Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [438.55 KB]

 

Wprowadzenie i ekscerpcja materiału: Marcin Rydzewski

Etymologie haseł: zespół

 

 

 

Akta metrykalne z parafii Romany

(wybrane fragmenty[1] słownika nazwisk)

         Zasób

      Przystępując do ekscerpcji reprezentatywnej partii materiału metrykalnego parafii rzymskokatolickiej w Romanach w diecezji łomżyńskiej, miano na uwadze szczegółowość dostępnej treści w już opracowanych bazach genealogicznych oraz oryginalność zastosowanej pisowni. Głównym kryterium porządkującym stało się nazwisko i jego odmianki, przy których zestawiono pozostałe z dostępnych danych, jako identyfikatory wyróżnionej osoby. W tej sytuacji świadek jak i petent zyskują równorzędne znaczenie opisowe. Uzupełnieniem wyodrębnionych ekscerptów są informacje w nawiasach odnoszące się do daty zdarzenia w systemie kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. Pozostałe treści w nawiasach określają osoby i wydarzenia, w związku z którymi odnotowano świadków.

     Na zebrany materiał archiwalny składają się treści ksiąg małżeństw KAMR (1844, 1854-1856), chrztów KACHR (1857) oraz zgonów KAZR (1838-1842; 1853-1857, 1864-1868, 1919).

     Pod względem wyznaniowym akty w parafii rzymskokatolickiej, z nielicznymi wyjątkami, dotyczą katolików. Pozostałe, jednostkowe zapisy poświęcone są ewangelikom.

     Obszar parafii od momentu jej powstania w 1420 r. zmieniał swoje granice, tracąc wsie z ich gruntami, na rzecz parafii ościennych. Natomiast przybywało parafian, proporcjonalnie, wraz ze wzrostem demograficznym. W 1818 r. w granicach administracyjnych parafii znajdowały się wsie:1) Romany, 2) Wilamowo, 3) Siwki, 4) Lisy, 5) Sokoły, 6) Ramoty, 7) Kurki, 8) Gardoty, 9) Grzymki, 10) Rogale, 11) Dzięgiele, 12) Rosochate, 13) Gnatowo, 14) Mieszołki, 15) Obrytki, 16) Olszewo, 17) Olszewko, 18) Mieczki, 19) Bagienice, 20) Pieniążki, 21) Rostki, 22) Cedry, 23) Kopystki, 24) Michny, 25) Tafiły, 26) Nerki, 27) Kuczyny, 28) Barzykowo, 29) Żelazki. W 1903 przeniesiono do nowej parafii Stawiski: Barzykowo, Kuczyny, Michny, Tafiły, Cedry, Rogale i Rostki.

          Społeczność

     W parafii znajdującej się na terenach wyłącznie wiejskich dominuje własność rolna i zawody z nią związane. Występuje wielka własność ziemska, z majątkami: w Wilamowie, Siwkach, Romanach oraz Lisach. Z akt dowiadujemy się o zawodach i funkcjach zatrudnionych przez dwór (np. ekonom, pisarz, leśniczy, owczarz, kucharz, wyrobnik). Mniejsi właściciele ziemscy do okresu uwłaszczeniowego są wyróżniani jako szlachetnie urodzeni, niekiedy wylegitymowani świadectwem heraldycznym, a po tym okresie jako właściciele części wsi. Grupa parająca się gospodarką, to osoby, które nie posiadają ziemi, czyli wyrobnicy. Jest też grupa bez własności i dochodów określana jako żebracy. Z miejscowych osiadłych rzemieślników wymienia się głównie kowali.

  Grupą najmniej liczną w parafii byli rzemieślnicy, występujący raczej jako świadkowie i krewni, z uwagi na zleceniowy charakter ich pracy i umiejscowienie ich stałego warsztatu w miasteczku lub miejscowości z większą własnością ziemską. W tej grupie wymienia się: mularzy, stolarzy, ogrodników. Do najmniej osiadłych zawodów należały te związane z handlem obnośnym, takie jak ochweśnik (obraźnik) i sitarz.

   Romańskie metrykalia kumulują w sobie treści związane ze świadkami zdarzeń metrykalnych. Z najbliższego otoczenia księdza do dopełnienia wymogów poświadczenia stawali organista i sługa kościelny. Zajścia związane z zatrudnionymi w większej własności ziemskiej sygnowane były najczęściej przez ekonoma, w sytuacji braku krewnych. Wypadki dotyczące przebywających we wsi obcych zwykle dokumentowane były przez szynkarzy (prowadzących, bądź właścicieli gospód), rzadziej tytułowanych sołtysów. Z uwagi na taki podział obowiązków metrykalia zawierają stosunkowo dużo informacji niedotyczących bezpośrednio petentów, a grup społecznych zobowiązanych, z uwagi na różne reguły, stawiennictwem w kancelarii parafialnej celem zgłoszenia zajścia.

   Kwestie związane ze stawiennictwem najbliższych krewnych osób zgłaszanych również leżą u podstaw dodatkowych informacji nt. stanu zdrowia, wykonywanego zawodu oraz miejsca przebywania nieobecnych. W tej sytuacji dokładne informacje występują przy osobach wojskowych.

             Nazewnictwo

  Sposób zapisu nazwisk i nazw miejscowości w metrykaliach bywa dużym utrudnieniem w poszukiwaniach i identyfikacji osób i miejsc. W porównaniu z cyfrowymi bazami danych wyekscerpowany materiał wyróżnia się oryginalną pisownią skrybiczną. Podstawowa treść zestawienia jest ponadto uzupełniona o inskrypcje złożone przez sygnatariuszy. To przede wszystkim podpisy nierzadko wyróżniające się pisownią. Prócz skrótów imion i nazwisk występują zapisy fonetyczne oraz zdrobnienia i przezwiska. Zwyczaje te dotyczą również zapisów stosowanych przez urzędników stanu cywilnego – księży proboszczów. Pojawianie się zapisów fonetycznych w przypadku odnotowywanych świadków zdarzeń jest konsekwencją braku dokumentów poświadczających ich tożsamość. W sytuacji możliwości jedynie ustnego wylegitymowania się duże znaczenie miała wyrazistość głosu oraz jego zrozumienie. Opisane bariery najłatwiej dostrzec można w pisowni nazwisk rzadkich i obcych językowo. Nakładanie się podanych czynników to obok bezimiennych wpisów najtrudniejsze zagadnienia deskrypcyjne.

Katalog nazwisk (wybrany fragment)

 

Wykaz użytych skrótów:

KACHR – Księga Aktów Chrztu Parafia Romany

KAMR – Księga Aktów Małżeństw Parafia Romany

KAZR – Księga Aktów Zgonu Parafia Romany

 

Wykaz skrótów słowników i opracowań:

NMK – Jaracz M., Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Bydgoszcz 2001.

SEM cz. 1. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red.
A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe, oprac. A. Cieślikowa, przy współudziale J. Szymowej i K. Rymuta, Kraków 2000.

SEM cz. 3. – Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, cz. 3: Odmiejscowe nazwy osobowe, oprac. Z. Kaleta przy współudziale E. Supranowicz i J. Szymowej, Kraków 1997.

SHNO 1. – Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L.: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV -XVII w.), t. 1., Białystok 1997.

SHNO 2. – Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L.: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV -XVII w.), t. 2., Białystok 1997.

LASKOWSKI: Kazimierz Laskowski włoscianin wyrobnik lat trzydziesci pięc ze wsi Grzymki ojciec zmarłego [świadek zgonu Łukasza Laskowskiego we wsi Grzymki] 1840, KAZR 14; umarł we wsi Grzymki Łukasz Laskowski włoscianin lat trzy liczący syn Kazimierza i Maryanny z Mroczkowskich Małzonkow Laskowskich  1840, KAZR 14; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Laskowo, dziś Laszków, kal., gm. Blizanów; Młp: Laskowa, Nowosad., gm. Laskowa; Laskowa, biel., gm. Zator; Laski, dziś Laski Dworskie, krak., gm. Gołcza; Maz: Laskowo Sierzputy, Laskowo Jabłoń, dziś Laskowiec, łomż., gm. Trzcianne; Laski, rad., gm. Warka; Śl: Laskowice, opol., gm. Lasowice Wielkie (za: SEM cz. 3, s. 97) formantem –ski; też od nazwy osobowej Lasek lub Laska (za: NMK s. 222) formantem –owski.

LESZCZYŃSKI: dnia przedwczorajszego [25.03/06.04] o godzinie czartej z południa umarł we wsi Wilamowo urodzony w Rutkach Roch Leszczynski wyrobnik syn Jakuba i Ewy rodzicow Leszczynskich lat dwadziesci pięc mający mąz pozostałej wdową zony Rozalii z Zakowskich 1857, KAZR 35; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Leszczno, dziś Leszno, koniń., gm. Grabów; Leszczno, dziś Leszno, Leszcz miasto; Krpłd: Leszczna, Leśna, dziś Leszno, przem., gm. Medyka (za: SEM cz. 3, s. 99) formantem –ski.

LIPIŃSKI:  Paweł Lipinski lat czterdziesci ojciec zmarłego (…) obadway [świadkowie] włoscianie gospodarze tu [Romany] zamieszkali [świadek zgonu Franciszka Lipinskiego w Romanach]  1838, KAZR 63; umarł tu [Romany] Franciszek Lipinski włoscianin tygodzien jeden mający syn Pawła i Maryanny z ??yczewskich małżonków Lipinskich włoscian zostawiwszy po sobie Rodzicow 1838, KAZR 63; Paweł Lipinski włoscianin gospodarz zamieszkały we wsi Romany lat czterdziesci  [świadek zgonu Porowinskiego Franciszka w Romanach] 1839, KAZR 117;  Paweł Lipinski włoscianin gospodarz ze wsi Romany lat czterdziesci [świadek zgonu Stanisława Jaworskiego w Romanach] 1839, KAZR 118; Bogumił Lipinski szlachcic lat dwadziescia trzy ze wsi Lisy  [świadek zgonu Pauliny Zielinskiej w Lisach] 1840, KAZR 17; Konstanty Lipinski gospodarz ze wsi Bardzikowo lat trzydziesci ojciec zmarłego [sygnatariusz: Kostanty Lipinsky] [świadek zgonu Andrzeja Lipinskiego w Bardzikowie] 1840, KAZR 25; umarł we wsi Bardzikowa Andrzej Lipinski [08.02] szlachcic dni szesc liczący syn Konstantego i Teofili z Mikuckich Małzonkow Lipinskich z Bardzikowa. 1840, KAZR 25; Ludwik Lipinski lat trzydziesci dwa zięc zmarłej (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Obrytki [świadek zgonu Maryanny Łebkowskiej w Obrytkach] 1840, KAZR 38;  Wojciech Łapinski lat piędziesiayt (…) włoscianie gospodarze zamieszkali we wsi Rostki [świadek zgonu Maryanny Kowalewskiej w Rostkach] 1840, KAZR 85; Bogumił Lipinski szlachcic wyrobnik ze wsi Lisy lat dwadzisci trzydzieści [świadek zgonu Jana Kobrynskiego w Niesiołkach] 1840, KAZR 115; Jan Lipinski włoscianin wyrobnik lat czterdziesci trzy syn zmarłęgo  [sygnatariusz:: Lipinski; świadek zgonu Lipinskiego wojciecha e wsi Bardzikowo] 1841, KAZRR 48;  dnia onegdajszego [>29.05] umarł we wsi Bardzikowo Wojciech Lipinski włóscianin wyrobnik lat osiemdziesiąt pięc liczący syn Jana i Maryanny z Borawskich ałzonkow Lipinskich z Grabowa wdowiec po zonie Elzbiecie z Turowskich 1841, KAZR 48; Ludwik Lipinski ojciec zmarłego lat szlachcic gospodarz ze wsi Obrytki lat trzydziesci pięc  [świadek zgonu Kiliama Lipinskiego w Obrytkach] 1842, KAZR 21; dnia wczorajszego [03.02] o godzinie południowej umarł we wsi Obrytki Kilian Lipinski szlachcic szesc miesięcy liczący syn Ludwika i Anny ze Szleszynskich małzonkow Lipinskich z Obryt   1842, KAZR 21;  Paweł Lipinski ojciec zmarłego lat czterdziesci  (…) gospodarze ze wsi Romany [świadek zgonu Baltazara Lipinskiego w Romanach] 1842, KAZR 109; dnia wczorajszego [21.10] o godzinie jedynastej z północy umarł Lipinski Baltazar włoscianin lat trzy liczący syn Pawła i Maryanny z Czyzewskich małoznkow Lipinskich z Roman 1842, KAZR 109; Jan Lipinski ze wsi Barzykowo lat piędziesiąt liczący (…) wyrobnicy [sygnatariusz: Lipiński;  świadek zgonu Konstantego Liszewskiego w Lisach] 1852, KAZR 50; Konstanty Lipinski lat czterdziesci dwa liczący (…) gospodarze z Barzykowa [świadek narodzin martwego noworodka Xaweremu i Rozalii Nerkowskim w Barzykowie] 1852, KAZR 80; Jan Lipinski lat piędziesiąt siedm (…) osiadli we wsi Barzykowo [sygnatariusz: Lipinski; świadek zgonu męskiego noworodka Nerkowskim w Barzykowie] 1853, KAZR 53; Jan Lipinski lat piędziesiąt pięć liczący (…) osiedli we wsi Barzykowie [sygnatariusz: Jan Lipiński; świadek zgonu Stanisława Konopki w Barzykowie] 1853, KAZR 96; w przytomnosci Macieja Lipinskiego ze wsi Chrzanowo lat dwadziesci osm (…) włoscian wyrobników [świadek ślubu Maryanny Wojciechowskiej i Łukasza Lipinskiego] 1856, KAMR 18;  zawarte zostało [12/24.11] religijne małżenstwo między Łukaszem Lipinskim kawalerem synem Stanisława i niegdy Maryanny z Zającow małzonkow Lipinskich we wsi Kubra parafii Przytuły przy ojcu zamieszkałym lat dwadziesci trzy mającym a Panna Maryanną Wojciechowską 1856, KAMR 18; Konstanty Lipinski brat zmarłego lat czterdziesci cztery  (…) gospodarze ze wsi Barzykowo [świadek zgonu Jana Lipinskiego w Barzykowie] 1856, KAZR 21; dnia przedwczorajszego [06/18.02] o godzinie siodmej z północy umarł we wsi Barzykowo urodzony we wsi Koziki Jan Lipinski kawaler wyrobnik lat szesdziesiat siedm mający syn Wojciecha i Elzbiety z Turowskich małzonkow Lipinskich 1856, KAZR 21;  Bogumił Lipinski brat zmarłej lat trzydziesci osm  (…) wyrobnicy z Rostek [świadek zgonu Magdaleny Lipinskiej w Rostkach] 1856, KAZR 36; Jan Lipinski ojciec zmarłej lat czterdziesci  (…) wyrobnicy ze wsi Wilamowo [świadek zgonu Władysława Lipinskiego w Wilamowie] 1857, KAZR 116;  dnia przedwczorajszego [29.09/11.10] o godzinie siodmej z południa umarł we wsi Wilamowo urodzony w Kramarzewie Władysław syn wyrazonego Jana Urszuli z Wasilewskich małzonkow Lipinskich rok jeden majacy 1857, KAZR 116;  Jan Lipinski lat dwadziescia pięc (…) gospodarze na części własnej w Mieczkach zamieszkali [świadek zgonu Piotra Lipinskiego w Mieczkach] 1864, KAZR 8; w dniu dwudziestym bieżącego miesiaca [20.01] o godzinie piatej z rana umarł Piotr Lipinski lat jeden i miesięcy szesc mający urodzony w Mieczkach z Jana i Rozalii małzonkow Lipinskich w Mieczkach na części własnej zamieszkałych 1864, KAZR 8; Konstanty Lipiński lat pięćdziesiąt cztery, wyrobnicy w Barzykowie zamieszkali [dziadek zmarłego, świadek zgonu Franciszka Kozikowskiego w Barzykowie] 1864, KAZR 70; Ludwik Lipinski wyrobnik lat piędziesiąt dziewięć mąz zmarłej (…) gospodarze z Rogalach zamieszkali  [świadek zgonu Barbary Lipińskiej w Rogalach] 1865, KAZR 132; Jan Lipinski lat dwadziescia osm mający zięc zmarłej z Pieniązk [świadek zgonu Salomei Brzostowskiej w Bagienicach] 1866, KAZR 86; Jan Lipinski lat dwadziescia szesc ojciec zmarłego (…) gospodarze w Pieniązkach zamieszkali [świadek zgonu Jozefa Lipinskiego w Pieniązkach] 1867, KAZR 8; w dniu dwudziestym dziewiąty stycznia roku bieżącego o godzinie dziesiątej w nocy umarł w Pieniązkach Jozef Lipiński lat sześć mający urodzony w Mieczkach z Jana i Rozalii z Brzostowskich małzonkow Lipinskich 1867, KAZR 8; Ludwik Lipinski lat szesdziesiąt dziad zmarłej (…) gospodarze w Obrytkach zamieszkali [świadek zgonu Alexandry Lipinskiej w Obrytkach] 1867,  KAZR 89; Stanisław Lipinski lat czterdziesci (…) wyrobnicy z Wilamowa [świadke zgonu Stanisłąwa Pawłówskiego w Wilamowie] 1919, KAZR 68; Jan Lipinski ojciec zmarłej lat dwadziescia osm (…) gospodarze w Mieczkach zamieszkali [świadek zgonu Weroniki Lipinskiej w Mieczkach] 1868, KAZR 23; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Lipnica, pozn. gm. Szamotuły; Lipiny, koniń., gm. Stare Miasto; Lipiny, pil., gm. Margonin; Młp (zapisy tez z Krpłd): Lipiny, tarn., gm. Pilzno (za: SEM cz. 3, s. 101); też od nazwy miejscowości Lipin w pow. chodzieskim; Lipina w pow. wieluńskim, sieradzkim; Lipiny w pow. włocławskim, kolskim, konińskim, sieradzkim; Lipno w pow. sieradzkim, świeckimlub nazwy osobowej Lipa formantem -(iń)ski (za: NMK s. 227).

Forma żeńska: dnia przedwczorajszego [25.01/06.02] o godzinie południowej umarła we wsi Obrytki tamze urodzona Maryanna córka Ludwika i Maryanny ze Szleszynskich małzonkow Lipinskich wyrobnikow z Obrytk lat dziewięc mająca 1854, KAZR 11; dnia przedwczorajszego [16/28.03] o godzinie siodmej z południa umarła we wsi Rostki urodzona w Cedrach Magdalena Lipinska wyrobnica lat trzydziesci dwa panna córka Andrzeja i Anny z

Chrzanowskich małżonkow Lipinskich 1856, KAZR 36; w dniu siódmym grudnia roku bieżącego o godzinie trzeciej rano umarła w Rogalach Barbara Lipińska z pierwszego małżeństwa Jabłońska wyrobnica urodozna w Rogalach z rodziców niewiadomych z imienia i nazwiska lat piędziesiat mająca zostawiwszy po sobie owdowiałego męża Ludwika Lipińskiego 1865, KAZR 132; w dniu szesnastym listopada roku bieżącego o godzinie dziewiątej rano umarła w Obrytkach Alexandra Lipinska miesięcy dwa mająca urodzona w Obrytkach z Wiktoryj Lipinskiej niezamęznej 1867, KAZR 89; w dniu dwudziestym czwartym lutego roku bieżącego o godzinie jedenastej wieczorem umarła w Mieczkach Weronika Lipinska miesiąc jeden mająca urodozna w Mieczkach z Jana i Rozalii z Brzostowskich małzonkow Lipinskich 1868, KAZR 23; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Lipnica, pozn. gm. Szamotuły; Lipiny, koniń., gm. Stare Miasto; Lipiny, pil., gm. Margonin; Młp (zapisy tez z Krpłd): Lipiny, tarn., gm. Pilzno (za: SEM cz. 3, s. 101); też od nazwy miejscowości Lipin w pow. chodzieskim; Lipina w pow. wieluńskim, sieradzkim; Lipiny w pow. włocławskim, kolskim, konińskim, sieradzkim; Lipno w pow. sieradzkim, świeckimlub nazwy osobowej Lipa  formantem -(iń)ski (za: NMK s. 227).

ŁAPIŃSKI: Wojciech Łapiński włościanin lat 42 mający [ze wsi Kurkowo, świadek zgonu Wawrzyńca Gutowskiego] 1838, KAZR 40; Woyciech Łapinski mąz zmarłej lat piędziesiąt i Stanisław Łapinski syn zmarłej lat dwadziesci siedm liczący obedway wyrobnicy [świadkowie zgonu Doroty Łapinskiej w Rostkach] 1852, KAZR 26; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Łapy (za: SHNO cz. I, s.211) formantem –ski.

Forma żeńska: dnia przedwczorajszego [24.03/05.04] o godzinie osmej z południa umarła we wsi Rostki Dorota Łapinska lat siedemdziesiąt cztery licząca córka Franciszka i niepamiętnej z imienia matki małzonkow Kurzątkowskich z Rostek zostawiwszy po sobie owdowiałego męza Woyciecha Łapinskiego 1852, KAZR 26.

ŁEMPICKI: Jan Łempicki Dziedzic wsi Sokoły lat trzydziesci osm mający (…) brat zmarłego [świadek zgonu Andrzeja Woysława w Siwkach; sygnatariusz: Jan Łempicky] 1840, KAZR 26; Antoni Łepkowski lat trzydziesci dwa liczący (…) wyrobnicy tu w Romanach osiadli [świadek zgonu Maryanny Bursztynoicz  Romanach] 1853, KAZR 125; Bonifacy Łempicki ze wsi Pieniązki wyrobnik  lat czterdziesci cztery [świadek zgonu Jana Szleszynskiego w Olszewie] 1854, KAZR 68; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Maz: Łempice, Łępice, dziś Łempice. łomż., gm. Wąsosz; Łempice, dziś Łępice, ciech., gm. Pokrzywnica (za: SEM cz. 3, s. 107) formantem –ski.

ŁUNEWSKI: Jakub Łunewski lat dwadziescia pięć, włościanin ze wsi Nerki [świadek zgonu Walentego Dużyńskiego we wsi Nerki] 1838, KAZR 36; prawdopodobnie od nazwiska Łuniewski: nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Luniewo, dziś Łoniewo, leszcz., gm. Osieczna; Maz: Łuniewo, dziś Łoniewo, płoc., gm. Radzanowo (za: SEM cz. 3, s. 110) formantem –ski.

MAKOWSKI: [chrzest Katarzyny córki Jana i Teofili Chludzinskich z Rostek] w obecnosci Stanisława Makowskiego lat trzydziesci pięc (…) wyrobnikow ze wsi Siwki 1857, KACHR 107;  Michał Makowski lat trzydzieści sześć ojciec zmarłego (…) wyrobnicy w Romanach zamieszkali [świadek zgonu Tomasza Makowskiego w Romanach] 1867, KAZR 79; w dniu osmym października o godzinie pierwszej rano umarł w Romanach Tadeusz Makowski dni dziewięć mający urodzony w Romanach z Michała i Hilaryj ze Sliwinskich małzonkow Makowskich  1867, KAZR 79; Stanisław Makowski lat piędziesiąt mający wyrobnik z Siwk  [świadek zgonu Alexandra Grusiewskiego w Dzięgielach] 1867, KAZR 90; Józef Makowski lat pięćdziesiąt cztery liczący gospodarze z Siwk [świadek zgonu Jana Górskiego w Siwkach] 1919, KAZR 29; Józef Makowski lat pięćdziesiat trzy liczący gospodarze z Siwek [świadek zgonu Jakuba Krukowskiego w Siwkach] 1919, KAZR 67; Józef Makowski lat pięćdziesiąt pięć liczący, gospodarze z Siwk [świadek zgonu Dominika Mościckiego w Siwkach] 19119 KAZR 72; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Młp: Makow, dziś Maków, krak., gm. Gołcza; Makow, dziś Maków Podhalański, biel., miasto; Maz: Makow, dziś Maków, skier., gm. Skierniewice; Makow, dziś Maków Mazowiecki, ostroł., miasto; Makowo Bure, dziś Makowskie, łomż., gm. Jedwabne; Śl: Makow, dziś Maków, kat., gm. Pietrowice Wielkie; Krpłd: Makowa., przem., gm. Fredropol (za: SEM cz. 3, s. 111) formantem –ski.

MALESZEWSKI//MALISZEWSKI:  Michał Maleszewski lat piędziesiąt pięc ze wsi Olszewo dziadek zmarłego  (…) szlachta gospodarze [świadek zgonu Piotra Maleszewskiego w Olszewie] 1841, KAZR 112; dnia wczorajszego [11.11] (…) umarł we wsi Olszewo Piotr Maleszewski miesiąc jeden liczący syn Stanisława i Teofili z Bardzikowskich małzonkow szlachty 1841, KAZR 112; Michał Maliszewski mąz zmarłej ze wsi Olszewo lat sześćdziesiąt dwadzieścia (…) szlachta gospodarze [świadek zgonu Antoniny Maliszewskiej w Olszewie] 1842, KAZR 120; Stanisław Maliszewski lat trzydziesci dwa (…) gospodarze części si Olszewo [świadek zgonu Anny Piękowskiej w Olszewie] 1853, KAZR 103; Stanisław Maliszewski ojciec zmarłej lat trzydziesci dwa  (…) gospodarze wsi Olszewko [świadek zgonu Pawła Maliszewskiego w Olszewku] 1853, KAZR 104; dnia przedwczorajszego [23.10/04.11] o godzinie siódmej z południa umarł we wsi Olszewko Paweł syn Stanisława i Teofili z Barzykowskich małzonkow Maliszewskich cztery lat liczący 1853, KAZR 104; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Młp: Maleszowa, kiel., gm. Pierzchnica; Maz: Maliszew-Porkusy, dziś Maliszewo-Perkusy, Maliszewo Łynki, łomż., gm. Zawady (za: SEM cz. 3, s. 112); też od nazwy miejscowości Maleszew, Maleszewo, Malesze (za: SHNO cz. 1, s. 224)  formantem –(ew)ski.

Forma żeńska: dnia onegdajszego [<20.11] o godzinie jedynastej z południa umarła Antonina Maliszewska szlachcianka lat sześćdziesiąt cztery licząca gospodyni zamieszkała we wsi Olszewo córka Michała i Ewy z Jezierskich małzonkow Witkowskich z Porytego zostawiwszy po sobie owdowiałego męza Michała Maliszewskiego i dzieci 1842, KAZR 120.

MALEWSKI: Piotr Malewski włoscianin gospodarz we wsi Romany lat trzydziesci pięc ojciec zmarłego [świadek zgonu Andrzeja Malewskiego w Romanach] 1840, KAZR 109; dnia onegdajszego umarł we wsi Romany Andrzej Malewski [<23.11] włoscianin syn Piotra i Justyny z Romanowskich Małzonkow Malewskich z Roman 1840, KAZR 109; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Malewo, leszcz., gm. Gostyń (za: SEM cz. 3, s. 112) formantem –ski.

MALINOWSKI: Jan Malinowski szlachcic pisarz Dworu Romany lat dwadziescia szesc [świadek zgonu Porowinskiego Franciszka w Romanach] [sygnatariusz Jan Malinowski] 1839, KAZR 117; Jan Malinowski pisarz dworu Romany lat dwadziescia szesc [świdek zgonu Stanisława Jaworskiego w Romanach] [sygnatariusz Jan Malinowski] 1839, KAZR 118; dnia drugiego tegoz miesiąca [02.11] o godzinie piątej z północy umarł we wsi Romany Jan Malinowski pisarz prowentowy lat trzydziesci trzy liczący syn Walentego  i Marceli z Kalinowskich zostawiwszy po sobie owdowiałą zonę Cecylię Malinowską i dzieci 1842, KAZR 116; Michał Malinowski wyrobnik lat piędziesiąt (…) ze wsi Dzięgielewska [świadek zgonu Maryanny Malinowskiej w Dzięgielach] 1854, KAZR 64; Michał Malinowski ojciec zmarłej wyrobnik lat piędziesiąt (…) ze wsi Dzięgiele [świadek zgonu Adama Malinowskiego w Dzięgielach] 1854, KAZR 96; dnia przedwczorajszego [14/26.11] o godzinie drugiej z północy umarł we wsi Dzięgiele urodzony w Lachowie Adam syn Michała i Anny z Olszewskich małzonkow Malinowskich wyrobnik włoscianin lat osm mający 1854, KAZR 96; Stanisław Malinowski wyrobnik lat piędziesiąt sześć liczący (…) ze wsi Gardoty [świadek zgonu Franciszka Wierzbowskiego w Gardotach] 1855, KAZR 11; Stanisław Malinowski wyrobnik lat dwadziesci cztery (…)  z Rogal [ojciec zmarłego, świadek zgonu Mateusza Malinowskiego

w Rogalach] 1865, KAZR 84; dnia wczorajszego [28.08] o godzinie jedenastej wieczór umarł w Rogalach tam urodzony Mateusz Malinowski syn wyrażonego Stanisława i Antoniny z Trzonkowskich lat dwa mający  1865, KAZR 84; Franciszek Malinowski lat piędziesiąt jeden ojciec zmarłej wyrobnik z Olszewa [świadek zgonu Anny Malinowskiej w Olszewie] 1867, KAZR 51; Stanisław Malinowski lat czterdzieści liczący, gospodarze z Roman [sygnatariusz: S. Malinowski; świadek zgonu Jana Kowalewskiego w Romanach] 1919, KAZR 32; Stanisław Malinowski lat czterdzieści liczący, gospodarze z Roman [sygnatariusz: S Malinowski; świadek zgonu Wawrzyńca Samełki w Romanach] 1919, KAZR 42; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Krpłd: Malinówka, krośn., gm. Haczów (za: SEM cz. 3, s. 112); od nazwy osobowej Malina lub nazwy miejscowości Malinowo (za: SHNO t. I, s. 225) formantem –(ow)ski.

Forma żeńska: dnia przedwczorajszego [27.07/08.08] o godzinie piątej z południa umarła we wsi Dzięgiele w Ławsku urodzona Maryanna córka Michała i Anny z Olszewskich małzonkow Malinowskich lat dwa mająca 1854, KAZR 64; w dniu dwudziestym dziewiątym kwietnia roku bieżącego o godzinie osmej rano umarła w Olszewie Anna Malinowska miesięcy dziewięc mająca urodzona w Olszewie z Franciszka i Maryanny z Szymczykow małzonkow Malinowskich 1867, KAZR 51.

(MATYSZEWSKI) Forma żeńska: w Wilamowie dnia dwudziestego czwartego bieżącego miesiąca [24.05], o godzinie szóstej rano umarła Katarzyna z Gutowskich Matyszewska wyrobnica, la siedemdziesiąt licząca, córka rodzicow niewiadomych, urodzona w Kowalewie parafii Lachowo, wdowa po Wawrzyńciu Matyszewskim 1919, KAZR 39; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Matyski, Matyszki (za: SHNO t. I, s. 233) formantem –ewski.

MICHAŁOWSKI: Stanisław Michałowski lat trzydziesci pięc (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Bardzikowo [świadek zgonu Jana Grądzkiego w Bardzikowie] 1839, KAZR 41; Jan Michałowski włoscianin wyrobnik we wsi Kurkowo lat trzydziesci ojciec zmarłej  [temuż tamże] umarła Katarzyna Michałowska [14.09] włóscianka lat dwa córka Jana i Maryanny z Zaorskich Małzonkow Michałowskich z Kurkowa 1839, KAZR 78;  Jan Michałowski lat trzydziesci osm syn zmarłego wyrobnik (…) ze wsi Romany [świadek zgonu Piotra Michałowskiego w Romanach] 1841, KAZR 58; dnia wczorajszego [30.06 w Romanach]  umarł Piotr Michałowski włoscianin zebrak lat osiemdziesiąt zostawiwszy po sobie owdowiałą zonę Ewę Michałowską z Roginskich[?] 1841, KAZR 58; Stanisław Michałowski włoscianin wyrobnik ze wsi Bardzikowo lat piędziesiąt mający ojciec zmarłej  [świadek zgonu Julianny Michałowskiej w Bardzikowie] 1842, KAZR 22; zawarte zostało religijne małzenstwo [22.01/03.02] między Antonem Michałowskim kawalerem urodzonym we wsi Barzykowo ze Stanisława i Maryanny z Kozikowskich małzonkow Michałowskich tamze przy rodzicach zostającym lat dwadziesci cztery mającym a Marcellą Mroczkowską 1856, KAMR 7; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Michałowice, płoc., gm. Góra Św. Małgorzaty; Młp: Michałowice, krak., gm. Michałowice; Krpłd: Michałowice (za: SEM cz. 3, s. 116) formantem –ski.

Forma żeńska: dnia wczorajszego [03.02] o godzinie piątej z południa umarła we wsi Bardzikowo Julianna Michałowska włoscianka lat trzy licząca córka Stanisława i Maryanny z Kozikowskich małzonkow Michałowskich z Bardzikowa 1842, KAZR 22; w dniu trzydziestym maja roku bieżącego o godzinie trzeciej rano umarła w Barzykowie Maryanna Michałowska lat piędziesiąt mająca Żebraczka urodzona w Barzykowie z rodzicow z imienia i nazwiska niepamiętnych zostawiwszy po sobie owdowiałego męża Stanisława Michałowskiego 1866, KAZR 50.

MIECZKOWSKI: Paweł lat szescdziesiąt, szlachcic, gospodarz w Olszewie, [świadek zgonu Anastazji Jurkiej w Olszewie] 1838, KAZR 4; Andrzej Mieczkowski lat piędziesiąt liczący, szlachcic, wyrobnik ze wsi Mieczki, ojciec zmarłej [Rozalii Mieczkowskiej we wsi Mieczki]1838, KAZR 41; Stanisław Mieczkowski lat czterdziesci mający [szlachcic ze wsi Mieczki, świadek zgonu Rozaki Mieczkowskiej we wsi Mieczki] 1838, KAZR 41; Marcin Mieczkowski lat czterdziesci pięc szlachcic gospodarz zamieszkały wewsi Mieczki [świadek zgonu Anieli Mieczkowskiej w Mieczkach] 1838, KAZR 54; Paweł Mieczkowski lat dwadziescia dwa szlachcic z Mieczk [świadek zgonu Anieli Mieczkowskiej w Mieczkach] 1838, KAZR 54; Dominik Mieczkowski lat trzydziesci trzy szlachcic gospodarz z Bagienic [świadek zgonu Anny Dzięgielewskiej w Bagienicach] 1838, KAZR 64; Antoni Mieczkowski lat dwadziescia osm liczący szlachcic gospodarz zamieszkały wewsi Mieczki [świadek zgonu Pauliny Mieczkowskiej w Mieczkach] 1838, KAZR 70; Ludwik Mieczkowski lat trzydziesci  obedwa [świadkowie zgonu Macieja Włodkowskiego w Mieczkach] szlachta gospodarze wewsi Mieczki zamieszkali 1838, KAZR 79; Antoni Mieczkowski lat dwadziescia osm mający obedwa [świadkowie zgonu Macieja Włodkowskiego w Mieczkach] szlachta gospodarze wewsi Mieczki zamieszkali 1838, KAZR 79; Ludwik Mieczkowski ze wsi Bagienice lat dwadziescia sześć mający szlachta [świadkowie zgonu Jidzigo Baginskiego w Bagienicach] gospodarze 1838, KAZR 82; Paweł Mieczkowski lat szescdziesiąt trzy szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Olszewo [świadek zgonu Antoniego Moniuszki w Olszewie] 1839, KAZR 4; Kiljan Mieczkowski lat dwadziescia dwa syn zmarłego i Maciey Mieczkowski lat pięcdziesiąt pięc mający szlachta gospodarze ze wsi Bagienice [świadkowie zgonu Adama Mieczkowskiego tamże] 1839, KAZR 20; we wsi Bagienice [17.02] umarł Adam Mieczkowski szlachcic gospodarz zamieszkały wewsi Bagienice lat pięcdziesiąt pięc liczący syn Jozefa i Kunegundy z Wierciszewskich Małzonkow Mieczkowskich z Bagienic zostawiwszy po sobie owdowiałą zonę Magdalenę z Bardowskich i dzieci 1839, KAZR 20; Wojciech Mieczkowski lat dwadziescia dwa, syn zmarłego (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Olszewo [świadek zgonu Pawła Mieczkowskiego w Olszewie] 1839, KAZR 24; wewsi Olszewo umarł Paweł Mieczkowski [01.03] szlachcic gospodarz zamieszkały wewsi Olszewo lat szescdziesiat trzy liczacy syn Barłomieja i Maryanny z biedrzyckich Małzonkow Mieczkowskich zostawiwszy posobie owfdowiała zonę Maryannę z Zelechowskich i dzieci. 1839, KAZR 24;  Ludwik Mieczkowski lat trzydziesci jeden (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Mieczki [świadkowie zgonu Rozali Włodkowskiej w Mieczkach] 1839, KAZR 43; Michał Mieczkowski szlachcic gospodarz zamieszkały we wsi Mieczki lat dwadziescia siedm [swiadek zgonu wiktorii Mieczkowskiej w Mieczkach]   1839, KAZR 66; Ludwik Mieczkowski lat dwadziescia szesc i Kiliam Mieczkowski lat dwadziescia dwa (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Bagienice [świadkowie zgonu Pauliny Mieczkowskiej w Bagienicach] 1839, KAZR 68; Stanisław Mieczkowski lat dwadziescia trzy szlachcic gospodarz zamieszkały we wsi Mieczki i Wojciech Mieczkowski szlachcic zamieszkały we wsi Bagienice lat szescdziesiat (…) gospodarze umarł we wsi Mieczki Grzegorz Mieczkowski [19.09] lat dwa syn Stanisława i Maryanny z Mieczkowskich Małzonkow Mieczkowskich z Mieczek. 1839, KAZR 79; Wojciech Mieczkowski lat szesdziesiąt mający (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Bagienice [świadek zgonu Szymona Wierciszewskiego  Bagienicach] 1839, KAZR 99;Andrzej Mieczkowski szlachcic wyrobnik lat iedemdziesiąt (…) zamieszkały we wsi Mieczki [świadek zgonu Małgorzaty Mieczkowskeij w Mieczkach] 1839, KAZR 103; Maciej Mieczkowski lat piędziesiąt siedm ze wsi Bagienice (…) szlachta gospodarze [świadek zgonu Antoniego Sokołowskiego w Bagienicach] 1839, KAZR 105; Antoni Mieczkowski szlachcic gospodarz zamieszkały we wsi Mieczki lat dwadziescia osm syn zmarłego tudziez Ludwik Mieczkowski szlachcic gospodarz ze wsi Mieczki [sygnatariusz Ludwik Mieczkoszky] 1839, KAZR 109; umarł we wsi Mieczki Tomasz Mieczkowski [18.12] szlachcic gospodarz zameszkały we wsi Mieczki wdowiec po zmarłej zonie Katarzynie z Tofiłowskich lat siedemdziesiat (…) syn Łukasza Mieczkowskiego niepamiętnej Matki pozostawiwszy po sobie dzieci. 1839, KAZR 109; umarł we wsi Mieczki Gabryel Mieczkowski [20.12] szlachcic gospodarz lat osiemdziesiąt (…) ze wsi Mieczki syn Jana (…) zostawiwszy po sobie owdowiałą zonę Konstancję z Pieniązkow i dzieci. 1839, KAZR 119;  Jakub Mieczkowski lat trzydziesci dwa ze wsi Mieczki [świadek zgonu Gabryela mieczkowskiego w Mieczkach] 1839, KAZR 119; Antoni Mieczkowski lat dwadziescia dziewięc ze wsi Mieczki Mąz Zmarłej (…) obedwa gospodarze szlachta [świadek zgonu Katarzyny Mieczkowskiej w Mieczkach] [sygnatariusz: antoni mieczkowski]  1840, KAZR 42; Michał Mieczkowski lat dwadziescia siedm ojciec zmarłego  (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Mieczki [świadek zgonu Jana Mieczkowskiego w Mieczkach] 1840, KAZR 49; umarł Jan Mieczkowski [25.03] szlachcic lat trzy syn Michała i Anny z Piersiolskich Małzonkow Mieczkowskich z Mieczek. 1840, KAZR 49; Marcin Mieczkowski lat czterdzisci pięc ojciec zmarłego i Antoni Mieczkowski lat dwadziescia dziewięc (…) szlachta gospodarze zamieszkali we wsi Mieczki [sygnatariusz: antoni mieczkowski] 1840, KAZR 70; umarł Paweł Mieczkowski [13.05] szlachcic miesięcy dwa syn Marcina i Teresy z Konopkow Małzonkow Mieczkowskich z Mieczek. 1840, KAZR 70; Wojciech Mieczkowski lat szescdziesiąt i Maciej Mieczkowski lat szescdziesiąt (…) szlachta gospodarze ze wsi Bagienice [świadkowie zgonu Karoliny Mieczkowskiej w Bagienicach] 1840, KAZR 82; Franciszek Mieczkowski szlachcic gospodarz lat czterdziesci (…) ze wsi Olszewo [świadek zgonu Franciszka Cudnikowskiego w Olszewie] 1840, KAZR 104; Jozef Mieczkowski szlachcic gospodarz ze wsi Bagienice lat czterdziesci cztery  [świadek zgonu Scholastyki Npiorkowskiej w Mieczkach] 1840, KAZR 114;  Ludwik Mieczkowski lat trzydziesci mający ze wsi Mieczki  [świadek zgonu Maryanny Mieczkowskiej w Mieczkach] 1840, KAZR 117; Antoni Mieczkowski lat dwadziescia dziewięc ojciec zmarłego ze wsi Mieczki (…) szlachta [świadek zgonu Tomasza mieczkowskeigo w Mieczkach] [sygnatariusz: a mieczkowski] 1840, KAZR 119; umarł we wsi Mieczki Tomasz Mieczkowski [15.12] szlachcic rok jeden mający syn Antoniego i Katarzyny z Cedrowskich Małzonkow Mieczkowskich ze wsi Mieczki. 1840, KAZR 119; Dominik Mieczkowski lat trzydziesci (…) szlachta gospodarze ze wsi Bagienice [świadek zgonu Antoniego Wierciszewskiego w Bagienicach] 1840, KAZR 125; Jozef Mieczkowski lat czterdziesci (…) szlachta gospodarze ze wsi Bagienice [śiadke zgonu Jana Baginskiego w Bagienicach] 1841, KAZR 2; Walenty Mieczkowski ojciec zmarłej lat dwadziescia cztery (…) szlachta gospodarze ze wsi Kurkowo [świadke zgonu Moniki Sokołowskiej w Kurkowie] 1841, KAZR 9; Jakub Mieczkowski ze wsi Mieczki lat czterdziesci trzy (…) szlachta gospodarze [świadek zgonu Jozefa Mieczkowskiego w Mieczkach] 1841, KAZR 33; dnia dzisiejszego umarł Jozef Mieczkowski szlachcic tydzień jeden liczący syn Jakuba i Julianny z Mikuckich  małzonkow Mieczkowskich ze wsi Mieczki 1841, KAZR 33;  Jan Mieczkowski ojciec zmarłej lat trzydziesci i Paweł Mieczkowski lat dwadziescia trzy obedwa szlachta gospodarze ze wsi Mieczki [świadek zgonu Katarzyny Mieczkowskiej w Mieczkach] 1841, KAZR 54; Franciszek Mieczkowski lat czterdzisci pięc ojciec zmarłej (…) szlachta gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Jozefy Mieczkowskiej w Olszewie] 1841, KAZR 69; Michał Mieczkowski lat dwadziscia dziewięc ojciec zmarłego (…) szlachta gospodarze ze wsi Mieczki [świadek zgonu Stanisława Mieczkowskiego w Mieczkach] 1841, KAZR 77; Marcin Mieczkowski lat trzydziesci mający (…) szlachta gospodarze ze wsi Mieczki [świadek zgonu Stanisława Mieczkowskiego w Mieczkach] 1841, KAZR 77; dnia wczorajszego [16.08] umarł we wsi Miczki Stanisław Mieczkowski szlachcic lat dwa liczący syn Stanisłąwa i Anny z Piersiolskich małzonkow Mieczkowskich z Mieczek 1841, KAZR 77; Stanisław Mieczkowski lat dwadziescia pięc ojciec zmarłęgo i Wojciech Mieczkowski lat siedemdziesiąt obedwa szlachta gospodarze ze wsi Mieczki [świadkowie zgonu Julianny Mieczkowskiej we wsi Mieczki] 1841, KAZR 79; Franciszek Mieczkowski szlachcic gospodarz lat czterdziesci mający (..) ze wsi Olszewo [świadek zgonu Wawrzynca Bogusza w Olszewie] 1841, KAZR 88; dnia wczorajszego [31.08] umarł we wsi Obrytki Franciszek Mroczkowski szlachcic lat dwa liczący syn Adama i Maryanny z Kleszczewskich małzonkow Mroczkowskich z Mroczek 1841, KAZR 90; Jozef Mieczkowski ojciec zmarłego lat piędziesiąt i Paweł Mieczkowsk ilat dwadziescia trzy mająca obedway szlachta gospodarze ze wsi Mieczki [świzadkowie zgoun Leopolda Mieczkowskiego w Mieczkach] 1841, KAZR 89; dnia wczorajszego [30.08] (…) umarł we wsi Mieczki Leopold Mieczkowski szlachcic lat liczący syn Jjozefa i Agnieszki z Cwalinskich małzonkow Mieczkowskich z Mieczek 1841, KAZR 89;  Jakub Mieczkowski ojciec zmarłego ze wsi Mieczki lat trzydziesci pięc (…) szlachta gospodarze [świadek zdony Stanislawa Mieczkowskiego w Mieczkach] 1841, KAZR 92; dnia wczorajszego [04.09] (…) umarł we wsi Mieczki Stanisław Mieczkowski szlachcic lat siedm syn Jakuba i Julianny Z Mikuckich małzonkow Mieczkowskich ze wsi Mieczek 1841, KAZR 92; Ludwik Mieczkowski ojciec zmarłego lat trzydziesci  (…) szlachta gospodarze ze wsi Bagienice [świadek zgonu Jana Mieczkowskiego w Bagienicach] 1841, KAZR 94; dnia wczorajszego [05.09] (…) umarł we wsi Bagienice Jan Mieczkowski szlachcic lat dwa liczący syn Ludwika i Franciszki z Kleszczewskich małzonkow Mieczkowskich z Bagienic 1841, KAZR 94; Ludwik Mieczkowski lat trzydziesci ojciec zmarłego (…) szlachta gospodarze ze wsi Bagienice [świadek zgonu Stanisława Mieczkowskiego w Bagienicach] 1841, KAZR 95; dnia wczorajszego [08.09] (…) umarł we wsi Bagienice Stanisław Mieczkowski szlachcic lat cztery liczący syn Ludwika i Franciszki z Kleszczewskich małzonkow Mieczkowskich z Bagienic 1841, KAZR 95; Franciszek Mieczkowski lat czterdziesci (…) szlachta gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Adama Mieczkowskiego w Olszewie] 1841, KAZR 96; dnia dziewiątego tegoz miesiąca [09.09]  (…) umarł Adam Mieczkowski szlachcic zamieszkały we wsi Olszewo lat szescdziesiąt liczący syn Bartłomieja i Maryanny z Biedrzyckich małzonkow Mieczkowskich z Olszewa pozostawiwszy po sobie owdowiałą zonę Anielę Mieczkowską i dzieci 1841, KAZR 96; Paweł Mieczkowski syn  zmarłego lat dwadziescia dwa (…) szlachta gospodarze ze wsi Mieczki [świadek zgonu Stanisława Mieczkowskiego w Mieczkach] 1841, KAZR 97; dnia wczorajszego [10.09] (…) umarł Stanisław Mieczkowski szlachcic gospodarz zamieszkały we wsi Mieczki lat siedemdziesiąt liczący syn Karola i Heleny z Włodkowskich małzonkow Mieczkowskich z Mieczk zostawiwszy po sobie owdowiała zonę ? z Roginskich Mieczkowską i dzieci 1841, KAZR 97; Marcin Mieczkowski lat czterdziesci szesc (…) szlachta gospodarze ze wsi Mieczki [świadek zgonu Stanisława Mieczkowskiego w Mieczkach] 1841, KAZR 97; Jozef Mieczkowski lat czterdziesci dwa i Maciej Mieczkowski lat trzydziesci trzy obedway szlachta gospodarze ze wsi Bagienice synowie zmarłey [świadkowie zgonu Anny Mieczkowskiej w Bagienicach] 1841, KAZR 101;Jozef Mieczkowski ze wsi Bagienice lat piędziesiąt mający (…) szlachta gospodarze [świadek zgonu Jana Poroskiego  Mieczkach] 1841, KAZR 111; dnia onegdajszego [<07.12] (…) umarł Wojciech Mieczkowski szlachcic lat siedemdziesiąt trzy liczący wdowiec po Barbarze Mieczkowskiej zamieszkały we wsi Olszewo syn niepamiętnych rodzicow 1841, KAZR 122; Ludwik Mieczkowski ze wsi Bagienice lat trzydziesci mający (…) szlachta gospodarze [świadek zgonu Teodozji Sabiny Kurzątkowskiej w Dzięgielach] 1841, KAZR 131; Jozef Mieczkowski lat cztrdziesci pięc mający (…) szlachta gospodarze ze wsi Bagienice [świadek zgonu Tomasza Dawida Baginskiego w Bagienicach] 1842, KAZR 1; Antoni Mieczkowski ze wsi Mieczki lat trzydziesci (…) szlachta [sygnatariusz: a. mieczkowski; świadek zgonu Karoliny Miczkowskiej w Mieczkach] 1842, KAZR 8; Marcin Mieczkowski szlachcic gospodarz lat czterdziesci pięc mający ze wsi Mieczki ojciec zmarłego i Paweł Mieczkowski lat dwadziesci dwa mającyszlachcic gospodarz ze wsi Mieczki [świadkowie zgonu Felixa Mieczkowskiego w Mieczkach] 1842, KAZR 16; dnia wczorajszego [17.01] o godzinie siódmej z południa we wsi Mieczki umarł Felix Mieczkowski szlachcic lat trzynascie syn Marcina i Teresy z Konopkow małzonkow Mieczkowskich z Mieczk  1842, KAZR 16; Jozef Mieczkowski ojciec zmarłej lat czterdziesci cztery  (…) szlachta gospodarze ze wsi Bagienice  [świadek zgonu Anny Mieczkowskiej z Bagienic] 1842, KAZR 35; Jozef Mieczkowski lat czterdziesci cztery (…) szlachta gospodarze z Bagienic [świadek powicia nieżywej córki Jozefowi i Katarzynie Baginskim w Bagienicach] 1842, KAZR 36; Jozef Mieczkowski lat czterdziesci pięc i Maciej Mieczkowski lat osiemdziesiąt mający (…) szlachty gospodarze ze wsi Bagienice [świadek zgonu Jana Kiliana Mieczkowskiego w Bagenicach] 1842, KAZR 48; dnia wczorajszego [09.03] o godzinie siódmej z północy umarł Jan Kilian Mieczkowski szlachcic gospodarz lat dwadziescia pięc liczący zamieszkały we wsi Bagienice syn Adama i Magdaleny z Bargłowskich małzonkow Mieczkowskich zostawiwszy po sobie owdowiałą zonę Wiktoryię z Mieczkowksich i dziecię 1842, KAZ R 48;   Ludwik Mieczkowski lat trzydzieci mający (…) szlachta gospodarze ze wsi Bagienice [świadek zgonu Maryanny Wierciszewskiej w Bagienicach] 1842, KAZR 51; Jozef Mieczkowski lat dwadziescia pięc (…) szlachta gospodarze ze wsi Rostki [świadek zgonu Jozefa Wiszowatego w Rostkach] 1842, KAZR 56; Ludwiki Mieczkowski lat trzydziesci osm ojciec zmarłej i Jozef Mieczkowski lat szescdziesiąt majacy szlachta gospodarze ze wsi Mieczki[sygnatariusz: Ludwik Mieczkoszky; świadkowie zgonu Julianny Mieczkowskiej w Mieczkach] 1842, KAZR 108; Jan Mieczkowski lat dwadziescia cztery i Paweł mieczkowksi lat dwadziescia trzy majacy obedway szlachta gospodarze ze wsi Mieczki [świadkowie zgonu Anny Mieczkowskiej w Mieczkach] 1842, KAZR 115; Jozef Mieczkowski syn zmarłej lat dwadziescia cztery (…) szlachta gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Franciszki Mieczkowskiej w Olszewie] 1842, KAZR 121; Antoni Mieczkowski ze wsi Mieczki ojciec zmarłego lat trzydziesci trzy [ sygnatariusz: Antoni Mieczkowksi; świadek zgonu Maryanny Mieczkowskiej w Mieczkach] 1842, KAZR 123; Ludwik Mieczkowski ze wsi Bagienice lat czterdziesci pięc liczący (…) gospodarze [świadek zgonu Kazimierza Gardockiego w Miesiołkach] 1852, KAZR 17; Ludwik Mieczkowski lat dwadziescia siedm liczący (…) gospodarze cząstkowi na Bagienicach [świadek zgonu Ewy Wierciszewskiej w Bagienicach] 1852, KAZR 18; Ludwik Mieczkowski lat czterdziesci osm i Paweł Mieczkowski syn zmarłego lat trzydziesci dwa liczący (…) gospodarze ze wsi Bagienice [świadkowie zgonu Wojciecha Mieczkowskiego w Bagienicach] 1852, KAZR 54; dnia przedwczorajszego [07/19.07] o godzinie osmej z południa umarł we wsi Bagienice Wojciech Mieczkowski pokątnik lat dziewiędziesiąt liczący syn Andrzeja i niepamiętnej matki małzonkow Mieczkowskich mąz pozostałej zony Rozalii z Wysockich 1852, KAZR 54; Daniel Mieczkowksi ojciec zmarłej lat trzydziesci i Jan Mieczkowski lat trzydziesci liczący (…) gospodarze ze wsi Mieczki [sygnatariusz: Daniel Mieczkowski; świadkowie zgonu Petroneli Mieczkowskiej w Mieczkach] 1852, KAZR 107; Paweł Mieczkowski ojciec zmarłej lat trzydziesci dwa  (…) gospodarze części na Mieczkach [świadek zgonu Kamili Mieczkowskiej w Mieczkach] 1853, KAZR 18; Jozef Mieczkowski lat dwadziesci siedm liczący (…) gospodarze części na Mieczkach [świadek zgonu Kamili Mieczkowskiej w Mieczkach] 1853, KAZR 18; Paweł Mieczkowski lat dwadziesci osm (…) ze wsi Olszewo [świadek zgonu Wiktorii Mieczkowskiej w Jurskich] 1853, KAZR 19; Józef Mieczkowski ojciec zmarłego lat trzydzieści  (…) osiedli naczęsci wsi Olszewo [świadek zgonu Juliana Mieczowskiego w Olszewie] 1853, KAZR 50; dnia przedwczorajszego [6/18.06] o godzinie trzeciej z południa umarł we wsi Olszewo tamże urodzony Julian syn Józefa i Anny ze Smiarowskich małzonkow Mieczkowskich jeden miesiac mający 1850, KAZR 50; Franciszek Mieczkowski ze wsi Mieczki lat trzydziesci [świadek zgonu Weroniki Wierzbowskiej w Olszewie] 1853, KAZR 76; Jan Mieczkowski ojciec zmarłej lat trzydziesci osm i Antoni Mieczkowski lat czterdziesci trzy liczący obedway gospodarze wsi Michny [świadkowie zgonu Rozalii Mieczkowskiej w Michnach] 1853, KAZR 94; Jozef Mieczkowksi lat trzydziesci siedm (…) gospodarze we wsi Olszewo [świadek zgonu Anny Dzieniszewskiej w Olszewie] 1853, KAZR 95; Łukasz Mieczkowski ojciec zmarłej lat dwadziesci pięć (…) gospodarze wsi Bagienice [świadek zgonu Emilii Mieczkowskiej w Bagienicach] 1853, KAZR 108; w przytomnosci (…) Franciszka Mieczkowskiego lat trzydziesci liczących (…) osiadłych na własnej części wsi Mieczki [sygnatariusz: Franciszek Mieczkowski; świadek ślubu Franciszki Mieczkowskiej z Mieczk i Jozefa Jurskiego z Rostek] 1854, KAMR 2; w przytomnosci (…) Antoniego Mieczkowskiego ze wsi Pluty gminy Kubra Parafii Przytuły lat czterdziesci szesc  (…) gospodarzy części własnej [świadek ślubu i Franciszka Xawerego Gardockiego z Gardot] 1854, KAMR 3; w przytomnosci (…) Ludwika Mieczkowskiego ze wsi Bagienice lat trzydziesci (…) gospodarzy [świadek ślubu Jozefaty Gardockiej z Mieszołk i Jana Kleszczewskiego z Obrytk] 1854, KAMR 9; w przytomnosci (…) Pawła Mieczkowskiego lat trzydziesci cztery i Jana Mieczkowskiego lat trzydziesci dwa liczących obedwu gospodarzy ze wsi Bagienice [świadek małżenstwa Barbary Baginskiej z Bagienic i Janem Broczkowskim z Mroczek] 1854, KAMR 11; w przytomnosci (…) Andrzeja Mieczkowskiego ze wsi Bagienice lat trzydziesci dwa szwagra nowo zaslubionej (…) gospodarzy [świadek ślubu Marianny Mieczkowskiej z Bagienic i Stanisławem Pieniązek z Pieniązków] 1854, KMR 16; w przytomnosci (…) Franciszka Mieczkowskiego z Mieczek Sucholaszczek lat trzydziesci liczących (…) gospodarzy [świadek ślubu i Tadeuszem Jurskim z Jurca Szlacheckiego] 1854, KAMR 19; W przytomnosci (…) Dominika Mieczkowskiego ze wsi Mieczki lat trzydziesci dwa liczących (…) gospodarzy [świadek ślubu Katarzyny Borawskiej z Olszewa i Franciszka Rydzewskiego z Jurca Szlacheckiego] 1854, KAMR 27; Maciej Mieczkowski lat trzydziesci osm liczący (…) gospodarze wsi Rostki [świadek zgonu Telesfora Obryckiego w Rostkach] 1854, KAZR 2; Michał Mieczkowski lat dwadziesci siedm liczący (…) gospodarze części wsi Olszewo [świadek zgonu Ludwika Borawskiego w Olszewie] 1854, KAZR 5; Franciszek Mieczkowski lat czterdziesci osm (…) gospodarze części wsi Bagienice [świadek zgonu Wiktorii Bagińskiej w Bagienicach] 1854, KAZR 9; Antoni Mieczkowski ojciec zmarłej lat czterdziesci trzy i Ludwik Mieczkowski lat czterdziesci pięć liczący obedway gospodarze wsi Mieczki [świadkowie zgonu Anny Mieczkowskiej w Mieczkach] 1854, KAZR 19; Wojciech Mieczkowski ojciec zmarłej lat trzydziesci siedm  (…) gospodarze części Olszewa [świadek zgonu Konstancji Mieczkowskiej w Olszewie] 1854, KAZR 21; Michał Mieczkowski ojciec zmarłego lat dwadziescia osm [świadek zgonu Jana Mieczkowskiego w Dzięgielach] 1854, KAZR 24; dnia onegdajszego [<8/20.03] o godzinie piątej z południa umarł w Dzięgielach Jan syn Michała i Teresy z Sokołowskich małzonkow Mieczkowskich pól godziny żyjący 1854, KAZR 24; Wojciech Mieczkowski lat trzydziesci cztery (…) gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Maryanny Baginskiej w Olszewie] 1854, KAZR 41; Jozef Mieczkowski ojciec zmarłego lat trzydziesci (…) gospodarze części wsi Olszewo [świadek zgonu Alexandra Mieczkowskiego w Olszewie] 1854, KAZR 44; dnia przedwczorajszego [04/26.04] o godzinie piątej z południa umarł we wsi Olszewo tam urodzony Alexander syn Jozefa ze Smiarowskich małzonkow Mieczkowskich dni siedm mający 1854, KAZR 44; Franciszek Mieczkowski lat czterdziesci (…) gospodarze ze wsi Barzykowo [świadek zgonu Kazimierza Nerkowskiego w Barzykowie] 1854, KAZR 55; Jan Mieczkowski ojciec zmarłej lat trzydziesci trzy i Paweł Mieczkowski lat trzydziesci pięć liczący obedway gospdoarze ze wsi Bagienice [świadkowie zgonu Małgorzaty Mieczkowskiej w Bagienicach] 1854, KAZR 73; Daniel Mieczkowski lat czterdziesci osm liczący (…) gospodarze we wsi Bagienice [świadek zgonu Katarzyny Wierciszewskiej w Bagienicach] 1854, KAZR 76; Walenty Mieczkowski lat trzydziesci osm (…) gospodarze we wsi Kurkowo [śiadek zgonu Jakuba Gąsiewskiego w Kurkowie] 1854, KAZR 84; Jozef Mieczkowski ojciec zmarłego lat trzydziesci siedm (…) gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Felixa Mieczkowskiego w Olszewie] 1854, KAZR 102; dnia onegdajszego [<7/19.12] o godzinie piątej umarł we wsi Olszewo tam urodzony Felix Mieczkowski syn Jozefa i Salomei z Jurskich małzonkow dwa tygodnie mający 1854, KAZR 102; Jan Mieczkowski lat trzydziesci trzy i Jan Mieczkowski lat czterdziesci jeden liczący obadway gospdoarze ze wsi Mieczki [świadkowie Jozefa Mieczkowksiego w Mieczkach] 1854, KAZR 105; dnia przedwczorajszego [10/22.12] o godzinie czwartej z południa umarł we wsi Mieczki tam urodzony Jozef syn Antoniego i Katarzyny z Cedrowskich małzonkow Mieczkowskich gospodarzy we wsi Mieczki kawaler lat dwadziesci dwa mający 1854, KAZR 105;  Karol Mieczkowski lat dwadziesci osm liczący (…) wyrobnicy ze wsi Sokoły [świadek zgonu Alexandra Odachowskiego w Sokołach] 1855, KAZR 5; Jan Mieczkowski lat trzydziesci trzy i Ludwik Mieczkowski lat trzydziesci dwa liczący obadway gospodarze ze wsi Bagienice [świadkowie zgonu Michał Baginskiego w Bagienicach] 1855, KAZR 14; Karol Mieczkowski lat dwadziescia osm liczący (…) gospodarze ze wsi Sokoły [świadek zgonu Anny Tafiłowskiej w Sokołach] 1855, KAZR 22; dnia przedwczorajszego [23.03/04.04] o godzinie jedynastej z północy umarł we wsi Pieniązki urodzony w Bagienicach Maciej Mieczkowski gospodarz lat piędziesiąt mający syn Kazimierza i niepamiętnej matki małzonkow Mieczkowskich mąz zony pozostałej wdową Katarzyny z Pieniązkow 1855, KAZR 25; Teofil Mieczkowski lat dwadziesci sześć (…) gospodarze ze wsi Pieniązki [świadek zgonu Franciszka Filochowskiego w Pieniązkach] 1855, KAZR 30;  Jozef Mieczkowski lat trzydziesci liczący (…) gospodarze ze wsi Dzięgiele [świadek zgonu Franciszka Konopki w Dzięgielach] 1855, KAZR 32; Walenty Mieczkowski ojciec zmarłego gospodarz lat czterdziesci (…) z Kurkowa [świadek urodzin nieżywego syna w Kurkowie] 1855, KAZR 38;  dnia przedwczorajszego o godzinie osmej z południa urodziło się w Kurkowie dziecię płci męskiej niezywo Walentego i Katarzyny z Sokołowskich małzonkow Mieczkowskich 1855, KAZR 38; Jozef Mieczkowski ojciec zmarłej lat piędziesiąt siedm i andrzje Mieczkowski brat zmarłej lat trzydziesci trzy liczący obadway gospodarze ze wsi Obrytki [świadkowie zgonu Julianny Mieczkowskiej w Obrytkach] 1855, KAZR 49;  Antoni Mieczkowski lat dwadziesci osm liczący (…) gospodarze ze wsi Kurkowo [świadek zgonu Andrzeja Rogowskiego w Kurkowie] 1855, KAZR 51; Wincenty Mieczkowski lat trzydziesci liczący (…) gospodarze ze wsi Pieniązki [świadek zgonu Jozefaty Mroczkowskiej w Pieniążkach] 1855, KAZR 52; Franciszek Mieczkowski ojciec zmarłej wyrobnik lat czterdziesci cztery ze wsi Mieczki i Andrzej Mieczkowski ze wsi Bagienice gospodarz lat trzydziesci dwa liczący [świadkowie zgonu Maryanny Mieczkowskiej w Bagienicach] 1855, KAZR 56; Ludwik Mieczkowski lat trzydziesci  syn zmarłej i Paweł Mieczkowski  lat trzydziesci cztery obadway gospodarze ze wsi Bagienice [świadkowie zgonu Magdaleny Mieczkowskiej w Bagienicach] 1855, KAZR 57; Andrzej Mieczkowski lat trzydziesci (…) gospdoarze ze wsi Obrytki [świadek zgonu Scholastyki Dardznskiej w Borawskiech] 1855, KAZR 59; Jan Mieczkowski ojciec zmarłego lat trzydziesci cztery i Ludwik Mieczkowski lat trzydziesci liczący (…) gospodarze ze wsi Bagienice [świadkowie zgonu Wojciecha Mieczkowskiego w Bagienicach] 1855, KAZR 67; dnia przedwczorajszego [22.07/03.08] o godzinie drugiej z południa umarł we wsi Bagienice tam urodzony Wojciech syn Jana i Izabeli ze Strękowskich małzonkow Mieczkowskich dni pięc mający 1855, KAZR 67; Jan Mieczkowski ojciec zmarłego lat trzydziesci cztery i Ludwik Mieczkowski lat trzydziesci obadwa gospodarze ze wis Bagienice [świadkowie zgonu Macieja Mieczkowskiego w Bagienicach] 1855, KAZR 68; dnia przedwczorajszego [22.07/03.08] o godzinie piątej z południa umarł we wsi Bagienice tam urodzony Maciej syn Jana i Izabeli ze Strękowskich małzonkow Mieczkowskich godzin siedm mający 1855, KAZR 68; Wawrzyniec Mieczkowski mąz zmarłej ze wsi Bagienice lat dwadziesci trzydziestego (…) gospodarze {świadek zgonu Maryanny Mieczkowskiej w Bagienicach} 1855, KAZR 79; Wawrzyniec Mieczkowski ojciec zmarłej we wsi Bagienice lat dwadziescia trzydziestego [świadek zgonu Rozalii Mieczkowskiej w Bagienicach] 1855, KAZR 80; Ludwik Mieczkowski lat czterdziesci trzy liczący (…) gospodarze ze wsi Rostki [świadek zgonu Mikołaja Jurskiego w Rostkach] 1855, KAZR 82; Ferdynand Mieczkowski mąz zmarłej lat siedmdziesiąt (…) gospodarze ze wsi Bagienice [świadek zgonu Maryanny Mieczkowskiej w Bagienicach] 1855, KAZR 85; Maciej Mieczkowski ojciec zmarłego lat trzydziesci cztery  (…) gospodarze ze wsi Rostki [świadek zgonu Jozefa Mieczkowskiego w Rostkach] 1855, KAZR 106; dnia przedwczorajszego [13.25.09] o godzinie piątej z pólnocy umarł we wsi Rostki tam urodzony Jozef syn Macieja i Rozalii z Jurskich małzonkow Mieczkowskich dni siedm mający 1855, KAZR 106; Michał Mieczkowski lat dwadziesci pięć (…) gospodarze we wsi Dzięgiele [świadek zgonu Jana Kozikowskiego w Dzięgielach] 1855, KAZR 110; Jan Mieczkowski ojciec zmarłego lat dwadziesci osm [świadek zgonu Kleofasa Mieczkowskiego w Olszewie] 1855, KAZR 111; dnia onegdajszego [<24.09/06.10] o godzinie osmej z południa umarł we wsi Olszewo tam urodzony Kleofas syn Jana i Katarzyny z Baginskich małzonkow Mieczkowskich tydzien jeden mający 1855, KAZR 111;   Andrzej Mieczkowski ojciec zmarłego lat trzydziesci sześć (…) gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Andrzeja Mieczkowskiego w Olszewie] 1855, KAZR 113; dnia onegdajszego [<4/16.10] o godzinie szóstej z północy umarł we wsi Olszewo Antoni syn Andrzeja i Ewy z Wierzbowskich małzonkow Mieczkowskich trzy lata mający 1855, KAZR 113; Walenty Mieczkowski zięc zmarłej lat czterdziesci  (…) gospodarze ze wsi Kurkowo [świadek zgonu Zofii Sokołowskiej w Kurkowie] 1855, KAZR 133; Walenty Mieczkowski ojciec zmarłej lat czterdziesci  (…) gospodarze ze wsi Kurkowo [świadek zgonu Teofili Mieczkowskiej w Kurkowie] 1855, KAZR 137; zawarte zostało religijne małzenstwo między Józefem Mieczkowskim młodziencem lat dwadziescia osm liczącym urodzonym przy rodzicach na gospodarstwie we wsi Mieczki Czarne parafii Przytulskiej zostającym synem Tomasza i Ewy z Mieczkowskich małzonkow Mieczkowskich [i Walerią Zielińską]1855, KAMR 4; zawarte zostało religijne [1/13.02] małzenstwo między Karolem Miczkowskim wdowcem po zognie swej zony Karoliny z Rydzewskich (…) we wsi Mieczkach urodzonym i na gospodarstwie zamieszkałym, synem niegdy Michała i żyjącej Tekli z Mocarskich małzonkow Mieczkowskich lat dwadziesci jeden mającym a Panna Emilia Gromadzką 1855, KAMR 8; zawarte zostało religijne małzeństwo [6/18.02] między Franciszkiem Mieczkowskim [sygnatariuszem: T. Mieczkowski] kawalerem urodzonym z Marcina i Teresy z Konopkow małzonkow Mieczkowskich we wsi Mieczki Sucholaski tam przy rodzicach zostającym lat trzydziesci mającym a panną [Marianną Kownacką] 1855, KAMR 9; w przytomnosci (…) Jana Mieczkowskiego ze wsi Mieczki lat trzydziesci dwa (…) gospodarzy [świadek ślubu Marianny Cwaliny i Leona Baginskiego] 1855, KAMR 10; w przytomnosci (…)  Jana Mieczkowskiego ze wsi Bagienice lat dwadziescia trzy (…) gospodarzy [świadek ślubu Anny Baginskiej i Franciszka Rostkowskiego] 1855, KAMR 16; o godzinie południowej stawili się Józef Mieczkowski ojciec zmarłego ze wsi Mieczki  (…) gospodarze [świadek zgonu Jozefaty Mieczkowskiej w Mieczkach] 1856, KAZR 3; Paweł Mieczkowski ojciec zmarłego lat trzydzieści  (…) gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Pawła Mieczkowskiego w Olszewie] 1856, KAZR 17; dnia onegdajszego [<23.01/04.02] o godzinie piątej z południa umarł we wsi Olszewo tam urodzony Paweł syn wyrażonego Pawła i Łucyi z Mieczkowskich małzonkow Mieczkowskich dni siedm mający 1856, KAZR 17;  Paweł Mieczkowski syn zmarłej lat trzydziesci szesc i Jan Mieczkowski lat trzydziesci cztery obedway gospodarze ze wsi Mieczki [świadkowie zgonu Rozalii Mieczkowskiej  we wsi Mieczki] 1856, KAZR 31; Piotr Mieczkowski lat trzydziesci osm i Ludwik Mieczkowski lat czterdzieści pięć obedway gospodarze ze wsi Mieczki [świadek zgonu Tomasza Porowskiego w Mieczkach] 1856, KAZR 57; Józef Mieczkowski lat czterdziesci i Józef Mieczkowski lat trzydziesci trzy liczący obedway gospodarze ze wsi Olszewo [świadkowie zgonu Maryanny Borowskiej w Olszewie] 1856, KAZR 55; Karol Mieczkowski lat trzydziesci (…) ze wsi Sokoły [świadek zgonu Piotra Odachowskiego w Sokołach] 1856, KAZR 64; Józef Mieczkowski lat trzydziesci ojciec zmarłego ze wsi Mieczki Czarne  [świadek zgonu Jana Mieczkowskiego w Rostkach] 1856, KAZR 74; dnia przedwczorajszego [08/20.05] o godzinie osmej z południa umarł we wsi Rostki tam urodzony Jan syn wyrazonego Jozefa i Waleryi z Zielinskich małzonkow Mieczkowskich zamieszkałych we wsi Mieczki Czarne dni pięc mający 1856, KAZR 74; Jan Mieczkowski ojciec zmarłej lat trzydziesci trzy i Jan Mieczkowski lat dwadziesci trzy liczący gospodarze ze wsi Bagienice [świadkowie zgonu Karoliny Mieczkowskiej w Bagienicach] 1856, KAZR 75; Jan Mieczkowski ojciec zmarłego lat trzydziesci trzy i Maciej Mieczkowski lat osmdziesiat liczący obedway gospodarze ze wsi Bagienice [świadek zgonu Andrzeja Mieczkowskiego w Bagienicach] 1856, KAZR 82; dnia przedwczorajszego [8/20.06] o godzinie trzeciej z południa umarł we wsi Bagienice tam urodzony Andrzej syn wyrazonego Jana i Izabelli z Tronkowskich małzonkow Mieczkowskich lat pięc mający 1856, KAZR 82; Wincenty Mieczkowski ojciec zmarłego ze wsi Pieńki lat czterdziesci i Jan Mieczkowski ze wsi Mieczki lat trzydziesci cztery liczący (…) gospodarze [świadkowie zgonu Franciszka Mieczkowskiego w Pieńkach] 1856, KAZR 93; dnia przedwczorajszego [16/28.07] o godzinie dziewiątej z północy  umarł we wsi Pieńki tam urodzony Franciszek syn wyrażonego Wincentego i Katarzyny z Konopkow małzonkow Mieczkowskich lat pięc mający 1856, KAZR 93;  Wojciech Mieczkowski ojciec zmarłej lat czterdziesci i Ludwik Mieczkowski lat szesdziesiat liczący obedway gospodarze cząstkowi wsi Mieczki [świadkowie zonu Wiktorii Mieczkowskiej w Mieczkach] 1856, KAZR 100;  Antoni Mieczkowski ojciec zmarłego lat czterdziesci pięc (…) gospodarze cząstkowi wsi Mieczki  [świadek zgonu Wincentego Mieczkowskiego w Mieczkach] 1856, KAZR 102;  dnia przedwczorajszego o godzinie południowej umarł we wsi Mieczki tam urodzony Wincenty syn wyrazonego Antoniego i Franciszki z Ramotowskich małzonkow Mieczkowskich drugi rok mający 1856, KAZR 102; Stanisław Mieczkowski lat czterdziesci i Piotr Mieczkowski lat czterdziesci liczący obydway gospodarze cząstkowi wsi Mieczki [świadkowie zgonu Leopolda Rydzewskiego  we wsi Mieczki] 1856, KAZR 144; Jozef Mieczkowski lat czterdziesci liczący (…) gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Stanisława Kurkowskiego w Olszewie] 1857, KAZR 5; Piotr Mieczkowski ze wsi Mieczki lat czterdziesci i Jan Mieczkowski ze wsi Bagienice lat dwadziesci pięc liczący obedway gospodarze synowie zmarłej [świadkowie zgonu Scholastyki Mieczkowskiej w Bagienicach] 1857, KAZR 9; Ludwik Mieczkowski gospodarz cząstkowy ojciec zmarłego lat trzydziesci i Jan Mieczkowski gospodarz lat dwadziesci pięc liczący (…) ze wsi Bagienice [świadkowie zgonu Adama Mieczkowskiego w Bagienicach] 1857, KAZR 10; dnia przedwczorajszego [24.01/05.02] o godzinie piątej z południa umarł we wsi Bagienice tam urodzony Adam syn wyrazonego Ludwika i Julianny z Kleszczewskich małzonkow Mieczkowskich miesięcy dwa mający 1857, KAZR 10; Jan Mieczkowski ze wsi Mieczki lat trzydziesci cztery liczący (…) gospodarze cząstkowi [świadek zgonu Wiktorii Filochowskiej w Pieniążkach] 1857, KAZR 21;  Dominik Mieczkowski alt piędziesiat i Ludwik Mieczkowski lat trzydziesci pięc liczący obedway gospodarze ze wsi Bagienice [świadkowei zgonu Tomasza Filochowskiego w Bagienicach] 1857, KAZR 28; Jan Mieczkowski ojciec zmarłej lat czterdziesci dwa i Ludwik Mieczkowski lat czterdziesci osm liczący (…) gospodarze ze wsi Mieczki [świadkowie zgonu Franciszki Mieczkowskiej w Mieczkach] 1857, KAZR 33;   Ludwik Mieczkowski wuj zmarłej lat trzydziesci i Ludwik Mieczkowski lat czterdziesci liczący obedway gospodarze cząstkowi we wsi Bagienice [świadkowie zgonu Franciszki Mieczkowskij w Bagienicach] 1857, KAZR 39; Daniel Mieczkowski ojciec zmarłej lat trzydziesci dwa (…) liczący obedway gospodarze cząstkowi we wsi Mieczki [świadek zgonu Heleny Mieczkowskiej w Mieczkach] 1857, KAZR 40; Jan Mieczkowski syn zmarłęgo lat trzydziesci pięć i Ludwik Mieczkowski lat czterdziesci liczący obedway gospodarze cząstkowi ze wsi Bagienice [świadkowie zgonu Macieja Mieczkowskiego w Bagienicach] 1857, KAZR 53; dnia przedwczorajszego [10/22.05] o godzinie siodmej z południa umarł we wsi Bagienice tam urodzony Maciej Mieczkowski pokątnik lat siedmdziesiat siedm liczący syn Anrzeja i Petronelli małzonkow Mieczkowskich wdowiec po zgonie Krystyny ze Szleszynskich 1857, KAZR 53; Józef Mieczkowski ojciec zmarłego lat czterdziesci  (…) gospodarze cząstkowi [świadke zgonu Stanisława Mieczkowskiego w Rostkach] 1857, KAZR 62; dnia przedwczorajszego [21.05/03.06] o godzinie piątej z południa umarł we wsi Rostki tan urodzony Stanisław syn wyrazonego Jozefa i Wiktoryi z Chludzinskich małzonkow Mieczkowskich lat dwa mający 1857, KAZR 62;   Jozef Mieczkowski lat trzydziesci pięć (…) gospodarze z wsi Olszewo [świadek zgonu Jana Klimaszewskiego w Olszewie] 1857, KAZR 71; Ludwik Mieczkowski mąz zmarłej lat piędziesiat dwa i Ludwik Mieczkowski lat trzydziesci liczący (…) gospodarze części wsi Bagienice [świadkowie zgonu Franciszki Mieczkowskiej w Obrytkach] 1857, KAZR 77; Piotr Mieczkowski ze wsi Mieczki lat czterdziesci (…) gospodarze [świadek zgonu Szczepana Rydzewskiego w Mieczkach] 1857, KAZR 85; Piotr Mieczkowski lat czterdziesci liczący (…) gospodarze cząstkowi wsi Mieczki [świadek zgonu Andrzeja Baginskiego w Mieczkach] 1857, KAZR 88;  Stanisław Mieczkowski lat czterdziesci liczący (…) gospodarze cząstkowi wsi Mieczki [świadek zgonu Pauliny Rydzewskiej w Mieczkach] 1857, KAZR 89;  Ludwik Mieczkowski ojciec zmarłego lat piędziesiąt i Ludwik Mieczkowski lat dwadziesci siedm liczący (…) gospodarze cząstkowi wsi Bagienice [świadkowie zgonu Daniela Mieczkowskiego w Bagienicach] 1857, KAZR 95; Ludwik Mieczkowski ze wsi Mieczki lat czterdziesci szesc (…) gospodarze [świadek niezywo narodzonej córki Józefa i Franciszki Jurskim w Rostkach] 1857, KAZR 110; Wojciech Mieczkowski ojciec zmarłej lat czterdziesci i Stanisław Mieczkowski lat czterdziesci gospodarze cząstkowi wsi Mieczki [świadkowie zgonu Katarzyny Mieczkowskiej w Mieczkach] 1857, KAZR 114; dnia przedwczorajszego [26.08/08.09] o godzinie dziewiątej z północy umarł we wsi Bagienice tam urodzony Daniel syn wyrażonego Ludwika i Franciszki z Kleszczewskich małzonkow Mieczkowskich lat cztery mający 1857, KAZR 95; [świadek niezywo narodzonego dzieciecia Józefowi i Franciszce Jurskim z Rostek] w obecnosci Ludwika Mieczkowskiego ze wsi Mieczki lat czterdziesci szesc 1857, KACHR 77; Andrzej Mieczkowski gospodarz własnej częsci wsi Olszewo lat trzydziesci liczący (…) okazał nam dziecię płci żenskiej urodzone w Olszewie dnia dwudziestego trzeciego października/czwartego listopada roku bieżącego o godzinie pólnocnej z niego  i jego małżonki Ewy z Wierzbickich lat rzydziesci mającej. Dziecięciu temu na chrzcie swiętym nade było imię Rozalia  1857, KACHR 93; Paweł Mieczkowski gospodarz własnej częsci wsi Olszewo lat trzydziesci pięc liczacy (…) okazał dziecię płci żenskiej oswiadczając iz jest urodzone dnia dwudziestego osmego maja/dziesiatego czerwca we wsi Olszewo o godzinie drugiej z południa z niego i jego małzonki Ludwiki z Mieczkowskich lat trzydziesci mającej. Dziecięciu temu na chrzcie swiętym w drugim dniu jego urodzoenia nadane było imię Małgorzata 1857, KACHR 99; [chrzest Małgorzaty córki Pawła i Ludwiki Mieczkowskich z Olszewa] w obecnosci Ludwika Mieczkowskiego ze wsi Bagienice lat trzydziesci dwa (…) gospodarzy 1857, KACHR 99; Antoni Mieczkowski gospodarz własnej częsci wsi Michny lat czterdziesci siedm liczący (…) okazał nam dziecię płci męskiej urodozne w Michnach dnia siedemnastego dwudziestego dziewiątego listopada roku bieżącgo o godzinie piątej z północy z niego i jego małzonki Franciszki z Ramotowskich lat cztrdziesci mającej. Dziecięciu temu na chrzcie swiętym dzis odbytym nadane było imię Mikołaj 1957 KACHR 112; w obecnosci Jana Mieczkowskiego gospodarza własnej częsci wsi Michny lat czterdziesci cztery [chrzestny przy Mikołaju synu Antoniego i Franciszki Mieczkowskich z Michn] 1857, KACHR 112; Jan Mieczkowski gospodarz częsci wsi Bagienice lat dwadziesci pięc liczący (…) okazałdziecię płci zenskiej oswiadczając ze się urodziło dnia przedwczorajszego [24.11/06.12] o godzinie piątej z północy z niego i jego małzonki Ludwiki z Gromadzkich lat trzydziesci mającej niezywo 1857, KACHR 115;  w obecnosci Ludwika Mieczkowskiego ze wsi Bagienice lat trzydziesci (…) gospodarzy [świadek urodzenia nieżywego córki Jana i Ludwiki Mieczkowskich z  Bagienic] 1857, KACHR 115; Ludwik Mieczkowski gospodarz własnej częsci wsi Bagienice lat trzydziesci dwa liczący (…) okazal dziecię płci męskiej urodzone w Bagienicach dnia przedwczorajszego [13/25.12] o godzinie jedenastej z niego i jego małzonki Julianny  Kleszczewskich lat trzydziesci mającej. Dziecięciu temu na chrzcie swiętym dzis odbytym nadane było imię Szczepan 1857, KACHR 124;  w obecnosci Ludwika Mieczkowskiego ze wsi Bagienice lat piędziesiąt (…) gospdoarzy  [chrzestny przy Szczepanie synu Ludwika i Julianny Mieczkowskich z Bagienic] 1857, KACHR 124; Andrzej Mieczkowski ojciec zmarłej lat czterdziesci (…) gospodarze ze wsi Olszewo [świadek zgonu Rozalii Mieczkowskiej w Olszewie] 1957 KAZR 124; Teofil Mieczkowski gospodarz cząstkowy wsi Pieniązki lat trzydziesci liczący (…) okazałdziecię płci męskiej urodzone w Pieniązkach dnia onegdajszego [<15/27.12] o godzinie osmej z pólnocy z niego i jego małzonki Julianny z Filechowskich lat dwadziesci siedm. Dziecięciu temu na chrzcie swiętym dzis odbytym nadane było imię Jan 1857, KACHR 126; Jozef Mieczkowski wujeczny brat zmarłej we wsi Obrytki lat szesdziesiąt i Paweł Mieczkowski ze wsi Bagienice lat trzydziesci cztery liczący obedway gospodarze [świadkowie zgonu Maryanny Bzury w Obrytkach] 1857, KAZR 134;  Jan Mieczkowski ojciec zmarłej lat dwadziesci pięc i Ludwik Mieczkowski lat trzydziesci liczący obedway gospodarze cząstkowi [świadkowie niezywo urodzonej córki z Ludwiki Mieczkowskiej w Bagienicach] 1857, KAZR 135; Stanisław Mieczkowski lat piedziesiąt dwa i Jan Mieczkowski lat cztrdzeisci dwa mający gospodarze na części własne w Mieczkach zamieszkali [świadkowie zgonu Wacława Mieczkowskiego w Mieczkach] 1864, KAZR 6; dnia wczorajszego [16.01] o godzinie trzeciej z południa w Mieczkach umarł Wacław Mieczkowski miesiecy osm majacy urodzony w Mieczkach ze Stanisława i Maryanny z Mieczkowskich małzonkow Mieczkowskich w Mieczkach na części własnej zamieszkałych 1864, KAZR 6;  Wojciech Mieczkowski lat czterdziesci osm mający, gospodarze na części własnej w Mieczkach zamieszkali [świadek zgonu Piotra Lipinskiego w Mieczkach] 1864, KAZR 8; Wojciech Mieczkowski lat czterdziesci pięc, gospodarze na części własnej w Olszewie zamieszkali [świadek zgonu Jozefa Baginskiego w Olszewie] 1864, KAZR 10; Ludwik Mieczkowski lat trzydzieści osm (…) gospodarze w części własnej w Bagienicach zamieszkali [świadek zgonu Józefa Mieczkowskiego w Bagienicach] 1864, KAZR 42;  wczoraj [10.04] o godzinie jedenastej w nocy w Bagienicach umarł Józef Mieczkowski dni cztery mający, syn Ludwika i Julianny 1864, KAZR 42; Teofil Mieczkowski lat trzydzieści dwa (…) ojciec zmarłej (…)  gospodarze na części własnej w Pieniążkach zamieszkali [świadek zgonu Julianny Mieczkowskiej w Pieniążkach] 1864, KAZR 57; Jan Mieczkowski lat czterdzieści pięć (…) gospodarze na części własnej w Bagienicach zamieszkali [ojciec zmarłego, świadek zgonu Gracjana Strękowskiego w Bagienicach] 1863 KAZR 63; Paweł Mieczkowski lat czterdzieści pięć liczący, gospodarze na części własnej w Bagienicach zamieszkali [stryj zmarłego, świadek zgonu Gracjana Strękowskiego w Bagienicach] 1864, KAZR 63; dnia wczorajszego [02.06] o godzinie piątej wieczór umarł w Bagienicach tam urodzony Gracjan Mieczkowski dni jeden mający syn Jana i Izabeli z Strękowskich  1864, KAZR 63;  Józef Mieczkowski lat pięćdziesiąt  (…) gospodarze cząstkowi w Rostkach zamieszkali [brat zmarłej, świadek zgonu Wiktorii Mieczkowskiej w Rostkach] 1864, KAZR 78; Jan Mieczkowski lat dwadziescia trzy (…) gospodarze w Bagienicach zamieszkali [ojciec zmarłego, świadek zgonu Franciszki Mieczkowskiej w Bgienicach] 1864, KAZR 81;Józef Mieczkowski lat siedemdziesiąt (…) gospodarze w Olszewie zamieszkali [świadek zgonu Katarzyny Mieczkowskiej w Olszewie] 1864, KAZR 87; Jan Mieczkowski lat trzydzieści dwa liczący, gospdoarze w Olszewie zamieszkali [świadek zgonu Katarzyny Mieczkowskiej w Olszewie] 1864, KAZR 87; Józef Mieczkowski lat czterdzięsci (…) gospodarze cząstkowi w Olszewie [ojciec zmarłego, świadek zgonu Wiktora Mieczkowskiego w Olszewie] 1864, KAZR 92; dnia przedwczorajszego [31.08] o godzinie piątej rano umarł w Olszewie tam urodzony Wiktor, syn Józefa i Anny z Śmiarowskich małzonków Mieczkowskich, rok jeden majacy 1864, KAZR 92;  Jan Mieczkowski z Mieczków lat czterdzieci cztery liczący gospodarze [świadek zgonu Grzegorza Jaczyńskiego w Pieniązkach] 1864, KAZR 130; Jan Mieczkowski lat pięćdziesiąt dwa (…)  gospodarze z Mieczków [ojciec zmarłego, świadek zgonu Antoniego Mieczkowskiego w Mieczkach] 1864, KAZR 131; Paweł Mieczkowski lat czterdzieści liczący, gospodarze z Mieczków [świadek zgonu Antoniego Mieczkowskiego w Mieczkach] 1864, KAZR 131;   dnia przedwczorajszego [14.12] o godzinie ósmej wieczór umarł w Mieczkach tam urodzony Antoni Mieczkowski syn wyrażonego Jana i Łucyi z Filipkowskich lat piętnaście mający 1864, KAZR 131; dnia wczorajszego [28.01] o godzinie pierwszej z północy umarł w Kurkowie tam urodzony Stanisław Mieczkowski syn Rozalii Mieczkowskiej panny miesiac jeden mający] 1865, KAZR 14; Karol Mieczkowski lat czterdzieści liczący, gospodarze z Sokołów [świadek zgonu Władysława Tafiłowskiego w Sokołach] 1865, KAZR 17; Wawrzeniec Mieczkowski z Bagienic lat trydzieści liczący gospodarze [świadek zgonu Pauliny Okurowskiej w Żelaskach] 1865, KAZR 19;  Józef Mieczkowski lat czterdzieści dwa liczący gospodarze z Olszewa [świadek zgonu Apolinarego Bzury w Olszewie] 1865, KAZR 21; Karol Mieczkowski lat czterzieści (…) gospodarze z Sokołów [zięć zmarłego, świadek zgonu Wojciecha Sokołowskiego w Rogalach] 1865, KAZR 24;  Ludwik Mieczkowski lat trzydzieści osm liczący gospodarze z Bagienic [świadek zgonu Kazimierz Dzięgielewskiego w Bagienicach] 1865, KAZR 29; Karol Mieczkowski lat czterdzieści liczący gospodarze z Sokołów [świadek zgonu Anny Trzaski w Sokołach] 1865, KAZR 27; Jan Mieczkowski lat czterdzieści osm (…)  gospodarze z Mieczków [ojciec zmarłego, świadek zgonu Kazimierza Mieczkowskiego w Mieczkach] 1865, KAZR 37; Stanisław Mieczkowski lat czterdzieści cztery liczący gospodarze z Mieczków [stryj zmarłego, świadek zgonu Kazimierza Mieczkowskiego w Mieczkach] 1865, KAZR 37; dnia wczorajszego [11.04] o godzinie jedenastej rano umarł w Mieczkach tam urodzony Kazimierz Mieczkowski syn wyrażonego Jana i Franciszki z Rydzewskich lat cztery majacy 1865, KAZR 37;  Józef Mieczkowski lat czterdzieści liczący gospodarze z Olszewa [śiwadke zgonu Wiktori Korykowskiej w Olszewie] 1865, KAZR 58; Michał Mieczkowski lat trzydzięsci osm i Józef Mieczkowski lat czterdzieści trzy liczący gospodarze z Olszewa [pierwszy jest stryjem zmarłej, świadek zgonu Korneli Korytkowskiej w Olszewie] 1865, KAZR 78; Jan Mieczkowski lat trzydzieści cztery (…) gospodarze z Olszewa [ojciec zmarłej, świadek zgonu Franciszki Mieczkowskiej w Olszewie] 1865, KAZR 104;  w dniu siódmego listopada roku bieżącego o godzinie trzeciej rano umarł w Bagienicach Xawery Mieczkowski dni siedm mający urodzony w Bagienicach z Jana i Izabelli z Strzkowskich małzonkow Mieczkowskich gospodarzy cząstkowych z Bagienic 1865, KAZR 114; Jan Mieczkowski lat czterdzieści cztery gospodarz z Bagienic [świadek zgonu Małgorzaty Dzięgielewskiej w Dzięgielach] 1865, KAZR 116; Jan Mieczkowski gospodarz ojciec zmarłej z Rostkow lat dwadzieścia cztery [świadek zgonu Anny Mieczkowskiej w Rostkach] 1865, KAZR 118; Piotr Mieczkowski lat pięćdziesiąt mający gospodarze w Mieczkach zamieszkali [świadek zgonu Karola Mieczkowskiego  Bagienicach] 1865, KAZR 125; w dniu dwudziestego drugiego listopada roku bieżącego o godzinie piątej rano umarł w Bagienicach Karol Mieczkowski gospodarz lat trzydzieści trzy mający urodzony w Mieczkach Czarnych Parafii Przytuły z niegdy Michała i Tekli z Mieczkowskich małżonków Mieczkowskich zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Emilię z Gromadzkich 1865, KAZR 125; Paweł Mieczkowski lat czterdzieści pięć z Bagienic  mający obadwa gospodarze [świadek zgonu Serafina Pieniązka w Pieniązkach] 1865, KAZR 136; Wojciech Mieczkowski lat piędziesiąt mający gospodarze w Olszewie zamieszkali [świadek zgonu Maryanny Baginskiej w Olszewie] 1865, KAZR 138; Ludwik Mieczkowski lat trzydzieści osm mający gospodarze w Bagienicach zamieszkali [świadek zgonu Franciszka Brzostowskiego w Bagienicach] 1866, KAZR 2; Stanisław Mieczkowski lat dwadzieścia dziewięć gospodarz z Olszewa [świadek zgonu Andrzeja Mieczkowskiego w Olszewie] 1866, KAZR 8; dnia trzynastego stycznia roku bieżącego o godzinie czwartej wieczorem  umarł w Olszewie Andrzej Mieczkowski lat piędziesiąt mający gospodarz urodzony w Olszewie z niegdy Franciszka i Agnieszki z Lisiewskich małżonków Mieczkowskich pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Ewę z Wierzbickich 1866, KAZR 8; Karol Mieczkowski lat czterdzieści jeden mający gospodarze w Sokołach  zamieszkali [świadek zgonu Stanisława Filipkowskiego w Sokołach] 1866, KAZR 16; Wojciech Mieczkowski lat piędziesiąt mający gospodarze w Michnach zamieszkali  [świadek zgonu Maryanny Bagienskiej w Mieczkach] 1866, KAZR 22; Jan Mieczkowski lat czterdzieści pięć mający gospodarze w Mieczkach zamieszkali  [świadek zgonu Marcelli Rydzewskiej w Mieczkach] 1866, KAZR 24; Ludwik Mieczkowski z Mieczkow lat piędziesiąt pięc mający dziad umarłego  [świadek zgonu Alexandra Jurskiego w Rostkach] 1866, KAZR 41; Michał Mieczkowski lat czterdzieści ojciec zmarłego tudzież Józef Mieczkowski lat piędziesiąt mający gospodarze w Olszewie zamieszkali [świadkowie zgonu Jana Mieczkowskiego w Olszewie] 1866, KAZR 45; w dniu szesnastym maja roku bieżącego o godzinie osmej rano umarł w Olszewie Jan Mieczkowski miesięcy cztery mający urodzony w Olszewie z Michała i Teresy z Sokołowskich małzonkow Mieczkowskich 1866, KAZR 45; Paweł Mieczkowski lat czterdzieści pięć ojciec zmarłej tudzież Jan Jan Mieczkowski  lat czterdzieści sześć gospodarze w Michnach zamieszkali [świadkowie zgonu Anny Mieczkowskiej w Mieczkach] 1866, KAZR 63;  Jan Mieczkowski lat trzydzieści trzy mający gospodarze w Bagienicach zamieszkali [świadek zgonu Karoliny Cwalinskiej w Bagienicach] 1866, KAZR 73; Jozef Mieczkowski lat czterdziesci trzy ojciec zmarłego (…)  gospodarze w Gardotach zamieszkali [świadek zgonu Katarzyny Mnichowskiej w Gardotach] 1866, KAZR 99; Marcin Mieczkowski mąż zmarłej lat szesdzieesiąt dwa tudziez Franciszek Mieczkowski lat czterdziesci trzy mający gospodarze w Mieczkach zamieszkali [świadkowie zgonu Teresy Mieczkowskiej w Mieczkach] 1866, KAZR 102; Jan Mieczkowski lat czterdziesci osm ojciec zmarłej tudzież Stanisław Mieczkowski lat piędziesiąt mający gospodarze w Mieczkach zamieszkali [świadkowie zgonu Alexandry Mieczkowskiej w Mieczkach] 1866, KAZR 104; Jan Mieczkowski gospodarz z Mieczkow lat piędziesiąt mający [świadek zgonu Teofili Dobrzyckiej w Rosochatem] 1866, KAZR 109; Jozef Mieczkowski lat czterdziesci pięć mający gospodarze w Olszewie zamieszkali [świadek zgonu Julianny Smiarowskiej w Olszewie] 1867, KAZR 3; Telesfor Mieczkowski lat trzydziesci pięć mający gospodarze w Olszewie  zamieszkali [świadek zgonu Maryanny Kossakowskiej w Olszewie] 1867, KAZR 5;  Wincenty Mieczkowski lat czterdziesci szesc mający gospodarze w Pieniązkach zamieszkali [świadek zgonu Jozefa Lipinskiego w Pieniązkach] 1867, KAZR 8; Ludwik Mieczkowski lat piędziesiat trzy gospodarze w Bagienicach zamieszkali  [świadek zgonu Adolfa Włodkowskiego w Bagienicach] 1867, KAZR 10; Jozef Mieczkowski lat piędziesiąt dwa tudziez Maciej Mieczkowski lat piędziesiąt mający gospodarze w Rostkach zamieszkali [świadkowie zgonu Romana Mieczkowskiego w Rostkach] 1867, KAZR 14; w dniu dwudziestym szostym lutego roku biezącego o godzinie czwartej wieczorem umarł w Rostkach Roman Mieczkowski dni dwadziescia jeden mający urodzony w Rostkach z Jana i Ewy z Sokołowskich małzonkow Mieczkowskich 1867, KAZR 14;  Jozef Mieczkowski lat czterdziesci pięć mąz zmarłej (…) gospodarze w Olszewie zamieszkali  [świadek zgonu Anny Mieczkowskie w Olszewie] 1867, KAZR 15; Stanisław Mieczkowski  lat trzydziesci mający gospodarze w Pieniązkach zamieszkali [świadek zgonu Karola Jaczynskiego w Pieniązkach] 1867, KAZR 44; Walenty Mieczkowski lat czterdziesci sześć mąz zmarłej z Pieniążk (…) gospodarze [świadek zgonu Katarzyny Mieczkowskiej w Pieniązkach] 1867, KAZR 48; Wojciech Mieczkowski lat czterdziesci osm mający gospodarze w Olszewie zamieszkali [świadek zgonu Teofili Smiarowskiej w Olszewie] 1867, KAZR 55; Karol Mieczkowski lat trzydziesci osm (…)  gospodarze w Sokołach zamieszkali  [świadek zgonu Apolinarego Rękiewicza w Sokołach] 1867, KAZR 59; Jana Mieczkowski lat dwadziescia sześć z Rostek gospodarze [świadek zgonu Kazimierza Sienickiego w Rostkach] 1867, KAZR 88; Paweł Mieczkowski lat czterdziesci szesc mający gospodarze w Bagienicach zamieszkali [świadek zgonu Jana Baginskiego w Bagienicach] 1866, KAZR 87; Michał Mieczkowski alt czterdziesci dwa mąz zmarłej tudziez Stanisław Mieczkowski lat trzydziesci pięc mający gospodarze w Olszewie zamieszkali [świadkowie zgonu Teresy Mieczkowskiej w Olszewie] 1868, KAZR 11; Wojciech Mieczkowski lat piędziesiat mający gospodarze w Olszewie zamieszkali [świadek zgonu Józefy Baginskiej w Olszewie] 1868, KAZR 16; Stanisław Mieczkowski ojciec zmarłego lat trzydziesci (…) gospodarze w Pieniązkach zamieszkali [świadek zgonu Piotra Mieczkowskiego w Pieniążkach] 1868, KAZR 29; w dniu dziesiątym marca roku biezącego o godzinie osmej wieczorem umarł w Pieniązkach Piotr Mieczkowski miesiąc jeden mający urodzony w Pieniązkach ze Stanisława i Maryanny z Dzięgielewskich małzonkow Mieczkowskich 1868, KAZR 29; Piotr Mieczkowski lat piędziesiąt mający z Mieczkow gospodarze [świadek ginu Maryanny Rydzewskiej w Mieczkach] 1868, KAZR 37; Szczepan Mieczkowski lat sześćdziesiat liczący (…) gospodarze z Rogienic [świadek zgonu Staisławy Filipkowskiej w Rogienicach] 1919, KAZR 28; Szczepan Mieczkowski lat sześćdziesiat liczący, gospodarze z Rogienic [świadek zgonu Stanisławy Filipkowskiej w Rogienicach] 1919, KAZR 28; Stanisław Mieczkowski lat czterdzieści (…) gospodarze z Grzymek [sygnatariusz: Stanisław Mieczkowski; świadke zognu Stefanii Mścichowskiej w Grzymkach] 1919, KAZR 47; Szczepan Mieczkowski lat sześcdziesiat gospodarze z Bagienic [świadek zgonu jakub mieczkowskiego w Bagienicach] 1919, KAZR 48; w Bagienicach dnia wczorajszego [25.07] o godzinie szóstej po południu umarł Jakub Mieczkowski osiem godzin liczący syn Tomasza i Rozalii z Mieczkowskich małżonkow Mieczkowskich gospodarzy 1919, KAZR 48; Szczepan Mieczkowski lat sześćdziesiąt, gospodarze z Bagienic  [świadek zgonu Antoniego Filipkowskiego w Bagienicach] 1919, KAZR 57; Piotr Mieczkowski lat czterdzieści pięć (…) gospodarze z Mieczkowski [świadek zgoni Stanisława Motusa w Mieczkach] 1919, KAZR 60; Tomasz Mieczkowski lat czterdzieści i Szczepan Mieczkowski lat pięćdziesiąt sześć liczący, gospodarze z Bagienic [świadek zgonu Katarzyny Kołakowskiej w Bagienicach] 1919, KAZR 73; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Maz: Mieczki, dziś Mieczki Czarne, łomż., gm. Jedwabne; Mieczki, dziś Mieczki Sucholaszczki, łomż., gm. Stawiski; Mieczki, łomż., gm. Rutki; Mieczki Pozimak, dziś Mieczki Poziemaki, ostroł., gm. Troszyn (za: SEM cz. 3, s. 116) formantem –owski.

Forma żeńska: umarła [Ramoty] Appolonia Mieczkowska (8.03) lat szescdziesiąt trzy licząca, szlachcianka, wyrobnica, córka z Soboszowskich pozostawiwszy po sobie owdowiałego męza 1838, KAZR 26; umarła w Mieczkach Rozalia Mieczkowska (24.04) lat dziewięc licząca córka Andrzeja i Antoniny z Kowalewskich małżonków Mieczkowskich pozostawiwszy po sobie rodziców 1838, KAZR 41; umarła we wsi Mieczki Aniela Mieczkowska szlachcianka dwa miesiące licząca Córka Marcina i Teresy z Konopkow małzonkow Mieczkowskich zostawiwszy po sobie rodzicow 1838, KAZR 54; umarła we wsi Mieczki Paulina Mieczkowska szlachcianka miesięcy cztery licząca Córka Antoniego i Katarzyny z Cedrowskich małżonków Mieczkowskich wewsi Mieczki zostawiwszy posobie Rodzicow 1838, KAZR 70; umarła we wsi Mieczki Wiktoria Mieczkowska [16.08] lat dwa szlachcianka  córka Michała i Anny z Piersialskich małzonkow Mieczkowskich. 1839, KAZR 66; umarła we wsi Bagienice Paulina Mieczkowska [19.08] szlachcianka lat dwa licząca córka Maryanny Mieczkowskiej Panny. 1839, KAZR 68; umarła we wsi Mieczki Małgorzata Mieczkowska [27.11] szlachcianka lat trzy licząca córka Andrzeja i Antoniny z Kowalewskich Małzonkow Mieczkowskich we wsi Mieczki zostawiwszy po sobie Rodzicow. 1839, KAZR 103; umarła Katarzyna Mieczkowska [16.03] szlachcianka gospodyni zamieszkała we wsi Mieczki lat dwadziescia siedm córka Tomasza i Kunegundy z Baginskich Małzonkow Cedrowskich z Michnow zostawiwszy po sobie owdowiałego Męza Antoniego Mieczkowskiego i dzieci. 1840, KAZR 42; zmarła Karolina Mieczkowska [06.07] szlachcianka lat siedem córka Ludwika i Franciszki z Kleszczewskich Małzonkow Mieczkowskich szlachty. 1840, KAZR 82; umarła we wsi Mieczki Maryanna Mieczkowska [<04.12] szlachcianka lat dwa licząca córka Jakuba i Julianny z Mieczkowskich Małzonkow Mieczkowskich szlachty ze wsi Mieczki 1840, KAZR 117; dnia dzisiejszego [17.06 w Mieczkach] umarła Katarzyna Mieczkowska córka Jana i Maryanny z Rogalskich małzonkow Mieczkowskich szlachty ze wsi Mieczki 1841, KAZR 54; dnia wczorajszego [28.07] umarła we wsi Olszewo Jozefata Mieczkowska lat trzynascie licząca córka Franciszka i Agnieszki z Liszewskich małzonkow Mieczkowskich z Olszewa 1841, KAZR 69; dnia wczorajszego [18.08] umarła Julianna Mieczkowska we wsi Mieczki szlachcianka lat dwa licząca córka Stanisława i Maryanny z Mieczkowskich małzonkow Mieczkowskich z Mieczk 1841, KAZR 79; dnia dziejszego [22.09] (…) umarła Anna Mieczkowska szlachcianka gospodyni lat osmdziesiąt licząca zamieszkała we wsi Bagienice córka niepamiętnych rodzicow zostawiwszy po sobie owdowiałego męza Kazimierza Mieczkowskiego i dzieci 1841, KAZR 101; dnia wczorajszego [11.01] (…) umarła Karolina Mieczkowska szlachcianka miesiecy dwa licząca we wsi Mieczki córka Antoniego i Franciszki z Ramotowskich małzonkow Mieczkowksich z Mieczkow 1842, KAZR 8;  dnia wczorajszego o godzinie osmej z południa umarła Anna Mieczkowska  szlachcianka dzien jeden licząca  córka Jozefa i Katarzyny z Baginskich małzonkow Mieczkowskich z Bagienic1842, KAZR 35; się urodziło [22.02] płci zenskiej niezywe rodzicom Jozefu i Katarzyny z Baginskich małzonkow Mieczkowskim szlachty ze wsi Bagienice 1842, KAZR 36; dnia wczorajszego [18.10] o godzinie dziesiatej z południa umarła we wsi Mieczki Julianna Mieczkowska szlachcianka lat szesc licząca córka Ludwika i Karoliny z Rostkowskich małzonkow Mieczkowskich 1942 KAZR 108; dnia dzisiejszego [04.11] o godzinie drugiej z północy umarła umarła Anna Mieczkowska szlachcianka rok jeden mająca  córka Kiliana i Wiktoryi z Mieczkowskich małzonkow Mieczkowskich szlachty ze wsi Mieczki 1842, KAZR 115; dnia dzisiejszego [23.11] o godzinie pierwszej z południa umarła Franciszka Mieczkowska szlachcianka lat piędziesiąt licząca zamieszkała we wsi Olszewo gospodyni wdowa po zgonie Grzegorza Mieczkowskiego córka Franciszka i Brygidy z Gutowskich małzonkow Korytkowskich z Olszewa 1842, KAZR 121; dnia wczorajszego [27.11] o godzinie pierwszej z południa umarła we wsi Mieczki Maryanna Mieczkowska szlachcianka tygodni dwa licząca córka Antoniego i Franciszki z Ramotowskich małzonkow Mieczkowskich 1842, KAZR 123; dnia przedwczorajszego [29.11/11.12] o godzinie piątej z południa umarła we wsi Mieczki tamze urodzona Petronella córka Daniela i Franciszki z Włodkowskich małzonkow Mieczkowskich lat trzy mająca 1852, KAZR 107;  dnia przedwczorajszego [7/19.02] o godzinie piątej z południa umarła we wsi Mieczki tamze urodzona Kamilla córka Pawła i Anny z Cwalinskich małzonkow Mieczkowskich siedem miesięcy mająca 1853, KAZR 18;  dnia przedwczorajszego [8/20.02] o godzinie siódmej z północy umarła we Wsi Olszewo tamze urodzona Wiktorya córka Adama i Salomei z Mieczkowskich małzonkow Jurskich dni cztery mająca 1853, KAZR 19; dnia przedwczorajszego [25.09/07.10] o godzinie siódmej rano umarła we wsi Michny tamże urodzona Rozalia córka Jana i Franciszki z Rydzewskich małzonkow Mieczkowskich dwa lata mająca 1853, KAZR 94; dnia przedwczorajszego [09/21.11] o godzinie piątej z południa umarła we wsi Baginice tam urodzona Emilia córka Łukasza i Julianny z Strękowskich małzonkow Mieczkowskich dni dziewięć mająca  1853, KAZR 108; religijne małżenstwo [18/30.01 między Jozefem Jurskim] a panną Franciszką Mieczkowską córką Ludwika i Karoliny z Rostkowskich małżonkow Mieczkowskich gospodarzy własnej części wsi Mieczki tam urodzony przy rodzicach zostający lat dwadziesci jeden mającej (…) Małzonkowie nowi oswiadczyli że intercyzy przedślubnej nie zawierali 1854, KAMR 2; religijne małzenstwo [29.08/10.09 między Stanisławem Pieniazek] a Panną Maryanną Mieczkowską córką niegdy Jozefa i zyjącej Scholastyki z Tyszkow małzonkow Mieczkowskich urodzoną we wsi Tyszki Parafii Kolna a zostającej przy matce we wsi Bagienice lat dwadziesci pięc majacą (…) Małzonkowie nowi oswiadczyli iz intercyzę przedslubną w Łomże przed rejentem Górskim dnia szóstego/osiemnastego sierpnia roku bieżącego zawarli 1854, KAZR 16;  dnia przedwczorajszego [30.01/11.02] umarła we wsi Olszewo Konstancja córka Wojciecha i Maryanny z Baginskich małzonkow Mieczkowskich dni pięć mająca 1854, KAZR 21; dnia przedwczorajszego [16/28.08] o godzinie piątej z południa umarła we wsi Bagienice tam urodzona Małgorzata córka Jana i Izabeli ze Strynkowskich małzonkow Mieczkowskich tydzien jeden mająca 1854, KAZR 73; dnia przedwczorajszego [09/21.11] o godzinie piątej z południa umarła we wsi Rostki tamze urodzona Antonina z pierwszego małzenstwa Wółkowa a z drugiego Mieczkowska córka Franciszka i Maryanny Mieczkowskich małzonkow Kowalewskich żebraczka wdowa lat szesdziesiąt mająca 1854, KAZR 93; dnia przedwczorajszego [30.05/11.06] o godzinie dziesiątej z północy umarła we wsi Obrytki a urodzona we wsi Bagienice Julianna Mieczkowska panna lat dwadziesci sześć mająca córka Jozefa i Katarzyny z Baginskich małzonkow Mieczkowskich 1855, KAZR 49; dnia przedwczorajszego [12/24.06] o godzinie siodmej z północy umarła we wsi Bagienice urodzona w Nagórkach Maryanna córka Franciszka i Tekli z Tyszkow małzonkow Mieczkowskich lat trzy mająca 1855, KAZR 56; dnia przedwczorajszego [14/26.06] o godzinie trzeciej z południa umarła we wsi Bagienice a urodzona w Radziłowie Magdalena Mieczkowska wdowa po Adamie Mieczkowskim pokątnica lat siedmdziesiąt mająca córka niepamiętnych imion rodzicow Bargłowskich 1855, KAZR 57; dnia przedwczorajszego [11/23.08] o godzinie osmej z północy umarła we wsi Bagienice Maryanna Mieczkowska lat dwadziesci  trzy mająca córka Adama i niepamiętnej matki małzonkow Filipkowskich żona męza pozostałego wdowcem Wawrzynca Mieczkowskiego 1855, KAZR 79;  dnia przedwczorajszego [11/23.08] o godzinie piątej z północy umarła we wsi Bagienice tam urodzona Rozalia córka Wawrzynca i Maryanny z Filipkowskich małzonkow Mieczkowskich rok jeden mająca 1855, KAZR 80; dnia przedwczorajszego o godzinie siodmej z południa umarła w Bagienicach urodzona w Sokołach Maryanna Mieczkowska lat siedmdziesiąt mająca córka Jakuba i niepamiętnej matki małzonkow Tafiłowskich zona męza pozostałego wdowcem Ferdynanda Mieczkowskiego 1855, KAZR 85; dnia przedwczorajszego [16/28.12] o godzinie czwartej z północy umarła we wsi Kurkowo tam urodzona Teofila córka Walentego i Katarzyny z Sokołowskich małżonkow Mieczkowskich lat cztery mająca 1855, KAZR 137;  zawarte zostało (…) [10/22.10 religijne małzeństwo między Michałem Korytkowskim] a Franciszką Mieczkowską Panną córką Jozefa Mieczkowskiego i według znania powszechnego Katarzyny z Baginskich a według Akt Seweryny z Maliszewskich małzonkow urodzonej w Bagienicach a zostającej przy rodzicach w Obrytkach lat dziewiętnascie mającej (…) małzonkowie nowi oswiadczyli iz intercyzę przedslubną w Łomzie przed Rejentem Smiarowskim dnia pietnastego/dwudziestego siodmego września roku bieżącego zawarli 1855, KAMR 18;  dnia przedwczorajszego o godzinie osmej z południa umarła we wsi Mieczki tam urodzona Jozefata corka wyrazonego Jozefa i Rozalii z Brzostowskich małzonkow Mieczkowskich jeden miesiac mająca 1856, KAZR 3; dnia przedwczorajszego [1/13.03] o godzinie dziesiatej z północy Rozalia Mieczkowska we wsi Mieczki umarła urodozna we wsi Rogienice lat siedemdziesiat majaca córka niepamiętnych z imion rodzicow Roginskich wdowa po Stanisławie Mieczkowskim 1856, KAZR 31; dnia przedwczorajszego [10/22.05 w Bagninicach] o godzinie osmej z południa umarła Karolina córka wyrażonego Jana Mieczkowskiego i Izabelli z Trykowskich małżonkow Mieczkowskich lat siedm mająca 1856, KAZR 75; dnia przedwczorajszego [08/20.08] o godzinie dziesiątej z północy umarła we wsi Mieczki tam urodzona Wiktorya córka wyrazonego Wojciecha i Maryanny z Ramotowskich małzonkow Mieczkowskich lat cztery mająca 1856, KAZR 100; dnia przedwczorajszego [24.01/05.02] o godzinie piątej z południa umarła we wsi Bagienice urodzona we wsi Tyszki Mieczkowska Scholastyka pokątnica lat szescdziesiat mająca córka rodzicow niepamiętnych wdowa po zgonie Jozefa Mieczkowskiego 1857, KAZR 9; dnia onegdajszego [<18/30.03] o godzinie siodmej z południa umarła we si Mieczki tam urodzona Franciszka córka wyrazonego Jana i Franciszki z Rydzewskich małzonkow Mieczkowskich lat trzy mająca 1857, KAZR 33;  dnia onegdajszego [<10/22.04] o godzinie dziesiątej z północy umarła we wsi Bagienice urodzona we wsi Wagi Franciszka córka niegdy Katarzyny Mieczkowskiej niezamęznej lat dziesięc mająca 1857, KAZR 39; dnia przedwczorajszego [10/12.04] o godzinie siodmej z południa umarła we wsi Mieczki tam urodzona Helena córka wyzej wyrazonego Daniela i Franciszki z Włodkowskich Małzonkow Mieczkowskich rok jeden mająca 1857, KAZR 40; dnia onegdajszego [<23.07/04.08] o godzinie siodmej z północy umarła e wsi Bagienice urodzona w Obrytkach Franciszka Mieczkowska lat czterdziesci osm mająca córka Stanisława i Rozalii z Mikuckich małzonkow Kleszczewskich żona męza pozostałego wdowcem Ludwika Mieczkowskiego 1857, KAZR 77; dnia przedwczorajszego [27.09/09.10] o godzinie południowej umarła we wsi Mieczki tam urodzona Katarzyna córka wyrazonego Wojciecha i Maryanny z Ramotowskich małzonkow Mieczkowskich  lat dwa majaca 1857, KAZR 114; dnia przedwczorajszego [28.10/09.11] o godzinie piątej z południa umarła we wsi Olszewo tam urodzona Rozalia córka wyrazonego Andrzeja i Ewy z Wierzbickich małzonkow Mieczkowskich dni osm mająca 1857, KAZR 124; dnia przedwczorajszego [24.11/08.11] o godzinie piątej z północy urodziło się [w Bagienicach] dziecię płci zenskiej niezywo z niego [Jana] i jego małzonki Ludwiki z Gromadzkich małzonkow Mieczkowskich 1857, KAZR 135;   Maryanna Mieczkowska [chrzestna przy Rozalii córce Onufrego i Maryanny Smiarowskich z Olszewa] 1859 KACHR 97; Anna Mieczkowska [chrzestna przy Mikołaju synu Antoniego i Franciszki Mieczkowskich z Michn] 1857, KACHR 112; Anna Mieczkowska [chrzestna przy Janie synu Teofila i Julianny Mieczkowksich z Pieniązków] 1857, KACHR 126; wczoraj [21.02] o godzinie piątej rano umarła Maryanna Mieczkowska wdowa po Pawle Mieczkowskim lat osmdziesiat mająca w Olszewie przy zięciu zamieszkała 1864, KAZR 25; dnia wczorajszego [17.05] o godzinie piątej wieczór umarła w Pieniążkach tam urodzona Julianna Mieczkowska miesięcy trzy mająca, córka Teofila i Julianny z Filochowskich 1864, KAZR 57; dnia przedwczorajszego [20.07] o godzinie osmej wieczór umarła w Rostkach tam urodzona Wiktoria Mieczkowska żona rolnika, córka  niegdy Ludwika i Maryanny małzonkow Chludzinskich lat czternaście mająca pozostawiwszy po sobie owdowiałego męża (…) Józefa Mieczkowskiego 1864, KAZR 78; dnia wczorajszego [23.07] o godzinie jedenastej wieczór umarła w Bagienicach Franciszka córka wyrażonego Jana i Józefy z Brzostowskich małzonkow Miczkowskich miesięcy cztery mająca 1864, KAZR 81; dnia przdwczorajszego [14.08] o godzinie piątej wieczór umarła w Olszewie a urodzona w Bagienicach Katarzyna Mieczkowska córka niegdy Macieja i Franciszki małżonków Napiórkowski lat sześćdziesiąt trzy mająca pozostawiwszy po sobie owdowiałego męża wyżej wyrażonego Józefa Mieczkowskiego 1864, KAZR 87;  dnia przedwczorajszego [15.10] o godzinie piątej wieczór umarła w Olszewie tam urodzona Franciszka Mieczkowska, córka wyrażónego Jana i Katarzyny z Bagińskich miesięcy siedm mająca 1865, KAZR 104; w dniu trzynastego listopada roku bieżącego o godzinie ósmej rano umarła w Rostkach Anna Mieczkowska  miesiecy dwa mająca urodozna w Rostkach z Jana i Ewy z Sokolowskich małzonków Mieczkowskich  1865, KAZR 118; w Dniu szesnastego czerwca roku bieżącego o godzinie jedenastej w nocy umarła w Olszewie Apolonia Mieczkowska lat osiemnascie mająca urodzona w Olszewie z niegdy Andrzeja i zyjącej Ewy z Wierzbickich małzonkow Mieczkowskich 1866, KAZR 53; w dniu dwunastego lipca roku bieżącego o godzinie trzeciej rano umarła w Mieczkach Anna Mieczkowska miesięcy osm mająca urodzona w Mieczkach z Pawła i Anny z Cwalinskich małzonkow Mieczkowskich 1866, KAZR 63; w dniu dwudziestym trzecim listopada roku bieżącego o godzinie osmej wieczorem umarła w Gardotach Katarzyna Mieczkowska miesięcy osm mająca urodzona w Gardotach z Jozefa i Karoliny z Gardockich małżonkow Mnichowskich 1866, KAZR 99; w dniu piątym grudnia roku bieżącego o godzinie dziewiątej rano umarła w Mieczkach Teresa Mieczkowska lat szesdziesiat sześć mająca urodozna w Dzięgielach z niegdy Bartłomieja i Katarzyny z Drozdowickich małżonkow Konopkow zostawiwszy po sobie owdowiałego męża Marcina Mieczkowskiego 1866, KAZR 102;  w dniu dziewiątym grudnia roku bieżącego o godzinie siodmej wieczorem umarła w Mieczkach Alexandra Mieczkowska lat dwa mająca urodzona w Mieczkach z Jana i Franciszki z Rydzewskich małżonkow Mieczkowskich 1866, KAZR 104; w dniu trzecim marca roku bieżącego o godzinie osmej wieczorem umarła w Olszewie Anna Mieczkowska lat trzydziesci osm mająca urodzona w Olszewie z niegdy Wojciecha i żyjącej Katarzyny z Borawskich małzonkow Smiarowskich zostawiwszy po sobie owdowiałego męża Jozefa Mieczkowskiego 1867, KAZR 15; w dniu trzecim kwietnia  roku bieżącego o godzinie osmej rano umarła w Olszewie Ewa Mieczkowska wdowa po Andrzeju Mieczkowskim lat czterdzieści dwa mająca urodzona w Nieszołkach z niegdy Antoniego i  Wiktoryi z Ramotowskich małzonkow Wierzbickich 1867, KAZR 34; w dniu dwudziestym czwartym kwietnia roku bieżącego o godzinie dziewiątej rano umarła w Pieniązkach Katarzyna Mieczkowska pierwszego slubu Pieniążkowa urodzona w Żelazkach z rodzicow niewiadomo z imienia Konopkow lat czterdziesci szesc mająca zostawiwszy po sobie owdowiałego męza Wincentego Mieczkowskiego 1867, KAZR 48; w dniu czwartym lutego roku bieżącego o godzinie osmej wieczorem umarła w Olszewie Teresa Mieczkowska lat trzydziesci szesc mająca urodzona w Dzięgielach z niegdy Ludwika i Katarzyny ze Skrodzkich małzonkow Sokołowskich  zostawiwszy po sobie owdowiałego męza Michała Mieczkowskiego 1868, KAZR 11.

 

MOCARSKI: religijne małzenstwo [1/13.02] między Janem Mocarskim kawalerem synem niegdy Wojciecha i zyjącej Maryanny z Rydzewskich małzonkow Mocarskich osiadłym na własnej części wsi Karwowo Parafii Radziłowskiej lat dwadziesci osm mającym a Panną Karoliną Gardocką [sygnatariusz: Jan Mocarski] 1854, KAMR 7; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Mocarze-Budne (za: SHNO t. I, s. 247) formantem –ski.

 

MODZELEWSKI: we wsi Willanowo umarł Antoni Modzelewski [23.08] szlachcic (…) Ekonom ze wsi Willanowo lat trzydziesci dziewięc liczący syn niewiadomych Rodzicow.1839, KAZR 69; dnia wczorajszego [17.10] (…) umarł we wsi Gardoty Franciszek Modzelewski szlachcic dni trzy liczący syn Stanisława i Ludwiki z Bobrow małzonkow Modzelewskich z Gardot 1841, KAZR 105; Stanisław Modzelewski lat trzydzieści cztery (…) gospodarze ze wsi Gardoty [świadek zgonu Alexandra Dąbrowskiego w Gardotach] 1853, KAZR 43; Stanisław Modzelewski lat trzydziesci cztery (…) gospodarze ze wsi Gardoty [świadek zgonu Murawskiego w Siwkach] 1855, KAZR 15; Stanisław Modzelewski lat trzydziesci cztery liczący (…) gospodarze ze wsi Gardoty [świadek zgonu Jana Wierciszewskiego w Gardotach] 1855, KAZR 18; w przytomności (…) Stanisława Modzelewskiego ze wsi Gardoty lat trzydziesci cztery (…) gospodarze [świadek ślubu Franciszki Rozalii Gardockiej i Janem Gadomskim] 1855, KAMR 12; w obecnosci (…) Stanisława Modzelewskiego lat trzydziesci trzy (…) gospodarzy ze wsi Gardoty [świadek Slubu Marianny Wierciszewskiej i Adama Gardockiego] 1855, KAMR 15; zawarte zostało [4/16.09] religijne małzenstwo między Piotrem Modzelewskim wdowcem po zgonie żony swej Ewy ze Szczepkowskich z dnia dwudziestego siodmego sierpnia/osmego września roku zeszłego synem Franciszka i Franciszki z Wilkowskich małzonkow Modzelewskich zostajacym na służbie we wsi Żelaski a Panną Jozefatą Konopką 1855, KAMR 17; Stanisław Modzelewski lat trzydziesci szesc mający (…) gospodarze ze wsi Gardoty [świadek zgonu Rozalii Dąbrowskiej w Gardotach] 1856, KAZR 94; Maciej Modzelewski gospodarz wsi Rostki lat trzydziesci pięc liczący [świadek zgonu Wiktori Kurkowskiej w Kurkowie] 1856, KAZR 104; Stanisław Modzelewski lat trzydziesci siedm liczący (…) gospodarze ze wsi Gardoty [świadek zgonu Kazimierza Juliana Gardockiego w Gardotach] 1856, KAZR 123; Stanisław Modzelewski lat trzydziesci siedm liczący (…) gospodarze ze wsi Gardoty [świadek zgonu Maryanny Gardockiej w Gardotach] 1856, KAZR 124; Stanisław Modzelewski lat trzydziesci siedm (…) gospodarze wsi Grzymki [świadek nieżywo narodzonej córki Borawskim w Gardotach] 1857, KAZR 93; w obecnosci Stanisława Modzelewskiego lat trzydziesci siedm (…) gospodarzy wsi Gardoty [świadka nieżywo narodzonego syna Szymona i Barbary Gardockich z Gardot] 1857, KACHR 69; Stanisław Modzelewski lat czterdziesci siedm mający gospodarze w Gardotach zamieszkali [świadek zgonu Jozefaty Chrostowskiej w Gardotach] 1867, KAZR 66; Stanisław Modzelewski lat czterdziesci siedm mający w Gardotach zamieszkali [świadek zgonu Stanisława Filipkowskiego w Gardotach] 1867, KAZR 80; nazwisko utworzone prawdopodobnie od modzel ‘stwardnienie, zgrubienie skóry, odcisk’ (za: SHNO t. I, s. 248; SEM cz. 1, s. 169) formantem –ewski.

Forma żeńska: dnia wczorajszego [28.11] o godzinie dwunastej z północy umarła we wsi Gardoty Katarzyna Modzelewska szlachcianka tydzien jeden licząca córka Stanisłąwa i Ludwiki z Bobrow małzonkow Modzelewskich 1842, KAZR 124.

[1] Cały wyekscerpowany materiał źródłowy jest zdeponowany i dostępny w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów w Łomży.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 033 views
Zmień rozmiar