Obraz dawnej Łomży na starej pocztówce

Łomża na przełomie XIX i XX wieku przeżywała okres swojej świetności. Świetnie zorganizowana stolica Guberni Łomżyńskiej stanowiła kulturalne i administracyjne centrum. Było to miasto, w którym swoją siedzibę miał gubernator i w którym znajdowała się górująca nad innymi budynkami katedra. Tutaj społeczność żydowska miała swoją Wielką Synagogę, a kupcy i Więcej…

Kuczyn – kościół i cmentarz przykościelny – krótka historia z Łomżą w tle

Historia kościoła i parafii w Kuczynie (powiat wysokomazowiecki) sięga roku 1419, kiedy to pięciu braci z Gąsiorowa w ziemi łęczyckiej ufundowało w tej miejscowości drewniany kościół  pw. św. św. Andrzeja, Wawrzyńca, Marii Magdaleny i Elżbiety. Samą parafię erygował zapewne w tym samym roku biskup włodzimierski Grzegorz z Buczkowa. Kuczyn jako Więcej…

© 2019 ŁTN Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zmień rozmiar