Opracowanie: zespół

 

 

KATALOG NAZWISK PARAFIA ROMANY

Fragmenty (XIX wiek)

 

 

Wykaz skrótów źródeł

KAUR – Księga Aktów Urodzeń parafii Romany

KAMR – Księga Aktów Małżeństw parafii Romany

KAZR – Księga Aktów Zgonów parafii Romany

Wykaz skrótów słowników i opracowań

NMK – Jaracz M., Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Bydgoszcz 2001.

SEM cz. 1. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red.
A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe, oprac. A. Cieślikowa, przy współudziale J. Szymowej i K. Rymuta, Kraków 2000.

SEM cz. 2. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 2: Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, oprac. M. Malec, Kraków 1995.

SEM cz. 3. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 3: Odmiejscowe nazwy osobowe, oprac. Z. Kaleta przy współudziale E. Supranowicz i J. Szymowej, Kraków 1997.

SHNO 1. – Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L.: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV -XVII w.), t. 1., Białystok 1997.

SHNO 2. – Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L.: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV -XVII w.), t. 2., Białystok 1997.

 

ADAMOWICZ: Aleksander Adamowicz lat trzydziesci sześć, kowal z Willamowa [świadek zgonu Karola Absatysa we wsi Willanowie] 1838, KAZR 35; nazwisko utworzone od hebr. adamah ‘ziemia’, sumer. ada-mu ‘mój ojciec’, akad. ad-mu ‘narodzenie’, arab. adama ‘przylgnąć’(za: SEM cz. 2, s. 3) formantem –owicz.

BORAWSKI:  Paweł Borawski lat trzydziesci mający, szlachcic, gospodarz we wsi Olszewo [świadek zgonu Franciszki Śmiarowskiej w Olszewie] 1838, KAZR 6; Kazimierz Borawski lat dwadziescia siedem, szlachcic, gospodarz we wsi Olszewie, ojciec zmarłego [Tadeusza Borawskiego we wsi Olszewie] 1838, KAZR 30; Paweł Borawski lat trzydziesci sześć, szlachcic, sołtys gospodarz we wsi Olszewie [świadek zgonu Tadeusza Borawskiego we wsi Olszewie] 1838, KAZR 30; umarł we wsi Olszewo Tadeusz Borawski [12.03] lat dwa liczący syn Kazimierza i Anny z Malwowskich pozostawiwszy po sobie rodziców 1838, KAZR 30; Paweł Borawski szlachcic gospodarz ze wsi Olszewo lat trzydziesci siedem [świadek zgonu Jana Jurskiego we wsi Olszewo] 1838, KAZR 58; …Kazimierz Borawski szlachcic gospodarz ze wsi Olszewo lat dwadziescia siedm [świadek zgonu Jana Jurskiego we wsi Olszewo] 1838, KAZR 58; Grzegorz Borawski lat dwadziescia cztery ojciec zmarłego (…) szlachta gospodarze [świadkowie] we wsi Bardzikowo zamieszkali [świadek zgonu córki Ludwiki Rózy w Bardzikowie, sygnatariusz] 1838, KAZR 61; .Jakub Borawski lat czterdziesci trzy syn zmarłej (…) obydwaj [świadkowie] szlachta gospodarze we wsi Bardzikowo zamieszkali [świadek zgonu Heleny Borawskiej w Bardzikowie] 1838, KAZR 62; Łukasz Borawski lat osmdziesiat ojciec zmarłej i Stanisław Borawski brat zmarłej lat dwadziescia siedm (…) zamieszkali we wsi Bardzikowo szlachta gospodarze 1839, KAZR 70; Jacynty Borawski szlachcic gospodarz zamieszkały we wsi Bardzikowo lat trzydziesci cztery ojciec zmarłego  [świadek zgonu Jana Borowskiego w Bardzikowie] 1839, KAZR 74; umarł Jan Borawski [04.09] szlachcic lat dwa syn Jacyntego i Julianny z Sulkowskich Małzonkow Borawskich 1839, KAZR 74; Jacynty Borawski gospodarz lat trzydziesci cztery ze wsi Bardzikowo  [świadek zgonu Anny Borawskiej w Bardzikowie] 1840, KAZR 64; Paweł Borawski lat czterdziesci i Kazimierz Borawski lat dwadziescia dziewięc (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Olszewo synowie zmarłej [Katarzyny Borawskiej w Olszewie] 1840, KAZR 121; Hiacynty Borawski lat trzydziesci siedem (…) szlachta gospodarze ze wsi Bardzikowo [świadek zgonu Scholastyki Grądzkiej w Bardzikowie] 1840, KAZR 124; Paweł Borawski lat czterdziesci (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Olszewo (…) świadek zgonu Ludwiki Karwowskiej w Olszewie] 1841, KAZR 19; Kasper Borawski lat dwadziesci trzy mający (…) szlachta gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Maryanny Korytkowskie w Olszewie] 1841, KAZR 22; Kasper Borawski lat dwadziescia trzy (…) szlachta gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Mateusza Borawskiego ze wsi Olszewo] 1841, KAZR 23;  dnia wczorajszego [27.02] umarł Mateusz Borawski szlachcic miesięcy pięc liczący syn Kazimierza i Anny z Maliszewskich Małzonkow Borawskich ze wsi Olszewo 1841, KAZR 23; Paweł Borawski lat czterdziesci  (…) szlachta gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Wojciecha Mieczkowskiego w Olszewie] 1841, KAZR 122; Paweł Borawski lat czterdziesci  (…) szlachta gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Jozefa Borawskiego w Olszewie] 1841, KAZR 123; dnia wczorajszego [<07.12] (…) zmarłe wsi Olszewo Jozef Borawski szlachcic miesiąc jeden liczący syn Kacpra i Franciszki z Mieczkowskich małzonkow Borawskich z Olszewa 1841, KAZR 123; Paweł Borawski lat czterdziesci  (…) szlachta gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Pawła Rozenkowskiego w Olszewie] 1842, KAZR 30; Kazimierz Borawski ze wsi Olszewo lat trzydziesci mający (…) szlachta gospodarze [świadek zgonu Antoniny Maliszewskiej w Olszewie] 1842, KAZR 120; Grzegorz Borawski na Barzykowie lat trzydziesci osm (…) gospodarze [sygnatariusz: Grzegorz Borawski, świadek zgonu noworodka płci żeńskiej] 1852, KAZR 4; Grzegorz Borawski syn zmarłej lat trzydziesci osm  (…) gospodarze z Barzykowa [sygnatariusz: Grzegorz Borawski; świadek zgonu Anieli Borawskiej w Barzykowie] 1852, KAZR 31; Tomasz Borawski syn zmarłej Rządca Dworu Romany lat trzydziesci trzy [sygnatariusz: Tomasz Borawski; świadek zgonu Maryanny Borawskiej w Romanach] 1852, KAZR 34; w dniu przedwczorajszym [24.07/05.08] o godzinie osmej z południa umarł we wsi Olszewo Polikarp syn Kazimierza i Anny z Maliszewskich małzonkow Borawskich z Olszewa miesięcy szesc mający 1852, KAZR 62;  Konstanty Borawski lat dwadziesci osm (…) gospodarze ze wsi Bardzikowo [świadek zgonu Jana Grądzkiego w Barzykowie] 1852, KAZR 81; Paweł Borawski lat piędziesiat pięć (…) gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu wiktora Korytkowskiego w Olszewie] 1853, KAZR 77; Kacper Borawski lat trzydziesci pięc liczący (…) gospodarze we wsi Olszewo [świadek zgonu Anny Dzieniszewskiej w Olszewie] 1853, KAZR 95; Kasper Borawski ojciec zmarłej lat trzydziesci pięć  (…) gospodarze części wsi Olszewo [świadek zgonu Maryanny Borawskiej w Olszewie] 1854, KAZR 4; Kasper Borawski lat trzydziesci pięć  (…) gospodarze części wsi Olszewo [świadek zgonu Ludwika Borawskiego w Olszewie] 1854, KAZR 5; dnia przedwczorajszego [29.12/11.01] o godzinie dziesiatej z rana umarłwe wsi Olszewo tamze urodzony Ludwik syn Jozefa i Agnieszki z Mieczkowskich małzonkow Borawskich gospodarzy z Olszewa rok jeden mający 1854, KAZR 5; Paweł Borawski gospodarz (…) ze wsi Olszewo [świadek zgonu Mateusza Jurskiego w Olszewie] 1854, KAZR 26; Kazimierz Borawski lat czterdziesci trzy (…) gospodarze części wsi Olszewo [świadek zgonu Salomei Szczuki w Olszewie] 1854, KAZR 32; dnia przedwczorajszego [11/23.04] o godzinie czwartej z południa umarł we wsi Barzykowo tam urodzony Konstanty Borawski kawaler wyrobnik lat dwadziesci dziewięc mający syn niegdy Jana i żyjącej Weroniki z Wiszowatych małzonkow Borawskich  1854, KAZR 40; Adam Borawski lat czterdziesci liczący (…) gospodarze ze wsi Rostki [świadek zgonu Antoniego Swięrzkowskiego w Rostkach] 1854, KAZR 66; Kacper Borawski lat trzydziesci jeden gospodarz ze wsi Olszewo  [świadek zgonu Jana Szleszynskiego w Olszewie] 1854, KAZR 68; Paweł Borawski ojciec zmarłego lat piędziesiąt pięć i Kazimierz Borawski stryj zmarłego lat czterdzieści trzy obedwaj gospodarze ze wsi Olszewo tamze urodzony [świadek zgonu Jozefa Borawskiego w Olszewie] 1854, KAZR 86; dnia przedwczorajszego [28.09/10.10] o godzinie dziesiatej z południa umarł we wsi Olszewo tamże urodzony Jozef Borawski syn Pawła i Łucji z Godlewskich małżonków Borawskich lat trzydziesci cztery mający zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Franciszkę z Moniuszków 1854, KAZR 86; Grzegorz Borawski brat zmarłej ze wsi Barzykowo lat czterdziesci liczący (…) gospodarze [sygnatariusz: Grzegorz Borawski; świadek zgonu Maryanny Dębiny w Michnach] 1854, KAZR 95; Antoni Borawski ze wsi Barzykowo lat trzydziesci pięc liczący (…) gospodarze [świadek zgonu Adama Baginskiego w Tafiłach] 1854, KAZR 106; Kasper Borawski lat trzydziesci osm  (…) gospodarze ze wsi Olszewo [świadek gonu Stanisława Cwaliny w Olszewie] 1855, KAZR 4; Jozef Borowski ze wsi Olszewo lat dwadziesci osm  [świadek zgonu Rozalii Korytkowskiej w Olszewie] 1855, KAZR 63; Paweł Borawski lat piędziesiąt pięc liczący (…) gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Magdaleny Korytkowskiej W Olszewie] 1855, KAZR 78; Kazimierz Borawski ze wsi Olszewo lat czterdziesci cztery (…) gospodarze [świadek zgonu Michała Maliszewskiego w Olszewku] 1855, KAZR 109; w przytoności (…) Kaspra Borawskiego ze wsi Olszewo lat trzydziesci osm (…) gospodarzy [świadek ślubu Marianny Cwaliny i Leona Baginskiego] 1855, KAMR 10; Adam Borawski ojciec zmarłęgo lat czterdziesci szesc  (…) gospodarze cząstkowi ze wsi Rostki [świadke zgonu Kazimierza Borawskiego w Rostkach] 1857, KAZR 56; dnia przedwczorajszego [11/13.05] o godzinie osmej z północy umarł we wsi Rostki tam urodzony Kazimierz syn wyrażonego Adama i Maryanny ze Swięszkowskich małżonkow Borawskich dwa lata mający 1857, KAZR 56;  Adam Borawski lat czterdziesci pięc liczący (…) gospodarze cząstkowi [świadke zgonu Stanisława Mieczkowskiego w Rostkach] 1857, KAZR 62; Kazimierz Borawski lat czterdziesci szesc  (…) gospodarze z wsi Olszewo [świadek zgonu Jana Klimaszewskiego w Olszewie] 1857, KAZR 71; dnia przedwczorajszego [25.08/06.09] o godzinie czwartej z południa urodziło się dziecię płci męskiej z niego i jego małżonki Barbary z Borawskich nieżywo 1857, KAZR 93 Mateusz Borowski mularz lat czterdziesci pięc liczący z Roman (…) okazał dziecię płci męskiej urodzone w Romanach dnia onegdajszego [<18/30.08] o godzinie piątej z północy z niegdy jego małzonki Agnieszki z Chmielewskich lat trzydziesci pięc trzydziesci pięc mającej – Dziecięciutemu na chrzcie swiętym (…) nadane było imię Franciszek 1857, KACHR 64;  [chrzest Konstancji córki Stanisława i Teofili Maliszewskich z Olszewka] w obecnosci (…) Kaspra Borawskiego ze wsi Olszewo lat czterdziesci liczących (…) gospdoarzy  1857, KACHR 81; Kacper Borawski lat czterdziesci pięć (…) gospodarze na części własnej w Olszewie zamieszkali [ojciec zmarłego, świadek zgonu Jana Borawskiego w Olszewie] 1864 KAZR 14; w dniu dwudziestym osmym bieżącego miesiaca [28.01] o godzinie szóstej wieczorem umarł Jan Borawski lat pięc majacy urodzony w Olszewie z Kacpra i Ewy małzonków Borawskich 1864 KAZR 14; Jozef Borawski lat trzydziesci szesc (…) gospodarze na części własnej w Olszewie zamieszkali [świadek zgonu Maryanny Mieczkowskiej w Olszewie] 1864 KAZR 25; Józef Borawski lat trzydzieść sześć (…) gospdoarze na częśći własnej w Olszewie zamieszkali [ojciec zmarłej, świadek zgonu Balbiny Borawskiej w Olszewie] 1864 KAZR 45;  Kacper Borawski lat czterdziesci pięć mający, gospdoarze na częśći własnej w Olszewie amieszkali  [świadek zgonu Balbiny Borawskiej w Olszewie] 1864 KAZR 45; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Maz: Borawice, dziś Borawskie, łomż., gm. Radziłów (za: SEM cz.3, s. 12) formantem –ski.

BORZYMOWSKI:  Ignacy Borzymowski lat trzydziesci siedm mający szlachcic gospodarz ze wsi Bardzikowo [świadek zgonu Katarzyn Borzymowskiej w Bardzikowie] 1838,KAZR 55; Ignacy Borzymowski lat trzydziesci osm ojciec zmarłej [Rozalii Borzymowskiej w Bardzikowie] (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Bardzikowo 1839, KAZR 83; Tomasz Borzymowski lat czterdziesci ze wsi Marki (…) szlachta gospodarze [świadek zgonu Heleny Kurkowskiej] 1839, KAZR 89; Ignacy Borzymowski lat trzydziesci osm (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Bardzikowo [świadek zgonu Stanisława Wiszowatego w Bardzikowie] 1840, KAZR 10; Ignacy Borzymowski lat trzydziesci (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Bardzikowo [świadek zgonu Jozefa Wiszowatego w Bardzikowie] 1840, KAZR 11; Adam Borzymowski lat trzydziesci liczący (…) gospodarze części wsi Barzykowo [świadek zgonu Katarzyny Kownackiej w Barzykowie] 1853, KAZR 40; Adam Borzymowski lat trzydziesci  (…) gospodarze ze wsi Barzykowo [świadek zgonu Konstantego Borawskiego w Barzykowie] 1854, KAZR 40; Ignacy Borzymowski lat piędziesiąt trzy liczący (…) gospodarze ze wsi Barzykowo [świadek zgonu Pawła Filipkowskiego w Barzykowie] 1855, KAZR 39; Ignacy Borzymowski lat piędziesiat liczący (…) gospodarze ze wsi Barzykowo [świadek zgonu Maryanny Jozefaty Grabowskiej w Barzykowie] 1855, KAZR 54; Ignacy Borzymowski mąz zmarłej lat piędziesiat cztery (…) gospodarze ze wsi Barzykowo [świadek zgonu Scholastyki Borzymowskiej w Barzykowie] 1856, KAZR 59; Adam Borzymowski lat trzydziesci cztery (…) ze wsi Barzykowo [świadek zgonu Jozefa Kozikowskiego w Barzykowie] 1856, KAZR 60;  Adam Borzymowski lat czterdzieści mający, gospodarze na części własnej w Barzykowie zamieszkali [świadek zgonu Jana Cwieka w Barzykowie] 1864 KAZR 31; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Borzymowice, włoc., gm. Choceń; Młp: Borzymów, Borzynów, dziś Borzymów, kiel., gm. Oleśnica (za: SEM cz.3, s. 13) formantem –ski.

Forma żeńska: umarła we wsi Bardzikowo Katarzyna Borzymowska szlachcianka dwa miesiące mająca Córka Ignacego i Scholastyki z Sulkowskich małżonków Borzymowskich zostawiwszy po sobie Rodzicow 1838, KAZR 55; umarła we wsi Bardzikowo Rozalia Ewa Borzymowska [13.09] szlachcianka dni dziewięc licząca córka Ignacego i Scholastyki ze Sulkowskich małzonkow Borzymowskich z Bardzikowa. 1839, KAZR 83; Ignacy Borzymowski lat piędziesiąt liczący (…) gospodarze ze si Barzykowo [świadek zgonu Stanisława Wiszowatego w Barzykowie] 1852, KAZR 97;  Adam Borzymowski ze wsi Barzykowo lat trzydziesci cztery liczący (…) gospodarze [świadek zgonu Mikołaja Bagińskiego w Michnach] 1856, KAZR 2; dnia przedwczorajszego [23/04/05.05] o godzinie szostej z południa umarła we wsi Barzykowo tam urodzona Scholastyka Borzymowska żona wyrażonego Ignacego Bozymowskiego pozostąłego wdowcem córka Rafała i Maryanny z Łojewskich małzonkow Sulkowskich lat piędziesiąt dwa mająca 1856, KAZR 59.

CWALINSKI: Jozef Cwalinski szlachcic gospodarz z Cwalin lat dwadziescia szesc [świadek zgonu Mikołaja Swięczkowskiego w Rostkach] 1839, KAZR 80; Jan Cwalinski lat dwadziesci siedm (…) szlachta gospodarze ze wsi Rosochate [świadek zgonu Rozalii Smiarowskiej w Rostkach] 1842, KAZR 60; Jan Cwalinski lat dwadziescia osm mający (…) szlachta gospodarze ze wsi Rosochate [świadek zgonu Jakuba Goszkowskiego w Rosochatem] 1842, KAZR 128; religijne małzenstwo [25.01/06.02] między Wiktorem Cwalinskim Kawalerem szlachcicem nielegitymowanym urodzonym z Tomasza i niegdy Anieli z Kuczewskich małzonkow Cwalinskich gospodarzy części wsi Cwaliny Parafii Dobrzyjałowskiej tamze przy ojcu zostającym lat dwadziesci mającym a panną Franciszką Dworakowską 1854, KAMR 4; w przytomnosci (…) Andrzeja Cwalinskiego ze wsi Olszewo lat dwadziesci trzy (…) gospodarzy [świadek ślubu Teofili Maryanny Kopykowskiej z Olszewa i Kazimierza Kozikowskiego z Cedr] 1854, KAMR 26; Jan Cwalinski lat czterdziesci liczący (…) gospodarze ze wsi Rosochate [świadek powicia martwego niemowlęcia rodzicom Dobrzyckim w Rosochatem] 1854, KAZR 49; dnia przedwczorajszego [18/30.01] o godzinie południowej umarł we wsi Olszewo a urodzony we wsi Cwaliny parafii Mały Płock Stanisław Cwalina, gospodarz lat piędziesiąt syn Mateusza i niepamiętnej i z imienia matki małzonkow Cwalinow. Mąz pozostałej zony wdowy Rozalii z Sokołowskich 1855, KAZR 4; Andrzej Cwalinski lat dwadziesci cztery liczący (…) gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Kleofasa Mieczkowskiego w Olszewie] 1855, KAZR 111; Wojciech Cwalinski ze wsi Cwaliny lat trzydziesci liczący obedway gospodarze cząstkowi [świadek zgonu Balbiny Mikuckiej w Grzymkach] 1856, KAZR 111; Jan Cwalinski lat czterdziesci liczący (…) gospodarze cząstkowi wsi Rosochate  [świadek zgonu Jozefaty Tyszki w Rosochatem] 1856, KAZR 126;   Wiktor Cwalinski lat trzydziesci (…) gospodarze na części własnej w Rogalach zamieszkali [ojciec zmarłej, świadek zgonu Michaliny Cwalinskiej w Rogalach] 1864 KAZR 16; Ludwik Cwalinski lat dwadziescia siedm, gospodarze w Bagienicach zamieszkali [świadek zgonu Franciszki Mieczkowskiej w Bgienicach] 1864 KAZR 81; Jan Cwalinski lat dwadzieści jeden (…) gospodarze z Michnow [ojciec zmarłego, świadek zgonu Stanisława Cwalińskiego w Mieczkach  1864 KAZR 103; dnia wczorajszego [28.09] o godzinie osmej wieczór  umarł w Mieczkach tam urodzony Stanisław syn wyrażonego Jana i Rozalii Mieczkowskich małżonków Cwalińskich dni dwa mający 1864 KAZR 103;  Ludwik Cwaliński lat dwadzieścia osm szwagier zmarłego z Bagienic  [świadek zgonu Xawerego Mieczkowskiego w Bagienicach] 1865 KAZR 114; nazwisko utworzone  od nazwy miejscowości Cwaliny Duże i Małe; łomż.,  gm. Mały Płock (za: SEM cz. 3, s. 28) formantem –ski.

Forma żeńska: Maryanna Cwalinska [chrzestna przy Leonie synu Franciszka i Katarzyny Rydzewskich z Olszewa] 1857 KACHR 92; w dniu drugim bieżącego miesiąca [02.02] o godzinie siodmej wiecozrem umarła Michalina Cwalinska tygodni cztery mająca, urodzona w Rogalach z Wiktora i Franciszki małzonków Cwalinskich w Rogalach na własnej części zamieszkałych gospodarzy 1864 KAZR 16.

DĄBRO(W)SKI: Mateusz Dąbrowski lat dwadziescia osm mający (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Dzięgiele [świadek zgonu Karoliny Sokołowskiej w Dzięgielach] 1841, KAZR 26; Stanisław Dąbrowski ojciec zmarłego lat trzydzieści sześć  (…) gospodarze ze wsi Gardoty [świadek zgonu Alexandra Dąbrowskiego w Gardotach] 1853, KAZR 43; dnia przedwczorajszego [18/30.05] o godzinie dziewiątej z północy umarł we wsi Gardoty tamze urodzony Alexander syn Stanisława i Julianny ze Smiarowskich małzonkow Dąbrowskich dwa miesiące mający 1853, KAZR 43; w przytomnosci (…) Xawerego Dąbrowskiego lat dwadziesci trzy  (…) gospodarze ze wsi Łoje [świadek ślubu Marianny Smiarowskiej z Olszewa i Janem Łojewskim z Łoj] 1854, KAMR 12; Jakub Dąbrowski lat osmdziesiąt liczący (…) wyrobnicy tu w Romanach [świadek zgonu Franciszka Kuczynskiego w Romanach] 1854, KAZR 67; Stanisław Dąbrowski gospodarz ojciec zmarłego lat dwadziesci dwadzieścia (…) ze wsi Dziegiele [świadek zgonu Jana Dąbrowskiego w Dzięgielach] 1854, KAZR 75; dnia przedwczorajszego [19/31.08] o godzinie osmej z południa umarł we wsi Dzięgiele tam urodzony Jan syn Stanisława i Karoliny  z Paszwskich małzonkow Dąbrowskich dwa miesiące mający 1854, KAZR 75; Stanisław Dąbrowski gospodarz lat dwadziesci dwa mający (…) ze wsi Dzięgiele [świadek zgonu Adama Malinowskiego w Dzięgielach] 1854, KAZR 96; Jakub Dąbrowski lat osmdiesiąt liczący (…) tu z Roman wyrobnicy [świadek zgonu duchnowskiego Adama w Romanach] 1855, KAZR 36; Paweł Dąbrowski lat czterdziesci liczący (…) wyrobniki ze wsi Siwki [świadek zgonu Franciszki Kozikowskiej w Siwkach] 1856, KAZR 53; Stanisław Dąbrowski ojciec zmarłego lat czterdziesci (…) gospodarze ze wsi Gardoty [świadek zgonu Rozalii Dąbrowskiej w Gardotach] 1856, KAZR 94; Stanisław Dąbrowski ojciec zmarłej lat czterdziesci  (…) gospodarze cząstkowi wsi Gardoty [świadek zgonu Karoliny Dąbrowskiej w Gardotach] 1856, KAZR 95; dnia onegdajszego [<13/25.05] o godzinei osmej z południa umarł tu w Romanach Jakub Dąbrowski wyrobnik lat dziewięcdziesiat mający syn niepamiętnych rodzicow mąz zony pozostałej wdową Magdaleny z Kuczynskich 1857, KAZR 55; Stanisław Dąbrowski własciciel częsciowy wsi Gardoty lat czterdziesci liczący (…) okazał dziecię płci męskiej urodzone w Gardotach dnia onegdajszego [<15/27.09] o godzinie siodmej z południa z niego i Jego małżonki Julianny z Smiarowskich  lat trzyziesci mającej. Dziecięciu temu na chrzcie swiętym nadane było imię Antoni  1857, KACHR 74; [chrzest Antoniego synu Stanisława i Julianny Dąbrowskich z Gardot] w obcnosci (…) Stanisława Dobrzyckiego ze wsi Rosochate lat czterdziesci liczących obedwu gospodarzy 1857, KACHR 74; Ludwik Dąbrowski [chrzestny przy Zofii Kasyldzie córce Leona i Jadwigi Bronakowskich z Gnatowa] 1857 KACHR 110; Adam Dąbrowski lat czterdziesci szesc, gospodarz na części własnej wsi Karowskie mieszkały  zamieszkały [świadek zgonu Antonigo Baginskiego w Michnach] 1864 KAZR 1;  Stanisław Dąbrowski lat trzydzieści (…) gospodarze z Dzięgielow [świadek zgonu Franciszki Dąbrowskiej w Dzięgielach] 1865 KAZR 48; Stanisław Dąbrowski lat trzydzięsci siedem liczący gospodarze z Dzięgielow [świadek zgonu Józefa Tyszki w Dzięgielach] 1865 KAZR 63;  Stanisław Dąbrowski lat trzydzieści (…)  gospodarze z Dzięgielow [ojciec zmarłej; świadek zgonu Franciszki Dąbrowskiej w Dzięgielach] 1865 KAZR 89; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Dąbrowa, pozn., gm. Kwilcz; pil., gm.Wronki; Młp: Dąbrowa, część miasta Jaworzno, kat., Dąbrowa Zielona, częst., gm. Dąbrowa Zielona; Dąbrowa, rzesz., gm. Świlcza; Dąbrówka Nagórna, rad., gm. Zakrzew; Dąbrówka Zabłotnia, rad., gm. Kowala; Maz: Dąbrówka, rad., gm. Pniewy; Pom: Dąbrowa Chełmińska, bydg., gm. Dąbrowa Chełmińska; Dąbrówka, bydg., gm. Tuchola; Krpłd: Dąbrówka, krośn., gm. Sanok (za: SEM cz. 3, s. 34- 35) formantem –ski.

Forma żeńska: dnia przedwczorajszego [17/29.07] o godzinie południowej umarła we wsi Gardoty urodzona w Mieczkach Czarnych Rozalia córka wyrazonego Stanisława  i Julianny ze Swiderskich małzonkow Dąbrowskich lat czternascie mająca 1856,  KAZR 94; dnia onegdajszego [27.07/08.08] o godzinie piatej z północy umarła we wsi Gardoty tam urodzona Karolina córka wyrażonego Stanisława i Julianny ze Smiarowskich małzonkow Dąbrowskich lat jedynascie mająca 1856, KAZR 95; Kasylda Dąbrowska [chrzestna przy Zofii Kasyldzie córce Leona i Jadwigi Bronakowskich z Gnatowa] 1857 KACHR 110; dnia wczorajszego [06.05] o godzinie pierwszej z południa umarła w Dzięgielach a urodozna w Kożle Franciszka Dąbrowska, córka niegdy Stanisława i żyjącej Karoliny małżonków Pajewskich lat trzydzieści  cztery mająca, pozostawiwszy po sobie owdowiałego męża Stanisława Dąbrowskiego 1865 KAZR 48;  Dnia przedwczorajszego [29.08] o godzinie ósmej wiecżór umrła w Dzięgielach tam urodzona Franciszka Dąbrowska córka wyrażonego Stanisława i niegdy Franciszki z Pajewskich  miesięcy siedm majaca 1865 KAZR 89.

GACKI: Jozef Gacki mąz zmarłej lat siedmdziesiąt  (…) gospodarze ze wsi Kurkowo [świadek zgonu Rozalii Gackiej w Kurkowie] 1855, KAZR 43; zawarto religijne małzeństwo [3/15.01] między Andrzejem Gackim kawalerem urodzonym we wsi Sluckiej Parafii / Zakrzewo z Jozefai i niegy Elzbiety z Cimochow małzonkow Gackich włoscian zostających przy ojcu we wsi Kurkowo lat dwadziesci osm mającym, a Panna Teofilia Wasilewską 1856, KAMR 2; Jozef Gacki lat siedemdziesiat siedm liczący (…) gospodarze cząstkowi wsi Kurkowo [świadek zognu Balbiny Kurkowskiej w Kurkowie] 1856, KAZR 101; Andrzej Gacki syn zmarłego lat dwadziesci pięc  (…) gospodarze ze wsi Kurkowo [świadek zgonu Jozefa Gackiego w Kurkowie] 1857, KAZR 13; dnia przedwczorajszego [31.01/12.02] o godzinie siodmej z południa umarł we wsi Kurkowo urodzony we wsi Zakrzewo Jozef Gacki wdowiec z pierwszej zony Elzbiety Cimochow a zgonu drugiej Rozalii z Glinzkich włoscianin gospodarz cząstkowy wsi Kurkowo lat siedemdziesiat siedm mający syn niepamiętnych rodzicow 1857, KAZR 13; Andrzej Gacki ojciec zmarłego lat dwadziesci szesc  (…) gospodarze cząstkowi wsi Kurkowo [świadek zgonu Franciszka Gackiego w Kurkowie] 1857, KAZR 20; dnia przedwczorajszego [15/27.02] o godzinie trzeciej z południa umarł we wsi Kurkowo tam urodzony Franciszek syn wyrazonego Andrzeja i Teofili z Wasilewskich małzonkow Gackich miesiecy cztery mający 1857, KAZR 20; dnia przedwczorajszego [22.04] o godzinie ósmej rano umarł w Kurkowie urodzony w Zakrzewie Andrzej Gacki gospodarz cząstkowy syn niegdy Józefa i Magdaleny małzonków Gackich lat trzydzieści dwa mający pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Teofilę z Wasilewskich 1865 KAZR 42; nazwisko utworzone  od nazwy miejscowości Gać, dziś Gać Kaliska, kal., gm. Koźminek; Maz: Gać, łomż., gm. Łomża (za: SEM cz. 3, s.45) formantem –cki.

Forma żeńska: dnia przedwczorajszego [11/23.05] o godzinie sodmej z południa umarła we wsi Kurkowo z urodzenia niewiadomo Rozalia Gacka lat siedemdziesiąt mająca córka Bonifacego i matki niepamiętnej małzonkow Glinskich żona z pierwszego Orłowska a pozostałego wdowcem Jozefa Gackiego 1855, KAZR 43.

GODLEWSKI: Stanisław Godlewski szlachcic gospodarz zamieszkały we wsi Zalesie [lat] dwadziescia pięc majacy zięc zmarłego [świadek zgonu Mikołaja Rydzewskiego w Mieczkach; sygnatariusz: Stanisław Godlewski] 1840, KAZR  87; [chrzest  Jozefaty córki Adama i Apolonii Filipkowskich z Rogal] w obecnosci Franciszka Gardockiego ze wsi Sokoły lat piędziesiat dwa  1857 KACHR 104; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Maz: Godlewo, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3, s. 51) formantem –ski.

 

GRZYBOWSKI:  Jan Grzybowski lat dwadziescia trzy syn zmarłego (…) włoscianie wyrobnicy zamieszkali we wsi Willanowo [świadek zgonu Dawida Grzybowskigo w Wilamowie] 1839, KAZR 33; umarł Dawid Grzybowski [28.03] włoscianin wyrobnik lat osmdziesiąt liczacy zamieszkały we wsi Willanowo syn niewiadomych rodzicow zostawiwszy po sobie owdowiała zonę Agnieszkę z Walewskich i dzieci 1839, KAZR 33;  Jan Grzybowski lat dwadziescia osm mąz zmarłej (…) włoscianie wyrobnicy ze wsi Willanowo [świadek zgonu Agnieszki Grzybowskej w Wilamowie] 1840, KAZR 93; Jan Grzybowski lat dwadziecia szesc ojciec zmarłego (…) włoscianie wyrobnicy ze wsi Willanowo [świadek zgonu Jana Grzybowskiego w Wilamowie] 1840, KAZR 96; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Grzybów Hornowski, płoc., gm. Dobrzelin; Grzybów, kal., gm. Kępno; Młp: Grzybowa, krak., gm. Gdów; Grzybów, kiel., gm. Staporków; Maz: Grzybów, rad., gm. Warka (za: SEM cz. 3, s. 59) formantem –ski.

Forma żeńska: umarła Agnieszka Grzybowska [29.09] wyrobnica włoscianka lat trzydziesci córka Andrzeja i Katarzyny z Czajkowskich Małzonkow Walejewskich ze wsi Willanow pozostawiwszy po sobie owdowiałego męza Jana Grzybowskiego i dzieci 1840, KAZR 93.

JABŁONSKI:  Andrzej Jabłonski lat czterdziesci osm ze wsi Cedry (…) szlachta wyrobnicy [świadek zgonu Antoniego Kozłowskiego w Cedrach] 1839, KAZR 16; we wsi Cedry umarł Jakub Jaboński [07.03] włoscianin rok jeden mający syn Andrzeja i Maryanny z Cedrowskich małzonkow Jabłońskich z Cedrow 1839, KAZR 27; Ignacy Jabłonski lat trzydziesci jedenastej (…) szlachta gospodarze ze wsi Rogale [sygnatariusz: Antoni Rogalski; świadek zgonu Wojciecha Rogalskiego w Rogalach] 1842,  KAZR 126; dnia przedwczorajszego [21.10/02.11] o godzinie trzeciej z południa umarł we wsi Cedry tam urodzony Franciszek syn Maryanny z Cedrowskich Jabłonskiej wdowy od lat kilku wyrobnicy ze wsi Cedry jeden miesiąc mający 1855, KAZR 118; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Jabłonka, gorz., gm. Trzciel; Młp: Jabłonna, gm. Jabłonna; Jabłonica, krośn., gm. Skołyszyn (za: SEM cz. 3, s. 64) lub od nazwy osobowej Jabłoń, też nazwy miejscowości Jabłoń w pow. radzyńskim i okolicy szlacheckiej na Mazowszu (za: NMK s. 161) formantem –ski.

JAKUBOWSKI: Walenty Jakubowski ojciec zmarłej lat trzydzieści (…) wyrobnicy we wsi Wilamowo [świadek zgonu Jozefaty Jakubowskiej w Wilamowie] 1853, KAZR 47; Walenty Jakubowski ojciec zmarłego lat czterdziesci  (…) wyrobnicy ze wsi Wilamowo [świadek zgonu Emilii Jakubowskiej w Wilamowie] 1857, KAZR 90; Walenty Jakubowski wyrobnik ze wsi Wilamowo lat czterdziesci cztery liczący (…) okazął dziecię płci męskiej urodzone w Wilamowie dnia przedwczorajszego [8/20.11] o godzinie jedynastej z pólnocy z niego i jego małzonki Jozefy z Cimoszkow lat trzydziesci dwa mającej. Dziecięciu temu na chrzcie swiętym dzis odbyym nadane było imie Kazimierz 1857 KACHR 102; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Jakubowo, bydg., gm. Nowa Wieś Wielka; Młp: Jakubów, kiel., gm. Imielno; Jakubowice, krak., gm. Proszowice; lub., gm. Wólka (za: SEM cz. 3, s. 65) formantem –ski.

Forma żeńska: dnia przedwczorajszego [1/13.06] o godzinie ósmej z południa umarła we wsi Wilamowo tamże urodzona Józefata córka Walentego i Jozefaty z Cimochow małzonkow Jakubowskich osm miesięcy mająca 1853, KAZR 47; dnia przedwczorajszego [18/30.08] o godzinie piątej z południa umarła we wsi Wilamowo urodzona w Glinkach Emilia córka wyrazonego i Jozefaty z Cimochowskich małzonkow Jakubowskich lat cztery mająca 1857, KAZR 90.

JURSKI/JÓRSKI: umarła w Olszewie Anastazja Jurska [12.01] szlachcianka lat piędziesiąt licząca  gospodyni, corka Seweryna i Franciszki z Kołakowskich małzonków Zelechowskich zostawiwszy po sobie owdowiałego męza Jana Jurskiego [lat szescdziesiąt, szlachcica, gospodarza ze wsi Olszewo] 1838, KAZR 4; umarł we wsi Olszewo Jan Jurski gospodarz szlachcic lat szescdziesiąt liczący syn niewiadomych Rodziców zostawiwszy po sobie dzieci 1838, KAZR 58; we wsi Olszewko (…) umarł [03.04] Leon Jurski szlachcic lat dwa liczący syn Stanisława i Rozalii z Rydzewskich Małzonkow Jurskich zostawiwszy po sobie Rodzicow 1839, KAZR 35; Mikołaj Jurski szlachcic gospodarz zamieszkały we wsi Rostki lat czterdziesci pięc ojciec zmarłej [świadek zgonu Karoliny Jurskiej] 1839, KAZR 93; Mikołaj Jurski mąz zmarłej lat czterdziesci pięc  (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Rostki [świadek zgonu Katarzyny Jurskiej w Rostkach] 1841, KAZR 115; Mikołaj Jurski lat czterdziesci pięc ojciec zmarłej (…) szlachta gospodarze ze wsi Rostki [świadek zgonu blizniąt noworodków Jurskich w Rostkach] 1841, KAZR 116;  dnia onegdajszego (…) urodziło się niezywe dzieci Mikołaja i Konstancyi małzonkow Jurskich szlachty z Rostok 1841, KAZR 116; dnia wczorajszego [17.01] o godzinie jedenastej z północy umarł we wsi Olszewo Marcin Jurski szlachcic lat dziesięc liczący syn Maryanny Jurskiej byłej niezamęznej  1842, KAZR 18; Adam Jurski wyrobnik lat dwadziesci osm  (…) gospodarze części na Mieczkach [świadek zgonu Kamili Mieczkowskiej w Mieczkach] 1853, KAZR 18; Stanisław Jurski lat trzydziesci liczący (…) gospodarze cząstki na Olszewku [świadek zgonu Heleny Piękowskiej w Olszewku] 1853, KAZR 20; religijne małżenstwo [18/30.01] między Jozefem Jurskim kawalerem synem Mikołaja i niegdy Konstancyi z Rogalskich małzonkow Jurskich gospodarzy własnej części wsi Rostki, urodzonym tamze przy rodzicach zostającym lat dziewiętnascie majacym a Panną Franciszka Mieczkowską 1854, KAMR 2; W przytomnosci (…) Franciszka Jurskiego ze wsi Jurzec Szlachecki lat trzydziesci dwa (…) gospodarzy [świadek ślubu Franciszki Dworakowskiej z Rogal i Wiktorem Cwalinskim z Cwalin] 1854, KAMR 4; religijne małzenstwo [3/15.11] między Tadeuszem Jurskim młodzianem zamieszkałym we wsi Jurcu Szlacheckim tamze urodzonym z Jozefa i niegdy Barbary ze Smiarowskich małzonkow Jurskich parafianinem Dobrzyjałowskim lat dwadziesci trzy mającym a panną Julianną Sokołowską 1854, KAMR 19; w przytomnosci (…) Antoniego Jurskiego z Jurca Szlacheckiego lat piędziesiąt (…) gospodarzy [świadek ślubu i Tadeuszem Jurskim z Jurca Szlacheckiego] 1854, KAMR 19; Jakub Jurski lat trzydziesci trzy liczący (…) gospodarze części wsi Olszewo [świadek zgonu Maryanny Borawskiej w Olszewie] 1854, KAZR 4; Ignacy Jurski mąz zmarłej lat trzydziesci ze wsi Gardoty  (…) gospodarze [świadek zgonu Maryanny Gurskiej w Gardotach] 1854, KAZR 12; Jan Jurski ojciec zmarłego lat dwadziesci osm  [świadek zgonu Stanisława Gurskiego w Rostkach] 1854, KAZR 20  [świadek zgonu Stanisława Jurskiego w Rostkach] 1854, KAZR 20; Adam Jurski ojciec zmarłego wyrobnik lat trzydziesci (…) ze wsi Olszewo [świadek zgonu Mateusza Jurskiego w Olszewie] 1854, KAZR 26; dnia przedwczorajszego [2/24.03] o godzinie osmej z północy umarł we wsi Olszewo Mateusz syn Adama i Salomei z Mieczkowskich małzonkow Jurskich  osm godzin liczący 1854, KAZR 26;  Mikołaj Jurski ojciec zmarłej lat szesdziesiąt  (…) gospodarze [świadek  zgonu Zuzanny Jurskiej w Rostkach] 1854, KAZR 33; Jakub Jurski lat trzydziesci cztery liczący (…) gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Felixa Mieczkowskiego w Olszewie] 1854, KAZR 102; Adam Jurski ojciec zmarłego wyrobnik lat trzydziesci trzy  (…) ze wsi Olszewo [świadek narodzin martwego chłopca rodzicom Jurskim w Olszewie] 1855, KAZR 13; dnia przedwczorajszego [14/26.02] o godzinie piątej rano we wsi Olszewo urodziło się dziecię niezywo syn Adama i Salomei z Mieczkowskich małzonkow Jurskich 1855, KAZR 13; dnia przedwczorajszego [15/27.08] o godzinie osmej z północy umarł we wsi Rostki urodzony w Jurcu Mikołaj Jurski  lat szesdziesiat mający syn Franciszka matki niepamiętnej z imienia małzonkow Jurskich gospodarz mąz zony pozostałej wdową Maryanny z Mieczkowskich 1855, KAZR 82; Stanisław Jurski ojciec zmarłego lat czterdziesci pięc  (…) gospodarze ze wsi Olszewko [świadek narodzin martwej córki Jurskim z Olszewka] 1855, KAZR 119;  w przytomnosci (…) Michała Jurskiego ze wsi Czachy lat trzydziesci cztery (…) gospodarzy [świadek ślubu Jozefaty Dzięgielewskiej i Ignacego Jurskiego] 1855, KAMR 20; zawarte zostało [14/26.11] religijne małzenstwo między Ignacym Jurskim wdowcem po zgonie swej zony Maryanny z Konopkow z dnia dwudziestego szostego stycznia / siodmego lutego roku zeszłego synem Jana i Jozefaty z Karwowskich małzonkow Jurskich zamieszkałym we wsi Gardoty lat trzydziesci mającym a Panną Jozefatą Dzięgielewską 1855, KAMR 20; Adam Jurski lat trzydzieści trzy ojciec zmarłej i Jakub Jurski lat trzydzieści cztery liczący obedway wyrobnicy ze wsi Olszewo [świadkowie zgonu Agnieszki Jurskiej w Olszewie] 1919 KAZR 16; Jurski Jakub lat trzydziesci trzy liczący (…) gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Pawła Mieczkowskiego w Olszewie] 1856, KAZR 17; Jan Jurski ze wsi Rostki lat dwadzieści osm liczący (…) gospodarze [świadek zgonu Jana Brunakowskiego w Rostkach] 1856, KAZR 24; Stanisław Jurski lat czterdziesci liczący (…) gospodarze we wsi Olszewko [świadek niezywo narodzonego syna Rydzewskim w Olszewku] 1856, KAZR 117; Ignacy Jurski lat trzydziesci (…) gospodarze ze wsi Gardoty [świadek zgonu Konstantego Karczewskiego w Gardotach] 1856, KAZR 128; Ignacy Jurski ojciec zmarłej lat trzydziesci pięc (…) gospodarze ze wsi Gardoty cząstkowi [świadek zgonu Pauliny Jurskiej w Gardotach] 1856, KAZR 130; Jan Jurski ojciec zmarłego lat trzydziesci osm i Jozef Jurski lat dwadziescia trzy liczący obedway gospodarze cząstkowi ze wsi Rostki [świadek zgonu Jozefa Jurskiego w Rostkach] 1856, KAZR 143; dnia przedwczorajszego [09/21.12] o godzinie południowej umarł we wsi Rostki tam urodzony Jozef syn wyrazonego Jana i Julianny z Kurzątkowskich małzonkow Jurskich dwa lata mający 1856, KAZR 143; Franciszek Jurski brat zmarłego ze wsi Jurzec lat trzydziesci szesc  (…) gospodarze cząstkowi [świadek zgonu Wiktorii Filochowskiej w Pieniążkach] 1857, KAZR 21; Ignacy Jurski ojciec zmarłego lat trzydziesci  (…) gospodarze ze wsi Gardoty [świadek zgonu Franciszka Jurskiego w Gardotach] 1857, KAZR 25; dnia przedwczorajszego o godzinie osmej z północy umarł we wsi Gardoty tam urodzony Franciszek syn wyrazonego Ignacego i Jozefaty z Dziegielewskich małżonkow Jurskich miesiecy cztery majacy 1857, KAZR 25; Jozef Jurski ojciec zmarłej ze wis Rostki lat dwadziesci dwa  (…) gospodarze [świadek niezywo narodzonej córki Józefa i Franciszki Jurskim w Rostkach] 1857, KAZR 110;  Jozef Jurski gospodarz częsci wsi Rostki lat dwadziesci dwa (…) okazał nam dziecię płci żenskiej oswiadczając że dnia przedwczorajszego [19.09/01.10] o godzinie siódmej z południa we wsi Rostki urodziło się z niego i jego małzonki Franciszki z Mieczkowskich lat dwadziesci dwa majcej niezywo 1857, KACHR 77; Jan Jórski lat trzydziesći siedm  (…) gospodarze na części własnej w Rostkach zamieszkali [ojciec zmarłej, świadek zgonu Wiktorii Jórskiej w Rostkach] 1864 KAZR 38 ; Józef Jórski lat trzydzieści mający, gospodarze na części własnej w Rostkach zamieszkali  [świadek zgonu Wiktorii Jórskiej w Rostkach] 1864 KAZR 38;  dnia przedwczorajszego [08.08] o godzinie jedenastej rano umarł w Olszewku urodzony w Jurcu Stanisław Jurski gospodarz w Olszewku zamieszkały, syn Piotra Jurskiego i matki niepamiętnej z imienia lat pięćdziesiat pięć mający, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Rozalię z Rydzewskich 1864 KAZR 86; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Maz: Jurki, wieś w dawnym powiecie makowskim, dziś zaginiona (za: SEM cz. 3, s. 70) formantem –ski.

KAMIŃSKI:  Paweł Kamiński lat trzydziesci (…) włoscianie wyrobnicy ze wsi Willanowo [świadek zgonu Anny Rakowskiej w Wilamowie] 1839, KAZR 84; Paweł Kaminski (…) włoscianie wyrobnicy ze wsi Willanowo [świadek zgonu Ludwiki Fabiszewskiej  Wilamowie] 1839, KAZR 88;  Paweł Kaminski lat trzydziesci (…) włoscianie wyrobnicy ze wsi Willanowo (…) świadkowie zgonu Wojciecha Mrozickiego w Wilamowie] 1839, KAZR 110;  Paweł Kaminski ojciec zmarłego lat dwadziscia dziewięc (…) włoscianie ze wsi Willanowo [świadek zgonu Macieja Kaminskiego w Wilamowie] 1842, KAZR 50; dnia wczorajszego [29.03] o godzinie dziesiątej umarł we wsi Willanowo Maciej Kaminski włoscianin rok jeden liczący syn Pawła i Maryanny z Ciecierskich małzonkow Kaminskich 1842, KAZR 50; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Kamieniec, pozn., gm. Kamieniec; Kamieniewice, dziś Kamionki, pozn., gm. Kórnik; Kamiona, dziś Kamienna, sier., gm. Błaszki; Kamiona, Kamień, dziś Kamień, kal., gm. Cekow-Kolonia; Młp: Kamień, dziś Kamień Duży, rad., gm. Wieniawa; Kamień, dziś Kamień Lukawski, tarnob., gm. Dwiakozy; Maz: Kamień, skiern., gm. Dmosin; płoc., gm. Gąbin; ciech., gm. Dzierzążna; Krpłd: Kamień (za: SEM cz. 3, s. 71) formantem –ski.

KARCZEWSKI: religijne małżenstwo [14/26.11] między Wojciechem Karczewskim młódzianem urodoznym we wsi Zakrzewo Parafii Słucz z niegdy Stefana i zyjącej Teresy z Dzięgielewskich małzonkow Karczewskich małzonkom zostajacym teraz we wsi Wilamowo lat dwadzuesci majacym a Panną Salomeą Nareską 1854, KAMR 23; Wojciech Karczewski brat zmarłego lat dziedziesci dwa liczący z Siwkow (…) wyrobnicy [świadek zgonu Anny Haydukowej w Wilamowie] 1856, KAZR 19; Jan Karczewski ojciec zmarłego lat trzydziesci pięc  (…) gospodarze ze wsi Gardoty [świadek zgonu Konstantego Karczewskiego w Gardotach] 1856, KAZR 128; dnia przedwczorajszego [16/28.10] o godzinie dziesiatej z północy umarł we wsi Gardoty tam urodzony Konstancy syn wyrazonego Jana i Teofili z Rydzewskich małzonkow Karczewskich lat osm mający 1856, KZR 128;  Jan Karczewski lat trzydziesci pięc liczący (…) gospodarze ze wsi Gardoty cząstkowi [świadek zgonu Pauliny Jurskiej w Gardotach] 1856, KAZR 130; Wojciech Karczewski wyrobnik ze wsi Siwki lat dwadziesci cztery liczący  (…) okazał dziecię płci męskiej urodzone dnia przedwczorajszego [8/20.11] o godzinie osmej z południa we wsi Siwki z niego i jego małzonki Salomei z Naresich lat dwadziesci trzy mającej. Dziecięciu temu na chrzcie swiętym dzis odbytym nade było imię Jozef 1857 KACHR 101; [chrzest Katarzyny córki Jana i Teofili Chludzinskich z Rostek] w obecnosci (…) Wojciecha Karczewskiego lat dwadziescia cztery liczących (…) wyrobnikow ze wsi Siwki 1857 KACHR 107; Wojciech Karczewski lat trzydzieści trzy (…)  gospodarze czynszowi w Romanach zamieszkali [ojciec zmarłego, świadek zgonu Józefa Karczewskiego w Romanach] 1864 KAZR 89; dnia wczorajszego [16.08] o godzinie piątej rano umarł tu w Romanach, a urodozny w Siwkach Józef syn wyrażonego Wojciecha i Salomeii z Mareckich małzonków Karczewskich lat sześc mający 1864 KAZR 89; Wojciech Karczewski lat trzydzieści dwa (…)  wyrobnicy tu z Roman [pasierb zmarłego, świadek zgonu Jana Staniszewskiego w Romanach] 1865 KAZR 31; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Karczewo, pozn., gm. Kamieniec (za: SEM cz. 3, s. 72) formantem –ski.

KIEŁCZEWSKI:  Wiktor Kiełczewski lat dwadziescia siedm ojciec zmarłej (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Gnatowo [świadek zgonu Jozefaty Kiełczewskiej w Gnatowie] 1840, KAZR 97; Wiktor Kiełczewski lat dwadziescia siedm mający (…) szlachta gospodarze ze wsi Gnatowo [świadek zgonu Konstancji Bronakowskiej w Gnatowie] 1840, KAZR 118; Wiktor Kiełczewski ojciec zmarłego lat dwadziesci dziewięc  (…) obedwa gospodarze ze wsi Gnatowo [świadkowie zgonu Stanisłąwa Kiełczewskiego w Gnatowie] 1842, KAZR 63; dnia wczorajszego [17.05] o godzinie piątej z południa umarł Stanisław Kiełczewski szlachcic tydzien jeden liczący syn Wiktora i Anny z Gardockich małzonkow Kiełczewskich ze wsi Gnatowo  1842, KAZ R 63; Wiktor Kiełczewski zięć zmarłej lat czterdziesci dwa (…) gospodarze ze wsi Gnatowo [świadek zgonu Franciszka Gnatowskiego we wsi Gnatowie] 1855, KAZR 34; [chrzest Adama Nikodema syna Antoniego i Maryanny Kurkowskich z Kurkowa] w obecnosci (…) Wiktora Kiełczewskiego ze wsi Gnatowo lat czterdziesci szesc liczących dziedzicow 1857, KACHR 71; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Kiełczewo, dziś Kiełczew Górny i Smużny, koniń., gm. Koło; Młp: Kiełczewice Dolne i Górne, lub., gm. Strzyżewice (za: SEM cz. 3, s. 74); też od kiełcz ‘chojak’ dial. z Poznańskiego (za: NMK s. 182) formantem –ski lub –ewski.

Forma żeńska: umarła Jozefata Kiełczewska [18.10] szlachcianka miesięcy dwa licząca córka Wiktorego i Anny z Gardockich Małzonkow Kiełczewskich z Gnatowa 1840, KAZR 97; Anna Kiełczewska [chrzestna przy Adamie Nikodemie synu Antoniego i Maryanny Kurkowskich z Kurkowa] 1857, KACHR 71.

ŁOJEWSKI:  religijne małzenstwo [15/27.02] między Janem Łojewskim młodzianem liczącym lat dwadziesci cztery urodzonym i przy rodzicach na gospodarstwie we wsi Łojach Parafii Przytulskiej zamieszkałym synem Ludwika i Julianny z Kowalewskich małzonkow Łojewskich  szlachty a Maryanną Smiarowską 1854, KAMR 12; Jan Łojewski lat piędziesiat (…) gospodarze ze wsi Pieniązki [świadek zgonu Macieja Mieczkowskiego w Pieniązkach] 1855, KAZR 25; Tomasz Łojewski zięc zmarłego lat czterdziesci (…) tu z Romana wyrobnicy [ swiadek zgonu Jakuba Dąbrowskiego w Romanach] 1857, KAZR 55; Jan Łojewski lat sześćdziesiąt jeden (…)  gospodarze z Pieniążk (…) [dziadek zmarłego; świadek zgonu Jakuba Łojewskiego w Pieniążkach] 1865 KAZR 73; umał w Pieniążkach tam urodzony dnia wczorajszego o godzinie ósmej wiecżór [24.07] Jakub Łojewski syn Piotra i Balbiny z Filipkowskich dni sześć mający 1865 KAZR 73; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Łoje w pow. kozienickim, przasnyskim lub nazwy miejscowości Łojewo w pow. inowrocławskim formantem –(ew)ski.

MALISZEWSKI:  Stanisław Maliszewski lat trzydziesci dwa (…) gospodarze częśći wsi Olszewo [świadek zgonu Anny Piękowskiej w Olszewie] 1853, KAZR 103; Stanisław Maliszewski ojciec zmarłej lat trzydziesci dwa  (…) gospodarze wsi Olszewko [świadek zgonu Pawła Maliszewskiego w Olszewku] 1853, KAZR 104; dnia przedwczorajszego [23.10/04.11] o godzinie siódmej z południa umarł we wsi Olszewko Paweł syn Stanisława i Teofili z Barzykowskich małżonkow małzonkow Maliszewskich cztery lat liczący 1853, KAZR 104; Stanisław Maliszewski ojciec zmarłej lat trzydziesci siedm  (…) gospodarze ze wsi Olszewko [świadek urodzenia nieżywego córki małżonków Maliszewskich w Olszewku] 1854, KAZR 42; Michał Maliszewski wyrobnik lat piędziesiąt (…) ze wsi Dziegiele [świadek zgonu Jana Dąbrowskiego w Dzięgielach] 1854, KAZR 75; Stanisław Maliszewski syn zmarłego lat trzydziesci osm ze wsi Olszewko (…) gospodarze [świadek zgonu Michała Maliszewskiego w Olszewku] 1855, KAZR 109; dnia onegdajszego [<24.09/06.10] o godzinie czwartej z południa umarł we wsi Olszewko urodzony w miescie Białymstoku Michał Maliszewski wyrobnik lat osmdziesiat osm liczący syn Leona i Franciszki z Grabinskich małzonkow Maliszwskich mąz pozostałej wdową Anastazję z Wolaminow 1855, KAZR 109; Stanisław Maliszewski ojciec zmarłego lat trzydziesci siedm ze wsi Olszewko  (…) gospodarze [świadek zgonu Julianny Maliszewskiej w Olszewku] 1856, KAZR 9; Stanisław Maliszewski [sygnatariusz] gospodarz własnej częsci wsi Olszewko lat czterdziesci liczacy (…) okazał nam dziecię płci żenskiej urodzone dnia dziewiątego / dwudziestego pierwszego pażdziernika roku bieżącego o godzinei siodmej z północy z niego i jego małzonki Teofili z Barzykowskich lat trzydzieci cztery majaćej. Dziecięciu temu na chrcie swiętym nadane było imie Konstancya 1857, KACHR 81;  Stanisław Maliszewski lat pięćdziesiąt (…) gospodarze cząstkowi w Olszewku zamieszkali [ojciec zmarłego, świadek zgonu Aleksandra Maliszewskiego w Olszewku] 1864 KAZR 90; dnia wczorajszego [31.08] o godzinie piatej wieczór umarł w Olszewku tam urodzony Aleksander syn wyrazónego Stanisława i Teofili z Barżykowskich małzonków Maliszewskich dni osm mający 1864 KAZR 90; nazwisko utworzone  od nazwy osobowej Malisz, Małysz lub od nazwy miejscowości Maliszewo  w pow. płockim, lipnowskim (za: NMK s. 242) formantem –ski.

Forma żeńska: dnia przedwczorajszego [12/24.04] o godzinie piątej z północy urodziło się dziecię płci żenskiej nieżywo z jego małżonki Teofili z Barzykowskich [Maliszewskiej] 1854, KAZR 42; dnia onegdajszego [11/23.01] o godzinie pierwszej z północy umarła we wsi Olszewko tam urodzona Julianna córka wyrazonego Stanisława i Teofili z Barzykowskich małzonkow Maliszewskich lat jedynascie mająca 1856, KAZR 9.

MIKUCKI: Michał Mikucki lat piędziesiąt siedem, szlachcic, gospodarz i sołtys we wsi Obrytki [świadek zgonu Wincentego nieznaengo nazwiska we wsi Obrytki]… 1838, KAZR 16; …Ksawery Mikucki lar trzydziesci siedem, szlachcic, gospodarz we wsi Grzymki [świadek, mąż zmarłej Marianny Mikuckiej w Grzymkach]… 1838, KAZR 25; …Józef Mikucki lat trzydziesci dwa mający szlachta gospodarze we wsi Cedry [świadek zgonu Dominka Choynackiego w Cedrach] 1838, KAZR 52; …Franciszek Mikucki zamieszkały we wsi Grzymki lat pięcdziesiąt trzy mający [świadkowie zgonu Aklexandra Mikuckiego w Grzymkach] (…) szlachta gospodarze… 1838, KAZR 80; we wsi Grzymki umarł Akexander Mikucki szlachcic rok jeden liczący syn Franciszka i Marjanny z Niecikowskich Małzonkow zostawiwszy po sobie Rodzicow… 1838, KAZR 80; Michał Mikucki lat piecdziesiat siedem ojciec zmarłej [] zamieszkali we wsi Obrytki szlacht gospodarze Placydi Marcelli Mikuckiej tamże]  [sygnatariusz: michał mikucki] 1839, KAZR 45; Wojciech Mikucki lat szesdziesiat mający ze wsi Grzymki [] szlachta gospodarze [świadek zgonu Antoniego Baginskigo w Dzięgielach] 1839, KAZR 65; Xawery Mikucki szlachcic gospodarz zamieszkały we wsi Grzymki lat czterdziesci [świdek zgonu Rozali Gardockiej w Gardotach] 1840, KAZR 9; Wojciech Mikucki lat trzydziesci siedm ojciec zmarłej i Xawery Mikucki lat czterdziesci szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Grzymki [świadkowie zgonu Maryanny Mikuckiej tamże] 1840, KAZR 22; Wojciech Mikucki lat szescdziesiąt trzy ze wsi Grzymki [świadek zgonu Kleofasa Szleszynskiego tamże; synatariusz: Woyciech Mikucki]  1840, KAZR 23; Jan Mikucki lat dwadziescia dziewięc szynkarz ojciec zmarłego  [] szlachta ze wsi Obrytki [świadek zgonu Stnisława Mikuckiego w Obrytkach] 1840, KAZR 27; umarł we wsi Obrytki Stanisław Mikucki [15.02] syn Jana i Anny z Pieniązkow Małzonkow Mikuckich licząca lat dwa. 1840, KAZR 27; Jan Mikucki szlachcic gospodarz ze wsi Obrytki lat czterdziesci pięc [świadek zgonu Anny Rostkowskiej w Obrytkach] 1840, KAZR 31; Wojciech Mikucki lat trzydziesci siedm [] szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Grzymki [świadek zgonu Franciszka Mikuckiego w Grzymkach] [sygnatariusz: Woyciech Mikuczki] 1840, KAZR 33; umarł Franciszek Mikucki [04.03] szlachcic gospodarz zamieszkały we wsi Grzymki lat szescdziesiąt liczący syn Idziego i Matki niepamiętnej [] zostawiwszy po sobie owdowiałą zonę  Maryannę i dzieci. 1840, KAZR 33; Wojciech Mikucki lat trzydziesci siedm [] szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Grzymki [świadek zgonu Franciszka Mikuckiego w Grzymkach] [sygnatariusz: Woyciech Mikuczki] 1840, KAZR 33; umarł Franciszek Mikucki [04.03] szlachcic gospodarz zamieszkały we wsi Grzymki lat szescdziesiąt liczący syn Idziego i Matki niepamiętnej (…) zostawiwszy po sobie owdowiałą zonę Maryannę i dzieci. 1840, KAZR 33; Jan Mikucki lat czterdziesci sześć (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Obrytki [świadek zgonu Maryanny Łebkowskiej w Obrytkach] 1840, KAZR 38;  Jan Mikucki lat czterdziesci szesc  [] szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Obrytki [świadek zgonu Mateusza Obryckiego w Obrytkach] 1840, KAZR 55; Jozef Mikucki lat trzydziesci trzy ze wsi Cedry [] szlachta gospodarze [świadek zgonu Stanisłąwa Cudnikowskiego w Kopystkach] 1840, KAZR 88; Ludwik Mikucki lat czterdziesci dwa ze wsi Obrytki i Wojciech Mikucji lat trzydziesci siedm ze wsi Grzymki [] szlachta gospodarze [świadek zgonu Rozalii Mikuckiej w Obrytkach] 1840, KAZR 90; Xawery Mikucki lat czterdziesci [] szlachta gospodarze ze wsi Grzymki [świadek zgonu Mikołaja Grzymkowskiego w Grzymkach] 1840, KAZR 110;  Nikodem Mikucki szlachcic gospodarz ze wsi Bardzikowo lat trzydziesci mający  [] świadek zgonu Anny Kownackiej w Bardzikowie] 1840, KAZR 116; Ludwik Mikucki lat czterdziesci trzy ze wsi Obrytki [] szlachta gospodarze [świadek zgonu Macieja Niebrzydowskiego w Obrytkach] 1841, KAZR 44; Nikodem Mikucki ze wsi Bardzikowo lat trzydziesci majacy [] szlachta gospodarze [świadek zgonu Jozefa Rostkowskiego w Kuczynach] 1841, KAZR 49; Ludwik Mikucki lat czterdziesci dwa [poświadczający zgon córki Gardockich w Obrytkach] 1841, KAZR 53; Ludwik Mikucki szlachcic gospodarz ze wsi Obrytki lat czterdziesci trzy mający [świadek zgonu Teodora Zielinskiego w Lisach; sygnatariusz: L. Mikucki] 1841, KZR 64; nazwisko utworzone od formy imienia Mikołaj – Mikuc, Mikuta (za: SHNO t.I, s. 242) formantem
–cki.

Forma żeńska: umarła we wsi Obrytki Placyda Marcella Mikucka [6.05] szlachcianka miesięcy dwa licząca córka Michała i Anieli z Skrodzkich małżonkow Mikuckich zostawiwszy po sobie Rodzicow.1839, KAZR 45; umarła we wsi Obrytki Paulina Mikucka [16.08] szlachcianka miesięcy szesc licząca córka Jana i Anny z Pieniązkow Małzonkow Mikuckich. 1839, KAZR 67; …umarła w Grzymkach Marianna Mikucka (9.03) lat trzydziesci osm licząca, szlachcianka, gospodyni córka Marcina i Małgorzaty z [Pieńkowskich] Piękowskich małżonków Łapińskich zostawiwszy po sobie męża Ksawerego i syna. 1838, KAZR 25; umarła we wsi Grzymki Maryanna Mikucka [03.02] szlachcianka rok jeden licząca córka Wojciecha i Juliany z Gardockich Małzonkow Mikuckich z Grzymkow. 1840, KAZR 22; umarła we wsi Obrytki Ewa Mikucka [19.09] szlachcianka Panna lat szescdziesiąt licząca córka Jakuba i Rozalii z Chrostowskich  Małzonkow Mikuckich szlachty ze wsi Grzymki 1840, KAZR 90; dnia dzisiejszego [22.08] umarła Apollonia Mikucka szlachcianka gospodyni zamieszkała we wsi Grzymki lat czterdziesci córka Jakuba i Katarzyny z Rogowskich małzonkow Szleszynskich z Obrytk zostawiwszy po sobie owdowiałego męza Leona Mikuckiego i dzieci 1841, KAZR 82; dnia wczorajszego (…) umarła we wsi Grzymki Julianna Mikucka szlachcianka lat dziewiętnascie licząca córka Wyciecha i Maryanny z Ramotwskich małzonkow Mikuckich z Grzymkow 1841, KAZR 91; dnia dzisiejszego [15.12] (…) umarła we wsi Grzymki Elzbieta Mikucka szlachcianka lat osiemdziesiąt szesc licząca pokątnica wdowa po Konstantym Mikuckim córka Jana i matki z imienia niepamiętnej małzonkow Żebrowskich z Zybrki 1841, KAZR 127; dnia wczorajszego [13.11] o godzinie osmej z południa umarła we wsi Cedry Teofila Mikucka szlachcianka lat cztery licząca córka Jozefa i Maryanny z Kurzątkowskich małzonkow Mikuckich 1842, KAZR 118; dnia wczorajszego [6/13.08] o godzinie pierwszej z północy umarła we wsi Grzymki Anna córka Xawerego i Magdaleny z Baginskich małzonkow Mikuckich z Grzymkow lat siedm licząca 1852, KAZR 66; dnia przedwczorajszego [02/14.08] o godzinie dziewiątej z północy umarła Salomea córka Xawerego i Magdaleny z Baginskich małzonkow Mikuckich z Grzymkow lat jedynascie licząca 1852, KAZR 67; dnia przedwczorajszego [24.10/05.11] o godzinie siódmej z południa umarł we wsi Kurkowo tamze urodzona Maryannna córka Antoniego i Antoniny z Dzięgielewskich małzonkow Mikuckich dni osm mająca  1852, KZR 100.

MIODUSZEWSKI: dnia przedwczorajszego [25.05/06.06] o godzinie drugiej z południa umarł we wsi Wilamowo tamze urodzony Stanisław syn Maryanny Mioduszewskiej wdowy od lat dziesięciu lat trzy mający 1853, KAZR 45; dnia przedwczorajszego [16/28.10] o godzinie osmej z północy umarł we wsi Kurkowo tam urodzony Teofil syn niegdy Stefana i zyjącej dotąd Wiktoryi z Joszkowskich malzonkow Mioduszewskich wyrobnikow lat szesc majacy 1857, KAZR 119;  Jakub Mioduszewski lat dwadziesci pięc gospdoarze na własnej części w Kurkowie zamieszkali [świadek zgonu Katarzyny Rostkowskiej w Kurkowie] 1864 KAZR 7; Jakub Mioduszewski lat dwadziescia sześć (…) gospodarze na części własnej w Kurkowie zamieszkali [ojciec zmarłej, świadek zgonu Teofili ioduszewskiej w Kurkowie] 1863 KAZR 30; Jakub Mioduszewski lat dwadzieścia siedem (…) gospodarze z Kurkowa [świadek zgonu Stanisława Mieczkowskiego w Kurkowie] 1865 KAZR 14; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Miodusy (za: SHNO t. I, s. 245) formantem –ewski.

Forma żeńska: wczoraj [06.03] o godzinie szóstej ieczorem umarła [w Kurkowie] Teofila Mioduszewska lat dwa mająca, córka Jakuba i Agnieszki 1864 KAZR 30.

 

NOWICKI: Dominik Nowicki lat szescdziesiąt ojciec zmarłej  (…) włoscianie gospodarze ze wsi Romany [świadek zgonu Anny Nowickiej w Romanach] 1841, KAZR 105; Dominik Nowicki lat piędziesiąt mający (…) włoscianie [świadek zgonu Stefana Petkowskiego w Romanach] 1842, KAZR 2; dnia onegdajszego [>1/13.01] o godzinie dziesiątej z południa umarł we wsi Romany Dominik Nowicki żebrak lat osmdziesiat majacy syn Stefana i Katarzyny rodzicow Nowickich, mąz owdowiałej zony Anieli z Zorczykowskich 1856, KAZR 6;  nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Krpłd: Nowica (za: SEM cz. 3, s. 130); też od nazwy osobowej Nowik + formant –ski, może nowicki ‘człowiek nowy w jakimś środowisku’ (za: NMK s. 279).

Forma żeńska: dnia dzisiejszego [18.10] (…) umarła we wsi Romany Anna Nowicka włoscianka tydzien jeden licząca córka Dominika i Anieli z Zorczykowskich małzonkow Nowickich ze wsi Romany 1841, KAZR 106.

OBRYCKI: umarł w Gardotach Jan Obrycki (20.01) lat dziewięc mający syn Adama i Agnieszki z Gardockich, pozostawiszy po sobie owdowiałą matkę 1838, KAZR 8; Jan Obrycki lat piędziesiąt, szlachcic gospodarujący we wsi Obrytki [świadek zgonu Agnieszki Liszewskiej w Obrytkach].. 1838, KAZR 12; Mateusz Obrycki lat trzydziesci cztery, szlachcic, gospodarz we wsi Obrytki [świadek zgonu Wincentego nieznanego naziwska we wsi Obrytki].. 1838, KAZR 16; Jan Obrycki lat czterdziesci piec mający szlachta gospodarze zamieszkali wewsi Obrytki [świadek zgonu Tomasza Rogowskigo  Obrytkach] 1839, KAZR 25; Wojciech Obrycki lat trzydziesci mający włoscianie gospodarze ze wsi Willanowo [świadek zgonu Pauliny Wierzbowskiej w Willanowie] 1839, KAZR 34; Wojciech Obrycki lat dwadziescia szesc [] włoscianie gospodarze ze wsi Willanowo [świadek zgonu Jana Ceglinskiego w Willanowie] 1839, KAZR 90; Jan Obrycki lat czterdziesci Brat Zmarłej [] szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Obrytki [świadek zgonu Obryckiej Krystyny w Obrytkach] 1839, KAZR 102; Mateusz Obrycki lat trzydziesci osm (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Obrytki [świadek zgonu Maryanny Murawskiej w Obrytkach] 1840, KAZR 5; Wojciech Obrycki lat dwadziescia siedm syn zmarłego  [] włoscianie gospodarze ze wsi Willanowo [świadek zgonu Wawrzynca Obryckiego w Willanowie] 1840, KAZR 28;  umarł we wsi Willanowo Wawrzyniec Obrycki [14.02] wyrobnik lat siedemdziesiąt [] syn Szymona i Gertrudy Małzonkow Obryckich zostawiwszy po sobie dzieci. 1840, KAZR 28;   Jan Obrycki szlachcic gospodarz ze wsi Obrytki lat czterdziesci cztery [świadek zgonu Franciszka Liszewskie w Obrytkach] 1840, KAZR 32; Wojciech Obrycki lat dwadziescia siedm (…) włoscianie wyrobnicy ze wsi Willanowo [świadek zgonu Jana Wolskiego w Willanowie] 1840, KAZR 40; Mateusz Obrycki lat trzydziesci pięc (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Obrytki [świadek zgonu Andrzeja Choynowskiego w Obrytkach] 1840, KAZR 44; Mateusz Obrycki szlachcic gospodarz zamieszkały we wsi Obrytki lat trzydziesci pięc [świadek zgonu Jana Rydzewskiego w Siwkach] 1840, KAZR 45; umarł Mateusz Obrycki [07.04] szlachcic kawaler lat trzydziesci cztery liczący syn Tomasza i Katarzyny z Kurkowskich Małzonkow Obryckich 1840, KAZR 55; Wojciech Obrycki lat dwadziescia osm [08.04] włoscianie gospodarze ze wsi Willanowa [świadek zgonu Julianny Ciesiewicz w Willanowie] 1841, KAZR 37; Wiktor Obrycki lat dwadziescia dwa mający (…) szlachta gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Martelli Kurkowskiej w Olszewie] 1841, KAZR 86; Wojciech Obrycki lat dwadziescia dziewięc (…) włoscianie gospodarze ze wsi Willanowo [świadek zgonu Stanisława Wierzbowskiego w Willanowie] 1841, KAZR 126; Wojciech Obrycki lat dwadziescia dziewięc  (…) włoscianie ze wsi Willanowo [świadek zgonu Mikołaja Łebkowskiego w Willanowie] 1841, KAZR 129; Wojciech Obrycki [lat dwadzieścia osm] (…) włoscianie gospodarze ze wsi Willanowo [świadek zgonu Ludwiki Kanickiej w Willanowie] 1842, KAZR 34; Walenty Obrycki lat piędziesiat szesc majacy (…) szlachta gospodarze [świadkowie zgonu Jakuba Zelechowskiego w Obrytkach] 1842, KAZR 87; Jan Obrycki szlachcic ze wsi Obrytki lat czterdziesci [świadek zgonu Franciszka Zelechowskiego w Obrytkach] 1842, KAZR 89; Mateusz Obrycki ojciec zmarłego lat piędziesiąt (…) szlachta gospodarze ze wsi Obrytki [świadek zgonu Jana Obryckiego w Obrytkach] 1842, KAZR 92; dnia wczorajszego [24.08] o godzinie piątej z południa umarł we wsi Obrytki Jan Obrycki szlachcic lat cztery liczący syn Mateusza i Petronelli z Godzewskich małzonkow Obryckich z Obrytk 1842, KAZR 92; Woyciech Obrycki lat dwadziescia osm mający (…) włoscianie gospodarze ze wsi Willanowo [świadek zgonu Mateusza Kanickiego w Willanowie] 1842, KAZR 94; Xawery Obrycki lat trzydziesci liczący (…) gospodarze ze wsi Obrytk [świadek zgonu Jakuba Filipkowskiego w Obrytkach] 8152 KAZR 21; dnia wczorajszego [25.07/06.08] o godzinie piątej z północy umarł we wsi Obrytki Antoni Obrycki kawaler pokątnik lat siedemdziesiąt sześć syn Pawła i Franciszki z Niecikowskich małzonkow Obryckich z Obrytk 1852, KAZR 63; Jan Obrycki ojciec zmarłej lat sześćdziesiąt  (…) gospodarze zamieszkali we wsi Obrytki [świadek zgonu Wiktorii Filipkowskiej w Obrytkach] 1852, KAZR 108;  Jan Obrycki lat piędziesiąt liczący (…) gospodarze zamieszkani swych części wsi Obrytki [świadek zgonu Anny Szwięszkowskiej w Obrytkach] 1853, KAZR 22; Mateusz Obrycki lat piędziesiat siedm liczący (…) gospodarze wsi Obrytki [świadkowie zgonu Franciszka Szleszynskiego w Obrytkach] 1853, KAZR 99; Wiktor Obrycki lat trzydziesci pięc liczący (…) gospodarze ze si Olszewo [świadek zgonu Maryanny Szczuki w Olszewie] 1853, KAZR 105; Antoni Obrycki ojciec zmarłego lat piędziesiąt (…) gospodarze wsi Rostki [świadek zgonu Telesfora Obryckiego w Rostkach] 1854, KAZR 2; dnia przedwczorajszego [27.12/8.01] o godzinie piątej z północy umarł we wsi Rostki tam urodzony Telesfor syn Antoniego i Antoniny ze Szwięszkowskich małzonkow Obryckich lat dziesięc mający 1854, KAZR 2; Antoni Obrycki ojciec zmarłej lat piędziesiąt   (…) gospodarze ze wsi Rostki [świadek zgonu Rozalii Obryckiej w Rostkach] 1854, KAZR 27; Jan Obrycki lat czterdziesci liczący (…) osiedli we wsi Obrytki [świadek zgonu Jadwigi Liszewskiej w Obrytkach] 1854, KAZR 43; Antoni Obrycki ojciec zmarłego lat piędziesiat  (…) gospodarze ze wsi Rostki [świadek zgonu Jozefa Obryckiego w Rostkach] 1854, KAZR 74; dnia onegdajszego [<18/30.08] o godzinie drugiej z południa umał we wsi Rostki tama urodzony Jozef syn Antoniego i Antoniny ze Swięrzkowskich małzonkow Obryckich dwa lata mający 1854, KAZR 74; Mateusz Obrycki lat piędziesiąt dwa liczący (…) gospodarze ze wsi Obrytki [świadek zgonu Maryanny Gardockiej w Obrytkach] 1855, KAZR 21; Mateusz Obrycki lat piędziesiąt pięc liczący (…) gospodarze ze wsi Obrytki [świadek zgonu Jana Gardockiego w Obrytkach] 1855, KAZR 31; Jan Obrycki ojciec zmarłego lat czterdziesci  (…) gospodarze ze wsi Obrytki [świadek zgonu Mateusza Obryckiego w Obrytkach] 1855, KAZR 135; dnia przedwczorajszego [1/13.12] o godzinie dziewiątej z północy umarł we wsi Obrytki tam urodzony Mateusz syn Jana i Antoniny z Liszewskich małzonkow Obryckich lat dwa mający 1855, KAZR 135; Xawery Obrycki lat czterdziesci liczący (…) gospodarze ze wsi Obrytki [świadek zgonu Józefa Filipkowskiego w Obrytkach] 1856, KAZR 5; Mateusz Obrycki lat piędziesiat sześć liczący (…) gospodarze ze wsi Obrytki [świadek zgonu Antoniny Dzięgielewskiej w Obrytkach] 1856, KAZR 78; Xawery Obrycki lat czterdziesci liczący (…) gospodarze cząstkowi na Obrytkach [świadek zgonu Jana Filipkowskiego w Obrytkach] 1857, KAZR 17; Jan Obrycki ze wsi Obrytki lat czterdziesci  (…) gospodarze [świadek zgonu Stanisławy Korytkowskiej w Olszewie] 1857, KAZR 59; Wiktor Obrycki lat dwadziesci trzy liczący (…) gospodarze ze wsi Obrytki [świadek zgonu Rozalii Tafiłowskiej w Olszewie] 1857, KAZR 121; [chrzest Rozali córki Jozefy Tafiłoskiej z Oloszewa] w przytpmnosci Wiktora Obryckigo lat czterdziesci (…) gospdoarzy z Olszewa 1857 KACHR 89;  Wiktor Obrycki lat czterdziesci (…) gospodarze na części własnej wsi Olszewie [świadek zgonu Adama Szczuki w Olszewie] 1864 KAZR 3;  Ludwik Obrycki lat dwadziescia siedm (…) w Obrytkach na części własnej zamieszkali i oświadczyli [świadek zgonu Franciszki Obryckiej w Obrytkach] 1864 KAZR 12; Ksawery Obrycki lat czterdziesci siedm (…) gospodarze na części własnej w Obrytkach zamieszkali [świadek zgonu Franciszka Obryckiego w Obrytkach] 1864 KAZR 15; w dniu trzydzistym pierwszym stycznia zeszłego miesiąca, o godzinie dwunastej w południe umarł Franciszek Obrycki lat siedm majacy, urodozny w Obrytkach z Ksawerego i Konstancyi małzonkow Obryckich 1864 KAZR 15;  Mateusz Obrycki lat pięćdziesiąt siedm (…) gospodarze na części własnej w Obrytkach zamieszkali [mąż zmarłej, świadek zgonu Petronelli Obryckiej w Obrytkach] 1864 KAZR 28; Jana Obrycki lat piędziesiąt (…) gospodarze części własnej w Obrytkach zamieszkali [świadek zgonu Franciszki Dzięgielewskiej w Obrytkach] 1864 KAZR 51;  Xawery Obrycki lat trzydzięści lat trydzięsci ziewięc mający gospodarze w Obrytkach zamieszkali [świadek zgonu Konstantego Skrodzkiego w Obrytkach] 1865 KAZR 122; nazwisko utworzone od nazwy miejscowomści Maz: Obryte, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3, s.132) formantem –cki.

PAWŁOWSKI: umarłe wsi Siwki Antoni Pawłowski [02.11] włoscianin wyrobnik lat czterdziesci syn Ludowika i Antoniny z Pieczątkowskich Małzonkow Pawłowskich zostawiwszy po sobie owdowiałą zonę Pawłowską Franciszkę. 1839, KAZR 91;  w dniu dwudziestym szóstem bieżącego miesiaca [26.01] o godzinie jedenastej z rana umarł Teofil Pawłowski wyrobnik w Rostkach zamieszkały lat trzydziesci trzy mający, syn niegdy Jozefa i żyjącej Antoniny Małzonków Pawłowskich zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Juliannę z Urbanowiczów 1864 KAZR 11; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Pawłowo, dziś Pawłów, kal. gm. Nowe Skalmierzyce; Pawłowice, leszcz., gm. Krzemieniewo; Młp: Pawłów, kiel., gm. Pawłów; Maz: Pawłowice, skiern., gm. Teresin (za:SEM cz. 3, s. 141); też od nazwy miejscowości Pawłów, m.in. w pow. chodzieskim, gnieźnieńskim, pleszewskim, szubińskim; Pawłowo m.in. w pow. ciechanowskim, rypińskim, chojnickim; także od nazwy osobowej Paweł (za: NMK s. 297) formantem –(ow)ski.

Forma żeńska: umarła we wsi Kurkowie Salomea Pawłowska włoscianka lat cztery licząca Córka Antoniego i Franciszki z Zaykowskich małzonkow Pawłowskich zostawiwszy po sobie Rodzicow 1838, KAZR 59.

PIEKARSKI: Józef Piekarski lat dwadziescia pięć, włościanin, gospodarz we wsi Romany ojciec zmarłego [Mateusza we wsi Romany] 1838, KAZR 28; Paweł Piekarski lat czterdziesci, włościanin, gospodarz we wsi Romany [świadek zgonu Mateusz Piekarskiego we wsi Romany] 1838, KAZR 28; umarł we wsi Romany Szczepan Piekarski (10.03) miesięcy trzy liczący syn Józefa i Petronilli z Radomskich zostawiwszy po sobie rodziców 1838, KAZR 28; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Piekary; płoc., gm. Piątek; Piekary, pozn. gm. Stęszew; Młp: Piekary, krak., gm. Proszowice (za: SEM cz.3, s. 143); też od nazwy osobowej Piekarz (za: NMK s. 302) formantem –ski.

RUDZKI:  Jozef Rudzki szlachcic gospodarz ze wsi Obrytki lat trzydziesci  [świadkowie zgonu Karoliny Polkowskiej w Obrytkach] 1841, KAZR 32; w przytomnosci (…) Jozefa Rudzkiego lat czterdziesci [świadek ślubu Urszuli Szleszynskiej z Obrytk i Aleksandra Dominika Gardockim z Obrytk] 1854, KAMR 25; Jozef Rudzki lat czterdziesci pięc liczący (…) gospodarze we wsi Obrytki [świadek zgonu Stanisława Polkowskiego w Obrytkach] 1854, KAZR 71; Jozef Rudzki mąz zmarłej lat czterdziesci (…) gospodarze ze wsi Obrytki [świadek zgonu Jozefaty Rudzkiej w Obrytkach] 1855, KAZR 46; w przytomnosci (…) Jozefa Rudzkiego lat czterdziesci pięc (…) gospodarzy ze wsi Obrytki [swiadek ślubu Wiktorii Obryckiej i Maxymiliana Dzięgielewskiego] 1856, KAMR 13; Jozef Rudzki ze wsi Obrytki lat czterdziesci pięc  (…) gospodarze [świadek zgonu Jana Gardockiego we wsi Mieszołki] 1856, KAZR 43; Jozef Rudzki lat piędziesiat (…) gospodarze cząstkowi ze wsi Obrytki [świadek zgonu Katarzyny Mikuckiej  Obrytkach] 1857, KAZR 24; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Ruda, Rudka (za: SHNO t. II, s. 75) formantem –ski.

Forma żeńska: dnia onegdajszego [<22.05/03.06] o godzinie południowej umarła we wsi Obrytki tam urodzona Jozefata Rudzka lat czterdziesci mająca córka Kazimierza i Ewy z Baginskich małzonkow Szczukow zona pozostałego wdowcem Jozefa Rudzkiego 1855, KAZR 46.

SADOWSKI: Jakub Sadowski włoscianin wyrobnik lat czterdziesci zewsi Willamowo [świadek zgonu Salomei Pawłowskiej w Kurkach] 1838, KAZR 59; Jakub Sadowski ze wsi Willanowo lat czterdziesci pięc [] włoscianie gospodarze [świadek zgonu Antoniego Pawłowskiego w Siwkach] 1839, KAZR 91; Jakub Sadowski lat czterdzeiesci szesc mający (…) włoscianie ze wsi Willanowo [świadek zgonu Macieja Kaminskiego w Willanowie] 1842, KAZR 50; dnia wczorajszego [18.02] o godzinie piątej z południa umarł we wsi Siwki Maciej Sadowski włoscianin wyrobnik lat szesdziesiąt liczący wdowiec syn niepamiętnych rodzicow ze wsi Zaskroda 1842, KAZR 84; Wojciech Sadowski lat dwadziesci dwa liczący (…) wyrobnicy włoscianie we wsi Willanowo [świadek zgonu Franciszki Kozłowksiej w Wilamowie] 1852, KAZR 56; Wojciech Sadowski lat dwadziesci dwa (…) wyrobnicy włoscianie ze wsi Willanowo [świadek zgonu Franciszka Kozłowskiego w Willanowie] 1852, KAZR 57; w przytomnosci (…) Ignacego Sadowskiego ogrodowego dworu Wilamowa lat czterdziesci   [świadek ślubu Katarzyn Piotrowskiej i Grzegorzem Walewskim na służbie w Wilamowie] 1854, KAMR 6; Jakub Sadowski wyrobnik ze wsi Pawełki lat szesdziesiat siedm liczący [świadek zgonu Maryanny Dzięgielewskiej w Dzięgielach] 1855, KAZR 95;  Szymon Sadowski lat dwadzieścia trzy (…) wyrobnicy tu z Roman [ojciec zmarłej, świadek zgonu Katarzyny Sadowskiej w Romanach] 1865 KAZR 80; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Sadowie, Sądowie, Sadowa, wieś koło Poznania, dziś zaginiona; Sady, pozn., gm. Tarnowo Podgórne; Młp: Sadowie, częst., gm. Lelów (za: SEM cz. 3, s. 171); też od nazwy miejscowości Sadowo, Sady (za: SHNO t. II, s. 82) formantem –(ow)ski.

Forma żeńska: umarła Katarzyna Sadowska (21.01) lat piędziesiąt osiem mająca, włościanka wyrobniczka w Romanach, córka nie wiadomych rodziców i stron podlaskich zostawiwszy po sobie dzieci…1838, KAZR 10; dnia przedwczorajszego [29.10/10.11] o godzinie dziesiątej z północy umarła we wsi Wilamowo urodzona w Pawełkach Barbara córka Wojciecha i Karoliny z Ciesiewiczow małzonkow Sadowskich lat dwa mająca 1853, KAZR 107; dnia przedwczorajszego [23.08] o godzinie sżóstej wieczór umarła tu w Romanach urodzona w Modzelach Katarzyna Sadowska córka wyrażonego Szymona i Józefy z Grynow lat trzy mająca  1865 KAZR 80.

 

SAWICKI: Jan Sawicki ojciec zmarłej lat dwadziescia pięc (…) wyrobnicy ze wsi Willanowo [świadek zgonu Maryanny Sawickiej w Wilamowie] 1852, KAZR 9; Jan Sawicki ojciec zmarłego lat dwadziesci osm (…) wyrobnicy we wsi Wilanowo [świadek zgonu Franciszka Sanickiego w Wilamowie] 1853, KAZR 12; dnia przedwczorajszego [20.01/01.02] o godzinie piątej z północy we wsi Willanowo umarł tamze urodzony Franciszek syn Jana i Franciszki z Bienkowskich małzonkow Sawickich dni pięć mający 1853, KAZR 12; Jan Sawicki ojciec zmarłej lat trzydzieści (…) wyrobnicy we wsi Wilamowo [świadek zgonu Wiktorii Sawickiej w Wilamowie] 1854, KAZR 65; Ignacy Sawicki z Chmielewa lat sześćdziesiąt (…) wyrobnicy [świadek zgonu Aleksandra Zarzyckiego w Barzykowie] 1864 KAZR 75; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Sawic(z)e (za: SHNO cz. II, s.84) formantem –ski.

Forma żeńska: dnia przedwczorajszego [19/31.01] o godzinie przedpołudniowej umarł we wsi Willanowo Maryanna córka Jana i Franciszki z Bienkowskich małzonkow Sawickich miesięcy dwa mająca 1852, KAZR 9; dnia dwudziestego drugiego lipca / trzeciego sierpnia roku bieżącego o godzinie południowej umarła we wsi Wilamowo tam urodzona Wiktorya córka Jana i Franciszki z Bienkowskich małzonkow Sawickich jeden miesiąc mająca 1854, KAZR 65.

TRZASKA:  Stanisław Trzaska lat dwadziescia osm, szlachcic, gospodarz i sołtys we wsi Sokoły [świadek zgonu Marcina i Marianny Fiedorowicz w Sokołach]… 1838, KAZR 14; … Mikołaj Trzaska szlachcic gospodarz ze wsi Sokoły lat osiemdziesiąt mający [świadek zgonu Łucji Kurkowskiej w Kurkowie] 1838, KAZR 73; …Mikołaj Trzaska szlachcic gospodarz ze wsi Sokoły lat osmdziesiąt majacy [świadek zgonu Łucji Kurkowskiej w Kurkowie] 1838, KAZR 72; Stanisław Trzaska Sołtys lat dwadziescia osm [świadkowie zgonu Jakuba niewiadomego nazwiska w Sokołach] (…) szlachta gospodarze we wsi Sokoły zamieszkali… 1838, KAZR 83; Mikołaj Trzaska lat osmdziesiat ojciec zmarłego i Stanisław Trzaska lat dwadziescia osm brat zmarłego szlachta gospodarze ze wsi Sokoły [swiadkowie zgonu Michała Trzaski w Sokołach] 1839, KAZR 31; wewsi Sokoły umarł Michał Trzaska [13.03] szlachcic kawaler lat dwadziescia dwa liczący syn Mikołaja i Rozali z Sokołowskich Małzonkow Trzaskow. 1839, KAZR 31; Stanisław Trzaska lat dwadziescia osm [] szlachta gospodarz zamieszkali we wsi Sokoły [świadek zgonu Aleksandra Stanisława Grzymkowskiego w Sokołach] 1839, AKZR 39; Stanisław Trzaska lat dwadziescia osm i Kazimierz Trzaska lat dwadziescia pięc [] szlachta gospodarze ze wsi Sokoły bracia zmarłej [Franciszki Trzaski tamże] 1840, KAZR 20; Stanisław Trzaska lat dwadziescia dziewięc i Jakub Trzaska lat dwadziescia dwa [] szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Sokoły synowie zmarłej [świadkowie zgonu Rozalii tamże] 1840, KAZR 29; umarła Rozalia Trzaska [21.02] szlachcianka gospodyni zamieszkałą we wsi Sokoły lat szescdziesiąt pięc córka Jana i Katarzyny z Karwowskich Małzonkow Sokołowskich szlachty zostawiwszy po sobie owdowiałego męza Mikołaja Trzaskę i dzieci. 1840, KAZR 29;  Jakub Trzaska szlachcic gospodarz ze wsi Sokoły lat dwadziescia dwadzieścia  [świadek zgonu Stanisława Bonifacego Trzaski] 1841, KAZR 8; dnia wczorajszego [21.01] umarł Stanisław Bonifacy Trzaska tygodni dwa liczący syn Jakuba i Scholastyki z Kołakowskich małzonkow Trzaskow szlachty ze wsi Sokoły1841, KAZR 8; Kazimierz Trzaska lat dwadziescia szesc [] szlachta gospodarze we wsi Olszewo zamieszkali [świadek zgonu Telesfora Korytkowskiego w Olszewie] 1841, KAZR 45; Leon Trzaska szlachcic mularz lat czterdziesci [] ze wsi Willanowo [świadek zgonu Agnieszki Brodowskiej w Willanowie] 1841, KAZR 55; Stanisław Trzaska lat trzydziesci jeden mający (…) szlachta gospodarze ze wsi Sokoły [świadek zgonu Maryanny Ulatowskiej w Sokołach] 1841, KAZR 121; Stanisław Trzaska lat trzydziesci jeden  (…) szlachta gospodarze ze wsi Sokoły [świadek zgonu Jana Sokołowskiego w Sokołach] 1841, KAZR 124 ; Stanisław Trzaska lat trzydziesci jeden mający (…) szlachta gospodarze ze wsi Sokoły [świadek zgonu Maryanny Gardockiej w Sokołach] 1842, KAZR 14; Jakub Trzaska lat dwadziescia trzy szlachcic gospodarz ze wsi Sokoły ojciec zmarłej [świadek zgonu Rozalii Traszki  w Sokołach] 1842, KAZR 57; Stanisław Trzaska lat czterdziesci dwa (…) gospodarze we wsi Sokoły [świadek zgonu Jana Ulatowskiego w Sokołach] 1852, KAZR 53; Stanisław Trzaska ojciec zmarłej lat czterdziesci dwa  (…) gospodarze ze wsi Sokoły [świadek zgonu Scholastyki Trzaski w Sokołach] 1852, KAZR 70; Stanisław Trzaska gospodarz lat czterdziesci trzy [świadek zgonu Marceli Filipkowskiej w Sokołach] 1853, KAZR 31;  Jakub Trzaska ojciec zmarłej lat trzydziesci dwa  (…) gospodarze ze wsi Sokoły [świadek zgonu Anny Trzaski w Sokołach] 1853, KAZR 83; Stanisław Trzaska ze wsi Borawskie lat czterdzieści sześć (…) gospodarze [świadek zgonu Salomei Kurkowskiej w Kurkowie] 1855, KAZR 73; w obecnosci Jakuba Trzaski ze wsi Sokoły lat czterdziesci [chrzestny przy Juliannie córce Jakuba I Krystyny Sokołowksich z Sokół] 1857 KACHR 127; Jakub Trzasko lat czterdzieści trzy (…) gospodarze na części włanej w Sokołach zamieszkali [mąż zmarłej, świadek zgonu Scholastyki Trzasko w Sokołach] 1864 KAZR 33; Jakub Trzaska lat czterdzieści cztery (…)  gospodarze z Sokołów [ojciec zmarłej, świadek zgonu Anny Trzski w Sokołach] 1865 KAZR 27; Jakub Trzaska gospodarz z Sokołow lat czterdzieści osm mający [świadek zgonu Kazimierza Kołakowskiego w rogalach] 1865 KAZR 117; nazwisko utworzone od trzaska ‘drobny ułamek drewna, drzazga’ (za: SEM cz.  1, s. 325).

 

WALE(W)SKI: Andrzej Walewski mąz zmarłej lat osmdziesiąt (…) włoscianie wyrobnicy zamieszkali we wsi Willanowo [świadek zgonu Katarzyny Walewskiej w Wilamowie] 1842, KAZR 135; Jozef Waleski mąz zmarłej lat dwadziesci pięc (…) wyrobnicy we wsi Willanowo [świadek zgonu Wiktoryi Waleskiej w Wilamowie] 1852, KAZR 4; Grzegorz Walewski mąz zmarłej wyrobnik ze wsi Wilamowo lat trzydziesci siedm  [świadek zgonu Maryanny Waleskiej w Kurkowie] 1853, KAZR 92; religijne małzenstwo [31.01/12.03] między Grzegorzem Walewskim wdowcem po zgonie swej zony Maryanny  z Kurkowsich z dnia osiemnastego / trzydziestego września roku zeszłego synem Maryanny i Walentego zostającym na słuzbie we wsi Wilamowo lat dwadziesci pięc liczącym a panną Katarzyną Piotrowska 1854, KAMR 6; Grzegorz Waleski ojciec zmarłego lat dwadziesci osm (…) wyrobnicy włoscianie we wsi Wilamowo [świadek powici martwego syna w Wilamowie] 1854, KAZR 78; dnia przedwczorajszego [27.08/08.09] o godzinie osmej z południa urodziło się dziecię płci męskiej z Grzegorza i Katarzyny z Porowskich małzonkow Waleskich 1854, KAZR 78; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Walewo, Walowo, Walewice, dziś Walew, płoc., gm. Daszyna; Młp: Walowice, dziś część wsi Wolica, krośn., gm. Jasło; Maz: Walewice, Walewo, dziś Walewice, skiern., gm. Bielawy; Krpłd: Walawa, przem., gm. Orły (za: SEM cz. 3, s. 208) formantem –ski.

Forma żeńska: dnia wczorajszego [26.12] o godzinie siódmej z pólnocy umarła Katarzyna Walewska we wsi Willanowo włoscianka wyrobnica lat siedemdziesiąt licząca córka Michała i Maryanny z Kozłowskich małzonkow Kanickich ze wsi Willnowo zostawiwszy po sobie owdowiałego męza Andrzeja Walewskiego i dzieci [w sumariuszu jako: Waleska Katarzyna] 1842, KAZR 135; dnia przedwczorajszego [16/28.05] o godzinie osmej z południa umarła we wsi Willanowo Wiktorya lat trzydziesci licząca córka Piotra i Maryanny z Modzelewskcih małzonkow Samełkow z Ławska zostawiwszy po sobie owdowiałego męza Jozefa Waleskiego 1852, KAZR 45; dnia przedwczorajszego [18/30.09] o godzinie osmej z południa umarła we  wsi Kurkowo Maryanna Waleska od pierwszego męza Chrzanowska wyrobnica córka niepamiętnych rodzicow i urodzenia lat piędziesiat mająca 1853, KAZR 92.

WITKOWSKI: Ludwik Witkowski lat dwadziescia sześć, organista z miasteczka Stawiski [świadek zgonu swego ojca Wojciecha Witkowskiego w Willanowie; sygnatariusz] 1838, KAZR 34; umarły w Willanowie Wojciech Witkowski (18.03) lat szescdziesiąt trzy liczący, mieszczanin stawiskowski, wyrobnik w Willanowie, syn Antoniego i Magdaleny małzonków Witkowskich pozostawiwszy po sobie owdowiałą zonę Barbarę z Karwowskich i czworo dzieci 1838, KAZR 34; Ignacy Witkowski lat czterdzieści pięć, wyrobnicy w Wilamowie zamieszkali [świadek zgonu Wawrzyńca Saraczewskiego w Wilamowie] 1864 KAZR 67; Ignacy Witkowski lat czterdzieści (…) wyrobnicy w Wilamowie zamieszkali [świadek zgonu Józefy Witkowskiej w Wilamowie] 1865 KAZR 129; w dniu trzydzieśtym listopada roku bieżącego o godzinie jedenastej wiczorem umarła w Wilamowie Józefa Witkowska miesiąc jeden mająca urodozna w Wilamowie z Ignacego i Franciszki  z Glińskich małzonków Witkowski  1865 KAZR 129;  nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Witkowice, pozn., gm. Kaźmierz; skiern., gm. Brzeziny; częst., gm. Kłomnice; Młp: Witkowice, biel., gm. Kęty; Witkowice, dziś część wsi Raciborsko, krak., gm. Wieliczka; Krpłd: Witków, zamoj., gm. Dołhobyczów (za: SEM cz. 3, s. 216) lub od nazwy miejscowośći Witkowo w pow. gnieźnieńskim, toruńskim (za: NMK  s. 406) formantem –ski.

ZAŁĘSKI: umarł w Sokołach Jan Załęski (3.01)  dwa tygodnie mający, syn Józefa  lat trzydziesci pięć mający, szlachcica, gospodarza ze wsi Sokoły i Rozali z Nieckowskich małzonkow Załęskich… 1838, KAZR 1; Stanisław Załeski zięc zmarłego lat trzydziesci trzydziestego (…) szlachta gospodarze ze wsi Sokoły [świadek zgonu Scholastyki Sokołowskiej w sokołach] 1842, KAZR 134; Jozef Załęski lat piędziesiąt liczący (…) wyrobnicy ze wsi Olszewo [świadek zgonu Polikarpa Borwskiego w Olszewie] 1852, KAZR 62; Stanisław Załęski lat czterdzieści pięć liczący (…) gospodarze części wsi Sokoły [świadek zgonu Jakuba Tafiłowskiego w Sokołach] 1853, KAZR 29; Wawrzyniec Załęski lat trzydzieści osm (…) gospodarze ze wsi Sokoły [świadek zgonu Eleonory Kołakowskiej w Sokołach] 1853, KAZR 54; Wawrzyniec Załęski żołnierz za urlopoem nieograniczonym lat trzydziesci osm (…) osiadli we wsi Sokoły [świadek zgonu Jakuba Załęskiego w Sokołach] 1853, KAZR 75; dnia przedwczorajszego [08/20.08] o godzinie czwartej z południa umarł  we wsi Sokoły tamze urodzony Jakub syn Stanisława i Ewy z Filipkowskich małzonków Załęskich wyrobnikow osiadłych w Sokołach rok jeden mający 1853, KAZR 75; Stanisław Załęski lat czterdziesci pięć (…) gospodarze ze wsi Sokoły [świadek zgonu Franciszka Tafiłowskiego w Sokołach] 1853, KAZR 88;  Stanisław Załęski z Sokołow lat pięćdziesiat osm, gospodarze [ojciec zmarłej, świadek zgonu Francizki Brzostowskiej w Bagienicach] 1865 KAZR 101; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Śl: Załęże, dziś część Katowic, kat. (za: SEM cz. 3, s. 224) lub od nazwy miejscowości Załęcze, Załęg, Załęże (za: SHNO t. II, s. 193) formantem –ski.

Forma żeńska: Ewa Załęska [chrzestna przy Jozefacie córce Adama i Apolonii Filipkowskich z Rogal] 1857 KACHR 104.

Kategorie: Katalog

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 039 views
Zmień rozmiar