O historii rodzinnej i zwyczajach czyżewskich dziedziców w aktach metrykalnych…

[Z zachowaniem oryginalnej pisowni] Gostkowo 19 Działo się w Mieście Czyżewie dnia czternastego/dwudziestego szóstego Marca Tysiąc Ośmset pięćdziesiątego siódmego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Józef Małowieski Dziedzic Wsi Gostkowa z Attynencyami tamże zamieszkały lat trzydzieści mający w obecności Jana Budziszewskiego  Wójta Gminy Czyżewo Kościelne w Mieście Czyżewie Więcej…

Obraz dawnej Łomży na starej pocztówce

Łomża na przełomie XIX i XX wieku przeżywała okres swojej świetności. Świetnie zorganizowana stolica Guberni Łomżyńskiej stanowiła kulturalne i administracyjne centrum. Było to miasto, w którym swoją siedzibę miał gubernator i w którym znajdowała się górująca nad innymi budynkami katedra. Tutaj społeczność żydowska miała swoją Wielką Synagogę, a kupcy i Więcej…

Tajemnice skryte w aktach metrykalnych

[Z zachowaniem oryginalnej pisowni] N 51 Rutki Działo się we wsi Rutkach dnia drugiego Lipca Tysiąc Ośmset sześćdziesiątego czwartego roku, o godzinie osmej rano, stawili się Józef Surmacewicz lat sześćdziesiąt siedm, i Mikołaj Dzieniszewski lat trzydzieści dwa liczący, oba włościanie z Rutek, i doręczając odezwę Sądu Policyi prostej okręgu Łomżyńskiego Więcej…

© 2019 ŁTN Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zmień rozmiar