Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [351.96 KB]

Opracowanie: zespół

 

 

Alfabetyczny wykaz nazwisk mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego

na podstawie parafialnych Aktów Urodzeń od r. 1810 do r. 1821

 i Księgi Małżeństw od r. 1781 do r. 1803

(Wybrane fragmenty)

 

 

Objaśnienia skrótów:

KUWMKsięga Urodzonych w Parafij Wysokie Mazowieckie w roku 1781 poczynająca się a kończońca roku 1803. na dniu 1 Kwietnia;

KM Księga Małżeństw zawartych w całey Parafij 1781 roku do 1809 z wsiów.

 

Wykaz skrótów słowników i opracowań

AB – Dacewicz L., Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku, Białystok 2001.

AŻP – Dacewicz L., Antroponimia Żydów Podlasia w XVI-XVIII wieku, Białystok 2008.

NMK – Jaracz M., Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Bydgoszcz 2001.

SEM cz. 1. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red.
A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe, oprac. A. Cieślikowa, przy współudziale J. Szymowej i K. Rymuta, Kraków 2000.

SEM cz. 2. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 2: Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, oprac. M. Malec, Kraków 1995.

SEM cz. 3. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 3: Odmiejscowe nazwy osobowe, oprac. Z. Kaleta przy współudziale E. Supranowicz i J. Szymowej, Kraków 1997.

SEM cz. 4. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 4: Nazwy osobowe pochodzące od etników, oprac. E. Supranowicz, Kraków 1997.

SEM cz. 5. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 5: Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, oprac. Z. Klimek, Kraków 1997.

SEM cz. 6. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 6: Nazwy heraldyczne, oprac. M. Bobowska-Kowalska, Kraków 1995.

SEM cz. 7. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 7: Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, pod red. A. Cieślikowej, Kraków 2002.

SEŻ – Abramowicz Z., Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich, Białystok 2003.

SHNO 1. – Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L.: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV -XVII w.), t. 1., Białystok 1997.

SHNO 2. – Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L.: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV -XVII w.), t. 2., Białystok 1997.

 

AARONOWICZ: Hierzko Wolf Aaronowicz, syn Starozakonnego Zelmana Aaronowicza, Obywatela Wysockiego i Dworki Nyzelowny. KUWM 1820, poz. 125; nazwisko utworzone od hebr. Aharon ‘oświecony, wywyższony, mieszkaniec gór’ (za: SEM cz. 7, s. 7) formantem –owicz.

ABRAHAMOWICZ: Akt urodzenia Dziecięcia Żydowskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Drugiego Listopada. Przed nami
X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawili się Starozakonni: Mośko Abrahamowicz, Cerulik lat Sześćdziesiąt dwa liczący, y Nisel Benimowicz lat Czterdzieści liczący Szkolnik, Obywatele Wysoccy, y okazali nam Dziecie płci Męskiey, które się urodziło w Domu Abrahamowey Szlomowiczowey w Rynku pod numerem Dwadzieścia, oświadczaiąc, iż iest spłodzone z Starozakonnych Leybki Abrahamowicza Cerulika, iuż zmarłego, lat czterdzieści maiącego y z Sory Mośkowiczowny lat Trzydzieści cztery liczącey y życzeniem iest Matki nadać mu Jmie: Leybko. Po uczynieniu powyższego Oświadczenia y okazaniu Dziecięcia przez wyżej wyrażonych, ponieważ żaden
z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuję. X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 65; nazwisko utworzone od hebr. Abraham ‘ojciec wielu narodów’ (za: SEM cz. 2, s. 1) formantem –owicz.

BENDETOWICZ: Leyko Bendetowicz, syn Starozakonnego Abrahama Bendetowicza, Arędarza w Tatarach i Rochli Mośkowny. KUWM 1818, poz. 5; Ryfka Bendetowicz, córka Starozakonnego Abrahama Bendetowicza, Szynkarza w Karczmie Brzoski Tatary i Rochli Mośkowny. KUWM 1820, poz. 80; nazwisko utworzone od im. Bendet (: Beniamin, Benedykt) (za: SEŻ, s. 64) formantem -owicz.

BERKOWICZ: Akt Urodzenia Dziecięcia Żydowskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dziesiątego, Dnia Dwudziestego Dziewiątego Października. Stawił się Starozakonny Nyzel Berkowicz lat Trzydzieści Siedm liczący Handlarz, y okazał Nam Dziecie płci Męskiey […] oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Perli Hierzkowny lat Trzydzieści liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Hierzko. […] w przytomności Starozakonnych: Hierzka Jankowicza Kupca y Jankiela Maierowicza Szynkarza […] Akt ninieyszy podpisuię. X. A. Markiewicz. KUWM 1810, poz. 45; Leybko Berkowicz, syn Starozakonnego Nisela Berkowicza Kupca z Wysokiego Mazowieckiego i Perli Jerzkowny. KUWM 1812, poz. 26; Mordo Berkowicz, syn Starozakonnego Nisela Berkowicza Arędarza z Wysokiego Mazowieckiego i Perli Gitlowny. KUWM 1817, poz. 70; Ester Berkowicz, córka Starozakonnego Nisela Berkowicza, Szynkarza z Wysokiego Mazowieckiego i Perli Hierzkowny. KUWM 1818, poz. 60; nazwisko utworzone od im. Berek (por. im. bibl. Baruch, Berkiasz) (za: SEŻ, s. 66) formantem -owicz.

BIAŁY//BIAŁŁY: Szlach. Grzegorz Białły, Wdowiec z Brzosk Starych zawarł małżeństwo z Angelą Jankowską Panną z Srzednicy Maćkowiąt. MK 1809, s. 127; Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Wieś Brzoski Stare albo Gawrony. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Dziesiątego Września. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Szlachetny Grzegorz Biały lat Pięćdziesiąt sześć maiący Gospodarz, y okazał nam Dziecie płci Żęskiey, które się urodziło w domu iego pod numerem Czwartym, na dniu dziewiątym Września Roku bieżącego wieczorem. Oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Anieli Jankowskiey lat Trzydzieści trzy liczącey prawey żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Petronela. Po uczynieniu powyższego Oświadczenia y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Szlachetnych: Jana Srzednickiego lat Pięćdziesiąt, y Stefana Tworkowskiego lat Trzydzieści liczących sąsiadow. Jan Srzednicki pisać umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisujemy. X. Antoni Markiewicz, Jan Srzednicki. KUWM 1811, poz. 44; Piotr Białły, syn Szlach. Pawła Białłego, Gospodarza ze wsi Brzoski Stare v. Gawrony i Anastazyi Brzoskowny. KUWM 1815, poz. 15; Jan Białły Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Katarzyną Dąbrowską Panną. KM 1820, s. 201; nazwisko utworzone od biały, m.in. przen. ‘niewinny, nieskazitelny’ (za: NMK s. 59).

Forma żeńska: Petronela Białła, córka Szlach. Pawła Białłego, Gospodarza ze wsi Brzoski Stare v. Gawrony i Anastazyi Brzoskowny. KUWM 1819, poz. 38.

BIERNACKI: Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Dziewiętnastego Maia. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Sławetny Sylwester Biernacki, lat Dwadzieścia liczący Obywatel Wysocki Kusznierz (teraz do Żołnierzy wzięty) y okazał Nam Dziecię płci Żęskiey, które się urodziło w Domu Jego pod Numerem Ośmdziesiąt Dziewięć na ulicy Długiej, na dniu Dziewiętnastego Maia przed południem roku bieżącego, Oświadczając, iż iest spłodzone z niego y z Marianny Mączyńskiey lat Dwadzieścia pięć liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie Magdalena. Po uczynieniu powyższego oświadczenia y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Sławetnych: Bartłomieia Mączyńskiego lat Siedmdziesiąt liczącego Oyca Żony, y Pawła Ostrowskiego lat Dwadzieścia trzy, liczących Kunsztu Szewcowskiego Obywateli Wysockich. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy podpisuję. X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 9; Maciey Biernacki, syn Sław. Sylwestra Biernackiego Kunsztu Kusznierskiego z Wysokiego Mazowieckiego i Maryanny Mączyńskiey. KUWM 1814, poz. 88; Mikołay Biernacki, syn Sław. Sylwestra Biernackiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Kuszmierskiego i Maryanny Mączyńskiey. KUWM 1817, poz. 62; Jdzi Biernacki, syn Sław. Sylwestra Biernackiego, Kuszmierza Obywatela Wysockiego i Maryanny Mączyńskiey. KUWM 1820, poz. 44; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Biernatki, Biernartki, dziś Biernatki, pozn., gm. Kórnik (za: SEM cz. 3, s.7); też od nazwy miejscowości Biernacice w pow. tureckim, własność w XVIII w. rodziny Biernackich (za: NMK s. 62) formantem –cki.

Forma żeńska: Wiktorya Biernacka, córka Sław. Stanisława Biernackiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Kuśnierskiego i Anieli Kuklińskiey. KUWM 1816, poz. 52; Maryanna Biernacka, córka Sław. Stanisława Biernackiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Kuszmierskiego i Anieli Kuklińskiey. KUWM 1819, poz. 42.

BRZOZOWSKI: Roku P. 1805 dnia 17. Lutego Ja X. Antoni Markiewicz Proboszcz Wysocki po wyjściu trzech zapowiedzi przez trzy niedziele po sobie oddzielnie idące Ludowi do słuchania nabożeństwa zgromadzonemu ogłoszonych, y po nieokazaniu się żadney przeszkody kanoniczney między Szlach. Antonim Brzozowski, Młodzianem Lat 20 maiącym y szlach. Franciszką Jabłońską Lat 18 maiącą Panną Małżeństwo pobłogosławiłem. KM 1805, poz. 309, Srzednica Maćkowięta; Roku 1808 dnia 7 Lutego Ja X. Stanisław Miłkowski po wyjściu trzech zapowiedzi przez trzy niedziele po sobie oddzielnie idące Ludowi do słuchania nabożeństwa zgromadzonemu ogłoszonych, y po nieokazaniu się żadney przeszkody kanoniczney między Szlach. Jakubem Brzozowskim Młodzianem z Par. Dąbrowczyńskiey y Franciszką Tworkowską Panną ze wsi Brzoski Gawrony Małżeństwo pobłogosławiłem. KM 1808, poz. 405, Brzoski Stare v. Gawrony; Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Wieś Srzednica Maćkowięta. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Dziewiętnastego Czerwca. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Szlachetny Antoni Brzozowski lat Trzydzieści Cztery liczący Gospodarz y okazał nam Dziecię płci Żęskiey, które się urodziło w Domu Jego pod numerem dziewiętnastym na dniu Ośmnastym Czerwca na Switaniu roku bieżącego, oświadczając, iż iest spłodzone z niego y z Franciszki Jabłońskiey lat Dwadzieścia Ośm liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Petronela. Po uczynieniu powyższego oświadczenia y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Szlachetnych: Michałą Jabłońskiego lat Trzydzieści pięc, y Pawła Srzednickiego lat Trzydzieści Ośm, liczących, Sąsiadow. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy podpisuję. X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 18; Wojciech Brzozowski, syn Szlach. Piotra Brzozowskiego, Gospodarza ze wsi Brzoski Stare v. Gawrony i Magdaleny. KUWM 1816, poz. 83; Szlach. Piotr Brzozowski Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Magdaleną Brzoszczanką Panną. KM 1815, s. 169; Szlach. Tadeuszem Brzozowskim, Kawaler z Srzednicy Maćkowiąt zawarł małżeństwo ze Szlach. Brygidą Tarachulską. KM 1816, s. 181; Uczc. Mateusz Kazimierczuk Brzozowski zawarł małżeństwo z Uczc. Anną Malinowską Panną. KM 1816, s. 183Jan Brzozowski, syn Szlach. Tadeusza Brzozowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Maćkowięta i Brygidy Tarachulskiey. KUWM 1817, poz. 36; Tomasz Brzozowski, syn Szlach. Antoniego Brzozowskiego, Gopspodarza ze wsi Srzednica Maćkowięta i Franciszki Jabłońskiey. KUWM 1819, poz. 56; Andrzej Brzozowski, syn Uczc. Mateusza Brzozowskiego, Gospodarza ze wsi Osipy i Anny Malinowskiey. KUWM 1820, poz. 72; Szlach. Stanisław Brzozowski Kawaler z Brzozowa zawarł małżeństwo ze Szlach. Maryanną Brzoskowną Panną. KM 1823, s. 212; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Młp: Brzozowa, tarn., gm. Gromnik; Brzozowa, tarnob., gm. Połaniec; Maz: Brzozów, piotr., gm. Pilica; Brzozowo, łomż., gm. Kolno; Krpłd: Brzozów, krośn. (za: SEM cz.3, s. 17) formantem –ski.

Forma żeńska: Petronela Brzozowska, córka Szlach. Antoniego Brzozowskiego ze wsi Srzednica Maćkowięta i Franciszki Jabłońskiey. KUWM 1814, poz. 105; Maryanna Brzozowska, córka Szlach. Antoniego Brzozowskiego ze wsi Srzednica Maćkowięta i Franciszki Jabłońskiey. KUWM 1817, poz. 111; Rozalia Brzozowska, córka Uczc. Mateusza Brzozowskiego, Włościana ze wsi Osipy i Anny Malinowskiey. KUWM 1818, poz. 47.

CHOIŃSKI: Roku 1806 dnia 17. Sierpnia Ja X. Stanisław Miłkowski po wyjściu trzech zapowiedzi przez trzy niedziele po sobie oddzielnie idące Ludowi do słuchania nabożeństwa zgromadzonemu ogłoszonych, y po nieokazaniu się żadney przeszkody kanoniczney między Szlach. Pawłem Choinskim Wdowcem z Parafii Kuleskiey lat 60 maiącym y Szlach. Klarą Pruszyńską Panną lat 30 z Srzednicay Mackowiąt Małżeństwo pobłogosławiłem. KM 1806, poz. 394, Srzednica Mąckowięta; Roku 1808 dnia 7 Lutego Ja X. Antoni Markiewicz Pr. Wysocki po wyjściu trzech zapowiedzi przez trzy niedziele po sobie oddzielnie idące Ludowi do słuchania nabożeństwa zgromadzonemu ogłoszonych, y po nieokazaniu się żadney przeszkody kanoniczney między Szlach. Łukaszem Choinskim Młodzianem y Szlach. Jozafatą Srzednicką Wdową Małżeństwo pobłogosławiłem. KM 1808, poz. 401, Brzoski Gawrony; Akt Urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Wieś Brzoski Stare albo Gawrony. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dziesiątego, dnia Trzeciego Września. Stawił się Szlachetny Łukasz Choiński lat Trzydzieści ieden liczący Rolnik, y okazał Nam Dziecie płci Męskiey […] oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Jozafaty Wroblewskiey lat Czterdzieści liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Stefan. […] w przytomności Szlachetnych: Ambrożego Gierałtowskiego y Uczciwego Szymona Goydowskiego Sąsiadow Sylwestra […] Akt ninieyszy podpisuię. X. A. Markiewicz. KUWM 1810, poz. 27; Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Trzeciego Lipca. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Sławetny Jacenty Choinski lat Trzydzieści liczący Kunsztu Szewcowskiego Obywatel Wysocki, y okazał nam Dziecie płci Żęskiey, które się urodziło w domu iego pod numerem Sto Czterdziestym Dziewiątym na dniu Trzecim Lipca roku bieżącego o świtaniu, oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Maryanny Brokowskiey lat Dwadzieścia pięć maiącey, prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie Elżbieta. Po uczynieniu powyższego oświadczenia y okazaniu dziecięcia, w przytomności Sławetnych: Jana Kierznowskiego lat Sześćdziesiąt siedm liczącego y Szymona Kierznowskiego lat Trzydzieści pięc liczącego Kunsztu Kuszmierskiego Obywateli Wysockich Sąsiadow. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy podpisuję. X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 23; Michał Choiński, syn Sław. Pawła Choińskiego Kunsztu Szewcowskiego z Wysokiego Mazowieckiego i Konegundy Skibickiey. KUWM 1813, poz. 47; Jan Choiński, syn Sław. Jana Choińskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Maryanny Brokowskiey. KUWM 1814, poz. 19; Jan Choiński, syn Sław. Piotra Choińskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Kunegundy Skibickiey. KUWM 1815, poz. 21; Wincenty Choinski, syn Sław. Jacentego Choinskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Maryanny Brokowskiey. KUWM 1817, poz. 17; Wojciech Choiński, syn Sław. Pawła Choińskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcoskiego i Konegundy Skibickiey, który wnet po porodzeniu i chrzcie od Babki danym, umarł. KUWM 1818, poz. 99; Mateusz Choiński, syn Sław. Jana Choińskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Maryanny Szymborskiey. KUWM 1818, poz. 45; Stanisław Choiński, syn Sław. Jacentego Choińskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Maryanny Brokowskiey. KUWM 1819, poz. 71; Szlach. Łukasz Choinski Wdowiec zawarł małżeństwo ze Szlach. Teklą Sokolowską Panną. KM 1825, s. 222; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Chojno (za: SHNO, t.I, s. 53) formantem –ski.

CISZE(W)SKI: Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Siodmego Września. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Sławetny Bonifacy Ciszewski lat Dwadzieścia pięć Obywatel Wysocki Kunsztu Szewcowskiego, y okazał nam Dziecie płci Męskiey, które się urodziło w domu iego pod numerem Sto Trzynastym na Ulicy Kościelney na dniu Jedynastym Września przed Switaniem roku bieżącego. Oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Katarzyny Tupalskiey lat Dwadzieścia Cztery liczącey prawey żony iego, y że Życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Jozef. Po uczynieniu powyższego Oświadczenia y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Sławetnych: Bartłomieia Smogorzewskiego lat Trzydzieści liczącego Kunsztu Gancarskiego, Antoniego Horbaczewskiego Organisty lat Dwadzieścia dziewięć liczącego. Organista pisać umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisujemy. X. Antoni Markiewicz, Antoni Horbaczewski. KUWM 1811, poz. 46; Jakob Ciszewski, syn Sław. Bonifacego Ciszewskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Katarzyny Tupalskiey. KUWM 1815, poz. 27; Franciszek Ciszewski, syn Sław. Jana Ciszewskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Maryanny Dudkiewiczowny. KUWM 1820, poz. 54; nazwisko utworzone od n. m. Ciszewo  (za: AB s. 97) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Ciszewska, córka Sław. Jana Ciszewskiego Rolnika z Wysokiego Mazowieckiego i Maryanny Budkiewiczowny. KUWM 1812, poz. 17; Karolina Ciszewska, córka Sław. Bonifacego Ciszewskiego Kunsztu Szewcowskiego z Wysokiego Mazowieckiego i Katarzyny Tupalskiey. KUWM 1813, poz. 22; Jozefa Ciszewska, córka Sław. Jana Ciszewskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Maryanny Dudkiewiczowny. KUWM 1814, poz. 32; Petronela Ciszeska, córka Sław. Jana Ciszeskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Maryanny Dudkiewiczowny. KUWM 1817, poz. 120; Eleonora Ciszewska, córka Sław. Bonifacego Ciszewskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Katarzyny Tupalskiey. KUWM 1819, poz. 89; Franciszka Ciszewska, córka Sław. Jana Ciszewskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Maryanny Dudkiewiczowny. KUWM 1819, poz. 47.

DAWIDOWICZ: Akt urodzenia Dziecięcia Żydowskiego. Wieś Brzoski Tatary. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dwunastego dnia dziewiętnastego Lutego. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Starozakonny Jdźko Dawidowicz Arędarz w Brzoskach Tatarach lat Czterdzieści liczący, y okazał Nam Dziecie płci Męskiey, które się urodziło w Karczmie pod numerem Czwartym na dniu Siedmnastym Lutego rano roku bieżącego, Oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Jdki Abrahamowny prawey Żony iego lat Trzydzieści Ośm liczącey, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Abraham. Po uczynieniu powyższego oświadczenia, y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Starozakonnych: Moska Szlomowicza lat Pięćdziesiąt ieden liczącego Kantora, y Leybki Hayzykowicza lat Trzydzieści Dziewięć liczącego Handlarza, Obywateli Wysockich. Świadkowie pisać umieią, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuiemy.
X. Antoni Markiewicz, podpisy w j. hebrajskim, KUWM 1811, poz. 114; nazwisko utworzone formantem -owicz od por. Dawid.

DĄBROWSKI: Dnia 12 Listopada Ja Xiądz Kapistran Strugulski Wikary kościoła Wysockiego Bernardyn dałem ślub Ślachetnie Urodzonemu Pracowitemu Stefanowi Dąbroskiemu kawalerowi w maiącemu lat 40 z Ślach Urodz. Pracowito Jozefato Srednicko Panna maiąco lat 17. KM 1798, poz. 311, Srzednyca Pawłowienta; Klemens Dąbrowski, syn z nieprawego łoża Szlach. Antoniego Dąbrowskiego ze wsi Brzoski Brzezińskie i Katarzyny Sułkowskiey Panny. KUWM 1814, poz. 52; Michał Filip Adam Dąbrowski, syn Ur. J.P. Wincentego Dąbrowskiego z Dworu Zawrocie i Teressy Suchodolskiey. KUWM 1814, poz.7; Franciszek Dąbrowski, syn Szlach. Franciszki Dąbrowskiej Panny z Wysokiego Mazowieckiego, córki Sław. Jakuba Dąbrowskiego i Gertrudy Paszkowskiey. KUWM 1819, poz. 101; Norbert Dąbrowski, syn Szlach. Mateusza Dąbrowskiego, Gospodarza ze wsi Brzoski Stare v. Gawrony i Maryanny Brzoskowny. KUWM 1820, poz. 9; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Dąbrowa, pozn., gm. Kwilcz; pil., gm.Wronki; Młp: Dąbrowa, część miasta Jaworzno, kat., Dąbrowa Zielona, częst., gm. Dąbrowa Zielona; Dąbrowa, rzesz., gm. Świlcza; Dąbrówka Nagórna, rad., gm. Zakrzew; Dąbrówka Zabłotnia, rad., gm. Kowala; Maz: Dąbrówka, rad., gm. Pniewy; Pom: Dąbrowa Chełmińska, bydg. , gm. Dąbrowa Chełmińska; Dąbrówka, bydg., gm. Tuchola; Krpłd: Dąbrówka, krośn., gm. Sanok (za: SEM cz. 3, s. 34- 35) formantem –ski.

Forma żeńska: Magdalena Dąbrowska, córka Szlach. Mateusza Dąbrowskiego, Gospodarza ze wsi Brzoski Stare albo Gawrony i Maryanny Brzoszczanki, KUWM 1818, poz. 10.

DOŁĘGOWSKI: Szlach. Apolinary Dołęgowski Kawaler z Dołęg zawarł małżeństwo ze Szlach. Joaną Brzoskowną Panną ze Wsi Falki. KM 1820, s. 199; Szlach. Gabryel Dołęgowski Młodzian z Srzednicy Pawłowiąt zawarł małżeństwo ze Szlach. Panną Franciszką Mystkowską. KM 1826, s. 232; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Dołęgi (za: SHNO t. I, s. 76) formantem –owski.

DREWNO(W)SKI: Akt Urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dziesiątego, dnia Siedmnastego Października. Stawił się Sławetny Jdzi Drewnowski lat Trzydzieści Trzy liczący Kunsztu Szewcowskiego, y okazał Nam Dziecie płci Męskiey […] oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Anieli Jasińskiey lat Dwadzieścia dwa liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Łukasz. […] w przytomności Sławetnych: Bartłomieja Zaręby y Pawła Sokolika, Obay Kunsztu Szewcowskiego […] Akt ninieyszy podpisuię. X. A. Markiewicz. KUWM 1810, poz. 41; Akt Urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dziesiątego, dnia Dwudziestego Dziewiątego Sierpnia. Stawił się Sławetny Jan Drewnowski lat Trzydzieści trzy liczący Kunsztu Szewcowskiego, y okazał Nam Dziecie płci Męskiey, oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Konstancyi Kolińskiey lat Trzydzieści liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Michał. […] w przytomności Sławetnych: Rocha Kuklińskiego y Wawrzeńca Paczkowskiego Obay Kunsztu Szewcowskiego […] Akt ninieyszy podpisuię. X. A. Markiewicz. KUWM 1810, poz. 26; Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Dwudziestego Osmego Maia. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Sławetny Stanisław Drewnowski , lat Pięćdziesiąt liczący Obywatel Wysocki Kunsztu Szewcowskiego, y okazał Nam Dziecię płci Żęskiey, które się urodziło w Domu Jego pod Numerem Dwudziestym Drugim w Ulicy Mystkowska zwaney, na dniu Dwudziestego Osmego Maia rano roku bieżącego, Oświadczając, iż iest spłodzone z niego y z Zofij Kieślewiczowny lat Czterdzieści liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Magdalena. Po uczynieniu powyższego oświadczenia y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Sławetnych: Jozefa Sokolika lat Sześćdziesiąt, liczącego, y Łukasza Szyszkiewicza lat Czterdzieści liczącego, Obywateli Wysockich, Kunsztu Szewcowskiego. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy podpisuję. X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 10; Franciszek Drewnowski, syn Sław. Jana Drewnowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Konstancyi Kolińskiey. KUWM 1815, poz. 94; Piotr Drewnowski, syn Sław. Szymona Drewnowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Katarzyny. KUWM 1815, poz. 19; Paweł Drewnowski, syn Sław. Szymona Drewnowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Katarzyny Dobeckiey. KUWM 1818, poz. 14; Rafał Drewnowski, syn Sław. Jana Drewnowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Konstancyi Kalinoskiey. KUWM 1818, poz. 55; Jakub Drewnowski, syn Sław. Szymona Drewnowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Katarzyny Dobeckiey. KUWM 1820, poz. 22; Sław. Jgnacy Drewnoski Kawaler zawarł małżeństwo ze Sław. Jozefą Kulinską Panną. KM 1825, s. 222; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Drewno, Drewnowo (za: SHNO t. I, s. 79) formantem –ski.

Forma żeńska: Akt urodzenia Dziecięcia Chrześcianskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dwunastego dnia Dwudziestego Czwartego Lutego. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawili się Sławetni: Jan Drewnowski lat Czterdzieści Obywatel Wysocki Kunsztu Szewcowskiego y Jan Chlebowski lat Trzydzieści pięć liczący Lesnik, y oświadczyli Nam, iż Sławetna Maryanna Drewnowska Panna lat Trzydzieści trzy licząca na dniu Dwudziestym Czwartym Lutego przed Południem Roku bieżącego urodziła Syna w domu Sławetnego Jana Drewnowskiego pod numerem Czterdzieści Drugim na Ulicy Dworskiey, które nam okazali, y że życzeniem ich iest nadać mu Jmie: Maciey. Rzeczone świadectwo y okazanie Dziecięcia nastąpiło w przytomności wyżey wyrażonych. Żaden z oświadczaiących pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuię. X. Antoni Markiewicz, KUWM 1811, poz. 117; Jozafata Drewnowska, córka Sław. Szymona Drewnowskiego Kunsztu Szewcowskiego z Wysokiego Mazowieckiego i Katarzyny Dobeckiey. KUWM 1812, poz. 34; Jozefata Drewnowska, córka Sław. Jana Drewnowskiego po Ludwiku Kunsztu Szewcowskiego z Wysokiego Mazowieckiego i Konstancyi Koleńskiey. KUWM 1813, poz. 59; Scholastyka Drewnowska, córka Sław. Jdziego Drewnowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Anieli po Wawrzyńcu Jasińskiey. KUWM 1814, poz. 8; Maryanna Drewnowska, córka Sław. Jgnacego Drewnowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Ewy Kurakoszczanki. KUWM 1816, poz. 8; Dorota Drewnowska, córka Sław. Jdziego Drewmowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Anieli Jasinszczanki. KUWM 1818, poz. 77; Krystyna Drewnowska, córka Sław. Jgnacego Drewnowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Ewy Kurakowszczanki. KUWM 1820, poz. 109; Apolonia Drewnowska, córka Sław. Jdziego Drewnowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Anieli Jasińskiey. KUWM 1821, poz. 99.

DZIEMIAŃCZUK: Akt urodzenia Dziecięcia Chrześcianskiego. Wieś Zawrocie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dwunastego dnia Czternastego Stycznia. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Uczciwy Marcin Dziemianczuk lat czterdzieści liczący Rolnik, y okazał nam Dziecie płci Męskiey, które się urodziło w Domu iego pod numerem Pierwszym , na dniu Czternastym Stycznia przed Switaniem roku bieżącego, oświadczaiąc, iż iest spłodzone z Niego y z Maryanny Liszachowny lat Trzydzieści trzy liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Jan. Po uczynieniu powyższego oświadczenia, y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Uczciwych: Antoniego Dębowskiego lat Trzydzieści y Piotera Ostrowskiego lat Czterdzieści, liczących Sąsiadow Rolnikow. Żaden z oświadczaiących pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuię. X. Antoni Markiewicz, KUWM 1811, poz. 102; nazwisko utworzone prawdopodobnie od imienia Dziemianko (wsł. Demian, cerk. Damian) (za: SHNO t. I, s.85).

ELKOWICZ: Akt urodzenia Dziecięcia Żydowskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Osmego Listopada. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Starozakonny Oszer Elkowicz lat Trzydzieści liczący Obywatel Wysocki Czapnik, y okazał nam Dziecie płci Żęskiey, które się urodziło w Domu Peysaka Faybusia pod numerem Sto Dwadzieścia Trzy w Rynku, oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Szoszy Elkowiczowny lat Trzydzieści liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Jdka. Po uczynieniu powyższego Oświadczenia y okazaniu Dziecięcia w przytomności Starozakonnych: Hierzka Leybowicza lat sześćdziesiąt liczącego Rzeznika, y Mośka Juskowicza lat Sześćdziesiąt liczącego Faktora. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuję X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 69; Elka Elkowicz, córka Starozakonnego Wiglera Elkowicza, Krawca z Wysokiego Mazowieckiego i Lechy Juskowny. KUWM 1817, poz. 77; Berko Elkowicz, syn Starozakonnego Josiela Elkowicza, Czapnika z Wysokiego Mazowieckiego i Soski. KUWM 1819, poz. 4; nazwisko utworzone od im. ż. Elka (za: SEŻ, s. 109) formantem -owicz.

GOŁASZEWSKI: Szlach. Paweł Gołaszewski Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Antoniną Woynowną Panną. KM 1818, s. 195; Szlach. Walenty Gołaszewski Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Małgorzatą Tarachulską Panną. KM 1822, s. 208; Szlach. Kazimierz Gołaszewski Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Rozalią Grodzką Panną. KM 1825, s. 226; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Gołasze, Gołaszewo (za: SHNOt.1, s. 99) formantem–ski.

 Forma żeńska: Akt urodzenia Dziecięcia Chrześcianskiego. Wieś Srzednica Pawłowięta. Oświadczenie urodzenia Dziecięcia Naturalnego uczynione przez Urodzoną Jozefę Dołęgowską Gospodynią. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dwunastego dnia Dziewiątego Miesiąca Stycznia o godzinie Czwartey po Południu. Przed nami X. Proboszczem Dąbrowy Wielkiey Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim. Stawiła się Szlachetna Jozefa Dołęgowska Gospodyni lat maiąca Trzydzieści dwa, zamieszkała we wsi Dąbrowie Kaskach w parafii Dąbrowy Wielkiey, Żona Urodzonego Jozefa Dołęgowskiego, y oświadczyła Nam iż dnia Siodmego Miesiąca Stycznia o godzinie Jedynastey w Południe Roku Tysiąc Ośmsetnego Dwunastego,we Wsi Dąbrowie Kaskach w Domu Urodzonego Jozefa Dołęgowskiego pod numerem Piątym Szlachetna Rozalia Gołaszewska Panna lat maiąca Dwadzieścia dziewięć, Urodzonego Bartłomieia Gołaszewskiego, y niegdy iuż zmarłey, Brygidy z Dąbrowskich Małżonkow nawzajem Slubnych, zamieszkałych w Wsi Srzednicy Pawłowiętach w Parafii Wysockiey Corka Spłodzona, Urodziła dziecie płci Żęskiey, które nam okazuie, y któremu nadaie Jmie: Julianna. Rzeczone oświadczenie y okazanie Dziecięcia nastąpiło w przytomności Urodzonego Walentego Woyny liczącego lat Czterdzieści dwa Rolnika zamieszkałego we wsi Dąbrowie Kaskach Sąsiada, tudzież Urodzonego Rocha Zalewskiego liczącego lat Trzydzieści siedm Rolnika zamieszkałego we wsi Dąbrowie Dzięcieli Szwagra. Po czym niniejszy Akt stawaiącym a pisać nie umiejącym przeczytany został. X. Marcusz Dąbrowski, Urzędnika Stanu Cywilnego. Niniejszy Akt wraz z metryką przyiąłem. X. Antoni Markiewicz, KUWM 1811, poz. 10.

GOZDOWSKI: Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dwunastego dnia Pierwszego Stycznia. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Sławetny Jakub Gozdowski lat Czterdzieści liczący Obywatel Wysocki Kunsztu Szewcowskiego, y okazał nam Dziecie płci Żęskiey, które się urodziło w Domu iego pod numerem Sto trzy na Ulicy Kościelney na dniu Trzydziestym pierwszym Grudnia roku zeszłego. Oświadczaiąc, iż iest spłodzone z Niego y z Katarzyny Grabowskiey lat Trzydzieści liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Angela. Po uczynieniu powyższego oświadczenia, y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Szlachetnego Antoniego Horbaczewskiego Organisty lat Dwadzieścia Dziewięc liczącego y Sławetnego Sebastyana Wysockiego lat Sześćdziesiąt liczącego Obywatela Wysockiego Sąsiadow. Organista pisać umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuiemy. X. Antoni Markiewicz, Antoni Horbaczewski, KUWM 1811, poz. 91; Leon Gozdowski, syn Sław. Jakuba Gozdowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Katarzyny Graboszczanki. KUWM 1815, poz. 96; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Gozdowo w pow. sierpeckim (za: SEM cz. 6, s. 17) formantem –ski; też od nazwy osobowej Gozd<Gozd  ‘las’ formantem –owicz (za: NMK s. 143).

Forma żeńska: Ewa Gozdowska, córka Sław. Jakuba Gozdowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Katarzyny Graboszczanki. KUWM 1819, poz. 81.

GRABOWSKI: Sław. Wincenty Grabowski Młodzian z Wysokiego Mazowieckiego zawarł małżeństwo Panną Franciszką Jarosiukowną z Broku. KM 1826, s. 232; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Grabowo, bydg., gm. Kcynia; gm. Trzemeszno; Grabowo, dziś Grabów, koniń., gm. Grabów nad Prosną; kal.; Graboszewo, koniń., gm. Strzałkowo; Młp: Grabowa, kat., gm. Łazy; Maz: Grabowo, ostroł., gm. Przasnysz; łomż., gm. Grabowo (za: SEM cz. 3, s.56) formantem –ski.

Forma żeńska: Anastazya Helena Grabowska, córka Szlach. Piotra Grabowskiego, którą spłodził z Sławetney Franciszki Suchcianki Panny. KUWM 1821, poz. 97.

GRZESIAK: Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Wieś Bryki. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Trzeciego Lipca. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Uczciwy Michał Grzesiak lat Trzydzieści liczący Rolnik, y okazał nam Dziecie płci Męskiey, które się urodziło w Domu Stryiowskim pod numerem Siedmnastym, na dniu Drugim Lipca po Południu roku bieżącego, Oświadczaiąc,
iż iest spłodzone z niego y z Agnieszki Godlewskiey lat Dwadzieścia pięć liczącej prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Jan. Po uczynieniu powyższego oświadczenia y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Jozefa Fiodorczaka Stryia lat pięćdziesiąt liczącego, y Jana Bondarowicza lat Dwadzieścia cztery liczącego Sąsiada. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy podpisuję. X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 22; Piotr Grzesiak, syn Uczc. Michała Grzesiaka Rolnika ze wsi Bryki i Agnieszki Godlewskiey Jdziowny. KUWM 1813, poz. 65; utworzone od imienia Grzegorz, z gr. grigorios ‘troskliwy, czuwający’ (za: SEM cz. 2, s. 49) formantem –ak.

JABŁONOWSKI: Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Wieś Srzednica Pawłowięta. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dwunastego dnia Trzynastego Stycznia. Przed nami
X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Szlachetny Paweł Jabłonowski lat Trzydzieści dwa liczący Gospodarz, y okazał nam Dziecie płci Żęskiey, które się urodziło w Domu Oycowskim pod numerem Dziesiątym, na dniu Dwunastym Stycznia odwieczorem roku bieżącego, Oświadczaiąc, iż iest spłodzone z Niego y z Teresy Kalinowskiey lat Dwadzieścia liczącey, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Agnieszka. Po uczynieniu powyższego oświadczenia, y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Szlachetnych: Franciszka Srzednickiego lat Dwadzieścia Ośm liczącego, y Stanisława Jabłońskiego lat Trzydzieści trzy liczącego, Sąsiadow. Żaden z oświadczaiących pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuię. X. Antoni Markiewicz, KUWM 1811, poz. 101; Jozef Jabłonowski, syn Szlach. Pawła Jabłonowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Pawłowięta i Teressy Kalinowskiey. KUWM 1815, poz. 69; Piotr Jabłonowski, syn Szlach. Pawła Jabłonowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Pawłowięta i Teressy Kalinowskiey. KUWM 1820, poz. 42; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Jabłonowo, pozn., gm. Skoki (za: SEM cz. 3, s. 64) formantem –ski.

Forma żeńska: Katarzyna Jabłonowska, córka Szlach. Pawła Jabłonowskiego Gospodarza ze wsi Srzednica Pawłowięta i Teressy Kalinoszczanki. KUWM 1813, poz. 36; Joanna Jabłonowska, córka Szlach. Pawła Jabłonowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Pawłowięta i Teresy Kalinoszczanki. KUWM 1816, poz. 72; Krystyna Jabłonowska, córka Szlach. Pawła Jabłonowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Pawłowięta i Teressy Kalinowskiey. KUWM 1817, poz. 20.

JAMIOŁKOWSKI: Szlach. Woyciech Jamiołkowski Kawaler z Par. Sokołowskiey zawarł małżeństwo ze Szlach. Apolonią Brzoskowną z Brzosk Starych, czyli Gawrony. KM 1813, s. 147; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Jamiołki (za: SHNO cz. I, s. 129) formantem –owski.

Forma żeńska: Agnieszka Jamiołkowska, córka z nieprawego łoża Szlach. Maryanny Jamiołkowskiey Panny ze wsi Brzoski Brzezińskie. KUWM 1814, poz. 80; Barbara Jamiołkowska, córka Szlach. Woyciecha Jamiołkowskiego ze wsi Brzoski Stare albo Gawrony i Apolonij Brzoszczanki. KUWM 1813, poz. 67.

JANIUK: Uczc. Jan Janiuk Młodzian zawarł małżeństwo z Uczc. Joanną Halecką Panną. KM 1809, s. 129; Akt Urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Wieś Bryki. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dziesiątego, dnia Dziewiętnastego Sierpnia. Stawił się Uczciwy Jan Janiuk lat Trzydzieści ieden liczący Rolnik, y okazał Nam Dziecie płci Męskiey […] oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Maryanny Haleckiey lat Dwadzieścia trzy liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Roch. […] w przytomności Uczciwych: Sylwestra Godlewskiegoy Protazego Haleckiego Rolnikow Sąsiadow […] Akt ninieyszy podpisuię. X. A. Markiewicz. KUWM 1810, poz. 24; Akt urodzenia Dziecięcia Chrześcianskiego. Wieś Bryki. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dwunastego dnia Siedmnastego Marca. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Uczciwy Jan Janiuk lat Trzydzieści Cztery liczący Rolnik, y okazał Nam Dziecie płci Żęskiey, które się urodziło w Domu Jego pod numerem Trzynastym, na dniu Szesnastym Marca o Pułnocy roku bieżącego, Oświadczaiąc, iż iest spłodzone z Niego y z Marianny Haleckiey lat Dwadzieścia Cztery liczącey, prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Maryanna. Po uczynieniu powyższego Oświadczenia, y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Uczciwego: Jan Kozłowskiego lat Dwadzieścia Cztery liczącego, y Jozefa Fiedorczuka lat Pięćdziesiąt Sąsiadow Rolnikow. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuię. X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 125; Anna Janiuk, córka Uczc. Jana Janiuka, Gospodarza Rolnika ze wsi Bryki i Marcyanny Haleckiey. KUWM 1814, poz. 37; Anna Janiuk, córka Uczc. Jana Janiuka, Rolnika ze wsi Bryki i Maryanny Haleckiey. KUWM 1817, poz. 88; Tomasz Janiuk, syn Uczc. Jana Janiuka ze wsi Bryki i Maryanny Haleckiey. KUWM 1819, poz. 58; nazwisko utworzone od im. Jan formantem -uk.

JANKOWSKI: Szlach. Mikołay Jankowski Młodzian zawarł małżeństwo z Maryanną Szepietowską Panną. KM 1809, s. 127; Akt urodzenia Dziecięcia Chrześcijańskiego. Wieś Srzednica Maćkowięta. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Siodmego Maia. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Szlachetny Mikołay Jankowski lat Dwadzieścia Siedm liczący Gospodarz y okazał Nam Dziecię płci Męskiey, które się urodziło w Domu iego pod Numerem Dwudziestym Czwartym, na dniu Szostym Maia wieczorem roku bieżącego, oświadczając, iż iest spłodzone z niego y z Marianny Szepietowskiey lat Dwadzieścia ieden liczącey prawey żony iego, y że życzenie iest iego nadać mu Jmie: Stanisław. Po uczynieniu powyższego oświadczenia y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Szlachetnych: Jgnacego Jankowskiego Trzydzieści dwa liczącego Brata, y Jakuba Jabłońskiego lat Dwadzieścia ieden liczącego Sąsiada. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy podpisuję.
X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 3; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Jankowo, dziś Janków, płoc., gm. Piątek;bydg., gm. Kcynia; Jankowice, pozn., gm. Tarnowo Podgórne, Młp: Jankowice, rad., gm. Szydłowiec; Jankówka, krak., gm. Wieliczka; Krpłd: Jankowice, przem., gm. Chłopice (za: SEM cz. 3, s. 65) formantem –ski.

Forma żeńska: Małgorzata i Petronela Jankowskie, córki Szlach. Mikołaya Jankowskiego Gospodarza ze wsi Srzednica Maćkowięta i Maryanny Szepietowskiey. KUWM 1813, poz. 23; Maryanna Jankowska, córka Szlach. Jgnacego Jankowskiego ze wsi Srzednica Maćkowięta i Katarzyny Gierałtowskiey. KUWM 1815, poz. 92; Aniela Jankowska, córka Szlach. Jgnacego Jankowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Maćkowięta i Katarzyny Gierałtowskiey. KUWM 1817, poz. 61; Franciszka Jankowska, córka Szlach. Mikołaya Jankowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Maćkowięta i Maryanny Szepietoszczanki. KUWM 1816, poz. 57; Jozafata Jankowska, córka Szlach. Jgnacego Jankowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Maćkowięta i Katarzyny Gierałtowskiey. KUWM 1820, poz. 121; Maryanna Jankowska, córka Mikołaya Jankowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Maćkowięta i Marcyanny Gąsowskiey. KUWM 1820, poz. 70.

KALINO(W)SKI: Dnia 12 Listopada Ja Xiądz Kapistran Strugulski Wikary kościoła Wysockiego Bernardyn dałem ślub Ślachetnie Urodzonemu Pracowitemu Marcianowi Kalinoskiemu kawalerowi ze wsi Wroblow maiącemu lat 29 z Ślach Urodz. Pracowito Petrunello Piekutosko Panna maiąco lat 26. KM 1798, poz. 310, Srzednyca Maćkowienta; Dnia 19 Listopada Ja Xiądz Kapistran Strugulski Wikary kościoła Wysockiego Bernardyn dałem ślub Ślachetnie Urodzonemu Pracowitemu Adamowi Kalinoskiemu kawalerowi maiącemu lat 25 z Ślach Urodz. Pracowito Franciszko Konarzesko Panna maiąco lat 20. KM 1798, poz. 315, Brzoski Brzezynskie; Szlach. Marek Kalinowski z Wroblow zawarł małżeństwo z Rozalią Wnorowską Panną z Gromk. KM 1809, s. 125; Szlach. Walenty Kalinowski Młodzian zawarł małżeństwo z szlach. Dorotą Pruszyńską Panną. KM 1811, s. 139; Szlach. Łukasz Kalinowski Wdowiec z Par. Kuleskiey zawarł małżeństwo ze Szlach. Rozalią Wnorowską Wdową po Pietrze. KM 1814, s. 167; Uczc. Walenty Kalinowski z Tyborow Wolki zawarł małżeństwo z Uczc. Agatą Kożłowską Panną ze Wsi Bryki. KM 1815, s. 171; Szlach. Grzegorz Kalinowski Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Anielą Perkowską Panną. KM 1822, s. 210; Kazimierz Kalinowski Młodzian ze Wsi Kalinowa Nowego zawarł małżeństwo z Panną Rozalią Srzednicką z Srzednicy Jakubowiętow. KM 1826, s. 232; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Kalinowiec, włoc., gm. Bąkowo; Śl: Kalinów, opol., gm. Strzelce Opolskie (za: SEM cz. 3, s. 70); też od nazwy osobowej Kalina lub nazwy miejscowości Kalina w pow. miechowskim, gnieźnieńskim (za: NMK s. 173) formantem –(ow)ski.

KARPIŃSKI: Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Dwudziestego Dziewiątego Września. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Sławetny Jan Karpiński lat Pięćdziesiąt pięć liczący Obywatel Wysocki Kunsztu Szewcowskiego, y okazał nam Dziecie płci Męskiey, które się urodziło w domu iego pod numerem Sto Siedm na Ulicy Kościelney, na dniu Dwudziestym osmym Września rano roku bieżącego. Oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Maryanny Szyszkiewiczowny lat Trzydzieści dwie liczącey prawey Żony iego, y że Życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Michał. Po uczynieniu powyższego Oświadczenia y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Sławetnych: Łukasza Szyszkiewicza lat Czterdzieści ieden liczącego, y Bartłomieia Zaręby lat Czterdzieści trzy liczącego Obywateli Wysockich Kunsztu Szewcowskiego Sąsiadow. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuję. X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 51; Stanisław Karpinski, syn z nieprawego łoża Agaty Karpinskiey Wdowy z Wysokiego Mazowieckiego. KUWM 1814, poz. 3; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Maz: Karpin, ostroł., gm. Dąbrówka (za: SEM cz. 3, s. 72) formantem –ski.

Forma żeńska: Aniela Karpińska, córka Sław. Jana Karpińskiego Kunsztu Szewcowskiego z Wysokiego Mazowieckiego i Maryanny (?)Szyckiewiczowny. KUWM 1813, poz. 37; Anna Karpińska, córka Sław. Jana Karpińskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Maryanny Szyszkiewiczowny. KUWM 1816, poz. 20; Rozalia Karpińska, córka Sław. Wawrzeńca Karpińskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Maryanny Aponowiczowny. KUWM 1818, poz. 44.

(KOŁACZKOWSKI) Forma żeńska: Helena Kołaczkowska, córka Sław. Wincentego Kołaczkowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Maryanny Wiliczkiewiczowny. KUWM 1817, poz. 96; Kołaczkowo, Kołaczkowice, dziś Kołaczkowice, leszcz., gm. Miejska Górka; Kołaczkowo, pozn., gm. Kołaczkowo; Młp: Kołaczkowice, kiel., gm. Busko-Zdrój; Krpłd: Kołaczkowce (za: SEM cz. 3, s. 79).

KOWALSKI: Jgnacy Kowalski, syn Sław. Michała Kowalskiego z Wysokiego Mazowieckiego i Magdaleny Zaniewiczowny. KUWM 1816, poz. 19; Dominik Kowalski, syn Sław. Michała Kowalskiego, Gospodarza z Wysokiego Mazowieckiego i Magdaleny Zaniewiczowny. KUWM 1820, poz. 27; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Kowalewskie, Kowalskie, dziś Kowalskie, pozn., gm. Pobiedziska; Kowale, sier., gm. Sieradz; Młp: Kowale, dziś Kowala Duszocina, rad., gm. Wolanów (za: SEM cz. 3, s. 85).

KRASUSKI: Roku 1805 dnia 24. Lutego Ja X. Antoni Markiewicz Proboszcz Wysocki po wyjściu trzech zapowiedzi przez trzy niedziele po sobie oddzielnie idące Ludowi do słuchania nabożeństwa zgromadzonemu ogłoszonych, y po nieokazaniu się żadney przeszkody kanoniczney między Szlach. Woyciechem Krasuskim, Młodzianem ze wsi Falki Lat 30 maiącym y Szlach. Ludwiką Konarzewską Panną z Brzosk Brzezinskich lat 18 maiącą Małżeństwo pobłogosławiłem. KM 1805, poz. 380, Falki; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Młp: Krasusza Gołowierzchy, Krasusza Łęcznowola, Krasusza Smolanka, Krasusza Zębry,dziś Gołowierzchy i Zębry, siedl., gm. Trzebieszów; Łęcznowola i Smolanka siedl., gm. Zbuczyn Poduchowny (za: SEM cz. 3, s. 88) formantem –ski.

LEWKOWICZ: Akt urodzenia Dziecięcia Żydowskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Osmego Grudnia. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Starozakonny Boruch Lewkowicz lat Trzydzieści Cztery liczący Obywatel Wysocki Krawiec, y okazał nam Dziecie płci Męskiey, które się urodziło w Domu iego pod numerem Dwudziestym Siodmym w Rynku, oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Ity Szaykowny lat Trzydzieści liczącej prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Aaron Wingler. Po uczynieniu powyższego Oświadczenia y okazaniu Dziecięcia w przytomności Starozakonnych: Moska Szlomowicza lat Pięćdziesiąt liczącego kantora y Leybki Hayzykowicza Lat Trzydzieści sześć liczącego Handlarza Obywateli Wysockich Sąsiadow. Świadkowie pisać umieją, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuiemy. X. Antoni Markiewicz., podpisy w języku hebrajskim. KUWM 1811, poz. 80; nazwisko utworzone od por. Lew (za: SEM cz. 2, s. 78, SEŻ s. 212).

MAJEROWICZ: Akt urodzenia Dziecięcia Żydowskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Dziewiętnastego Grudnia. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Starozakonny: Jankiel Maierowicz lat czterdzieści trzy liczący Szynkarz y okazał nam Dziecie płci Męskiey, które się urodziło w Domu iego pod numerem Sto Dwadzieścia Pięć, w Rynku, na dniu Siedmnastym Grudnia wieczorem roku bieżącego, oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Maryi Leybowny lat Trzydzieści sześć liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Aaron Leyb. Po uczynieniu powyższego oświadczenia y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Starozakonnych: Mordki Judkowicza lat Pięćdziesiąt, y Hilka Hierzkowicza lat Pięćdziesiąt ieden liczących, Obywatelow Wysockich. Swiadkowie pisać umieją, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisujemy. X. Antoni Markiewicz., podpisy w j. hebrajskim. KUWM 1811, poz. 86; Fruma Maierowicz, córka Starozakonnego Jankiela Maierowicza Arędarza z Wysokiego Mazowieckiego i Maryi Dawidowny. KUWM 1817, poz. 69; nazwisko utworzone od nazwy osobowej Majer (za: NMK s. 240), im. hebr. Meer, Meir, Mejer (za: SEŻ s. 224), od śrwniem. meier, meiger ‘dzierżawca, zarządca, gospodarz’ (za: SEM cz. 5, s. 172) formantem –owicz.

MARKOWICZ: Akt Urodzenia Dziecięcia Żydowskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego, Dnia Dziewiątego Lutego. Stawił się Starozakonny Joszko Markowicz Krawiec lat Trzydzieści Cztery liczący, y okazał Nam Dziecie płci Żęskiey, […] oświadczaiąc, iż iest spłodzone z Niego y z Beli Joszkowny lat Dwadzieścia Cztery maiącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Sora. […] w przytomności Starozakonnych: Joszka Leybowicza y Chaima Zelkowicza Kunsztu Krawieckiego Obywateli Wysockich […] Akt ninieyszy podpisuię. X. A. Markiewicz. KUWM 1811, poz. 77; nazwisko utworzone od Marek od łac. Marcus o niewyjaśnionej etymologii, wywodzi się je m. in. od italskiego boga wojny Marsa (za: SEM cz. 2, s. 87) formantem –owicz.

MOŚCICKI: Szlach. Franciszek Mościcki Młodzian zawarł małżeństwo ze Szlach. Małgorzatą Srzednicką Panną. KM 1814, s. 159; Szlach. Wawrzeniec Mościcki Młodzian zawarł małżeństwo ze Szlach. Maryanną Konarzewską. KM 1814, s. 161; Wojciech Mościcki, syn Szlach. Franciszka Mościckiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Jakubowięta i Małgorzaty Srzednickiey. KUWM 1816, poz. 80; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Mościska, pil., gm. Wysoka (za: SEM cz. 3, s. 124) formantem –cki.

Forma żeńska: Maryanna Moscicka, córka Szlach. Franciszka Moscickiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Jakubowięta i Małgorzaty Srzednickiey. KUWM 1819, poz. 100.

MUSZYŃSKI: Klemens Muszyński, syn Uczc. Grzegorza Muszyńskiego ze wsi Osipy i Anieli Zaleskiey. KUWM 1813, poz. 63; Uczc. Grzegorz Protasiuk Muszyński zawarł małżeństwo z Uczc. Anielą Zaleską Panną. KM 1813, s. 149; Stanisław Muszyński, syn Uczc. Grzegorza Muszyńskiego, Gospodarza ze wsi Osipy i Anieli Macieiowny. KUWM 1820, poz. 1; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Młp (zapisy także z Krpłd): Muszyna, nowosąd., miasto (za: SEM cz. 3, s. 125) formantem –ski.

Forma żeńska: Scholastyka Muszyńska, córka Uczc. Grzegorza Muszyńskiego, Gospodarza ze wsi Osipy i Anieli z Domu Zaleskiech. KUWM 1815, poz. 81; Maryanna Muszyńska, córka Uczc. Grzegorza Muszyńskiego, Rolnika ze wsi Osipy i Anieli Zaleskiey. KUWM 1818, poz. 69.

NOCHIMOWICZ: Akt urodzenia Dzieci Bliźniąt Żydowskich. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Dwunastego Grudnia. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Starozakonny Dawid Nochimowicz lat Pięćdziesiąt liczący Obywatel Wysocki, Piekarz, y okazał nam Dzieci płci Żęskiey Bliźnięta, które się urodziły w Domu iego pod numerem Sto Dwadzieścia Pięć w Rynku, na dniu Dziewiątym Grudnia wieczorem Roku bieżącego, oświadczaiąc, iż są spłodzeni z niego y z Mindli Juszkowny lat Trzydzieści Ośm liczącej prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać im Jmie: Pierwszey Etka, Drugiey Jofta. Po uczynieniu powyższego Oświadczenia y okazaniu Dzieci Bliźniąt, w przytomności Starozakonnych: Chaima Zelkowicza lat czterdzieści cztery liczącego Krawca, y Juszka Percowicza lat czterdzieści pięć liczącego Szpektora Obywateli Wysockich. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuję. X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 83; nazwisko utworzone od żydowskiego imienia Nachum (Nochim, Nochym) formantem –owicz.

OLSZEWSKI: Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Siodmego Grudnia. Przed nami
X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Sławetny Jan Olszewski lat Dwadzieścia Sześć liczący Obywatel Wysocki Kunsztu Szewcowskiego, y okazał nam Dziecie płci Męskiey, które się urodziło w Domu iego pod numerem Pięćdziesiąt Piątym, na Ulicy Długiey, na dniu Szostym Grudnia przed Pułnockiem roku bieżącego, oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Katarzyny Tomaszewskiey lat Dwadzieścia Cztery liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Mikołaj. Po uczynieniu powyższego oświadczenia y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Sławetnych: Hieronima Aponowicza lat Pięćdziesiąt Sześć, y Marcina Ostrowskiego lat Dwadzieścia ieden, liczących Obywatelow Wysockich Sąsiadow, Kunsztu Szewcowskiego. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuję. X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 79; Klemens Olszewski, syn Szlach. Tomasza Olszewskiego ze wsi Srzednica Maćkowięta i Maryanny Kalinowskiey. KUWM 1813, poz. 64; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Olszow, dziś Olszewo, pozn., gm. Środa Wielkopolska; Młp: Olszowka, dziś Olszówka Nowa i Stara, kiel., gm. Wodzisław; Maz: Olszewo-Borki, ostroł., gm. Olszewo-Borki; Olszewo-Przyborowo, łomż., gm. Rutki; Olszewo, łomż., gm. Śniadowo; Krpłn: Olszewo, wieś w dawnym powiecie święciańskim (za: SEM cz. 3, s. 134); też od nazwy osobowej Olszewy, Olszowy lub nazwy miejscowości Olszewo, m. in. w pow. nieszawskim (za: NMK s. 284) formantem –ski.

Forma żeńska: Joanna Olszewska, córka Szlach. Tomasza Olszewskiego ze wsi Srzednica Maćkowięta i Maryanny Kalinowskiey. KUWM 1816, poz. 14; Maryanna Olszewska, córka Uczc. Mikołaya Olszewskiego, lokaya ze wsi Brok i Elżbiety Zielińszczanki. KUWM 1818, poz. 72.

PERKOWSKI: Antoni Perkowski, syn Woyciecha Perkowskiego ze wsi Gromik i Katarzyny Jamiołkowskiey. KUWM 1814, poz. 4; Szlach. Paweł Perkowski zawarł małżeństwo ze Szlach. Klarą Brzoszczanką z Falk Brzosk. KM 1816, s. 181; Alexander Perkowski, syn Szlach. Woyciecha Perkowskiego, Syn Bartłomieya, Gospodarz we wsi Brzoski Gromki i Katarzyny Jamiołkowskiey. KUWM 1818, poz. 79; Wincenty Perkowski, syn Szlach. Pawła Perkowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Pawłowięta i Klary Brzoskowny. KUWM 1818, poz. 22; Piotr Perkowski, syn Szlach. Adama Perkowskiego, Gospodarza ze wsi Brzoski Falki i Anieli Tarachulskiey. KUWM 1819, poz. 12; Szlach. Bartłomiey Perkowski Wdowiec zawarł małżeństwo ze Szlach. Zofią Brzoskowną Panną. KM 1821, s. 205; Szlach. Kazimierz Perkowski Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Antoniną Srzednicką Panną. KM 1822, s.207; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Perki, Perkowo (za: SHNO cz. II, s.22) formantem -(ow)ski.

 Forma żeńska: Katarzyna Perkowska, córka Szlach. Woyciecha Perkowskiego ze wsi Gromki i Wiktory Wyszyńskiey. KUWM 1813, poz. 60; Maryanna Perkowska, córka Szlach. Woyciecha Perkowskiego, Gospodarza ze wsi Gromki i Wiktory Wyszyńskiey. KUWM 1815, poz. 93; Scholastyka Perkowska, córka Szlach. Woyciecha Perkowskiego, Gospodarza ze wsi gromki i Katarzyny Jamiołkowskiey. KUWM 1816, poz. 73; Julianna Perkowska, córka Szlach. Woyciecha Perkowskiego po Michale, Gospodarza ze wsi Brzoski Gromki i Wiktory Wyszyńskiey. KUWM 1818, poz. 81; Joanna Perkowska, córka Szlach. Adama Perkowskiego, Gospodarza Rolnika ze wsi Srzednica Pawłowięta i Agnieszki Srzednickiey. KUWM 1818, poz. 64; Maryanna Perkowska, córka Szlach. Pawła Perkowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Pawłowięta i Klary Brzoszczanki. KUWM 1821, poz. 122; Maryanna Perkowska, córka Szlach. Woyciecha Perkowskiego, Gospodarza ze wsi Gromki i Katarzyny Jamiołkowskiey. KUWM 1820, poz. 6.

PIEKUTOWSKI: Akt Urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Wieś Srzednica Maćkowięta. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego, Dnia Osmego Stycznia. Stawił się Szlachetny Woyciech Piekutowski lat Dwadzieścia Siedm liczący, y okazał Nam Dziecie płci Żęskiey, […] oświadczaiąc, iż iest spłodzone z Niego y z Jozafaty Wiszniewskiey lat Dwadzieścia cztery liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Dorota. […] w przytomności Szlachetnych: Karola Gierałtowskiego Woyta Parafij Wysockiey y Franciszka Szepietowskiego Sąsiada […] Akt ninieyszy podpisuię. X. A. Markiewicz. KUWM 1811, poz. 75; Jan Piekutowski, syn Sław. Piotra Piekutowskiego Kunsztu Szewcowskiego z Wysokiego Mazowieckiego i Antoniny Tarachulskiey. KUWM 1813, poz. 70; Jan Piekutowski, syn Szlach. Woyciecha Piekutowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Maćkowięta i Jozefaty Wisznieszczanki. KUWM 1815, poz. 83; Marcin Piekutowski, syn Szlach. Mateusza Piekutowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Maćkowięta i Katarzyny Konarzewskiey. KUWM 1816, poz. 40; Szlach. Mateusz Piekutowski Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Katarzyną Konarzewską z Brzosk Brzezińskich. KM 1816, s. 181; Szlach. Jgnacy Piekutowski Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Katarzyną Jabłońską Panną. KM 1822, s. 207; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Piekutowo (za: SHNO t. II, s. 26) formantem –ski.

Forma żeńska: Konstancya Piekutowska, córka Szlach. Woyciecha Piekutowskiego Rolnika ze wsi Srzednica Maćkowięta i Jozefaty Wiśniewskiey. KUWM 1812, poz. 21; Anna Piekutowska, córka Szlach. Mateusza Piekutowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Maćkowięta i Katarzyny Konarzewskiey. KUWM 1818, poz. 26.

REMISZEWSKI: Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Siodmego Września. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Sławetny Michał Remiszewski lat Czterdzieści ośm Obywatel Wysocki Kunsztu Będnarskiego, y okazał nam Dziecie płci Żęskiey, które się urodziło w domu iego pod numerem Czterdzieści pięć na Ulicy Długiey, na dniu Szostym Września rano Roku bieżącego. Oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Krystyny z Aponowiczow, lat Czterdzieści ośm liczącey, y że Życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Anna. Po uczynieniu powyższego Oświadczeniay okazaniu Dziecięcia, w przytomności Sławetnych: Piotra Moczydłowskiego lat Czterdzieści y Jana Budkiewicza lat Pięćdziesiąt Sześć Liczącego Kunsztu Szewcowskiego Obywateli Wysockich. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuję. X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 42; Maciey Remiszewski, syn Sław. Franciszka Remiszewskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Anieli Praczukowskiey. KUWM 1818, poz. 83; Jan Remiszewski, syn Sław. Baltazego Remiszewskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Rozalij Sadowskiey. KUWM 1819, poz. 69; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Remiszew (za: SHNO t. II, s. 67) formantem –ski.

SADOWSKI: Akt Urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dziesiątego, dnia Dwudziestego Czerwca. Stawił się Sławetny Maciey Sadowski lat Czterdzieści pięć liczący Kunsztu Kuszmierskiego, y okazał Nam Dziecie płci Żęskiey […] oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Katarzyny Drewnowskiey lat Trzydzieści liczącey prawey żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Julianna. […] w przytomności Sławetnych: Jacentego Kuklińskiego y Łukasza Szyszkiewicza. Obay Kunsztu Szewcowskiego. Bartłomieja Smogorzewskiego Gancarza y Jana Smogorzewskiego Burmistrza Miasta Wysokiego […] Akt ninieyszy podpisuię. X. A. Markiewicz. KUWM 1810, poz. 8; Akt Urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dziesiątego, dnia Dwudziestego Siodmego Czerwca. Stawił się Sławetny Jozef Sadowski lat Pięćdziesiąt liczący Kunsztu Szewcowskiego, y okazał Nam Dziecie płci Męskiey […] oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Maryanny (?)Kadzikowny lat Trzydzieści liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Piotr. […] w przytomności Sławetnych: Jakuba Roszkowskiego y Stanisława Kuklińskiego. Obay Kunsztu Szewcowskiego […] Akt ninieyszy podpisuię. X. A. Markiewicz. KUWM 1810, poz. 10; Akt Urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dziesiątego, dnia Szostego Sierpnia. Stawił się Sławetny Piotr Sadowski lat Czterdzieści pięć liczący Kunsztu Szewcowskiego, y oświadczył Nam, iż Żona iego Agnieszka Moczydłowska lat Trzydzieści Sześć licząca urodziła Dziecie płci Męskiey, że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Jakub. […] w przytomności Sławetnych: Woyciecha Drewnowskiego y Franciszka Sokolika […] Akt ninieyszy podpisuię. X. A. Markiewicz. KUWM 1810, poz. 22; Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Miasto Wysokie Mazowieckie. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dwunastego dnia Czwartego Stycznia. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Sławetny Antoni Sadowski lat Trzydzieści liczący Obywatel Wysocki Kunsztu Szewcowskiego, y okazał nam Dziecie płci Żęskiey, które się urodziło w Domu iego pod numerem Trzynastym w Rynku na dniu Czwartym Stycznia przed Switaniem roku bieżącego, Oświadczaiąc, iż iest spłodzone z Niego y z Katarzyny Sakowiczowny lat Dwadzieścia Cztery liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Jozafata. Po uczynieniu powyższego oświadczenia, y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Sławetnych: Jana Wysockiego lat Dwadzieścia dwa, liczącego Kunsztu Szewcowskiego, y Jakuba Roszkowskiego lat czterdzieści liczącego Kunsztu Kuszmierskiego, Obywateli Wysockich Sąsiadow. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuię. X. Antoni Markiewicz, KUWM 1812, poz. 93; Jan Sadowski, syn Ucz. Jakuba Sadowskiego Rolnika ze wsi Bryki i Juliny Kozłowskiey. KUWM 1812, poz. 28; Piotr Sadowski, syn Sław. Jozefa Sadowskiego z Wysokiego Mazowieckiego i Maryanny Kaliścianki. KUWM 1812, poz. 1; Karol Sadowski, syn Sław. Piotra Sadowskiego Kunsztu Szewcowskiego z Wysokiego Mazowieckiego i Agnieszky Moczydłoszczanki. KUWM 1813, poz. 58; Franciszek Sadowski, syn Sław. Antoniego Sadowskiego Kunsztu Szewcowskiego z Wysokiego Mazowieckiego i Katarzyny sakowiczowny. KUWM 1814, poz. 101; Bonifacy Sadowski, syn Sław. Jozefa Sadowskiego, Obywatela Wysockiego i Maryanny Kalisikowny. KUWM 1815, poz. 4; Marcin Sadowski, syn Sław. Piotra Sadowskiego, Kunsztu Szewcowskiego Obywatela Wysockiego i Agnieszki Moczydłoskiey. KUWM 1816, poz. 39; Wojciech Sadowski, syn Sław. Antoniego Sadowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Katarzyny Sakowiczowny. KUWM 1816, poz. 84; Uczc. Franciszek Sadowski Kawaler zawarł małżeństwo z Uczc. Ewą ? Konpińczakowną Panną. KM 1825, s. 224; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Sadowie, Sądowie, Sadowa, wieś koło Poznania, dziś zaginiona; Sady, pozn., gm. Tarnowo Podgórne; Młp: Sadowie, częst., gm. Lelów (za: SEM cz. 3, s. 171); też od nazwy miejscowości Sadowo, Sady (za: SHNO t. II, s. 82) formantem –(ow)ski.

Forma żeńska: Justyna Sadowska, córka Sław. Macieya Sadowskiego Kunsztu Kusznierskiego z Wysokiego Mazowieckiego i Katarzyny Drewnosczanki. KUWM 1812, poz. 25; Agnieszka Sadowska, córka Sław. Sebastyana Sadowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Franciszki Sokolikowny. KUWM 1815, poz. 67; Paulina Sadowska, córka Sław. Jozefa Sadowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Maryanny Kalisikowny. KUWM 1817, poz. 65; Marcjanna Sadowska, córka Sław. Antoniego Sadowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Katarzyny Sakowiczowny. KUWM 1818, poz. 58.

SOKOŁOWSKI: Roku 1806 dnia 17 Lutego Ja X. Stanisław Miłkowski po wyjściu trzech zapowiedzi przez trzy niedziele po sobie oddzielnie idące Ludowi do słuchania nabożeństwa zgromadzonemu ogłoszonych, y po nieokazaniu się żadney przeszkody kanoniczney między Szlach. Wincentym Sokołowskim, Młodzianem maiącym lat 19, y Szlach. Maryanną Radziszewską Panną maiącą lat 25 Małżeństwo pobłogosławiłem. KM 1806, poz. 391, Brzoski Brzezińskie; Jdzi Sokołowski, syn Uczc. Łukasza Sokołowskiego, Rolnika ze wsi Brzoski Brzezińskie i Rozalij Jankowszczanki. KUWM 1817, poz. 26; Alexander Sokołowski, syn Uczc. Łukasza Sokołowskiego, Wyrobnika z Wysokiego Mazowieckiego i Rozalij Jankowskiey. KUWM 1820, poz.115; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Sokołowo, pozn., gm. Września; koniń, gm. Koło; Młp: Sokołów, piotr., gm. Pradyż; Sokołow, dziś Sokołów Dolny i Górny, kiel., gm. Sobków; Maz: Sokołowo, ciech., gm. Grudusk; Sokołowo, dziś Sokołowo Włościańskie, ostroł., gm. Obryte; Pom: Sokołowo, tor., gm. Golub-Dobrzyń (za: SEM cz. 3, s. 182) formantem –ski.

SOSNOWSKI: Roch Leonowicz Sosnowski, syn Sław. Piotra Leonowicza Sosnowskiego, Obywatela Wysockiego Kunsztu Szewcowskiego i Franciszki Graboszczanki. KUWM 1816, poz. 22; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Sosnowice, wieś w parafii Sadlno, dziś zaginiona; Młp: Sosnowice, biel., gm. Brzeźnica; Pom: Soszna,  Soszno, Sośnik, wsie pod Pelplinem, dziś zaginione; Krpłd: Sosnowica, chełm., gm. Sosnowica (za: SEM cz. 3, s. 183) lub nazwy miejscowości Sosnowo w pow. włocławskim, rypińskim; Sosna w pow. siedleckim, Sosne w pow. brodnickim (za: NMK s. 355-356) formantem –(ow)ski.

SZEPIETOWSKI: Szlach. Franciszek Szepietowski Młodzian zawarł małżeństwo z Szlach. Agnieszką Wiszniewską Panną. KM 1811, s. 137; Akt urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Wieś Srzednica Maćkowięta. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego dnia Drugiego Października. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Szlachetny Andrzey Szepietowski lat Pięćdziesiąt trzy liczący Gospodarz swey Części Dziedzic, y okazał nam Dziecie płci Męskiey, które się urodziło w domu iego pod numerem Szesnastym, na dniu Pierwszym Października wieczorem roku bieżącego, oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego y z Zofii Dąbrowskiey lat Trzydzieści Sześć liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Ludwik. Po uczynieniu powyższego Oświadczenia y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Szlachetnych: Pawła Srzednickiego lat Czterdzieści liczącego, y Jana Gierałtowskiego lat Czterdzieści dziewięć liczącego Sąsiadow. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuję. X. Antoni Markiewicz. KUWM 1811, poz. 53; Paweł Szepietowski, syn Szlach. Andrzeya Szepietowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Maćkowięta i Zofii Dąbrowskiey. KUWM 1817, poz. 75; Szlach. Grzegorz Szepietowski Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Petronelą z Faszczewskich Krasucką po Franciszku Wdową. KM 1821, s. 205; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Szepietowo (za: SHNO t. II, s. 128) formantem –ski.

Forma żeńska: Petronela Szepietowska, córka Szlach. Woyciecha Szepietowskiego, lat Siedmdziesiąt liczącego Dziada Szpitalnego i Apolonij z domu Kalinowskich. KUWM 1814, poz. 22; Petronela Szepietowska, córka Szlach. Andrzeya Szepietowskiego ze wsi Srzednica Maćkowięta i Zofii Dąbrowskiey. KUWM 1814, poz. 2; Cecylia Szepietowska, córka Szlach. Jzydora Szepietowskiego ze wsi Brzoski Falki i Antoniny Wroblewskiey. KUWM 1816, poz. 46; Elżbieta Szepietowska, córka Szlach. Jzydora Szepietowskiego, Gospodarza ze wsi Brzoski Falki i Antoniny Wróblewskiey. KUWM 1819, poz. 72.

SZMULOWICZ: Gitla Szmulowicz, córka Starozakonnego Leybki Szmulowicza, Obywatela Wysockiego Krawca i Chai Rubinowney. KUWM 1820, poz. 37; nazwisko utworzone
od im. żydowskiego Szmul (bibl. Szemuel, Szmuel, Samuel) (za: AŻP s. 173) formantem
–owicz.

SZYDŁO(W)SKI: Antoni Szydłowski, syn Ucz. Leona Szydłowskiego ze wsi Brzoski Stare vel Gawrony Rolnika i Ewy (?)Maćieiowny. KUWM 1912, poz. 2; Jan Szydłoski, syn Leona Szydłoskiego, Gospodarza ze wsi Brzoski Stare v. Gawrony i Ewy Kierlewiczowny. KUWM 1815, poz. 43; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Szydłów, sier., gm. Lutomiersk; piotr., gm. Grabica; Szydłowo, bydg., gm. Trzemeszno; Młp: Szydłów, kiel., gm. Szydłów; Krpłd: Szydłowce (za: SEM cz. 3, s. 195) formantem –ski.

ŚLIWO(W)SKI//SZLIWOSKI: Jozef Sliwowski, syn Uczc. Leona Sliwowskiego, Gancarza ze wsi Brok i Magdaleny Dawidowny. KUWM 1817, poz. 109; Szlach. Franciszek Sliwowski Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Maryanną Perkowską Panną. KM 1818, s. 193; Szlach. Wawrzyniec Szliwoski Kawaler zawarł małżeństwo z Uczc. Barbarą Turkowną Panną. KM 1824, s. 218; Uczc. Antoni Sliwoski Kawaler zawarł małżeństwo z Uczc. Barbarą Jaworoszczanką. KM 1825, s. 224; Szlach. Franciszek Sliwowski Młodzian Z Srzednicy Maćkowiąt zawarł małżeństwo ze Szlach. Panną Anielą Szymaniukowną. KM 1826, s. 232; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Śliwowo (za: SHNOt. II, s. 137) formantem –ski.

TUREK: Roku 1805 dnia 21. Października Ja X. Stanisław Miłkowski po wyjściu trzech zapowiedzi przez trzy niedziele po sobie oddzielnie idące Ludowi do słuchania nabożeństwa zgromadzonemu ogłoszonych, y po nieokazaniu się żadney przeszkody kanoniczney między Pracowitym Mikołaiem Turkiem, Młodzianem Lat 19 maiącym y Pracowitą Maryanną Malinoscanką Lat 23 maiącą Panną Małżeństwo pobłogosławiłem. KM 1805, poz. 382, Brzoski Stare; Akt urodzenia Dziecięcia Chrześcianskiego. Wieś Brzoski Stare v. Gawrony. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dwunastego dnia Dziewiętnastego Stycznia. Przed nami
X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Uczciwy Mikołay Turek lat Dwadzieścia Sześć liczący Rolnik, y okazał nam Dziecie płci Męskiey, które się urodziło w Domu iego pod numerem Dwudziestym Trzecim, na dniu Dziewiętnastym Stycznia na Switaniu roku bieżącego, oświadczaiąc, iż iest spłodzone
z Niego y z Maryanny Malinowskiey lat Trzydzieści dwa liczącey prawey Żony iego,
y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Antoni. Po uczynieniu powyższego oświadczenia,
y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Uczciwych: Kazimierza Kozłowskiego lat Siedmdziesiąt liczącego, y Jana Kozłowskiego lat Dwadzieścia Sześć liczącego, Sąsiadow. Żaden z oświadczaiących pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuię. X. Antoni Markiewicz, KUWM 1811, poz. 104; Apolonia Turek, córka Uczc. Mikołaya Turka, Rolnika ze wsi Brzoski Stare v. Gawrony i Maryanny Malinowskiey. KUWM 1816, poz. 67; Stanisław Turek, syn Uczc. Łukasza Turka, Włościana ze wsi Brzoski Stare v. Gawrony i Ewy Jaworowskiey. KUWM 1820, poz. 68; nazwisko utworzone od Turek ‘bisurman’ (za: SEM cz.1, s. 328) lub Turek ‘członek szczepów turko-tatarskich’ (za: SEM cz. 4, s. 17).

TYSZKIEWICZ: Jan Tyszkiewicz, syn Uczc. Jakuba Tyszkiewicza, Wyrobnika
z Wysokiego Mazowieckiego i Zofii Zabudowskiey. KUWM 1818, poz. 17; nazwisko utworzone od nazwy osobowej Tyszek, też Tyszka, zdrobnienie od Tymoteusz formantem –ewicz (za: NMK s. 387).

WASILUK: Roku 1807 dnia 23 Października Ja X. Stanisław Miłkowski po wyjściu trzech zapowiedzi przez trzy niedziele po sobie oddzielnie idące Ludowi do słuchania nabożeństwa zgromadzonemu ogłoszonych, y po nieokazaniu się żadney przeszkody kanoniczney między Pracowitym Jakubem Wasilukiem Młodzianem lat 32 ze wsi Knorozów y Marianną Mankiewiczowną Panną z Brykow lat 23 Małżeństwo pobłogosławiłem. KM 1807, poz. 400, Bryki; Jozefa Wasiluk, córka Uczciwego Jakuba Wasiluka ze wsi Bryki i Maryanny Mankiewiczowny. KUWM 1811, poz. 96; Aniela Wasiluk, córka Uczc. Jakuba Wasiluka, Rolnika ze wsi Bryki i Maryanny Mętewiczowny. KUWM 1818, poz. 67; nazwisko utworzone od im. Wasil (za: AB s. 253) formantem -uk.

WNOROWSKI: Akt urodzenia Dziecięcia Chrześcianskiego. Wieś Brzoski Gromki. Roku Tysiąc Ośmsetnego Dwunastego dnia Drugiego Kwietnia. Przed nami X. Proboszczem Wysokiego Mazowieckiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego, Gminy Wysockiey, Powiatu Tykocińskiego w Departamencie Łomżyńskim, stawił się Szlachetny Augustyn Wnorowski Gospodarz, y okazał Nam Dziecie płci Żęskiey, które się urodziło w Domu iego
pod numerem Dziesiątym na dniu Pierwszym Kwietnia Roku bieżącego wieczorem, Oświadczaiąc, iż iest spłodzone z Niego y zMaryanny Jabłońskiey lat Trzydzieści liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Franciszka. Po uczynieniu powyższego Oświadczenia, y okazaniu Dziecięcia, w przytomności Szlachetnych: Jozefa Wnorowskiego lat Trzydzieści Cztery y Tomasza Jabłonskiego lat Czterdzieści liczących Sąsiadow Gospodarzy. Żaden z oświadczających pisać nie umie, więc Akt niniejszy, przed niemi przeczytawszy, podpisuię. X. Antoni Markiewicz. KUWM 1812, poz. 132; Antoni Wnorowski, syn Szlach. Jozefa Wnorowskiego Gospodarza ze wsi Gromki i Maryanny Kuleszanki. KUWM 1812, poz. 5; Szlach. Andrzej Wnorowski Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Maryanną Koćmierowską Panną. KM 1817, s. 184; Szlach. Dyonizy Wnorowski Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Maryanną Koćmierowską Panną. KM 1818, s. 193; Ludwik Wnorowski, syn Szlach. Jozefa Wnorowskiego, Gospodarza ze wsi Brzoski Gromki i Maryanny Kuleszanki. KUWM 1820, poz. 31; Szlach. Kacper Wnorowski Młodzian ze Wsi Wnorow Wypychow zawarł małżeństwo ze Szlach. Panną Maryanną Srzednicką z Brzosk Starych. KM 1826, s. 232; nazwisko utworzone od n. m. Wnory (za: AB s. 258) formantem -ski.

Forma żeńska: Leonora Wnorowska, córka Szlach. Józefa Wnorowskiego Gospodarza ze wsi Brzoski Gromki i Maryanny Kuleszianki. KUWM 1814, poz. 102; Maryanna Wnorowska, córka Szlach. Jozefa Wnorowskiego, Gospodarza ze wsi Gromki Brzoski i Maryanny. KUWM 1816, poz. 58; Teressya Wnorowska, córka Szlach. Jozefa Wnorowskiego, Gospodarza ze wsi Gromki i Maryanny Kuleszanki. KUWM 1817, poz. 44; Scholastyka Wnorowska, córka Szlach. Andrzeya Wnorowskiego, Gospodarza ze wsi Gromki i Marcyanny Koćmierowskiey. KUWM 1818, poz. 68; Jozefa Wnorowska, córka Szalch. Ludwika Wnorowskiego, Gospodarza ze wsi Gromki i Franciszki Wnorowskiey Walentowny. KUWM 1818, poz. 16; Klara Wnorowska, córka Szlach. Dyonizego Wnorowskiego, Gospodarza ze wsi Srzednica Jakubowięta i Maryanny Koćmierowskiey. KUWM 1819, poz. 40; Maryanna Marcyanna Wnorowska, córka Szlach. Ludwika Wnorowskiego, Gospodarza ze wsi Brzoski Gromki i Franciszki Wnorowskiey. KUWM 1819, poz. 84.

WOYNO: Jozafata Woyno, córka Szl. Jozefa Woyno ze wsi Brzoski Gromki i Agnieszki Sokołowskiey. KUWM 1811, poz. 107; Apolonia Scholastyka Woyno, córka Szlach. Jozefa Woyny, Gospodarza ze wsi Brzoski Gromki i Agnieszki Sokołowskiey. KUWM 1814,
poz. 86; Maryanna Woyno, córka z nieprawego łoża Szlach. Anny Woyno Panny ze wsi Srzednica Pawłowięta. KUWM 1814, poz. 38; Maciey Woyno, syn Szlach. Jozefa Woyno, Gospodarza ze wsi Brzoski Gromki i Agnieszki Sokołowskiey. KUWM 1816, poz. 76; Alexander Woyciech Stanisław Woyno, syn Szlachetnie Urodzonego Jmć Pana Barnaby Woyno, Dziedzica swey Części i Karliny Modzelewskiey. KUWM 1819, poz. 109; Szlach. Stanisław Woyno Kawaler zawarł małżeństwo ze Szlach. Anną Choinską Panną. KM 1825, s. 230; nazwisko utworzone od nazwy osobowej Wojen, Wojno (za: SEM cz. 6, s. 68) formantem –o.

ZARZECKI: Akt Urodzenia Dziecięcia Chrześciańskiego. Wieś Brzoski Tatary. Roku Tysiąc Ośmsetnego Jedynastego, Dnia Dwudziestego Pierwszego Lutego. Stawił się Szlachetny Łukasz Zarzecki lat TrzydzIeści Trzy liczący we Wsi Brzoskach Tatarach swey Części Dziedzic, y okazał Nam Dziecie płci Żęskiey, […] oświadczaiąc, iż iest spłodzone
z Niego y z Konstancyi Brzoskowny lat Trzydzieści dwa liczącey prawey Żony iego, y że życzeniem iest iego nadać mu Jmie: Scholastyka. […] w przytomności Szlachetnego Karola Gierałtowskiego Woyta Gminy Wysockiey y Jana Srzednickiego Sąsiadow […] Akt ninieyszy podpisuię. X. A. Markiewicz. KUWM 1811, poz. 85; Rafał Zarzecki, syn Szlach. Łukasza Zarzeckiego ze wsi Brzoski Tatary i Konstancyi Brzoskowney. KUWM 1812, poz. 30; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Krpłd: Zarzecze, przem., gm. Zarzecze (za: SEM cz. 3, s. 225) lub od nazwy miejscowości Zarzecz, Zarzecze (za: SHNO t. II, s. 194-195) formantem –ski.

Forma żeńska: Honorata Paulina Zarzecka, córka Szlach. Łukasza Zarzeckiego, Gospodarza ze wsi Brzoski Tatary i Konstancyi Brzoskowny. KUWM 1820, poz. 87.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 300 views
Zmień rozmiar