A

Adasse Ida

 

B

Bagenski Michał

Bałdakowski Aleksander

Baranowski Jan

Barbanell Chaja

Barbanell Charles

Barszczewski John

Berenson Joseph

Białobrzeski Józef

Białostocki Mowszo

Bielecki Charles

Boć Bolesław

Borawski Bolesław

Borkowski Hyman

Brodowski Józef

Brzoskowie

Brzozowski Ignacy

Budziszewski Aleksander

Burick Abram

 

C

Całka Chaja Golda

Chapkiewicz Chana

Chochowski Piotr

Chrostowski Feliks

Cieślik Piotr

Cieślik Piotr

Cohen Leo

Czerniakowska Janina

 

D

Dawidowski Stanisław

Dmochowski Marian

Dombkowski Antoni

Dudek Stanisław

 

E

Etersohn Gdal

 

F

Fasca Wacław

Filipkowski Józef

Filipkowski Piotr

Filochowski Józef

Flera Vincent

 

G

Gdal Estersohn

Gołembiewski Paweł

Góralczyk Ewa

Grabowska Józefa

Greenberg Anna

Grossman Isidore

 

H

Hojnowski Joseph

Homentowska Jadwiga

Hyleński Franciszek

 

J

Jaczinski Walter

Jankowski Anthony John

Jarzembowska Marcella

Jasiński Franciszek

Jastrzębski Stanisław Albert

Jermatz Władysław

Jeżewski Jan

 

K

Kaff Anna

Kalicki Stanley

Kalinka Aleksander

Kasper Joseph Moe

Kern Murry Leonard

Kern Robert Leonard

Kleczyński Aleksander

Kleczyński Antoni

Kłosieński Stanisław

Konopka Karolina

Konopka Stefania

Korytkowski Stanisław

Kosiński Wacław

Kostrzeba Piotr

Kotowski Jan

Kulik Anna

 

L

Lasczuk Frank

Lasker Ira

Latkowski Ignacy

Lenkiewicz Schlema

 

Ł

Łada Stanisława

Łapiński Aleksander

Łempicki Eugeniusz

Łempicki Franciszek

Łempicki Leopold

Łukasiewicz Józef

 

M

Marcola Antoni

Menkowski Jan

Mierzejewski Jan

Mierzejewski Roman

Mikulak Stanisław

Milewski Eugeniusz

Mioduszewski Charles

 

N

Nadwodny Antoni

Nieratko Józef

Niess Franciszka

 

O

Obidzinski Alex

Obidzinski Konstanty

Olifson Celia

Orłowski Józef

Ostrowski Marian

 

P

Paccocha Feliks

Paszkowska Joanna

Perkowski Jake

Pieńkowski Stefan

 

R

Rogowski Edward

Rutkovsky Louis

Rydzewscy

 

S

Sieniccy Aleksander i Magdalena

Szymański Wacław Adam

 

W

Wądołowski Lucjan

Wnorowski Wacław

Wróblewski Aleksander

Wyszyński Charles

 

Z

Zacharzewski Tomasz

912 views
© 2019 ŁTN Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zmień rozmiar