Lista materiałów dostępnych na stronie w formie plików PDF.

 

A

Absolwenci Łomżyńskiego Gimnazjum Męskiego z lat 1862-1912

Akta metrykalne z parafii Romany (wybrane fragmenty słownika nazwisk)

Akta z wyprowadzonego śledztwa w sprawie neofity Józefa Lewińskiego

Akt rozwodowy zapisany w anexach małżeńskich parafii Łomża z 1811 roku oraz wyrok rozprawy rozwodowej

Akt rozwodowy zapisany w księdze małżeństw parafii Rutki z 1820 roku

Akt z Księgi Małżeństw zawartych w Parafji Wysokiego Mazowieckiego

Alfabetyczny wykaz nazwisk mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego na podstawie parafialnych Aktów Urodzeń od r. 1810 do r. 1821 i Księgi Małżeństw od r. 1781 do r. 1803 (Wybrane fragmenty)

 

B

Bieżeńcy z terenu guberni łomżyńskiej (cz. I).

Bieżeńcy z terenu guberni łomżyńskiej (cz. II).

Bieżeńcy z terenu guberni łomżyńskiej (cz. III). Powiat mazowiecki

Bieżeńcy z terenu guberni łomżyńskiej (cz. IV). Powiat ostrołęcki

Bieżeńcy z terenu guberni łomżyńskiej (cz. V). Powiat szczuczyński

Bieżeńcy z terenu guberni łomżyńskiej (cz. VI). Powiat ostrowski

 

C

Ciekawe wpisy z Ksiąg zmarłych parafii Wysokie Mazowieckie

Ciemne przestrzenie życia obyczajowego w XIX wieku w Łomży na podstawie dokumentów gubernialnych

Co mamy po naszych przodkach? Tajemnica pewnej skrzyneczki

 

D

DAWNA ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA PRZEZ ZYGMUNTA GLOGERA

Dokumenty pokładowe i inne jako źródła do badań losów łomżyńskich emigrantów – Tadeusz Trepanowski

Duchowieństwo łomżyńskie – informacje z dokumentów i kronik okresu gubernialnej Łomży

Dzieje osób i miejsc utrwalone w “Kroniczce kuleskiego plebana” Stanisława Jamiołkowskiego, oprac. Małgorzata K. Frąckiewicz

 

E

Echa Płockie i Łomżyńskie

Emigracja – rodzina Sekmistrzów i Niebrzydowskich – cz. IV

Emigracyjne losy rodziny Sekmistrzów i Niebrzydowskich – cz. III

Emigranci łomżyńscy wg Kart rejestracyjnych poborowych z lat 1917 – 1918

Emil Kalinowski, Drzewko Kalinowskich

Ewakuacyjny okres dziejów więzienia łomżyńskiego (12(25) VIII 1915 r.–18 XI (1 XII) 1917 r.)

 

G

Genealogiczna perła wśród zakurzonych starodruków Biblioteki Jagiellońskiej – program teatralny „Svenotto Haraldi Danorum Regis Filius etc.” z 1724 roku

GUBERNIA ŁOMŻYŃSKA : ADMINISTRACJA URZĘDNICY GRUPY ZAWODOWE I ICH REPREZENTACJ E SZKOLNICTWO ORGANIZACJE SPOŁECZNE – GOSPODARKA

GUBERNIA ŁOMŻYŃSKA W LICZBACH NA PODSTAWIE ROCZNIKÓW: OBZORY ŁOMŻYNSKOJ GUBERN

 

H

Historia rodu Łabęckich

Historia rodzinna z Zambrowem, Łomżą i Białymstokiem w tle

Historia Zambrowa na kartach Księgi pamięci żydowskiej gminy Zambrów

 

I

Illacya o uznanie dziecka za prawe zapisane w księdze ochrzczonych parafii Wyszonki Kościlne z lat 1850-1859

Imigranci łomżyńscy w amerykańskich wnioskach o naturalizację (materiał roboczy)

Informacje o miejscowościach, osobach i instytucjach z regionu historycznej ziemi łomżyńskiej w rejestrach urzędników guberni łomżyńskiej na podstawie Pamiatnych kniżek

INSTRUKCJA PRZEŻYCIA

Inwentarze fundi instructi [wyposażenie gospodarcze] kościołów Dekanatu Mazowieckiego (wiek XIX)

 

J

…JAKO I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM

Józef Grzegorz Texel – artysta dramatyczny z Łomży

 

K

Katalog nazwisk – parafia Czyżew (XVII-XIX wiek) Fragmenty

KATALOG NAZWISK PARAFIA ROMANY Fragmenty (XIX wiek)

Katalog historycznych nazwisk mieszkańców parafii Kobylin Borzymy (XIX wiek) (materiał roboczy)

Katalog historycznych nazwisk mieszkańców parafii Wysokie Mazowieckie (XVIII-XIX wiek) (materiał roboczy)

KATALOG OSOBOWO-MIEJSCOWY HISTORYCZNEJ ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ I POGRANICZA MAZOWIECKO-PODLASKIEGO – część I

Kroniczka jedwabińska ks. Józefa Lendo

Kroniczka kuleskiego plebana Historia parafi w Kuleszach Kościelnych Edycja źródeł z XIX wieku

Kroniczka kuleskiego plebana – Stanisław L. Jamiołkowski

Kronika ważnych wydarzeń w 1900 i 1901 roku w Łomży

Księga pamięci gminy żydowskiej w Zambrowie (Fragmenty)

Kuczyn – kościół i cmentarz przykościelny – krótka historia z Łomżą w tle

 

L

Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia

Lista łomżyńskich emigrantów płynących do USA statkiem „Gera”, maj 1893 roku

Lista osób emigrujących do USA w 1905 r. na SS Posdam

Lista rankingowa nazwisk łomżan od XIX do XXI wieku na podstawie rejestrów parafii p.w. Św. Michała Archanioła i Św. Rocha w Łomży

List of candidates to the par liament – Łomża District

List of people mentioned in delations of rev. Zaleski from Kobylin

Listy emigrantów z terenu dawnej guberni łomżyńskiej udających się w podróż do Ameryki w latach 1899-1926

Listy emigrantów z terenu Guberni Łomżyńskiej udających się do Ameryki (część 1.)

Listy emigrantów z terenu dawnej Guberni Łomżyńskiej udających się w podróż do Ameryki (część IV, materiał roboczy)

Losy łomżyńskich emigrantów w źródłach z lat 1900

Losy łomżyńskich emigrantów z rodziny Sekmistrzów i Niebrzydowskich

Ludzie i miejsca. O wybitnym szachiście ze Stawisk

 

Ł

Łomża Jews

Łomżyńska lista pasażerów statku SS Russia 10-24.03.1892 r.

„Łomżyńska” lista pasażerów statku S.S. „Ryndam” płynących z portu Rotterdam w Holandii do Nowego Jorku w USA – Rejs od 16 do 26 maja 1903 roku

Łomżyńskie teksty gwarowe

Łomżyńskie więzienie

„Łomżyński” zaciąg do Armii gen. Hallera w Stanach Zjednoczonych. Biogramy bohaterów. Część I

 

M

Małżeństwo mieszane w parafii Kuczyn

Mapa Felczaka

Mapa Felczaka cz. 15

Mapa Felczaka cz. 30

Mapa Felczaka, cz. 36

Mapa Guberni Łomżyńskiej, oprac. Kamil M. Leszczyński

Mapa Guberni Łomżyńskiej (pocz. XX w.)

Mapa historycznej ziemi łomżyńskiej z opisem, oprac. Kamil M. Leszczyński

Mapa nr 1. Plan Łomży z XVI wieku za: Godlewska D., Łomża XI w.–1795, Łomża, s. 43.

Masakra w Pobikrach

Miazmaty miast łomżyńskich

Miejscowości herbowe zebrane na podstawie aktów z Herbarza Kapicy

Miłość Ci wszystko wybaczy…

 

N

Najstarsze metryki łomżyńskie: Liber Baptisatorum ab Anno 1597 ad Annum 1607. Eclesiae Praeposituralis Łomżensis

Name list of insurgents of 1863

Napisy nagrobne z macew cmentarzy żydowskich w Łomży (Część I)

Napoleon w Łomży w 1812 roku

Nazwiska łomżan w perspektywie kulturowej

Nazwiska mieszczan łomżyńskich (XV-XIX wiek)

Nazwiska mieszkańców gminy Jedwabne na podstawie ksiąg parafialnych od roku 1826 do 1869

Nazwiska mieszakńców parafii Rutki Kossaki (materiał roboczy, cz. 1)

Nazwiska osób w rejestrach parafii farnej w Łomży

Nazwiska parafian ciechanowieckich z lat 1712-1714

Nazwiska parafian rosochackich wypisane z Akt Stanu Cywilnego Urodzonych z roku 1830 (materiał roboczy)

NAZWISKA ŻYDÓW CIECHANOWIECKICH ZAMORDOWANYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Nazwiska Żydów łomżyńskich (The Jews of Łomża – selected surnames)

Nazwiska Żydów łomżyńskich w aktach małżeństw: Grajewo, Łomża, Szczuczyn

 

O

Obrazy z historią – Małgorzata K. Frąckiewicz

Obyczajowość mieszczańska w łomżyńskim akcie rozwodowym

O czym pisały dawne gazety łomżyńskie

Odkrycia archeologiczne w Łomży

Ogólne informacje statystyczne o Guberni Łomżyńskiej

O historii rodzinnej i zwyczajach czyżewskich dziedziców w aktach metrykalnych…

Osoby, o których pisały dawne gazety łomżyńskie (wybór)

Ostrołęka w łomżyńskich dokumentach gubernialnych

Ostrów – Pamiatnyje kniżki

O zdrożnych zwyczajach przy czyszczeniu grobów…

 

P

Pamiatnyje kniżki cz. I

Pamiatnyje kniżki – tłum. Ewa Kamińska

Pamięć wykuta w marmurze

Pamiętnik drozdowiaka

Persons from the papers

Podlaski ziemianin i inni – Henryk Ciecierski „Pamiętniki” Wykaz ważniejszych postaci

Popis publiczny uczniow szkoły woiewódzkiey w Łomży 1829

 

R

Rejestr nazwisk łomżyńskiej ludności prawosławnej

Rejestr nazwisk mieszkańców Wizny wyznania mojżeszowego (materiał roboczy)

Rejestr „łomżyńskich” materiałów źródłowych dostępnych w bazie elektronicznej

Rękopiśmienne kolekcje w polskich archiwach i bibliotekach zawierające materiały do dziejów szlachty

Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia

 

S

Skorowidz ochrzczonych: Wizna 1842-1870

Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX w.) – część 1

Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX w.) – część 2

Słownik nazw wsi drobnoszlacheckich

Służba Państwowa

Spis alfabetyczny

Spis wojskowych z wykazu pokładnego łomżyńskiej parafii z lat 1918-1921

Sprawa pewnego pogrzebu…

Stawiski – Księga Pamięci

Synagoga w Jedwabnem

Syn Ziemi Łomżyńskiej – Bohdan Winiarski (1884-1969)

 

T

Tajemnice skryte w aktach metrykalnych

Taryfa Dymow i podatku Podymnego z Dobr Dziedzicznych szlacheckich Ziemi Nurskiey w Powiatach Nurskim, Kamienczykowskim i Ostrowskim znayduiących się z tabellow w Grodzie Nurskim przez Obywatelow teyże Ziemi zaprzysiężonych ułożona i spisana Roku 1775.

Taryfa Dymow w Woiewodztwie Mazowieckim Ziemi Łomżinskiey Powiecie Zambrowskim znayduiących się w Czasie Kommissyi Powiatu Zambrowskiego w Mieście Zambrowie Dnia 15-go M-ca Lipca Roku 1789-go Podanych i Zaprzysiężonych w Sposobie Nastepuiącym ułożona.

The list of associates from Łomża Governorate, who have a right to participate in a district meeting of Towarzystwo Kredytowe Ziemskie in Łomża

Tożsamość miasta – prezentacja

Transkrypcya aktu małżeństwa zawartego poza granicami Księstwa Warszawskiego zapisanego w księdze małżeństw parafii Łomża z 1811 roku

 

U

Ucieczki z więzienia łomżyńskiego

Urodzeni w parafii Mały Płock w latach 1852-1855

 

W

W czasie I wojny światowej w Stawiskach

What were the old Łomża newspapers writing about?

Wojenne i wojskowe źródła do poszukiwań genealogicznych

W poszukiwaniu „czarnego złota”. Śladami polskiej emigracji w Canonsburgu

Wybrane wpisy z Księgi Zgonów i Księgi Małżeństw parafii jedwabińskiej (w. XIX)

Wykaz nazwisk mieszkańców parafii Płonka Kościelna – wiek XIX (źródłowy materiał roboczy)

Wykaz zmarłych w łomżyńskim więzieniu w 1846 roku

Wykaz zmarłych w łomżyńskim więzieniu w latach 1842-1845

Wykorzystanie źródeł i metod demograficznych w badaniach genealogicznych – Iwona Kulesza-Woroniecka

Wypisy z Księgi Akt Zejscia z całej Parafij od roku 1787 do 1809

Wypisy z Księgi urodzeń Parafii Łomżyńskiej (skrót KUŁ – dot. Łomży i KUŁc – dot. Łomżycy) w latach 1834–1844

Wypisy z parafii ziemi łomżyńskiej

 

X

Xięga Ziemianska Ziemi Łomżyńskiey.Alfabetyczne ułożenie wszystkich Parafij, Wsiow i Imion Obywatelskich w sobie zawierająca z nakazu Prawa przez Kommissyą Porządkową CiwilnoWoyskową Teyże Ziemi sporządzona. Roku 1791 – go.

 

Z

Z Laskowca po Andy i Ural: peregrynacje Laskowskich herbu Dąbrowa -prof. Ryszard M. Laskowski

Znani przedstawiciele społeczności żydowskiej – opisy osób na podstawie Księgi pamięci łomżyńskiej gminy żydowskiej

 

Ż

ŻOŁNIERZE I WOJNY ŚWIATOWEJ WCIELENI DO ARMII CARSKIEJ URODZENI W GUBERNI ŁOMŻYŃSKIEJ (Fragmenty) – oprac. i tłum. Marta Chojnowska

Żydzi ciechanowieccy

Żydzi łomżyńscy w księgach metrykalnych z lat 1827-1843 – oprac. A. Sokołowski

Żydzi z dzielnicy Wola

 

 

124 views
© 2019 ŁTN Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zmień rozmiar