Xięga Ziemianska Ziemi Łomżyńskiey.Alfabetyczne ułożenie wszystkich Parafij, Wsiow i Imion Obywatelskich w sobie zawierająca z nakazu Prawa przez Kommissyą Porządkową CiwilnoWoyskową Teyże Ziemi sporządzona. Roku 1791 – go.

 

Taryfa Dymow i podatku Podymnego z Dobr Dziedzicznych szlacheckich Ziemi Nurskiey w Powiatach Nurskim, Kamienczykowskim i Ostrowskim znayduiących się z tabellow w Grodzie Nurskim przez Obywatelow teyże Ziemi zaprzysiężonych ułożona i spisana Roku 1775.

 

Dzieje osób i miejsc utrwalone
w Kroniczce kuleskiego plebana S. Jamiołkowskiego

Opracowała: Małgorzata K. Frąckiewicz

 

 

Created by Anna Frączkowska © 2019 ŁTN Wszelkie prawa zastrzeżone.Support: Hestia Style & Wordpress
Zmień rozmiar