Opracowanie: zespół

 

Katalog nazwisk – parafia Czyżew (XVII-XIX wiek)

Fragmenty

Objaśnienia skrótów

 

LBCz – Liber Babtisatorum Ecclesiae Czyzewiensis ab anno1684 ad annum 1695, czyli Księga Chrztów Kościoła Czyżewskiego od roku 1684 do roku 1695 (lata 1683-1687).

KUCz, KZCz, KMCz – Duplikat, czyli Książka Akt Stanu Cywilnego Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych w Parafii Czyżewskiej Powiecie Ostrołęckim Guberni Płockiej z roku 1860 (komplet) – AP w Białymstoku Oddział w Łomży, sygn. 163/1.

KUCz, KZCz, KMCz – Księga Akt Stanu Cywilnego Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych w Parafii Czyżewskiej z roku 1845 (część) – AP w Białymstoku Oddział w Łomży, sygn. 32.

Wykaz skrótów słowników i opracowań

NMK – Jaracz M., Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Bydgoszcz 2001.

SEM cz. 1. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red.
A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe, oprac. A. Cieślikowa, przy współudziale J. Szymowej i K. Rymuta, Kraków 2000.

SEM cz. 3. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 3: Odmiejscowe nazwy osobowe, oprac. Z. Kaleta przy współudziale E. Supranowicz i J. Szymowej, Kraków 1997.

SEM cz. 6. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 6: Nazwy heraldyczne, oprac. M. Bobowska-Kowalska, Kraków 1995.

SHNO 1. – Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L.: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV -XVII w.), t. 1., Białystok 1997.

SHNO 2. – Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L.: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV -XVII w.), t. 2., Białystok 1997.

Słownik wyrażeń i skrótów łacińskich:

Camerarius – skarbnik

Civis – wolny, obywatel

Consors – żona, małżonka

De – z (w kontekście pochodzenia z danej miejscowości)

Derelicta vidua – pozostała wdowa

Dicti – zwany

Famosi – znany, sławny

Filius/filium – syn

Filia/filiam – córka

Gnosi/Gnosa – wielmożni/wielmożna

Honstus/honesti – uczciwy, pracowity (w odniesieniu do chłopa)

Laboriosus – pracowity (w odniesieniu do chłopa)

Ludimagister – nauczyciel

Nobilis/N./Nblis– szlachetny (określenie szlachcica)

Olim/derelicta olim – po/pozostawiona po

Puella – dziewczyna

Rector scholae – przełożony szkoły

Reverendus – przewielebny

Thesaurarius – skarbnik

Vicarius – wikary

Viduus/vidua – wdowiec/wdowa

Xenodochium – szpital, hospicjum, przytułek

BIAŁY/BIAŁI/BIALI: Fabianus Biały 1685, LBCz 52; Franciscus filium N[obilis] Martini Białi et Regina Dmochowska 1685, LBCz 67; Josephus filium Gnosi Andrea Biali et Gnosa Theresia Michałowska 1686, LBCz 20; Gregorius filium N[obilis] Andrea Białi et Theresia Sienicka 1686, LBCz 27; N[obilis] Gregorio Białi 1686, LBCz 27; Joannes Biali filius Andrea Biali et Agnes Biała 1686, LBCz 46; N. Andreas Białi 1684, LBCz 44; Mathias filius Stanislai Białi et Catharina 1684, LBCz 12; Bartholomeus Biały dictus Gulan? 1684, LBCz 18; Thomas filius Constantini Białi et Marina 1683, LBCz; Generosus Dominus Valerinus Białi 1684, LBCz 77; Antonius filius Gnosi Andria Białi et Gnosa Zophia Michałowska 1685, LBCz 32; Valentinus Białi 1686, LBCz 62; Valentinus Białi Cammerarius Terrestris Nurensis 1685, LBCz 15; Hilarius filius Nblis Stanislai Białi et Catharina Biała 1687, LBCz 22; Roch Biały właściciel części we wsi Żelazach Brokowie 1860, KUCz 7; 1860, KUCz  62; 1845, KUCz 13; Jan Biały właściciel części we wsi Sienicy Ostoszkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 21; Józef Biały właściciel części we wsi Białych Choroszach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 26; 1860, KUCz 49; 1860, KUCz  92; 1860, KUCz  117; 1860, KUCz  140; 1860, KZCz 26; Stanisław Biały właściciel części we wsi Żelazach Brokowie 1860 KUCz 31; Wojciech Biały właściciel części we wsi Białych Choroszach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 49; Tomasz Biały właściciel części we wsi Białych Giezkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 58; 1860, KUCz  121; Jan Biały, syn Tomasza i Felicjanny z Grodzkich 1860, KUCz 58; Stanisław Biały 1860, KUCz 62; Wojciech Biały vel Andrzejczuk 1860, KUCz 110; wyrobnik 1860, KZCz 2; Walenty Biały wyrobnik we wsi Lipskich 1860, KUCz 114; Błażej Biały, syn Walentego i Józefy z Pawlaków 1860, KUCz 114; Jan Biały 1860, KUCz 114; Marcin Biały, syn Józefa i Karoliny z Żelazowskich 1860, KUCz 117; Józef Biały l.50, właściciel części we wsi Białych Choroszach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 117; Kacper Biały 1860, KUCz 119; Maciej Biały lat szcześćdziesiąt, właściciel części we wsi Sienicy Puzikach dziedzicznie zamieszkały 1860, KZCz 8; Maciej Biały lat trzydzieści pięć, właściciel części we wsi Sienicy Puzikach dziedzicznie zamieszkały 1860, KZCz 8; Marcin Biały, młodzian urodzony we wsi Sienicy Jasiochach, syn niegdy Józefa i Maryanny z Czyżewskich właścicieli części, w Sienicy Otłoszkach vel Jasiochach na własnej części dziedzicznie zamieszkały 1860, KMCz 31; nazwisko utworzone od biały, m.in. przen.‘niewinny, nieskazitelny’ (za: NMK s. 59).

Forma żeńska: Anna filiam Nobilis Joannis Biali et Margaretha Krasowska 1685, LBCz 52; Hedwigis filia Sebastiani Biali et Catherina Stokowska 1686, LBCz 4; Elizabeth filia Jacobi Biali et Hedwiga Murawska 1686, LBCz 8; N[obilia] Elizabeth Biała 1686, LBCz 10; N[obilia] Elizabeth Biała vidua 1686, LBCz 14; N[obilia] Catherina Biała 1686, LBCz 23; Constancia filiam N. Thoma Białi et Dorothea Zawistowska 1686, LBCz 38; Agnieszka Biała żona Andrzeja Białego matka Jana 1686, LBCz 46; Krystyna Biała żona Franciszka Godlewskiego, matka Alberta 1685, LBCz 45; N. Elizabeth Biała 1684, LBCz 69; Zophia filia Nblis Pietro Białi et Dorothea 1684, LBCz 13; Agnes Biała derelicta Alberti Białi 1684, LBCz 13; Elizabeth Biała derelicta  ob. Stanislai Białi 1684, LBCz  17; 1684, LBCz 18; 1684, LBCz 20; Dorothea filia Nblis Thoma Białi et Dorothea 1684, LBCz 21; N. Elizabeth Biała 1685, LBCz 39; 1685, LBCz 43; 1684, LBCz 76; 1685, LBCz 1; Katarzyna Biała, żona Baltazara Wiercińskiego, matka Franciszka 1684, LBCz 77; Eva filia Adami Białi et Zophia Dmochowska de Wypychi1685, LBCz 1; Eva filia N. Martini Białi et Anna Sulborska 1685, LBCz 34; Paulus filius Gregory Białi et Catharina 1685, LBCz 4; Gnosa Theresia Biała de Białe filia Gnosi Valentini Białi Camerarii Terrehis Nurensis consors Gnosi Kannis Sulborski de Cziżewo1684, LBCz 50; Marianna filia Noblis Sebastiani Białi et N. Eva Godlewska 1684, LBCz 52; N. Hedwigis consors N. Martini Białi 1684, LBCz 55; Wielmożna Teresa Biała matka Alberta, żona Jana Szulborskiego 1686, LBCz 59; Marina Biała consors Gnosi Valentini Biały Camerarii Nurensis 1686, LBCz 59; Catherina Biała 1686, LBCz 62; Jadwiga Biała, żona Macieja Murawskiego, matka Agaty 1685, LBCz 13; Catherina filia Petri Białi 1684, LBCz 61; Marianna filia Nblis ac Gnosus Andrea Biały et Zophia Michałowska 1687, LBCz 13; Leokadia z Białych, córka Jana i Józefy z Jaźwińskich 1860, KUCz 21; Małgorzata Biała 1860, KUCz 26; 1860, KUCz 141; Izabela Biała 1860, KUCz 78; Felicyanna Biała 1860, KUCz 121; Ewa z Białych, żona Jana Stokowskiego, matka Pauliny 1860, KUCz 150; Emilia Biała, córka Wojciecha i Katarzyny z Samsonów w Czyżewie Rusi urodzona 1860, KZCz 2; Helena Biała 1845, KUCz 14.

BIELIŃSKI: Gnosus Dnys (Dionizy) Bieliński de Gostki 1684, LBCz 74; Gnosus Albertus Bieliński de Gostkowo 1684, LBCz 53; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Młp: Bielany, rad., gm. Ciepielów; Maz: Bieliny, Bielino, dziś Bielin, ciech., gm. Ciechanów (za: SEM cz. 3, s. 6) formantem –ski.

BOGUCKI: Forma żeńska: Zophia filiam N[obilis] Alberti Bogucki et Anna Konarzewska 1686, LBCz 29; N. Anna Bogucka, żona Bartłomieja Godlewskiego, matka Doroty 1686, LBCz 26; matka Marianny 1684, LBCz 50; Felicianna Bogucka, żona Mateusza Stokowskiego, matka Konstancji 1686, LBCz 35; Anna Bogucka, żona Felicjana Sulborskiego, matka Aleksandra 1686, LBCz 47; Marina Bogucka 1686, LBCz 47; Anna Bogucka, żona Felicjana Sulborskiego, matka Agnieszki 1684, LBCz 3; Agnes consors Jacobi Bogucki de Siennica Święcki 1684, LBCz 50; Józef Bogucki, właściciel części we wsi Siennicy Lipusach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 3; Antoni Bogucki właściciel części we wsi Sienicy Święchach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 25; 1860, KZCz  21; Piotr Bogucki właściciel części we wsi Białych Kwaczołach dziedzicznie zamieszkałych 1860, KUCz 42; 1860, KUCz  76; 1860, KZCz 29; 1860, KZCz 31; Wojciech Bogucki właściciel części we wsi Białych Kwaczołach dziedzicznie zamieszkałych 1860, KUCz 42; 1860, KUCz  76; 1845, KUCz  21; Cyprian Bogucki 1860, KUCz 67; Józef Bogucki właściciel części we wsi Białych Kwaczołach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 76; Felix Bogucki, właściciel części we wsi Godlewie Baćkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 96; 1860, KUCz 116; 1860, KUCz 124; Witalis Bogucki, właściciel części we wsi Białych Ziejach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 119; 1860, KUCz 135; Józef Bogucki, właściciel części we wsi Sienicy Daćbogach dziedzicznie zamieszkały 1860, KZCz 11; Felix Bogucki właściciel części w Białych Kwaczołach 1860, KZCz 26; 1860, KZCz  35; Franciszek Bogucki, syn Felixa i Julianny z Sienickich 1860, KZCz 26; Szymon Bogucki, syn Felixa i Julianny z Sienickich 1860, KZCz 35; Witalis Bogucki, kawaler urodzony we wsi Białych Kwaczołach, syn Wojciecha i Józefy z Godlewskich tamże na własnej części zamieszkałych przy rodzicach zostający 1860, KMCz 20; Jan Bogucki, urodzony dziedzicznie we wsi Sienicy Lipusach zamieszkały 1845, KUCz 19; Kazimierz Bogucki, syn Woyciecha i Jozefaty z Godlewskich 1845, KUCz 21; Piotr Bogucki, urodzony młodzian, syn urodzonych Wincentego i niegdy Józefaty z Łapińskich, dziedziców z Godlewa Baćków w tejże wsi urodzonym i tamże przy ojcu zostającym 1845, KMCz 7; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Bogucice, sier., gm. Zadzim; kal., gm. Blizanów; Maz: Bogucino, dziś Bogucin, ciech., gm. Raciąż (za: SEM cz. 3, s. 10) formantem – cki.

Forma żeńska: Antonina Bogucka, córka  Józefa i Franciszki Sienickiej 1860, KUCz 3; Paulina Bogucka, córka Józefa i Balbiny z Godlewskich 1860, KUCz 76; Petronela z Boguckich, żona Bonifacego Stokowskiego, matka Bronisławy Anny 1860, KUCz 81; Franciszka Bogucka 1860, KUCz 96; Teofila Bogucka, córka Jana i Maranny z Sienickich 1845, KUCz 19.

BRULIŃSKI/BROLEŃSKI: Stanislaus Bruliński N[obilis] de Czizewo 1685, LBCz 51; 1685, LBCz 79; 1686, LBCz 18; 1686, LBCz 45; 1686, LBCz 57; Joannes filius Nobilis Georgy Bruliński de Wróble et Hedwigis Podlewska 1684, LBCz 37; Stanislaus Bruliński 1684, LBCz 52; Hipolytus filius Nblis Albertus Bruliński et N. Theresia Załosczanka 1684, LBCz 53; Wiktor Bruliński, właściciel części w Czyżewie Chrapkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KMCz 12; 1860, KMCz 18; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Maz: Brolino, dziś Brulino, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3, s. 15) formantem –ski.

Forma żeńska: Catharina filiam N[obilis] Matthia Bruliński et Hedwiga Kosmowna 1686, LBCz 9; Teresia Brulińska consors N. Alberti Bruliński 1685, LBCz 45; Dorothea consorte Gnosi Marko Bruliński 1684, LBCz 37; Gnosa Dorothea Brulinska consors Gnosi Martini Brulinski 1685, LBCz 32; Hedwigis Brulińska consors  N. Matthia Bruliński 1685, LBCz 23; Elizabeth filia Nblis Alberti Broleński 1686, LBCz 76.

CZYŻEWSKI/CZIŻOWSKI/CZIZOWSKI: Thomas filium H[ones]ti Adami Czyżewski et Marianna Woytkowska 1683, LBCz 56; Stanislaus filius N. Petri Czizowski et Dorotha Łuniewska 1686, LBCz 45; Hiacynthus filius Nblis Alberti Cziżewski dicti Niezgoda et Catharina 1684, LBCz 50; Gregorius filius  N. Petri Cziżewski et Dorothea Łuniewska 1685, LBCz 23; Bartholomeus filius Adami Cziżewski et Marina Godlewska 1687, LBCz 42; Walenty Czyżewski, syn Stanisława i Pauliny z Mościckich w Sienicy Otłoszkach urodzony 1860, KZCz 52; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Czyżewo, dziś Czyżew, koniń., gm. Rychwał; Młp: Czyżów Plebański i Szlachecki, tarnob., gm. Zawichost; Czyżów, tarn., gm. Żabno; Maz: Czyżew, łomż., gm. Czyżew-Osada; Krpłd: Czyżowice (za: SEM cz. 3, s. 33) formantem –ski.

Forma żeńska: Dorothea consors Petri Cziżowski 1686, LBCz 7; Marina [N.] olim Alberti Cziżowski 1686, LBCz 9; Anna Cziżewska 1684, LBCz 42; Paulina Czyżewska 1860, KUCz 21; Maryanna z Czyżewskich Godlewska, żona niegdy Józefa, matka Scholastyki 1860, KMCz 13.

DMOCHOWSKI: Laurentius filius Michaelis Dmochowski 1685, LBCz 56; Kasper Dmochowski 1685, LBCz 56; Matheus filius N[obilis] Alberti Dmochowski et Marianna Uscienska 1685, LBCz 61; N[obilis] Venceslaus Dmochowski 1685, LBCz 61; Petrus filius N[obilis] Markovi Dmochowski et Lucia Oldakowska 1686, LBCz 1; Jacobus Dmochowski filius Nobilis Joannis Dmochowski et N[o]b[i]lis Catherina Stokowska 1686, LBCz 3; Joanis Dmochowski 1686, LBCz 5; Thomas filium Laurentis Dmochowski et Catherina Godlewska 1686, LBCz 11; Paulus filius N[obilis] Simonis Dmochowski et Catherina Dmochowska 1686, LBCz 14; Joannes filius Alberti Dmochowski et Hedwigis Dmochowska 1686, LBCz 42; Petrus Dmochowski filius N. Vladislai Dmochowski et Hedwigis Gołasiewski 1686, LBCz 43; Alexius filius Joannis Godlewski et Zophia Sienicka 1686, LBCz 44; Nobilis Matheus Dmochowski 1684, LBCz 73; Stanislaus filius Vladilai Dmochowski et Edwigis 1684, LBCz 35; Joannes Dmochowski 1684, LBCz 35; Gnosus Constantinus Dmochowski 1684, LBCz 37; Nblis Martinus Dmochowski 1684, LBCz 1; Adamus filius N. Luca Dmochowski et Marina Sutkowska 1684, LBCz 75; Josephus filius Casimiri Dmochowski et Marianna Zielazowski 1685, LBCz 31; N. Joannes Dmochowski 1685, LBCz 31; Gregorius filius N. Pauli Dmochowski et Marina Gumowska 1685, LBCz 27; Nblis Albus Dmochowski de Wochi 1684, LBCz 51; Hiacynthus filius Nblis Luca Dmochowski et Hedwigis Sutkowska 1684, LBCz 54; Albertus filius Joannis Dmochowski et Zophia Kamieńska 1687, LBCz 32; Andrea filius Gnosus Sigismund Dmochowski et Anna 1686, LBCz 80; Adamus filius Nblis Luca Dmochowski Hedwigis Sutkowska 1687, LBCz 11; Albertus filius Nblis Adami Dmochowski et Marianna Kraiewska 1687, LBCz 12; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Dmochy (za: SHNO t. I, s. 75) formantem –owski.

Forma żeńska: N[obilia] Margaretha Dmochowska 1685, LBCz 61; Zophia Dmochowska 1685, LBCz 64; 1686, LBCz  32; Annam filiam N[obilis] Joannis Dmochowski et Marianna Podbielska 1685, LBCz 64; Catherina filiam N[obilis] Floriani Dmochowski et N[obilisa] Eva Dmochowska 1685, LBCz 76; Hedwiga filiam N[obilis] Gaspari Dmochowski et Załoska 1686, LBCz 5; Agatha fila N[obilis] Leonardi Dmochowski 1686, LBCz 8; Agnete filiam N[obilis] Nicolai Dmochowski et Marina Sienicka 1686, LBCz 17; N[obilia] Catherina consors N. Laurenti Dmochowski de Marki 1686, LBCz 26; Regina Dmochowska, żona Marcina Białego, matka Fabiana 1685, LBCz 67; N. Barbara Dmochowska, żona Tomasza Zaręby, matka Grzegorza 1686, LBCz 25; Jadwiga Dmochowska, żona Alberta Godlewskiego, matka Jana 1686, LBCz 42; Margaretha filia N. Alberti Dmochowski 1686, LBCz 42; Lucia consors N. Gregory Godlewski 1686, LBCz 44; Elizabeth filia Basili Dmochowski et Catherina 1686, LBCz 53; N. Zophia Dmochowska virgo filia Mathia Dmochowski de Rodzonki 1685, LBCz 48; 1684, LBCz 38; Nblis Regina consors Nblis Severini Dmochowski 1684, LBCz 19; Mirina filia  N. Simones Dmochowski 1684, LBCz 47; Zofia Dmochowska, żona Adama Białego, matka Ewy 1685, LBCz 1; Agnete filia N. Martini Dmochowski et Marina Kraiewska 1685, LBCz 8; Marciannam filia N. Joannis Dmochowski et Zophia Kamienska 1685, LBCz 20; Agatha filia Luca Dmochowski 1685, LBCz 12; Constantiam filia Adami Dmochowski et Marianna Krajewska 1685, LBCz 17; Leonora Dmochowska consors Joannis Dmochowski 1685, LBCz 17; Marina filia Nblis Pauli Dmochowski et Marina Biała 1687, LBCz 40.

(GNATOWSKI) Forma żeńska: Marianna Gnatowska żona Kaliksta Sienickiego, matka Antoniego 1685, LBCz 47; Eva 1685, LBCz 47; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Maz: Gnatowice, dziś Stare Gnatowice, warsz., gm. Kampinos (za: SEM cz. 3, s. 50); od nazwy osobowej Gnat formantem –owski (za: NMK s. 139) lub od nazwy miejscowości Gnaty (za: SHNO t. I, s. 97).

GODLEWSKI: Laurentius filium Hieronimi Godlewski et Cristina Zawistowska 1685, LBCz 55; Grzegorz Godlewski N[obilium] 1685, LBCz 55; Jan Godlewski Organanis 1685, LBCz 56; Ludovicus filius Luka Godlewski et Anna Dmochowska 1685, LBCz 59; Hedwiga Godlewska 1685, LBCz 65; Michaelem filius N[obilis] Joannis Godlewski et Theressia Godlewska 1685, LBCz 68; Stanislaus Godlewski 1685, LBCz 68; Bartholomeus Godlewski de Zawisti 1685, LBCz 70; Thomam Godlewski filium N[obilis] Gregory Godlewski et Theresia Przezdziecka 1685, LBCz 77; N[obilis] Paulus Godlewski 1686, LBCz 14; Gnosi Matthias Godlewski 1686, LBCz 20; N[obilis] Mathias Godlewski de Godlewo Piertaki 1683, LBCz 52; Martinus Godlewski 1683, LBCz 55; 1685, LBCz 43; Albertus filius N. Francisci Godlewski et N. Cristina Biala 1685, LBCz 45; ? 1684, LBCz 40; N. Adamus Godlewski 1684, LBCz 52; Gnosus Joannes Godlewski Camerarius Nurensis 1686, LBCz 59; Simone filius Alberti Godlewski et Hedwigis Stokowska 1687, LBCz 56; Gaspar filius Nblis Alberti Godlewski et Ann Dąbrowska 1687, LBCz 23; Jan Godlewski właściciel części we wsi Siennicy Lipusach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 3; Antoni Godlewski właściciel części we wsi Sienicy Łukaszach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 34; Franciszek Godlewski, syn Józefy Godlewskiej 1860, KUCz 49; Mikołaj Godlewski właściciel części we wsi Sienicy Szymankach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 59; Mateusz Godlewski właściciel części we wsi Sienicy Szymankach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 59; 1845, KUCz 20; Paweł Godlewski właściciel części we wsi Sienicy Szymankach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 59; Józef Godlewski 1860, KUCz 59; 1860, KUCz  78; Jan Godlewski służący w mieście Czyżewie 1860, KUCz 63; Stanisław Godlewski właściciel części we wsi Godlewie Piętakach 1860, KUCz 83; Jakób Godlewski, syn Stanisława i Anieli ze Skłodowskich 1860, KUCz 83; Karol Godlewski właściciel części we wsi Godlewie Piętakach 1860, KUCz 83; Ludwik Godlewski 1860, KUCz 84; Franciszek Godlewski wyrobnik w Dmochach Rodzonkach 1860, KUCz 94; Stanisław Godlewski właściciel części we wsi Godlewie Baćkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 96; Jan Godlewski właściciel części w Godlewie Baćkach 1860, KUCz 96; 1845, KUCz 9; Franciszek Godlewski właściciel części we wsi Sinicy Klawach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 132; Adolf Godlewski, syn Franciszka i Anny z Jaźwińskich 1860, KUCz 123; Józef Godlewski, właściciel części we wsi Godlewie Baćkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 128; Kazimierz Godlewski,  właściciel części we wsi Jaźwinach Koczotach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 134; 1860, KUCz 138; Stanisław Godlewski, właściciel części we wsi Sienicy Klawach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 153; Franciszek Godlewski 1860, KUCz 156; Konstanty Godlewski, właściciel części we wsi Pieńkach dziedzicznie zamieszkały 1860 KMCz 3; Marcin Teodor dwóch imion Godlewski, młodzian urodzony w Zarębach Warchołach parafii Rosochackiej, syn Stanisława i Tekli z Uścińskich tamże na własnej części zamieszkałych dziedzicznie zamieszkałych, przy rodzicach zostający 1860, KMCz 10; Stanisław Godlewski, młodzian urodzony we wsi Godlewie Piętakach, syn niegdy Bartłomieja i żyjącej Anny z Dmochowskich, we wsi Sienicy Klawach na wyrobku zamieszkałej, przy matce zostający 1860, KMCz 19; Bartłomiej Godlewski, żołnierz dymissyonowany z Wojsk Cesarsko Rossyjskich, kawaler urodzony we wsi Jaźwinach Koczotach, syn niegdy Jóżefa i Franciszki z Jaźwińskich na właśnej części dziedzicznie zamieszkały 1860, KMCz 40; Felix Godlewski, dziedzic z Czyżewa Baćków 1845, KUCz 3; Grzegorz Godlewski, dziedzic z Zielaz Brokowa 1845, KUCz 6; Adolf Godlewski, syn Jana i Maryanny z Sienickich 1845, KUCz 9; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Maz: Godlewo, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3, s. 51) formantem –ski.

Forma żeńska: Agnieszka Godlewska 1685, LBCz 53; Anna Godlewska 1685, LBCz 68; Marina Godlewska consors N[obilium] Alberti Godlewski 1685, LBCz 76; Cristina consors N[obilis] Alberti Godlewski 1686, LBCz 24; Dorothea filia N[obilis] Bartholomei Godlewski et N. Anna Bogucka 1686, LBCz 26; Dorothea Godlewska puella Godlewska 1686, LBCz 38; Antonia Barbara filia Gnosi Jacobi Godlewski et Marianna Suchodolska 1686, LBCz 41; Anna Godlewska fila Gnosis Jacobi Godlewski Tesaur[ensis?] Nurensis 1686, LBCz58; Zophia consors  N. Joannis Godlewski de Baczki 1684, LBCz 68; Catharina filia N. Joannis Godlewski et Dorothea Godlewska 1684, LBCz 70; Christina Godlewska consors Alberti Godlewski 1684, LBCz 22; Margaretha filia Joannis Godlewski et Zophia 1684, LBCz 49; Marina Godlewska vidua 1684, LBCz 49; Marianna filia N. Bartholomei Godlewski de Baczki et Anna Bogucka 1684, LBCz 50; Agnes consors Nbi Jacobi Godlewski de Zawisti 1684, LBCz 52; 1686, LBCz 61; Ewa Godlewska żona Sebastiana Białego, matka Marianny 1684, LBCz 52; Dorothea Godlewska 1686, LBCz 60; Cristina consors N. Alberti Godlewski 1686, LBCz 60; Anna Godlewska 1685, LBCz 21; Catherina filia N. Pauli Godlewski et Marianna Pienkowska 1686, LBCz 73; Agnete filia Gnosi Matthia Godlewski et Gnosa Eva Gogucka 1687, LBCz 21; Marianna filia Nblis Joannis Godlewski et Lucia 1687, LBCz 65; Catharina filia Nblis Luca Godlewski et Zophia Sienicka 1687, LBCz 66; Paulina z Godlewskich, żona Władysława Sienickiego, matka Konstantego 1860, KUCz 34; Jozefata Godlewska 1860, KUCz 46; Józefa z Godlewskich, matka Franciszka 1860, KUCz 49; Paulina Godlewska, córka Mikołaja i Maryanny z Olszewskich 1860, KUCz 59; Maryanna Godlewska 1860, KUCz 59; 1860, KUCz  116; Leontyna Godlewska, córka Jana i Anny z Dąbrowskich 1860, KUCz 63; Balbina z Godlewskich, żona Józefa Boguckiego, matka Pauliny 1860, KUCz 76; Wiktorya z Godlewskich, wyrobnica, wdowa, matka Wincenty 1860, KUCz 92; Ewa Godlewska, córka Stanisława i Pauliny z Dąbrowskich 1860, KUCz 96; Antonina Godlewska 1860, KUCz 119; Klementyna Godlewska 1860, KUCz 123; Teofila Godlewska, córka Józefa i Izabeli z Dołęgowskich 1860, KUCz 128; Józefa Godlewska 1860, KUCz 137; Kamilla Godlewska, córka Stanisława i Józefy ze Stokowskich 1860, KUCz 153; Scholastyka z Godlewskich, żona Stanisława Dmochowskiego, matka Juliana 1860, KUCz 156; Katarzyna Godlewska 1860, KUCz 156; Katarzyna z Godlewskich, żona Łukasza Pieńkowskiego, matka Hieronima młodziana ze wsi Pieńki Wielkie 1860 KMCz 3; Tekla z Godlewskich, żona Franciszka Jaźwińskiego, matka Jana 1860, KZCz 11; Józefa Godlewska, córka Ignacego i niegdy Franciszki w Folwarku Dobkach na służbie zamieszkałego, w Gostkowie urodzona 1860, KZCz 27; Scholastyka z Godlewskich Tymińska, wdowa po niegdy Walentym Tymińskim, urodzona w Godlewie Piętakach, córka niegdy Józefa i żyjącej Maryanny z Czyżewskich 1860, KMCz 13; Maryanna Godlewska, córka Józefa i Marcyanny z Godlewskich małżonków w Godlewie Baćkach zamieszkała 1860, KMCz 41; Apolonia Godlewska, córka Felixa i Anny z Zawistowskich 1845, KUCz 3; Balbina Godlewska 1845, KUCz 4; Rozalia z Godlewskich, żona Benedykta Stokowskiego, matka Maryanny 1845, KMCz 3; Teofila Godlewska, córka Mateusza i Teressy z Sienickich 1845, KUCz 20; Jozefata Godlewska, żona Woyciecha Boguckiego, matka Kazimierza 1845, KUCz 21.

GRODKOWSKI: Joannes Grodkowski 1685, LBCz 74; Joannes Grodkowski Organanis Cizeviensis 1686, LBCz 23; 1686, LBCz 30; 1685, LBCz 47; 1685, LBCz 25; 1686, LBCz 61; 1686, LBCz 63; Jan Grodkowski, właściciel części we wsi Godlewie Piętakach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 83; Józef Grodkowski właściciel części we wsi  Godlewie Baćkach 1860, KUCz 86; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Młp: Grodkowice, krak., gm. Kłaj (za: SEM cz.3, s. 58).

Forma żeńska: Zophia Grodkowska derelicta olim Casimiri Grodkowski 1685, LBCz 27;

JABŁOŃSKI/JABLONSKI: N. Albertus Jabłonski 1685, LBCz 42; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Jabłonka, gorz., gm. Trzciel; Młp: Jabłonna, gm. Jabłonna; Jabłonica, krośn., gm. Skołyszyn (za: SEM cz. 3, s. 64) lub od nazwy osobowej Jabłoń, też nazwy miejscowości Jabłoń w pow. radzyńskim i okolicy szlacheckiej na Mazowszu (za: NMK s. 161) formantem –ski.

Forma żeńska: N[o]b[i]lis Elizabeth Jablonska 1686, LBCz 3; Apolonia z Jabłońskich, żona Franciszka Perkowskiego, matka Jana 1860 KMCz 1; Maryanna z Jabłońskich, żona Mateusza Gerłachowskiego, matka Eleonory 1845, KMCz 8.

JANCZEWSKI: Martinum filium Matthei Janczewski et Catherina 1683, LBCz 57; Valentini Janczewski 1684, LBCz 17; Michał Janczewski właściciel części we wsi Ołdaki Magna Brok dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 4; Felix Janczewski właściciel części we wsi Ołdaki Magna Brok dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 4; Konstanty Janczewski właściciel części we wsi Ołdakach Magna Brok dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 29; 1860, KUCz 154; 1860, KZCz 22; Wiktor Janczewski 1860, KUCz 57; 1860, KUCz  154; Franciszek Janczewski właściciel części we wsi Brulinie Oprawczykach 1860, KUCz 70; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Janczewice, wieś w  dawnym pow. pyzdrskim, dziś zaginiona; Maz: Janczewo, łomż., gm. Wizna (za: SEM cz. 3,s. 65); może też od nazwy heraldycznej od miejscowości Janczewskie, dziś Janczewo, pow. Kolno, par. Jedwabne (za: SEM cz. 6, s. 19) formantem –ski.

Forma żeńska: Zuzanna consors Cypriani Janczewski 1684, LBCz 21; Katarzyna Janczewska 1860, KUCz 4; Karolina z Janczewskich, żona Gabriela Zawistowskiego, matka Felicjanny 1860, KUCz 23; Wiktoria z Janczewskich, żona Józefa Kujawy, matka Aleksandra 1860, KUCz 56; Jozefata z Janczewskich, żona Walentego Tomczuka, matka Anny, urodzona we wsi Ołdaki Magna Brok, córka niegdy Marcina i Maryanny z Ołdakowskich 1860, KUCz 87; Franciszka Janczewska 1860, KUCz 102; Rozalia  z Janczewskich, żona Jozefata Jaźwińskiego, matka Felicyanny 1860, KUCz 134; Florentyna Janczewska, córka Konstantego i Maryanny z Popławskich 1860, KUCz 154; Franciszka Janczewska 1860, KUCz 154.

JAŚWINSKI/ JAŹWIŃSKI/JASWINSKI: N[obilis] Jacobi Jaswinski 1686, LBCz 29; Martinus Jaswinski 1684, LBCz 8; Josephus filius Adami Jaświnski et Zophia 1684, LBCz 18; Albertus filius N. Jacobi Jaświnski et Agnete 1684, LBCz 28; Vincentius filius Adami Jaswinski 1685, LBCz 39; Georgius filius Valentini Jaswinski et Hedwigis Sienicka 1685, LBCz 35; Paulus filius Jacobi Jaswinski 1685, LBCz 7; Thomas de Aquino filius N. Benedicti Jaswinski et. Agatha Zarębianka 1685, LBCz 25; Jacobus Jaswinski 1685, LBCz 30; Gasparus Jaswinski 1685, LBCz 30; Antonius filius N. Mathei Jaświnski  et Elizabeth Jaświńska 1686, LBCz 66; N. Andreas Jaświński 1686, LBCz 66; Maciej Jaźwiński właściciel części we wsi Sienicy Pietraszach dziedzicznie zamieszkały1860, KUCz 6; 1860, KUCz  103; 1860, KZCz  7; 1845, KUCz  8; Maciej Jaźwiński 1860, KUCz 16; Jakub Jaźwiński właściciel części we wsi Ołdakach Magna Brok dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 57; 1860, KUCz 102; Wojciech Jaźwiński właściciel części we wsi  Stokowie Bućkach 1860, KUCz 107; Szymon Jaźwiński właściciel części we wsi Jaźwinach Piertkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 109; Andrzej Jaźwiński właściciel części we wsi Jaźwinach Piertkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 109; Stanisław Jaźwiński właściciel części we wsi Sienicy Klawach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 123; Jozefat Jaźwiński, właściciel części we wsi Jaźwinach Koczotach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 134; Walenty Jaźwński 1860, KUCz 134; 1860, KUCz  147; Piotr Jaźwiński 1860, KUCz 136; Franciszek Jaźwiński, właściciel części we wsi Sienicy Daćbogach dziedzicznie zamieszkały 1860, KZCz 11; Jan Jaźwiński, syn Franciszka i Tekli z Godlewskich 1860, KZCz 11; Walenty Jaźwiński, kawaler, syn Jana i Katarzyny z Tymińskich na własnej części w Sienicy Klawach zamieszkałych 1860, KZCz 12; Jan Jaźwiński, właściciel części z wyrobku utrzymujący się, pozostawiwszy owdowiałą żonę Katarzynę z Tymińskich, syn niegdy Ludwika i Magdaleny 1860, KZCz 28; Aleksander Jaźwiński, syn Stanisława i Juliannny z Murawskich właściciele części z wyrobku utrzymujący się w Sienicy Klawach 1860, KZCz 58; Ludwik Jaźwiński, urodzony dziedzic z Sienicy Klaw 1845, KUCz 6; Antoni Jaźwiński, urodzony, dziedzicznie w Sienicy Klawach zamieszkały 1845, KUCz 22; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Jaźwiny, wsi w par. Przedborów, w dawnym woj. sieradzkim, dziś zaginionej (za: SEM cz.3, s. 68).

Forma żeńska: Marinam N[obilis] Jaswinski et Marina Biała 1686, LBCz 21; Marina consors Joannis Jaswinski 1686, LBCz 21; Agnes Jazwinska 1686, LBCz 31; Zofia Jaswinska, żona Wawrzyńca Zawistowskiego, matka Alberta, 1686, LBCz 39; Zophia consors Alberti Jaswinski 1686, LBCz 39; Nbli. Zophia consors Martini Jaswinski 1684, LBCz 8; Nbli. Zophia consors Martini Jaswinski de Sienica Klawy 1684, LBCz  51; Dorothea filia Nblis Joannis Jaświnski 1684, LBCz 20; Catharina Jaświnska  filia Andrea Jaświnski 1684, LBCz 28; Dorota, żona Franciszka Murawskiego, matka Tomasza 1683, LBCz; N. Marina consors Joannis Jaświński 1686, LBCz 66; Elizabeth, filia Nblis Adami Jazwinski et Zophia 1687, LBCz 62; Jozefata z Jaźwińskich, żona Antoniego Sienickiego, matka Ewy Pauliny 1860, KUCz 5; Balbina Jaźwińska 1860, KUCz 5; 1860 KUCz 9; Józefa z Jaźwińskich, żona Jana Białego, matka Leokadii 1860, KUCz 21; Franciszka Jaźwińska 1860, KUCz 36; Anna Jaźwińska 1860, KUCz 67; 1860, KUCz  81; 1860, KUCz 107; Maryanna z Jaźwińskich, żona Damazego Sienickiego, matka Władysława 1860, KUCz 78; Eleonora z Jaźwińskich, żona Tomasza Stokowskiego, matka Wiktorii Rozalii 1860, KUCz 107; Aniela z Jaźwińskich, żona Piotra Ołowskiego, matka Franciszka Felixa 1860, KUCz 109; Anna z Jaźwińskich, żona Franciszka Godlewskiego, matka Adolfa 1860, KUCz 123; Felicyanna Jaźwińska, córka Jozefata i Rozalii z Janczewskich 1860, KUCz 134; Scholastyka Jaźwińska 1860, KUCz 147; Rozalia z Jaźwińskich Sienicka, wdowa po niegdy Aleksandrze Sienickim z nigdy Piotra i matki niepamiętnej 1860, KZCz 7; Maryanna Jaźwińska, panna urodzona we wsi Sienicy Klawach,  córka niegdy Jana i żyjącej Katarzyny z Tymińskich we wsi Sienicy Klawach na własnej części zamieszkałej, tamże przy matce zostająca 1860, KMCz 31; Paulina Jaźwińska, córka Macieja i Balbiny z Dąbrowskich urodzona w Sienicy Piotraszach 1845, KUCz 8; Paulina Jaźwińska, córka Antoniego i Katarzyny z Zawistowskich 1845, KUCz 22.

KRAJEWSKI: Franciszek Krajewski właściciel części we wsi Czyżewie Chrapkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 45; 1860, KUCz 52; 1860, KMCz 18; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Krajewice, leszcz., gm. Gostyń; Maz: Krajewo, ciech., gm. Iłowo Osada; Krajewo, szereg wsi szlacheckich, łomż., gm. Zambrów (za: SEM cz. 3, s. 87) formantem –ski.

Forma żeńska: Marina Krajewska żona Marcina Dmochowskiego matka Agnieszki 1685, LBCz 8; N. Cristina Kraiewska consors N. Paulus Kraiewski de Krajewo Białe 1685, LBCz 8; Marianna Krajewska, żona Adama Dmochowskiego, matka Walentyna 1685, LBCz 17; Franciszka Krajewska żona Józefa Załuski, matka Ignacego 1860, KUCz 11.

KRAS(S)OWSKI: Thomam filium Matthei Krasowski et Eva Kszenska 1685, LBCz 80; Albertus filius Matthei Krassowski et Marina Sienicka 1686, LBCz 40; Valentinus Krasowski 1686, LBCz 40; Gregorius Krasowski 1686, LBCz 40; 1686, LBCz 64; Joannes Krasowski 1683, LBCz; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Młp: Kraszów, dziś Krasów, częst., gm.Moskorzew; Krasów, Kraszów, dziś Krasew, lub., gm. Borki; Maz: Kraszowo, dziś Kraszewo, ciech., gm. Raciąż; Krpłd: Krasów (za: SEM cz. 3, s. 88).

Forma żeńska: Catherina consors N[obilium] Valentini Krasowski 1685, LBCz 70; Margaretha Krasowska, żona Jana Białego, matka Anny 1685, LBCz 52; Marianna Krasowska, żona Stanisława Zawistowskiego, matka Andrzeja 1685, LBCz 70; Zofia Krasowska, córka Walentego Krasowskiego 1686, LBCz 40; Zophia filia N. Josephi Krasowski et Magdalena Krasowska 1686, LBCz 54; N. Anna Krasowska  consors Sigismunt Krasowski1686, LBCz 54; Catharina Krasowska consors Valentini Krasowski 1685, LBCz 4; Martianna filia Simonis Krasowski et Catharina Mieczkowska 1685, LBCz 28.

KUCZEWSKI: Roch Kuczewski z wyrobku się utrzymujący 1860, KZCz 18; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Kuczów, dziś Kuców, piotr., gm. Kleszczów; Maz: Kucze, dziś Kucze Wielkie i Małe, łomż., gm. Jedwabne (za: SEM cz. 3, s. 940; też od nazwy miejscowości Kuczyno, Kuczali, Kuczew (za: SHNO t. I, s. 189) formantem –(ew)ski.

Forma żeńska: Dorothea Kuczewska de Szabłi 1684, LBCz 46; Joanna Kuczewska 1860, KUCz 52; Julianna Kuczeska 1860, KUCz 120; Maryanna z Kuczeskich, żona Józefa Przytulskiego, matka Florentyny 1860, KUCz 122; Katarzyna Kuczewska, panna urodzona we wsi Czyżewie Siedliskach, córka niegdy Benedykta i Anny Benedyktówny rolników, we wsi Żelazach Brokowie na służbie zostająca 1860, KMCz 26.

LIPIŃSKI: Jakub Lipiński gospodarz we wsi Gostkowie 1860, KUCz 71; 1860, KUCz 88; 1860, KUCz  133; 1860, KUCz  155; Felix Lipiński, wyrobnik w Czyżewie Sutkach zamieszkały 1860, KUCz 132; Franciszek Lipiński, syn Felixa i Julianny z Jakubiaków 1860, KUCz 132; Jan Lipiński gospodarz we wsi Gostkowie 1860, KUCz 133; Jakub Lipiński, syn Jana i Ewy z Olszewskich 1860, KUCz 133; Mateusz Lipiński, Wielmożny Xiądz 1845, KUCz 1; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Lipnica, pozn. gm. Szamotuły; Lipiny, koniń., gm. Stare Miasto; Lipiny, pil., gm. Margonin; Młp(zapisy tez z Krpłd): Lipiny, tarn., gm. Pilzno (za: SEM cz. 3, s. 101); też od nazwy miejscowości Lipin w pow. chodzieskim; Lipina w pow. wieluńskim, sieradzkim; Lipiny w pow. włocławskim, kolskim, konińskim, sieradzkim; Lipno w pow. sieradzkim, świeckimlub nazwy osobowej Lipa  formantem -(iń)ski (za: NMK s. 227).

Forma żeńska: Rozalia Lipińska 1860, KUCz 50.

LIPSKI: Jakub Lipski filium honesti Simonis Lipski 1685, LBCz 51; Casimirum filium Joanni Lipski et Dorothea Timinska 1686, LBCz 19; Adam Lipski filius N. Alberti Lipski et Catharina Murawska 1685, LBCz 49; Albertus filius N. Alberti Lipski et Dorothea 1684, LBCz 27; Adamus filius Alberti Lipski et Dorothea Ołdakowska 1684, LBCz 74; Valentinus filius Michaelis Lipski et Marina 1685, LBCz 16; Josephus filis Nblis Alberti Lipski et Zophia Ołdakowska 1687, LBCz 8; Jan Lipski właściciel części we wsi Lipskich dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 23; Franciszek Lipski właściciel części we wsi Lipskich dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 23; Wawrzyniec Lipski 1860, KUCz 23; Kazimierz Lipski 1860, KUCz 135; właściciel części we wsi Stokowie Szerszeniach 1860, KMCz 8; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Lipe, kal., gm. Blizanów; Mł: Lipa, kiel gm, Radoszyce; Lipa, dziś Lipnik, kiel., gm. Kije; Lipie, dziś część wsi Sadek, nawosąd., gm. Jodłownik; Maz: Lipa Drewnowo, dziś Drewnowo Lipskie, łomż., gm. Boguty –Pianki; Lipie, rad., gm. Błędów; Krpłd: Lipsko, zamoj., gm. Zamość (za: SEM cz. 3, s. 101) formantem –ski.

Forma żeńska: Krystyna Lipska 1685, LBCz 59, Cristina Lipska de ret. et olim Martini Lipski 1685 LBCz 67; Hedwigis filia  N[obilis] Alberti Lipski et Catherina Ołtarzewska 1686, LBCz 6; Anna Lipska żona Wawrzyńca Sienickiego matka Mateusza 1686, LBCz 50; Zophia filia N. Jacobi Lipski et Marianna Sutkowska 1686, LBCz 55; N. Cristina derelicta olim Martini Lipski 1686, LBCz 55; Cristina Lipska consors ? Lipski de Lipa 1685, LBCz 49; Elizabeth Lipska de Rodząki consors N. Andrea Zaręba de Biendugi 1684, LBCz 1; Catharina Lipska 1684, LBCz 43; Agnete filia Nbli Jacobi Lipski et N. Marianna Sutkowska 1684, LBCz 1; Dorothea Lipska consors N. Pauli Lipski 1685, LBCz 14; Karolina Lipska 1860, KUCz 23; Barbara z Lipskich, żona Kacpra Dmochowskiego, matka Konstantego 1860, KUCz 65.

ŁUNIEWSKI/LUNIEWSKI: Simon filius N. Michaelis Łuniewski et Marianna Zawistowska 1684, LBCz 68; Jan Łuniewski właściciel części we wsi Sienicy Łukaszach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 34; 1860, KUCz 46; Franciszek Łuniewski 1860, KUCz 34; Franciszek Łuniewski służący we wsi Czyżewie Chrupkach 1860, KUCz 45; 1860, KUCz 52; syn niegdy Jakuba i Maryanny z Trylińskich 1860, KMCz 18; Jan Łuniewski, dziedzic z Sienicy Gizów 1845, KUCz 19; Paweł Łuniewski 1878, KOPŁ 95; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Luniewo, dziś Łoniewo, leszcz., gm. Osieczna; Maz: Łuniewo, dziś Łoniewo, płoc., gm. Radzanowo (za: SEM cz. 3, s. 110) formantem –ski.

Forma żeńska: Dorota Łuniewska, żona Piotra Czyżewskiego, matka Stanisława 1686, LBCz 45; 1685, LBCz 23; Maryanna Łuniewska 1860, KUCz 34; Konstancya z Łuniewskich, córka Franciszka i Felicji z Sawickich 1860, KUCz 45; Marcyanna z Łuniewskich, żona Józefa Grodkowskiego, matka Konstancji 1860, KUCz 86;  Dorota z Łuniewskich, żona Wojciecha Załuski, matka Maryanny 1860, KUCz 119; Józefa Łuniewska, panna urodzona we wsi Sienicy Łukaszach, córka Jana i niegdy Anny z Żochowskich tamże na własnej części zamieszkałego przy ojcu będąca 1860, KMCz 16.

MICHAŁOWSKI: Forma żeńska: Gnosa Theresa Michałowska, żona Andrzeja Białego, matka Józefa 1686, LBCz 20; Wielmożna Zofia Michałowska żona Andrzeja, matka Antoniego 1685, LBCz 32; Zophia Michałowska, żona Andrzeja, matka Marianny 1687, LBCz 13; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Michałowice, płoc., gm. Góra Św. Małgorzaty; Młp: Michałowice, krak., gm. Michałowice; Krpłd: Michałowice (za: SEM cz. 3, s. 116) formantem –ski.

OŁDAKOWSKI/OLDAKOWSKI: Franciscus filius Nblis Joannis Ołdakowski et Cristina 1684, LBCz 23; Casimirus filius Joannis Ołdakowski et Eva Zarębianka 1685, LBCz 40; Klemens Ołdakowski, właściciel części we wsi Ołdaki Magna Brok dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 4; Ignacy Ołdakowski właściciel  części we wsi Ołdakach Magna Brok 1860, KUCz 57; Józef Ołdakowski gospodarz we wsi Czyżewie Siedliskach 1860, KUCz 69; 1860, KUCz 93; 1860, KUCz 120; Łukasz Ołdakowski urodzony dziedzic z Ołdaków Mazurów 1845, KUCz 13; Julian Ołdakowski, syn Łukasza i Maryanny z Kaczyńskich 1845, KUCz 13; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Oldaki (za: SHNO cz,I. s. 283) formantem -owski.

Forma żeńska: Agnes Oldakowska 1685, LBCz 60; Agnes filia N. Valentini Ołdakowski 1685, LBCz 40; Dorota Ołdakowska, żona Alberta Lipskiego, matka Adama 1684, LBCz 74;  N. Anna consors N. Joannis Ołdakowski 1684, LBCz 74; Marcjanna Ołdakowska, córka Klemensa i Julianny Zaręba 1860, KUCz 4; Maryanna Ołdakowska żona Ignacego Pieńkowskiego, matka Maryanny 1860, KUCz 15; Franciszka z Ołdakowskich, matka Felicjanny Ołdakowskiej 1860, KUCz 57; Felicyanna Ołdakowska, córka Józefa i Urszuli z Jakubiaków 1860, KUCz 93.

PIEŃKOWSKI: Joannes filius Martini Pieńkowski et Anna 1684, LBCz 39; Albertus filius Pienkowski et Marina Skarżenska 1685, LBCz 42; Valentinus filius N. Petri Pienkowski et Marina Zarębianka 1685, LBCz 10; Valentinus, filius Petri Pieńkowski et Marina Zarębianka 1685, LBCz 15; Ignacy Pieńkowski właściciel części we wsi Pieńkach Wielkich dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 15; Ignacy Pieńkowski 1860, KUCz 15; Stanisław Pieńkowski właściciel części we wsi Pieńkach Wielkich dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 105; 1860, KUCz 144; Hieronim Pieńkowski, młodzian urodzony we wsi Pieńkach Wielkich, syn niegdy Łukasza i Katarzyny z Godlewskich małżonków, właścicieli części, tamże na własnej części zamieszkały 1860 KMCz 3; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Pieńki, Pieńkowo, wsie w dawnym pow. pyzdrskim, dziś zaginione (za: SEM cz. 3, s. 143); też do nazwy miejscowości Pieńki, Pieńków (za: SHNO t. II, s. 26) formantem –(ow)ski.

Forma żeńska: Hedwigia Pienkowska consorte N. Gaspari Pienkowski 1685, LBCz 42; 1685, LBCz 10; Nblis Dorothea consors Nbl Alberti Pieńkowski 1684, LBCz 54; Hedwis filia Nblis Alberti Pienkowski et Magdalena Pienińska 1687, LBCz 49; Mariana filia Nblis Mathia Pienkowski et Marianne 1687, LBCz 10; Maryanna Pieńkowska córka Ignacego i Maryanny Ołdakowskiej 1860, KUCz 15; Maryanna Pieńkowska, żona Szymona Wdziękońskiego, matka Macieja 1860, KUCz 26; Rozalia Pieńkowska, córka Stanisława i Anny z Pieńkowskich 1860, KUCz 105; Maryanna Pieńkowska 1860, KUCz 105; Klementyna Pieńkowska, córka Stanisława i Pauliny z Zembrowskich 1860, KUCz 144; Tekla Pieńkowska 1860, KUCz 147; Antonina z Pieńkowskich, żona Józefa Sutkowskiego, matka Włodzimierza 1860, KZCz 34.

PODBIELSKI: N[o]bilis Casimirius Podbielski de Ołtarze 1686, LBCz 3; Jacobus filius Nblis Alberti Podbielski et Marianna Jabłonowska 1687, LBCz 19; Ignacy Podbielski, urodzony, po niegdy Annie z Kiempistych w Zarembach Warchołach zmarłej pozostały wdowiec, syn urodzonych Mateusza i Agnieszki z Lubiejewskich dziedziców z Wyszomierza Wielkiego tamże zrodzony, a teraz w Zarembach Warchołach na dziedzictwie po swej zmarłej żonie mieszkający 1845, KMCz 9; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Podbiele, Podlebiele, Polebiele,dziś Podbiel, konin., gm. Zagórów; Maz: Podbiele Wielkie i Podbiele Małe, dziś Podbiele i Podbielko, ostroł., gm. Stary Lubotyń (za: SEM cz. 3, s. 146); też od Podbiele w pow. łomżyńskim (za: NMK  s.311) formantem –ski.

Forma żeńska: Marina Podbielska consors Alberti Podbielski 1685, LBCz 20.

RYDZEWSKI/RIDZEWSKI: N. Jacobus Rydzewski 1684, LBCz 30; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Maz: Rydzewo, ciech., gm. Ciechanów (za: SEM cz. 3, s. 168) formantem –ski.

Forma żeńska: Elizabeth consors Noblis Jacobi Ridzewski de eadem Ołdaki 1684, LBCz 24.

POPŁAWSKI: Tomasz Popławski wyrobnik w Michałowie Wróblach 1860, KUCz 38; Leon Popławski gospodarz w Czyżewie Sutkach 1860, KUCz 56; 1860, KZCz 14; 1860, KZCz 24; Tomasz Popławski, uczciwy gospodarz rolny z Czyżewa Kościelnego 1845, KUCz 2; Jan Popławski, syn Tomasza i Maryanny z Kozłowskich 1845, KUCz 2; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Młp: Popławy, siedl., gm. Trzebieszów (za: SEM cz. 3, s.150) formantem –ski.

Forma żeńska: Maryanna z Popławskich, żona Konstantego Janczewskiego, matka Florentyny 1860, KUCz 154; Katarzyna z Popławskich Topolińska, wdowa po niegdy Florianie Topolińskim, urodzona we wsi Czyżewie Sutkach, córka niegdy Dyonizego i Elżbiety gospodarzy, z wyrobku się utrzymująca 1860, KMCz 9; Teofila Popławska, panna urodzona we wsi Czyżewie Sutkach, córka Leona i Józefy z Kuczyńskich, gospodarzy, przy rodzicach zostająca 1860, KMCz 15.

SIENICKI: Simonis Sienicki 1685, LBCz  53; Bartholomeum filius Martini Sienicki et Zophia Sienicki 1685, LBCz 57; Matheum filium Joannis Sienicki et Agnetis Sienicka 1685, LBCz 62; Franciscum et Matthium filias Alberti Sienicki et Joanna Krasowska1685, LBCz 63; Simonis Sienicki 1685, LBCz 71; Thomam filium Simonis Sienicki et Marina Murawska 1686, LBCz 13; Bartłomiej syn szlachetnego Alberta Sienickiego i Magdaleny Stokowskiej 1686, LBCz 33; N[obilis] Gregorius Sienicki de Karasie 1686, LBCz 43; Mattheus filius Laurenti Sienicki et Anna Lipska 1686, LBCz 50; Antonius filius Calixti Sienicki et Marianna Gnatowska 1685, LBCz 47; Ignatius filius Pauli Sienicki et Agnetis 1684, LBCz 8; Paulus Sienicki Rektor Scholae Zuzelensis 1684, LBCz 31; Stanislaus filius Gregorii Sienicki et Ursula 1684, LBCz 33; Jacobus filius Sebastiani Sienicki et Barbara 1684, LBCz 34; Joannes filius Casimiri Sienicki et Marina 1684, LBCz 36; Laurenthius filius Luca Siennicki et Mariannam Kamieńska 1684, LBCz 51; Hiacythus filius Nblis Andrea Sienicki et Marianna Sienicka de Puziki 1684, LBCz 55; Casimirus filius Gregory   et Dorothea Konarzewska 1685, LBCz 24; Paulus filius Gregory Sienicki  et N. Ursula Sienicka 1687, LBCz 24; Mathias filius N. Jacobi Sienicki et hedwigis Dąbrowska 1687, LBCz 25; Jacobus filius Stanislai Sienicki et Elizabeth Mioduszewska 1687, LBCz 31; Jacobus filius N. Bartholomei Sienicki et Anna Zabielska 1687, LBCz 33; Albertus filius Nblis Martini Sienicki et Marianna Cholewicka 1687, LBCz 16; Wiktor Sienicki 1860, KUCz 3; 1860, KUCz  5; 1860, KZCz  48; Stanisław Sienicki właściciel części we wsi Siennicy Lipusach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 3; Antoni Sienicki właściciel części we wsi Sienicy Karasiach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 5; Wojciech Sienicki właściciel części we wsi Sienicy Pietraszach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 6; 1860, KUCz  103; Leopold Antoni Sienicki, syn Wojciecha i Pauliny Dąbkowskiej 1860, KUCz 6; Leopold Sienicki KUCz 6; Teofil Sienicki, właściciel części z Sienicy Ostaszków 1860, KUCz 21; Franciszek Sienicki właściciel części we wsi Siennicy Święchach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 25; Maciej Sienicki, syn Franciszka i Maryanny z Szepietowskich 1860, KUCz 25; Felix Sienicki właściciel części we wsi Ołdakach Magna Brok dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 29; 1860, KUCz  154; Tomasz Sienicki 1860, KUCz 29; 1860, KUCz  40; 1860, KUCz  51; Władysław Sienicki właściciel części we wsi Sienicy Łukaszach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 34; Konstanty Sienicki, syn Władysława i Pauliny z Godlewskich 1860, KUCz 34; Wincenty Sienicki właściciel części we wsi Sienicy Święchach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 40; 1860, KUCz  140; Prosper Sienicki właściciel części we wsi Białych Kwaczołach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 42; 1860, KUCz  117; 1860, KUCz 141; 1860, KZCz 29; 1860, KZCz 31; 1860, KZCz  34; Tomasz Sienicki właściciel części we wsi Sienicy Łukaszach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 46; Tomasz Sienicki urodzony wdowiec po zmarłej Maryannie z Zakrzewskich, syn urodzonych niegdy Jana i Żyjącej Anny z Żebrowskich, dziedziców z Sienicy Łukaszów w tejże wsi urodzonym i tamże na dziedzictwie zamieszkałym 1845, KMCz  4; Julian Sienicki, syn Tomasza i Ludwiki z Sienickich 1860, KUCz 46; Michał Sienicki właściciel części we wsi Sienicy Święchach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 51; Damazy Sienicki właściciel części we wsi Daćbogach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 78; Leopold Sienicki właściciel części we wsi Daćbogach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 78; Władysław Sienicki, syn Damazego i Maryanny z Jaźwińskich 1860, KUCz 78; Hieronim Sienicki, właściciel części we wsi Godlewie Baćkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 86; Józef Sienicki, właściciel części we wsi Sienicy Święchach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 125; Bolesław Sienicki, syn Józefa i Józefy z Dąbrowskich 1860, KUCz 125; Tomasz Sienicki, właściciel części we wsi Sienicy Święchach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 125; Piotr Sienicki, syn Wincentego i Józefy z Moczydłowskich 1860, KUCz 140; Józef Sienicki, właściciel części we wsi Białych Papieżach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 145; Paweł Sienicki 1860, KUCz 153; Mikołaj Sienicki, właściciel części we wsi Sienicy Święchach 1860, KZCz 21; Julian Sienicki, młodzian urodzony w Białych Kwaczołach, syn Antoniego i Józefy z Godlewskich we wsi Białych Kwaczołach na własnej części dziedzicznie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostający 1860, KMCz 37; Maciej Sienicki 1845, KUCz 5; Franciszek Sienicki brat stryjeczny Walentego Juliana, dziedzic z Sienicy Jasiochów 1845, KMCz 5; Damazy Sienicki dziedzic z Sienicy Jasiochów 1845, KMCz 5; Walenty Julian dwóch imion Sienicki, urodzony młodzieniec, syn urodzonych niegdy Wojciecha i żyjącej Teressy z Zawistowskich, dziedziców z Sienicy Jasiochów w tejże wsi urodzony 1845, KMCz 5; Stanisław Sienicki, dziedzic z Sienicy Lipusów 1845, KUCz 19; Kacper Sienicki, dziedzic z Białych Kwaczoł 1845, KUCz 21; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Sienicze (za: SHNO t. II, s. 93) formantem –ski.

Forma żeńska: Regina Sienicki 1685, LBCz 55; Magdalena Sienicka 1685, LBCz 62; N[obilia] puella Marina Sienicka 1685, LBCz 63; N[obilia] puella Agnes Sienicka 1685, LBCz 63; Barbara Sienicka 1685, LBCz 71; Hedwigia filia N[obilis] Matthei Sienicki et Zophia Strękowska 1686, LBCz 7; Teresa Sienicka, żona Andrzeja Białego, matka Grzegorza 1686, LBCz 27; Anna Sienicka, żona Jana Dąbrowskiego, matka Elżbiety 1685, LBCz 71;Marina Sienicka, żona Mateusza Krassowskiego, matka Alberta 1686, LBCz 40; Zofia Sienicka żona Jana Godlewskiego, matka Aleksego 1686, LBCz 44; Agnieszka Sienicka, żona Alberta Sulborskiego, matka Anny 1686, LBCz 48; Cathrina Sienicka 1686, LBCz 50; Zophia filia N. Stanislai Sienicki et N. Elizabette Mioduszewska 1685, LBCz 48; Constantia filia Nblis Alberti Sienicka et Marianna Strekowska 1684, LBCz 14; Agnes Sienicka filia Stanislai Sienicki 1684, LBCz 34; Lucia Sienicka nondum inupta 1684, LBCz 36; Jadwiga Sienicka żona Walentego Jaświnskiego, matka Grzegorza 1685, LBCz 35; N. Margaretha Sienicka filia Adami Sienicki 1685, LBCz 35; Dorothea filia N. Alberti Sienicki et Zophia Sienicka 1685, LBCz 36; Marianna Sienicka de Puziki 1684, LBCz 55; Appolonia filia N. Andrea Sienicki et N. Marina Sienicka de Puziki 1687, LBCz 26; Jozefata Sienicka 1860, KUCz 3; 1860, KUCz  40; Franciszka Sienicka, żona Józefa Boguckiego matka Antoniny 1860, KUCz 3; Ewa Paulina Sienicka, córka Antoniego i Jozefaty Jaźwińskiej 1860, KUCz 5; Małgorzata Sienicka 1860, KUCz 6; Aleksandra Sienicka, córka Felixa i Magdaleny z Kietlińskich 1860 KUCz 29; Felicjanna Sienicka 1860 KUCz 30; 1860, KUCz  153; Julianna Sienicka, córka Prospera i Katarzyny z Długoborskich 1860, KUCz 42; Ludwika Sienicka 1860, KUCz 46; Paulina Sienicka 1860, KUCz 103; Joanna Sienicka 1860, KUCz 109; Katarzyna Sienicka 1860, KUCz 117; Józefa Sienicka 1860, KUCz 140; Katarzyna z Sienickich, żona Jana Złotkowskiego, matka Maryanny panny we wsi Godlewie Bućkach zamieszkałej 1860 KMCz 4; Franciszka z Sienickich Kuczewska, żona Rocha Kuczewskiego, córka niegdy Ludwika i Balbiny z Murawskich 1860, KZCz 18; Maryanna Sienicka lat dwa licząca, córka Prospera i Katarzyny z Długoborskich 1860, KZCz 31; Julianna z Sienickich Zawistowska, wdowa po niegdy Tomasz Zawistowskim, w Dmochach Glinkach przy córce zamieszkała 1860, KZCz 81; Antonina Sienicka 1845, KUCz 5; Rozalia Ludwika dwóch imion Sienicka, urodzona panna, córka urodzonych niegdy Jakuba i Magdaleny z Janczewskich dziedziców z Sienicy Jasiochów w tejże wsi zrodzoną i tamże przy bracie zostająca 1845, KMCz 4; Maryanna z Sienickich, żona Jana, matka Teofili 1845, KUCz 19; Marcyanna Sienicka, urodzona panna, córka urodzonych Stanisława i Ludwiki ze Stpiczyńskich, dziedziców Białych Kwaczoł w tejże wsi zrodzona, przy rodzicach zostająca 1845, KMCz 7.

SKARŻYŃSKI/SKARŻINSKI/SKARŻEŃSKI: Martinus Skarżinski V[icarius] 1685, LBCz 51; N[obilis] Paulus Skarżyński 1685, LBCz 63; Paulus Skarżinski de Skarżin 1685, LBCz 67; N[obilis] Paulus Skarżeński 1686, LBCz 12; 1684, LBCz 15; 1685, LBCz  22; Skarżeński 1686, LBCz 62; Jakub Skarżyński właściciel części we wsi Dmochach Mrozach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 44; Teofil Skarżyński, właściciel części we wsi Dmochach Kudłach dziedzicznie zamieszkały 1860, KZCz 25; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Skarzyn, Skarzyno, dziś Skarżyn, koniń., gm.Kawęczyn; Młp: Skarzyn, Skarzyna, nazwa miejscowości niezidentyfikowana; Maz: Skarzyno, dziś Skarzyn, ciech., gm. Płońsk  (za: SEM cz. 3, s. 176) lub od nazwy miejscowości Skarzn, Skarzyń (za: SHNO t. II, s. 97) formantem –ski.

Forma żeńska: Marina Skarżinska, żona Macieja Pieńskowskiego, matka Alberta 1685, LBCz 42;

STOKOWSKI: Jacobus Stokowski 1685, LBCz 51; 1684, LBCz  16; Adam Stokowski 1686, LBCz 35; Albertus filius N. Alberti Stokowski Buczki et Agnete 1684, LBCz 26; Valenti Stokowski de eadem Buczki 1684, LBCz 26; Franciscus filius Adami Stokowski et Marina Zawistowska 1684, LBCz 15; Adamus Stokowski 1684, LBCz 15; Laurentius filius Adami Stokowski et Marianna Zawistowska 1687, LBCz 39; Walenty Stokowski właściciel części we wsi Stokowie Złotkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 9; Tomasz Andrzej Stokowski, syn Walentego i Marty Uścińskiej 1860, KUCz 9; Jan Stokowski właściciel części we wsi Stokowie Złotkach 1860, KUCz 9; 1860, KUCz  150; Mikołaj Stokowski właściciel części we wsi Stokowie Złotkach 1860, KUCz 9; Ignacy Stokowski właściciel części we wsi Sienicy Święchach 1860, KUCz 25;1860, KUCz 40; 1860, KUCz 140; Franciszek Stokowski syn Ignacego i Zofii z Boguckich 1860, KUCz 40; Stanisław Stokowski 1860, KUCz 42; Felix Stokowski właściciel części we wsi Jaźwinach Koczotach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 48; Wawrzyniec Stokowski właściciel części we wsi Białych Giezkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 58; Stanisław Stokowski właściciel części we wsi Białych Giezkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 58; Franciszek Stokowski 1860, KUCz 58; Franciszek Stokowski właściciel części we wsi Stokowie Szerszeniach 1860, KUCz 65; 1860, KUCz  99; Teofil Stokowski właściciel części we wsi Stokowie Szerszeniach 1860, KUCz 65; 1860, KUCz 99; 1860, KUCz 150; Józef Stokowski właściciel części we wsi Stokowie Bućkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 67; Stanisław Stokowski właściciel części we wsi Stokowie Bućkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 67;  Franciszek Stokowski właściciel części we wsi Stokowie Bućkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 67; 1860, KMCz 19; Bonifacy Stokowski właściciel części we wsi Stokowie Bućkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 81; Mateusz Stokowski właściciel części we wsi Stokowie Bućkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 81; Stanisław Stokowski właściciel części we wsi Stokowie Bućkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 81; 1860, KUCz  107; Stanisław Stokowski właściciel części we wsi Stokowie Szerszeniach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 99; Tomasz Stokowski właściciel części we wsi Stokowie Bućkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 107; Stanisław Stokowski, właściciel części we wsi Jaźwinach Koczotach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 138; Ignacy Stokowski właściciel części we wsi Dmochach Wochach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 151; Ignacy Stokowski młodzian urodzony we wsi Stokowie Szerszeniach, syn niegdy Benedykta i Rozalii z Godlewskich właścicieli części przy bracie zamieszkała 1860, KMCz 8; Teofil Stokowski, właściciel części we wsi Stokowie Ołtaszków dziedzicznie zamieszkały 1860, KMCz 19; nazwisko utworzone prawdopodobnie od stok ‘strumień, źródło’ (za: SEM cz. 1, s.288) formantem –owski.

Forma żeńska: Dorothea filia Joannis Stokowski 1686, LBCz 4; Zuzanna consors N[obilis] Joannis Stokowski 1686, LBCz 12; Anna filiam N[obilis] Alberti Stokowski et Agnetis Jaswinska 1685, LBCz 54; Catherina Stokowska, żona Sebastiana Białego, matka Jadwigi 1686, LBCz 4; Marina Stokowska, żona Jana Kraszowskiego, matka Józefa 1686, LBCz 30; Constacia filia No[bilis] Matthia Stokowski et Felicianna Bogucka 1686, LBCz 35; Magdalena Stokowska, żona Alberta Sienickiego, matka Bartłomieja 1686, LBCz 33; Teresia filia Noblis Simonis Stokowski 1684, LBCz 12; Franciszka Stokowska, żona Mateusza Murawskiego matka Krystyny 1684, LBCz 16; Petronela ze Stokowskich, żona Leona Rajkowskiego, matka Franciszki 1860, KUCz 22; Paulina Stokowska 1860, KUCz 42; Teofila Stokowska córka Felixa i Jadwigi z Kruszewskich 1860, KUCz 48; Konstancya Stokowska 1860, KUCz 49; Józefa Stokowska 1860, KUCz 51; 1860, KUCz  99; Marcyanna Stokowska 1860, KUCz 58; 1860, KUCz  134; 1860, KUCz 135; Anna Stokowska, córka Józefa i Józefy ze Skupiewskich 1860, KUCz 67; Bronisława Anna Stokowska, córka Bonifacego i Petroneli z Boguckich 1860, KUCz 81; Maryanna Stokowska, córka Stanisława i Wiktoryi z Włostoskich 1860, KUCz 99; Wiktorya Rozalia Stokowska, córka Tomasza i Eleonory z Jaźwińskich 1860, KUCz 107; Konstancya Stokowska akuszerka we wsi Stokowie Bućkach 1860, KUCz 121; Paulina Stokowska, córka Jana i Ewy z Białych 1860, KUCz 150; Anna Stokowska 1860, KUCz 150; Józefa ze Stokowskich, żona Stanisława Godlewskiego, matka Kamilli 1860, KUCz 153; Jozefata Stokowska, panna urodzona we wsi Stokowie Bućkach, córka niegdy Jana i Agaty z Sienickich właścicieli części, w Stokowie Bućkach na służbie zamieszkała 1860, KMCz 19; Jozefata Stokowska, panna urodzona we wsi Muraskich Miazgach, córka Wincentego i Franciszki z Kraszewskich w Muraskich Miazgach na własnej części dziedzicznie zamieszkałych przy rodzicach zostająca 1860, KMCz 33; Katarzyna Stokowska, córka Piotra i Konstanyi z Godlewskich w Białych Choroszach 1860, KZCz 82; Maryanna Stokowska, urodzona panna, córka urodzonych Benedykta i Rozalii z Godlewskich, dzidziców ze Stokowa Szerszeniów tamże urodzona i przy rodzicach zostająca 1845, KMCz 3; Rozalia Stokowska, urodzona panna, córka urodzonych Pawła i Katarzyny z Murawskich dziedziców ze Stokowa Złotków, w tejże wsi zrodzona i tamże przy rodzicach zostająca 1845, KMCz 5.

(STRĘKOWSKI/STREKOWSKI) Forma żeńska: Anna Strękowska 1685, LBCz 57; Zophia Strękowska, żona Mateusza Sienickiego, matka Jadwigi 1686, LBCz 7; N. Agnes Strękowska 1686, LBCz 45; Marianna Strekowska matka Konstancji, żona Alberta Sienickiego 1684, LBCz 14; nazwisko utworzone prawdopodobnie od nazwy miejscowości Strenki, Streńki (za: SHNO t. II, s. 11) formantem –owski.

TYMIŃSKI/TIMINSKI/TYMINSKI: N[obilis] Adamus Timinski 1686, LBCz 19; Paweł Tymiński właściciel części we wsi Sienicy Karasiach 1860, KUCz 5; dziedzic z Sienicy Karasiów 1845, KUCz 5; Paweł Tymiński właściciel części we wsi Białych Ziejach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 36; Piotr Tymiński, syn Pawła i Józefy z Sutkowskich 1860, KUCz 36; Michał Tymiński 1860, KUCz 86; 1845, KUCz 16; Paweł Tymiński właściciel części we wsi Sienicy Klawach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 123; Piotr Tymiński, syn Michała i Rozalii Łuniewskich, właściciel części z wyrobku utrzymujący się w Muraskich Czachach zamieszkałych 1860, KZCz 57; Felix Tymiński, syn Pawła i Katarzyny z Woynów 1845, KUCz 5; Bartłomiej Tymiński, urodzony, dziedzic z Dmochów Wochów 1845, KMCz 9; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Maz: Tymianka-Adamy, dziś Tymianki-Adamy, łomż., gm. Boguty-Pianki (za: SEM cz. 3, s. 205) lub od nazw miejscowości Tymienica, Tymin (za: SHNO t. II, s. 154) formantem –ski.

Forma żeńska: Marina Timinska puella 1686, LBCz 19; Catherina Timinska żona Piotra Ketlińskiego, matka Mariny 1686, LBCz 48; Maryanna z Tymińskich, żona Karola Krysztofiaka, matka Józefy Aleksandry 1860, KUCz 51; Maryanna z Tymińskich, żona Jakuba Dmochowskiego, matka Pauliny 1860, KUCz 82; Maryanna Barbara dwóch imion Tymińska, wielmożna panna, córka wielmożnych niegdy Józefa i żyjącej Anny z Godlewskich, dziedziców Dmochów Sadłów w tejże wsi urodzona przy matce swej z powtórnego małżeństwa Krasnodębskiej zostająca 1845, KMCz 1; Marta Tymińska 1845, KUCz 16.

WYSOCKI/WISOCKI: Joannes Chryzostomus filium famosi Joannis Wisocki civis Bielscensis 1686, LBCz 18; Albertus filius famatorum Joannis Wysocki et Catharina Waliczka 1684, LBCz 29; Józef Wysocki, kowal w Gostkowie zamieszkały 1860, KZCz 60; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Wysoka, Wysokie, dziś Wysoka Mała i Wielka, płoc., gm. Kutno; Wysoka, pil., miasto; Wysocko Małe, kal., gm. Przygodzice; Młp: Wysocice, krak., gm. Gołcza; rad., gm. Szydłowiec; POM: Wysoka, bydg., gm.Tuchola; Krpłd: bydg., gm. Tuchola; Krpł: Wysokie (za: SEM cz. 3, s. 221) formantem –i.

Forma żeńska: Julianna z Wysockich, żona Marcelego Święckiego, matka  Józefa 1860, KUCz 38; Marcyanna Wysocka 1860, KUCz 38; Rozalia Wysocka, córka Józefa i Emilii z Górskich w Gostkowie zamieszkali 1860, KZCz 60.

ZAKRZEWSKI: Thomas filius Gnosi Baltazaris Zakrzewski et Gnosa Anna Gąszecka 1685, LBCz 78; Petrus filius Nblis Joannis Zakrzewski et Stokowska 1687, LBCz 35; Jacobus filius Nblis Luca Zakrzewski et Frusina Biała 1687, LBCz 20; Gaspar filius Nblis Balthasaris Zakrzewski et Anna Rysiewska 1687, LBCz 72; Leon Zakrzewski właściciel części we wsi Brulinie Piwkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 14; 1860, KUCz 43; Jan Zakrzewski właściciel części we wsi Pieńkach Wielkich 1860, KUCz 15; Ignacy Zakrzewski 1860, KUCz 90; 1860, KUCz 111; 1860, KUCz 115; gospodarz we wsi Czyżewie Kościelnym 1860, KUCz 143; Kacper Zakrzewski, właściciel części we wsi Pieńkach Wielkich dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 144; Leon Zakrzewski 1860, KUCz 149; Józef Zakrzewski 1860, KUCz 155; Stanisław Zakrzewski, właściciel części we wsi Pieńkach dziedzicznie zamieszkały 1860 KMCz 3; Michał Zakrzewski, młodzian urodzony we wsi Michałowie Wróblach, syn Łukasza i Antoniny Mateuszówny małżonków we wsi Godlewie Wielkim na gospodarstwie zamieszkałych przy rodzicach zostający 1860 KMCz 5; Walenty Zakrzewski właściciel części w Pieńkach Wielkich 1860, KMCz 10; Jan Zakrzewski, organista przy Kościele Czyżewskim, w Czyżewie zamieszkały 1845, KMCz 1; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Zakrzewo, dziś Zakrzew, skiern., gm. Bielawy; Zakrzewo, Krzewo, dziś Krzewo, konin., gm. Dąbie; Zakrzewo, włoc., gm. Kowal; gm. Koneck; Młp: Zakrzow, dziś Zakrzew, rad., gm. Zakrzew; Zakrzów, kiel., gm. Pińczów; tarn., gm. Wojnicz i inne; Maz: Zakrzewo, łomż., gm. Radziłów; Krpłd: Zakrzowce (za: SEM cz. 3, s. 223) formantem –ski.

Forma żeńska: Marianna filiam N[obilis] Baltazari Zakrzewski et Marianna Riszewska 1685, LBCz 60; Halinam filia noblis Balthazaram Zakrzewski et Dorothea 1684, LBCz 24; Katarzyna Zakrzewska 1860, KUCz 14; 1860, KUCz  43; Franciszka Zakrzewska 1860, KUCz 15; Julianna Zakrzewska 1860, KUCz 68.

ZARĘBA/ZAREMBA: Andrzej Zaręba 1685, LBCz 50; Gregorius filium N[obilis] Thomam Zaręba et N. Barbara Dmochowska 1686, LBCz 25; N[obilis] Ludovicius Zaręba de Ciemne 1686, LBCz 25; Gregorius Zaręba Parochus Czyzewiensis et Rosochatensis 1683, LBCz 56; Simon Zaręba 1685, LBCz 45; Joannes filius N. Alberti Zaręba et Agnetis Kietlińska 1686, LBCz 63; Casimirus filius N. Laurentius Zaręba et Elizabethe Murawska 1685, LBCz 22; Joannes, filius Alberti Zaręba et Agnetis Ketlińska 1686, LBCz 63; Piotr Zaręba 1860, KUCz 4; Aleksander Zaremba 1860, KUCz 74; Franciszek Zaremba 1860, KUCz 105; Antoni Zaremba, młodzian urodzony we wsi Zawistach Krukach Parafii Boguty, syn Wojciecha i niegdy Jozefaty z Dąbrowskich we wsi Zabielu Pikułach na służbie zamieszkały 1860 KMCz 4; Józef Zaremba, wdowiec po niegdy Petroneli z Zarembów, urodzony we wsi Zarembach Choromanach parafii Rosochackiej, syn Wawrzyńca i niegdy Franciszki z Zarembów na własnej części dziedzicznie zamieszkały 1860, KMCz 14; Walenty Zaremba, młodzian urodzony we wsi Dmochach Wypychach, syn niegdy Felixa i żyjącej Marcyanny z Konarzewskich we wsi Żelazach Brokowie zamieszkałej, przy matce zostający 1860, KMCz 26; Antoni Zaremba wyrobnik we wsi Czyżewie Kościelnym zamieszkały 1860, KMCz 37; Jan Zaremba, syn Antoniego i Tekli ze Święcków 1860, KMCz 39; nazwisko utworzone od zaręba czy zarąb ‘miejsce po wyciętych zaroślach’, zarębić ‘zagrodzić ściętymi drzewami’ (za: SEM cz. 1, s. 361); też nazwa heraldyczna Zaręba może od dawnej imperatywnej proklamacji zarębi! (za: SEM cz. 6, s. 70).

Forma żeńska: Elizabeth Zarębina N[obilisa] 1685, LBCz 50; N[obilisa] Elizabeth Zarębina derelicta olim Andrea Zaręba de Biendugi 1686, LBCz 20; 1686, LBCz 25; 1684, LBCz  14; 1684, LBCz 30; 1685, LBCz  22; Appollonia consors N. Stanislai Zaręba de Ciemne 1686, LBCz 49; Constantia filia N. Marini Zaręba et Eva Budziszewska 1684, LBCz 1; Catharina consors Jacobi Zaręba de Gontarze 1684, LBCz 40; Catharina Nblis Martini Zaręba consorte 1684, LBCz 15; Ewa Zarębianka, żona Jana Ołdakowskiego, matka Kazimierza 1685, LBCz 40; Marina Zarębianka żona Piotra Pienkowskiego, matka Walentego 1685, LBCz 10; Agata Zarębianka żona Benedykta Jaświnskiego, matka Tomasza z Akwinu 1685, LBCz 25; Marianna filia Gnosus Stanislai Zaręba et Constantina Grochowska 1685, LBCz 29; Dorothea Zarębina consors N. Davidis Zaręba 1685, LBCz 29;  Constantia filia Nblis Alberti Zaręba et Anna Zarębina 1686, LBCz74; Julianna z Zarębów, matka Marcjanny, żona Klemensa Ołdakowskiego 1860, KUCz 4; Paulina z Zarembów, żona Leopolda Szulborskiego, matka Adolfa 1860, KUCz 74; Zofia Zarembina 1860, KUCz 74; Maryanna Zarembianka panna 1860, KZCz 29; Antonina  z Zarembów Murawska, pozostawiła owdowiałego męża Jana Murawskiego, we wsi Zarembach Warchołach parafi Rosochackiej urodzona, córka Jana i Doroty z Zarembów 1860, KZCz 59.

ZAWISTOWSKI: N[obilis] Albertus Zawistowski 1685, LBCz 62; Andrea Zawistowski filium N[obilis] Stanislai Zawistowski et Marianna Krasowska 1685, LBCz 70; Marianna consors N[obilis] Antony Zawistowski1686, LBCz 11; Albertus Zawistowski filius No[bilis] Laurentii Zawistowski et Zophia Jaświnska 1686, LBCz 39; N. Valentinus Zawistowski 1684, LBCz 68; Josephus filius Jacobi Zawistowski et Catharina 1684, LBCz 22; Nblis Matheus Zawistowski 1684, LBCz 22; Laurentius filius N. Mathei Zawistowski et Agnete 1684, LBCz 52; Albertus Zawistowski filius Stanislai Godlewski et Dorothea Godlewska 1686, LBCz 60; N. Jacobus Zawistowski 1686, LBCz 60; Stanislaus filius N. Thoma Zawistowski et Anna Zawistowska de Króle 1686, LBCz 61; Petrus filius Nblis Mathei Zawistowski Agnethe Zawistowska 1687, LBCz 36; Egidius filius Nblis Stanislai Zawistowski et Zophia Zawistowska 1687, LBCz 44; Stanislaus filius Nblis Jacobi Zawistowski et Catherina Zawistowska 1687, LBCz 45; Franciszek Zawistowski, właściciel części we wsi Brulinie Piwkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 2; Józef Zawistowski, syn Franciszka i Balbiny Kruszewskiej 1860, KUCz 2; Maciej Zawistowski  właściciel części we wsi Brulinie Piwkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 14; Konstanty Zawistowski syn Macieja i Maryanny Żelazowskiej 1860, KUCz 14; Wojciech Zawistowski właściciel części we wsi Kraszewie Czarnem zamieszkały 1860, KUCz 20; Maciej Zawistowski syn Wojciecha i Maryanny z Uścińskich 1860, KUCz 20; Gabriel Zawistowski właściciel części we wsi Lipskie dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 23; Maciej Zawistowski1860, KUCz 26; Felix Zawistowski właściciel części we wsi Sienicy Łukaszach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 46; 1860; Franciszek Zawistowski właściciel części we wsi Godlewie Baćkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 86; Szymon Zawistowski właściciel części we wsi Godlewie Baćkach dziedzicznie zamieszkały 1860, KUCz 116; 1860, KUCz  127; Felix Zawistowski 1860, KUCz 116; 1860, KUCz 124; Franciszek Zawistowski, właściciel części we wsi Sienicy Klawach 1860, KUCz 153; 1860, KZCz 12; 1860, KZCz 28; Stanisław Zawistowski, właściciel części we wsi Zawistach Dworakach dziedzicznie zamieszkały 1860 KMCz 4; Józef Zawistowski, właściciel części we wski Zawistach Dworakach dziedzicznie zamieszkały 1860 KMCz 4; Franciszek Zawistowski, dziedzic z Godlewa Baćków 1845, KUCz 3; Walenty Zawistowski dziedzic w Brulinie Piwkach zamieszkały 1845, KUCz 14; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Maz: Zawisty Wielkie, Średnie i Małe,wieś w parafii Klukowo, dziś zaginiona (za: SEM cz. 3, s. 225) formantem –owski.

Forma żeńska: Marinam filia N[obilis] Stanislai Zawistowski et  Dorothea Zawistowska 1686, LBCz 24; Dorota Zawistowska, żona Tomasza Białego, matka Konstancji 1686, LBCz 38; Marianna Zawistowska żona Michała Łuniewskiego, matka Szymona 1684, LBCz 68; Anna filia Gasparis Zawistowski et Dorothea Misliborska 1684, LBCz 7; Dorothea filia Nobilis Alberti Zawistowski et Marina Triniszewski 1683, LBCz 59; Catharina Zawistowska 1683, LBCz 59; Anna Zawistowska de Króle 1686, LBCz 61; N. Marianna consors N. Stanislai Zawistowski 1686, LBCz 64; Rosa filia Nblis Gaspari Zawistowski et Dorothea 1687, LBCz 43; Hedwis filia Nblis Alberti Zawistowski et Marianna Triniszewska 1687, LBCz 48; Justina filia Nblis Stanislai Zawistowski et Marianna Krasiewska 1687, LBCz 51; Mariia filia Nblis Valenti Zawistowski et Catharina Dmochowska 1687, LBCz 63; Felicjanna Zawistowska, córka Gabriela i Karoliny z Janczewskich 1860, KUCz 23; Józefa z Zawistowskich, żona Jana Murawskiego, matka Reginy 1860, KUCz 108; Felicyanna Zawistowska, córka Szymona i Maryanny z Ostrowskich 1860, KUCz 116; Kunegunda Zawistowska, panna urodzona we wsi Zawistach Podleśnych parafii zuzelskiej, córka niegdy Wojciecha i żyjącej Anny z Rostkowskich małżonków, we wsi Pieńkach Wielkich na służbie zamieszkała 1860 KMCz 3; Paulina Zawistowska, panna urodzona we wsi Białych Kwaczołach, córka Ignacego i Rozalii ze Stokowskich właścicieli części we wsi Białych Kwaczołach dziedzicznie zamieszkałych przy rodzicach zostająca 1860, KMCz 25; Anna z Zawistowskich, żona Felixa Godlewskiego, matka Apolinii 1845, KUCz 3; Katarzyna z Zawistowskich, żona Antoniego Jaźwińskiego, matka Pauliny 1845, KUCz 22; Maryanna Zawistowska, urodzona panna, córka urodzonych niegdy Jacentego i żyjącej Maryanny Alexiewiczówny, wyrobników z Gołaszy Puszczy, tamże zrodzona, a teraz w Sienicy Święchach na służbie zostająca 1845, KMCz 10.

ZDANOWICZ: Andreas filius famati Joannis Zdanowicz de civitate Hołynka et Hedwigis Wyganowicz 1686, LBCz 75; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Zdan (imię złożone typu: Zdamir) (za: SHNO t. II, s. 197) formantem –owicz.

Kategorie: Katalog

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 208 views
Zmień rozmiar