Kroniczka kuleskiego plebana Historia parafi w Kuleszach Kościelnych Edycja źródeł z XIX wieku

Kroniczka kuleskiego plebana Historia parafi w Kuleszach Kościelnych Edycja źródeł z XIX wieku Kroniczka kuleskiego plebana Historia parafi w Kuleszach Kościelnych Edycja źródeł z XIX wieku Stanisław L. Jamiołkowski Wstęp, opracowanie i redakcja Małgorzata Krystyna Frąckiewicz (UwB) Łomża 2017 Wydano nakładem: Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży e-mail: ltn.wagowie.pl Więcej…

Akt z Księgi Małżeństw zawartych w Parafji Wysokiego Mazowieckiego

Akt z Księgi Małżeństw zawartych w Parafji Wysokiego Mazowieckiego   Poniżej przedstawiona edycja (zachowano zapis oryginału) aktu małżeństwa stanowi ciekawe źródło poznania, ponieważ wskazuje na zawarcie związku małżeńskiego między osobami różnych wyznań, poświadczając jednocześnie wielokulturowy charakter społeczności zamieszkującej parafię Wysokie Mazowieckie w XIX wieku. Przywołano i utrwalono w tym dokumencie Więcej…

© 2019 ŁTN Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zmień rozmiar