Lista materiałów dostępnych na stronie w formie plików PDF i zdjęć.

 

A

Absolwenci Łomżyńskiego Gimnazjum Męskiego z lat 1862-1912

Akta metrykalne z parafii Romany (wybrane fragmenty słownika nazwisk)

Akta sejmikowe wiskie

Akta sejmikowe wiskie (2)

Akta sejmikowe wiskie (3)

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej (2)

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej (3)

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej (4)

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej (5)

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej (6)

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej (7)

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej (8)

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej (9)

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej (10)

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej (11)

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej (12)

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej i wiskiej

Akta sejmikowe ziemi nurskiej

Akta sejmikowe ziemi nurskiej (2)

Akta sejmikowe ziemi nurskiej (3)

Akta sejmikowe ziemi nurskiej (4)

Akta sejmikowe ziemi nurskiej (5)

Akta sejmikowe ziemi wiskiej

Akta sejmikowe ziemi wiskiej (2)

Akta sejmikowe ziemi wiskiej (3)

Akta sejmikowe ziemi wiskiej (4)

Akta sejmikowe ziemi wiskiej (5)

Akta sejmikowe ziemi wiskiej (6)

Akta sejmikowe ziemi wiskiej (7)

Akta sejmikowe ziemi wiskiej (8)

Akta sejmikowe ziemi wiskiej (9)

Akta sejmikowe ziemi wiskiej (10)

Akta sejmikowe ziemi wiskiej. Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej i wiskiej

Akta z wyprowadzonego śledztwa w sprawie neofity Józefa Lewińskiego

Akt rozwodowy zapisany w anexach małżeńskich parafii Łomża z 1811 roku oraz wyrok rozprawy rozwodowej

Akt rozwodowy zapisany w księdze małżeństw parafii Rutki z 1820 roku

Akt z Księgi Małżeństw zawartych w Parafji Wysokiego Mazowieckiego

Alegata jako dodatkowe źródło do badań genealogicznych

Aleksander i Magdalena Sieniccy historia życia na emigracji

Aleksander Konarzewski – wniosek paszportowy

Alfabetyczny wykaz nazwisk mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego na podstawie parafialnych Aktów Urodzeń od r. 1810 do r. 1821 i Księgi Małżeństw od r. 1781 do r. 1803 (Wybrane fragmenty)

Archiwalne fotografie w zbiorach ŁTN im. Wagów – spotkanie

 

B

Bieżeńcy z terenu guberni łomżyńskiej (cz. I).

Bieżeńcy z terenu guberni łomżyńskiej (cz. II).

Bieżeńcy z terenu guberni łomżyńskiej (cz. III). Powiat mazowiecki

Bieżeńcy z terenu guberni łomżyńskiej (cz. IV). Powiat ostrołęcki

Bieżeńcy z terenu guberni łomżyńskiej (cz. V). Powiat szczuczyński

Bieżeńcy z terenu guberni łomżyńskiej (cz. VI). Powiat ostrowski

Biogramy łomżyńskich emigrantów

Biogramy łomżyńskich emigrantów – Adam Fabryński

Biogramy łomżyńskich emigrantów – Adolf Chrzanowski

Biogramy łomżyńskich emigrantów – Aleksander Truskolaski

Biogramy łomżyńskich emigrantów – Alexander Jarosiński

Biogramy łomżyńskich emigrantów – Antoni Chojnowski

Biogramy łomżyńskich emigrantów – Feliks Dudziński

Biogramy łomżyńskich emigrantów – Franciszek Grabowski

Biogramy łomżyńskich emigrantów – Frank Dąbrowski

Biogramy łomżyńskich emigrantów – Henry Fainzig

Biogramy łomżyńskich emigrantów – Louis Gliński

Biogramy łomżyńskich emigrantów – Roman Kwiatkowsky

Biogramy łomżyńskich emigrantów – Walenty Duda

Biogramy łomżyńskich emigrantów – Wawrzyniec Frąckiewicz

Biogramy łomżyńskich emigrantów cd. – Adam Krysiak

 

C

Ciekawe wpisy z Ksiąg zmarłych parafii Wysokie Mazowieckie

Ciemne przestrzenie życia obyczajowego w XIX wieku w Łomży na podstawie dokumentów gubernialnych

Cmentarz w Bronowie

Cmentarz w Grabowie

Cmentarz w Kolnie

Cmentarz w Lachowie

Cmentarz w Niedźwiadnej

Cmentarz w Wiźnie

Cmentarz żydowski w Kolnie

Co mamy po naszych przodkach? Tajemnica pewnej skrzyneczki

 

D

DAWNA ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA PRZEZ ZYGMUNTA GLOGERA

Dawni mieszkańcy parafii Wizna wg metryk rodzinnych (fragment wersji roboczej Katalogu osobowo-miejscowego)

Dawni mieszkańcy Wizny wg metryk rodzinnych (wersja robocza katalogu)

Dawni mieszkańcy Zambrowa i okolic w “Księdze pamięci żydowskiej gminy w Zambrowie”

Dokumenty pokładowe i inne jako źródła do badań losów łomżyńskich emigrantów – Tadeusz Trepanowski

Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku

Duchowieństwo łomżyńskie – informacje z dokumentów i kronik okresu gubernialnej Łomży

Dwór rodziny Wagów w Grabowie

18. Dywizja Piechoty i jej dowódcy

Dziedzictwo Szlachty Zaściankowej czynnikiem współczesnego patriotyzmu i sukcesu biznesowego

Dzieje osób i miejsc utrwalone w “Kroniczce kuleskiego plebana” Stanisława Jamiołkowskiego, oprac. Małgorzata K. Frąckiewicz

 

E

Echa Płockie i Łomżyńskie

Emigracja ciechanowieckiej ludności pochodzenia żydowskiego

Emigracja – rodzina Sekmistrzów i Niebrzydowskich – cz. IV

Emigracyjne losy rodziny Sekmistrzów i Niebrzydowskich – cz. III

Emigranci łomżyńscy – Antoni Dombkowski

Emigranci łomżyńscy – Edward Rogowski

Emigranci łomżyńscy – Franciszek Jasiński

Emigranci łomżyńscy – Jan Jeżewski

Emigranci łomżyńscy – Stanisław Albert Jastrzębski

Emigranci łomżyńscy – Tomasz Zacharzewski

Emigranci łomżyńscy- Wacław Adam Szymański

Emigranci łomżyńscy – Wacław Wnorowski

Emigranci łomżyńscy wg Kart rejestracyjnych poborowych z lat 1917 – 1918 (1)

Emigranci łomżyńscy wg Kart rejestracyjnych poborowych z lat 1917 – 1918 (2)

Emigranci łomżyńscy wg kart rejestracyjnych poborowych z lat 1917-1918 (3)

Emigranci z ziemi łomżyńskiej pochowani na amerykańskich cmentarzach

Emil Kalinowski, Drzewko Kalinowskich

EUGENIUSZ (EUGENE) ŁEMPICKI – imigrant urodzony w Stawiskach

Ewakuacyjny okres dziejów więzienia łomżyńskiego (12(25) VIII 1915 r.–18 XI (1 XII) 1917 r.)

 

F

Filochowscy – rodzina jedna z wielu…

Fotografie łomżyńskich emigrantów, cz. I

Fotografie łomżyńskich emigrantów, cz. II

Fotografie łomżyńskich emigrantów, cz. III

Franciszek Januszewski – łomżyński emigrant (cz. 1)

 

G

Genealogiczna perła wśród zakurzonych starodruków Biblioteki Jagiellońskiej – program teatralny „Svenotto Haraldi Danorum Regis Filius etc.” z 1724 roku

GUBERNIA ŁOMŻYŃSKA : ADMINISTRACJA URZĘDNICY GRUPY ZAWODOWE I ICH REPREZENTACJ E SZKOLNICTWO ORGANIZACJE SPOŁECZNE – GOSPODARKA

GUBERNIA ŁOMŻYŃSKA W LICZBACH NA PODSTAWIE ROCZNIKÓW: OBZORY ŁOMŻYNSKOJ GUBERN

 

H

Historia rodu Łabęckich

Historia rodzinna z Zambrowem, Łomżą i Białymstokiem w tle

Historia Zambrowa na kartach Księgi pamięci żydowskiej gminy Zambrów

 

I

Illacya o uznanie dziecka za prawe zapisane w księdze ochrzczonych parafii Wyszonki Kościlne z lat 1850-1859

Imigranci łomżyńscy w amerykańskich wnioskach o naturalizację (materiał roboczy)

Indeks miejscowy “Księgi pamięci gminy żydowskiej w Łomży”

Indeks nazwisk z Księgi pamięci gminy żydowskiej w Stawiskach

Indeks osobowy “Księgi pamięci gminy żydowskiej w Łomży”

Informacje o miejscowościach, osobach i instytucjach z regionu historycznej ziemi łomżyńskiej w rejestrach urzędników guberni łomżyńskiej na podstawie Pamiatnych kniżek

Inwentarze fundi instructi [wyposażenie gospodarcze] kościołów Dekanatu Mazowieckiego (wiek XIX)

 

J

Jak łomżyńscy imigranci stawali się obywatelami amerykańskimi?

Józef Bortnowski prezydent Łomży i Zgierza

Józef Grzegorz Texel – artysta dramatyczny z Łomży

 

K

Karty rejestracyjne poborowych – emigrantów łomżyńskich w Stanach Zjednoczonych

Katalog nazwisk – parafia Czyżew (XVII-XIX wiek) Fragmenty

KATALOG NAZWISK PARAFIA ROMANY Fragmenty (XIX wiek)

Katalog historycznych nazwisk mieszkańców parafii Kobylin Borzymy (XIX wiek) (materiał roboczy)

Katalog historycznych nazwisk mieszkańców parafii Wysokie Mazowieckie (XVIII-XIX wiek) (materiał roboczy)

KATALOG OSOBOWO-MIEJSCOWY HISTORYCZNEJ ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ I POGRANICZA MAZOWIECKO-PODLASKIEGO – część I

Katalog źródeł pisanych historycznej ziemi łomżyńskiej i wiskiej (do XIX i początków XX wieku). Część I – oprac. Anna Zarzecka

Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Ostrowskiego, Guberni Łomżyńskiej, cz. I

Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Ostrowskiego, Guberni Łomżyńskiej, cz. II

Korzenie amerykańskiej aktorki Gwyneth Paltrow w źródłach łomżyńskich

Kroniczka jedwabińska

Kroniczka jedwabińska ks. Józefa Lendo

Kroniczka kuleskiego plebana Historia parafi w Kuleszach Kościelnych Edycja źródeł z XIX wieku

Kroniczka kuleskiego plebana – Stanisław L. Jamiołkowski

Kronika ważnych wydarzeń w 1900 i 1901 roku w Łomży

Księga pamięci gminy żydowskiej w Stawiskach

KSIĘGA PAMIĘCI GMINY ŻYDOWSKIEJ W ZAMBROWIE

Księga pamięci gminy żydowskiej w Zambrowie (Fragmenty)

Kuczyn – kościół i cmentarz przykościelny – krótka historia z Łomżą w tle

 

L

Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia

“Landrynki…” – książka o łomżyńskich korzeniach

Lista łomżyńskich emigrantów. Pasażerowie statku „S. S. Breslau”. Cz. I

Lista łomżyńskich emigrantów – pasażerów statku „George Washington” z Bremy do Nowego Yorku 30 maja 1914 – 8 czerwca 1914 r.

Lista łomżyńskich emigrantów płynących do USA statkiem „Gera”, maj 1893 roku

Lista osób emigrujących do USA w 1905 r. na SS Posdam

Lista 123 poległych w boju żołnierzy 33. pułku piechoty w 1920 r.

Lista rankingowa nazwisk łomżan od XIX do XXI wieku na podstawie rejestrów parafii p.w. Św. Michała Archanioła i Św. Rocha w Łomży

List of candidates to the par liament – Łomża District

List of emigrants from Lomzha (Łomża) sailing to the USA on the „Gera”ship, May 1893.

List of emigrants from Lomzha. Passengers of the ship „S. S. Breslau”. Part I Bremen-New York 25 March – 7 April 1907

List of emigrants from the area of the former Łomża governorate going on a trip to America aboard the “Potsdam” ship

List of people mentioned in delations of rev. Zaleski from Kobylin

Listy emigrantów z terenu dawnej guberni łomżyńskiej udających się w podróż do Ameryki w latach 1899-1926

Listy emigrantów z terenu Guberni Łomżyńskiej udających się do Ameryki (część 1.)

Listy emigrantów z terenu dawnej Guberni Łomżyńskiej udających się w podróż do Ameryki (część IV, materiał roboczy)

Losy emigracyjne łomżyńskich ochotników do Armii Polskiej we Francji – Bolesław Borawski (materiał roboczy)

LOSY EMIGRANTÓW ŁOMŻYŃSKICH-STAN KWEREND WŁASNYCH

Losy „łomżyńskich” emigrantów – rodziny Poniatowskich i Dębińskich (Część I)

Losy łomżyńskich emigrantów w źródłach z lat 1900

Losy łomżyńskich emigrantów z rodziny Sekmistrzów i Niebrzydowskich

Ludzie i miejsca. O wybitnym szachiście ze Stawisk

 

Ł

Łomża Jews

Łomżyńska lista pasażerów statku SS Russia 10-24.03.1892 r.

„Łomżyńska” lista pasażerów statku S.S. „Ryndam” płynących z portu Rotterdam w Holandii do Nowego Jorku w USA – Rejs od 16 do 26 maja 1903 roku

Łomża moje miasto

Łomżanie na obczyźnie i w Izraelu (fragment Księgi pamięci gminy żydowskiej w Łomży)

Łomżyńscy emigranci

Łomżyńscy emigranci (2)

Łomżyńscy emigranci – Abram Burick

Łomżyńscy emigranci – Adam Wicik

Łomżyńscy emigranci – Aleksander Bałdakowski

Łomżyńscy emigranci – Aleksander Budziszewski

Łomżyńscy emigranci – Aleksander Kalinka

Łomżyńscy emigranci – Aleksander Kaliszewski

Łomżyńscy emigranci – Aleksander Kleczyński

Łomżyńscy emigranci – Aleksander Łapiński

Łomżyńscy emigranci – Aleksander Wróblewski

Łomżyńscy emigranci – Alex Obidzinski

Łomżyńscy emigranci – Anna Greenberg

Łomżyńscy emigranci – Anna Kaff

Łomżyńscy emigranci – Anna Kulik

Łomżyńscy emigranci – Anthony John Jankowski

Łomżyńscy emigranci – Antoni Kleczyński

Łomżyńscy emigranci – Antoni Marcola

Łomżyńscy emigranci – Antoni Nadwodny

Łomżyńscy emigranci – Bagenski Michał

Łomżyńscy emigranci – Baranowski Jan

Łomżyńscy emigranci – Benach Golden

Łomżyńscy emigranci – Bolesław Boć

Łomżyńscy emigranci – Bolesław Zalechowski

Łomżyńscy emigranci – Celia Olifson

Łomżyńscy emigranci – Chaja Barbanell

Łomżyńscy emigranci – Chaja Golda Całka

Łomżyńscy emigranci – Chana Chapkiewicz

Łomżyńscy emigranci – Charles Barbanell

Łomżyńscy emigranci – Charles Bielecki

Łomżyńscy emigranci – Charles Mioduszewski

Łomżyńscy emigranci – Charles Wyszyński

Łomżyńscy emigranci – Czerniakowska Janina

Łomżyńscy emigranci – Echiba Glassman

Łomżyńscy emigranci – Eugeniusz Łempicki

Łomżyńscy emigranci – Eugeniusz Milewski

Łomżyńscy emigranci – Ewa Góralczyk

Łomżyńscy emigranci – Feliksa Paccocha

Łomżyńscy emigranci – Franciszek Hyleński

Łomżyńscy emigranci – Franciszek Łempicki

Łomżyńscy emigranci – Franciszka Niess

Łomżyńscy emigranci – Frank Ciborowski

Łomżyńscy emigranci – Frank Lasczuk

Łomżyńscy emigranci – Frank Zakrzewski

Łomżyńscy emigranci – Gdal Etersohn

Łomżyńscy emigranci – Harry Benjamin Rosenblum

Łomżyńscy emigranci – Harry S. Miller

Łomżyńscy emigranci – Hyman Borkowski

Łomżyńscy emigranci – Hyman Zinnei

Łomżyńscy emigranci – Ida Adasse

Łomżyńscy emigranci – Ignacy Brzozowski

Łomżyńscy emigranci – Ignacy Latkowski

Łomżyńscy emigranci – Ira Lasker

Łomżyńscy emigranci – Isidore Grossman

Łomżyńscy emigranci – Jacob Brill

Łomżyńscy emigranci – Jadwiga Homentowska

Łomżyńscy emigranci – Jake Perkowski

Łomżyńscy emigranci – Jan Kotowski

Łomżyńscy emigranci – Jan Menkowski

Łomżyńscy emigranci – Jan Mierzejewski

Łomżyńscy emigranci – Joanna Paszkowska

Łomżyńscy emigranci – John Barszczewski

Łomżyńscy emigranci – John Kulski

Łomżyńscy emigranci – John Poteraj

Łomżyńscy emigranci – Joseph Berenson

Łomżyńscy emigranci – Joseph Gromek

Łomżyńscy emigranci – Joseph Hojnowski

Łomżyńscy emigranci – Joseph Meyer

Łomżyńscy emigranci – Joseph Moe Kasper

Łomżyńscy emigranci – Joseph Wejroch

Łomżyńscy emigranci – Joseph Zukowski

Łomżyńscy emigranci – Joshua Wolfson

Łomżyńscy emigranci – Józefa Grabowska

Łomżyńscy emigranci – Józef Białobrzeski

Łomżyńscy emigranci – Józef Brodowski

Łomżyńscy emigranci – Józef Filipkowski

Łomżyńscy emigranci – Józef Filochowski

Łomżyńscy emigranci – Józef Nieratko

Łomżyńscy emigranci – Józef Orłowski

Łomżyńscy emigranci – Karolina Konopka

Łomżyńscy emigranci – Konstanty Obidzinski

Łomżyńscy emigranci – Leo Cohen

Łomżyńscy emigranci – Leopold Łempicki

Łomżyńscy emigranci – Leopold Mioduszewski

Łomżyńscy emigranci – Lesser Lipnik

Łomżyńscy emigranci – Lizabeth Blum

Łomżyńscy emigranci – Louis i Liba Munach

Łomżyńscy emigranci – Louis Rosenzweig

Łomżyńscy emigranci – Louis Rutkovsky

Łomżyńscy emigranci – Lucjan Wądołowski

Łomżyńscy emigranci – Marcella Jarzembowska

Łomżyńscy emigranci – Marcel Saniewski

Łomżyńscy emigranci – Mary Bakula 

Łomżyńscy emigranci – Marian Dmochowski

Łomżyńscy emigranci – Marian Ostrowski

Łomżyńscy emigranci – Marian Pokornicki

Łomżyńscy emigranci – Mary Dombkowski

Łomżyńscy emigranci – Max Rosenthal

Łomżyńscy emigranci – Morris Bernstein

Łomżyńscy emigranci – Morris Malina

Łomżyńscy emigranci – Morris Saremsky (Zarembski)

Łomżyńscy emigranci – Mowszo Białostocki

Łomżyńscy emigranci – Murry Leonard Kern

Łomżyńscy emigranci – Paweł Gołembiewski

Łomżyńscy emigranci – Peter Metelski

Łomżyńscy emigranci – Piotr Cieślik

Łomżyńscy emigranci – Piotr Cieślik (2)

Łomżyńscy emigranci – Piotr Filipkowski

Łomżyńscy emigranci – Piotr Kostrzeba

Łomżyńscy emigranci – rodzina Brzosków

Łomżyńscy emigranci – rodzina Rydzewskich

Łomżyńscy emigranci – Roman Mierzejewski

Łomżyńscy emigranci – Samuel Brown

Łomżyńscy emigranci – Schlema Lenkiewicz

Łomżyńscy emigranci – Stanisława Łada

Łomżyńscy emigranci – Stanisław Dawidowski

Łomżyńscy emigranci – Stanisław Dudek

Łomżyńscy emigranci – Stanisław Kłosieński

Łomżyńscy emigranci – Stanisław Mikulak

Łomżyńscy emigranci – Stanisław Rogiński

Łomżyńscy emigranci – Stanisław Złotkowski

Łomżyńscy emigranci – Stanley Kalicki

Łomżyńscy emigranci – Stefania Konopka

Łomżyńscy emigranci – Stefan Szumański

Łomżyńscy emigranci – Stefan Pieńkowski

Łomżyńscy emigranci – Szeina Berkowitz

Łomżyńscy emigranci – Teofil Kulesza

Łomżyńscy emigranci – Thomas Bogucki

Łomżyńscy emigranci – Valentine Peter Gawrychowski

Łomżyńscy emigranci – Victor Perla

Emigranci łomżyńscy – Vincent Flera

Łomżyńscy emigranci – Wacław Cwaliński

Łomżyńscy emigranci – Wacław Fasca

Łomżyńscy emigranci – Wacław Kosiński

Łomżyńscy emigranci – Walter Jaczinski

Łomżyńscy emigranci – Weronika Kulesza

Łomżyńscy emigranci – Wiktor Rachubka

Łomżyńscy emigranci – William Kopczewski

Łomżyńscy emigranci – Władysława Jeżewska

Łomżyńscy emigranci – Władysław Jermatz

Łomżyńscy emigranci – Władysław Rogalski

Łomżyńscy ochotnicy do Armii Polskiej we Francji zaciągu amerykańskiego – wykaz kart rejestracyjnych

Łomżyńska piłka nożna i biografie ludzi z nią związanych – Henryk Pestka, 100 lat piłki nożnej w Łomży, Cz. I

Łomżyńska piłka nożna i biografie ludzi z nią związanych – Henryk Pestka, 100 lat piłki nożnej w Łomży, Cz. II

Łomżyńska piłka nożna i biografie ludzi z nią związanych – Henryk Pestka, 100 lat piłki nożnej w Łomży, Cz. III

Łomżyńska piłka nożna i biografie ludzi z nią związanych – Henryk Pestka, 100 lat piłki nożnej w Łomży, Cz. IV

Łomżyńska piłka nożna i biografie ludzi z nią związanych – Henryk Pestka, 100 lat piłki nożnej w Łomży, Cz. V

Łomżyńska piłka nożna i biografie ludzi z nią związanych – Henryk Pestka, 100 lat piłki nożnej w Łomży, Cz. VI

Łomżyńska piłka nożna i biografie ludzi z nią związanych – Henryk Pestka, 100 lat piłki nożnej w Łomży, Cz. VII

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa (1)

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa (2)

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa (3)

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa 1 . Rejon spisowy powiatu łomżyńskiego, 1896 r.

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 (1)

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 (2)

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. (1)

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. (2)

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane budynków dla gospodarstw rolnych i obejść

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane budynków dla gospodarstw rolnych i obejść, cz. 2

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane lokatorów gospodarstw rolnych i obejść

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane lokatorów gospodarstw rolnych i obejść, cz. 2

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane lokatorów na ul. Nadnarwiańskiej, cz. 1 + uzupełnienie ul. Zamiejskiej

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane lokatorów na ul. Nadnarwiańskiej, cz. 2

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane lokatorów na ul. Nadnarwiańskiej, cz. 3

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane lokatorów na ul. Nadnarwiańskiej, cz. 4

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane lokatorów na ul. Nadnarwiańskiej, cz. 5

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane lokatorów na ul. Nadnarwiańskiej, cz. 6

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane lokatorów na ul. Zamiejskiej

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane lokatorów na ul. Zamiejskiej, cz. 2

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane lokatorów na ul. Zamiejskiej, cz. 3

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane lokatorów na ul. Zamiejskiej, cz. 4

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane posiadłości na ul. Nadnarwiańskiej, cz. 1 + uzupełnienie ul. Zamiejskiej

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane posiadłości na ul. Nadnarwiańskiej, cz. 2

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane posiadłości na ul. Nadnarwiańskiej, cz. 3

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane posiadłości na ul. Nadnarwiańskiej, cz. 4

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane posiadłości na ul. Nadnarwiańskiej, cz. 5

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane posiadłości na ul. Zamiejskiej

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane posiadłości na ul. Zamiejskiej, cz. 2

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane posiadłości na ul. Zamiejskiej, cz. 3

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1897 r. – Dane posiadłości na ul. Zamiejskiej, cz. 4

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa Rejon spisowy powiatu łomżyńskiego, 1896 r. (1)

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa Rejon spisowy powiatu łomżyńskiego, 1896 r. (2)

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa Rejon spisowy powiatu łomżyńskiego 18 sektor obrachunkowy, 1896 r.

Łomżyńskie teksty gwarowe

Łomżyńskie więzienie

Łomżyńskie źródła archiwalne do badań genealogicznych, oprac. Anna Zarzecka

„Łomżyński” zaciąg do Armii gen. Hallera w Stanach Zjednoczonych. Biogramy bohaterów. Część I

Łomżyński zaciąg do Armii gen. Hallera w Stanach Zjednoczonych – kontynuacja

Łomżyńskie życie obyczajowe na przełomie XIX i XX wieku w rosyjskojęzycznych źródłach

 

M

Małżeństwo mieszane w parafii Kuczyn

Mapa Guberni Łomżyńskiej, oprac. Kamil M. Leszczyński

Mapa Guberni Łomżyńskiej (pocz. XX w.)

Mapa historycznej ziemi łomżyńskiej z opisem, oprac. Kamil M. Leszczyński

Mapa nr 1. Plan Łomży z XVI wieku za: Godlewska D., Łomża XI w.–1795, Łomża, s. 43.

MARIANNA SAKOWSKA (Gurzęda) łomżyńska emigrantka ze wsi Bronaki koło Jedwabnego

Masakra w Pobikrach

Miazmaty miast łomżyńskich

Miejscowości herbowe zebrane na podstawie aktów z Herbarza Kapicy

Miłość Ci wszystko wybaczy…

Mitchell Stanley Bozimowski (Borzymowski) – biogram emigranta z Kolna, oprac. T. Trepanowski

 

N

Najstarsze metryki łomżyńskie: Liber Baptisatorum ab Anno 1597 ad Annum 1607. Eclesiae Praeposituralis Łomżensis

Name list of insurgents of 1863

Napisy nagrobne z macew cmentarzy żydowskich w Łomży (Część I)

Napisy nagrobne z macew cmentarzy żydowskich w Łomży (Część II)

Napoleon w Łomży w 1812 roku

Nazwiska ewangelików łomżyńskich (materiał roboczy z XIX i początków XX wieku)

Nazwiska łomżan w perspektywie kulturowej

Nazwiska mieszczan łomżyńskich (XV-XIX wiek)

Nazwiska mieszkańców gminy Jedwabne na podstawie ksiąg parafialnych od roku 1826 do 1869

Nazwiska mieszakńców parafii Rutki Kossaki (materiał roboczy, cz. 1)

Nazwiska osób w rejestrach parafii farnej w Łomży

Nazwiska parafian ciechanowieckich z lat 1712-1714

Nazwiska parafian rosochackich wypisane z Akt Stanu Cywilnego Urodzonych z roku 1830 (materiał roboczy)

NAZWISKA ŻYDÓW CIECHANOWIECKICH ZAMORDOWANYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Nazwiska Żydów łomżyńskich (The Jews of Łomża – selected surnames)

Nazwiska Żydów łomżyńskich w aktach małżeństw: Grajewo, Łomża, Szczuczyn

 

O

Obrazy z historią – Małgorzata K. Frąckiewicz

Obyczajowość mieszczańska w łomżyńskim akcie rozwodowym

O czym pisały dawne gazety łomżyńskie

Odkrycia archeologiczne w Łomży

Od Orenburga w Rosji po Boston w USA. Niezwykłe losy emigranta ze wsi Dobrzyjałowo koło Łomży – WŁADYSŁAWA SEKMISTRZA

Oficerowie zawodowi służący w 33. Pułku Piechoty w latach 1918-1939

Ogólne informacje statystyczne o Guberni Łomżyńskiej

O historii rodzinnej i zwyczajach czyżewskich dziedziców w aktach metrykalnych…

Onomastykon Łomży, oprac. M.K. Frąckiewicz

Osoby, o których pisały dawne gazety łomżyńskie (wybór)

Ostrołęka w łomżyńskich dokumentach gubernialnych

Ostrów – Pamiatnyje kniżki

O zdrożnych zwyczajach przy czyszczeniu grobów…

 

P

Pamiatnyje kniżki cz. I

Pamiatnyje kniżki – tłum. Ewa Kamińska

Pamięć wykuta w marmurze

Pamiętnik drozdowiaka

Persons from the papers

Pierwsze budowle więzienne w Łomży (fragment książki J. Gwardiaka)

Pierwszy spis ogólny ludności Rosyjskiego Imperium

Pierwszy spis ogólny ludności Rosyjskiego Imperium (2)

Pierwszy spis ogólny ludności Rosyjskiego Imperium (3)

PIERWSZY SPIS OGÓLNY Ludności Rosyjskiego Imperium

Pierwszy spis ogólny ludności Rosyjskiego Imperium (materiał roboczy)

PIERWSZY SPIS OGÓLNY Ludności Rosyjskiego Imperium na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia z dnia 5 czerwca 1895r.

Poborowi – rocznik 1916 (20-23 I)

Podlaski ziemianin i inni – Henryk Ciecierski „Pamiętniki” Wykaz ważniejszych postaci

Popis publiczny uczniów szkoły woiewódzkiey w Łomży 1829

Powstanie listopadowe na północno-wschodnim Mazowszu w prasie zagranicznej. Cz. I

Prawosławni łomżyńscy. Opracowanie ze słownikiem nazwisk

Przegląd źródeł rosyjskojęzycznych – dostępy do archiwów

 

R

Ralph Albert Berkowitz emigrant z Wizny, amerykański adwokat i polityk partii republikańskiej

Regestr konfederatów barskich [łomżyńskich i wiskich] pułkownika Thesby de Balcoura z roku 1774 (w układzie abecadłowym)

Rejestr nazwisk łomżyńskiej ludności prawosławnej

Rejestr nazwisk mieszkańców Wizny wyznania mojżeszowego (materiał roboczy)

Rejestr „łomżyńskich” materiałów źródłowych dostępnych w bazie elektronicznej

Rękopiśmienne kolekcje w polskich archiwach i bibliotekach zawierające materiały do dziejów szlachty

55. rocznica wzniesienia pomnika Jakuba I. Wagi w Łomży

Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia

 

S

Sejmiki ziemi łomżyńskiej – akta z roku 1674 r. (fragment)

Skorowidz ochrzczonych: Wizna 1842-1870

Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX w.) – część 1

Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX w.) – część 2

Słownik nazw wsi drobnoszlacheckich

Służba duszpasterska w garnizonie łomżyńskim -1928

Służba Państwowa

Służba zdrowia w okręgach wojskowych w Łomży

Spis alfabetyczny

Spis wojskowych z wykazu pokładnego łomżyńskiej parafii z lat 1918-1921

Sprawa pewnego pogrzebu…

STANISŁAW KORYTKOWSKI – emigrant, hallerczyk ze wsi Dzierzbia koło Stawisk

Stary cmentarz w Stawiskach

Stawiski – Księga Pamięci

Synagoga w Jedwabnem

Syn Ziemi Łomżyńskiej – Bohdan Winiarski (1884-1969)

 

Ś

Śladami pewnego paszportu

Ślady obecności społeczności żydowskiej w Łomży – perspektywa historyka i przewodnika

 

T

Tajemnice skryte w aktach metrykalnych

Taryfa Dymow i podatku Podymnego z Dobr Dziedzicznych szlacheckich Ziemi Nurskiey w Powiatach Nurskim, Kamienczykowskim i Ostrowskim znayduiących się z tabellow w Grodzie Nurskim przez Obywatelow teyże Ziemi zaprzysiężonych ułożona i spisana Roku 1775.

Taryfa Dymow w Woiewodztwie Mazowieckim Ziemi Łomżinskiey Powiecie Zambrowskim znayduiących się w Czasie Kommissyi Powiatu Zambrowskiego w Mieście Zambrowie Dnia 15-go M-ca Lipca Roku 1789-go Podanych i Zaprzysiężonych w Sposobie Nastepuiącym ułożona.

Teofil Brzezenski/Brzezinski

The history of Jewish od Zambrov

The list of associates from Łomża Governorate, who have a right to participate in a district meeting of Towarzystwo Kredytowe Ziemskie in Łomża

Tożsamość miasta – prezentacja

Transkrypcya aktu małżeństwa zawartego poza granicami Księstwa Warszawskiego zapisanego w księdze małżeństw parafii Łomża z 1811 roku

 

U

Ucieczki z więzienia łomżyńskiego

Udział kobiet w wojnie polsko bolszewickiej na przykładzie wybranych mieszkanek Łomży

Urodzeni w parafii Mały Płock w latach 1852-1855

Uzupełniający wykaz osób z gminy Bożejewo powiatu łomżyńskiego gub. łomżyńskiej, które mają prawo otrzymać w 1913 r. zagraniczną kartę legitymacyjną na wyjazd do Niemiec do prac na roli

Uzupełniający wykaz osób z gminy Lubotyń powiatu łomżyńskiego gub. łomżyńskiej, które mają prawo otrzymać w 1913 r. zagraniczną kartę legitymacyjną na wyjazd do Niemiec do prac na roli

 

W

W czasie I wojny światowej w Stawiskach

What were the old Łomża newspapers writing about?

Więziennictwo w guberni łomżyńskiej (1866-1915) – Janusz Gwardiak

Więźniowie i strażnicy starego więzienia łomżyńskiego z lat 1825-1892

Wnioski paszportowe

Wojenne i wojskowe źródła do poszukiwań genealogicznych

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich emigrantów w USA

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich hallerczyków

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich hallerczyków (2)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich hallerczyków (3)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich hallerczyków (4)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich hallerczyków (5)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich hallerczyków (6)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich hallerczyków (7)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich hallerczyków (8)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich hallerczyków (9)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich Hallerczyków (10)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich Hallerczyków (11)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich Hallerczyków (12)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich Hallerczyków (13)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich Hallerczyków (14)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich Hallerczyków (15)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich Hallerczyków (16)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich Hallerczyków (17)

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich hallerczyków, cz. I

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich hallerczyków – Feliks Chrostowski

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich hallerczyków – Piotr Chochowski

Wojskowe karty rejestracyjne łomżyńskich hallerczyków – Witold Bogucki

W poszukiwaniu „czarnego złota”. Śladami polskiej emigracji w Canonsburgu

Wybrane wpisy z Księgi Zgonów i Księgi Małżeństw parafii jedwabińskiej (w. XIX)

Wykaz nazwisk mieszkańców parafii Płonka Kościelna – wiek XIX (źródłowy materiał roboczy)

Wykaz nazwisk wraz z ich obocznościami w aktach stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pietkowie. XIX wiek.

Wykaz nazwisk wraz z ich obocznościami w aktach stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce Kościelnej. Urodzenia z lat 1669 – 1808

Wykaz nazwisk wraz z ich obocznościami w aktach stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce Kościelnej. Urodzenia z lat 1890 – 1919.

Wykaz nazwisk wraz z ich obocznościami w aktach stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce Kościelnej. Zgony z lat 1891 – 1940.

Wykaz nazwisk wraz z ich obocznościami w aktach stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Poświętnem. Małżeństwa z lat 1820 – 1939

Wykaz nazwisk wraz z ich obocznościami w aktach stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Poświętnem. Zgony z lat 1868 – 1939.

Wykaz oficerów zawodowych służących w 33. Pułku Piechoty w latach 1918-1939

Wykaz osób które mają prawo otrzymać zagraniczną kartę legitymacyjną na wyjazd do Niemiec do prac na roli z gminy Kupiski powiatu łomżyńskiego w 1913 r.

Wykaz osób mających prawo do otrzymania zagranicznych kart legitymacyjnych na wyjazd do Niemiec do pracy na roli z gminy Zambrów w 1913 r.

Wykaz osób mających prawo do otrzymania zagranicznych kart legitymacyjnych z gminy Nowogród w 1913 roku

Wykaz osób z gminy Miastkowo mających prawo do otrzymania zagranicznych kart legitymacyjnych

Wykaz zmarłych w łomżyńskim więzieniu w 1846 roku

Wykaz zmarłych w łomżyńskim więzieniu w latach 1842-1845

Wykorzystanie źródeł i metod demograficznych w badaniach genealogicznych – Iwona Kulesza-Woroniecka

Wypisy z ksiąg metrykalnych parafii w Kolnie (materiał roboczy)

Wypisy z Księgi Akt Zejscia z całej Parafij od roku 1787 do 1809

Wypisy z Księgi urodzeń Parafii Łomżyńskiej (skrót KUŁ – dot. Łomży i KUŁc – dot. Łomżycy) w latach 1834–1844

Wypisy z parafii ziemi łomżyńskiej

 

X

Xięga Ziemianska Ziemi Łomżyńskiey.Alfabetyczne ułożenie wszystkich Parafij, Wsiow i Imion Obywatelskich w sobie zawierająca z nakazu Prawa przez Kommissyą Porządkową CiwilnoWoyskową Teyże Ziemi sporządzona. Roku 1791 – go.

 

Z

Z albumu łomżyniaka

Z albumu ŁTN…

Z albumu ŁTN…, cz. II

Z albumu ŁTN… cz. III

Z albumu ŁTN… cz. IV

Z albumu ŁTN…, cz. V

Z albumu ŁTN… cz. VI

Z albumu ŁTN… cz. VII

Z albumu ŁTN… Cz. VIII

Z albumu ŁTN…, cz. IX

Z albumu ŁTN…, Cz. X

Z albumu ŁTN…, cz. XI

Z albumu ŁTN… cz. XII

Z albumu ŁTN… cz. XIII

Z albumu ŁTN…, cz. XIV

Z albumu ŁTN…, cz. XV

Z albumu ŁTN… cz. XVI

Z albumu ŁTN… cz. XVII – wybór Łomżyniaka

Z albumu ŁTN…, cz. XVIII – wg wyboru Mariusza Gulanowskiego

Zawiadomienie o szczęśliwym dopłynięciu wysłane do Józefy Borawskiej z Łomży, 14.03.1891 r.

Z Dobrzyjałowa do Los Angeles

Z Laskowca po Andy i Ural: peregrynacje Laskowskich herbu Dąbrowa -prof. Ryszard M. Laskowski

Znani przedstawiciele społeczności żydowskiej – opisy osób na podstawie Księgi pamięci łomżyńskiej gminy żydowskiej

 

Ż

ŻOŁNIERZE I WOJNY ŚWIATOWEJ WCIELENI DO ARMII CARSKIEJ URODZENI W GUBERNI ŁOMŻYŃSKIEJ (Fragmenty) – oprac. i tłum. Marta Chojnowska

Żołnierze 33. Pułku Piechoty zaginieni podczas walk w 1939 roku

“Życie i Praca”, cz. I

“Życie i Praca”, cz. II

“Życie i Praca”, cz. III

“Życie i Praca”, cz. IV

Żydzi ciechanowieccy

Żydzi łomżyńscy w księgach metrykalnych z lat 1827-1843 – oprac. A. Sokołowski

Żydzi z dzielnicy Wola

 

 

11 852 views
© 2019 ŁTN Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zmień rozmiar