andrzej Nagalski szewc 1835, KUŁ 114;

Józef Napiwocki kramarz // gospodarz 1835, KUŁ 170; 1839, KUŁ 179;

Jakub Narejko//Nerejko// Nereyko kowal1834, KUŁ 77; 1837, KUŁ 101; 1837, KUŁ 19;

Jakub Nejs włościanin // gospodarz 1835, KUŁc 35; 1837, KUŁc 30; 1839, KUŁc 154; 1842, KUŁc 86;

Julianna Nerkowska akuszerka 1841, KUŁ 136; 1842, KUŁ 159, 188, 200; 1843, KUŁ 25;

Michał Niedźwiecki gospodarz 1844, KUŁ 50;

Marcin Nieńkiewicz wyrobnik 1834, KUŁ 75

Antoni Nixa włościanin gospodarz 1842; KUB 114; 1839, KUB 206;

Michał Nornhejm Assesor honorowy Powiatu Łomżyńskiego 1843, KUŁ 72;

Jan Nowicki obywatel 1834, KUŁ 67;

Jozef Nowiński posługacz przy Kassie Obwodowey 1839, KUŁ 25; 1840, KUŁ 59;

Wielmożny Ignacy Nowowiejski Archiwista Trybunału Woiewodztwa Augustowskiego 1836, KUŁ 163;

 

O

Wielmożny Józef Odziemski Sekretarz Urzędu Pocztowego  1835, KUŁ 15;

Jakob Olech Malarz 1838, KUŁ 192;

Wielmożny Michał Olędzki profesor Gymnazyum Łomżyńskiego 1834, KUŁ 76; 1841, KUŁ 55; 1844, KUŁ 65;

Stanisław Olszewski rymarz 1836, KUŁ 193; Marcin Olszewski wyrobnik // Obywatel // gospodarz 1838, KUŁ 80; 1839, KUŁ 153; 1842, KUŁ 124; Walenty Olszewski Garncarz 1844, KUŁ 75;

Marcin Omylianowski wyrobnik 1844, KUŁc 85;

Leopold Orłowski Aplikant Urzędu Municypalnego 1839, KUŁ 185; 1841, KUŁ 185;

Mateusz Orzechowski wyrobnik Piwowar 1835, KUŁ 71;

Fabian Ostrowski Szewc 1840, KUŁ 65; 1842, KUŁ 31; 1844, KUŁ 21; Piotr Ostrowski stolarz 1834, KUŁ 142; 1836, KUŁ 178; Felix Ostrowski Lekarz wolno praktykujący 1839, KUŁ 61;

Antoni Ozypiński Dziennikarz Komisyi Obwodu Łomżyńskiego szlachcic 1835, KUŁ 53; Wielmożny Antoni Ozypiński kancelista Komissyi Obwodowey 1939, KUŁ 105;

P

Wielmożny Antoni Pabudzyńksi Podprokurator Sądu Poprawczego Łomżyńskiego 1839, KUŁ 70;

Grzegorz Paprowicz Porucznik Komendy Inwalidney 1839, KUŁ 79;

Michał Parchwianow Wachter przy Magazynie Łomżyńskim // Wachter magazynowy 1837, KUŁ 197; 1842, KUŁ 165;

Felix Pawłowski obywatel 1838, KUŁ 84; Walęty Pawłowski wyrobnik 1838, KUŁ 142;

Małgorzata Pęgowska akuszerka 1841, KUŁ 62, 95, 197, 212; 1842, KUŁ 94, 246; 1843, KUŁ 2, 26, 42, 60, 77, 83, 92, 96, 117, 129, 140, 178, 187, 194, 197, 229; 1844, KUŁ 12, 20, 40, 93;

Wielmożny Piotr Piasecki Aptekarz Szlachcic wylegitymowany Herbu Zabawa 1842, KUŁ 108, 109, 110, 111; Józef Piasecki Dozorca // Strażnik Więzienia 1840, KUŁ 170; 1844, KUŁ 78;

Wielmożna Franciszka z Troianowskich Piasecka z pierwszego małżeństwa Woynarowska aptekarzowa 1838, KUŁ 112;

Paweł Piaścik wyrobnik 1841, KUŁc 93;

Paweł Piaściński włościanin wyrobnik 1843, KUŁc 186;

Walenty  Piątek obywatel // gospodarz // wyrobnik 1835, KUŁ 97; 1939, KUŁc 63; 1842, KUŁ 53;

Jan Piec(z)ko szewc 1837, KUŁ 18; 1839, KUŁ 102; Ludwik Piecko Szewc // professyi szewieckiey 1843, KUŁ 67; 1840, KUŁ 102;

Ewa Pieszkowska Żona Woźnego 1841, KUŁ 200;

Adam Pietraszewski żandarm 1838, KUŁ 39; 1839, KUŁ 36; 1841, KUŁ 118; 1844, KUŁ 41;

Paweł Pietruszka wyrobnik 1840, KUŁ 163;

Jozef Piotrowski Pocztylion 1841, KUŁ 205;

Wielmożny Michał Pławski Naczelnik Urzędu Poczty 1837, KUŁ 110; 1840, KUŁ 34, 35; 1843, KUŁ 103, 104;

Jan Płoskiewicz Bednarz 1841, KUŁ 97;

Stanisław Pogroszeski strażnik 1836, KUŁ 225;

Stanisław Połończyk włościanin wyrobnik 1841, KUŁc 215; Jozef Połończyk włościanin wyrobnik 1844, KUŁc 6;

Walenty Połowski wyrobnik 1841, KUŁ 78;

Jan Powichrowski obywatel 1837, KUŁ 76;

Tomasz Prosiński Expedytor Bióra Obwodu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 98; Wielmożny Wawrzyniec Prosiński Kassyer Mieyski Miasta Łomży 1838, KUŁ 122; 1839, KUŁ 135; 1842, KUŁ 61; 1843, KUŁ 127;

Mateusz Prusko wyrobnik 1834, KUŁ 119;

Andrzej Przestrzelski służący 1842, KUŁ 145;

Piotr Przezdziecki Weteran Okręgu dziesiątego Straży Wewnętrzney z Komendy Inwalidney Łomżyńskiej 1837, KUŁc 78;

Paweł Przygoda włościanin gospodarz 1843, KUŁc 203; Bartłomiej Przygoda włościanin gospodarz 1843, KUŁc 12;

Franciszek Pusz Mularz Szynkarz 1840, KUŁ 141; 1842, KUŁ 175;

R

Karol Rach cieśla 1835, KUŁ 126;

Michał Radkie Ewangelik Zduńskiej professyi 1838, KUŁ 177;

Jan Rapnicki obrońca Sądu pokoju Powiatu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 18;

Józef Ratynski włościanin // gospodarz 1834, KUŁc 168; 1837, KUŁ 14; 1838, KUŁc 12; 1840, KUŁ 50; 1842, KUŁc 119;

Maciej Regulski obywatel szlachcic 1835, KUŁ 62; 1836, KUŁ 206; 1838, KUŁ 182; 1840, KUŁ 128;

Ferdynand Rejnard Mularz 1834, KUŁ 198;

Marcin Repliński obywatel 1834, KUŁ 104; 1835, KUŁ 162; 1838, KUŁ 91; 1841, KUŁ 45; 1842, KUŁ 4;

Adam Rękiewicz szewc 1835, KUŁ 63;

Józef Rogiński wyrobnik 1834, KUŁ 158; 1838, KUŁ 106; Stanisław Rogiński wyrobnik 1841, KUL 176; Jozef Rogiński wyrobnik 1842, KUŁ 7;

Wielmożny Mikołaj Rogowski Patron Trybunału Pierwszej Instancyi  i Nauczyciel Prawa przy Gimnazyum 1838, KUŁ 78; 1840, KUŁ 84; Wielmożny Adam Rogowski Komornik Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi Gubernii Augustowskiey 1840, KUŁ 137; 1842, KUŁ 65;

Wielmożny Jan Nepomucen Rolbiecki naddzierżawca Ekonomii Brok 1842, KUŁ 248;

Antoni Romanowski szewc 1834, KUŁ 165; 1836, KUŁ 150;

Jan Rosłaniewski Kupiec 1841, KUŁ 77;

Józef Rostkowski wyrobnik 1834, KUŁ 116; 1836, KUŁ 214;

Karol Rozenfeld wyrobnik 1836, KUŁ 211;

Wincenty Rosensteyn (Rozenszteyn) Lekarz wolno praktykuiący 1838, KUŁ 227, 228; 1841, KUŁ 147; 1843, KUŁ 191;

Franciszka Rozensztejnowa Akuszerka 1841, KUŁ 26; 1842, KUŁ 52;

Antoni Rucki Slusarz 1840, KUŁ 28;

Wielmożny Kazimierz Rutkowski Pisarz Trybunału Woiewodztwa Augustowskiego 1836, KUŁ 192; Franciszek Rutkowski cukiernik 1837, KUŁ 141; 1840, KUŁ 167; 1841, KUŁ 211; 1843, KUŁ 91; Wincenty Rutkowski Szypper w Łomży z Berlinką zamieszkały 1843, KUŁ 126;

Wojciech Rzotkiewicz włościanin 1835, KUŁ 40;

 

S

Wojciech Sadkowski obywatel // gospodarz 1834, KUŁ 130; 1840, KUŁ 179; 1841, KUŁ 221; 1843, KUŁ 138; Jan Sadkowski obywatel 1835, KUŁ 68; Stanisław Sadkowski gospodarz // wyrobnik 1839, KUŁ 174; 1841, KUŁ 134; 1844, KUŁ 7;

Grzegorz Sadowski  sztelmach 1834, KUŁ 178; 1838, KUŁ 4; 1839, KUŁ 51; 1841, KUŁ 69; Stanisław Sadowski zakrystyan // przy Kościele Farnym Łomżyńskim 1834, KUŁ 166; 1836, KUŁ 36; 1838, KUŁ 47; Jan Sadoski Weteran 1835, KUŁ 84; Jan Sadowski włościanin wyrobnik 1837, KUB 191; Jan Sadowski gospodarz 1838, KUŁc 110; Marcin Sadowski wyrobnik 1836, KUŁ 95; Maciey Sadowski wyrobnik 1837, KUŁ 155; 1840, KUŁ 132; Szymon Sadowski włościanin robotnik 1838, KUŁ 223; 1843, KUŁ 141; Józef Sadowski Obywatel 1839, KUŁ 150;

Maryanna z Koncewiczów Sadowska wyrobnica szlachcianka we wsi Horodence państwie Rossyjskim zamieszkała stale 1840, KUŁ 160;

Karol Sandbeck obywatel 1838, KUŁ 183;

Karol Safiański Obywatel Kowal 1840, KUŁ 111;

Rozalia Safiańska obywatelka 1837, KUŁ 224;

Małgorzata Sakowska wyrobnica 1843, KUŁ 180;

August Schwarzbach kapelmayster z Pułku Sank Petersburskiego w Łomży nateraz zamieszkały 1834, KUŁ 184;

Wielmożny Teodor Seyfried (Sejfrejd) Budowniczy Obwodu Łomżyńskiego 1835, KUŁ 79; 1835, KUŁ 158;

Antoni Sęk włościanin // gospodarz 1835, KUB 78; 1837, KUB 79;

Wojciech Siecikowski kucharz 1835, KUŁ 138; 1839, KUŁ 59; 1842, KUŁ 48;

Bonifacy Sierzputowski Strażnik więzienia Łomżyńskiego 1840, KUŁ 64;

Wielmożny Józef Skłodowski profesor Gimnazyum Łomżyńskiego 1837, KUŁ 56;

Paweł Skowroński brukarz // włościanin wyrobnik 1836, KUŁ 29; 1844, KUŁ 76;

Mikołaj Sliwka wyrobnik 1836, KUŁ 58;

Bartłomiej Smoliński szewc // Obywatel professyi szewieckiej 1834, KUŁ 92; 1836, KUŁ 52; 1838, KUŁ 100; 1840, KUŁ 204; 1843, KUŁ 32;

Franciszek Smiaro(w)ski włościanin 1835, KUŁc 103; 1838, KUŁc 13; 1840, KUŁc 147; 1844, KUŁc 18; Wielmożny Mateusz Smiarowski patron przy Trybunale Cywilnym Pierwszey Instancyi Wojewodztwa Augustowskiego 1835, KUŁ 134;1836, KUŁ 190; 1842, KUŁ 79, 80, 81, 82; Paweł Smiarowski gospodarz 1836, KUŁc 155; Jan Smiarowski włościanin gospodarz 1842, KUŁc 19;

Wincenty Sobolewski żołnierz Komendy Inwalidney Dziesiątego Okręgu 1837, KUŁ 157;

Grzegorz Sobociński mularz 1838, KUŁ 104; 1840, KUŁ 23;

Wielmożny Stanisław Sokołowski Woyt gminy Rembielin // szlachcic wylegitymowany 1834, KUŁ 176; 1837, KUŁ 62; 1840, KUŁ 161; Józef Sokołowski nawrócony z Żydostwa ochrzczony został imieniem Józef, przybrał nazwisko Sokołowski poprzednio btł wyuczony z Artykułow Wiary Świętey Katolickiey z Klasztoeze Oycow Kapucynow Łomżyńskich 1839, KUŁ 208; Mikołaj Sokołowski Szlachcic wylegitymowany gospodarz 1843, KUŁ 223; 1842, KUŁ 226; Wielmożny Franciszek Sokołowski Pisarz Urzędu pocztowego 1843, KUŁ 158;

Wielmożny Józef Sorokiewicz Protokulista przy Sądzie Pokoju Powiatu Łomżyńskiego 1840, KUŁ 201; 1843, KUŁ 231;

Ludwik Spodniewski stolarz 1837, KUŁ 21; 1839, KUŁ 11; 1841, KUŁ 107;

Teodor Stefanowicz Protokolista // Kancellista przy Trybunale // Kancelysta Trybunału Cywilnego Woiewodztwa Augustowskiego 1835, KUŁ 123; 1842, KUŁ 238, 239; 1836, KUŁ 151;

Teofila Stafańska Akuszerka 1842, KUŁ 127;

Józef Steczkowski wyrobnik 1843, KUŁ 147;1844, KUŁ 104;

Walenty Stępiński // Stempiński obywatel // szlachcic Kancelista przy Trybunale Cywilnym Woiewodztwa Augustowskiego 1834, KUŁ 74; 1836, KUŁ 199;

Karol Stromski Stolarz 1840, KUŁ 73;

Wielmożny Sylwester Stróżewski Burmistrz Miasta Obwodowego Łomży 1838, KUŁ 19, 20, 21;

Wielmożny Augustyn Strzyżowski były Woyt Gminy Kupiskiey w Łomży zamieszkały 1839, KUŁ 157, 158;

Franciszek Studziński służący 1835, KUŁ 116;

Beniamin Suchorowski stolarz 1834, KUŁ 144; 1836, KUŁ 22; 1837, KUŁ 144; 1839, KUŁ 202; 1841, KUŁ 49; 1843, KUŁ 59; 1844, KUŁ 90;

Jan Supniewski wyrobnik // obywatel profesyi kowalskiey 1838, KUŁ 168; 1839, KUŁ 172; 1841, KUŁ 216;

Jan Supiński Pisarz Gminy Bożejewo 1843, KUŁ 28;

Bonawentura Szwetlinski (Swetliński) obywatel // Rzeznik // obywatel profesyi Rzeźnickiey 1834, KUŁ 126;1836, KUŁ 66; 1838, KUŁ 220; 1841, KUŁ 117; 1843, KUŁ 52;

Paweł Swięszkowski Woźny przy Sądzie Pokoju Powiatu Łomżyńskiego 1843, KUŁ 168;

Piotr Symon Żołnierz 1839, KUŁc 189;

Wielmożny Alexander Szafalski profesor Gimnzyum Łomżyńskiego 1842, KUŁ 183;

Karol Szafiański obywatel // Kowal 1835, KUŁ 55; 1842, KUŁ 3;

Wielmożny Adam Szafkowski Urzędnik Komisyi Głownej Obrachunkowej Armii Czynnej zamieszkały w Warszawie 1835, KUŁ 9;

Karol Szandzbek obywatel 1839, KUŁ 105;

Stanisław Szczesny włościanin gospodarz 1838, KUŁc 86;

Mateusz Szemborski wyrobnik 1835, KUŁ 157;

Henryk Szlak Ewangelik // stolarz 1835, KUŁ 168; 1838, KUŁ 32;

Jan Szledziewski Cieśla 1844, KUŁ 37;

Wielmożny Jerzy Szmidel Dyrektor Gimnzjym Wojewodzkiego w Łomży 1835, KUŁ 80;

Wielmożna Magdalena Szmidel pozostała wdowa po Jerzym Szmidel Dyrektorze Gymnazyum Gubernialnego w Łomży 1837, KUŁ 133;

Wielmożny Paweł Szmit Sekretarz Jeneralnego Inspektora Magazynu Gubernii Augustowkiey i Płockiey 1838, KUŁ 83;

Wielmożny Józef Szpadkowski Patron przy Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji Guberni Augustowskiey 1838, KUŁ 215, 216; 1841, KUŁ 74, 75; 1842, KUŁ 190, 191, 192;

Wilchelm Szpręgel sukiennik Ewangelik 1836, KUŁ 40;

Grzegorz Sztachelski wyrobnik // szynkarz 1838, KUŁ 115; 1840, KUŁ 178;

Stanisław Szudrawski gospodarz 1844, KUŁ 103;

Karol Szuman Powroźnik 1841, KUŁ 128; 1844, KUŁ 107;

Stanisław Szumowski dozorca więzienia 1842, KUŁ 144;

Franciszek Szurant wyrobnik 1838, KUŁ 208;

Magdalena Szurantowa akuszerka 1840, KUŁ 51;

Kacper Szymański obywatel // gospodarz 1834, KUŁ 132; 1837, KUŁ 38; 1839, KUŁ 62; 1842, KUŁ 18; Jozef Szymański gospodarz 1841, KUŁ 132; 1843, KUŁ 221;

Mateusz Szymborski gospodarz // Tracz 838, KUŁ 166; 1840, KUŁ 171;

T

Ludwik Tach aptekarz 1834, KUŁ 131;

Leon Talarowski obywatel 1834, KUŁ 122; 1836, KUŁ 103; 1838, KUŁ 152; Paweł Talarowski gospodarz // wyrobnik 1835, KUŁ 99; 1838, KUŁ 109; 1839, KUŁ 127; 1842, KUŁ 77; Jan Talarowski gospodarz 1842, KUŁ 35;

Andrzej Tarasiewicz wyrobnik 1844, KUŁ 56;

Maryanna Tawarkiewicz Obywatelka 1843, KUŁ 159;

Karol Texel stolarz // obywatel 1835, KUŁ 13; 1836, KUŁ 217; 1838, KUŁ 190; 1842, KUŁ 177; 1843, KUŁ 227;

Wielmożny Antoni Tomaszewicz były Officer Woysk Polskich 1840, KUŁ 105;

Wielmożna Józefa Tomaszewska z Baranowskich wdowa pozostała po byłym Pisarzu Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Augustowskiey 1837, KUŁ 176, 177, 178,179, 180, 202;

Wielmożny Paweł Tomaszkiewicz Proffesor Gymnazyum Gubernialnego Łomżyńskiego 1834, KUŁ 120; 1837, KUŁ 132;

Andrzej Trawiński włościanin 1835, KUB 41;

Wielmożny Ludwik Trepanowski obywatel Woyt Gminy Prądy 1844, KUŁ 87;

Wielmożny Woyciech Trojanowski Regent Gubernii Mazowieckiey w Warszawie zamieszkały 1837, KUŁ 203;

Wilchelm Troll Stolarz 1844, KUŁ 32;

Jan Trzaska obywatel szlachcic 1835, KUŁ 92; 1837, KUŁ 151; 1839, KUŁ 30, 32; 1841, KUŁ 10;

Jan Trzeciak włościanin wyrobnik 1843, KUŁ 137;

Augustyn Tyborowski włościanin // gospodarz 1835, KUB 130; 1838, KUB 63;

Wielmożny Konstanty Tyszka Szlachcic wylegitymowany Pisarz Sądu Pokoju okręgu Łomżyńskiego 1843, KUŁ 130;

Paweł Twardowski włościanin 1834, KUŁc 128; 1836, KUŁc 42; 1839, KUŁc 140; 1841, KUŁc 150; 1843, KUŁc 174;

U

Ignacy Ustasiewski szynkarz 1837, KUŁ 156; Tomasz Ustasiewski // Ustaszewski Szynkarz 1839, KUŁ 47; 1842, KUŁ 154; Woyciech Ustaszewski wyrobnik 1841, KUŁ 91;

Wielmożny Ignacy Uściński Adjunkt Archywum Gubernialnego 1840, KUŁ 178;

W

szlachetnie urodzony Wielmożny Jan Waga profesor w Gimnazyum Łomżyńskiem // szlachcic Professor przy Gymnazyum Woiewodzkim w Łomży 1834, KUŁ 189; 1836, KUŁ 222;

Krystyan Wagner mechanik 1836, KUŁ 221;

Michał Wałkuski obywatel 1835, KUŁ 155; Józef Wałkuski włościanin // gospodarz 1836, KUB 128; 1840, KUB 183; Jan Wałkuski gospodarz // włościanin 1837, KUB 103; 1840, KUB 16; Jan Wałkuski wyrobnik 1843, KUŁ 148; Walenty Wałkuski włościanin gospodarz 1837, KUB 207; 1840, KUB 24; 1842, KUB 10;

Jakub Warda włościanin gospodarz 1843, KUŁc 53;

Antoni Warynko weteran z Komendy Inwalidney okręgu dziesiątego straży wewnętrznej 1837, KUŁ 46;

Jakub Wasilewski wyrobnik 1836, KUŁ 152; 1939, KUŁ 19;

Franciszek Wawrzyn wyrobnik 1838, KUŁ 102;

Józef Wądrak obywatel 1834, KUŁ 195; 1835, KUŁ 57; 1837,KUŁ 214; 1838, KUŁ 118; 1839, KUŁ 207; 1842, KUŁ 7; Stanisław Wądrak obywatel 1837, KUL 93; 1838, KUŁ 89; 1839, KUŁ 69; 1841, KUŁ 23;

Bartłomiej Wieczorek wyrobnik 1837, KUŁ 25;

Karol Wieluziński Żołnierz Muzykant Pułku 1841, KUŁ 36;

Wojciech Wierzbicki Archywista Bióra Obwodu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 108;

Jan Wiesiołek gospodarz 1837, KUŁc 200;

Wojciech Więckowski szewc 1838, KUŁ 121;

Franciszka Więckowska wyrobnica 1840, KUŁ 116;

Jan Wiktorski wyrobnik 1841, KUŁ 109; 1844, KUŁ 86

Jan Wiktorzak wyrobnik 1840, KUŁ 39;

Antoni Wilcz Traktyernik 1841, KUŁ 87; 1842, KUŁ 157;

Jan Wilimczyk wyrobnik 1842, KUŁ 224; Karol Wilimczyk wyrobnik 1844, KUŁ 31;

Franciszek Winko wyrobnik // Ewangelik Gospodarz 1837, KUŁc 198; 1839, KUŁc 37;

Franciszek Wiśniewski żołnierz z Komendy Inwalidnej okręgu dziesiątego straży wewnętrznej 1836, KUŁc 140; Wojciech Wiśniewski Szewc 1839, KUŁ 26; 1841, KUŁ 100;

Paweł Wizki włościanin gospodarz 1843, KUŁc 95;

Wojciech Wodnicki gospodarz 1838, KUŁ 62;

Józef Wodzicki wyrobnik 1834, KUŁ 127; Woyciech Wodzicki obywatel 1834, KUŁ 112;

Wielmożny Tomasz Wojcikowski Sekretarz Gimnzyum Gubernialnego 1839, KUŁ 122; 1841, KUŁ 54; 1843, KUŁ 87;

Wielmożny Józef Jakób Woyciechowski Magister Medycyny i Chirurgii 1841, KUŁ 3, 4;

Wincenty Wojewodzki ogrodnik 1840, KUŁ 94; 1842, KUŁ 164;

Henryk Wolff farbarz 1836, KUŁ 38;

Wojciech Woliński włościanin gospodarz 1841, KUŁc 143;

Karol Wołogrum wyrobnik 1843, KUŁ 102;

Alexander Worecki kowal // obywatel 1834, KUŁ 196; 1837, KUŁ 6; 1839, KUŁ 99;

Stanisław Wszeborowski applikant w Biurze Komissarza 1841, KUŁ 170;

Wielmożna Achillesa Wyrzykowska wdowa pozostała po Juliuszu Wyrzykowskim byłym Sędzi Trybunału 1838, KUŁ 108;

Jan Wysmutek włościanin gospodarz 1839, KUB 187; 1843, KUB 14;

Wielmożny Jan Wyszyński Inkwirent Sądu Poprawczego Wydziału Łomżyńskiego 1839, KUŁ 128;

Z

Wielmożny Jan Zaborowski Podrewizor Dochodów Skarbowych Tabacznych 1837, KUŁ 92;

Adam Zaykowski Mularz 1839, KUŁ 73; 1841, KUŁ 41; 1842, KUŁ 147; Antoni Zaykowski włościanin gospodarz 1839, KUŁc 93;

Franciszek Zaleski 1836, KUŁ 165; Stanisław Zaleski wyrobnik 1836, KUŁ 137;

Julianna Zalewska akuszerka // wyrobnica 1839, KUŁ 178; 1840, KUŁ 54;

Jan Załkowski (Złobkowski) pocztylion 1835, KUŁ 149;

Karol Zancberk // Zancberg obywatel 1834, KUŁ 98; 1836, KUŁ 235;

Franciszek Zaorski obywatel 1842, KUŁ 8; Marcell Zaorski Ekonom 1843, KUŁc 152;

Paweł Zapert wyrobnik 1836, KUŁ 23; 1838, KUŁ 74; 1844, KUŁ 62;

Wielmożny Michał Zaremba // Zaręba szlachcic Obrońca Sędzia Pokoju Powiatu Łomżyńskiego 1835, KUŁ 38; 1837, KUŁ 139;

Walenty Zarzecki rzemieslnik kunsztu szewieckiego 1842, KUŁ 235;

Maryanna Zarzecka wyrobnica 1838, KUŁ 11;

Kazimierz Zbień podoficer z Komendy Inwalidnej 1839, KUŁc 54; 1840, KUŁ 166;

Wielmożny Franciszek Zdrojewski Rewizor Gubernialny Skarbowy Wydziału Pierwszego 1844, KUŁ 108;

Wielmożny Jan Wilchelm Zejfert Assesor Ekonomiczny Gubernii Augustowskiej 1844, KUŁ 83;

Józef Zielaznicki obywatel // gospodarz 1834, KUŁ 124; 1836, KUŁ 164; 1839, KUŁ 167; 1841, KUŁ 35; 1843, KUŁ 76;

Piotr Zielazny włościanin 1835, KUB 145;

Tomasz Zielinski sługa kościelny 1836, KUŁ 124; 1839, KUŁ 60; Jaśnie Wielmożny Stanisław Zieliński Prokurator przy Trybunale Cywilnym Wojewodztwa Augustowskiego Pierwszej Instancyi Wydziału pierwszego 1837, KUŁ 7; Andrzej Zieliński Drożnik 1838, KUŁc 59; Michał Zieliński ogrodnik 1838, KUŁc 146; 1841, KUŁc 137;

Stanisław Ziętara włościanin gospodarz 1839, KULc 31; 1840, KUŁc 92; 1842, KUŁc 214; 1844, KUŁc 30; Jakob Ziętara włościanin gospodarz 1843, KUŁc 218;

Jan Ziołkowski Pocztylion 1836, KUŁ 216; 1838, KUŁ 48; 1840, KUŁ 36; Jan Ziołkowski Szynkarz 1841, KUŁ 139;

Felix Złobkowski obywatel gospodarz 1841, KUL 51; 1843, KUŁ 15; 1844, KUŁ 106;

Stanisław Zwierzyński Szynkarz 1842, KUL 212;

Kazimierz Zysk włościanin // obywatel 1836, KUŁc 2; 1837, KUŁ 75; 1838, KUŁc 174;

Maryanna Zyskowa wyrobnica 1841, KUL 101;

Ż

Piotr Żelazny włościanin gospodarz 1837, KUB 146; 1839, KUB 125; 1841, KUB 203; 1843, KUB 161;

Kategorie: Żydzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

70 views
Zmień rozmiar