Nazwiska łomżan
retrospektywnie
(XV-XIX wiek)
dr Małgorzata K. Frąckiewicz
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
Nazwisko – w powszechnym „odczuciu językowym
to dziedziczne określenie człowieka, które przechodzi
z ojca – rzadko z matki – na dziecko, z męża na żonę,
określenie, którym w specyficzny sposób interesują się
instytucje społeczne i państwowe.”
K. Rymut, Nazwiska Polaków, Kraków 1999, s. IX.
Nazwisko to szczególny dokument historyczny i
językowy, artefakt o niezwykłych walorach
poznawczych. To trwały ślad naszej i społecznej oraz
narodowej i kulturowej tożsamości.
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
Nazwisko to nośnik:
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
Elementy tożsamości miasta:
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
„Tożsamość – zbiór cech charakterystycznych, które
wyróżniają miasto spośród innych i wyrażają się
wszelkimi działaniami, jakie są podejmowane, tworząc
jego swoistą osobowość i charakter”.
(A. Łuczak, Istota tożsamości miasta, „Samorząd Terytorialny” nr 1/2005, s. 46.)
Tożsamość to „poczucie przynależności do miejsca,
narodu czy kultury”, ale także „ekspresje osobowości
mieszkańców” danego obszaru.
(Z. Bać, Magiczność miejsca, „Kronika Miasta Łodzi” nr 1/2006, s. 37.)
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
Źródła nazwisk np.:
„Działo się w mieście Łomży dnia iedynastego Listopada roku
tysiąc ośmset trzydziestego czwartego o godzinie piątej po południu
stawiła się Anna Gawłoska akuszerka z Łomży lat pięćdziesiąt dwa
maiąca w obecności Antoniego Mierzejewskiego lat pięćdziesiąt i Filipa
Mierzejewskiego lat czterdzieści dziewięć maiący obadwoch malarzy
z Łomży i okazała nam dziecię płci męzkiey urodzone w Skowronkach
dnia dzisieyszego o godzinie pierwszey popołudniu z Katarzyny
Karpińskiey (…) lat trzydzieści maiącey. Dziecięciu temu na chrzcie
swiętym odbytym w dniu dzisieyszym nadane zostało imie Stanisław.
Chrzcił X. Sakowicz a Rodzicami Chrzestnymi byli Filip Mierzejewski z
Małgorzatą Gocłowską. Akt ten stawaiącemu i swiadkom przeczytanay
został pisać nieumieią”( 1834, wpis nr 172).
(Wpis z „Księgi urodzonych od roku 1834 do 1838”).
Elementy identyfikujące człowieka:
IWANICKI: Gabriel Iwanicki 1773, KAUŁ 1197; Jan Nepomucen
Iwanicki 1774, KAUŁ 1282; Tomasz Iwanicki 1786, KACŁ 643; Feliks
Iwanicki 1791, KACŁ 1217; Karol Iwanicki Exekutor Podprefektury 1809,
KAUŁ 268; Karol Iwanicki mieszczanin 1809, KAŚŁ 26; Michał Iwanicki
1809, KAUŁ 197; Szymon Stanisław Iwanicki 1809, KAUŁ 268;
Tomasz Iwanicki 1811, KAŚŁ 10; Stanisław Iwanicki 1819, KAZŁ 27;
Felix Iwanicki 1820, KAZŁ 121; Stefan Konstanty Iwanicki 1830,
KAUŁ 152; Michał Iwanicki 1832, KAUŁ 105; Walenty Iwanicki 1832,
KAUŁ 17; Józef Iwanicki 1831, KAUŁ 110; nazwisko utworzone
od nazwy miejscowości Krpłd: Iwaniec, dziś Iwonicz-Zdrój, krośn.,
gm. Iwonicz-Zdrój (za: SEM cz. 3, s. 63) formantem –ski.
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
Wybrane nazwiska łomżan, które pojawiły się
w XV wieku:
Bednarz, Dłużniewski, Gałązka, Grabowski,
Grzymała, Kabat, Kisielnicki, Lasota//Lasotta, Pirog,
Podraza, Radulski, Stefan, Trzaska,
Tyszka, Urban.
LASOTA: Stanisław Lasota 1472, ŁT. III 218; Jan
Lasota 1690, KAŚŁ 76; Jadwiga Lassota 1704, LBŁ
788; nazwisko utworzone od las (za: SEM cz. 1, s.
140) formantem –ota.
Lasota (KP 2016 r.)
TRZASKA: Mikołaj Trzaska golarz 1426, ŁT. I 89; Anna Trzaska 1637, LBŁ
1356; Mateusz i Kazimierz Trzaska 1640, LBŁ 1642; Walenty Trzaska 1656,
LBŁ 3016; Marianna Trzaska 1662, LBŁ 3582; Józef Trzaska 1740, LBŁ 88; Józef
Trzaska 1740, LBŁ 283; Katarzyna Trzaska 1784, KACŁ 325; Adam Tadeusz
Trzaska 1785, KACŁ 522; Adalbert Trzaska 1788, KACŁ 797; Stanisław Trzaska
1809, KAUŁ 228; Jan Trzaska 1810, KAUŁ 364; Stanisław Trzaska 1814, KAZŁ
66; Hieronim Władysław Ignacy Trzaska 1830, KAUŁ 213; Olimpia Zenobia
Trzaska 1832, KAUŁ 129; Józef Trzaska wyrobnik 1863, KAZŁ 92; Wiktor
Trzaska robotnik 1864, KAZŁ 96; Andrzej Trzaska 1869, KAŚŁ 32; Iwan
Trzaska 1896, KS 382; nazwisko utworzone od trzaska ‘drobny ułamek
drewna, drzazga’ (za: SEM cz. 1, s. 325).
Forma żeńska: Barbara z Monasterskich Trzaszczyna 1815, KAZŁ 98.
KISIELNICKI: Paulum Kisielnicki subiudex Łomzesis 1472, HKap. poz. 143;
Nicolaus Kisielniczki subiudex Terre Lomzensis 1569, RTA s. 243; 1573, RTA
s. 268; Johannes Kissielniczki d. capitanei Lomzensis 1572, RTA s. 517;
Nicolaus Kiszielniczki subiudex Lomzensis 1576, RTA s. 362; Wincenty
Kisielnicki 1809, KAUŁ 219; Józef Kisielnicki referent Rządu Gubernialnego
1867, KAZŁ 58; nazwisko utworzone od Miejscowości Maz: Kisielnica, łomż.,
gm. Piątnica (za: SEM cz. 3, s. 75) formantem –cki.
subiudex – ‘podsędek’
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
Wybrane nazwiska łomżan, które pojawiły się XVI wieku:
Baczewski, Balcer, Barzikowski, Biedrzycki, Boguski, Braciszewski, Brukarz,
Buczyński, Chmielewski, Chrostowski, Ciężki, Czarnocki, Czarnowski,
Długoborski, Drogosz, Drozęcki, Dzwonkowski, Godaczewski, Górski,
Grodzicki, Gutowski, Jabłonowski, Jachimek, Jan, Janikowski, Jankowski, Jarocki,
Kabatek, Kacper, Kamieński, Kapusta, Klicki, Klimaszewski, Kłys, Kołakowski,
Kołodziej, Komorowski, Konopka, Kosik, Kossakowski, Kotlarz, Kowal, Kozak,
Laskowski, Latoszek, Lis, Liwski, Łękowski, Łuba, Mierzejewski, Mięczynowski,
Milewski, Miodownik, Nagorka, Nowowieski, Olszewski, Orłowski, Osiecki,
Pieńkowski, Płoński, Ptasiński, Radgowski, Rafał, Rakowski, Ratowski,
Rogowski, Rykowski, Siodlarz, Skarzyński, Skrocki, Skutnik, Sokołowski,
Sudrawski, Suski, Szabłowski, Szawłowski, Szklarz, Szymanowski, Śledziewski,
Świerzewski, Tarnowski, Troszyński, Wierzbicki, Wierzbowski, Woziwoda,
Zakrzewski, Załęski, Zambrzycki, Zapert, Zębek.
• KŁYS: Albertus Klys de Lomza 1555, RTA s. 64; Albertus Klis
de Lomza 1556, RTA s. 109; Josephus Klys de Lomza 1556,
RTA s.102; Agnieszka Kłys 1808, KAŚŁc 20; Marianna Kłys 1820, KAZŁc 54; Katarzyna Kłys 1830, KAUŁc 189; Franciszka
Kłys 1833, KAUŁ 85; Julian Kłys 1875, KAŚŁ 76; nazwisko nie
występuje w NMK, SEM, SHNO, AŻP; nazwisko utworzone
prawdopodobnie od nazwy osobowej Kłysz od kłych, kłys ‘pogardliwa nazwa wołu i szkapy’, w znaczeniu przenośnym ‘człowiek popędliwy’, kłys ‘drzewo z nadłamanym czubkiem, także ‘kłos’; kłyś ‘koń pospolity i wychudzony, chłystek’ (za: NMK s. 189).
• Forma żeńska: Anna Kłysówna 1810, KAŚB 71; Rozalia Kłysowa 1873,
KAŚŁc 71.
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
Wybrane nazwiska łomżan, które pojawiły się w XVII wieku:
(A-K)
Abrahamowicz, Abramowicz, Adamowicz, Aurifaber, Bagiński, Baykowski, Balewicz, Basik, Bąk, Bąkowski,
Bialik, Białek, Białkowicz, Białobrzeski, Białucki, Biały, Biegalik, Bieskowic, Bobrowski, Bonus, Borawski,
Borek, Borkowski, Borowski, Braxator, Brodzik, Brokowski, Bronakowski, Bronowicz, Bronowski,
Bruszewski, Brzeziński, Bukowski, Całka, Chirurgus, Chmura, Choiński, Chojka, Chojnowski, Cholewski,
Chomętowski, Chrzanowski, Chrzan, Chrzanowski, Ciborowski, Cichocki, Cieśla, Cieślik, Czajka,
Czajkowski, Czarniawski, Czermieński, Czerwiński, Czyżewski, Danowski, Dardziński, Dąbrowski, Dedo,
Dębowski, Dmiński, Duchnowski, Duda, Dudzik, Dudziński, Dusza, Dymnik, Dymowski, Dziedo,
Dziedowicz, Dzierżanowski, Falczak, Farmacopola, Ferenc, Filoch, Flak, Gacki, Gajda, Gajdzik, Gajdziński,
Gajewnik, Garnuszewski, Gesek, Gębalik, Gierwat, Giza, Głowacz, Godzięba, Golan, Golik, Gorgon,
Gosiewski, Gosk, Goszewski, Grącki, Grobka, Grochowicz, Grochowski, Grodkowski, Gromacki, Grotowski,
Gruszka, Grzela, Grzelak, Grzybowski, Iglarz, Iwanowski, Jabłoński, Janicki, Janowski, Jarnutowski,
Jarosiński, Jasiński, Jastrzębski, Jemielity, Jesionek, Jeżewicz, Kaczorek, Kaczyński, Kakowski, Kalinowski,
Kałdunek, Kamiński, Kapłonek, Karkowski, Karpiński, Karwowski, Kędzierski, Kisiołek, Klepacki, Klimas,
Klimek, Kobylewski, Kordasz, Kosiński, Kotek, Kowalczyk, Kowalewski, Kowalik, Koza, Kozłowski, Koźlik,
Kożuszek, Krajewski, Krakowski, Kramarz, Kramkowski, Kraszewski, Krawczyk, Krawiec, Kret, Krupiński,
Krystofowicz, Kucharz, Kuchta, Kukliński, Kulik, Kurpiewski, Kwapis…
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
L-Ż
Lawendowski, Leszczeński, Leszczyński, Lewicki, lipski, Lisiewski, Łempicki, Łoś, Makowski, Maksymowicz,
Maleszewski, Malinowski, Markowski, Masłowski, Matlak, Mężeński, Miarka, Michacki, Mieczkowski,
Miecznik, Mierkowski, Mikucki, Mławski, Młynarz, Modzelewski, Molitor, Moszczyński, Mościński,
Mroczkowski, Mucha, Mularz, Niedźwiedzki, Nieskorski//Nieskurski, Nosek, Nowak, Obrycki, Obuchowski,
Ochotka, Okrasa, Okurowski, Opęchowski, Ostaszewski, Ostrowski, Owczak, Pac, Pastor, Pawłowski, Pasznik,
Peczyński, Perkowski, Piątek, Piątkowski, Piechociński, Piotrowski, Piszczatowski, Piwowar, Plaga, Plewa,
Płocharz, Podgórski, Podobała, Popczyk, Popek, Popławski, Poświata, Poświecik, Prochenkowicz, Prusak,
Prusiński, Przygoda, Ptaszek, Radomski, Rataj, Ratuski, Rogal, Rogalski, Rojek, Roa, Romanowski, Ropel,
Ropelik, Rosiński, Roskowicz, Rostek, Rostkowski, Roszkowski, Rozański, Roziński, Rudnicki, Rusin,
Rutkowski, Rybak, Rybiak, Rychliczek, Rychlik, Rymarz, Rynkiewicz, Rzezak, Sadowski, Safranek, Salewski,
Sartor, Sasin, Sępik, Sidlik, Siemiński, Sierzput, Sierzputowski, Sikorski, Siuchno, Skopek, Skrzydło, Smoleń,
Smugorzewski, Sobocki, Sobolewski, Socha, Spinek, Spytkiewicz, Stalmach, Staniura, Stelmach, Suchorog,
Sudrawski, Sulewski, Suliński, Sumowski, Surawski, Surma, Surtor, Swejk, Sypniewski, Szulc, Szulk,
Szumowski, Szydło, Szymański, Szymborski, Ścianka, Ślusarz, Śmiarowski, Świder, Świderski, Tabędzki,
Tandecik, Tandeta, Tracz, Trela, Trelak, Trojanowski, Truchanowski, Truszkowski, Trwoga, Tułaj, Tupta,
Turzyński, Waniewski, Wąchała, Wądołowski, Wąsik, Wdziekoński, Wesołowski, Wieczorek, Wiecznik,
Wierzejewski, Więckowski, Wilczek, Wiśniewski, Witek, Witkow, Witkowicz, Witkowski, Włodkowski, Wodka,
Woszczynka, Woziwodka, Woźnica, Woźny, Wróbel, Wróblewski, Wysocki, Wyszyński, Zabłocki, Zaborowski,
Zaczek, Zagajny, Zagroba, Zając, Zalewski, Zaręba, Zatorski, Zdun, Zdunek, Zduńczyk, Ziółkowski,
Zwierzchowski, Zygmuncik, Żebrowski, Żukowski, Żurawski.
KRAJEWSKI: Szymon Kraiewski 1609, MBŁ 424; Paweł Kraiewski 1617, LBŁ 633;
Franciszek Krajewski 1687, LBŁ 1009; Stanisław Mateusz Krajewski 1690, KAŚŁ
71; Stanisław Kraiewski 1699, LBŁ 324; Ignacy Krajewski 1728, LBŁ 637; Andrzej
Krajewski 1739, LBŁ 257; Antoni Krajewski 1741, LBŁc 6; Egidiusz Krajewski 1743,
LBŁ 154; Bartłomiej Krajewski 1747, LMŁ 1321; Kraiewski ferifaber 1756, LMŁ
2027; Franciszek de Paulos Krajewski 1751, LBŁ 756; Bartłomiej Krajewski 1772,
KAUŁ 1136; Jan Krajewski 1792, KACŁ 1345; Paweł Kraiewski 1831, KAUŁ 9;
Juliusz Krajewski kowal 1875, KAŚŁ 74; nazwisko utworzone od nazwy
miejscowości Wlkp: Krajewice, leszcz., gm. Gostyń; Maz: Krajewo, ciech., gm.
Iłowo Osada; Krajewo, szereg wsi szlacheckich, łomż., gm. Zambrów (za: SEM
cz. 3, s. 87) formantem –ski.
Forma żeńska: Dorota Krajewska 1619, LBŁ 1013; Barbara Kraiewska 1690, LBŁ
1183; Barbara Kraiewska 1699, LBŁ 266; Tekla Kraiewska 1700, LBŁ 493; Tekla
Kraiewska 1725, LBŁ 439; Apolonia Kraiewska 1727, LBŁ 532; Anastazja Krajewska
1741, LBŁ 343; Aleksandra Krajewska 1748, LBŁ 510; Krystyna Kraiewska 1754,
LBŁ 1056; Marianna Kraiewska 1757, LBŁ 1317; Marcella Krajewska 1863, KAZŁ
12; Antonina Krajewska 1864, KAZŁ 10; Maryanna Krajewska wyrobnica 1866,
KAZŁ 13; Magdalena Krajewska 1887, KOPŁ 127.
Krajewski Rafał absolwent gimnazjum łomżyńskiego; architekt; bliski
współpracownik Traugutta w Powstaniu Styczniowym i wraz z nim stracony.
(Por. Strona Urzędu Miasta Łomży)
BIELICKI: Kacper Bielicki 1755, LBŁ 1082; Kacper Bielicki 1757, LMŁ 2132; Stanisław Bielicki 1773,
KAUŁ 1242; Józef Cyryl Bielicki 1788, KACŁ 783; Jakub Wincenty Bielicki 1790, KACŁ 1065;
Walenty Bielicki 1793, KACŁ 1420; Antoni Bielicki 1796, KACŁ 1779; Franciszek Bielicki 1809,
KAUŁ 228; Walenty Bielicki za policyanta będący 1820, KAŚŁ 34; Antoni Bielicki 1831, KAUŁ
98; Marcel Bielicki 1834, KAUŁ 20; Srol Jankielowicz Bielicki wyrobnik 1836, APŁ z. 169;
Stanisław Bielicki syn woźnego 1842, WMZŁ 179; Władysław Bielicki służący 1874, KAŚŁ 56;
Władysław Bielicki woźny przy Trybunale Obywatelskim 1875, KAŚŁ 27; Paweł Bielicki 1863,
KAZŁ 28; Polikarp Bielicki 1896, KS; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Bielice,
płoc., gm. Piątek; Krpłd: Bielice (za: SEM cz. 3, s.6) formantem –cki.
Forma żeńska: Franciszka Bielicka 1791, KACŁ 1168; Barbara Bielicka 1792, KACŁ 1392;
Franciszka Bielicka 1794, KACŁ 1621; Karolina Bielicka 1867, KAZŁ 209; Maria Bielicka 1896, KS.
Historia nazwiska noszonego m.in. przez najsławniejszą
z łomżynianek.
JEGER: Mikołaj Jeger 1829, KAUŁ 195;
nazwisko utworzone od śrwniem. jegere,
jeger ‘myśliwy’ (za: SEM cz. 5, s. 115).
Współcześni nosiciele tego nazwiska piszą
je jako JEGIER.
Przykłady osób, które zmieniły wyznanie:
BRONACKA: Bronacka Złotniczka ex Judaismo conversa pod Pannami umarła 1732, LMŁ 551;
DANIEL: Daniel kowal Jezuycki zcegelni (‘z cegielni’) Prusak ex Luteranismo conversus 1740, LMŁ
860; nazwisko utworzone od im. Daniel, z hebr. ‘Bóg jest sędzią’ (za: SEM cz. 2, s. 28).
GŁÓWKA: Zygmunt Głowka sklarz conversus ex Luteranismo, bywał Burmistrzem y Cechmistrzem
1740, LMŁ 912; nazwisko utworzone od głowa (za: SEM cz.1, s. 76) formantem –ka.
HANDFEL: Jakub Handfel ex Luteranismo Conversus 1748, LMŁ 1415
KONOPKA: Albert Konopka ex Lutheranismo convertus 1743, LMŁ 1076
ZIELIŃSKI: Jan Zieliński przechrzta, syn Moska Ankielowicza 1809, KAUŁ 300.
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
CHODŹKO: Tyburc Chodźko 1896, KS.
„To jedna z tych osób, która widziała potrzebę działania w miejscu zamieszkania. Urodził się w 1840
roku na Wileńszczyźnie. Był uczestnikiem powstania styczniowego, za co został zesłany do Wiatki. Po
powrocie z zesłania przybył do Królestwa. Około 1880 roku zamieszkał w Łomży i otworzył zakład
fotograficzny. Od razu włączył się w nurt życia publicznego. Został powołany na członka Gubernialnej
Komisji Podatku Przemysłowego, zarządzał rachunkowością w Kasie Pożyczkowej Przemysłowców
Łomżyńskich, dwukrotnie wybierano go na Naczelnika Straży Ogniowej, współpracował z teatrem
amatorskim. Po wyjeździe do Wilna w 1900 roku, niemal od początku myślał o powrocie do Łomży,
gdyż, jak pisał, nie przypuszczał, „żeby przy opuszczeniu Łomży żal mi czego było. Z chwilą wyjazdu
czuję, że szkoda mi ludzi i rzeczy, do których przywykłem”.(…) „W dniu 13 sierpnia 1908 r. zgasł w
Wilnie po długich i ciężkich cierpieniach obywatel miasta Łomży, były właściciel zakładów
fotograficznych w Łomży, w Wilnie, w Druskiennikach ś. p. Tyburc Chodźko, pracownik
niezmordowany, szermierz postępu i pracy u podstaw, obywatel prawy, działacz dla dobra
społecznego niestrudzony ”. (Por. Strona Urzędu Miasta Łomży)
(CHOĆKO) Forma żeńska: Eufrozyna Choćkowa 1696, KAŚŁ 177; nazwisko występuje w SHNO, t. I, s. 51.
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
MIELCAREK: Balbina Mielcarek 1864, KAZŁ 183; Joachym Mielcarek 1864, KAZŁ 208; nazwisko
utworzone od śrwniem. melzer ‘słodownik’, ‘piwowar’ (za: SEM cz. 5, s. 174) formantem –ek.
MIKUCKI: Alexander Mikucki pisarz prywatny 1866, KAZŁ 109; Antoni Mikucki żołnierz rezerwy
1869, KAZŁ 101; nazwisko utworzone od formy imienia Mikołaj – Mikuc, Mikuta (za: SHNO t.I, s. 242)
formantem –cki.
Forma żeńska: Marianna Mikucka 1685, LBŁ 872.
Ślady gubernialnej Łomży
WYSOCKI: Wasyl Wysocki syn Stefana asesor kolegialny Sędzia pokoju miasta Łomża wyznania
prawosławnego 1878, AUPśT 23a; Grzegorz Wysocki syn Jana starszy lekarz 6 Pułku Ułanów Wołyńskich radca
kolegialny 1879, AUPśT 6a
ZADOROŻNY: Mikołaj Zadorożny syn Teodora strażnik Wierzbołowskiej Brygady Pogranicznej Straży 1878,
AUPśT 4a
ZIEMSKOW: Wasyl Ziemskow syn Michała młodszy ziemski strażnik Łomżyńskiej komendy powiatowej
wyznania prawosławnego 1897, AMPśT 17
ZELTIN: Jan Zeltin feldfebel 21 Muromskiego Pułku Piechoty 1897, AMPśT 6
MICHAŁUSZKA: Moskal Michałuszka włóczęga 1810, KAZŁ 258; nazwisko utworzone formantem
–uszka od hebr. mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, łac. Michael (za: SEM cz. 2, s. 91).
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
PASZNIK//PASNIK: Urszula Pasznik 1610, MBŁ 604; Apolonia Pasnik 1610, MBŁ 487; Jadwiga
Pasnik 1615, LBŁ 359; nazwisko utworzone od pasznik//paśnik ‘rzemieślnik wyrabiający pasy’
(za: SEM cz. 1, s. 209).
NOWIŃSKI: Moszk Noskowicz Nowiński liwerant 1834, APŁ z. 169; Marcin Nowiński żołnierz
dymisjonowany 1863, KAZŁ 59; Samuel Nowiński 1896, KS; nazwisko utworzone od nowina
formantem –ski.
MOLITOR: Zofia Molitor 1622, LBŁ 1684; Katarzyna Molitor 1627, LBŁ 216; Anna Molitoris 1638, LBŁ
1424; Anna Molitoris 1649, LBŁ 2508; nazwisko utworzone od łac. molitor, -oris ‘młynarz’.
MŁYNARZ: Albert Młynarz 1629, LBŁ 465; Łukasz Mlinarz 1631, LBŁ 746; Jan Młynarz 1647, LBŁ
2392; nazwisko utworzone od młynarz (za: SEM cz. 1, s. 168).
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
KOKOSZKA: Katarzyna Kokoszka 1782, KACŁ 143; Anna Kokoszka 1786, KACŁ 585; Jakub Ignacy Kokoszka
1789, KACŁ 946; Józefa Kokoszka 1789, KACŁ 903; Katarzyna Kokoszka 1796, KACŁ 1747; Mateusz
Kokoszka piekarz 1809, KAUŁ 193; Woyciech Kokoszka 1809, KAUŁ 238; Jakub Kokoszka gospodarz 1810,
Jan Kokoszka 1811, KAUŁ 51; Katarzyna Kokoszka 1821, KAZŁ 73; Boruch Jakubowicz Kokoszka furman
1827, APŁ z. 169; Herszk, syn Jankiela Jakubowicza Kokoszki APŁ z. 169; Hynda Raszka, córka Borucha
Jakubowicza Kokoszki 1827, APŁ z. 169; Iser Izrael, syn Szlomy Jakubowicza Kokoszki 1827, APŁ z. 169;
Jakub Boruchowicz Kokoszka wyrobnik 1827, APŁ z. 169; Jakub Herszkowicz Kokoszka 1827, APŁ z. 169;
Jankiel, syn Jakuba Boruchowicza Kokoszki 1827, APŁ z. 169; Jankiel Jakubowicz Kokoszka gospodarz 1827,
APŁ z. 169; Szloma Jakubowicz Kokoszka piekarz 1827, APŁ z. 169; Jankiel Jakubowicz Kokoszka
dzierżawca austeryi 1828, APŁ z. 169; Jakub Kokoszka 1830, KAUŁ 135; Marcella Antonina Kokoszka 1830,
KAUŁ 109; Maryanna Kokoszka 1831, KAUŁ 150; Konstanty Jan Kokoszka 1833, KAUŁ 49; Julian Kokoszka
1865, KAZŁc 104; Dionizy Kokoszka gospodarz 1868, KAZŁ 125; Teofil Kokoszka wyrobnik 1868, KAZŁc
110; Ksawery Kokoszka 1869, KAZŁ 135; Anna Kokoszka 1870, KAŚŁ 5; Wiktoria Kokoszka 1871, KAŚŁc 51;
Andrzej Kokoszka służący 1873, KAŚŁ 13; Antoni Kokoszka wyrobnik 1875, KAŚŁc 73; Józefa Kokoszka 1875,
KAŚŁ 84; Konstancja Kokoszka 1875, KAŚŁ 37; Franciszek Kokoszka 1887, KOPŁc 248; Hipolit Kokoszka 1887,
KOPŁ 226; Kokoszka 1896, KS 365; nazwisko utworzone od kokosz, kokoszka (za: SEM cz. 1, s.114).
Forma żeńska: Marianna Kokoszczanka 1754, LMŁc 1830; Łucja z Dziekońskich Kokoszczyna baba szpitalna
1809, KAZŁ 252; Konstancja Kokoszczyna 1865, KAZŁ 5.
Dąbrowski Kozłowski Chojnowski Kamiński Brzoza Chojka
Gałązka Jankowski Szymański Zieliński Żelazny Modzelewski
Wądołowski Kowalewski Grzymała Jemielity Kołakowski Cholewicki
Makowski Malinowski Chrzanowski Korytkowski Wiśniewski
Karwowski Sokołowski Piotrowski Borawski Mieczkowski Cwalina
Rutkowski Kalinowski Rogowski Mierzejewski Konopko//Konopka
Dardziński Jastrzębski Kossakowski Kosakowski Milewski Just
Chludziński Zarzecki Witkowski Zajkowski Zakrzewski Łada Niksa
Boguski Pogroszewski Śmiarowski Bazydło Blusiewicz Sierzputowski
Bronowicz Tyborowski Zaczek Łuba Drozdowski
Kokoszka//Kokoszko Mioduszewski Pogroszewski Włodkowski Kijek
Żebrowski Truszkowski Banach Trzaska Tyszka
Zaremba//Zaręba Zuzga Wałkuski Jakacki Wiśniewski Świderski
Bronowicz Listowski Matuszewski Milewski Modzelewski Olszewski
Ostrowski Romanowski Sawicki Sokołowski Szymański
POPULARNE NAZWISKA ŁOMŻAN
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
„Znajomość genezy własnego nazwiska
i jego historycznych zaświadczeń może być powodem
szlachetnej dumy, przysparzać ochoty do pracy,
pomnożenia dorobku przodków, umiłowania
ziemi rodzinnej, w szerszym wymiarze określenia
narodowości, przynależności do klasy społecznej,
zbadania wielu problemów naukowych.”
E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, t. III, Gdańsk 2004, s. 9.
Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu.
„Miasta ludźmi stoją, nie murami,
ani domami.”

Kategorie: Żydzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

138 views
Zmień rozmiar