Download (PDF, 547KB)

Anna Zarzecka

Archiwum Diecezjalne w Łomży

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomzy

Rejestr „łomżyńskich” materiałów źródłowych dostępnych w bazie elektronicznej

Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego

 1. Wagów w Łomży

Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie zawiera wykaz materiałów źródłowych, które zostały pozyskane w ostatnich latach w czasie realizacji ministerialnych projektów badawczych i zdeponowane w elektronicznej bazie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży.  Księgi metrykalne uporządkowano tematycznie w kolejności: urodzenia, śluby, zgony, i chronologicznie ze wskazaniem dat skrajnych. Wyszczególniono źródła zapisane w języku rosyjskim i łacińskim. W nawiasach kwadratowych zapisano uwagi dotyczące zawartości księgi (lata, które nie zostały uwzględnione w tytule; nazwa parafii), na czerwono zaznaczono księgi bez strony tytułowej (tytuł został im nadany przez autorkę „Rejestru …”), na niebiesko oznaczono źródła nieopracowane, na czarno źródła już opracowane (czyt. wyekscerpowane) przez zespół projektowy.

 1. Acta Decanalia Decanatus Andrzeieviensis Die 20. Mensis Junij Anno Dni 1782.

 

 1. Akta metrykalne parafia Andrzejewo:
 • Akta Urodzenia, Małżeństw i Zgonów Gminy Andrzejewskiey Powiatu Ostrołęckiego z Roku 1819/20.
 1. Akta metrykalne urodzeń parafia Boguty:
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Bogutensis [1796-1815]
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Bogutensis [1815-1828]
 • Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Filialis Bogutensis [1781-1795]
 • Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Bogutensis [1804-1806]
 • Akta Urodzenia Wydziału Gminy Nurskiey Powiatu Ostrołęckiego w Departamancie Płockim Roku 1808/9 i 1809/10 Wydział Drewnowo [parafia Boguty]
 • Księga Mieyscowa Aktów Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Drugiego Wydziału Parafij Nurskiey przy Kościele Filialnym Bogut Pianków poczynaiących się od Dnia 1go Stycznia 1826 Roku [do 1831 roku]
 • Księga Mieyscowa Aktów Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Drugiego Wydziału Parafij Nurskiey przy Kościele Filialnym Bogut Pianków poczynaiących się od Dnia 1go Stycznia 1832 Roku [do 1837 roku]
 • Księga Mieyscowa Aktów Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Drugiego Wydziału Parafij Nurskiey przy Kościele Boguckim poczynaiących się od Dnia 1go Miesiąca Stycznia 1838 Roku [do 1844 roku]
 • Księga mieyscowa zawierająca w sobie Akta Religijno-Cywilnego Urodzenia przy Kościele Boguckim od dnia 1. Stycznia 1845-1857
 • Unikat Urodzenia aktów Stanu Cywilnego rz.kat. parafii Boguty Pianki od roku 1857 do 1869 (od 1868r. w j.ros.)
 • Akta Małzeństwa Wydziału Gminy Nurskiey Powiatu Ostrołęckiego w Departamancie Płockim Roku 1808/9 i 1809/10 Wydział Drewnowo [parafia Boguty]
 • Akta Zapowiedzi Wydziału Gminy Nurskiey Powiatu Ostrołęckiego w Departamancie Płockim Roku 1808/9 i 1809/10 Wydział Drewnowo [parafia Boguty]
 • Liber Metrices Mortuorum Ecclesiae Filialis Bogutensis [1781-1795]
 • Liber Mortuorum Ecclesiae Bogutensis [1797-1828]
 • Liber Mortuorum Ecclesiae Bogutensis [1804-1807]
 • Akta Zeyścia Wydziału Gminy Nurskiey Powiatu Ostrołęckiego w Departamancie Płockim Roku 1808/9 i 1809/10 Wydział Drewnowo [parafia Boguty]
 • Księga Mieyscowa Aktów Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego Drugiego Wydziału Parafij Nurskiey przy Kościele Filialnym Bogut Pianków poczynaiących się od Dnia 1go Stycznia 1826 Roku [do 1833 roku]
 • Księga Mieyscowa Aktów Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego Drugiego Wydziału Parafij Nurskiey przy Kościele Filialnym Bogut Piank poczynaiących się od Dnia 21. Mca Lipca 1833 Roku [do 1845 roku]
 • Księga mieyscowa zawieraiąca w sobie Akta Religijno-Cywilne Zejscia przy Kościele Boguckim od dnia 1 Stycznia 1846 r. [do 1869 roku] (od 1868 roku w j.ros.)
 • Xięga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Nurskiey Powiatu Ostrołęckiego w Departamencie Płockim z Roku 1810/11, 1810/11 Wydział Drewnowo [Urodzenia, Zeyścia, Zapowiedzi i Małżeństwa parafia Boguty]
 • Xięga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Nurskiey Powiatu Ostrołęckiego w Departamencie Płockim z Roku 1811/12 Wydział Drewnowo [Urodzenia, Zeyścia, Zapowiedzi i Małżeństwa parafia Boguty]
 • Xięga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Nurskiey Powiatu Ostrołęckiego w Departamencie Płockim z Roku 1812/13 Wydział Drewnowo [Urodzenia, Zeyścia, Zapowiedzi i Małżeństwa parafia Boguty]
 • Xięga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Nurskiey Powiatu Ostrołęckiego w Departamencie Płockim z Roku 1813/14 Wydział Drewnowo [Urodzenia, Zeyścia, Zapowiedzi i Małżeństwa parafia Boguty]
 • Xięga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Nurskiey Powiatu Ostrołęckiego w Departamencie Płockim z Roku 1814/15 Wydział Drewnowo [Urodzenia, Zeyścia, Zapowiedzi i Małżeństwa parafia Boguty]
 • Xięga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Nurskiey Powiatu Ostrołęckiego w Departamencie Płockim z Roku 1815/16 Wydział Drewnowo [Urodzenia, Zeyścia, Zapowiedzi i Małżeństwa parafia Boguty]
 • Xięga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Nurskiey Powiatu Ostrołęckiego w Departamencie Płockim z Roku 1816/17 Wydział Drewnowo [Urodzenia, Zeyścia, Zapowiedzi i Małżeństwa parafia Boguty]
 • Xięga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Bogut Obwodu Ostrołęckiego w Woiewodztwie Płockim z Roku 1820/21 [Urodzenia, Zapowiedzi, Małżeństwa i Zeyścia]
 • Xięga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Bogut Obwodu Ostrołęckiego w Woiewodztwie Płockim z Roku 1821/22 [Urodzenia, Zapowiedzi, Małżeństwa i Zeyścia]
 • Księga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Bogut Obwodu Ostrołęckiego w Woiewodztwie Płockim z Roku 1822 [Urodzenia, Zapowiedzi, Małżeństwa i Zeyścia]
 • Księga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Bogut Obwodu Ostrołęckiego w Woiewodztwie Płockim z Roku 1823 [Urodzenia, Zapowiedzi, Małżeństwa i Zeyścia]
 • Księga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Bogut Obwodu Ostrołęckiego w Woiewodztwie Płockim z Roku 1824 [Urodzenia, Zapowiedzi, Małżeństwa i Zeyścia]
 • Księga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Bogut Obwodu Ostrołęckiego w Woiewodztwie Płockim z Roku 1825 [Urodzenia, Zapowiedzi, Małżeństwa i Zeyścia]
 • Księga Duplikat Małżeństwa, Urodzenia i Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego drugiego Wydziału w Parafij Nurskiey przy Kościele Filialnym Bogut Piankow Obwodu Ostrołęckiego w Wojewodztwie Płockim na Rok 1826
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia i Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego drugiego Wydziału w Parafij Nurskiey przy Kościele Filialnym Bogut Piankow Obwodu Ostrołęckiego w Wojewodztwie Płockim na Rok 1827
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia i Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego drugiego Wydziału w Parafij Nurskiey przy Kościele Filialnym Bogut Piankow Obwodu Ostrołęckiego w Wojewodztwie Płockim na Rok 1828 Małżeństw przy tym Kościele niemasz
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia i Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego drugiego Wydziału w Parafij Nurskiey przy Kościele Filialnym Bogut Piankow Obwodu Ostrołęckiego w Wojewodztwie Płockim na Rok 1829
 • Księga Roczna czyli Duplikat obeymuiąca w Sobie Akta Urodzenia i Zeyścia przy Kościele Filialnym Boguckiem w Obwodzie Ostrołęckiem Wojewodztwie Płockiem Na Rok 1830
 • Księga Roczna czyli Duplikat obeymuiąca w Sobie Akta Urodzenia i Zeyścia przy Kościele Filialnym Boguckiem w Obwodzie Ostrołęckiem Wojewodztwie Płockiem Na Rok 1831
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Drugiego Wydziału Bogut Kościelnych Obwodu Ostrołęckiego w Woiewodztwie Płockiem z Roku 1832 [urodzenia i zeyścia]
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia i Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego drugiego Wydziału w Parafij Nurskiey przy Kościele Filialnym Bogut Piank Obwodu Ostrołęckiego w Wojewodztwie Płockim na Rok 1833
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia i Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego Wydziału Drugiego Bogut Kościelnych w Parafiy Nurskiey Obwodzie Ostrołęckim Woiewodztwie Płockim z Roku 1834
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia i Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego Wydziału Drugiego Bogut Kościelnych w Parafiy Nurskiey Obwodzie Ostrołęckim Woiewodztwie Płockim z Roku 1835
 • Księga Duplikat Obeymuiąca Akta Urodzenia i Zeyścia Kościoła Filialnego w Bogutach Piankach z Roku 1836
 • Księga Duplikat Zawieraiąca w sobie Akta Urzędnika Stanu Cywilnego ParafijFilialney Boguty Urodzenia i Zeyścia z Roku 1837
 • Księga Pod Tytułem Duplikat zawieraiąca w sobie Akta Urodzenia i Zeyścia Parafii Bogut poczynaiąca się od dnia 1. Stycznia 1838 roku
 • Księga Pod Tytułem Duplikat zawieraiąca w sobie Akta Urodzenia i Zeyścia Parafii Bogut poczynaiąca się od dnia 1. Stycznia 1839 roku
 • Księga Duplikat zawieraiąca w sobie Akta Urodzenia i Zeyścia Kościoła Boguckiego z Roku 1840
 • Księga Duplikat zawierająca w sobie Akta Urodzenia i Zeyścia Kościoła Filialnego Boguckiego z roku 1841
 • Księga Duplikat Akt Urodzenia i Zeyścia przy Kościele Filialnym Boguckim z Roku 1842
 • Księga Duplikat zawierająca w sobie Akta Urodzenia i Zejscia Kościoła Filialnego Bogut z Roku 1843
 • Księga Duplikat zawierająca w sobie Akta Urodzenia i Zejscia Kościoła Filialnego Bogut z Roku 1844
 • Anexa Do Akt Małżeństwa Gminy Bogut w Obwodzie Ostrołęckim z Roku 1822
 • Anexa Do Akt Małżeństwa Gminy Bogut z Roku 1823
 • Anexa Do Akt Małżeństwa Gminy Bogut z Roku 1824
 • Anexa Do Akt Małżeństwa Gminy Bogut Obwodu Ostrołęckiego w Woiewodztwie Płockim z Roku 1825
 1. Akta metrykalne parafia Czyżew:
 • Skorowidz Akt Urodzonych Zaślubionych i Zeyścia od najdwaniejszych czasów aż do r. 1808 Parafii Czyżewo [1667-1808]
 • Liber Baptisatorum Ecclesia Czyżeviensis ab anno 1684 ad annum 1695???
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Czyżeviensis ab anno 1685 ad annum 1690???
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Czyżeviensis ab anno 1722 ad annum 1752???
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Czyżeviensis ab anno 1752 ad annum 1779???
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Czyżeviensis ab anno 1780 ad annum 1801???
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Czyżeviensis ab anno 1799 ad annum 1813???
 • Liber Copulatorum Metrices EcclesiaeCzyżeviensis compactus AD 1724-1813
 • Księga Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia w Parafii Czyzewskiey Powiatu Ostrołęckiego Departamentu Płockiego 1808-1811
 • Księga Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Gminy Czyżewskiey [1811-1814]
 • Xięga Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Urzędu Stanu Cywilnego Powiatu Ostrołęckiego w Departamencie Płockim Parafij Czyżewskiey [1814-1817]
 • Księga Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Parafii Czyżewskiey 1817-1819
 • Księga Aktów Urodzenia Zeyścia Małżeństwa oraz z poprzedzaiącemi Zapowiedziami z Roku 1819/20 [parafia Czyżew]
 • Akta z Wiary Katolicko Rzymskiey Małżeństwa z poprzedzaiącemi Zapowiedziami, Urodzenia y Zeyścia, a w koniec Wyznania Moyżeszowego Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Czyżewskiey Obwodu Ostrołęckiego w Wojewodztwie Płockim z Roku 1820/21
 • Akta Małżeństwa z poprzedzaiącemi Zapowiedziami tudziesz Urodzenia Zeyścia Osob Religij Rzymsko Katolickiey w końcu zaś Xięgi wyznania Moyżeszowego nastąpione w Gminnach parafij Czyżewskiey przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego w Roku 1821/22
 • Księga Aktów Małżeństwa z poprzedzaiącemi Zapowiedziami, Urodzenia y Zeyścia Osob Rzymsko Katolickiey Religij w Końcu Wyznania Moyżeszowego Urzędnika Stanu Cywilnego Parafij Czyżewskiey Obwodu Ostrołęckiego w Woiewodztwie Płockim z Roku 1822go
 • Księga Obeymuiąca Akta Małżeństwa z poprzedzaiącemi Zapowiedziami, Urodzenia y Zeyścia Osob Religii Rzymsko Katolickiey w Końcu Wyznania Moyżeszowego w ParafijCzyżewskiey [nieczytelne] Roku 1823 na Dniu 31 Grudnia przez Urzędnika Stanu Cywilnego teyżeParafij na Skład do Prze: Sądu Pokoiu [nieczytelne] złożone
 • Księga Aktów Małżeństwa z poprzedzaiącemi Zapowiedziami, Urodzenia ZeyściaOsob Religii Rzymsko Katolickiey w Końcu Wyznania Moyżeszowego Urzędnik Stanu Cywilnego Parafij Czyżewskiey Obwodu Ostrołęckiego w Woiewodztwie Płockim z Roku 1824
 • Księga Aktów Małżeństwa, Urodzenia i Zeyścia Osob Religij Rzymsko Katolickiey w Końcu Wyznania Moyżeszowego Parafij Czyżewskiey Obwodu Ostrołęckiego w Woiewodztwie Płockim z Roku 1825
 1. Akta metrykalne parafia Dąbrowa Wielka:
 • Akta urodzeń Dąbrowa Wielka 1638-1680
 • Urodzenia 1770-1810 Dąbrowa Wielka
 • Liber Metrices baptisatorum in Villis Parochia Dąbrowa Magna ab Anno Dni 1797 Die 30 Septembr Per Illustrem Rudum Matheum Dąbrowski Canonicum [nieczytelne] Parochum Dąbroviensem Constitutus [do 1810 roku]
 • Akta Urodzenia Kościoła Parafialnego Dąbrowy Wielkiej ułożone [1808-1816]
 • Akta Urodzenia Parafiy Dąbrowy Wielkiey Zapoczęte od Roku 1816. a ukończone w Roku 1825.
 • Akta i Metryki Urodzenia Parafij Dąbrowy Wielkiey [1826-1829]
 • Akta Urodzenia Parafij Dąbrowy Wielkiey od Roku 1829 do R 1834.
 • Akta urodzenia na roku 1835-1842 Parafii Dąbrowa Wielka
 • Akta urodzenia Parafij Dąbrowy Wielkiey [1842-1850]
 • Akta urodzenia Parafij Dąbrowy Wielkiey [1850-1859]
 • Akta urodzenia Parafij Dąbrowy Wielkiey [1860-1868]
 • Akta urodzenia Parafij Dąbrowy Wielkiey [1868-1871] (j.ros.)
 • Akta urodzenia Parafij Dąbrowy Wielkiey [1871-1875] (j.ros.)
 • Księga urodzeń parafii Dąbrowa Wielka [1875-1881] (j.ros.)
 • Księga urodzeń od Marca 1881 parafii Dąbrowa Wielka [1881-1886] (j.ros.)
 • Księga urodzeń 1886-1890 parafii Dąbrowa Wielka (j.ros.)
 • Księga urodzeń 1896-1900 parafii Dąbrowa Wielka (j.ros.)
 • Księga urodzeń 1900-1905 parafii Dąbrowa Wielka (j.ros.)
 • Liber Matrimoniorum. Metryki Małżeństw od Ru 1700 do Ru 1754 Parafij Dąbrowy Wielkiey. Litera Małżeństw od Ru 1699. Zapoczęta a Ru 1754. Skończona zawiera Koleynych Numerow Metryk ogółem 1124
 • Metryki Małżeństw Od Roku 1754 Do Roku 1801 Parafij Dąbrowy W.Littera Małżeństw Od Ru 1754. Zapoczeta a Ru 1801. Skończona Zawiera Koleynych Numerow Metryki Ogółem 1111
 • Księga Małżaństw od Roku 1797 do 1809 Parafiy Dąbrowy Wielkiey
 • Akta Małżeństw Parafij Dąbrowy Wielkiey Zapoczęte od Roku 1808. a ukończone w Roku 1817.
 • Akta Małżeństw parafij Dąbrowy Wielkiey Zapoczęte od Roku 1817. a ukończone w Roku 1825.
 • Akta Slubow Małżeńskich Parafij Dąbrowy Wielkiey [1826-1839]
 • Akta Slubow Małżeńskich Parafij Dąbrowy Wielkiey [1840-1849]
 • Oryginał Akt Stanu Cywilnego Parafij Dąbrowy Wielkiey Małżeństw Na Rok 1850. [do roku 1863]
 • Akta ślubne rozpoczęte od Roku 1863 Parafij Dąbrowy Wielkiey [do roku 1875]
 • Księga małżeństw 1875-1885 parafii Dąbrowa Wielka (j.ros.)
 • Księga małżeństw 1885-1889 parafii Dąbrowa Wielka (j.ros.)
 • Metryki Zmarłych 1793-1817 Dąbrowa Wielka
 • Akta Zeyscia Stanu Cywilnego Parafij Dąbrowy Wielkiey od Roku 1808. Zapoczęte a w Roku 1816. Ukończone ta Księga w sobie Zamyka
 • Akta Zeyscia Stanu Cywilnego Parafij Dąbrowy Wielkiey Zapoczęte od Roku 1816. A w Roku 1825. Ukonczone
 • Akta Zeyscia Parafij Dąbrowy Wielkiey [1826-1840]
 • Akta Zeyscia Parafij Dąbrowy Wielkiey [1841-1852]
 • Akta Zejscia Parafij Dąbrowy Wielkiey Od Ru 1852. Do Ru 1862. ukonczone
 • Akta Zejscia Parafij Dąbrowa Wielkiey [1862-1872]
 • Akta Zejścia zapoczęte od dnia 15. Czerwca 1872 roku Parafij Dąbrowy Wielkiey [do roku 1875] (j.ros.)
 • Księga zmarłych od 1874 roku Dąbrowa Wielka [do 1881 roku] (j.ros.)
 • Księga Akt Zmarłych Parafij Dąbrowa Wielka [1882-1887]
 • Księga Akt Zmarłych Parafij Dąbrowa Wielka [1887-1889]
 • Zmarłych 1745-1793 Dąbrowa Wielka [5 metryk ślubu]
 • Ślubne 1703-1724 Dąbrowa Wielka [w rzeczywistości metryki chrztu]
 • Urodzonych 1896-1900, ślubne 1909-1919 Dąbrowa Wielka
 1. Akta metrykalne zgonów parafia Dąbrówka Kościelna:
 • Księga Aktów urodzonych od roku 1613-1665 Parafii rz. Kat. Dąbrówka
 • Księga Aktów urodzonych od roku 1666-1704 Parafii rz. Kat. Dąbrówka
 • Księga Aktów urodzonych od roku 1705-1720 Parafii rz. Kat. Dąbrówka
 • Księga urodzeń [parafia Dąbrówka] 1720-1772
 • Liber Metrices Baptisatorum [parafia Dąbrówka 1772-1783]
 • Liber Metrices Baptisatorum [parafia Dąbrówka 1785-1819]
 • Liber Metrices Mortuorum [parafia Dąbrówka 1795-1825]
 • Księga Aktów umarłych od roku 1868-1881 Parafii rz.kat. Dąbrówka (j.ros. – tylko do roku 1870)
 1. Akta metrykalne parafia Drozdowo:
 • Księga zgonów Parafii Drozdowskiey 1845-1853
 • Księga zgonów Parafii Drozdowskiey 1854-1868
 • Księga Duplikat do zapisywania Akt Urodzenia Małżeństw i Zejścia parafij Drozdowskiey na rok 1835
 • Księga Duplikat do zapisywania Akt Urodzenia Małżeństw i Zejścia parafij Drozdowskiey na rok 1836
 • Xięga Duplikat do zapisywania Akt Urodzenia i Małzeństw i Zeyścia Parafii Drozdowskiey na rok 1837
 • Księga Duplikat do zapisywania Akt Urodzenia i Małzeństw i Zeyścia Parafii Drozdowskiey na rok 1838
 • Księga Duplikat do zapisywania Aktów Urodzenia Zeyścia i Zaślubionych sporządzoną na rok 1839ty Parafii Drozdowskiey
 • Urodzenia, małżeństwa i umarłych parafii Drozdowo na 1870 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Urodzeń, małżeństw i umarłych parafii Drozdowo na 1871 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko-Katolickiej Parafii Drozdowo z 1ego Stycznia 1872 roku (j.ros.)
 • Księga Duplikat urodzonych, małżeństw i umarłych Rzymsko-Katolickiej Parafii Drozdowo z 1ego Stycznia 1873 roku (j.ros.)
 • Księga Duplikat urodzonych, małżeństw i umarłych rzymsko-katolickiej parafii Drozdowo 1874 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko-katolckiej Parafii Drozdowo z 1ego Stycznia 1875 roku (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko-katolickiej Parafii Drozdowo z 1ego Stycznia 1876 roku
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko-katolickiej Parafii Drozdowo na 1877 rok
 • Dublikat Urodzonych, Małżeństw i Umarłych z Drozdowskiej Parafii za 1878 rok
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko-katolickiej Parafii Drozdowo z 1ego Stycznia 1879 roku
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko-katolickiej Parafii Drozdowo z 1880 roku
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko-katolickiej Parafii Drozdowo z 1ego Stycznia 1881 roku
 • Dublikat Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Drozdowskiej Parafii za 1882 rok
 • Dublikat Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Drozdowskiej Parafii za 1883 rok
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko-katolickiej Parafii Drozdowo 1884 rok
 • Dublikat Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Drozdowskiej Parafii za 1885 rok
 • Duplikat Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Drozdowskiej Parafii za 1886 rok
 • Duplikat Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Drozdowskiej Parafii za 1887 rok
 • Duplikat Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Drozdowskiej Parafii za 1888 rok
 • Duplikat Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Drozdowskiej Parafii za 1889 rok
 1. Akta metrykalne parafia Grabowo:
 • Metryki Chrztów Parafii Grabowskiej od 1629 do 1657 r. (mylnie bo tylko do 1651r.) (j.łac.)
 • Metryki Chrztów Parafii Grabowskiey od 1693 do 1706 r. (j.łac.)
 • Metryki Chrztów Parafii Grabowskiey od 1706 do 1720 r. (j.łac.)
 • Metryki Chrztów Parafii Grabowskiey od 1740 do 1781 r. (j.łac.)
 • Metryki Chrztów Parafii Grabowskiey od 1782 do 1791 r. (j.łac.)
 • Metryki Chrztów Parafii Grabowskiey od 1810 do 1811 r.
 • Akta Urodzenia Gminy Grabowskiey w Roku 1812tym
 • Akta Urodzenia Gminy Grabowskiey w Roku 1813tym
 • Akta Urodzenia Gminy Grabowskiey w Roku 1814tym
 • Akta Urodzenia Gminy Grabowskiey w Roku 1815tym
 • Akta Urodzenia Gminy Grabowskiey w Roku 1816tym
 • Akta Urodzenia Gminy Grabowskiey w Roku 1817tym
 • Akta Urodzonych Gminy Grabowskiey w Roku 1818
 • Akta Urodzenia Gminy Grabowskiey w Roku 1819
 • Akta Urodzenia Gminy Grabowskiey w Roku 1820
 • Akta Urodzenia Gminy Grabowskiey w Roku 1821
 • Akta Urodzenia Gminy Grabowskiey w Roku 1822
 • Akta Urodzenia Gminy Grabowskiey w Roku 1823cim
 • Akta Urodzonych Gminy Grabowskiey z Roku 1824go pisane
 • Akta Urodzonych Gminy Grabowskiey w Roku 1825
 • Księga Urodzenia Kościoła Grabowskiego 1826 Roku zaczęta a skończone w 1831 roku
 • Księga Urodzonych Kościoła Grabowskiego 1832 zaczęta a skończona w 1837 roku
 • Księga Urodzonych Kościoła Grabowskiego 1838 zaczęta a skończona w 1846 roku
 • Księga Urodzonych Parafii Grabowskieymaiąca zaczęcie od dnia 5go kwietnia 1840 roku do dnia [nieczytelne] 1844 roku
 • Księga Urodzonych Kościoła Grabowskiego od 1844 roku do 1850
 • Akta urodzonych połączone z Metrykami Kościelnemi Kościoła Grabowskiego 1850 roku [nieczytelne] do dnia 24 Lipca/5 Sierpnia 1855 roku
 • Księga Miejscowa Akt Stanu Cywilnego Urodzonych połączona z metrykami koscielnemi Parafii Grabowskiey poczynająca się od dnia [nieczytelne] 1860 roku [do 1864 roku]
 • Księga Miejscowa Ak Stanu Cywilnego Urodzonych połączona z metrykami koscielnemi Parafii Grabowskiey poczynająca się od 1864 roku do 1868 roku
 • Księga Miejscowa Ak Stanu Cywilnego Urodzonych połączona z metrykami koscielnemi Parafii Grabowskiey poczynająca się od 1868 roku do 1870 roku (j.ros.)
 • Księga Małżeństw od roku 1694 do 1720 (j.łac.)
 • Metryki ślubów Parafii Grabowskiey od 1694 roku do 1720 [niepełna] (j.łac.)
 • Metryki ślubów Parafii Grabowskiey od 1720 roku do 1781 (j.łac.)
 • Gminy Grabowskiey Akta Małżeńskie z Roku 1809 zaczynaiące od dnia pierwszego Maja a kończące się dnie pierwszego tegoż miesiąca w Roku 1810 spisane
 • Gminy Grabowskiey Akta Małżeńskie odroku 1809 do roku 1821
 • Akta Cywilne Małżeństwa Gminy Grabowskiey [nieczytelne] zaczynaiące się od Maja w Roku 1810 a kończące się w Roku 1811 w Miesiącu Grudniu
 • Akta Małżeństw Gminy Grabowskiey w Roku 1812tym
 • Akta Małżeństwa Gminy Grabowskiey w Roku 1813tym
 • Akta Małżeństwa Gminy Grabowskiey w Roku 1814tym
 • Akta Małżeństw Gminy Grabowskiey w Roku 1815tym
 • Akta Małżeństw Gminy Grabowskiey w Roku 1816tym
 • Akta Małżeństwa Gminy Grabowskiey w Roku 1817
 • Akta Małżeństwa Gminy Grabowskiey w Roku 1818
 • Akta Małżeństwa Gminy Grabowskiey w Roku 1819
 • Akta Małżeństwa Gminy Grabowskiey w Roku 1820
 • Akta Małżeństwa Gminy Grabowskiey w Roku 1821
 • Akta Małżeństwa Gminy Grabowskiey w Roku 1822
 • Akta Małżeństwa Gminy Grabowskiey w Roku 1823
 • Akta Małżeństwa Gminy Grabowskiey w Roku 1824go pisane
 • Akta Małżeństwa Gminy Grabowskiey w Roku 1825tym pisane
 • Akta zaślubionych od 1826 do 1843 roku [Parafii Grabowskiey]
 • Akta zaślubionych od 1843 do 1857 roku [Parafii Grabowskiey]
 • Akta Małżeństw od 1858 do 1865 roku [Parafii Grabowskiey]
 • Księga Miejscowa do zapisywania Akt Małżeństw połączona z Metrykami Kościelnemi Parafii Grabowskiey poczynaiące się od dnia 1go [nieczytelne] 1866 roku [do 1871 roku]
 • Księga Miejscowa do zapisywania Akt Małżeństw połączona z Metrykami Kościelnemi Parafii Grabowskiey poczynaiące się od 1868 roku do 1879 roku (j.ros.)
 • Liber Mortuorum Ecclesiae Graboviensis 1789-1813 (j.łac.)
 • Akta Zmarłych Roku od 1808 do 1810 roku [Gminy Grabowskiey]
 • Gminy Grabowskiey Księga Umarłych zaczynaiąca się od Maja 1810 Roku i kończąca się w Roku 1811 w Miesiącu Grudniu
 • Akta Zeyścia Gminy Grabowskiey w Roku 1812
 • Akta Zeyścia Gminy Grabowskiey w Roku 1813
 • Akta Zeyścia Gminy Grabowskiey w Roku 1814
 • Akta Zmarłych z R. 1814 które przepisane zostały w Akta Stanu Cywilnego [Parafii Grabowskiey do 1825 roku] (j.łac.)
 • Akta Zeyścia Gminy Grabowskiey w Roku 1819
 • Akta Zeyścia Gminy Grabowskiey w Roku 1820
 • Akta Zeyścia Gminy Grabowskiey w Roku 1821
 • Akta Zeyścia Gminy Grabowskiey w Roku 1823cim
 • Akta Zeyścia Gminy Grabowskiey w Roku 1824go
 • Akta Zeyścia Gminy Grabowskiey w Roku 1825go spisane
 • Akta Zeyściapoczynaiące się od Roku 1835 [do 1840 roku]
 • Akta Zeyścia Zaczęte od dnia 16tego Marca 1840 roku [do 1846 roku]
 • Akta Zeyściapoczynaiące się od Roku 1846 [do 1858 roku]
 • Księga Miejscowa Akt Stanu Cywilnego Zejścia połączonych z Metrykami Kościelnemi Parafii Grabowskiey od dnia 20 Grudnia/1 Stycznia [1858 roku do 1868 roku]
 • Akta Zeyścia Parafii Grabowskiey 1868-1870 (j.ros.)
 1. Akta metrykalne parafia Grajewo:
 • Księga I ochrzczonych parafii rzym-katol. Grajewo [1826-1830]
 • Księga II ochrzczonych parafii rzym-katol. Grajewo [1831-1835]
 1. Akta metrykalne parafia Jedwabne:
 • Akta Urodzenia Cywilne połączone z Metrykami Kościelnemi Parafij Jedwabińskiey zaczynaiące się od dnia 1go Miesiąca Stycznia 1834 roku [do 1844 roku]
 • Księga małżeństw parafii Jedwabne 1826-1847
 • Akta Zeyscia Cywilne łącznie z Koscielnemi Parafij Jedwabińskiey zaczynaiące się od dnia 1go Mca Stycznia 1826 roku [do 1842 roku]
 1. Akta metrykalne parafia Jabłoń Kościelna
 • Metryki Urodzonych Rzym. Katolickiej Parafii Jabłoń za 1654-1710 rok (j.łac.)
 • Liber Metrices Baptizatorum Ecclesiae Pariochalis Jabłonensis ab anno 1710 ad annum 1723 (j.łac.)
 • Akta Rzymsko-Katolickiej parafii Jabłoń Urodz. z 1723-1744, Zaślub. z 1723-1759, Umarłych z 1723-1762 r. (j.łac.)
 • Metryki Urodzonych Rzym. Katolickiej Parafii Jabłoń za 1744-1776 rok (j.łac.)
 • Akta Urodzonych Rzym. Katolickiej parafii Jabłoń za 1776-1812 rok (j.łac.)
 • Akta Urodzonych Rzym. Katolickiej parafii Jabłoń za 1798-1808 rok
 • Akta Urodzonych parafii Jabłoń z roku 1808 do 1825
 • Metryki Urodzonych Rzym. Katolickiej parafii Jabłoń za 1812-1825 rok
 • Akta Urodzonych Parafii Jabłoń zaczęte dnia 12 Stycznia 1826 roku, a skończone dnia 3 Lipca 1832 roku
 • Akta Urodzonych Rzym. Katolickiej parafii Jabłoń za 1832-1837 rok
 • Unikat Aktów Urodzenia Rzym.-Katolickiej Parafii Jabłoń z 1838-1849 roku
 • Akta urodzonych parafii Jabłoń zaczęte dnia 17 Stycznia 1850 roku, a skończone dnia [nieczytelne] Grudnia 1862 roku
 • Unikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzonych Rzym. Kat. Parafii Jabłoń za 1868-1875 rok (j.ros.)
 • Księga do Zapisywania Akt Cywilnych Urodzenia Połączonych z Metrykami Kościelnemi Parafii Jabłońskiey zaczęta dnia 20 Maja/ 1 Czerwca 1872 Roku [do 1876 roku]
 • Unikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzonych Rzym. Kat. Parafii Jabłoń za 1873-1883 rok [zgony od 1873-1876]
 • Unikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzonych Parafii R. Kat. Jabłoń za 1884-1889 rok (j.ros.)
 • Liber Metrices Matrimoniorum [Ecclesiae Jablonensis] 1676-1722 (j.łac.)
 • Liber Matriomoniorum Die 28 Octobris 1759. 15 Februarii 1797. [Ecclesiae Jablonensic] (j.łac.)
 • Akta Zaślubionych Rzym. Katolickiej parafii Jabłoń za 1797-1808 rok (j.łac.)
 • Akta Zaślubionych Rzym. Katolickiej parafii Jabłoń za 1803-1824 rok (j.łac.)
 • Akta Zaślubionych parafii Jabłoń z roku 1826 do 1848
 • Akta i Metryki Zaszlubionych w Parafii Jabłońskiey poczęte w roku 1849 [do roku 1853]
 • Akta Zaślubionych parafii Jabłoń zaczęte dnia 25 Stycznia/ 6 Lutego 1853 roku a skończone dnia 10/22 Listopada 1869 roku
 • Księga akt zaślubionych parafii Jabłoń zaczęte 15 Stycznia 1868 roku a skończona 1886 roku (j.ros.)
 • Książka do Zapisywania Aktów Zaślubienia połączonych z Metrykami Kościelnym w Parafii Jabłoń poczynająca się od dnia 17go Stycznia 1870 roku [do 1876 roku]
 • Liber Mortuorum die 19 May 1769 24 May 1808 [w rzeczywistości do 1824 roku]
 • Akta Umarłych Rzym. Katolickiej parafii Jabłoń za 1798-1808 rok (j.łac.)
 • Akta Umarłych Gminy Jabłonskiey 1808-1825
 • Akta Umarłych Rzym. Katolickiej parafii Jabłoń za 1826-1836 rok
 • Akta Zeyścia Gminy Jabłońskiey 1837-1850
 • Książka aktów Umarłych parafii Jabłoń zaczęta z początkiem 1850 r. a skończone 1872 roku
 • Akta umarłych Parafii Jabłoń zaczęta 3/15 Stycznia 1868 roku a skończona 10/31 Grudnia 1882 roku (j.ros.)
 • Wykaz Chronologiczny Aktów Urodzenia, Zejścia i Zaślubienia od najdawniejszych czasów do dnia 24. Maja 1808 roku z Parafii Jabłoń
 1. Akta metrykalne parafia Kobylin Borzymy:
 • Księga chrztów 1658-1677 i ślubów 1658-1669 [Ecclesia Kobylinensis]
 • Metrices Baptisatorum Ecclesiae Kobylinensis ab anno 1720 ad annum 1729 (j.łac.)
 • Metrices Baptisatorum Ecclesiae Kobylinensis ab anno 1730 ad annum 1748 (j.łac.)
 • Metrices Baptisatorum Ecclesiae Kobylinensis ab anno 1749 ad annum 1777 (j.łac.)
 • Metrices Baptisatorum Ecclesiae Kobylinensis ab Anno 1778 1. Januarii ad annum 1803 12. Januarii conscripta (j.łac.)
 • Specyfikacya Chrztów Kościoła Kobylińskiego 1798-1803
 • Metrices Baptisatorum Ecclesiae Kobylinensis [nieczytelne] ab anno 1803 die 14 Februarii ad annum 1818 2. Maii [nieczytelne]
 • Akta Narodzonych Chrzescian y Żydow w Gminie Kobylinskiey w Powiecie Tykocińskim Departamencie Łomżynskiem z Ru 1808 na 1809
 • Akta Narodzonych Chrzescian y Żydow w Gminie Kobylinskiey w Powiecie Tykocińskim Departamencie Łomżynskiem z Ru 1809 na 1810
 • Akta Narodzonych Chrzescian y Żydow w Gminie Kobylinskiey w Powiecie Tykocińskim Departamencie Łomżynskiem z Ru 1810 na 1811
 • Akta Narodzonych Chrzescian y Żydow w Gminie Kobylinskiey w Powiecie Tykocińskim Departamencie Łomżynskiem z Ru 1811 na 1812
 • Akta Narodzonych Chrzescian y Żydow w Gminie Kobylinskieyz Roku 1812/13
 • Akta Narodzonych w Gminie Kobylinskiey z Roku 1813/14
 • Akta Narodzonych w Gminie Kobylinskiey z Roku 1814/15
 • Akta Narodzonych w Gminie Kobylinskiey z Roku 1815/16
 • Akta Narodzonych w Gminie Kobylinskiey z Roku 1816/17
 • Akta Narodzonych w Gminie Kobylinskiey z Roku 1817/18
 • Akta Narodzonych w Gminie Kobylinskiey z Roku 1818/19
 • Akta Narodzonych Gminy Parafialney Kobylinskiey z Roku 1819/20
 • Akta Narodzonych Gminy Kobylinskiey z Ru 1820/21
 • Akta Urodzenia Gminy Kobylinskiey z Roku 1821/22
 • Akta Urodzenia Gminy Kobylinskiey z Roku 1822/23
 • Akta Urodzenia Gminy Kobylinskiey z Roku 1823/24
 • Akta Narodzonych Gminy Kobylinskiey z Roku 1824/25
 • Akta Urodzenia Gminy Kobylinskiey z 1825 Roku
 • Akta Urodzin Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Kobylińskiey w Roku 1826 od dnia pierwszego Miesiąca Stycznia rozpoczęta [a skończone w 1832 roku]
 • Księga Aktów Urodzenia od dnia czternastego Mca Czerwca 1832 roku zaczynaiąca się [do 1837 roku]
 • Akta Urodzonych Parafij Kobylinskiey zaczynające się od dnia 1go Stycznia 1838 Roku [do 1842 roku]
 • Księga Unikat do zapisywania Akt Urodzonych Parafii Kobylinskiey od dnia dwudziestego osmegom Mca Sierpnia Tysiąc Ośmser Czterdziestego Drugiego roku służąca [do 1848 roku]
 • Księga Unikat Urodzonych Parafii Kobylińskiey od dnia trzeciego Września Tysiącznego Ośmsetnego Czterdziestego Osmego roku rozpoczynaiąca się [do 1854 roku]
 • Księga Urodzonych Parafii Kobylińskiey z lat 1854-1863
 • Księga Urodzonych Parafii Kobylińskiey z lat 1864-1868
 • Księga Urodzonych Parafii Kobylińskiey z lat 1868-1873 (j.ros.)
 • Parafia rzymsko-katolicka w Kobylinie Akta urodzeń 1873-1877 (j.ros.)
 • Parafia rzymsko-katolicka w Kobylinie Akta urodzeń 1877-1880 (j.ros.)
 • Księga Aktów Urodzonych Parafii Kobylińskiey 1881-1883 (j.ros.)
 • Unikat Aktów Urodzonych par R. K. Kobylin od 1883-1885 (j.ros.)
 • Unikat Aktów Urodzonych par R. K. Kobylin od 1885-1889 (j.ros.)
 • Księga Aktów Urodzonych Parafii Kobylińskiey 1889-1893 (j.ros.)
 • Kobylin akta urodzeń 1893-1897 (j.ros.)
 • Księga Aktów Urodzonych Parafii Kobylińskiey 1897-1902 (j.ros.)
 • Księga Aktów Urodzonych Parafii Kobylińskiey 1902-1905 (j.ros.)
 • Księga Aktów Urodzonych Parafii Kobylińskiey 1905-1909 (j.ros.)
 • Metrices Copulatorum Ecclesiae Kobylinensis ab anno 1720 ad annum 1742 (j.łac.)
 • Metrices Copulatorum Ecclesiae Kobylinensis ab anno 1742 ad annum 1787 (j.łac.)
 • Metrices Copulatorum Ecclesiae Kobylinensis ab anno 1788 ad annum 1802 (j.łac.)
 • Akta Zaslubionych Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Kobylinskiey Powiatu Tykocińskiego Departamentu Łomżyńskiego od Dnia 1go Miesiąca Maia 1808 do Dnia ostatniego Miesiąca Kwietnia 1809 Roku Xcianskie y Żydoskie
 • Metrices Copulatorum Ecclesiae Kobylinensis 1808-1825 (j.łac.)
 • Akta Zaslubionych Chrzescian y Żydów w Gminie Kobylinskiey w Powiecie Tykocinskim Departamencie Łomżynskim z Ru 1809 na 1810
 • Akta Zaslubionych Chrzescian y Żydów w Gminie Kobylinskiey w Powiecie Tykocinskim Departamencie Łomżynskim z Roku 1810 na 1811ty
 • Akta Zaslubionych Chrzescian y Żydów w Gminie Kobylinskiey w Powiecie Tykocinskim Departamencie Łomżynskim z Roku 1811 na 1812ty
 • Akta Małżeństwa Chrześcian y Żydów z Gminy Kobylinskiey z R 1812/13
 • Akta Małżeństwa Gminy Kobylinskiey z R 1813/14
 • Akta Małżeństwa Gminy Kobylinskiey R 1814/15
 • Akta Małżeństwa Gminy Kobylinskiey R 1815/16
 • Akta Małżeństwa Gminy Parafialney Kobylinskiey z Roku 1816/17
 • Akta Małżeństwa Gminy Parafialney Kobylinskiey z Roku 1817/18
 • Akta Zaslubionych Gminy Parafialney Kobylinskiey z R 1818/19
 • Akta Zaślubionych Gminy Parafialney Kobylinskiey z Roku 1819/20
 • Akta Mażeństwa Gminy Kobylińskiey z Ru 1820/21
 • Akta Małzeństwa Gminy Kobylinskiey Roku 1821/22
 • Akta Zaslubionych Gminy Kobylinskiey z Roku 1822/23
 • Akta Małżeństwa Gminy Kobylinskiey z R 1823/24
 • Akta Małżeństwa Gminy Kobylinskiey z Roku 1824/25
 • Akta Małżeństwa Gminy Kobylinskiey Zawarte od dnia 1o Maia 1825 Roku
 • Akta Małżeństw Parafii Kobylińskiey od dnia pierwszego Miesiąca Stycznia 1826 r. rozpoczęte [do 1839 roku]
 • Akta Małżeństw Parafii Kobylinskiey od dnia pierwszego Miesiąca Stycznia Roku 1840 rozpoczęte [do 1854 roku]
 • Akta Małżeństw Parafii Kobylińskiey od dnia 15/27 Lutego 1854 roku [do 1868 roku]
 • Akta Zaslubienia Parafii Kobylinskiey od Roku 1868 [do 1873 roku]
 • Akta Stanu Cywilnego Parafii Kobylinskiey Małżeństwa 1868-1874 (j.ros.)
 • Akta Stanu Cywilnego Parafii Kobylinskiey Małżeństwa z 1875 roku [do 1882 roku] (j.ros.)
 • Księga Małżeństw parafii Kobylinskiey [1882-1890] (j.ros.)
 • Księga Małżeństw parafii Kobylinskiey [1891-1902] (j.ros.)
 • Metrica Mortuorum Ecclesiae Kobyliniensis 1738-1764 [mylnie zatytułowane Metrices Copulatorum Ecclesiae Kobylinensis ab anno 1792 ad annum 1802] (j.łac.)
 • Metrices Mortuorum Ecclesiae Kobylinensis 1798-1802
 • Metrices Mortuorum a die 1. Januarii 1803 Anno Domini [Ecclesiae Kobylinensis 1803-1825] (j.łac.)
 • Akta Zeszłych Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Kobylinskiey Powiatu Tykocińskiego Departamentu Łomżyńskiego od Dnia 1o Miesiąca Maia 1808 do Dnia Ostatniego Miesiąca Kwietnia 1809 Roku Zawieraiące Xskie iako y Żydoskie
 • Akta Zeszłych Chrzescian y Żydów w Gminie Kobylinskiey w Powiecie Tykocinskim Departamencie Łomżynskim z Ru 1809 na 1810
 • Akta Zeszłych Chrzescian y Żydów w Gminie Kobylinskiey w Powiecie Tykocinskim Departamencie Łomżynskim z Roku 1810 na 1811ty
 • Akta Zeszłych Chrzescian y Żydów w Gminie Kobylinskiey w Powiecie Tykocinskim Departamencie Łomżynskim z Roku 1811 na 1812ty
 • Akta Zeszłych Chrzescian y Żydów w Gminie Kobylinskiey z Roku 1812/13
 • Akta Zeszłych Gminy Kobylinskiey z Roku 1813/14
 • Akta Zmarłych Gminy Kobylinskiey z Roku 1814/15
 • Akta Zmarłych Gminy Kobylinskiey z Roku 1815/16
 • Akta Zmarłych Gminy ParafialneyKkobylinskiey z Roku 1817/18
 • Akta Zmarłych Gminy ParafialneyKobylinskiey z Roku 1818/19
 • Akta Zmarłych Gminy ParafialneyKobylinskiey Roku 1819/20
 • Akta Zmarłych Gminy Kobylinskiey z Ru 1820/21
 • Akta Zeyścia Gminy Kobylinskiey z R 1821/22
 • Akta Zeyścia Gminy Kobylinskiey z Roku 1822/23
 • Akta Zeyścia Gminy Kobylinskiey z Ru 1823/24
 • Akta Zmarłych Gminy Kobylinskiey z Roku 1824/25
 • Akta Zmarłych Gminy Kobylinskiey Zaczęte od dnia 1o Maia 1825 Roku
 • Akta Zeyścia Parafii Kobylińskiey od dnia pierwszego Miesiąca Stycznia 1826 r. rozpoczęte [do 1833 roku]
 • Akta Zeyścia Parafii Kobylińskiey od dnia dziesiątego Miesiąca Maia Tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego roku rozpoczęty [do 1840 roku]
 • Akta Zeyścia od dnia pierwszego Stycznia 1841 Roku rozpoczęte [do 1847 roku Parafii Kobylinskiey]
 • Akta Zeyścia Parafii Kobylinskiey od dnia pierwszego Miesiąca Listopada Tysiąc Ośmset Czterdziestego siódmego [nieczytelne] [do 1855 roku]
 • Akta Zejścia w parafii Kobylinskiey od dnia 21 Marca 1855 roku do dnia 27 Sierpnia 1861
 • Akta Zejścia Parafii Kobylinskiey od dnia 6o Września 1861 roku do 1865
 • Akta Umarłych Parafii Kobylinskiey 1868-1871 (j.ros.)
 • Akta Umarłych Parafii Kobylinskiey 1871-1879 (j.ros.)
 • Akta Umarłych z 1879 do 1885 roku [Parafii Kobylinskiey] (j.ros.)
 • Kobylin akta zejścia 1885-1890 (j.ros.)
 • Księga o Umarłych Parafii Kobylinskiej rozpoczęta 1891 roku [do 1895 roku] (j.ros.)
 • Księga o Umarłych Parafii Kobylinskiej w 1895 roku [do 1899 roku] (j.ros.)
 • Księga zgonów za lata 1899-1904 włącz. [par. Kobylin] (j.ros.)
 • Księga aktów zgonu par. Kobylin 1904-1909 r. (j.ros.)
 • Metrices Baptisaroum Ecclesiae Kobylinensis ab anno 1678 ad annum 1695 [I ślubów 1682-1695] (j.łac.)
 • Metrices Baptisatorum et Matrimoniorum Ecclesiae Kobylinensis 1695-1709 [AM 1696-1709] (j.łac.)
 • Metrices Baptisatorum et Matrimoniorum Ecclesiae Kobylinensis 1709-1720 (j.łac.)
 • Regestr urodzonych od 27 I 1658 do 28 XII 1807, zmarłych od 9 VII 1738r. do 30 XII 1807 r., zaślubionych od 24 I 1658 do 25 XII 1807; Akta zaślubionych rozpoczynają się numerem 1635
 1. Akta metrykalne parafia Kulesze Kościelne
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Kulesensis 1764-1825 (j.łac.) [dodatkowo spis nazwisk]
 • Akta Urodzenia Gminy Kuleskiej 1808/09
 • Akta Urodzenia Gminy Kulewskiey 1809/10
 • Akta Urodzenia Gminy Kuleskiey [nieczytelne] 1811/12
 • Akta Urodzenia Gminy Kuleskiey Powiatu Tykocińskiego [1812/13]
 • Akta Urodzenia parafii Kuleskiej od 1813 i 1814 roku
 • Akta Narodzonych Gminy Kuleskiey 1815/16
 • Akta Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Parafij Kuleskiey z Roku 1816/17
 • Akta Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Parafij Kuleskiey z Roku 1817/18
 • Unikat urodzonych w parafii Kulesze w 1818 roku [1818/1819]
 • Akta Urodzenia Parafii Kuleskiey w Ru 1819/20
 • Akta Urodzenia parafii Kuleskiey 1820/21 roku
 • Akta Urodzenia Parafij Kuleskiey z Roku 1823/4
 • Akta Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Parafij Kuleskiey z Roku 1824/5
 • Akta Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Parafij Kuleskiey z Roku 1825/6
 • Unikat Urodzonych w parafii Kulesze zaczęta 1826 roku zakonczone 1832 roku
 • Akta Urodzenia parafii Kulesze 1833-1839
 • Akta Urodzenia parafii Kulesze 1839-1846
 • Unikat Urodzonych w parafii Kulesze zaczęta w 1847 roku zakończona w 1849 roku
 • Akta urodzonych od Roku 1850 do 1852
 • Oryginał miejscowy czyli Unikat Urodzonych w parafii Kuleskiey poczynaiący się od Roku 1856 [do roku 1860]
 • Unikat Urodzonych w parafii Kulesze zaczęta 1861 roku zakończona 1868 roku
 • Unikat Urodzonych parafii Kuleskiey zaczęta w 1868, zakończona w 1871 roku (j.ros.)
 • Unikat Urodzonych w parafii Kulesze od roku 1868 do roku 1873
 • Unikat Urodzonych Kulesze Kościelne 1872-1875 (j.ros.)
 • Akta Urodzonych parafii Kuleskiej od 1876 do 1880 roku (j.ros.)
 • Akta Urodzonych parafii Kuleskiej od 1881 do 1887 roku (j.ros.)
 • Akta Urodzonych parafii Kuleskiej od 1887 do 1895 roku (j.ros.)
 • Akta Urodzonych parafii Kuleskiej od 1896 do 1905 roku (j.ros.)
 • Akta Ślubne parafii Kuleszskiey od 1802 roku [do 1825 roku] (j.łac.)
 • Kulesze Akta Małżeństwa od 1877 do 1891 roku (j.ros.)
 • Kulesze Kościelne Akta Małżeństwa 1892 do 1902 roku (j.ros.)
 • Liber Mortuorum [nieczytelne] Ecclesiae Parochialis Kulesensis Die 20 Mensis Februarii 1802 Anno [nieczytelne – do 1825 roku] (j.łac.) [dodatkowo spis nazwisk]
 • Kulesze Kościelne akta zgonu 1885-1897 (j.ros.)
 • Kulesze akta zgonu r. 1898-1911 r.
 1. Akta metrykalne parafia Łomża:
 • Liber Baptisatorum ab anno 1597 ad annum 1607 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum ab anno 1608 ad annum 1613 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum ab anno 1613 ad annum 1622 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum ab anno 1625 ad annum 1667 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum ab anno 1668 ad Annum 1694 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum ab anno 1695 ad Annum 1717 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum ab anno 1740 ad annum 1750 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Księga Aktów urodzenia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1758-1775 r. (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum ab anno 1775 ad annum 1781 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum ab anno 1781 ad annum 1798 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum ab anno 1801 ad annum 1814 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Księga Aktów urodzenia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1810-1811
 • Księga Aktów urodzenia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1813-1814
 • Księga Aktów urodzenia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1814-1815
 • Księga II Urodzenia Gminy Łomżyńskiey z Roku 1815/16
 • Księga Aktów urodzenia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1814-1829 r.
 • Księga Aktów urodzenia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1816-1817 r.
 • Księga Aktów urodzenia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1817-1818 r.
 • Xięga II Urodzenia Gminy Łomżynskiey z Roku 1817/18
 • Księga Aktów urodzenia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1818-1819 r.
 • Xięga II Urodzenia Gminy Łomżynskiey z Roku 1820/21
 • Księga Aktów urodzenia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1821-1822 r.
 • Księga urodzonych od roku 1826 do 1839 roku [Parafia Łomżyńska]
 • Regestr Urodzonych w 1826-1844 r.
 • Liber Copulatorum ab anno 1608 ad annum 1625 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac)
 • Liber Copulatorum ab anno 1740 ad annum 1771 diem 17 Junii Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac)
 • Księga Aktów zaślubionych par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1811-1812
 • Księga Aktów zaślubionych par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1814-1815
 • Księga Aktów zaślubionych par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1815-1816
 • Księga Aktów zaślubionych par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1816-1817
 • Księga Aktów zaślubionych par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1817-1818
 • Księga Aktów zaślubionych par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1818-1819
 • Księga Aktów zaślubionych par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1820-1821
 • Księga Aktów zaślubionych par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1821-1822
 • Księga Aktów zaślubionych par. Rz. Kat. Łomżyńskiej za rok 1824
 • Księga Aktów zaślubionych par. Rz. Kat. Łomżyńskiej za rok 1825
 • Księga Małżeństwa poczynaiąca się [nieczytelne] pierwszym Stycznia 1826 Parafii Łomżyńskiej [do 1835 roku]
 • Liber Mortuorum ab anno 1696 ad annum 1760 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Liber Mortuorum ab anno 1760 ad annum 1792 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Liber Mortuorum ab anno 1792 ad annum 1812 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Akta Metryk Zmarłych 1go Maja 1810 R 1go Maja 1811 R Gminy Łomżyńskiey
 • Akta Metryk Umarłych z Ru 1812/13 od 1go Maja Gminy Łomżyńskiey
 • Akta Metryk Umarłych z Ru 1813/14 od 1go Maja Gminy Łomżyńskiey
 • Akta Metryk Umarłych z Roku 1814/15 od 1go Maja Gminy Łomżyńskiey
 • Księga Aktów zejścia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1815-1816 r.
 • Księga Aktów zejścia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1816-1817 r.
 • Księga Aktów zejścia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1817-1818 r.
 • Księga Aktów zejścia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej rozpoczynające się od roku 1818-1819
 • Xięga II Zeyścia Gminy Łomżyńskiey z Roku 1818/19
 • Xięga II Zeyścia Gminy Łomżyńskiey z Roku 1819/20
 • Księga Aktów zejścia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej od roku 1821-1822 r.
 • Xięga II Zeyścia Gminy Łomżyńskiey z Roku 1821/22
 • Księga Aktów zejścia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej za rok 1823
 • Księga Aktów zejścia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej za rok 1824
 • Księga Aktów zejścia par. Rz. Kat. Łomżyńskiej za rok 1825
 • Volumen I Księga Zeyścia poczynaiąca się z dniem pierwszym Stycznia 1826 Parafii Łomżyńskiey [do 1831 roku]
 • Liber Baptisatorum in 1. parte ab anno 1717. ad annum 1728. in altera Copulatorum ab anno 1717 ad annum 1728. Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Liber Copulatorum in 1parte ab anno 1729 ad annum 1735 in altera parte Baptisatorum ab anno 1728 ad annum 1735 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum in 1 parte ab anno 1735 ad annum 1741 in altera parte Copulatorum ab anno 1735 ad annum 1741 Ecclesiae Praeposituralis Łomżensis (j.łac.)
 • Księga Urodzenia, Małzeństw i Zeyścia na Rok 1826 Parafii Łomżyńskiey
 • Księga Urodzenia, Małzeństw i Zeyścia na Rok 1827 Parafii Łomżyńskiey
 • Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Na rok 1828 Parafii Łomżyńskiey
 • Dodatek do unikatu urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Łomżyńskiej na rok 1846
 • Unikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Łomżyńskiej na rok 1863
 • Unikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Łomżyńskiej na rok 1865
 • Księga Urodzenia, Małzeństw i Zeyścia na Rok 1912 Parafii Łomżyńskiey (j.ros.)
 1. Akta metrykalne Łomża parafia prawosławna pw. Św. Trójcy:
 • Księga metrykalne Łomżyńskiej Cerkwi Parafialnej Świętej Trójcy o urodzonych z 1858 roku [do 1865 roku]
 • Unikat Aktów stanu cywilnego o urodzenia od 1890 roku do 1894 roku Łomżyńskiego Soboru [Świętej Trójcy]
 • Unikat aktów stanu cywilnego przy Łomżyńskiej Sobornej Cerkwi urodzenia od 1895 do 1901 roku
 • Księga metrykalna Łomżyńskiej parafialnej cerkwi Świętej Trójcy część trzecia o zmarłych z 1858 roku do 1865
 • Unikat Akt stanu cywilnego o zmarłych Łomżyńskiego Soboru z 1886 roku do 1893 roku [Św. Trójcy]
 • Duplikat akt stanu cywilnego Łomżyńskiej sobornej cerkwi o zmarłych z 1894 roku do 1903 roku [Św. Trójcy]
 • Księga metrykalna dana z Warszawskiego Prawosławnego Duchownego Konsystorza w parafii Łomżyńskiej z cerkwi Św. Trójcy do zapisywania urodzonych, zaślubionych i umarłych na 1858-1860 rok
 • Łomżyńska cerkiew św. Trójcy 1861-1865 [urodzenia, śluby i zgony]
 • Księga metrykalna dana z Warszawskiego Prawosławnego Duchownego Konsystorza w parafii Łomżyńskiej z cerkwi Św. Trójcy do zapisywania urodzonych, zaślubionych i umarłych na 1865 rok
 • Łomżyńska cerkiew Św. Trójcy 1878-1880 [urodzenia, śluby i zgony]
 • Księga metrykalna dana z Warszawskiego Prawosławnego Duchownego Konsystorza w parafii Łomżyńskiej z cerkwi Św. Trójcy do zapisywania urodzonych, zaślubionych i umarłych na 1885 rok
 • Księga metrykalna dana z Warszawskiego Prawosławnego Duchownego Konsystorza w parafii Łomżyńskiej z cerkwi Św. Trójcy do zapisywania urodzonych, zaślubionych i umarłych na 1886 rok
 • Księga metrykalna dana z Warszawskiego Prawosławnego Duchownego Konsystorza w parafii Łomżyńskiej z cerkwi Św. Trójcy do zapisywania urodzonych, zaślubionych i umarłych na 1887 rok
 • Łomżyński sobór Św. Trójcy 1887-1889 [urodzenia, śluby i zgony]
 • Księga metrykalna dana z Warszawskiego Prawosławnego Duchownego Konsystorza w parafii Łomżyńskiej z cerkwi Św. Trójcy do zapisywania urodzonych, zaślubionych i umarłych na 1888 rok
 • Księga metrykalna dana z Warszawskiego Prawosławnego Duchownego Konsystorza w parafii Łomżyńskiej z cerkwi Św. Trójcy do zapisywania urodzonych, zaślubionych i umarłych na 1889 rok
 • Księga metrykalna dana z Warszawskiego Prawosławnego Duchownego Konsystorza w parafii Łomżyńskiej z cerkwi Św. Trójcy do zapisywania urodzonych, zaślubionych i umarłych na 1890 rok
 • Łomżyński sobór Św. Trójcy 1890-1892 [urodzenia, śluby i zgony]
 • Księga metrykalna dana z Warszawskiego Prawosławnego Duchownego Konsystorza w parafii Łomżyńskiej z cerkwi Św. Trójcy do zapisywania urodzonych, zaślubionych i umarłych na 1891 rok
 • Księga metrykalna dana z Warszawskiego Prawosławnego Duchownego Konsystorza w parafii Łomżyńskiej z cerkwi Św. Trójcy do zapisywania urodzonych, zaślubionych i umarłych na 1892 rok
 • Księga metrykalna Łomżyńskiej Sobornej cerkwi Świętej Trójcy na 1893 rok [urodzenia, małżeństwa i zgony]
 • Księga metrykalna Łomżyńskiej Sobornej Cerkwi Św. Trójcy do zapisywania urodzonych, małżeństw i zmarłych na 1894 rok
 • Księga metrykalna Łomżyńskiej Sobornej Cerkwi Św. Trójcy do zapisywania urodzonych, małżeństw i zmarłych na 1895 rok
 • Księga metrykalna Łomżyńskiej Sobornej Cerkwi Św. Trójcy do zapisywania urodzonych, małżeństw i zmarłych na 1896 rok
 • Księga metrykalna Łomżyńskiego Soboru Świętej Trójcy urodzonych, małżeństw i zmarłych na 1897 rok
 • Księga metrykalna do zapisywania urodzonych, zaślubionych i zmarłych w Łomżyńskiej parafii Soboru Św. Trójcy na 1898 rok
 • Księga metrykalna Łomżyńskiego Soboru Świętej Trójcy urodzonych, małżeństw i zmarłych na 1899 rok
 • Księga metrykalna Łomżyńskiego Soboru Świętej Trójcy na 1900 rok [urodzonych, małżeństw i zmarłych]
 • Księga metrykalna Łomżyńskiego Soboru Świętej Trójcy urodzonych, małżeństw i zmarłych na 1901 rok
 • Księga metrykalna do zapisywania urodzonych, małżeństw i zmarłych na 1902 rok [Sobór Świętej Trójcy]
 • Księga metrykalna do zapisywania urodzonych, małżeństw i zmarłych Łomżyńskiej sobornej cerkwi za 1903 rok [Św. Trójcy]
 • Księga metrykalna do zapisywania urodzonych, małżeństw i zmarłych na 1904 rok w guberni miasta Łomży [Sobór Świętej Trójcy]
 • Księga metrykalna do zapisywania urodzonych, małżeństw i zmarłych Soboru Świętej Trójcy w mieście Łomża cerkwi na 1905 rok
 • Księga metrykalna do zapisywania urodzonych, małżeństw i zmarłych Soboru Świętej Trójcy w mieście Łomża cerkwi na 1906 rok
 • Księga metrykalna o urodzonych, małżeństwach i zmarłych Łomżyńskiej sobornej cerkwi za 1907 rok
 • Księga metrykalna o urodzonych, małżeństwach i zmarłych Łomżyńskiej sobornej cerkwi za 1908 rok
 • Księga metrykalna o urodzonych, małżeństwach i zmarłych Łomżyńskiego Soboru Św. Trójcy za 1909 rok
 • Księga metrykalna do zapisywania urodzonych, małżeństw i zmarłych parafii Soboru Św. Trójcy w guberni Łomża za 1910 rok
 • Księga metrykalna do zapisywania urodzonych, małżeństw i zmarłych parafii Soboru Św. Trójcy w guberni Łomża za 1911 rok
 • Księga metrykalna Łomżyńskiego Soboru Św. Trójcy o urodzonych, małżeństwach i zmarłych na 1912 rok
 • Akta Stanu Cywilnego Łomżyńskiej prawosławnej cerkwi parafialnej pod wezwaniem Św. Trójcy brudnopis do notatek urodzonych, małżeństw i zmarłych za 1885 roku [dowody do małżeństw]
 • Dokumenty małżeńskie za 1888 rok [Św. Trójcy dowody do akt małżeństw]
 • Dokumenty małżeńskie za 1889 rok [Św. Trójcy dowody do akt małżeństw]
 • Dokumenty małżeńskie za 1890 rok [Św. Trójcy dowody do akt małżeństw]
 1. Akta metrykalne ślubów parafia Miastkowo:
 • Metryki Zaślubionych od d. 20 Listopada 1736 r. do d. 17 Lutego 1789 r. książka zajmuje. Liber Metrices Copulatorum Per Me Rochum Piotrowski CuratusMiastkovienses
 1. Akta metrykalne parafia Nowogród:
 • Urodzenia, małżeństwa i zgonów parafii Nowogród 1862 rok (niepełen mikrofilm – tylko zgony)
 • Oryginał 2gi Akt Cywilno-Metrycznych Urodzenia, Zejścia i Małżeństw Parafii Nowogrodzkiej z roku 1863
 • Oryginał 2gi Akt Cywilno-Metrycznych Urodzenia, Zejścia i Małżeństw Parafii Nowogrodzkiej z roku 1864
 • Oryginał 2gi Akt Cywilno-Metrycznych Urodzenia, Zejścia i Małżeństw Parafii Nowogrodzkiej z roku 1865
 • Urodzenia, małżeństwa i zgonów parafii Nowogród 1870 rok (j.ros.; niepełen mikrofilm – tylko małżeństwa i zgony)
 1. Akta metrykalne ślubów parafia Nur:
 • Liber Metrices Copulatorum [1765-1782]
 1. Akta metrykalne parafia Piątnica:
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Piątnicensis 1760-1776 (j.łac.)
 • Księga Miejscowa Akt Urodzenia od roku 1775 do roku 1800 Parafii Piątnickiey (j.łac.)
 • Księga Miejscowa Akt Urodzenia od roku 1801 do roku 1816 Parafii Piątnickiey (j.łac.)
 • Akty Urodzenia Parafij Piątnickiej z Roku 1808 do 1826
 • Akta Urodzenia 1808 Roku Gminy Piątnickiey [do 1810 roku]
 • Akta Urodzenia z 1810/11 Roku [Parafii Piątnickiey]
 • Akta Urodzenia z 1811/12 Roku [Parafii Piątnickiey]
 • Akta Urodzenia Zaczynaiące się od 1go Maja 1812 a kończące się 1go Maja 1813 Roku [Parafii Piątnickiey]
 • Akta Urodzenia na Rok 1813 od 1 Maja do 1 Maja 1814 Roku [Parafii Piątnickiey]
 • Akta Urodzenia Parafii Piątnickiey na Rok 1814/15
 • Zaczynaiące się Akta Metryk urodzenia 1815/16 roku Parafii Piątnickiey
 • Akta Metryk Urodzonych [nieczytelne] Maja 1816 [do 1817 roku Parafii Piątnickiey]
 • Akta Urodzenia od 1go Maja 1817 do 1go 1818 roku Gminy Piątnickiey
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Piątnicensis 1817-1837 (j.łac.)
 • Akta Cywilne Gminy Piątnickiey 1819/20 Urodzonych
 • Akta Cywilne Urodzenia 1820/21 z Gminy Piątnickiey
 • Akta Urodzenia Gminy Piątnickiey na rok 1821/22
 • Akta Urodzonych w Gminie Piątnickiey w r. 1823
 • Xięga Urodzonych w Gminie Piątnickiey w 1824 r.
 • Xięga Urodzonych Gminy Piątnickiey 1825
 • Xięga Urodzonych Parafii Piątnickiey 1826-1844
 • Xięga Urodzonych Parafii Piątnickiey1844-1850
 • Xięga Urodzonych Parafii Piątnickiey 1850-1860
 • Xięga Miejscowa Aktów Urodzenia od roku 1860 do roku 1870 Parafii Piątnickiey
 • Akty Stanu Cywilnego Rzymsko-Katolickiej Parafii Piątnicy od 1 Stycznia 1868 roku o Urodzonych [do 1870 roku] (j.ros.)
 • Liber Copulatorum Ecclesiae Piątnicensis 1787-1806 (j.łac.)
 • Księga Miejscowa Aktów Małżeństw od roku 1807 do roku 1808 z Parafii Piątnickiej (j.łac.)
 • Akta Małżeństwa 1808 Roku [do 1809 roku Parafii Piątnickiey]
 • Akta Małżeństwa Gminy Piątnickiey 1810 Roku do 1811 roku
 • Akta Małżeństwa 1808 Roku [do 1809 roku Gminy Piątnickiey]
 • Akta Małżeństwa Gminy Piątnickiey 1810 Roku do 1825 roku
 • Akta Małżeństw Gminy Piątnickiey za 1811/12 rok
 • Akta Małżeństw Gminy Piątnickiey za 1814/15 rok
 • Akta Małżeństw Gminy Piątnickiey za 1815/16 rok
 • Akta Małżeństw Gminy Piątnickiey za 1816/17 rok
 • Akta Slubow Małżeńskich i Zapowiedzi w Gminie Piątnickiey z 1817 od 1go Maja na 1818 do 1go Maja
 • Akta Zapowiedzi Slubow Małżeńskich w Gminie Piątnickiey z Roku 1818 od 1go Maja do 1819 do 1go Maja
 • Akta Cywilne Zapowiedzi i Małżeństw Gminy Piątnickiey 1819/20
 • Akta Cywilne Zapowiedzi i Zaslubin Małżeńskich Ru 1820/21 Gminy Piątnickiey
 • Akta Zapowiedzi Małżeństw Gminy Piątnickiey z Roku 1821/22
 • Xięga Małżeństw Gminy Piątnickiey w 1823 r.
 • XięgaZaslubionych Gminy Piątnickiey w 1824 r.
 • Xięga Małżeństwa Gminy Piątnickiey w 1825
 • Księga Małżeństwa Parafii Piątnickiey od 1826 roku [do 1844 roku]
 • Księga Małżeńska [nieczytelne] Parafii Piątnickiey [nieczytelne] roku 1844 kończąca się w 1853 roku
 • Akta Małżeństwa poczynauące się od roku 1854 z Parafii Piątnickiey [do 1868 roku]
 • Akty Stanu Cywilnego o Małżeństwach Rzymsko-Katolickiej Parafii Piątnickiey od 1go Stycznia 1868 roku [do 1874 roku] (j.ros.)
 • Liber Mortuorum Ecclesiae Piątnicensis 1748-1780 (j.łac.)
 • Księga Miejscowa Aktów Zejścia od roku 1781 do 1807 Parafii Piątnickiey (j.łac.)
 • Akta Zeyścia 1808 Roku Gminy Piątnickiey [do 1810 roku]
 • Akta Zeyścia Gminy Piątnickiey z 1810/11 roku
 • Akta Zeyścia Gminy Piątnickiey z 1811/12 roku
 • Akty Umarłych parafii piątnickiey z roku 1814 do 1826 roku
 • Akta Zeyścia zaczyna się od dnia pierwszego Miesiąca Maja 1814 a kończyć się maiąca do dnia ostatniego miesiąca Kwietnia 1815 Roku [Gminy Piątnickiey]
 • Akta Zeyścia zaczyna się od dnia pierwszego Miesiąca Maja 1815 a kończyć się maiąca do dnia ostatniego miesiąca Kwietnia 1816 Roku [Gminy Piątnickiey]
 • Akta Metryk Umarłych Gminy Piątnickiey z 1816/17 roku
 • Akta Zeyścia Umarłych od dnia pierwszego Miesiąca Maja 1817 do dnia 1go Maia 1818 Roku Gminy Piątnickiey
 • Akta zeyścia umarłych w Gminie Piątnickiey z Ru 1818 od 1go Maja do 1819 do 1go Maja
 • Akta Cywilne Gminy Piątnickiey 1819/20 Umarłych
 • Akta Cywilne Zeyscia 1820/21 Ru Gminy Piątnickiey
 • Akta Zeyścia Gminy Piątnickiey za Rok 1821/1822
 • Akta Zeyścia Gminy Piątnickiey za Rok 1823
 • Xięga Umarłych w Gminie Piątnickiey w 1824 r.
 • Xięga Umarłych w Gminie Piątnickiey w 1825 r.
 • Xięga Umarłych z Parafii Piątnickiey 1826-1839
 • Umarłych Księga Parafij Piątnickiey poczynająca się od roku 1839 [do 1847 roku]
 • Księga do zapisywania Aktów Stanu Cywilnego Zejścia połączonych Metrykami Kościelnemi z Parafii Piątnickiey [nieczytelne] mająca od dnia [nieczytelne] 1847 roku [do 1854 roku]
 • Księga Mieyscowa do zapisywania Aktów Stanu Cywilnego Zejścia połączonych z Metrykami Kościelnemi poczynająca się od roku 1855 [do 1857 roku] z Parafii Piątnickiey
 • Księga Aktów Zejścia poczynająca się od dnia 13 Grudnia 1857 roku do 1868 roku z Parafii Piątnickiey
 • Akty Stanu Cywilnego o Umarłych Rzymsko-Katolickiej Parafii Piątnickiey od 1 Stycznia 1868 roku do 1870 roku (j.ros.)
 • Księga Mieyscowa Akt Urodzenia razem [umarłych] z Aktami Małżeństwa od roku 1718 do roku 1741 z Parafii Piątnickiej (j.łac.)
 • Duplicat Urodzonych Zaślubionych i Umarłych w Parafii Piątnickiey w 1826 roku
 • Duplikat Urodzonych Zaślubionych i Umarłych w Parafii Piątnickiey w Roku 1827
 • Xięga Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych Parafii Piątnickiey 1828 Anni
 • Xięga Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych w Parafii Piątnickiey w roku 1829
 • Xięga Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych w Parafii Piątnickiey 1830
 • Xięga Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych w Parafii Piątnickiey 1831
 • Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych w Parafii Piątnickiey w 1832 r.
 • Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych w Parafii Piątnickiey w 1833 r.
 • Xięga Duplikat z Parafii Piątnickiey z roku 1834 [urodzonych, zaślubionych i umarłych]
 • Xięga Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych z Parafii Piątnickiey 1835 r.
 • Xięga Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych z Parafii Piątnickiey na rok 1836
 • Duplikat z Parafii Piątnickiey 1837 r. Urodzonych Zaslubionych i Umarłych
 • Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych w Parafii Piątnickiey w 1838
 • Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych 1839 z Parafii Piątnickiey
 • Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych w Parafii Piątnickiey w 1840 r.
 • Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych z Parafii Piątnickiey z 1841 roku
 • Księga Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych w Parafii Piątnickiey w 1842
 • Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych w Parafii Piątnickiey w 1843
 • Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych z Parafii Piątnickiey z 1844
 • Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych w Parafii Piątnickiey w 1845 r
 • Duplikat Urodzonych Zaslubionych i Umarłych w Parafii Piątnickiey w 1846 r
 • Księga Duplikat zamykająca w sobie Akta Stanu Cywilnego urodzenia, Małżeństw i Zejścia połączone z Metrykami Kościelnemi z Parafii Piątnickiej z roku 1848
 • Księga Duplikat do zapisywania aktów Stanu Cywilnego połączonych z Metrykami Kościelnemi Urodzenia, Małżeństw i Zejscia z Parafii Piątnickiej z roku 1849
 • Księga Duplikat zamykająca w sobie Akta Stanu Cywilnego Urodzenia, Małżeństw i Zejścia połączone z Metrykami Kościelnemi z Parafii Piątnickiej za rok 1850ty
 • Księga Duplikat zamykająca w sobie Akta Stanu Cywilnego Urodzenia, Małżeństw i Zejścia połączone z Metrykami Kościelnemi z Parafii Piątnickiej za rok 1851wszy
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1852go Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1853go Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1854ty z Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat zwana do zapisywania aktów Stanu Cywilnego Urodzenia, Małżeństw i Zejscia połączonych z Metrykami Kościelnemi z Parafii Piątnickiej na rok 1855
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1856 Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1857o Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1858 Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1859 Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1860o Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1861 Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1862go Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1863 z Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1864 Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1865 Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1866 Parafii Piątnickiej
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z roku 1867 z Parafii Piątnickiej
 • Akty Stanu Cywilnego o Urodzonych, Małżeństw i umarłych Rzymsko Katolickiej parafii Piątnica na 1868 roku (j.ros.)
 • Akty Stanu Cywilnego o Urodzonych, Małżeństw i umarłych Rzymsko Katolickiej parafii Piątnica na 1869 roku (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko Katolickiej parafii Piątnica od 1go Stycznia 1870 roku (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko Katolickiej parafii Piątnica od 1go Stycznia 1871roku (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko Katolickiej parafii Piątnica od 1go Stycznia 1872 roku (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko Katolickiej parafii Piątnica od 1go Stycznia 1873 roku (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko Katolickiej parafii Piątnica od 1go Stycznia 1874 roku (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko Katolickiej parafii Piątnica od 1go Stycznia 1875 roku (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko Katolickiej parafii Piątnica od 1go Stycznia 1876 roku(j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko Katolickiej parafii Piątnica od 1go Stycznia 1877 roku(j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko Katolickiej parafii Piątnica od 1go Stycznia 1878 roku(j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko Katolickiej parafii Piątnica od 1go Stycznia 1879 roku (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych Rzymsko Katolickiej parafii Piątnica od 1go Stycznia 1880 roku (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych z 1881 roku Parafii Piątnica (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych z 1882 roku Parafii Piątnica (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych z 1883 roku Parafii Piątnica (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych z 1884 roku Parafii Piątnica (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych z 1885 roku Parafii Piątnica (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych z 1886 roku Parafii Piątnica (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych z 1887 roku Parafii Piątnica (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Małżeństw i Umarłych z 1888 roku Parafii Piątnica (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Parafii Piątnickiej o Urodzonych, Małżeństwach i Umarłych na 1889 rok (j.ros.)
 1. Akta metrykalne urodzeń parafia Płonka Kościelna: [CHAOS!!!]
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Plonkensis 1784-1798
 • Liber Baptisatorum Anno Domini 1798 [ do 1810 parafia Płonka]
 • Liber Baptisatorum od 1811 do 1825
 • Akta Urodzonych Parafii Płońskiej od 1824 roku do 1825 rok
 • Akta Urodzonych Parafii Płonki od 1826 do 1836 roku
 • Akta Urodzonych Parafii Płonki od 1837 do 1844 roku
 • Akta Urodzonych Parafii Płonki od 1845 do 1854 roku
 • Akta Urodzonych Parafii Płonki od 1854 do 1861 roku
 • Akta Urodzonych Parafii Płonki od 1861 do 1869 roku
 • Akta Urodzonych Parafii Płonki od 1873 do 1877 roku (j.ros.)
 • Liber Matrimoniorum seu Copulatorum Anno Domini 1810 Die 13 Februaruii Inceptus [do 1825 roku] (j.łac.)
 • Liber Matrimoniorum Anno Domini 1767 Inceptus 1796 (j.łac.)
 • Liber Matrimoniorum 1796 Inceptus 1809 Finitus (j.łac.)
 • Liber Mortuorum Anno Domini 1693 Inceptus 1758 Finitus (j.łac.)
 • Liber Mortuorum 1807 Anno die 21 Septembris 1825 die 31 Decembris Finitus (j.łac.)
 1. Akta metrykalne urodzeń parafia Poryte:
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Porytensis 1617-1645 (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Porytensis 1713-1739 (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Porytensis 1739-1765 (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Porytensis 1765-1781 (j.łac.)
 • Akta Urodzonych Parafij Poryte od roku 1763 do Roku 1792 (j.łac.)
 • Akta Urodzonych Parafij Poryte od roku 1792 do Roku 1799 (j.łac.)
 • Akta Urodzonych Parafij Poryte od roku 1800 do Roku 1808 (j.łac.)
 • Akta Urodzonych Parafij Poryte na rok 1808/09
 • Książka Akt Urodzonych poczynająca się od dnia [nieczytelne] 1826 do dnia [nieczytelne] 1827 Parafii Poryckiej
 • Książka Akt Urodzonych poczynająca się od roku 1828 [nieczytelne] 1837 Parafii Poryckiej
 • Akta Urodzenia Parafij Porytskiej zaczynające się od Dnia 19go Września 1837 roku [do 1842 roku]
 1. Akta metrykalne zgonów parafia Rajgród:
 • Akta zgonów parafii Rajgród 1835-1852
 1. Akta metrykalne parafia Rosochate. CHAOS!!!
 • Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafia Rosochate 1808-1811
 • Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafia Rosochate 1811-1812
 • Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafia Rosochate 1812-1815
 • Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafia Rosochate 1815-1816
 • Księga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rosochackiey Obwodu Ostrołęckiego w Wojewodztwie Płockiem, obejmująca akta Urodzenia, Zeyścia, Zapowiedzi y SlubowMałżyńskich od dnia 1go mca Maja 1819 Ru do Dnia ostatniego Mca Kwietnia 1820 Ru
 • Księga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rosochackiey Obwodu Ostrołęckiego w Woiewodztwie Płockiem Obejmująca Akta Urodzenia, Śmierci, Zapowiedzi y ZaszlubinMałżyńskich od dnia 1go mca Maja 1820 Roku do Dnia ostatniego Mca Kwietnia 1821 Ru
 • Xięga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rosochackiey Obwodu Ostrołęckiego w Wojewodztwie Płockim obejmująca Akta Urodzenia, Zapowiedzi, Zaślubień Małżyńskich i Zeyścia od Dnia 1go mca Maja 1821go Roku do Dnia ostatniego Miesiąca Kwietnia 1822go Roku
 • Xięga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rosochackiey Obwodu Ostrołęckiego w Wojewodztwie Płockim obejmująca Akta Urodzenia, Zapowiedzi, Zaślubień Małżyńskich i Zeyścia od Dnia 1go mca Maja 1822go Roku do Dnia ostatniego Miesiąca Grudnia Roku tegoż
 • Xięga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rosochackiey Obwodu Ostrołęckiego w Wojewodztwie Płockim obejmująca Akta Urodzenia, Zapowiedzi, Zaślubień Małżyńskich i Zeyścia od Dnia 1go mca Stycznia 1823go Roku do Dnia ostatniego Miesiąca GrudniaRoku tegoż
 • Xięga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rosochackiey Obwodu Ostrołęckiego w Wojewodztwie Płockim obejmująca Akta Urodzenia, Zapowiedzi, Zaślubień Małżyńskich i Zeyścia od Dnia 1go mca Stycznia 1824go Roku do Dnia ostatniego Miesiąca Grudnia Roku tegoż
 • Xięga Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rosochackiey Obwodu Ostrołęckiego w Wojewodztwie Płockim obejmująca Akta Urodzenia, Zapowiedzi, Zaślubienia Małżyńskie i Zeyściaod Dnia 1go Stycznia 1825 Roku do Dnia ostatniego Miesiąca Grudnia Roku tegoż 1825go
 • Księga Duplikat Małżeństwa, Urodzenia i Zeyscia Urzędnika Stanu Cywilnego [nieczytelne] ParafijRosochackiey Obwodu Ostrołęckiego w Woiewodztwie Płockim poczynaiąca się w Roku 1826
 • Księga Duplikat Kościoła Parafialnego Rosochackiego obeymuiąca Akta Urodzenia Zaślubienia małżeńskie i Zeyscia Urzędnika Stanu Cywilnego od dnia 1 Stycznia do dnia ostatniego Grudnia 1827 Roku
 • Księga Duplikat zawieraiąca w sobie Akta Urodzenia Małżeństw i Zeyścia w Parafii Rosochackiey Obwodzie Ostrołęckim Wojewodztwie Płock na rok 1828my
 • Księga Duplikat [nieczytelne] Akta Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Parafij Rosochackiey [nieczytelne] 1829 do ostatniego Grudnia tegoż roku
 • Księga Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rosochackiey Obwodu Ostrołęckiego obeymuiąca Akta Urodzenia, Zaślubień Małżeńskich i Zeyścia z Roku 1830
 1. Akta metrykalne Okręgu Bożniczego w Rutkach
 • Księga duplikat akt urodzenia, zejścia i zaślubienia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Rutki 1850 rok
 • Księga duplikat akt urodzenia, zejścia i zaślubienia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Rutki 1851 rok
 • Księga duplikat akt urodzenia, zejścia i zaślubienia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Rutki 1852
 • Księga duplikat akt urodzenia, zejścia i zaślubienia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Rutki 1854 rok
 • Księga duplikat akt urodzenia, zejścia i zaślubienia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Rutki 1855 rok
 • Księga duplikat akt urodzenia, zejścia i zaślubienia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Rutki 1856 rok
 • Księga duplikat akt urodzenia, zejścia i zaślubienia Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Rutki 1857 rok
 1. Akta metrykalne parafia Rutki:
 • Liber Eccl. Paroch. RutkoviensisCopulatorum ab 1o 1651 usq ad 1708 in altera parte Baptisatorum ab 1590 ad 1708 (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Rutkoviensis 1695-1729 (j.łac.)
 • Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae ParochialisRutkoviensis ad anno 1730 ad annum 1742 (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Rutkoviensis 1742-1755 (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Par Rutkoviensis ab an 1755 ad an 1773 (j.łac.)
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Rutkoviensis 1773-1792 (j.łac.)
 • Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Rutkoviensis ab anno 1792 ad annum 1808
 • Liber Metrices polone scripta Baptisatorum Ecclesiae Paroch. Rutkoviensis ab 1799 ad 1803
 • Akta Cywilne Urodzonych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Osmego Roku początek swoy biorące [do 1809 roku]
 • Akta Cywilne Urodzonych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Dziewiątego Nro 1809 Roku początek swoy biorące [do 1810 roku]
 • Akta Cywilne Urodzonych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Dziesiątego Nro 1810 Roku początek swoy biorące [do 1811 roku]
 • Akta Cywilne Urodzonych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Jedynastego Nro 1811 Roku początek swoy biorące [do 1812 roku]
 • Akta Cywilne Urodzonych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Dwunastego Nro 1812 Roku początek swoy biorące [do 1813 roku]
 • Akta Cywilne Urodzonych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Trzynastego Nro 1813 Roku początek swoy biorące [do 1814 roku]
 • Akta Cywilne Urodzonych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Czternastego Nro 1814 Roku początek swoy biorące [do 1815 roku]
 • Akta Cywilne Urodzonych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Piętnastego Nro 1815 Roku początek swoy biorące [do 1816 roku]
 • Akta Cywilne Urodzonych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Szesnastego Nro 1816 Roku początek swoy biorące [do 1817 roku]
 • Do Archiwum Sądu Akta Stanu Cywilnego Urodzenia Gminy Rutki w Obwodzie Łomżyńskiem od Dnia 1 Maja 1817 do Dnia 31 Grudnia 1819 Roku
 • Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Paroch. ab an Rutkoviensis 1818 ad 1822 (j.łac.)
 • Akta Stanu Cywilnego Urodzenia Gminy Rutkowskiey od dnia 1 Stycznia 1819 [do 1820 roku]
 • Akta Stanu Cywilnego Urodzenia Gminy Rutkowskiey od Dnia 1 Miesiąca Maja 1820 Ru [do 1821 roku]
 • Akta Stanu Cywilnego Urodzenia Gminy Rutkowskiey w Powiecie Łomżyńskim od Dnia 1go Miesiąca Maja 1821 Roku [do 1822 roku]
 • Akta Stanu Cywilnego Urodzenia Gminy Rutkowskiey w Powiecie Łomżyńskim od Dnia 1go Miesiąca Maja 1822 Roku [do 1823 roku]
 • Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Rutkoviensis ab anno 1822 ad annum 1825 (j.łac.)
 • Akta Stanu cywilnego Urodzonych Gminy Rutkowskiey w Powiecie Łomżyński od dnia 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1824 roku
 • Akta Stanu cywilnego Urodzonych Gminy Rutkowskiey w Powiecie Łomżyński od dnia 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1825 roku
 • Akta Urodzeń Parafii Rutkowskiej 1826-1834
 • Akta Urodzenia Parafii Rutkowskiej 1835-1844
 • Akta Urodzenia Parafii Rutkowskiej 1845-1851
 • Akta Urodzenia Parafii Rutkowskiej 1851-1857
 • Akta Urodzeń Parafii Rutkowskiej rok 1857-1862
 • Akta Urodzeń Parafii Rutkowskij rok 1863-1867
 • Akty Urodzonych od 26 Listopada/ 8 Grudnia 1885 roku z rzymsko-katolickiej Parafii Rutkowskiey [do 1891 roku] (j.ros.)
 • Liber Metrices Copulatorum Ecclesiae Paroch. Rutkoviensis ab 1753 ad 1783 at in fine Mortuorum ab 1762 ad 1783 (j.łac.)
 • Akta Cywilne Przyrzeczeń Małżeńskich Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego OśmsetnegoOsmego Roku początek swoy biorące [do 1809 roku]
 • Akta Cywilne Przyrzeczeń Małżeńskich Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Dziewiątego Nro 1809 Roku początek swoy biorące [do 1810 roku]
 • Akta Cywilne Przyrzeczeń Małżeńskich Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Dziesiątego Nro 1810 Roku początek swoy biorące [do 1811 roku]
 • Akta Cywilne Przyrzeczeń Małżeńskich Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Jedynastego Nro 1811 Roku początek swoy biorące [do 1812 roku]
 • Akta Cywilne Przyrzeczeń Małżeńskich [parafii Rutki 1812/13]
 • Akta Cywilne Przyrzeczeń Małżeńskich Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Trzynastego Nro 1813 Roku początek swoy biorące [do 1814 roku]
 • Akta Cywilne Przyrzeczeń Małżeńskich Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Czternastego Nro 1814 Roku początek swoy biorące [do 1815 roku]
 • Akta Cywilne Przyrzeczeń Małżeńskich Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Piętnastego Nro 1815 Roku początek swoy biorące [do 1816 roku]
 • Akta Cywilne Przyrzeczeń Małżeńskich Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżący od pierwszego Maja Tysiącznego Ośmsetnego Szesnastego Nro 1816 Roku początek swoy biorące [do 1817 roku]
 • Akta Stanu Cywilnego Małżeństw Gminy Rutkowskiej od Dnia 1 Stycznia 1819 [do 1820 roku]
 • Akta Stanu Cywilnego Małżeństw Gminy Rutkowskiej od Dnia 1 Maja 1820 [do 1821 roku]
 • Akta Stanu Cywilnego Małżeństw Gminy Rutkowskiej w Powiecie Łomżyńskim od Dnia 1go Miesiąca Maja 1821 Roku do ostatniego Grudnia 1822 roku
 • Akta Stanu Cywilnego Małżeństw Gminy Rutkowskiej w Powiecie Łomżyńskim od Dnia 1go Miesiąca Stycznia 1823 Roku
 • Akta Stanu Cywilnego Małżeństw Gminy Rutkowskiej w Powiecie Łomżyńskim od Dnia 1go Miesiąca Stycznia do ostatniego Grudnia 1824 Roku
 • Akta Stanu Cywilnego Małżeństw Gminy Rutkowskiej w Powiecie Łomżyńskim od Dnia 1go Miesiąca Stycznia do ostatniego Grudnia 1825 Roku
 • Xiążka Zaślubionych 1811-1825 [parafii Rutki]
 • Akta Małżeństw Parafii Rutkowskiej 1826-1847
 • Akta Małżeństw Parafii Rutkowskiej 1848-1857
 • Aktam Małżeństw Parafii Rutkowskiej 1857-1873
 • Księga Aktów metrykalnych Umarłych Parafii Rutkowskiej od r. 1799 do 1805
 • Księga Aktów Metrykalnych po polsku pisanych Umarłych od r. 1805 do 1808 [parafia Rutki]
 • Akta Cywilne Umarłych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskim leżącey od Pierwszego Maja Tysiącznego Osmsetnego Osmego Roku początek swoy biorące [do 1809 roku]
 • Akta Cywilne Umarłych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskiem leżącey od Pierwszego Maja Tysiąc Ośmset Dziewiątego Nro 1809 Roku Początek swoy biorące [do 1810 roku]
 • Akta Cywilne Umarłych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskiem leżącey od Pierwszego Maja Tysiąc Ośmset Dziesiątego Nro 1810 Roku Początek swoy biorące [do 1811 roku]
 • Akta Cywilne Umarłych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskiem leżącey od Pierwszego Maja Tysiąc Ośmset Jedynastego Nro 1811 Roku Początek swoy biorące [do 1812 roku]
 • Akta Umarłych Parafii Rutkowskiej 1811-1825
 • Akta Cywilne Umarłych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskiem leżącey od Pierwszego Maja Tysiąc Ośmset Dwunastego Nro 1812 Roku Początek swoy biorące [do 1813 roku]
 • Akta Cywilne Umarłych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskiem leżącey od Pierwszego Maja Tysiąc Ośmset Trzynastego Nro 1813 Roku Początek swoy biorące [do 1814 roku]
 • Akta Cywilne Umarłych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskiem leżącey od Pierwszego Maja Tysiąc Ośmset Czternastego Nro 1814 Roku Początek swoy biorące [do 1815 roku]
 • Akta Cywilne Umarłych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskiem leżącey od Pierwszego Maja Tysiąc Ośmset Pietnastego Roku Początek swoy biorące [do 1816 roku]
 • Akta Cywilne Umarłych Gminy Rutkowskiey w Powiecie i Departamencie Łomżyńskiem leżącey od Pierwszego Maja Tysiąc Ośmset Szesnastego Nro 1816 Roku Początek swoy biorące [do 1817 roku]
 • Do Archiwum Sądu Akta Stanu cywilnego Zeyscia Gminy Rutkowskiey w Wojewodztwie Augustowskim Powiecie Łomżeńskiem od dnia 1 Maja 1817 do Dnia 31 Grudnia 1818 roku
 • Akta Stanu Cywilnego Zeyscia Gminy Rutkowskiey od dnia 1 Stycznia 1819 [do 1820 roku]
 • Akta Stanu Cywilnego Zeyscia Gminy Rutkowskiej od Dnia 1 Maja 1820 [do 1821 roku]
 • Akta Stanu Cywilnego Zeyścia Gminy Rutki w Powiecie Łomżyńskim od Dnia 1go Miesiąca Maja 1821 Roku do 1o Maia 1822
 • Akta Stanu Cywilnego Zeyścia Gminy Rutki w Powiecie Łomżyńskim od Dnia 1go Miesiąca Maja 1822/23 Roku
 • Akta Stanu Cywilnego Zeyścia Gminu Rutki w Powiecie Łomżyńskim [nieczytelne] 1824 Roku
 • Akta Umarłych Parafii Rutkowskiej 1826-1844
 • Akta Zejść Parafii Rutkowskiey na lata 1845-1853
 • Księga Aktów Zejścia Parafii Rutkowskiej poczynaiącaisę od 1 Stycznia 1854 do 1863
 • Akta Umarłych Parafii Rutkowskiej rok 1863-1872
 • Akta Stanu Cywilnego Duplikat Urodzenia, Zaślubionych i Umarłych wraz z Metrykami Kościlnemi Parafii Rutkowskiey Roku 1826
 • Xięga Duplikat zawieraiąca w sobie Akta Metrykalne Urodzenia Zaslubienia i ZeyściaParafij Rutkowskiey z Ru 1828 od D. 1 Stycznia do ostatniego Grudnia 1828
 • Xięga Duplikat [nieczytelne] sobie Akta Metrykalne Urodzonych Zaslubionych i Umarłych Parafij Rutkowskiey z Ru 1829 od Dnia 1 Stycznia do ostatniego Grudnia
 • Księga Duplikat na rok 1830 aktow Cywilnych połączonych z Metrykami Parafij Rutkowskiey [urodzenia, śluby i zgony]
 • Księga Duplikat na Rok 1831szy do zapisywania Aktów Cywilnych połączonych z Metrykami to iest Urodzonych Zaslubionych i Zeyscia osób [parafia Rutki]
 • Księga Duplikat na rok 1832 Aktów Cywilnych połączonych z Metrykami Parafij Rutkowskiey [urodzenia, ślubów i zgonów]
 • Księga Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaslubionych na rok 1833 Parafij Rutkowskiey
 • Księga Aktów Cywilnych zwana Duplikat na Rok 1834ty Parafii Rutkowskiey [urodzenia, ślubów i zgonów]
 • Księga Duplikat zwana do Zapisywania Aktow Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rutkowskiey Na Rok 1835 [urodzenia, ślubów i zgonów]
 • Księga Duplikat Akt Cywilnych [nieczytelne] 1836 Chrzesciańskich [nieczytelne] Parafii Rutki [urodzenia, ślubów i zgonów]
 • Księga Duplikat na Rok 1837 Połączoną z Metrykami Kościoła Parafialnego Rutkowskiego [urodzenia, ślubów i zgonów]
 • Księga Duplikat akt Cywilnych Parafij Rutkowskiey na rok 1838y [urodzenia, ślubów i zgonów]
 • Księga Duplikat Aktów Urodzeń Zaślubień i Zeyść Parafii Rutkowskiey na Rok 1839ty
 • Księga Duplikat Aktow Urodzeń Zaślubień i Zeyść Parafii Rutkowskiey na Rok 1840
 • Księga Duplikat Aktow Urodzeń Zeyść i Zaślubień Parafii Rutkowskiey na Rok 1841
 • Księga Duplikat na rok 1842 Parafii Rutkowskiej [urodzenia, ślubów i zgonów]
 • Księga Duplikat Aktow Urodzeń Zaślubień i Zeyść Parafii Rutkowskiey na Rok 1843
 • Księga Duplikat Aktow Urodzeń Zaślubień i Zeyść Parafii Rutkowskiey na Rok 1844
 • Księga Duplikat Aktow Urodzeń Zeyść i Zaślubień Parafij Rutkowskiey na Rok 1845
 • Księga Duplikat Aktow Urodzeń Zeyść i Zaślubień Parafij Rutkowskiey na Rok 1846
 • Księga Aktow Urodzeń Zaślubień i Zeyść zwana Duplikat Parafii Rutkowskiey na Rok 1847
 • Księga Duplikat na Rok 1848 Parafij Rutkowskiey zawiera Akta Urodzeń Zaślubień i Zejść
 • Księga Duplikat na Rok 1849 Parafij Rutkowskiey zawierająca Akta Urodzeń Zaślubień i Zejść
 • Księga Oryginał drugi zwana do Archywum właściwego złożyć się mają do zapisywania akt Parafii Rutkowskiey Osob Urodzonych Zaślubionych i zejść za rok 1850
 • Księga Aktow urodzenia zejscia i zaslubień Duplikat zwana Parafii Rutkowskiej na rok 1851
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia Zejścia i Zaślubienia Parafii Rutkowskiej na 1852 rok
 • Księga Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Parafii Rutkowskiej na 1853
 • Księga Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Parafii Rutkowskiej z Roku 1856
 • Księga Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Parafii Rutkowskiej z Roku 1858
 • Księga Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Parafii Rutkowskiej z Roku 1859
 • Księga Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Parafii Rutkowskiej z Roku 1860
 • Księga Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Parafii Rutkowskiej z Roku 1861
 • Księga Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Parafii Rutkowskiej Roku 1862
 • Księga Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Parafii Rutkowskiej z Roku 1863
 • Księga Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Parafii Rutkowskiej z Roku 1864
 • Księga Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Parafii Rutkowskiej z Roku 1866
 • Duplikat Aktów Urodoznych Zaslubionych i Zmarłych Parafii Rutkowskiej z Roku 1867
 • Dzieło i Urodzonych Zaślubionych i Umarłych Parafii Rzymsko Katolickiej Rutki od 1 Stycznia 1868 roku (j.ros.)
 • Dzieło i Urodzonych Zaślubionych i Umarłych Parafii Rzymsko Katolickiej Rutki od 1 Stycznia 1869 roku (j.ros.)
 • Księga Aktów metrykalnych polskich Zaślubienia [i zgonów] Parafii Rutkowskiej od r. 1799 do 1808 (j.łac.)
 • Liber Metrices Mortuorum 1697-1757 et Copulatorum ex ao 1649, etiam ab 1713-1753 [parafia Rutki] (j.łac.)
 • Liber Metrices Mortuorum ab ao 1783 die 10 8bris usq; ad am 1797 diem 25 Maii et Copulatorum ab ao 1783 d. 23 9bris usq; ad am 1798 d. 19 9bris Eccl. Par. Rutkoviensis (j.łac.)
 1. Akta metrykalne parafia Sokoły:
 • Księga Wykazow Metrykalnych dawnych Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w Kościele parafialnym Sokołowskim [sumariusz AU 1662-1807, AM 1667-1808, AZ 1724-1808]
 1. Akta metrykalne parafia Śniadowo:
 • Liber Metrices Baptisatorum Eccl. Paroch. Smłodoviensis ad ano 1695 ad anm 1712 (j.łac.)
 • Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Par. Smłodoviensis Ab Anno 1727 ad Aum 1770 (j.łac.)
 • Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Par. Smłodoviensis Ab Anno 1770 ad Aum 1807 (j.łac.)
 • Akta Urodzenia Gminy Sniadowskiey od Dnia 1go Maja 1808 go Roku Departamentu i Powiatu Łomżyńskich [do 1809 roku]
 • Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey 1810/11
 • Akta Urodzenia Cywilnego Stanu Gminy Sniadowskiey Powiatu Łomżyńskiego od Dnia 1wszego Miesiąca Maja z Rku 1811 do Dnia ostatniego Miesiąca Kwietnia 1812 Roku
 • Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1813 do dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1814
 • Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1814 do dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1815 Ptu Łomżyńskiego
 • Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1815 do dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1816 Ptu Łomżyńskiego
 • Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1816 do dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1817 Powiatu Łomżyńskiego
 • Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maia Ru 1817 do dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1818 Roku Obwodu Łomżyńskiego
 • Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maja 1818 do dnia 1go Miesiąca Maja 1819 Roku Ptu Łomżyńskiego
 • Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Mca Maja 1819 do dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1820 Obwodu Łomżyńskiego
 • Akta Urodzenia Urzędnika Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maja 1820 Roku do dnia 30go Miesiąca Kwietnia 1821 Roku w Obwodzie Łomżyńskim Wojewodztwie Augustoskim
 • Akta Urodzenia Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Maia 1821 Roku do dnia 31 Grudnia 1822 roku Spisane
 • Akta Urodzeni Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Stycznia do dnia ostatniego Grudnia 1823 Roku
 • Akta Urodzenia Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Stycznia do dnia ostatniego Grudnia 1824 Roku
 • Akta Urodzenia Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Stycznia do dnia 30 Grudnia 1825 Roku
 • Akta Urodzenia Parafii Sniadowskiey 1826-1838
 • Akta Urodzenia Parafii Sniadowskiey 1839-1847
 • Akta Urodzenia Parafii Sniadowskiey 1848-1857
 • Akta Urodzenia Parafii Sniadowskiey 1858-1868
 • Liber Copulatorum [nieczytelne] Ecclesiae Sniadoviensis [nieczytelne] 1704-1751 (j.łac.)
 • Liber Copulatorum Ecclesiae Sniadoviensis ab anno 1782 ad 1797 (j.łac.)
 • Liber Copulatorum Ecclesiae Sniadoviensis ab anno 1797 ad annum 1807 (j.łac.)
 • Akta zapowiedzi y Związkow małżeńskich Dnia Dwudziestego Pierwszego Maja Tysiąc OsiemsentegoOsmego Roku Ustaowione [do 1809 roku Gmina Śniadowo]
 • Akta Zapowiedzi Akta Małżeństwa Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey 1810/11
 • Akta Zapowiedzi i Małżeństw Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od Dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1813 do Dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1814
 • Akta Zapowiedzi i Małżeństw Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od Dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1814 do Dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1815 Powiatu Łomżyńskiego
 • Akta Zapowiedzi i Małżeństw Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od Dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1815 do Dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1816 Powiatu Łomżyńskiego
 • Akta Zapowiedzi i Małżeństw Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od Dnia 1go Miesiąca Maja Roku 1816 do Dnia 1go Miesiąca Maja Roku 1817 Powiatu Łomżyńskiego
 • Akta Zapowiedzi i Małżeństwa Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od Dnia 1go Miesiąca Maja 1817 Roku do Dnia 1go Miesiąca Maja 1818 Roku Obwodu Łomżyńskiego
 • Akta Zapowiedzi i Małżeństwa Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od Dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1818 do Dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1819Ptu Łomżyńskiego
 • Akta Zapowiedzi i Małżeństwa Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od Dnia 1go Miesiąca Maja 1819 Roku do Dnia 1go Miesiąca Maja 1820 Roku Ptu Łomżyńskiego
 • Akta Zapowiedzi i Małżeństwa Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od Dnia 1go Miesiąca Maja 1820 Roku do Dnia 1go Miesiąca Maja 1821 Roku Ptu Łomżyńskiego
 • Akta Zapowiedzi i Małżeństwa Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1o Maia 1821 Roku do dnia 31 Grudnia 1822 Roku Spisane
 • Akta Zapowiedzi i Małżeństwa Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Stycznia do dnia ostatniego Grudnia 1823 Roku
 • Akta Zapowiedzi i Małżeństwa Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Stycznia do dnia ostatniego Grudnia 1824 Roku
 • Akta Zapowiedzi i Małżeństwa Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Stycznia do dnia 30 Grudnia 1825 Roku
 • Akta Małżeństw Parafii Sniadowskiey 1826-1844
 • Akta Małżeństw Parafii Sniadowskiey 1845-1854
 • Akta Małżeństw z Parafii Sniadowskiey poczynające się od dnia [nieczytelne] 1855 [do 1868 roku]
 • Liber Mortuorum Ecclesiae Sniadoviensis ab anno 1775 ad 1795 (j.łac.)
 • Liber Mortuorum Ecclesiae Sniadoviensis ab anno 1797 ad 1807 (j.łac.)
 • Akta Zeyscia Gminy Sniadowskiey od Dnia 1go Maja 1808go roku Departamentu y Powiatu Łomżinskich [do 1809 roku]
 • Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey 1810/11
 • Akta Zeyscia Cywilnego Stanu Gminy Sniadowskiey Powiatu Łomżyńskiego od Dnia 1wszego Miesiąca Maja Roku 1811 do Dnia ostatniego Miesiąca Kwietnia 1812 Roku
 • Akta Zeyscia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1813 do Dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1814
 • Akta Zeyscia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1814 do Dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1815
 • Akta Zeyscia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1815 do Dnia 1go Miesiąca Maja Ru 1816 Powiatu Łomżyńskiego
 • Akta Zeyscia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maja Roku 1816 do Dnia 1go Miesiąca Maja Roku 1817 Powiatu Łomżyńskiego
 • Akta Zeyscia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maja Roku 1817 do Dnia 1go Miesiąca Maja Roku 1818 Obwodu Łomżyńskiego
 • Akta Zeyscia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maja Roku 1818 do Dnia 1go Miesiąca Maja Roku 1819 Ptu Łomżyńskiego
 • Akta zgonów 1819-1820 Śniadowo
 • Akta ZeysciaUrzędu Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Miesiąca Maja 1820Roku do Dnia 30go Miesiąca Kwietnia1821 Roku w Obwodzie Łomżyńskim Wojewodztwie Augustowskim
 • Akta Zeyscia Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Maja 1821 Roku do Dnia 31go Grudnia 1822 Roku Spisane
 • Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy SniadowskieyZeyściaod dnia 1go Stycznia do dnia ostatniego Grudnia 1823 Roku
 • Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Stycznia do dnia 30 Grudnia na Rok 1824 Zeyścia
 • Akta Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Stycznia do dnia 30 Grudnia 1825 Roku
 • Akta Zejścia Parafii Sniadowskiej poczynające się od roku 1827 [do 1845 roku]
 • Akta Zejścia Parafii Sniadowskiej poczynające się od roku 1862 [do 1868 roku]
 • Księga Unikat Umarłych od 1go Styczsnia 1868 roku Parafii Śniadowo [do 1872 roku]
 • Akta Urodzenia, Małżeństwa i Zeyscia Urzędu stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey z Roku 1810/11
 • Akta Urodzenia, Małżeństwa i Zeyscia Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od Dnia 1go Maja 1812 do Dnia 30 Kwietnia 1813 Roku Spisane
 • Akta Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey Urodzenia, Małżeństwa i Zeyścia z Roku 1819/20
 • Akta Urodzenia, Małżeństwa i Zeyscia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go [nieczytelne] do 31 Grudnia 1823 R
 • Akta Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey Urodzenia, Małżeństwa i Zeyścia z Roku 1824/25
 • Akta Urodzenia, Zapowiedzi, Małżeństwa i Zeyscia Stanu Cywilnego Gminy Sniadowskiey od dnia 1go Stycznia do 31 Grudnia 1825 Roku
 • Akta Stan u Cywilnego Parafii Sniadowskiey na rok 1826 Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia
 • Akta Stan u Cywilnego Parafii Sniadowskiey na rok 1827 Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia
 • Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia parafij Sniadowskiey na rok 1828
 • Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i ZeyściaParafii Sniadowskiey na rok 1829
 • Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Parafii Sniadowskiey na rok 1830
 • Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia parafij Sniadowskiey na rok 1831
 • Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia parafij Sniadowskiey na rok 1832
 • Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Parafii Sniadowskiey na rok 1833
 • Duplikat Aktów Urodzenia, Zeyściai Małżeństw z Parafii Sniadowskiey na rok 1834
 • Duplikat Akt Urodzenia, Zaslubienia i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Sniadowo za rok 1835ty
 • Duplikat Aktów Urodzenia, Zeyściai Małżeństw z Parafij Sniadowskiey na Rok 1836
 • Duplikat Aktów Urodzenia, Zeyścia i Małżeństw z Parafii Sniadowskiey na Rok 1837
 • Duplikat Aktów Urodzenia, Zeyścia i Małżeństw z parafii Sniadowskiey na Rok 1838my
 • Duplikat Akt Urodzeń, Małżenstw i Zeyścia z Parafii Sniadowskiey w Powiecie Łomżyńskiem na rok 1839
 • Duplikat Akt Urodzeń, Małżenstw i Zeyściaw Parafii Sniadowskiey w Powiecie Łomżyńskiem w roku 1840
 • Duplikat Akt Urodzeń, Małżenstw i Zeyścia z Parafii Sniadowskieyod dnia 1go Stycznia do ostatniego miesiąca Grudnia 1841 roku
 • Duplikat Akt Urodzeń, Małżenstw i Zeyścia z Parafii Sniadowskieyz roku 1842
 • Duplikat Akt Urodzeń, Małżenstw i Zeyścia z Parafii Sniadowskiey z roku 1843
 • Duplikat Akt Urodzeń, Małżenstw i Zeyścia Parafii Sniadowskiey z roku 1844
 • Duplikat Akt Urodzeń, Małżenstw i Zeyścia z Parafii Sniadowskiey z roku 1845
 • Duplikat Akt Urodzeń Zejść i Zaślubień Parafii Sniadowskieyw roku 1846
 • Duplikat Akt Urodzeń Zejść i Zaślubień z Parafii Sniadowskieyz roku 1847
 • Duplikat Akt Urodzeń Zejść i Zaślubień z Parafii Sniadowskiey z roku 1848
 • Duplikat Akt Urodzeń, Zaślubionych, Zeyść w Parafii Sniadowskiey z roku 1849
 • Duplikat Akt Urodzeń, Zeyść i Małżeństw w Parafii Sniadowskiey z Roku 1850
 • Księga Duplikat Aktow Urodzenia, Małżeństw i Zejścia na rok 1851wszy z Parafii Sniadowskiey
 • Księga Duplikat Aktow Urodzenia, Małżeństw i Zejścia na rok 1852gi z Parafii Sniadowskiey
 • Księga Duplikat Aktow Urodzenia, Małżeństw i Zejścia na rok 1853ci z Parafii Sniadowskiey
 • Księga Duplikat Aktow Urodzenia, Małżeństw i Zejścia na rok 1854ty z Parafii Sniadowskiey
 • Księga Duplikat Aktow Urodzenia, Małżeństw i Zejścia na rok 1856 z Parafii Sniadowskiey
 • Księga Duplikat Aktow Urodzenia, Małżeństw i Zejścia na rok 1857 z Parafii Sniadowskiey
 • Księga Duplikat Aktow Urodzenia, Małżeństw i Zejścia na rok 1858 z Parafii Sniadowskiey
 • Księga Duplikat Aktow Urodzenia, Małżeństw i Zejścia z Parafii Sniadowskiey na r 1859
 • Księga Duplikat Aktow Urodzenia, Zaslubieniai Zejścia z Parafii Sniadowskiey na rok 1860
 • Księga Duplikat Aktow Urodzenia, Zaslubienia i Zejścia z Parafii Sniadowskiey na rok 1861
 • Księga Duplikat do zapisywania Aktow Urodzeń, Zaslubionych i Zejścia z Parafii Sniadowskiey na rok 1863
 • Księga Duplikat do zapisywania Aktow Urodzeń, Zaślubionych i Zejścia z Parafii Sniadowskiey na rok 1864
 • Księga Duplikat Aktow Urodzenia, Zaslubionych i Zejścia z Parafii Sniadowskiey na rok 1865
 1. Akta metrykalne Okręgu Bożniczego w Śniadowie
 • Akta Urodzenia Zydow od Dnia Dwudziestego Drugiego Maja Tysiąc Osiemset Osmego Roku Zaczęte [do 1809 roku]
 1. Akta metrykalne parafia Wąsosz:
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Wąssosensis od 1703 do 1727 roku (j. łac.)
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Wąssosensis od 1732 do 1752 roku (j. łac)
 • Liber Baptizatorum Ecclesiae Parochialis Wąssosensis od 1772 do 1788 roku (j. łac.)
 • Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Wąssosensis od 1788 do 1801 roku (j. łac.)
 • Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Wąssosensis od 1802 do 1822 roku (j. łac.)
 • Liber II Copulatorum Ecclesiae Wąssosensis od 1696 do 1807 roku (j. łac.)
 • Liber Mortuorum Ecclesiae Wąssosensis od 1733 do 1782 roku (j. łac.)
 • Liber Mortuorum Ecclesiae Wąssosensis od 1783 do 1806 roku (j. łac.)
 • Liber Novus Mortuorum Ecclesiae Wąssosensis od 1806 do 1823 roku (j. łac.)
 1. Akta metrykalne Okręgu Bożniczego w Wiźnie:
 • Xięga akt Stanu Cywilnego Wyznania niechrześcianskiego Okręgu Wizna Urodzenia, Małżeństwa i Zeyscia na rok 1828
 • Księga do zapisywania akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego za 1829 rok [Wizna]
 • Księga do zapisywania akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego za 1830 rok [Wizna]
 • Księga do zapisywania akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego za 1831 rok [Wizna]
 • Księga do zapisywania akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego za 1832 rok [Wizna]
 • Wizna Duplikat Akt Urodzenia, Małżeństwa, Zeyścia Stanu Cywilnego Wyznania Niechrzesciańskiego na Rok 1833ci
 • Duplikat Akt Urodzenia, Małżeństwa, Zeyścia Stanu Cywilnego Wyznania Niechrzesciańskiego na Rok 1834ty [Wizna]
 • Duplikat Akt Urodzenia, Zaslubienia i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Wizna za Rok 1835ty
 • Duplikat Akt Urodzenia, Zaslubienia i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Wizna za Rok 1836ty
 • Duplikat Akt Urodzenia, Zaslubienia i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Wizna za Rok 1838y
 • Duplikat Akt Urodzenia, Zaslubienia i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Wizna za Rok 1839ty
 • Duplikat Akt Urodzenia, Zaslubienia i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Wizna za Rok 1840ty
 • Duplikat Akt Urodzenia, Zaslubienia i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześciańskich Okręgu Wizna za Rok 1841szy
 • Duplikat Akt Urodzenia, Zaślubienia i Zmarłych Wyznań Niechrześciańskich Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Wizna za Rok 1842go
 • Duplikat Akt Urodzenia, Zaslubienia i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Wizna za Rok 1843ci
 • Duplikat akt urodzeń, zaślubień i zgonów urzędnika stanu cywilnego Okręgu Wizna na rok 1844
 • Duplikat Akt Urodzenia, Zaslubienia i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Wizna za Rok 1845y
 • Duplikat Akt Urodzeń Zaślubień i Zmarłych Starozakonnych w Okręgu Wizna na rok 1846
 • Duplikat Akt Urodzonych Zaslubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Wizna na Rok 1847y
 • Duplikat Aktów Urodzeń, Zaślubień i Zejść Starozakonnych Okręgu Miasta Rządowego Wizny na rok 1848
 • Duplikat Aktów Urodzeń, Zaślubień y Zejść Starozakonnych Okręgu Miasta Rządowego Wizna na rok 1849
 • Duplikat aktów urodzeń, zaślubień i zejść starozakonnych Okręgu Wizna na 1850 rok
 • Duplikat Do zapisywania Urodzonych Zaślubionych i zmarłych Starozakonnych na rok 1852 gminy Wizna
 • Duplikat Akt Urodzeń, Zaślubień i Zmarłych Starozakonnych w Okręgu Wizna na rok 1853
 • Duplikat Akt Urodzeń, Zaślubień i Zmarłych Starozakonnych w Okręgu Wizna na rok 1854
 • Duplikat akt urodzeń, zaślubień i zmarłych starozakonnych Okręgu Wizna na 1855 rok
 • Duplikat akt urodzeń, zaślubień i zmarłych starozakonnych Okręgu Wizna na 1856 rok
 • Exemplarz Księga Akt Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Wizna na rok 1857my
 • Exemplarz drugi Księga Akt Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześciańskich Okręgu Wizna na rok 1860ty
 • Exemplarz drugi Księga Akt Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześciańskich Okręgu Wizna na rok 1861
 • Exemplarz drugi Księga Akt Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześciańskich Okręgu Wizna na rok 1862
 • Exemplarz drugi Księga Akt Stanu Cywilnego Starozakonnych z Okręgu Wizna na rok 1863
 • Exemplarz drugi Księga Akt Stanu Cywilnego Starozakonnych z Okręgu Wizna na rok 1864
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich Okręgu Wizna o urodzeniach, małżeństwach i umarłych na 1876 rok (j.ros.)
 • Dublikat Aktów o urodzeniach, małżeństwach i umarłych wyznań niechrześciańskich parafii Wizna na 1878 rok (j.ros.)
 • Księga Dublikat aktów stanu cywilnego niechrześcijańskich Okręgi Wizna o urodzenicha, małżeństwach i umarłych na 1882 rok (j.ros.)
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich Okręgu Wizna za 1884 rok o urodzeniach, małżeństwach i umarłych (j.ros.)
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich Okręgu Wizna o urodzeniach, małżeństwach i umarłych na 1887 rok (j.ros.)
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich Okręgu Bożniczego Wizna o urodzeniach, małżeństwach i umarłych za 1888 rok (j.ros.)
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich Okręgu Wizna o urodzeniach, małżeństwach i umarłych za 1890 rok (j.ros.)
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich Okręgu Wizna o urodzeniach, małżeństwach i umarłych za 1891 rok (j.ros.)
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich Okręgu Wizna o urodzeniach, małżeństwach i umarłych za 1892 rok (j.ros.)
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego wyznań niechrześciańskich Okręgu Wizna o urodzeniach, małżeństwach i umarłych za 1893 rok (j.ros.)
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego o urodzeniach, małżeństwach i umarłych w Wizneńskim Bożniczym Okręgu Gminy Bożniczej Łomżyńskiej za 1899 rok (j.ros.)
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego o urodzeniach, małżeństwach i umarłych w Wizneńskim Bożniczym Okręgu Gminy Bożniczej Łomżyńskiej za 1900 rok (j.ros.)
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego wyznań niechrześcijańskich Okręgu Bożniczego Wizna za 1906 rok [urodzenia, małżeństwa, zgony] (j.ros.)
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego wyznań niechrześcijańskich Okręgu Bożniczego Wizna za 1908 rok [urodzenia, małżeństwa, zgony] (j.ros.)
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego wyznań niechrześcijańskich Okręgu Bożniczego Wizna za 1911 rok [urodzenia, małżeństwa, zgony] (j.ros.)
 • Dublikat Aktów Stanu Cywilnego wyznań niechrześcijańskich Okręgu Bożniczego Wizna za 1912 rok [urodzenia, małżeństwa, zgony] (j.ros.)
 • Dokumenty do Aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich Okręgu Bożniczego Wizna do małżeństw za 1888 (j.ros.)
 • Dokumenty do Aktów małżeństw Okręgu Bożniczego Wizna Gminy Bożnieczej Łomżyńskiej za 1891 (j.ros.)
 • Dokumenty do Aktów małżeństw Okręgu Bożniczego Wizna Gminy Bożnieczej Łomżyńskiej za 1892 (j.ros.)
 • Dokumenty do Aktów małżeństw w Okręgu Bożniczym Wizna za 1893 rok (j.ros.)
 • Dokumenty do Aktów małżeństw w Okręgu Bożniczym Wizna za 1894 rok (j.ros.)
 • Dokumenty do Aktów małżeństw w Okręgu Bożniczym Wizna za 1895 rok (j.ros.)
 1. Akta metrykalne parafia Wizna:
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństw i Umarłych Parafii Wizna od 1go Stycznia 1870 roku (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Umarłych Parafii Wizna od 1go Stycznia 1871 roku (j.ros)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Umarłych Parafii Wizna od 1go Stycznia 1872 roku (j.ros)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Umarłych Parafii Wizna od 1go Stycznia 1873 roku (j.ros)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Umarłych Parafii Wizna za 1874 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Umarłych Parafii Wizna za 1875 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Umarłych Parafii Wizna za 1876 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Umarłych Parafii Wizna za 1877 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Umarłych Parafii Wizna za 1878 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Umarłych Parafii Wizna za 1879 rok (j.ros.)
 • Parafia rzymsko-katolicka w Wiźnie akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 r. (w j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Umarłych Parafii Wizna za 1881 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Umarłych Parafii Wizna za 1882 rok (j.ros.)
 • Dublikat o urodzeniach, małżeństwach i umarłych parafii Wizna za 1883 rok (j.ros.)
 • Dublikat o urodzeniach, małżeństwach i umarłych parafii Wizna za 1884 rok (j.ros.)
 • Dublikat o urodzeniach, małżeństwach i umarłych parafii Wizna za 1885 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat o urodzeniach, małżeństwach i umarłych z parafii Wizna za 1886 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat o urodzeniach, małżeństwach i umarłych z parafii Wizna za 1887 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat o urodzeniach, małżeństwach i umarłych z parafii Wizna za 1888 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat o urodzeniach, małżeństwach i umarłych z parafii Wizna za 1889 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat o urodzeniach, małżeństwach i umarłych z parafii Wizna za 1890 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat o urodzeniach, małżeństwach i umarłych z parafii Wizna za 1891 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat o Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna za 1892 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat o urodzeniach, małżeństwach i umarłych z parafii Wizna za 1893 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat o Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna Rz. Katolickiej za 1894 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego o Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna Rz. Katolickiej za 1895 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego o Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna Rz. Katolickiej za 1896 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Małżeństwa w parafii Wizna za 1897 rok [dodatkowo urodzenia i zgony] (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego o Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna Rz. Katolickiej za 1898 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnegoo Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna Rz. Katolickiej za 1899 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego o Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna Rz. Katolickiej za 1900 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego o Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna Rz. Katolickiej za 1901 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego o Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna Rz. Katolickiej za 1902 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego o Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna Rz. Katolickiej za 1903 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego o Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna Rz. Katolickiej za 1904-1905 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego o Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna Rz. Katolickiej za 1906 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego o Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna Rz. Katolickiej za 1907 rok (j.ros.)
 • Księga Duplikat Aktów Stanu Cywilnego o Urodzeniach, Małżeństwach i Umarłych z parafii Wizna Rz. Katolickiej za 1908-1909 rok (j.ros.)
 1. Akta metrykalne parafia Wysokie Mazowieckie:
 • Liber Baptisatorum Parochiae Wysocensis Masoviae [1703-1727]
 • Księga Metryk Urodzenia Chrztu Łacińska od 1751 do 1762 roku [parafia Wysokie Mazowieckie]
 • Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Visocensis Masovia [1762-1773]
 • Księga Urodzonych w Parafij Wysokie Mazowieckie od roku 1781 poczynaiąca się a kończona roku 1803. na dniu 1 Kwietnia
 • Liber Metrices Baptisatorum Parochiae Wysocensis Masoviae [1803-1828]
 • Akta Urodzonych w Gminie Wysokiego Mazowieckiego od dnia 1. Maia 1808 [do 1809 roku]
 • Akta Urodzonych w Gminie Wysokiego Mazowieckiego od Dnia 1. Maja 1810/11 Roku
 • Akta Urodzonych w Gminie Wysockiey Maz. od Dnia 1. Maja Roku 1811/12
 • Akta Urodzonych w Gminie Wysockiey Mazow. od dnia 1go Maia 1812/13 Roku
 • Akta Urodzonych w Gminie Wysockiey Mazow. od Dnia 1go Maja R. 1813/14
 • Akta Urodzonych w Gminie Wysockiey Mazow. od Dnia 1go Maja R. 1814/15
 • Akta Urodzonych Chrześcian w Gminie Wysokiego Mazowieckiego Od Dnia 1go Maja R. 1815/16 [do 1817 roku]
 • Akta Urodzonych w Gminie Wysockiey Mazow. od Dnia 1go Maja R. 1817/18
 • Akta Urodzonych w Gminie Wysockiey Mazow. od Dnia 1go Maja R. 1818/19
 • Akta Urodzonych w Gminie Wysockiey Maz. od Dnia 1go Maja 1819 Roku do Dnia 1go Maja w Roku 1820
 • Akta Urodzonych w Gminie Wysockiey Mazow. od Dnia 1go Maja 1820 Roku do Dnia 1. Maja Roku 1821
 • Akta Urodzonych w Gminie Wysockiey Mazowiec. od Dnia 1go Maja 1823 Roku do Dnia 30. Kwietnia w Roku 1824
 • Akta Urodzonych w Gminie Wysockiey Maz. od Dnia 1go Maja Roku 1824 do Dnia ostatniego Kwietnia w Roku 1825
 • Księga Urodzonych Parafij Wysokie Mazowieckie zaczęta od dnia 1 Stycznia 1835 roku [do 1842 roku]
 • Księga Małżeństw zawartych z całej Parafii [Wysokie Mazowieckie lata 1781-1825]
 • Liber Copulatorum Ecclesiae Visocensis Masoviae [1781-1826]
 • Liber Metrices Baptisatorum Parochiae Wysocensis Masoviae [1797-1803]
 • Liber Copulatorum Ecclesiae Visocensis Masoviae [1799-1826]
 • Urodoznych z Miasta Wysokie Mazowieckie od roku 1799 do r. 1809 do Paraf. Wysokie Mazowieckie [do 1828 roku]
 • Xie Liber Mortuorum I in parte [nieczytelne] ab anno 1765. ad annum 1781. Baptisatorum in 2 parte ab anno 1773 ad annum 1781
 • Liber Mortuorum Ecclesiae Visocensis Masoviae [1783-1819]
 1. Akta metrykalne parafia Wyszonki Kościelne:
 • Księga Łacińska zawieraiąca Metryki Urodzenia od r. 1731. do r. 1778 w parafij Wyszonki
 • Księga Łacińska zawieraiąca Metryki Urodzenia od r. 1780. do r. 1799 w parafij Wyszonki
 • Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Wyszonensis [1787-1810]
 • Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Wyszonkoviensis in Anno Domini 1802 [do 1811 roku]
 • Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Wyszonensis [1814-1825]
 • Księga Metryk Szlubnych Łacińska od dnia 8 czerwca 1744 do dnia 22 pazdziernika 1786 roku parafij Wyszonki [dodatkowo lata 1803-1825]
 1. Akta osobiste Teofila Niewiadomskiego pisarza magazynu solnego w Piątnicy 1846-1866.
 2. Akta wizytacji dekanalnych Kościoła Parafialnego Dąbrowczyńskiego w Dekanacie Brańskim (lata 1790, 1798, 1802, 1804, 1811, 1816, 1822, 1827, 1828, 1833, 1882)
 3. Akt wizyty dekanatu bielskiego w kosciele tykocińskim 1791 AD.
 4. Archiwum ciechanowieckie 1563-1795.
 5. Archiwum ciechanowieckie fundacje XVII-XIX w.
 6. Archiwum ciechanowieckie summariusze dokumentów itp. XVIII w.
 7. Archiwum ciechanowieckie varia XVIII w.
 8. Asygnata dla proboszcza łomżyńskiego 1714.
 9. Balicka Irena, Cendrowska Irena, Rozm. przepr. B. Kaja.
 10. Bazewicz J.M., Bobiński A., Przewodnik po Królestwie Polskiem, Warszawa 1901, t. 1 i t. 2.
 11. Boniecki A., Herbarz Polski, Cz. 1, T. 1-16, Warszawa 1899-1913.
 12. Boryszewska Irena z d. Cholewicka, Szczepankowo, Rozm. przepr. M. Rydzewski.
 13. Boryszewska Irena, Rozm. przepr. B. Kaja.
 14. Bractwo Szkaplerza 1794 [Kobylin Borzymy]
 15. Brodzicki Cz., Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej na tle wydarzeń historycznych w tym regionie Polski (do 1529 roku), Warszawa 1994.
 16. Chrostowski Krzysztof Czesław, Rozm. przepr. B. Kaja.
 17. Cwalina Romuald, Drożęcin, Rozm. przepr. M. Rydzewski.
 18. Dodatek do spisu abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie ( z wyjątkiem m.st. Warszawy) i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w miastach Białymstoku i Łodzi z okolica na rok 1938.
 19. Dymek Halina i Stanisław, Rozm. przepr. B. Kaja.
 20. Fender Maria z d. Bernatowicz, Rozm. przepr. M. Rydzewski.
 21. Franciszek Czajkowski “Regestr diecezjów”, ok.1781, Biblioteka Narodowa.
 22. Gloger Z., Dawna Ziemia Bielska i jej cząstkowa szlachta, Warszawa 1873.
 23. Gloger Z., Dawna Ziemia Łomżyńska, Warszawa 1876.
 24. Indeks nazwisk parafia Kobylin Borzymy – metryki urodzeń, małżeństw, zgonów.
 25. Indeks nazwisk Żydów ziemi łomżyńskiej – metryki urodzeń, małżeństw, zgonów.
 26. Inwentarze fundi instructi Kościołów Dekanatu Mazowieckiego [lata 1876, 1879, 1882, 1884, 1886,1901]
 27. Inwentarz fundi instructi Kościoła i probostwa w Jabłoni 1892 rok
 28. Jankowski H., Uwagi nad pamiętnikiem Aleksandra Pieńkowskiego z Uzbekistanu i Kazachstanu, „Przegląd orientalistyczny”, nr1-2, Warszawa 2018, s. 41-53.
 29. Kalinowski Emil, Szlachta ziemi bielskiej wobec bezkrólewi w XVI-XVII wieku, Warszawa 2018.
 30. Kapica Milewski I., Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego), Kraków 1870.
 31. Acta Colnensia in Łomża 1449-1581.
 32. Acta Colnensia in Łomża 1476-1797.
 33. Acta Districtus Łomżensis 1419-1570.
 34. Acta Districtus Łomżensis 1421-1753.
 35. Acta Terrestria Wąsosensia 1471-1537.
 36. Dowody na herby.
 37. Kędziorek Helena z d. Górska, Rozm. przepr. M. Rydzewski.
 38. Kołodziejczyk A., Przemiany społeczno-gospodarcze na Podlasiu w XV-XVI wieku, Olsztyn 2012.
 39. Królik Stanisława, Rozm. przepr. B. Kaja.
 40. Książka służąca do zapisywania [nieczytelne] parafii Jabłoń [1850-1894]
 41. Księgi grodzkie łomżyńskie 1446-1527.
 42. Księga rozchodu i spis parafian Boguty Pianki (bez dat)
 43. Laskowski Bogdan, Rozm. przepr. B. Kaja.
 44. Lista stowarzyszonych z guberni łomżyńskiej, mających prawo uczestniczenia w zebraniu okręgowym TKZ w Łomży 14.04.1910r., „Wspólna Praca” 1910, nr 2.
 45. Listy kandydatów do Sejmu złożone w Okręgu Łomżyńskim, „Wspólna Praca” 1928, nr 1.
 46. Łomżyńskie teksty gwarowe, red. H. Sędziak, Łomża 1991.
 47. Mapa Felczaka.
 48. Markowska Alina, Rozm. przepr. B. Kaja.
 49. Miejscowości i nazwy w „Pamiętniku podlaskiego szlachcica”.
 50. Nazwiska Łomżan w wieku XV-XIX.
 51. Niesiecki K., Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, T. 1-3, Lipsk 1839-1841.
 52. Odpusty Różańcowe Do Kościoła Wysokiego Mazowieckiego Dnia 10. Pazdziernika 1819 Roku
 53. Pamjatnaja Kniżka Łomżinskoj Gubernii [lata 1886, 1888, 1894, 1897, 1898, 1901, 1902, 1904, 1906, 1912, 1914]
 54. Pamiętniki Henryka Ciecierskiego.
 55. Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584; wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego, Kraków 1858.
 56. Pawiński A., Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, „Źródło dziejowe”, Warszawa 1895.
 57. Projekt kościoła we wsi Kobylin Borzymy okręgu Mazowieckiego Łomżyńskiej guberni (j.ros.)
 58. Protokół Urządzeń przez Urząd Ziemsko Konsyliarski [parafia Kobylin Borzymy]
 59. Przybysz K., Mazowsze Północne od VI do końca XII wieku. Uwagi o osadnictwie, Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku, R. 1975, t. 7, s. 5-19.
 60. Rachunek z funduszów Dochodu pokładnego Parafii Rzymsko Katolickiej Jabłoń 1835-1848
 61. Regest Ludności Chrzscian w Parafiy Czyżewskiey w Woiewodztwie Mazowieckim Ziemi i Powiecie Nurskieyleżącey Spisany Dnia 30. Lipca Roku 1791. przez Xdza Jana Saniewskiego Plebana Czyżewskiego Religiy Katolickiey Rzymskiey. Na Drugą stroneprzewrociwszy Regestr Nowy Ludnosci Parafij Całey w Roku 1797 Miesiącach Styczniu i Lutym Spisany (zdjęcia)
 62. Regest ludności w parafii Czyżewskiej z 1791 roku – spis parafialny.
 63. Regest poborowy powiat nurski 1530.
 64. Regest poborowy powiat przasnyski i sąchocki 1569.
 65. Regest poborowy Ziemie Wiska 1581.
 66. Regestr pogłównego prowincji wielkopolskiej w 1674 r., Biblioteka Narodowa.
 67. Regestr Wpisuiących się Ludzi do Bractwa Różańca [parafia Wysokie Mazowieckie]
 68. Rewizja gruntów ostrożańskich 1759 AD.
 69. Rybicka Zofia, Rozm. przepr. B. Kaja.
 70. Sakrzyński Andrzej, Rozm. przepr. M. Rydzewski.
 71. Sierzputowski Henryk, Rozm. przepr. B. Kaja.
 72. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 1-15, Warszawa 1880-1902.
 73. Słownik nazwisk parafia Kobylin Borzymy – metryki urodzeń.
 74. Słownik nazwisk parafia Śniadowo.
 75. Słownik nazwisk parafia Wizna.
 76. Słownik nazwisk z parafii św. Trójcy w Łomży.
 77. Słownik osób, o których pisały gazety łomżyńskie, „Ziemia Łomżyńska” 1918, 1919, 1921; „Echo Szkolne” 1928, nr 1-7, 9, 1929, nr 1,2; „Wspólna Praca” 1910, nr 2,3, 1921, nr 5, 1922, nr 12, 1927, nr 6-10, 1928, nr 13, 1929, nr 1-7.
 78. Spis Funduszów i Przychodów rocznych Plebanii Dąbrówka i Altaryi 1818 Rok
 79. Spis parafian Katedry łomżyńskiej [bez daty]
 80. Spis płatników dziesięciny 1832-1867
 81. Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851.
 82. Spis szlachty sporządzony przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego w latach 1846-1847.
 83. Teki Pawińskiego. Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej PAU 8331 1574-1673.
 84. Teki Pawińskiego. Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej PAU 8332 1674-1794.
 85. Teki Pawińskiego. Akta sejmikowe ziemi nurskiej PAU 8335 1624-1794.
 86. Teki Pawińskiego. Akta sejmikowe ziemi wiskiej PAU 8350 1671-1699.
 87. Teki Pawińskiego. Akta sejmikowe ziemi wiskiej PAU 8351 1703-1794.
 88. Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, T. 1-15, Warszawa 1904-1931.
 89. Wolff A., Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI wieku, Kraków 1937.
 90. Wykaz imienny powstańców z 1863 roku, „Wspólna Praca” 1928, nr 8-12.
 91. Wykaz mieszkańców Podlasia w „Pamiętniku podlaskiego szlachcica” Juliana Borzyma.
 92. Wypisy z aktów grodzkich: Opoczno, Wizna XVI-XVIII w.
 93. Zabielscy Jerzy i Stefania, Rozm. przepr. M. Rydzewski.
 94. Zacharzewska Krystyna z d. Zabielska, Rozm. przepr. M. Rydzewski.
Kategorie: Katalog

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 587 views
Zmień rozmiar