NOWA STRONA ŁOMŻYŃSKA Znajdź swoje łomżyńskie korzenie!

www.name.lomza.pl NOWA STRONA ŁOMŻYŃSKA   Znajdź swoje łomżyńskie korzenie! Dowiedz się więcej o pochodzeniu swojego nazwiska. Poznaj swoich przodków! Rozpoznaj swoje niematerialne dziedzictwo i swoją tożsamość. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży stworzyło nową stronę, która jest efektem realizacji projektu: Poznanie i pamięć: dziedzictwo historycznej ziemi łomżyńskiej w źródłach (XV-XX wiek). Tożsamość osób i miejsc – Więcej…

Zapowiedź wydawnicza

  Mniejszości narodowe i etniczne w XIX i początkach XX w. w Łomżyńskiem     Prawosławni łomżyńscy Opracowanie ze słownikiem nazwisk   Mniejszości narodowe i etniczne w XIX i początkach XX w. w Łomżyńskiem     Prawosławni łomżyńscy Opracowanie ze słownikiem nazwisk     ABRAMOW ACHSZARUMOW  ACZKASOW ADAMCZUK ADAMOWICZ ADOLFOW Więcej…

Losy łomżyńskich emigrantów w źródłach z lat 1900

  Losy łomżyńskich emigrantów w źródłach z lat 1900-1950. Edycja wybranych źródeł emigracyjnych w kontekście historyczno-kulturowym   Nowy projekt realizowany w latach 2019-2021 przez zespół naukowo-badawczy ŁTN im. Wagów w Łomży, kierowany przez dr Małgorzatę K. Frąckiewicz, dotyczy łomżyńskiej emigracji do Stanów Zjednoczonych i Izraela z końca XIX wieku i Więcej…

Created by Anna Frączkowska © 2019 ŁTN Wszelkie prawa zastrzeżone.Support: Hestia Style & Wordpress
Zmień rozmiar