Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla ul. Krzywe Koło, cz. 13

Lokal: ul. Krzywe Koło 252 – dom Hirsza Kulkina (mieszkania 25-36) Nazwiska lokatorów: Mejdof, Kochanowicz, Jakowlew, Kruczkow, Cinwkow, Łapciew, Ciechanowiecki, Bursztyn, Pedowig, Kac-Epsztejn, Galpern, Lewski, Urwicz, Czarko, Tykocki, Tykocińska (Tykociński), Perła, Staszewicz, Aleksandrow Źródło: APŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 18 Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki Więcej…

© 2019 ŁTN Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zmień rozmiar