Małgorzata Krystyna Frąckiewicz

Słownik

nazwisk łomżan

(XV-XIX w.)

 

A

ABRAHAMOWICZ: Stanisław Abrahamowicz 1698, LBŁ 250; Marianna Abrahamowicz 1699, LBŁ 346; Helena Abrahamowicz 1705, LBŁ 811; Tomasz Abrahamowicz 1705, LBŁ 858; Agnieszka Abrahamowicz 1784, KAUŁ 292; Zofia Abrachamowicz 1788, KAUŁ 802; nazwisko utworzone od hebr. im. Abraham ‘ojciec wielu narodów’ (za: SEM cz. 2., s. 1) formantem -owicz.

Forma żeńska: Kochla Abrahamowiczówna 1809, KAZŁ 216.

(ABRAM) Forma żeńska: Raszka Abramowa 1819, KAŚŁ 24; Choyka z Abramow, żona Ajzyka Izraelowicza Żebra 1827, APŁ z. 169; Rochla z Abramow, żona Joszki Jarząbka 1827, APŁ z. 169; Rozeta z Abramow, żona Neumana Kiwe Jakobe 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od hebr. Abram ‘mój ojciec jest wzniosły’ (za: SEM cz. 2., s. 1).

ABRAMOWICZ: Łukasz Abramowicz 1690, LBŁ 180; Tomasz Abramowicz 1699, LBŁ 329; Marianna Abramowicz 1708, LBŁ 1134; Hilary Habramowicz 1713, LBŁ 1397; Szymon Abramowicz sartor[1] 1750, LMŁ 1569; Moszek Abramowicz arendarz[2] 1810, KAUŁ 336; nazwisko utworzone od por. Abram formantem -owicz.

ABRAMOWSKI: Apolinary Eliasz Abramowski 1810, KAZŁ 327; nazwisko utworzone od por. Abram formantem -owski.

Forma żeńska: Ludwika Abramowska 1809, KAUŁ 224.

ABRAMSKI: Zelk Abramski kramarz[3] 1831, APŁ z. 169, 37; nazwisko utworzone od por. Abram formantem -ski.

(ADAM) Forma żeńska: Adamowa 1704, LMŁ 172; nazwisko utworzone od im. Adam.

ADAMOWICZ: Aleksander Adamowicz 1687, LBŁ 954; Wincenty Adamowicz syn Józefa mieszczanin miasta Łomży 1864, AUPśT 12; Wincenty Adamowicz rzeźnik 1866, KAZŁ 64; Bronisław Adamowicz 1867, KAZŁ 161; Antoni Adamowicz buchalter[4] 1871, KAŚŁ 1; Władysław Adamowicz 1878, KOPŁ 121; nazwisko utworzone od hebr. adamah ‘ziemia’, sumer. ada-mu ‘mój ojciec’, akad. ad-mu ‘narodzenie’, arab. adama ‘przylgnąć’ (za: SEM cz. 2., s. 3) formantem -owicz.

Forma żeńska: Ewa Adamowiczowa 1864, KAZŁ 180.

ADLER: Beniamin Adler 1797, KAUŁ 1896; nazwisko utworzone od niem. Adler ‘orzeł’ (za: NMK s. 44); też od stwniem. Adal ‘szlachetny ród’ (za: SEM cz. 5., s. 1-3).

AGART (AGART, AGARTH, AGATH, AGATHE: Sławetny Jan Agarth, Mayster Kunsztu Stolarskiego, 1818, KUGŁ 59 (w podpisie: Johan Agart); Sławetny Jan Agathe, Mayster Kunsztu Stolarskiego, w Łomży zamieszkały, 1818, KUGŁ 110 (w podpisie: Johan Agath); Sławetny Jan Agath, Mayster Kunsztu Stolarskiego w Łomży zamieszkały, 1819, KUGŁ 170; Joan Lauirs Agath, 1819, KUGŁ 170 (w skorowidzu: Johan Agarth); Jan Lauris Agart 1820, KAZŁ 11; Jan Agart, Stolarz… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 204; 2) Jozef Agart, stolarz… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 80; Joanna Matylda Agart 1832, KAUŁ 82; Krystyan Agart Stolarz Ewangelik 1838, KUŁ 129; Jan Agart Rękawicznik 1843, KUŁ 202; może nazwisko utworzone od im. Agata, z łac. Agatha w zn. ‘dobra’ (por. NP1, s. 2).

(AKACKI) Forma żeńska: Monika Akacka 1876, WPRŁ 236; nazwisko utworzone od im. Akákij, Akátij, Akat, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzenia grec., Akákios, to od ap. ákakos ‘nieznający zła, zacny’ (za: NP1, s. 328) formantem -cki.

ALBERTUS: Albertus de Lomza 1555, RTA s. 593; nazwisko utworzone od łac. im. Albertus, Adalbertus, utworzonego od stwniem. adal ‘szlachetny ród’ i beraht ‘jasny, błyszczący’ (za: SEM cz. 2., s. 2) formantem -us.

ALBINOSKI: Antoni Albinoski 1810, KAZŁ 273; nazwisko utworzone formantem –ski od łac. im. Albinus lub n. rodowej Albus ‘biały, płowy jasny’ (za: SEM cz. 2., s. 6) formantem -ski.

ALBIŃSKI: Antoni Albiński 1809, KAUŁ 285; Wawrzeniec Józef Albiński organista 1809, KAUŁ 285; por. Albinoski formantem -ski.

ALEKSANDROWICZ: Maryanna Aleksandrowicz córka sekretarza miejskiego 1842, WMZŁ 67; Jerzy Aleksandrowicz syn Jana urzędnik Łomżyńskiej Izby Kontrolnej wyznania prawosławnego 1886, AZŁS 6; Eugeniusz Aleksandrowicz 1887, KOPŁ 181; nazwisko utworzone od grec. im. Aleksander (za: SEM cz. 2., s. 6-7) formantem -owicz.

ALEKSIEJEW: Filomen Aleksiejew syn Jana starszy pisarz Łomżyńskiego Szpitala Wojskowego 1860, AUPśT 2; Włodzimierz Aleksiejew syn Makarego mieszczanin miasta Łomży 1887, AMPśT 1; Dymitr Aleksiejew syn Aleksego urzędnik kancelaryjny Łomżyńskiego oddziału ziemskiego banku włościańskiego 1893, AMPśT 2; nazwisko utworzone ‘od im. Aleksy, pochodzenia grec. od Aléksion, skrócenie od im. złożonych typu Aléksandros’ (za: NP1, s. 3) formantem -ew.

ALEXI, ALEXY: Stanisław Alexi z professyi Rymarz lat trzydzieści mający w Łomży zamieszkały, 1829, KAUŁ 142; Juliusz Alexi (w skorowidzu zapis Alexy). 1829, KAUŁ 142; Juliusz Alexi 1829, KAUŁ 142, Tomasz Alexi 1830, KAUŁ 216; Stanisław Alexy siodlarz z Łomży 1834, KUŁ 138; nazwisko utworzone od im. łac. Alexius z grec. ‘bronię, strzegę’ (za: SEM cz. 2., s. 7).

AMBROŻKIEWICZ: Władysław Julian Ambrożkiewicz urzędnik Izby Kontrolnej 1874, KAŚŁ 12; nazwisko utworzone od łac. Ambrosius ‘boski’ (za: SEM cz. 2., s. 8) formantem -ewicz.

AMONN: Marianna Amonn 1797, KACŁ 1971; nazwisko utworzone od śrwniem. ambetman, amtman>amman ‘dzierżawca, zarządca dobrami państwowymi’ (za: SEM cz. 5., s. 5).

ANDRICUS: Andricus aurifaber[5] de Lomza 1555, RTA s. 68; nazwisko utworzone od im. Henryk, pochodzącego od germ. haima, haimi ‘ojczyzna, miejsce zamieszkania’ i rīhhi ‘potężny, mocny’ (za: SEM cz. 2., s. 51-52).

ANDRUSZKIEWICZ: Antoni Andruszkiewicz żandarm z Komendy Łomżyńskiej 1837, KUŁ 81; „Zmieniliśmy stancyję u Andruszkiewicza odstawnego wachmistrza żandarmów”, 1875, PPSz, s. 77; Zygmunt Andruszkiewicz 1896, KS; nazwisko utworzone od im. Andrzej, przejetego z łac. Andreus ‘mąż, mężczyzna, człowiek’, ‘mężny, odważny’ (za: SEM cz. 2., s. 10) formantem -ewicz.

ANDRYCHOWSKI: Bogumił Andrychowski Kowal 1839, KUŁ 12; Józef Andrychowski 1865, KAZŁ 175; nazwisko utworzone od por. Andruszkiewicz formantem -owski.

Forma żeńska: Monika Andrychowska 1815, KAZŁ 146; Maryanna Andrychowska 1866, KAZŁ 143; Julia Andrychowska 1874, KAŚŁ 76; Marcyanna Andrychowska 1875, KAŚŁ 44.

ANDRZEJ: Andrzej z Radogoszczy, ŁT II 251 (Laudy i judykaty mazowieckie z lat 1462-1470); Andrzej mendicus senex ‘żebrzący starzec’[6] 1750, LMŁ 1529; nazwisko utworzone od por. Andruszkiewicz.

ANDRZEJACZEK: Barbara Klementyna Andrzejaczek 1875, KAŚŁ 60; nazwisko utworzone od por. Andrychowski formantem -(acz)ek.

ANDRZEJEWSKI: Andrzeiewskiego dziecię 1749, LMŁ 1479; Kazimierz Andrzeiewski 1750, LBŁ 656; Józef Andrzejewski 1752, LBŁ 856; Józef Andrzejewski 1754, LMŁ 1838; Antoni Andrzejewski 1758, LBŁ 1350; Felicyan Andrzeiewski 1809, KAZŁ 184; nazwisko utworzone od por. Andrychowski formantem -(ew)ski.

Forma żeńska: Eufemia Andrieiewska 1700, KAŚŁ 239; Ewa Andrzejewska 1744, LBŁ 194; Marianna Andrzeiewska 1745, LBŁ 285; Jadwiga Andrzejewska 1764, KAUŁ 576; Marianna Andrzejewska 1782, KACŁ 128; Anna Marianna Andrzejewska 1790, KACŁ 1071; Anna Andrzejewska 1829, KAUŁ 134.

ANDRZEJKIEWICZ: Wojciech Andrzejkiewicz 1867, KAZŁ 95; nazwisko utworzone od por. Andrychowski formantem (-ki) +ewicz.

ANDRZEJKOWICZ: Leonia Andrzejkowicz 1862, KAZŁ 262; Mieczysław Andrzejkowicz 1862, KAZŁ 265; nazwisko utworzone od por. Andrychowski formantem -(k)owicz.

(ANDRZEJOWSKI) Forma żeńska: Anna Andrzejowska 1747, LBŁ 457; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Andrzejów, chełm., gm. Urszulin (za: SEM cz. 3., s. 1) formantem -(ow)ski.

ANKIELEWICZ: Sora Ankielewicz 1811, KAUŁ 50; por. Jankiel formantem -ewicz.

ANKIELOWICZ: Hersz Leybkowicz Ankielowicz 1809, KAZŁ 114; Fega Ankielowicz 1811, KAUŁ 10; Judka Ankielowicz arendarz 1811, KAŚŁ 44; por. Ankielewicz formantem –owicz.

ANTONOWICZ: Marcin Antonowicz 1690, KAŚŁ 77; nazwisko utworzone od łac. Antonius (za: SEM cz. 2., s. 11) formantem -owicz.

Forma żeńska: Katarzyna Antonowiczówna 1686, KAŚŁ 22.

APTEKARZ: Stanisław Aptekarz 1611, MBŁ 751; nazwisko utworzone od ap. aptekarz ‘sprzedawca ziół, leków, przypraw, wonności, kosmetyków’ (za: NMK s. 460).

ARCISZEWSKI: Filip Arciszewski archiwista Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1810, KAŚŁ 73; 1809, KAUŁ 186, 214; Filip Arczysiewski, archywista Trybunału Cywilnego w Łomży 1830, KAUŁ 16; Stanisław Arciszewski 1887, KOPŁ 169; nazwisko utworzone od n. m. Arciszewo w pow. płock., też wsi szlacheckiej w pow. gdań. (za: NMK s. 47) formantem -ski.

Forma żeńska: Franciszka Anastazja Arciszewska 1809, KAUŁ 186; Anastazja Arczyszewska 1810, KAZŁ 379; Anna Arciszewska 1863, KAZŁ 55; Aleksandra Arciszewska 1887, KOPŁ 198; Karolina Arciszewska 1887, KOPŁ 75.

ARTYSIEWICZ: Michalina Artysiewicz 1873, KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od grec. Artemos ‘należący do bogini Artemis’( za: SEM cz. 2., s. 14) formantem -ewicz.

ARONOWICZ: Moszek Aronowicz mayster kunsztu krawieckiego 1810, KS 74; Calka Aronowicz 1896, KS; nazwisko utworzone od hebr. Aharon ‘oświecony, wywyższony, mieszkaniec gór’ (za: SEM cz. 7., s. 7) formantem -owicz.

ARUN: Mojżesz Arun 1808, KAŚŁ 5; nazwisko utworzone od por. Aronowicz.

ARUNOWICZ: Moszk Arunowicz mayster krawiecki 1810, KAŚŁ 74; Zelk Arunowicz arendarz 1810, KAUŁ 352; Rubin Arunowicz arendarz 1811, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od por. Aronowicz formantem -owicz.

ASZ: Chackiel Szlomowicz Asz, syn Szlomy Ickowicza Asza, szpektor 1829, APŁ z.169; Moszk Szlomowicz Asz 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od germ. akiz, stwniem. ask ‘jesion, włócznia z drzewa jesionowego’ (za: SEM cz. 5., s. 8).

AUGUSTOWICZ: Felicja Augustowicz 1876, WPRŁ 121; nazwisko utworzone od im. August formantem -owicz.

AUGUSTOWSKI: Jankiel Fyszkowicz Augustowski strażnik konsumpcyi 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od im. łac. August, pochodzącego od przym. augustus ‘poświęcony, czcigodny, święty’ (za: SEM cz. 2., s. 14) formantem -owski.

AUKT: Bartłomiej Bernard Aukt 1794, KACŁ 1606; Urszula Aukt 1796, KACŁ 1851; nazwisko utworzone od łac. Auctus ‘pomnażać, wzbogacać’ (za: SEM cz. 2., s. 1).

AURIFABER: Anna Aurifaber 1617, LBŁ 712; Andrzej Aurifaber 1618, LBŁ 974; Jan Aurifaber 1618, LBŁ 914; Agnieszka Aurifaber 1619, LBŁ 1197; Albert Aurifabri 1619, LBŁ 1057; Jan Aurifaber 1629, LBŁ 651; Anna Aurifaber 1640, LBŁ 1705; Marianna Aurifaber 1641, LBŁ 1814; Zofia Aurifaber 1652, LBŁ 1776; Albert Aurifabri 1668, LBŁ 25; Anna Aurifabri 1668, LBŁ 146; Julian Aurifabri 1668, LBŁ 85; Piotr Aurifabri 1683, LBŁ 813; nazwisko utworzone od aurifaber ‘złotnik’ (za: SEM cz. 7., s. 52).

AURIFACKI: Bartłomiej Aurifacki 1611, MBŁ 847; nazwisko utworzone prawdopodobnie od aurifaber ‘złotnik’ (za: SEM cz. 7., s. 52) formantem -cki.

AURIGA: Jana Auriga córka Krystyna 1759, LMŁ 2265; nazwisko utworzone od łac. auriga ‘woźnica, poganiacz bydła’ (za: NMK s. 48).

B

BABA: Baba przy Bramie przydrożna 1749, LMŁ 1490; nazwisko utworzone od ap. baba ‘babka, kobieta w ogóle, położna”, psł. baba ‘avia, stara kobieta’ (za: SEM cz. 1., s. 1).

(BABIŃSKI) Forma żeńska: Karolina Babińska 1870, KAŚŁ 20; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Babino, dziś Babin, pozn., gm. Środa Wlkp. (za: SEM cz. 3., s. 1) formantem -ski.

BACH: Franciszek Bach 1862, KAZŁ 275; nazwisko utworzone od stwniem. bach ‘strumień, potok’ (za: SEM cz. 5., s. 9); może też od psł. bachati ‘o urwanym dźwięku’, por. pol. gw. bachnąć lub bachati ‘paplać, gadać’ (za: SEM cz. 1., s. 2).

BACIK: Bonawentura Bacik 1695, LBŁ 63; nazwisko utworzone od bajtko ‘duchowny prawosławny’ (za: NP1, s. 23).

BACZE(W)SKI: Woyciech Baczewski stelmach 1591, APB zbiór Kapicjana; Paweł Baczeski, aplikant sądowy… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 8; Paweł Baczewski, protokulista sądu policyi poprawczey w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 35; nazwisko utworzone od n. m. Bacze (ciechan., gm. Opinogóra Górna; łomż., gm. Zambrów, Łomża (za: NP1, s. 13) formantem -ski.

Forma żeńska: Marcella Scholastyka Baczeska 1833, KAUŁ 8; Paulina Baczewska 1870, KASŁ 30.

BACZKOWSKI: Paulus Martini Baczkowsky 1624/1625, ASAZ s. 116; nazwisko utworzone od n. m. Młp.: Baczków, tarn., gm. Bochnia; Krpłd. Baczki (za: SEM cz. 3., s. 2); siedl., gm. Łochów (za: NP1, s. 13) formantem -(ow)ski.

BACZUK: Marcin Baczuk 1738, LBŁ 187; nazwisko utworzone od baczyć ‘patrzeć, obserwować’ (za: NP1, s. 13) formantem -uk.

(BACZYNSKI) Forma żeńska: Marianna Baczynska 1719, LBŁ 86; Marianna Baczynska 1749, LBŁ 553; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Baczyn (za: SEM cz. 3., s. 2) formantem -ski.

BAGIŃSKI: Jakub Bagiński 1605, LBŁ 791; Marcin Bagiński 1689, LBŁ 1097; Józef Bagiński 1698, LBŁ 185; Bartłomiej Bagiński 1703, LBŁ 694; Stanisław Baginski 1705, LBŁc 802; Adam Baginski 1732, LBŁc 48; Mateusz Baginski 1736, LBŁ 59; Michał Bagiński 1833, KAUŁ 153; Aleksander Bagiński 1870, KAŚŁ1; Aleksander Bagiński 1878, KOPŁ 47; Wojciech Bagiński 1896, KS 375; nazwisko utworzone od n. m. Bagno (za: SEM cz. 3., s. 2) lub też (częste) n. m. Bagienice, Bagieńsko, Bagienko (za: NP1, s. 14); np. łomż. Bagienica; ostroł. Bagienice formantem -ski.

Forma żeńska: Magdalena Marianna Bagińska 1811, KAUŁ 5; Julianna Bagińska 1874, KAŚŁ 60.

BAGNOWSKI: Jan Bagnowski żołnierz 1873, KAŚŁ 33; nazwisko utworzone od por. Bagiński formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Franciszka Bagnowska 1875, KAŚŁ 70.

BAJKIEWICZ: Teofil Bajkiewicz wyrobnik 1876, KAŚŁ 38; nazwisko utworzone od ap. bajka ‘baśń, plotka’ (za: SHNO 1., s. 22) formantem -ewicz.

BAJKOWSKI: ks. Tomasz Baykowski proboszcz parafii łomżyńskiej 1697, LMŁ 38; nazwisko utworzone od n. m. Bajki biał. gm. Krypno; (za: NP1, s. 15) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Marianna Baykowska 1757, LMŁc 2130; Katarzyna Baykowska 1757, LMŁc 2127.

BAKALARSKI: Józef Antoni Bakalarski 1795, KACŁ 1677; nazwisko utworzone od łac. baccalarius ‘bakałarz, nauczyciel’ ( za: SEM cz. 1., s. 3) formantem -ski.

BAKHAUZ: Adam Marcin Bakhauz 1820, KAZŁ 33; może nazwisko złożone: stp. bak ‘krzyk’ (NP1, s. 15) + niem. n. os. Haus, od ap. Haus ‘dom’ (za: NP1, s. 299).

BAKOWSKI: Jan Stanisław Bakowski 1772, KAUŁ 1112; nazwisko utworzone od stp. bakać ‘łajać, krzyczeć, stp. bak ‘krzyk’ (za: NP1, s. 15) formantem -owski.

BALCER: Balczer de Lomza 1556, RTA s. 577; Zofia Balcer 1639, LBŁ 1551; Balcer 1708, LMŁ 285; nazwisko utworzone od Baltazar – im. babil. balatsu-usur ‘niech Bel zachowa jego życie’ lub Bel-szar-usur ‘niech Bel chroni króla’ (za: SEM cz. 2., s. 17).

BALCERZAK: Anna Balcerzak 1597, LBŁ 74; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Baltazar por. Balcer (za: NP1, s. 16) formantem -ak.

(BALDACHOWSKI) Forma żeńska: Maryanna Baldachowska wyrobnica 1864, KAZŁ 13; od niem. n. os. Bald, to od im. typu Baldwin, Baldwig (za: NP1, s. 16) formantem (-ach)+owski.

BALEJCZ: Magdalena Baleycz 1732, LBŁ 270; może od podstawy bal-, por. psł. *balьji ‘czarownik, znachor’; na połud. Polski pochodzenia węg. od im. Bala; (za: NP1, s. 15) formantem -(ej)cz.

BALEŃSKI: Baltazar Baleński 1734, LBŁ 416; może nazwisko utworzone od por. Balejcz formantem -ński.

BALEWICZ: Walenty Balewicz 1691, LBŁ 1209; Ewa Balewicz 1695, LBŁ 53; Justyna Balewicz 1696, LBŁ 86; Michał Balewicz 1725, LBŁ 438; Apolonia Balewicz 1728, LBŁ 585; Franciszka Balewicz 1798, KACŁ 2033; może nazwisko utworzone od por. Balejcz formantem -ewicz.

Forma żeńska: Krystyna Balewiczowa 1759, LMŁ 2283;

BALEWSKI: Stanisław Balewski 1681, LBŁ 748; może nazwisko utworzone od por. Balejcz formantem -ski.

BALICKI: Mikołaj Balicki 1733, LBŁ 405; Szymon Balicki 1733, LBŁ 62; Egidiusz Balicki 1734, LBŁ 481; Mikołaj Balicki 1735, LBŁ 494; Ignacy Balicki 1736, LBŁ 52; Woyciech Balicki 1809, KAUŁ 187, 197, 273, 268, 274; Aleksander Balicki 1874, KAŚŁ 5; nazwisko utworzone od n. m. Balice (za: SEM cz. 3., s. 2) formantem -cki.

Forma żeńska: Katarzyna Balicka 1730, LBŁ 93; Barbara Balicka 1733, LBŁ 405; Marianna Balicka 1736, LBŁ 52; Anna Balicka 1739, LBŁ 232; Zofia Balicka 1752, LMŁ 1712; Agnieszka Balicka 1753, LBŁ 918; Maryanna Balicka 1809, KAUŁ 197.

BALIŃSKI: Stanisław Bartłomiej Baliński 1790, KACŁ 1079; Andrzej Baliński 1794, KACŁ 1650; Adam Baliński 1796, KACŁ 1831; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Balino dziś Balin, sier. gm. Poddębice; Młp: Balin, kat., gm. Chrzanów; Krpłd. Balińce (za: SEM cz. 3., s. 2) formantem -ski.

Forma żeńska: Ewa Balinska 1684, LBŁ 849; Felicja Balińska 1788, KACŁ 809; Weronika Balinska 1792, KACŁ 1370; Maryanna Balińska 1811, KAUŁ 1.

BALISZEWSKI: Jerzy Baliszewski 1789, KACŁ 919; Kacper Baliszewski 1794, KACŁ 1522; Aleksander Baliszewski 1869, KAZŁ 165; Stanisław Baliszewski 1872, KAŚŁ 4; może nazwisko utworzone od  podstawy bal- , psł. *balьji ‘czarownik, znachor’; Bal-isz (NP1, s. 15) formantem -ewski.

Forma żeńska: Helena Baliszewska 1791, KACŁ 1181.

BALTAZAR: Balthazar de Lomza 1575, RTA s. 353; nazwisko utworzone od im. babil. < balatsu-usur ‘niech Bel zachowa jego życie’ albo Bel-szar-usur ‘niech Bel chroni króla’ (za: SEM cz. 2., s. 17).

BALWIERZ: Paweł Balwierz 1615, LBŁ 221; Jan Balwierz 1611, MBŁ 710; nazwisko utworzone od balwierz, barwierz ‘golibroda, felczer’ (za: SHNO t. 1., s. 23).

BAŁABAN: Jośk Mejerowicz Bałaban wyrobnik 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od bałaban ‘junak’, ‘niezdara’; ukr. bałaban ‘duży sokół’ (za: SEM cz. 1., s. 3).

BANACH: Piotr Banach żołnierz 1865, KAZŁ 87; Marianna Banach 1874, KAŚŁ 74; nazwisko utworzone od gw. banach ‘niezgrabny młodzieniec, niezgrabiasz, dzieciak niegrzeczny, bękart’ (za: NMK s. 52) lub niem. n. os. Ban (za: NP1, s. 18) formantem -ach.

Forma żeńska: Zofia Banaszówna 1698, KAŚŁ 200; Banachowa 1738, LMŁc 725.

BANAK: Dorota Banak 1645, LBŁ 2161; może nazwisko utworzone od por. Banach.

BANASIUK: Joanna Banasiuk 1879, KOPŁ 171; nazwisko utworzone od gw. banach ‘niezgrabny młodzieniec, niezgrabiasz, dzieciak niegrzeczny, bękart’ (za: NMK s. 52) formantem -(asi)uk.

BANDUŚ: Ewa Emilia Banduś 1874, KAŚŁ 59; nazwisko utworzone od niem. n. os. Band, od ap. Band ‘obręcz’ lub od bando ‘obwieszczenie’; banda ‘zgraja’ (za: NP1, s. 18) formantem -uś.

BANIA: Anna Bania 1600, LBŁ 242; nazwisko utworzone od ap. bania ‘naczynie baniaste, pękate’ (za: SEM cz. 1., s. 4).

BANIK: Adam Banik 1622, LBŁ 1628; Grzegorz Banik 1682, LBŁ 756; nazwisko utworzone od ap. baniak (za: NP1, s. 18) formantem -ik.

BAŃKO(W)SKI: Antoni Jan Bankowski 1759, KAUŁ 96; Dominik Piotr Bańkowski 1796, KACŁ 1803; Mikołay Bańkoski mayster kunsztu gancarskiego 1810, KAUŁ 325; Wojciech Bańkowski 1819, KAZŁ 3; Walenty Bańkowski 1820, KAZŁ 166; Piotr Bańkowski wyrobnik 1868, KAZŁ 196; nazwisko utworzone od n. m. Bańki, biał., gm. Bielsk Podlaski (za: NP1, s. 19).

Forma żeńska: Maryanna Bańkoska 1810, KAUŁ 325; Leonora Bańkoska 1794, KACŁ 1544.

BARAN: Małgorzata Baran 1614, LBŁ 113; nazwisko utworzone od ap. baran (za: SEM cz. 1., s. 4).

BARANEK: Woyciech Baranek 1729, LMŁ 509; nazwisko utworzone od por. Baran (za: SEM cz. 1., s. 4) formantem -ek.

Forma żeńska: Woyciechowa Barankowa 1735, LMŁ 637; Barankowa wdowa 1758, LMŁ 2222.

BARANIA NÓŻKA: Baraniey Nóżki dziecię 1749, LMŁ 1480; nazwisko utworzone od zestawienia baran i noga.

BARANOWICZ: Abram Orkowicz Baranowicz, syn Orcha Jankielowicza Baranowicza 1828, APŁ z. 169; Orch Jankielowicz Baranowicz wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. stp. baraniec ‘baranek’ (za: NP1, s. 19) formantem -owicz.

BARANOWSKI: Kazimierz Baranowski 1831, KAUŁ 32; Leopold Władysław Baranowski 1834, KAUŁ 3; Franciszek Baranowski sztelmach z Łomży 1836, KUŁ 147; Benedykt Baranowski żołnierz z komendy inwalidzkiej 1863, KAZŁ 134; Franciszek Baranowski gospodarz 1867, KAZŁ 153;Piotr Baranowski 1868, KAZŁ 93; Piotr Baranowski 1870, KAŚŁ 5; Józef Baranowski 1879, KOPŁ 109; Ferdynand Baranowski 1896, KS 355; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Baranowo, bydg., gm. Kruszwica; Baranowice, Baranow, dziś Baranów, kal., gm. Baranów; Młp.: Baranow, dziś Baranów Sandomierski, tarnob., nazwisko utworzone od n.  miasta Baranów ( za: SEM cz. 3., s. 2) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Baranowska 1821, KAZŁ 84; Felixa Baranowska 1862, KAZŁ 202; Franciszka Baranowska 1865, KAZŁ 257; Rozalia Baranowska 1866, KAZŁ 91; Joanna Baranowska 1868, KAZŁ 270; Franciszka Baranowska gospodyni 1868, KAZŁ 75; Weronika Baranowska 1868, KAZŁ 83; Kazimiera Baranowska 1876, KAŚŁ 1; Katarzyna Baranowska 1879, KOPŁ 151.

BARCHANEK: Stanisław Barchanek 1615, LBŁ 356; Grzegorz Barchanek 1621, LBŁ 1439; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. barchan ‘tkanina lniano-bawełniania’ (za: SW I, s. 50) formantem -ek.

BARCICKI: Albert Barcicki 1632, LBS 896; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 2).

Forma żeńska: Anna Barcicka 1640, LBS 1694; Maria i Zofia Barcickie 1654, LBS 2194; Anna Barcicka 1686, KAŚŁ 8.

BARCIK: Anna Barcik 1647, LBŁc 2362; nazwisko utworzone od im. Bartłomiej > aram. bar-tolomai ‘syn Tolmaja’ (za: SEM cz. 2., s. 19) formantem -ik.

BARCISZEWSKI: Briccius Bracziszewski d. Johannis Troszinski vexilliferi Lomzensis 1569, RTA s. 247; Brictius Braczieszewski f. d. Nicolai Trossynski capitanei Lomzensis Gedanum versus fluitans 1572, RTA s. 260; Bricius Braczissewski f. d. Nicolai Trossinski capitanei Lomzensis 1573, RTA s. 278; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Braciszewo, dziś Brajczewo, łomż., gm. Zambrów (za: SEM cz. 3., s. 14) formantem -ski.

BARGIELSKI: Szymon Bargielski 1743, LMŁ 1045; Paweł Bargielski wyrobnik 1866, KAZŁ 270; nazwisko utworzone od bargieł, bargiel ‘gatunek ptaka’ (za: NP1, s. 20) formantem -ski.

Forma żeńska: Magdalena Bargielska 1748, LBŁ 513; Marianna Bargielska 1874, KAŚŁ 56.

BARSZCZ: Mateusz Barszcz żołnierz inwalidnej łomżyńskiej komendy1863, KAZŁ 8; nazwisko utworzone od ap. barszcz, m.in. ‘potrawa z buraków’, też bot. ‘roślina z rodziny baldaszkowatych’ (za: NMK s. 54).

Forma żeńska: Agnieszka Barszczewianka 1687, KAŚŁ 31.

BARTŁOMIEJ: Bartłomiej szewc 1447, ŁT I 552; nazwisko utworzone od im. pochodzenia aram. bar-tolmai ‘syn Tolmaja’(za: SEM cz. 2., s. 18).

BARTŁOMIEYCZYK: Jan Karol Bartłomieyczyk 1810, KAZŁ 381; Karol Bartłomieyczyk, obywatel… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 59; nazwisko utworzone od por. Bartłomiej formantem -czyk.

BARYŁO: Andrzej Baryło 1616, LBŁ 608; nazwisko utworzone od baryła (za: SEM cz. 1., s. 5) formantem -o.

BARZIKOWSKI: Jacobus Barzikowski f. d. Nicolai Troszinski capitanei Lomzensis ex capitaneatu Lomzensi 1568, RTA s. 216; Martinus Barzikowski d. Nicolai Troszinski 1568, RTA s. 224; nazwisko utworzone od n. m. Barzikowo łomż., gm. Stawiski (za: NP1, s. 22) formantem – ski.

BASIK: Jan Basik 1610, MBŁ 538; Małgorzata Basik 1622, LBŁ 1710; Mateusz Basik 1631, LBŁ 659; Apolonia Basik 1644, LBŁ 2058; Józef Basik 1647, LBŁ 2345; nazwisko utworzone od ap. bas ‘niski głos męski’, basy ‘instrument muzyczny’ lub od im. Sebastian (za: NP1, s. 22) formantem – ik.

BASZ: Jadwiga Basz 1621, LBŁ 1546; nazwisko utworzone od im. Sebastian, Bartłomiej, aram. bar-tolmai ‘syn Tolmaja’ (za: SEM cz. 2., s. 18-19); może też od ap. bas ‘niski głos’.

BASZUK: Jakub Baszuk 1616, LBŁ 534; por. Basz formantem -uk.

BATOGOWSKI: Henryk Batogowski archiwariusz magistratu 1871, KAŚŁ 3; nazwisko utworzone od ap. batog ‘kij, bicz’ ( za: SEM cz. 1., s. 6) formantem -owski.

Forma żeńska: Józefa Batogowska 1867, KAZŁ 56.

BAUER: Karol Teodor Bauer 1796, KACŁ 1809; nazwisko utworzone od niem. Bauer ‘chłop, wieśniak’ (za: NP1, s. 23).

BAZIO: Zofia Bazio 1622, LBŁ 1691; może nazwisko utworzone od im. Bazyli formantem -o.

BAZYDŁO: Kacper Bazydło włościanin wyrobnik 1839, KUŁc 1; Stanisław Bazydło wyrobnik 1863, KAZŁ 121; nazwisko utworzone od ap. bazyliszek (za: NP1, s. 24) formantem -ydło.

BĄCZEK: Agnieszka Bonczek 1757, LBŁ 1263; Jan Bączek 1762, KAUŁ 408; Janina Bączek 1765, KAUŁ 639; Tomasz Bączek 1767, KAUŁ 847; Kazimierz Bączek 1770, KAUŁ 1040; Apolonia Bączek 1771, KAUŁc 1113; Jan Bączek 1774, KAUŁc 1296; Marianna Bączek 1781, KACŁ 77; Marianna Bączek1787, KACŁ 709; Paweł Bączek 1788, KACŁ 763; Stanisław Feliks Bączek 1789, KACŁ 986; Katarzyna Bączek 1790, KACŁ 1125; Mateusz Bączek 1790, KACŁ 1018; Agnieszka Bączek 1792, KACŁ 1278; Mikołaj Bączek 1793, KACŁ 1476; Tymoteusz Paweł Bączek 1793, KACŁ 1413; Scholastyka Bączek 1794, KACŁ 1537; Stanisław Kostka Bączek 1795, KACŁ 1717; Józef Bączek1796, KACŁ 1773; Barbara Bączek1797, KACŁ 2014; Józefata Bączek 1808, KAZŁ 5; Tomasz Bączek 1809, KAUŁ 201; Eliasz Meierowicz Bączek 1827, APŁ z. 169; Mortek Leybowicz Bączek 1828, APŁ z. 169; Enoch Mortkowicz Bączek, młodzian szpektor, zamieszkały przy Rodzicach, z Mortka i Maryi Bączkowny Małżonkow Leybowiczow Bączków z handlu garnków utrzymujących się 1844, 1849, APŁ z. 169; Jan Bączek żołnierz 1862, KAZŁ 201; Teofila Bączek 1866, KAZŁ 196; Łukasz Bączek 1869, KAZŁ 17; Julian Bączek 1878, KOPŁ 314; nazwisko utworzone od: bąk, bęczeć ‘brzęczeć’ ( za SEM cz. 1., s. 6); też od ap. bąk ‘puchacz, sowa’; ‘ptak z rodziny czapli’, przen. ‘człowiek nadęty, człowiek możny i niesprawiedliwy’ (za: NMK, s. 56) formantem -ek.

Forma żeńska: Agnieszka Bączkówna 1808, KAZŁ 18; Franciszka Bączkowna 1808, KAZŁ 137; Katarzyna Bączkówna 1808, KAZŁ 49; Barbara Bączkowna 1809, KAZŁ 118; Maryanna Bączkowna 1810, KAZŁ 420; Myndla, córka Eliasza Meierowicza Bączek 1827, APŁ z. 169; Marya z Bączkow, żona Mortka Leybowicza Bączka 1828, APŁ z. 169; Estera Mortkowna Bączek, panną… zniegdy Mortka i żyjącej Maryi Bączkowny Małżonków Leybowiczow Bączek zrodzoną, tu w Łomży urodzoną i zamieszkałą, dotąd przy matce z wyrobku utrzymującej się, 1849, APŁ z. 169.

BĄCZKOWSKI: Antoni Bączkowski 1789, KACŁ 931; nazwisko utworzone od n. os. Bączek lub n. m. Bączek, wieś rycerska w pow. kościersk. (za: NMK s. 55) formantem -(ow)ski.

BĄDZIŃSKI: Wincenty Bądziński 1870, KAŚŁ 34; nazwisko utworzone od n. m. Będzin, dawniej Będzeń (za: NP1, s. 25) formantem -ski.

BĄK: Piotr Bąk 1611, MBŁ 823; Jakub Bąk 1614, LBŁc 105; Piotr Bąk 1637, LBŁ 1376; nazwisko utworzone od por. Bączek (za: SEM cz. 1., s. 6) .

BĄKOWSKI: Szymon Bakowski 1621, LBŁ 1571; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Bąków, rad., gm. Rusinów (za: SEM cz. 3., s. 4) formantem -ski.

Forma żeńska: Rozalia Bąkowska 1808, KAŚŁ 22; Rozalia Bąkowska 1863, KAZŁ 3; Brygida Bąkowska 1887, KOPŁ 77.

BEDNARSKI: Łucya Eleonora Bednarska 1833, KAUŁ 21; Jan Bednarski obywatel z Łomży 1834, KUŁ 193; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Bednary, pozn., gm. Pobiedziska (za: SEM cz. 3., s. 4) formantem -ski.

BEDNARZ: Mikołaj Bednarz 1473, ŁT III 321; Gregory Bednarz civium lomzensium 1593, APB zbiór Kapicjana; Grzegorz Bednarz 1599, LBŁ 149; Jan Bednarz 1608, MBŁ 75;Jakub Bednarz 1618, LBŁ 875; Elżbieta Bednarz 1621, LBŁ 1560; Albert Bednarz 1650, LBŁ 2585; Bednarz Stary 1706, LMŁ 197; nazwisko utworzone od psł. bьdьn’a ‘wydrążony pień używany jako beczka’ (za: SEM cz. 1., s. 7); lub od ap. bednarz ‘rzemieślnik wyrabiający naczynia klepkowe, beczki’.

BEIER, BEJER: Antoni Beier, Kowal… w Łomży zamieszkały 1829, KUŁ 232; Emilia Konstancya Beier 1832, KAUŁ 119; Antoni Bejer (Beier) obywatel 1835, KUŁ 119; Antoni Bejer Szlosarz 1842, KUŁ 153; nazwisko utworzone od niem. Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’ (za: NP1, s. 15).

BEKIER, BEKKER: Marcin Bekker pocztylion 1810, KAŚŁ 66; Szolim Idzkowicz Bekier szklarz 1828, APŁ z. 169; Felixa Bekier wdowa po zmarłym Karolu Bekierze Weterenarzu 1842, KUŁ 178; Idzk Zyskowicz Bekier mularz  1848, dzieci: Jankiel, Mortek Jośk, Zyśla, APŁ z. 169; Herszk Idzk Abramowicz Bekier, syn Abrama i Itki Herszkowny Małzonkow Idzkowiczów Bekier szklarzy z Łomży 1852, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od śrwniem. ap. becker ‘piekarz’ (za: SEM cz. 5., s. 14).

BEKANOWSKI: Wielmożny Bonawentura Bekanowski Nauczyciel przy Gimnazyum Łomżyńskiem 1838, KUŁ 164; nazwisko utworzone od podstawy bek-, por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’ (za: NP1, s. 27) formantem (-an)+owski.

BELLACH: Karol Bellach Piekarz w Łomży zamieszkały 1837, KUŁ 175; nazwisko utworzone od podstawy bel-; niem. Bell (za: NP1, s. 27) formantem -ach.

BENDET: Itka z Bendetów, żona Jankiela Leyzorowicza Blaszki 1827, APŁ z. 169; Ryfka z Bendetów, żona Chaima Szlemowicza Lewinowicza 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od im. Bendet, Beniamin, Benedykt; (za: AŻP, s. 109).

Forma żeńska: Idka Bendetówna 1819, KAŚŁ 26.

BENDETOWICZ: Szmul Bendetowicz wyrobnik 1826, APŁ z. 169; por. Bendet formantem -owicz.

(BENEDYKT) Forma żeńska: Benedykcina 1706, LMŁ 218; nazwisko utworzone od im. Benedykt, od łac. benedictus ‘błogosławiony’, ten od bene ‘dobrze’ + dico ‘mówię’ (za: SEM cz. 2., s. 20) formantem -ina.

BENIAMINOWICZ: Berek Benjaminowicz malarz 1818; APŁ z. 19; Moszk Beniaminowicz wyrobnik 1833, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od hebr. im. Beniamin  ‘syn prawicy, syn szczęśliwej strony’ (za: SEM cz. 2., s. 22) formantem -owicz.

BENIO: Beyla z Beniow , żona Jankiela Leybowicza Rozenfelda 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od łac. im. Benedictus ‘błogosławiony’(bene ‘dobrze’ dico ‘mówię’), (za: SEM cz. 2., s. 20-21) formantem -o.

BENTKOWSKI: Józef Bentkowski ekonom 1863, KAZŁ 93; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Bądkowo // Będkowo, dziś Będków, sier. gm. Burzenin; Bądków // Będków, dziś Będków, piotr, gm. Rząśnia; Bądkowo, włoc. gm. Bądkowo; Młp. Będkowice, krak., gm. Wielka Wieś (za: SEM cz. 3., s. 4) formantem -ski.

BERDAK: Róża Berdak 1650, LBŁ 2605; nazwisko utworzone od ap. bardo, ukr. berdo, psł. bьrdo ‘pagórek góra’ albo berda ‘grzebień tkacki’ (za: SEM cz. 1., s. 7) formantem – ak.

BEREK: Jan Wilhelm Berek 1796, KACŁ 1778; Benjamin Berek, 1811, KAUŁ 10; Rochla z Berków, żona Neymana Leybowicza Zdanowczyka 1827, APŁ z. 169; Ronza z Berków, żona Jakuba Boruchowicza Kokoszki 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od im. Berek; im. bibl. Boruch; (za: AŻP s. 110).

Forma żeńska: Naszka Berkowiczówna 1809, KAŚŁ 51, Sorka Berkowiczowna 1809, KAZŁ 137; Reyza Berkowiczowna 1810, KAZŁ 362; Bluma Berkówna 1819, KAŚŁ 8.

BERENT: Abram Rafałowicz Berent kramarz 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. im. Bernhart (za: NP1, s. 29).

BEREZA: „(…)  Jerzy Bereza, syn poważnego weterynarza gubernialnego, cieszący się szczególnymi względami starszych kolegów.” 1896, NWPN, s. 115; nazwisko utworzone  od wsł. postaci podstawowego wyrazu brzoza ‘gatunek drzewa’ (za: NP1, s. 58).

BERKOWICZ: Szolim Berkowicz cyrulik, kawaler 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Berek formantem -owicz.

BERKOWSKI: Franciszek Berkowski 1731, LBŁ 171; Stanisłw Berkowski slusarz 1739, LMŁ 834; nazwisko utworzone od n. m. Berkowo w pow. średz. lub n. os. Berka (za: NMK s. 57) formantem -(ow)ski.

BERNABA: Zofia Bernaba 1613, MBŁ 1214; nazwisko utworzone od im. Barnaba< aram. bar-naba’ syn pocieszenia, syn proroctwa’ (za: SEM cz. 2, s. 18).

BERNARCZYK: Janina Felicja Bernarczyk 1794, KACB 1569; Stanisław Bernarczyk 1797, KACB 1911; od im. germ. Bernhard , to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’ (za: NP1, s. 29) formantem -yk.

BERNATOWICZ: Hortensia Wiktorya Bernatowicz 1833, KAUŁ 4; Wielmożny Ignacy Bernatowicz Sędzia prezyduiący w Sądzie policyi poprawczey Wydziału Łomżyńskiego 1835, KUŁ 152; nazwisko utworzone od im. Bernat (:Bernard) (za: SHNO t. 1., s. 27) formantem -owicz.

BERTIN, BERTYN: Jozef Bertin profesor Gimnazyum Łomżyńskiego 1838, KUŁ 82; Wielmożny Józef Bertyn Professor Gimnazyum w Łomży 1839, KUŁ 77; 1840, KUŁ 202; nazwisko utworzone od niem. n. os. Bert, ta od im. typu Bertram, Bertwald, Bertold (za: NP1, s. 30) formantem -in, -yn.

BĘBENEK: Laurenty Bębenek 1608, MBŁ 33; nazwisko utworzone od ap. bęben: 1. instrument muzyczny, 2. rodzaj sieci’ (za: SEM cz. 1., s. 8) formantem -ek.

BĘDKOWSKI: Franciszek Xawery Będkowski 1781, KACŁ 108; nazwisko utworzone od por. Bentkowski.

BĘDZIACH (BĘDZIOCH, BĘDZIOSZCZYK): Jan Będziach 1621, LBŁ 1489; Andrzej Będzioscik 1650, LBŁ 2637; Jadwiga Będziach 1686, KAŚŁ 5; Grzegorz Będzioch 1706, LBŁ 912; nazwisko utworzone od im. Będzieciech, Będziemir lub od ap. na będ- (za: NP1, s. 31) formantem -ach, -och, -yk.

BIALICKI: Piotr Balicki, wyteran… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 227; nazwisko utworzone od por. Biały formantem -ki.

BIALIK; Jan Bialik 1602, LBŁ 405; Jakub Bialik 1611, MBŁ 767; Jan Bialik 1650, LBŁ 2589; nazwisko utworzone od ap. białka ‘bułka, kobieta’ lud od białko (za: NP1 s. 32) formantem – ik.

BIAL(Ł)UCKI: Tomasz Bialucki 1683, LBŁ 806; Adam Białucki 1693, LBŁ 1346; może nazwisko utworzone od por. zapożyczenia z jęz. turec. bałuk ‘wędzona ryba’. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Zofia Białucska 1639, LBŁ 1542; Jadwiga Bialucka 1681, LBŁ 722.

BIALUS: Magdalena Bialus 1696, LBŁ 90; może nazwisko utworzone od ap. białas „chłopiec z jasnymi włosami’ (por. NMK s. 58).

BIAŁY: Krzysztof Biały, szynkarz w Starey Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 75; Maryanna z Sokołowskich, żona  Krzysztofa Biały, 1830, KAUŁ 75; nazwisko utworzone od biały (za: SEM cz. 1, s. 8).

Forma żeńska: Scholastyka Biała 1754, LBŁc 1008; Jozefa Biała, córka  Krzysztofa Biały, 1830, KAUŁ 75.

BIAŁEK: Bartłomiej i Mateusz Białek 1609, MBŁ 381; Stanisław Białek 1612, MBŁ 965; Elżbieta Białek 1637, LBŁ 1395; Tomasz Białek 1649, LBŁ 2515; Katarzyna Białek 1652, LBŁ 2801; Łukasz Białek 1652, LBŁ 2816; Zofia Białek 1654, LBŁ 2877; Kazimierz Białek 1656, LBŁ 3126; nazwisko utworzone od ap. białek 1. ‘białko, też bielmo’; 2. ‘gatunek motyla’; lub 3. ‘n. os. Biały’ (za: NMK s. 59) formantem -ek.

Forma żeńska: Zofia Białka 1619, LBŁ 1009; nazwisko utworzone od por. Białek formantem -ka.

BIAŁKOWIC(Z): Anna Białkowic 1622, LBŁ 1708; Adalbert Bialkowicz 1626, LBŁ 109; Anna Białkowicz 1632, LBŁ 909; Zuzanna Białkowicz 1641, LBŁ 1812; Krystyna Białkoicz 1650, LBŁ 2610; nazwisko utworzone od bial ‘biały’, może od n. m. Białki lub nieodnotowanego przez słowniki przym. białki (za: SEM cz. 1., s. 8-9) formantem –owic(z).

(BIAŁOBŁOCKI) Forma żeńska: Franciszka Białobłocka, 1866, KAZŁc 148; Karolina Białobłocka 1868, KAZŁc 124; może nazwisko utworzone od n. topograficznej białe błota.

BIAŁOBRZESKI: Albertus Alberti Białobrzeski 1610/1611, ASAZ s.75; Józef Białobrzeski wyrobnik 1874, KAŚŁ 34; nazwisko compositio utworzone od n. m. Wlkp. Białe Brzegi, Biały Brzeg, dziś Białobrzegi, część Tomaszowa Mazowieckiego, piotr.; Maz. Biały Brzeg, dziś Białobrzeg Bliższy i Dalszy, ostroł., gm. Olszewo-Borki; Krpłd. Białe Brzegi, Białobrzegi, dziś Białobrzegi, część Krosna, krośn. (za: SEM cz. 3., s. 5) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Białobrzeska 1809, KAŚŁ 44; Marianna Białobrzeska 1868, KAZŁ 113; Marianna Białobrzeska wyrobnica 1869, KAZŁ 84.

(BIAŁOGŁÓW) Forma żeńska: Białogłowna 1705, LMŁ 179; nazwisko compositio utworzone prawdopodobnie od złożenia biała ‘jasna, blond’ + głowa ‘część ciała’.

BIAŁOSTOCKI: Leyba Dawidowicz Białostocki krawiec 1831, APŁ z. 169; Joszko Białostocki 1896, KS; nazwisko utworzone od n. miasta Białystok (za: SHNO t. 1, s. 28) formantem -ki.

BIAŁOSTOCZYK: Jankiel, syn Leyby Dawidowicza Białostoczyka 1827, APŁ z. 169; Leyba Dawidowicz Białostoczyk krawiec 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Białystok formantem -yk.

BIAŁY: Grzegorz Biały 1642, LBŁ 1866; Antoni, syn Jakuba dicti Biały 1748, LMŁc 1385; Jakub dictum Biały 1753, LMŁc 1750; Anna Biały 1757, LMŁc 2106; Regina Biały 1757, LMŁc 2085; Krzysztof Biały szlachcic 1836, 1836, KUŁ 91; nazwisko utworzone od biały, m.in. przen. ‘niewinny, nieskazitelny’ (za: NMK s. 59).

BIAŁYPŁASZCZ: Paweł Białypłaszcz z Łętowa 1446, ŁT I 522; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. compositio wyrazów biały ‘jasny (odświętny)’ + płaszcz ‘okrycie wierzchnie’ (por. NP1, s. 33).

BIANUSZEWICZ: Marcin Bianuszewicz 1692, KAŚŁ 105; może od im. Benedicto alias Bieniasz (por. NP1, s. 35-36) formantem -(usz)ewicz. Nazwa niejasna.

BIATKA: Walenty Biatka 1626, LBŁ 73; może nazwisko utworzone od łac. beatus ‘szczęśliwy’ lub od im. Elżbieta > Bietka (za: SEM cz. 2., s. 22) formantem -ka.

(BIBIK) Forma żeńska: Anna Bibikowa 1866, KAZŁ 95; nazwisko utworzone może od: kasz. ap. biba ‘kołyska’, bibać ‘usypiać, lulać, mniej prawdopodobne: biba ‘pijatyka’, por. łac. bibo, -ere ‘pić, popijać’, ap. bibo, bibonis ‘pijak, opój’ (za: SEM cz. 1., s. 9) formantem -ik.

BIEDNY: Michał Biedny 1681, LBŁ 566; nazwisko utworzone od biedak (za: SEM cz. 1., s. 9) formantem -ny.

BIEDRZYCKI: Simon Biedrziczki de Lomza // Simon Byedrziczki de Lomza 1546, RTA s. 29 i 64; Simon Byedrziczki de Lomza 1555, RTA s. 64; 1560, RTA s. 169; 1561, RTA s. 204; Laurentius Byedrziczki de Lomza 1561, RTA s. 580; In eadem scapha Simonis Bydrziczki de Lomza 1575, RTA s. 349; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Biedrzyce-Koziegłowy, ostroł., gm. Sypniewo (za: SEM cz. 3., s. 6) formantem -cki.

Forma żeńska: Jadwiga Biedrzicka 1614, LBŁ 143; Franciszka Biedrzycka 1759, KAUŁ 69; Anna Biedrzycka 1865, KAZS 235.

BIEGALIK: Kacper Biegalik 1688, LBŁc 1031; Marianna Biegalik 1690, LBŁc 1159; Magdalena Biegalik 1714, LBŁc 1498; Dorota Biegalik 1717, LBŁ 7; Walenty Biegalik 1719, LBŁ 117; Józef Biegalik 1722, LBŁ 213; Michał Biegalik 1729, LBŁc 49; Adalbert Biegalik 1730, LBŁ 19; Konstancja Biegalik 1731, LBŁc 223; Józef Biegalik 1732, LBŁ 246; Andrzej Biegalik 1733, LBŁc 69; Kazimierz Biegalik 1734, LBŁc 433; Magdalena Biegalik 1734, LBŁ 467; Michał Biegalik 1735, LBŁc 484; Adalbert Biegalik 1737, LBŁ 100; Franciszka Biegalik 1737, LBŁ 147; Kazimierz Biegalik 1739, LBŁ 208; Mateusz Biegalik 1739, LBŁ 208; nazwisko utworzone od biegać (za: NP1, s. 35) formantem (-al)+ik.

(BIEGALSKI) Forma żeńska: Konstncja Biegalska 1762, KAUŁ 402; nazwisko utworzone od por. Biegalik formantem (-al)+ski.

BIEGAŃSKI: Kazimierz Biegański puszkarz[7] 1843, KUŁ 100; Ignacy Biegański 1868, KAZŁ 103; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Bieganowo, pozn., gm. Środa Wielkopolska; Młp: Bieganów, częst., gm. Secemin (za: SEM cz. 3., s. 6) formantem -ski.

BIEK: Jakub Biek 1627, LBŁ 256; może: Bieg nazwisko utworzone od biegać > psł. biegun ‘goniec, włóczęga, zbieg’ (za: SEM cz. 1., s. 10).

Forma żeńska: Marianna Biekówna1688, KAŚŁ 34.

BIELAWICZ: Stanisław Bielawicz 1809, KAUS 185; Wawrzeniec Bielawicz 1809, KAUS 185; Stanisław Bielawicz 1811, KAZS 489; Piotr Bielawicz 1814, KAZS 64; nazwisko utworzone od n. os. i heraldycznej Bielawa, też n. m. Bielawy w pow. łowickim, gnieźnieńskim, szubińskim, szamotulskim, pleszewskim (za: NMK s. 60); może od n. m. Bielow, dziś: Bilów, pow. opiatowski, gm. Słupia Nowa, która należała do Bartłomieja Bostowskiego herbu Bielawa, też Bielina (za: SEM cz. 6., s. 3) formantem -icz.

BIELECKI: Marcin Bielecki 1751, LBŁ 818; Ignacy Bielecki 1760, KAUŁ 141; Kacper Bielecki 1767, KAUŁ 765; Grzegorz Bielecki 1811, KAZŁ 5; Kornel Bielecki 1872, KAŚŁ 35; Marceli Bielecki 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Bielcza, dziś Bilcza, kiel., gm. Morawica; Krpłd. Biele, Biełka (za: SEM cz. 3., s. 6) formantem -cki.

Forma żeńska: Katarzyna Bielecka 1757, LMŁ 2143; Franciszka Bielecka 1809, KAZŁ 160.

BIELICKI: Kacper Bielicki 1755, LBŁ 1082; Kacper Bielicki 1757, LMŁ 2132; Stanisław Bielicki 1773, KAUŁ 1242; Józef Cyryl Bielicki 1788, KACŁ 783; Jakub Wincenty Bielicki 1790, KACŁ 1065; Walenty Bielicki1793, KACŁ 1420; Antoni Bielicki 1796, KACŁ 1779; Franciszek Bielicki 1809, KAUŁ 228; Walenty Bielicki za policyanta będący 1820, KAŚŁ 34; Antoni Bielicki 1831, KAUŁ 98; Marcel Bielicki 1834, KAUŁ 20; Walenty Bielicki obywatel z Łomży 1835, KUŁ 44; Srol Jankielowicz Bielicki wyrobnik 1836, APŁ z. 169; Walenty Bielicki Woźny 1842, KUŁ 91; Stanisław Bielicki syn woźnego 1842, WMZŁ 179; Władysław Bielicki służący 1874, KAŚŁ 56; Władysław Bielicki woźny przy Trybunale Obywatelskim 1875, KAŚŁ 27; Paweł Bielicki 1863, KAZŁ 28; Polikarp Bielicki 1896, KS; nazwisko utworzone od (częstej) n. m., np. Wlkp. Bielice, płoc., gm. Piątek; Krpłd. Bielice (za: SEM cz. 3., s. 6) formantem -cki.

Forma żeńska: Franciszka Bielicka1791, KACŁ 1168; Barbara Bielicka 1792, KACŁ 1392; Franciszka Bielicka1794, KACŁ 1621; Karolina Bielicka 1867, KAZŁ 209; Maria Bielicka 1896, KS.

BIELIŃSKI: Marcin Bieliński 1752, LMŁ 653; Antoni Bieliński, weteran… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 90; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Bielany, rad., gm. Ciepielów; Maz. Bieliny, Bielino, dziś Bielin, ciech., gm. Ciechanów (za: SEM cz. 3., s. 6) formantem -ski.

 Forma żeńska: Teofila Domicella Bielińska 1830, KAUŁ 90;

BIELNIK: Abram Leybowicz Bielnik blacharz 1829, 1836 APŁ z. 169; Rochla Leia Abramowna Bielnik, córka Abrama Leybowicza Bielnika 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od bielny ‘biały’ (za: NP1, s. 33) formantem -ik.

BIELSKI: Leon Bielski syn Antoniego mieszczanin miasta Łomży 1894, AMPśT 7; nazwisko utworzone od n. m. Biała, Bielsk, Bielsko (za: NP1, s. 35) formantem -ik.

BIEŃCZYK: Ewa Bieńczyk 1878, KAŚŁ 8; nazwisko utworzone od por. Bianuszewicz (za: NP1, s. 34) formantem -cz+yk.

BIEŃKOWSKI: Jan Bieńkowski wyrobnik 1864, KAZŁc 230; Jan Bieńkowski 1866, KAZŁ 222; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Bieńkowice, wieś w dawnej parafii Miechów, dziś zagin.; Krpłd. Bieńkowa Wisznia (za: SEM cz. 3., s. 7) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Bieńkowska 1781, KACŁc 4.

BIERNACIK: Mateusz Biernacik 1644, LBŁ 2062; nazwisko utworzone od por. Bernarczyk formantem -ik.

BIERNACKI: Leybka Judkowicz Biernacki rzeźnik 1836, APŁ z. 169; Józef Biernacki 1863, KAŚŁ 31; Antoni Biernacki wyrobnik1871, KAŚŁ 47; Jakub Biernacki 1872, KAŚŁ 42; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Biernatki, Biernartki, dziś Biernatki, pozn., gm. Kórnik (za: SEM cz. 3., s. 7); też od n. m. Biernacice w pow. tureckim, własność w XVIII w. rodziny Biernackich (za: NMK s. 62) formantem -cki.

(BIERNASZEWSKI) Forma żeńska: Anna Biernaszewska 1694, LBŁ 1391; może nazwisko utworzone od n. m. Młp. Biernaszowice, wieś w par. Chełm, w dawnym pow. szczyrzyckim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 7) formantem – ski.

BIESEK: Zuzanna Biesek 1617, LBŁ 680; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. bies ‘zły duch, diabeł’ (za: SEM cz. 1., s. 10) formanetm -ek.

BIESKOWI(C): Ewa Bieskowic 1615, LBŁ 268; Albert Bieskowic 1618, LBŁ 816; Zofia Bieszkowic 1619, LBŁ 1085; Ewa Bieskowic 1621, LBŁ 1463; Małgorzata Bieskowic 1621, LBŁ 1500; może utworzone od por. Biesek formanetm (-ko)+wic(z).

BIESCZYK: Albert Biesczyk 1622, LBŁ 1712; nazwisko utworzone prawdopodobnie od Bieszcz, formy im. Sebastian (za: SEM cz. 2., s. 19) formantem -yk.

BIK: Anna Bik 1647, LBŁc 2396; Andrzej Bik 1655, LBŁc 2989; nazwisko utworzone od przymiotnika bykowy (za: NP1, s. 65).

BISKUPEK: Katarzyna Biskupek 1689, LBŁ 1116; Bartłomiej Biskupek 1698, LBŁ 224; nazwisko utworzone od ap. biskup (za: SEM cz. 1., s. 11) formantem -ek.

(BISKUPSKI) Forma żeńska: Katarzyna Biskupska 1687, LBŁ 973; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Biskupice, wieś w dawnym pow. sądeckim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 8) formantem -ski.

BLASZKA: Berek, syn Jankiela Leyzorowicza Blaszki 1827, APŁ z. 169; Jankiel Leyzorowicz Blaszka 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. blaszka (por. NP1, s. 39).

BLINOWY: Michał Blinowy kucharz 1875, KAŚŁ 75; może od ap. blin ‘rodzaj placka’ (por. NP1, s. 40) formantem -owy.

BLOMBERK: Lezor Szmuyłowicz Blomberk czapnik 1832, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. ap. die Blume ‘kwiat’ + niem. ap. berg ‘góra’ (por. SEM, cz. 5., s. 18).

BLUMENSZTYN: Aron Idzkowicz Blumensztyn wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. ap. die Blume ‘kwiat’ (por. NP1, s. 41).

BLUMERT: Joan Blumert sierżant Gwardyi Narodowej 1809, KAUŁ 202, 309; Karolina Blumert 1815, KAZŁ 94; nazwisko utworzone od niem. ap. Blume ‘kwiat’ (por. NP1, s. 41) formantem –ert.

Forma żeńska: Seweryna Blumertowa 1819, KAZŁ 31.

BLUMOWICZ: Abram Jankielowicz Blumowicz rzeźnik 1834, APŁ z. 169; od niem. ap. die Blume ‘kwiat’ formantem -owicz.

BLUSIEWICZ, BLUSZEWICZ: Stanisław Bluszewicz gospodarz 1809, KAUŁ 306; Jan Blusiewicz służący 1863, KAZŁ 151; Franciszek Blusiewicz 1864, KAZŁ 124; Józefa Blusiewicz 1864, KAZŁ 31; Jan Blusiewicz 1873, KAŚŁ 29; Kazimierz Blusiewicz masarz 1874, KAŚŁ 62; Walenty Blusiewicz 1878, KOPŁ 36; Jan Blusiewicz 1887, KOPŁ 152; Aleksander Blusiewicz 1896, KS 298; Kazimiera Blusiewicz 1896, KS; Szymon Blusiewicz 1896, KS 299; Tomasz Blusiewicz 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. bluszcz ‘gatunek rośliny’ (za: NP1, s. 40) formantem -ewicz.

Forma żeńska: Katarzyna Bluszewicz 1809, KAUŁ 306; Eleonora Blusiewiczowa 1820, KAZŁ 24.

BLUSOWICZ: Tomasz Blusowicz 1868, KAŚŁ 14; może od por. Blusiewicz.

BŁASZCZYK: Jakub Błaszczyk 1609, MBŁ 310; nazwisko utworzone od im. Błaszko // Błażko (Błażej) (za: SHNO t. 1., s. 32); im. Błażej od łac. Blaesius (może od łac. blaesus ‘sepleniący’) (za: SEM cz. 2., s. 23) formantem -yk.

BŁAŻEJEWSKI: Stanislaus Blaseyewski f. d. Nicolai Throssynski pincernae Lomzensis 1558, RTA s. 140; 1560, RTA s. 155; 1561, RTA s. 181; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Błażejewo, Błożejewo, pozn., gm. Dolsk; pozn., gm. Kórnik (za: SEM cz. 3., s. 8) formantem -ski.

(BŁAŻEWSKI) Forma żeńska: Dominika Błażewska 1811, KAZŁ 26; od n. miasta Błażowa (rzesz.) (za: NP1, s. 41).

BOBIŃSKI: Józef Bobiński Prezes Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 219; nazwisko utworzone od n. m. Bobin, krak., gm. Proszowice; Bobino, Maz. ostroł., gm. Płoniawy (za: SHNO t. 1., s. 33) formantem -ski.

(BOBROWIECKI) Forma żeńska: Rozalia Bobrowiecka 1755, LBŁ 1146; Rozalia Bobrowiecka 1756, LMŁ 2072; Łucja Bobrowiecka 1757, LMŁ 2087; nazwisko utworzone od ap. bóbr, bober formantem -wiecki.

BOBROWSKI: Adalbert Bobrowski 1670, LBŁ 233; Jakub Bobrowski 1675, LBŁ 413; Jan Bobrowski 1698, LBŁ 192; Łukasz Bobrowski 1706, LBŁ 952; Józef Bobrowski 1708, LBŁ 1117; Paweł Bobrowski 1709, LBŁ 1174; Szymon Bobrowski 1712, LBŁ 1386; Bobrowskiego matka 1724, LMŁ 403; Kacper Bobrowski 1727, LBŁ 522; Piotr Bobrowski 1729, LBŁ 8; Nikodem Bobrowski 1735, LBŁ 506; Łukasz Bobrowski 1741, LBŁ 32; Łukasz Bobrowski 1743, LMŁ 1066; Kazimierz Bobrowski 1869, KAZŁ 254; Franciszek Bobrowski żołnierz urlopowany 1874, KAŚŁ 82; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Bobrowa, Bobrowo, dziś Bobrowo, skiern., gm. Łyszkowice; Maz. Bobrowo, płoc., gm. Sierpc; Krpłd. Bobrka, krośn., gm. Solina (za: SEM cz. 3., s. 9); też od n. m. Bobrów, Bobrowo w pow. brodnickim, lęborskim (za: NMK s. 66) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Bobrowska 1714, LBŁ 1493.

BOCHENEK: Jakub Bochenek 1872, KAŚŁ 45; od ap. bochenek ‘rodzaj placka, biały chleb’ (za: SEM cz. 1., s. 12).

BOCHENKOWIC(Z): Laurenty Bochenkowic 1621, LBŁ 1518; nazwisko utworzone od por. Bochenek (za: SEM cz. 1., s. 13) formantem -owic(z).

BOCHEŃSKI: Jakub Bocheński 1809, KAZŁ 171; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Bocheń, skiern., gm. Łowicz; Młp. Bochnia, tarn., miasto (za: SEM cz. 3., s. 9) formantem -ski.

(BOCHYŃSKI): Forma żeńska: Maryanna Bochyńska 1810, KAŚŁ 81; nazwisko utworzone od por. Bocheński.

BOCIAN: Litman, syn Nisona Abramowicza Bociana 1827, APŁ z. 169; Nison Abramowicz Bocian wyrobnik 1827, APŁ z. 169; Morszk Bocian 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. bocian (za: SEM cz. 1., s. 13).

BOCZKO: Szymon Boczko czeladnik bednarski 1819, KAŚŁ 27; nazwisko utworzone od ap. bok ‘strona ciała lub przedmiotu’ (za: SEM cz. 1., s. 15) formantem -ko.

BOCZKOWSKI: Józef Boczkowski 1887, KOPŁ 47; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Boczkowice, Boczki, Boczków, dziś Boczki, sier. gm. Szadek (za: SEM cz. 3., s. 9) formantem -(ow)ski.

BOĆKO(W)SKI: Szymon Bockowski, Bednarz… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ  27; Maryanna z Choykow, żona  Szymona Bockowskiego 1830, KAUŁ 27; Julianna Katarzyna, córka Szymona Bockowskiego 1830, KAUŁ 27; nazwisko utworzone od n. m. Boćki , gm. Bielsk Podlaski (za: AŻP s. 111) formantem -ski.

Forma żeńska: Julianna Katarzyna Boćkoska 1830, KAUŁ 27.

BOGACKI: Beniamin Berkowicz Bogacki malarz 1836, APŁ z. 169; Beniamin Berkowicz Bogacki krawiec 1844, APŁ z. 169, syg. 27; reb Israela Bogacki „malarz, pomagał w budowie synagogi, l. 70- 80 XIX w., KPŁGŻ, s. 39 (maszynopis); nazwisko utworzone od ap. bogaty (za: SEŻ, s. 72); też od n. m. Maz. Bogate, ostroł., gm. Przasnysz (za: SEM cz. 3., s. 10); Bogatki (Wilno) (za: SEŻ, s. 72) formantem -cki.

BOGACZKOWSKI: Mateusz Bogaczkowski 1874, KAŚŁ 84; może od bogacz. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Agnieszka Bogatczanka 1691, KAŚŁ 85.

BOGDANOWICZ: Żyła Bogdanowicz1467, ŁT II 422; Maciej Bogdanowicz 1811, KAZŁ 478; Cecylia Bogdanowicz służąca 1838, KUŁ 30; „Skład profesorów był taki: inspektor Jakub Waga, X. Nowicki religija, Szuszkowski polski, Pietraczenko ruski, Rodziewicz matematyka, Gontarski geografia i historia, Ujejski niemiecki, Melan francuski, Źrudłowski rysunki i kaligrafia, Bogdanowicz śpiewy” 1874, PPSz, s. 75; nazwisko utworzone od rzecz. Bog // Bóg „deus’, też ‘bogactwo, szczęście’ i czasownika dan (za: SEM cz. 1., s. 13-14) formantem -owicz.

Forma żeńska: Franciszka Bogdanowiczówna 1808, KAŚŁ 25.

BOGDAŃSKI: Adam Bogdański 1869, KAZŁ 71; Osip Bogdański 1896, KS 319; nazwisko utworzone od por. Bogdanowicz formantem -ski.

BOGUCKI: Egidiusz Bogucki 1732, LBŁ 284; Franciszek Bogucki 1733, LBŁ 406; Grzegorz Bogucki 1735, LBŁ 3; Jan Bogucki 1738, LBŁ 49; Berek Beniaminowicz Bogucki mularz 1827, APŁ z. 169; Paweł Bogucki 1867, KAZŁ 111; „Stanęliśmy u Boguckiego na Rębielinie pod N 2-im” 1879, PPSz, s. 361; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Bogucice, sier., gm. Zadzim; kal., gm. Blizanów; Maz. Bogucino, dziś Bogucin, ciech., gm. Raciąż (za: SEM cz. 3., s. 10) formantem – cki.

Forma żeńska: Agnieszka Bogucka 1693, LBŁ 1357; Rozalia Bogucka 1878, KOPŁ 39; Józefa Bogucka 1879, KOPŁ 98.

BOGU(W)SKI: Mateusz Boguwski 1608, MBŁ 30; Franciszek Julian Boguski 1793, KACŁ 1480; Antoni Boguski 1795, KACŁ 1698; Michał Boguski 1808, KAZŁ 30; Stanisław Boguski, obywatel w Łomży 1830, KAUŁ 2; Ignacy Boguski 1866, KAZŁ 22; nazwisko utworzone od por. Bogucki formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Boguska 1774, KAUŁ 1314; Franciszka Boguska 1810, KAŚŁ 69; Balbina Boguska 1887, KOPŁ 105.

BOGUNIEWSKI: Stanisław Boguniewski 1872, KAŚŁ 10; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Boguniewo, pil., gm. Rogoźno (za: SEM cz. 3., s. 10) formantem -ski.

BOHDANOWICZ: Ludwik Bohdanowicz 1879, KOPŁ 48; nazwisko utworzone od im. Bogdan (Bogu+dan) (za: SEM cz. 1., s. 13) formantem -owicz.

BOHUSZ: Ewa Bohusz 1863, KAZŁc182; nazwisko utworzone od por. Bogdanowicz (za: SEM cz. 1., s. 13-14).

BOJAŃCZYK: Marianna Boianczyk 1676, LBŁ 472; nazwisko utworzone od stp. bojeć się ‘bać się’; bój ‘walka’ (za: NP1, s. 45) formantem (-ań-cz)+yk.

BOJARSKI: Adalbert Bojarski 1763, KAUŁc 435; Walentyn Bojarski 1782, KACŁc 136; Jakub Bojarski 1786, KACŁc 581; Jan Bojarski 1790, KACŁ 1055; Kazimierz Bojarski 1793, KACŁc 1436; Stefan Bojarski1793, KACŁc 1520; Paweł Boiarski 1795, KACŁ 1662; Woyciech Bojarski gospodarz 1810, KAUS 355; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd.: Bojary (za: SEM cz. 3., s. 11); też od ap. bojar ‘znakomity szlachcic, magnat, w dawnej Litwie człowiek stanu pośredniego między szlachtą a chłopami; chłop niepańszczyźniany; bogaty włościanin’ (za: SHNO t. 1., s. 36) formantem -ski.

Forma żeńska: Barbara Bojarska 1749, LBŁc 613; Teresa Bojarska 1781, KACŁc 91; Franciszka Boiarska 1783, KACŁc 262; Marianna Bojarska 1784, KACŁc 397; Marianna Bojarska 1785, KACŁc 518; Bibiana Barbara Bojarska 1788, KACŁ 877; Ewa Bojarska 1789, KACŁc 912; Katarzyna Boiarska 1790, KACŁc 1111; Anna Bojarska 1791, KACS 1227; Barbara Bojarska 1792, KACŁc 1282; Maryanna Bojarska 1819, KAZS 36; Ewa Bojarska1870, KACŁ 1870.

BOLEWSKI: Ludwik Bolewski, piekarz… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 96; Estera z Dziuckow, żona  Ludwika Bolewskiego 1830, KAUŁ 96; Karol Bolewski 1830, KAUŁ 96; Paulin Bolewski 1833, KAUŁ 48; może nazwisko utworzone od im. złożonego typu Bolesław lub od ból, boleć. Nazwa niejasna.

BOMBA: Jadwiga Bomba 1685, LBŁ 915; nazwisko utworzone od ap. bomba ‘kula napełniona materiałem wybuchowym’; ‘wielki kufel piwa’ (za: NP1, s. 47).

Forma żeńska: Marianna Bombina 1690, KAŚŁ 76.

BONCZA: Maria Boncza 1887, KOPŁ 66; nazwisko utworzone od im. Bonifacy, to od ap. bonus ‘dobroi ap. fatum ‘wróżba, los’, później skojarzone z facio i facere ’czynić, robić’ (za: SEM cz. 1., s. 93).

BONDZEL: Franciszka Bondzel 1876, WPRŁ 41; nazwisko utworzone prawdopodobnie od psł. bol’e ‘lepiej, więcej, bardziej’ , w zniemczonej formie: Boncel (za: SEM cz. 1., s. 15).

BONG: Jadwiga Bong 1609, MBŁ 400; Szymon Bong 1757, LBŁ 1331; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Bon, Bohne (por. NP1, s. 47).

BONUS: Anna Bonus 1612, MBŁ 1102; Stanisław Bonus 1717, LBŁ 46; Stanisław Bonus 1719, LBŁ 103; Egidiusz Bonusz 1747, LBŁc 455; Bonus 1755, LBŁc 1111; Zofia Bonus 1755, LMŁc 1963; Ignacy Bonus 1756, LMŁc 2058; Szymon Bonus 1759, LMŁc 2301; Zofia Katarzyna Bonus 1760, KAUŁc 155; Katarzyna Bonus 1761, KAUŁ 265; Alojzy Bonus 1762, KAUŁc 364; Franciszek Bonus 1763, KAUŁc 478; Bartłomiej Bonus 1767, KAUŁc 800; Katarzyna Bonus 1771, KAUŁc 1121; Małgorzata Bonus 1773, KAUŁc 1213; Franciszka Bonus 1774, KAUŁ 1277; Marianna Bonus 1774, KAUŁc 1314; Maria Magdalena Bonus 1774, KAUŁc 1286; Marcjanna Bonus1788, KACŁc 759; Jan Bonus 1810, KAŚŁ 60; Marcin Bonus dziad szpitalny 1810, KAŚŁ 81; Antoni Bonus włościanin gospodarz 1841, KUŁc  207; 1843, KUŁc 82; Piotr Bonus włościanin gospodarz 1844, KUŁc 34; nazwisko utworzone od im. Bonifacy lub od niem. n. os. Bon, Bohne (za: NP1, s. 47) formantem – us.

Forma żeńska: Maryanna Bonusowa 1814, KAZŁ 33.

BONUSCIK: Adalbert Jakub Bonuscik 1599, LBŁ 144; może nazwisko utworzone od por. Bonus.

BORAWSKI: Jan Borawski 1730, LBŁ 23; Szymon Borawski 1743, LBŁc 166; Jan Borawski 1744, LMŁ 1106; Roch Borawski 1767, KAUŁ 818; Romuald Borawski 1770, KAUŁ 1028; Tomasz Borawski 1772, KAUŁ 1162; Felix Borawski 1866, KAZŁ 286; Franciszek Borawski 1868, KAZŁ 210; Stanisław Borawski 1868, KAZŁ 85; Władysław Borawski 1868, KAZŁ 2; Mateusz Borawski 1872, KAŚŁ 34; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Borawice, dziś Borawskie, łomż., gm. Radziłów (za: SEM cz. 3., s. 12) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Borawska 1685, LBŁ 864; Marianna Borawska 1709, LBŁ 1181; Marta Borawska 1766, KAUŁc 747; Anna Borawska 1773, KAUŁ 1223; Maryanna Borawska 1808, KAZŁ 34; Marianna Borawska 1774, KAUŁ 1315; Julianna Borawska 1865, KAZŁ 89; Barbara Borawska 1868, KAZŁ 240.

BOREK: Jakub Borek 1609, MBŁ 363; Stanisław Borek 1612, MBŁ 1068; Jan Borek 1613, MBŁ 1242; Jadwiga Borek 1613 B, LBŁ 10; Kazimierz Borek 1637, LBŁ 1327; Piotr Borek 1652, LBŁ 2753; nazwisko utworzone od borek, może od psł. boriti ‘zmagać się, mocować się, walczyć’ (za: SEM cz. 1., s. 16).

BOREWICZ: Michał Borewicz sędzia Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 219; nawisko utworzone od im. złożonych typu Borzymir, Borzysław lub ap. bór (za: NP1, s. 47-48) formantem -ewicz.

BORHART: Ludwik Borhart 1819, KAZŁ 14; nazwisko utworzone od niem. im. Burghard; to od stwniem. bërgan ‘ochraniać’ + hart ‘mocny, dzielny’ lub od n. m. Burkaty (za: NP1, s. 63).

BORKO(W)SKI: Albert Borkowski 1642, LBŁ 1877; Napoleon Borkoski 1808, KAZŁ 72; Borkowski kucharz 1808, KAZŁ 21; Stanisław Borkowski klepkarz 1808, SKS; Grzegorz Borkoski 1809, KAZŁ 175; Leyba Berkowicz Borkowski wyrobnik 1831, APŁ z. 169; Łukasz Borkowski Kucharz 1840, KUŁ 126; Leopold Borkowski 1887, KOPŁ 134; Chaim Borkowski 1896, KS; Moszek Borkowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Borkowo, dziś Boreczek, pozn., gm. Brodnicz; Młp. Borkowice, rad., gm. Borkowice; Maz. Borkowo, łomż., gm. Kolno; Borkowo, płoc., gm. Sierpc; Borkowo, ciech., gm. Nasielsk (za: SEM cz. 3., s. 12) formantem -ski.

Forma żeńska: Borkowskiey slusarce dziecię 1739, LML 842; Sorka Borkówna 1808, KAZŁ 37; Antonina Borkowska 1810, KAŚŁ 84; Ewa Borkoska 1810, KAZŁ 269; Marianna Borkowska 1878, KOPŁ 43; Sara Borkowska 1896, KS.

BOROWSKI: Józef Borowski 1648, LBŁ 2430; Bartłomiej Borowski 1681, LBŁ 671; Mateusz Borowski 1693, LBŁ 1353; Kazimierz Borowski1782, KACŁ 141; Edward Borowski 1814, KAZŁ 15; Tomasz Borowski 1863, KAZŁ 137; Paweł Borowski 1879, KOPŁ 187; Konstantyn Borowski 1887, KOPŁ 139; Borowski 1896, KS 305; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Borowo, dziś Borów, koniń., gm. Grabów; płoc., gm. Łęczyca; Borów, skiern., gm. Bielawy; kal., gm. Opatówek; Młp. Borowa, tarn., gm. Czarna; Maz. Borowe, ciech., gm. Lipowiec Kościelny; Krpłd. Borów, zamoj., gm. Gorzków (za: SEM cz. 3., s. 12) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Borowska 1734, LBŁ 87; Zuzanna i Katarzyna Borowskie 1761, KAUŁc 245; Lowyza Henryeta Borowska 1810, KAZŁ 324; Marianna Borowska 1878, KOPŁc 190.

BOROWICZ: Józef Borowicz 1874, KAŚŁ 13; nazwisko utworzone od ap. bor ‘walka’ (za: SEM cz. 1., s. 16-17) formantem -owicz lub od n. os. Bor formantem -owicz (za: NMK s. 71).

(BORUCH) Forma żeńska: Baśka Boruchowna 1819, KAŚŁ 6; Hena Boruchowa 1819, KAZŁ 93; Rochla z Boruchowiczow, żona Borucha Ickowicza Kukawki 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od bibl. im. Baruch (za: AŻP, s. 109).

BORYSENKO: Mikołaj Borysenko syn Floriana stróż Łomżyńskiego cmentarza prawosławnego 1879, AUPśT 4a; Pelagia Borysenko córka Stefana żona mieszczanina miasta Łomży 1891, AUŁS 24; Florus Borysenko syn Mikołaja mieszczanin miasta Łomży wyznania prawosławnego 1891, AMPśT 4; nazwisk utworzone od im. Borys formantem (-en)+ko.

BORYSZE(W)SKI, BORYSIESKI: Kazimierz Boryszewski 1755, LBŁ 1102; Józef Boryszewski 1757, LBŁ 1275; Mateusz Boryszewski 1757, LMŁ 2097; Piotr Boryszewski 1757, LBŁ 1303; Jan Joachim Boryszewski 1765, KAUŁc 652; Łukasz Borysiewski 1762, KAUŁc 350; Michał Borysieski 1796, KACŁ 1839; Jan Borysieski 1797, KACŁ 1889; Tomasz Borysieski 1809, KAZŁ 207; Tomasz Boryszeski 1810, KAZŁ 277; Wawrzeniec Boryszewski gospodarz 1810, KAUŁ 358; Józef Franciszek Boryszewski 1832, KAUŁ 93; nazwisko utworzone od n. m. Młp.: Borzyszowice, dziś Borszowice, kiel., gm. Sędziszów; Krpłd.: Borysow (za: SEM cz. 3., s. 13) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Boryszewska 1747, LBŁ 452; Antonina Boryszewska 1763, KAUŁc 471; Katarzyna Boryszewska 1792, KACŁ 1381; Agata Boryszewska 1795, KACŁ 1670; Franciszka Borysieska 1795, KACŁ 1666; Agnieszka Borysieska 1809, KAŚŁ 32; Maryanna Boryszewska 1810, KAUŁ 358; Katarzyna Boryszewska 1811, KAŚŁ 2; Dorota Maryanna Boryszewska 1831, KAUŁ 17.

 

BORZANTA: Wawrzyniec Borzanta z Niecieczy 1467, ŁT II 422; może od ap. borówka (por. NP1, s. 48). Nazwa niejasna.

BOSACKI: Antoni Bosacki były profesor Gimnazjum Łomżyńskiego 1867, KAZŁ 110; nazwisko utworzone od bosy (za: NP1, s. 49) formantem -cki.

Forma żeńska: Julia Bosacka żona profesora gimnazjum 1866, KAZŁ 47.

BOSIK: Albert Bosik 1615, LBŁ 261; Paweł Bosik 1617, LBŁ 637; nazwisko utworzone od por. Bosacki formantem -ik.

Forma żeńska: Anna Boskowa pre ni certo 1622, LBŁ 1746.

BOSSOWSKI: Osip Bossowski 1896, KS 332; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Boszkowo, dziś Buszkowo, bydg., gm. Koronowo; Młp.: Boszowice, dziś Bosowice, kiel., gm. Stopnica (za: SEM cz. 3., s. 13) formantem -ski.

BOYSZEK: Michał Boyszek stolarz 1593, APŁ zbiór Kapicjana syg. 16, s. 25; może od por. Bojańczyk (por. NP1, s. 45).

BOŻARSKI: August Bożarski 1756, LBŁ 1226; może Pożarski – nazwisko utworzone od n. m. Pożar (za: SHNO t. 2., s. 480) formantem -ski.

BRALIK: Zofia Bralik 1605, LBŁ 652; nazwisko utworzone od brać, brał lub im. złożonych typu Bratumił (za: NP1, s. 51) formantem -ik.

BRAYANOWICZ: Szmul Dawidowicz Brayanowicz kramarz 1834, APŁ z. 169; może od ap. braja, breja, bryja ‘gęsta potrawa’ (por. NP1, s. 51).

BRAXATOR: Agnieszka Braxatoris 1643, LBŁ 1950; Grzegorza Braxatorisa żona Katarzyna 1746, LMŁ 1239; Grzegorz Braxator 1746, LMŁ 1220; nazwisko utworzone od braxa, -ae ‘naczynie na piwo o określonej pojemności’; ‘warzenie piwa, słód’ (za: SEM cz. 7., s. 53); braxator ‘słodownik, piwowar’ (za: NMK s. 74).

BREJER: Ludwika Brejer 1820, KAZŁ 168; od niem. nazwy osobowej Breier, ta od Brauer ‘piwowar’ (za: NP1, s. 51).

BRENSKI: Jan Brenski doktor medycyny i fizyk departamentu łomżyńskiego 1811, KAŚŁ 15; nazwisko utworzone od n. mi. Wlkp. Brenno, leszcz., gm.Włoszakowice; Młp. Breń, rzesz., gm. Czernin (za: SEM cz. 3., s. 14) formantem -ski.

BROCHOCKI: Stanisław Brochocki 1808, KAZŁ 44; nazwisko utworzone od n. m. Maz.: Brochocin, płoc., gm. Radzanowo; Brochowo, dziś Brochów, warsz., gm. Tułowice (za: SEM cz. 3., s. 14) formantem -cki.

(BROCHOWSKI) Forma żeńska: Regina Brochowska 1612, MBŁ 947; nazwisko utworzone od n. m. (zagin.) Wlkp. (za: SEM cz. 7., s. 127).

BRODO(W)SKI: Józef Brodoski 1757, LMŁ 2172; Jan Brodowski posługacz przy Biorze Obwodowym 1841, KUŁ 190; Jan Brodowski 1879, KOPŁ 55; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Brodowo, pozn., gm. Środa Wielkopolska; Maz. Brodowo, ciech., gm. Winnica (za: SEM cz. 3., s. 14) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Brodowska 1747, LBŁ 429; Agnieszka Brodoska 1754, LMŁ 1827; Weronika Brodowska 1755, LBŁ 1119; Klementyna Brodowska córka posługacza 1842, WMZŁ 139; Marianna Brodowska 1869, KAŚŁ 54; Wilhelmina Brodowska panna mieszkanka miasta Łomża 1879, AUPśT 25.

BRODZIK: Ewa Brodzik 1608, MBŁ 35; Grzegorz Brodzik 1612, MBŁ 960; Dorota Brodzik 1617, LBŁ 644; Andrzej Brodzik1621, LBŁ 1590; Zofia Brodzik 1645, LBŁ 2243; Tomasz Brodzik 1650, LBŁ 2641; Dorota Brodzik 1651, LBŁ 1655; Stanisław Brodzik 1655, LBŁ 2947; Bartłomiej Brodzik 1656, LBŁ 3102; Franciszek Brodzik 1689, KAŚŁ 60; Jakub Brodzik 1711, LMŁ 334; Albert Brodzik 1712, LBŁ 1349; Piotr Brodzik 1734, LBŁ 462; Józef Brodzik 1741, LBŁ 351; Krzysztof Brodzik 1741, LBL 78;Szymona Brodzika dziecię 1741, LMŁ 924; Marianna Brodźik 1743, LBŁ 160; Julianna Brodźik 1744, LBŁ 207; Julianna Brodzik 1745, LMŁ 1154; Egidiusz Brodzik 1746, LBŁ 393; Krzysztof Brodzik 1748, LMŁ 1389; Marianna Brodźik 1750, LMŁ 1509; Szymon Brodzik 1756, LMŁ 2048; Adalbert Brodzik 1757, LML 2166; Józef Brodzik 1757, LBŁ 1319; Adalbert Brodzik 1759, LMŁ 2257; nazwisko utworzone od brodzić ‘chodzić po wodzie’ (za: SEM cz. 1., s. 18) formantem -ik.

Forma żeńska: Ewa Brodzikówna 1687, KAŚŁc 23.

(BRODZKI) Forma żeńska: Walerya Marya Brodzka 1868, KAZŁ 106; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp: Brody, pozn., gm. Lwówek; Krpłd: Brod (za: SEM cz. 3., s. 14) formantem -ki.

BROKOWCZYK: Herszk Berkowicz Brokowczyk cyrulik 1827, APŁ z. 169; Moszk, syn Herszka Berkowicza Brokowczyka 1827, APŁ z. 169; por. Brokowski formantem -czyk.

BROKOWSKI: Tomasz Brokowsky 1613 B, LBŁ 40; Jan Brokowski 1649, LBŁ 2549; Krzysztof Brokowski 1706, LBŁ 948; Piotr Brokowski mayster kunsztu krawieckiego 1811, KAZŁ 460; Herszk Berkowicz Brokowski cyrulik 1829, APŁ z. 169; nazwisko od n. m. Brokowo, elbl., gm. Kwidzyn (za: NP1, s. 54) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Brokowska 1610, MBŁ 562; Barbara Brokowska 1647, LBŁ 2403; Ewa Brokowska 1650, LBŁ 2580; Brokowska Baba 1736, LMŁ 664; Feyga Herszkowna Brokowska córka Herszka Berkowicza Brokowskiego 1829, APŁ z. 169.

BRONACKI: Adam Bronacki 1733, LBŁ 388; Kazimierz Bronacki Aurifaber 1744, LMŁ 1100; nazwisko utworzone od im. złożonych typu Bronisław lub od brona (za: NP1, s. 54) formantem -acki.

Forma żeńska: Bronacka Złotniczka ex Judaismo conversa pod Pannami umarła 1732, LMŁ 551; Marianna Petronela Bronacka 1735, LBŁ 513; Łucja Bronacka 1736, LBŁ 82; Krystyna Bronacka 1739, LBŁ 240.

BRONAKOWSKI: Stanisław Bronakowski 1611, MBŁ 862;Albert Bronakowski 1650, LBŁ 2577; Mateusz Bronakowski 1669, LBŁ 194; Stanisław Bronakowski ubogi 1709, LMŁ 316; Łukasz Bronakowski 1717, LBŁ 20; Grzegorz Bronakowski piekarz 1724, LMŁ 389; nazwisko utworzone od n. m. Bronaki łomż., gm. Jedwabne (za: NP1, s. 54) formantem – ski.

Forma żeńska: Łucja Bronakowska 1695, KAŚŁ 160; Maryanna Bronakowska Burmistrzowa Łomżyńska, kościoła tego Dobrodziejka 1734, LMŁ 581.

BRONIEWSKI: Franciszek Broniewski sędzia pokoju 1814, KAZŁ 20; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Broniewice, bydg., gm. Janikowo; Młp. Bronowice, lub., gm. Puławy (za: SEM cz. 3., s. 15) formantem -ski.

BRONIKOWSKI: Paweł Bronikowski 1705, LBŁ 854; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Bronikowo, leszcz., gm. Śmigiel; Młp. Bronikowice, dziś Bronkowice, kiel., gm. Pawłów (za: SEM cz. 3., s. 15) formantem -ski.

BRONIS(Z): Mateusz Bronis 1608, MBŁ 19; nazwisko utworzone od psł. borniti ‘osłaniać orężem, bronią; strzec, bronić’ (za: SEM cz. 1., s. 19).

BRONO: Karol Leopold Brono 1809, KAZŁ 191; może nazwisko utworzone od ap. brona (za: NP1, s. 54). Nazwa niejasna.

BRONOWICZ: Karol Bronowicz 1700, LBŁ 477; Bronowicza dziecię 1701, LMŁ 109; Marianna Bronowic 1703, LBŁ 672; Marianna Bronowicz 1706, LBŁ 921; Zofia Bronowicz 1706, LBŁ 910; Zofia Bronowicz 1709, LBŁ 1195; Marianna Bronowicz 1713, LBŁ 1424; Agnieszka Bronowicz 1725, LBŁ 384; Jakub Bronowicz 1727, LBŁ 556; Bronowicz 1729, LBŁ 13; Krzysztof Bronowicz 1729, LBŁ 46; Elżbieta Bronowicz 1730, LBŁ 134; Petronela Bronowicz 1732, LBŁ 264; Kazimierz Bronowicz 1733, LBŁ 403; Bronowicz szewc 1735, LML 599; Franciszek Bronowicz 1738, LBŁ 180; Karola Bronowicza dziecię 1738, LMŁ 736; Katarzna Bronowicz 1740, LBŁ 287; Karola Bronowicza dziecię 1741, LMŁ 635; Antoni Bronowicz 1745, LBŁ 317; Marianna Bronowicz 1758, LMŁ 2187; Karol Bronowicz 1759, LMŁ 2273; Kazimierz Marianna Rozalia Bronowicz 1766, KAUŁ 728; Katarzyna Bronowicz 1769, KAUŁ 961; Jakub Bronowicz 1771, KAUŁ 1145; Petronela Bronowicz 1772, KAUŁ 1119; Zofia Bronowicz 1774, KAUŁ 1273; Józef Bronowicz 1782, KACŁ 144; Franciszek Bronowicz 1809, KAUŁ 295; Józef Bronowicz 1809, KAŚŁ 29; Józef Bronowicz gospodarz 1809, KAUŁ 295; Franciszek Bronowicz 1810, KAZŁ 322; Stanisław Bronowicz 1810, KAZŁ 424; Kasper Bronowicz obywatel gospodarz 1839, KUŁ 144; Kajetan Bronowicz gospodarz 1867, KAZŁ 217; Marianna Bronowicz 1870, KAŚŁ 59; Elżbieta Bronowicz 1873, KAŚŁ 29; Ludwika Maryanna Bronowicz 1874, KAŚŁ 42; Adam Bronowicz 1887, KOPŁ 4; Jan Bronowicz 1887, KOPŁ 262; Antoni Bronowicz 1896, KS 378; Marceli Bronowicz 1896, KS 394; nazwisko utworzone od por. Bronacki formantem -owicz.

Forma żeńska: Agnieszka Bronowiczowa 1869, KAZŁ 234.

BRONO(W)SKI: Aleksander Bronowski 1887, KOPŁ 49; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Brunowo, dziś Bronów, sier., gm. Wartkowice; Brunowice, dziś Bronowice, skiern., gm. Brzeziny; Młp. Brunowice, Bronowice, dziś Bronowice Wielkie, krak., gm. Kraków Krowodrza; Maz. Brunowo, dziś Bronowo, łomż. gm. Wizna; płoc., gm. Stara Biała (za: SEM cz. 3., s. 15) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Bronowska 1642, LBŁ 1867; Konstancja Bronowska 1794, KACŁc 1609; Petronela Bronoska 1810, KAZŁc 265.

BRUHN: Jan Bruhn 1797, KACŁ 1984; może od im. Bruno, stwniem. brun ‘lśniącobrunatny’.

BRUKARCZYK: Zuzanna Brukarczyk 1626, LBŁ 133; Anna Brukarczyk 1627, LBŁ 233; Jan Brukarczyk 1628, LBŁ 386; nazwisko utworzone od por. Brukarz formantem –czyk.

BRUKARZ: Adalbert Brukarz 1600, LBŁ 239; Jacek Lejzorowicz Brukarz 1796, KS; Chaia Leyzorowicz Brukarz, syn Leyzora Leybowicza Brukarza 1829, APŁ z. 169; Leyzor Leybowicz Brukarz 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. bruk ‘kamienna nawierzchnia’; od ap. brukarz; brukać ‘brudzić, zanieczyszczać’ (za: SEM cz. 1., s. 20) formantem -arz.

BRULIŃSKI: Stanisław Bruliński 1865, KAZŁ 191; Piotr Bruliński 1869, KAŚŁ 25; Marian Bruliński 1876, WPRŁ 147; Bronisław Bruliński 1887, KOPŁ 80; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Brolino, dziś Brulino, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3., s. 15) formantem -ski.

Forma żeńska: Ludwika Brulińska 1868, KAŚŁ 13.

BRUM: Całka Brum 1896, KS; może por. Brunowicz.

BRUMUN: Idzk Moszkowicz Brumun kupiec 1832, APŁ z. 169 może od por. Brunowicz.

BRUNOWICZ: Ewa Brunowicz 1697, LBŁ 179; nazwisko utworzone od im. Bruno, to od stwniem. brun ‘lśniącobrunatny’ lub forma skrócona niem. im. złożonego z członem ap. brunia ‘pancerz’ (za: SEM cz. 2., s. 24) formantem -owicz.

BRUSAK: Antoni Brusak wyrobnik 1869, KAZŁ51; nazwisko utworzone
od im. Brus (Ambrosius) (za: SEM cz. 2., s. 8); też od ap. brus ‘ociosany kawałek kamienia’, brusiti ‘trzeć, ostrzyć na kamieniu’ (za: SEM cz. 1., s. 20) formantem -ak.

BRUSKA: Forma żeńska: Agnieszka Bruska 1622, LBŁ 1604; nazwisko utworzone od por. Brusak formantem -ka.

(BRUSZCZYŃSKA) Forma żeńska: Franciszka Bruszczyńska 1809, KAUŁ 186; może por. Brusak formantem -yński.

BRUSZEWSKI: Antoni Bruszewski gospodarz 1809, KAUŁ 305; Tomasz Bruszewski 1809, KAUŁ 305; Tomasz Bruszeski 1809, KAZŁ 249; Ludwik Bruszewski 1868, KAZŁ 84; Władysław Bruszewski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Bruszewo, łomż., gm. Sokoły formantem -ski.

Forma żeńska: Łucja Bruszewska 1700, KAŚS 218; Franciszka Bruszewska 1775, KAUŁ 1373.

BRUZ: Michał Henryk Bruz 1796, KACŁ 1847; może od por. Brusak lub brusiti ‘trzeć, ostrzyć na kamieniu’ (por. SEM cz. 1., s. 20). Nazwa niejasna.

BRYNCZAK: Antoni Brynczak żołnierz czasowo urlopowany w 6. Ułańskim Pułku 1876, KAŚŁ 48; może od Broncel niem. n. os. Bronzel, Brunzel; pol. Bronisław (por. NMP, s. 254) formantem -ak.

BRYNDZA: Emilia Bryndza 1876, WPRŁ 100; nazwisko utworzone od ap. bryndza ‘owczy ser’ (za: SEM cz. 1., s. 20).

BRYNDZIAK: Piotr Bryndziak 1869, KAŚŁ 39; nazwisko utworzone od por. Bryndza (za: NP1, s. 56) formantem -ak.

BRYSKO: Anna Brysko 1652, LBŁ 2763; nazwisko utworzone od ap. brzyk ‘gatunek prosa’ (za: NP1, s. 56) formantem -ko.

BRYS(Z)KOWSKI: Stanisław Bryszkowski 1643, LBŁ 1979; Szymon Bryskowski 1645, LBŁ 2233; może nazwisko utworzone od por. Brysko. Nazwa niejasna.

BRZECZKA: Katarzyna Brzeczka 1868, KAZŁ 261; nazwisko utworzone od ap. brzeczka ‘słodki napój, wyciąg z miodu’(np. por. NP1, s. 57).

Forma żeńska: Katarzyna Brzeczkowa gospodyni 1868, KAZŁ 261.

(BRZEZICKI) Forma żeńska: Katarzyna Elżbieta Brzezicka 1788, KACŁ 873; może nazwisko utworzone od n. m. Brzezica, Brzezice (za: NP1, s. 58).

BRZEZINA: Izrael Boruchowicz Brzezina rzeźnik 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. brzoza, brzezina, brzózka (za: SEM cz. 1., s. 21).

BRZEZIŃSKI: Stanisław Brzezinski 1687, LBŁ 976; Marcin Brzezinski 1689, LBŁ 1062; Marcin Brzeziński 1755, LBŁ 1157; Franciszek Brzeziński 1790, KACŁ 1099; Marcin Brzezynski 1809, KAUŁ 257, KAZŁ 245; Paweł Brzeziński 1865, KAZŁ 86; Moszek Brzeziński 1896, KS 364; nazwisko utworzone od por. Brzezina formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Brzezenska 1693, LBŁ 1340; Kunegunda Brzezińska dictum Xiążkowna 1740, LBL 86; Agnieszka Brzezińska 1754, LBŁ 1024; Agnieszka Brzezińska 1747, LBŁ 1272; Konstancja Brzezińska 1787, KACŁ 657; Agnieszka Brzezińska1788, KACŁ 766; Marcjanna Brzezynska 1791, KACŁ 1150; Marianna Brzezińska 1793, KACŁ 1477; Kunegunda Brzezińska1797, KACŁ 1899; Agnieszka Brzeżyńska 1809, KAŚŁ 29; Julianna Brzezińska 1866, KAZŁ 185; Rozalia Brzezińska wyrobnica 1868, KAZŁ 160; Maria Jadwiga Brzezińska 1869, KAZŁ 77; Felicja Dunin Brzezińska 1875, KAŚŁ 26.

BRZOSTOWSKI: Feliks Brzostowski 1869, KAZŁ 186; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Brzostowo, dziś Brzostów, kal., gm. Jaraczewo; Młp. Brzostowice, dziś Brzostowiec, rad., gm. Mogielnica; Maz. Brzostowo, łomż., gm. Jedwabne (za: SEM cz. 3., s. 16) formantem -ski.

BRZOZA: Ick Joskowicz Brzoza garbarz 1827, APŁ z. 169; Idzk Joskowicz Brzoza piekarz 1827, APŁ z. 169; Jośk Leybowicz Brzoza piekarz 1827, APŁ z. 169; Leybka Jośkowicz Brzoza piekarz 1827, 1831 APŁ z. 169; Dawid Chackowicz Brzoza wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Roszka Idzkowicz Brzoza, córka Idzka i Szmy Jośkowiczów Brzozów 1827, APŁ z. 169; Szeyna, córka Leybka Jośkowicza Brzozy 1827, APŁ z. 169; Szymon, syn Jośka Leybowicza Brzozy 1827, APŁ z. 169; Ick Ioszkowicz Brzoza szynkarz 1841, APŁ z. 169, syg. 23; Idzk Jośkowicz Brzoza szynkarz trunków krajowych 1842, APŁ z. 169, syg. 24; Zelman Herszkowicz Brzoza, Młodzianem… ze służby utrzymującym się, z niegdy Herszka i Małki Benyamowey Małżonków Symchowiczow Brzozow zrodzonym, tu w Łomży urodzonym i zamieszkałym, 1843, APŁ z. 169, syg. 25; Judka Boruchowicz Brzoza, Strażnik przy Konsumpcyi 1847, APŁ z. 169, syg. 33; Gitla Mortkowna Brzoza, Panną… zniegdy Mortka i Sory Szmulowny Małżonków Lejbowiczów Brzoza zrodzoną we wsi Gaci, tu w Łomży zamieszkałą, ze służby utrzymującą się 1853, APŁ z. 169, syg. 43; Abram, Chaja, Gołda, Inga, Jankiel, Leja, Lejba, Tobiasz Brzoza 1896, KS 314; nazwisko utworzone od ap. brzoza ‘gatunek drzewa’ (za: SEM cz. 1., s. 21).

BRZOZOWSKI: Jan Walenty Brzozowski 1829, KAUŁ 132; Jośk Zelkowicz Brzozowski szynkarz 1835, APŁ z. 169; Józef Brzozowski 1879, KOPŁ 34; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Brzozowa, tarn., gm. Gromnik; Brzozowa, tarnob., gm. Połaniec; Maz. Brzozów, piotr., gm. Pilica; Brzozowo, łomż., gm. Kolno; Krpłd. Brzozów, krośn. (za: SEM cz. 3., s. 17) formantem -ski.

Forma żeńska: Krystyna Brzozowska 1737, LBŁ 121; Barbara Brzozowska 1782, KACŁ 173; Zofia Marianna Brzozowska 1786, KACŁ 571; Marianna Aniela Brzozowska1791, KACŁ 1207; Pesza Brzozowska wyrobnica 1831, APŁ z. 169; Maksymilia Brzozowska 1870, KAŚŁ 21; Teresa Brzozowska 1874, KAŚŁ 22.

BRZUŚCIK: Andrzej Brzuscik 1647, LBŁ 2399; może nazwisko utworzone od por. Brzuszkowicz. Nazwa niejasna.

BRZUS(Z)KOWIC(Z): Zofia Brzuskoic 1643, LBŁ 1975; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. brzuch, brzuszek (za: SEM cz. 1., s. 22) formantem -(ow)ic(z).

BUBEREK: Anna Buberek 1609, MBŁ 360; może nazwisko utworzone od bobrownik, bobrowy ‘hodowca bobrów’ (por. NP1, s. 42) formantem -ek.

BUBROWSKI: Mateusz Bubrowski 1744, LMŁ 1124; Jan Bubrowski 1876, WPRŁ 77; może nazwisko utworzone od n. m. Bobrek rad., gm. Stromiec (za: NP1, s. 42) formantem -wski.

Forma żeńska: Zofia Bubrowska 1737, LMŁ 707; Marianna Bubrowska 1876, WPRŁ 98.

BUC(Z)EK: Jan Bucek 1619, LBŁ 1138; nazwisko utworzone od ap. buk (za: SEM cz. 1., s. 23) formantem -ek.

BUC(Z)KO: Stanisław Buczko 1610, MBŁ 503; Agnieszka Antonina Katarzyna Bucko 1750, LBŁ 645; nazwisko utworzone od ap. buk, buczek lub buczeć ‘ryczeć, beczeć; płakać, szlochać; huczeć, dudnić’ (za: SHNO t. 1., s. 44); też od ap. buk ‘drzewo’ (za: SEM cz. 1., s. 23) formantem -o.

BUCZYNO: Roch Buczyno 1809 KAZŁ 139; nazwisko utworzone od ap. buk, buczek, buczyna (za: SEM cz. 1., s. 23) formantem -o.

BUCZYŃSKI, BUCZEŃSKI: ks. Jakub Buczeński mansjonarz Łomzenski 1723, LMŁ 380; Andrzej Buczyński dictum Kozak 1740, LBL 86; Franciszek Buczyński 1742, LBŁ 80; Andrzej Bucinskij 1754, LML 1805; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Buczyna, dziś Byczyna, sier., gm. Poddębice; Młp. Buczyna, tarn., gm. Bochnia; Maz. Buczyno, dziś Buczyn, ostroł., gm. Czerwin (za: SEM cz. 3., s. 17) formantem -ski.

BUDNIAK: Andrzej Budniak 1748, LBŁ 478; Józef Budniak 1751, LBŁ 747; może nazwisko utworzone od por. Budnik formantem -ak.

BUDNIK: Adam Budnik 1743, LMŁ 1091; Adama Budnika córka 1748, LMŁ 1397; Marianna Budnik 1749, LBŁ 633; Józef Budnik 1753, LMŁ 1765; Marianna Budnik 1755, LBŁ 1115; Piotr Budnik 1756, LBŁ 1208; nazwisko utworzone od ap. buda ‘chata, szałas lub kram’ (za: SEM cz.1., s. 22) formantem -nik; też od ap. budnik ‘stróż, policjant, handlarz miejski, kupiec’, stbrus. budnik ‘smolarz’, gw. ‘osadnik, kolonista’ (za: SHNO t. 1., s. 45).

BUDNY: Wojciech Budny gospodarz 1863, KAZŁ 116; Franciszek Budny 1887, KOPŁ 76; nazwisko utworzone od ap. buda ‘chata, szałas lub kram’ (za: SEM cz. 1., s. 22) formantem -ny.

BUDYŃSKI: Andrzeja Budyńskiego dicti Kozak syn Paweł 1745, LML 1152; nazwisko utworzone od por. Budzyński, Budziński.

BUDZIŃSKI: Franciszek Budziński 1879, KOPŁ 16; Zygmunt Budziński 1887, KOPŁ 84; nazwisko utworzone najpewniej od n. m. Budzyń formantem -ski, m.in. w pow. chodzies., śremsk., kutn., miech. lub od n. os. Budz, Budza formantem -(iń)ski (za: NMK s. 78).

BUDZISZEWSKI: Leon Budziszewski 1774, KAUŁ 1276; Józef Paweł Antoni Budziszewski1788, KACŁ 765; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Budziszewo, dziś Budziszewko, pil., gm. Rogoźno; Młp. Budziszowice, kiel., gm. Czarnocin; Maz. Budziszewo, łomż., gm. Zaręby Kościelne (za: SEM cz. 3., s. 18) formantem -ski.

Forma żeńska: Helena Budziszewska 1832, KAUŁ 127; Władysława Budziszewska 1879, KOPŁ 217.

BUDZIŁKOWICZ: Zofia Budzyłkowicz 1684, LBŁ 836; Antoni Budziłkowicz 1687, LBŁ 952; może nazwisko utworzone od por. Budnik. Nazwa niejasna.

(BUIACKA) Forma żeńska: Emilia Buiacka z religii mahometańskiey 1809, KAUŁ 183; nazwisko utworzone od bujać ‘szybko się rozwijać’(za: NP1, s. 61) formantem -acki.

BUJALSKI: Bujalski studiosus Pauper Mendicans (biedny student, żebrak) 1759, LMŁ 2272; nazwisko utworzone od n. m. Bujały (za: SHNO t. 1., s. 45) formantem -ski.

BUJEK: Agnieszka Bujek 1618, LBŁc 819; nazwisko utworzone od por. Bujacka lub od stp. bujar ‘byk’(za: NP1, s. 61) formantem -ek.

BUKO(W)SKI: Andrzej Bukowski 1637, LBŁ 1402; Jakub Bukowski 1643, LBŁ 1982; Albert Bukowski 1645, LBŁ 2188; Stanisław Bukowski 1724, LBŁ 343; Woyciech Bukowski 1809, KAZŁ 193; Jakob Bukowski wyrobnik1868, KAZŁ 267; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Bukowa, Bukowo, dziś Buków, piotr., gm. Ujazd; Bukowie, piotr., gm. Drużbice; Młp. Bukówno, rad., gm. Radzanów; Maz. Bukowo, łomż., gm. Rajgród; Krpłd. Bukowo (za: SEM cz. 3., s. 18) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Bukoska 1616, LBŁ 434; Katarzyna Bukowska 1668, LBŁ 20; Anastazja Bukowska 1875, KAŚŁc 9.

BURACZYK: Jan Buraczik 1654, LBŁ 2902; nazwisko utworzone od por. Burak formantem -yk.

BURAK: Elżbieta Burak 1603, LBŁ 461; Anna Burak 1612, MBŁ 1067; nazwisko utworzone od ap. burak (za: SHNO t. 1., s. 46).

BURAL: Magdalena Bural 1652, LBŁ 2796; nazwisko utworzone od bury, psł. burь ‘brudnoszary’ (za: SEM cz. 1., s. 24) formantem -al.

BURCZAK: Paulina Burczak 1887, KOPŁ 136; nazwisko utworzone od ap. burczak ‘odmiana grochu’ (za: SHNO t. 1., s. 46).

BURDA: Marianna Burda córka Burdów 1789, KACŁ 963; nazwisko utworzone od ap. burda ‘zamieszanie, awanturnik, zawadiaka’, (za: SEM cz. 1., s. 24).

BURSZTYN: Mortek Moszkowicz Bursztyn krawiec 1827, APŁ z. 169; Zelman Moszkowicz Bursztyn, kawalerem – Moszka i Liby z Moszków Ickowiczów Bursztynów Synem, którego matka nieżyie – urodzonem we wsi Zbrzeznicy – zamieszkałym w Łomży – czeladnikiem proffesyi Krawieckiey… 1841, APŁ z. 169, syg. 23; Ryfka Mortkowicz Bursztyn, panna… zamieszkałą dotąd przy Rodzicach, z Mortka i Feygi Koplowny Małzonkow Moszkowiczow Bursztyn z krawiectwa utrzymujących się 1844, APŁ z. 169, syg. 27; Bejla Herszkowna Bursztyn, córka Herszka i Ryfki Moszkowny Małżonków Moszkowiczow Bursztyn handlarzy Ryb, 1852, APŁ z. 169, syg. 41; Abram Bursztyn 1896, KS; Szloma Bursztyn 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. bursztyn (za: SEM cz. 1., s. 24).

BURSZTYNER: Mordka Moszkowicz Bursztyner 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Bursztyn formantem -er.

BURZYK: Anna Burzyk 1642, LBŁ 1863; nazwisko utworzone od ap. burza (za: SEM cz. 1., s. 24) formantem -yk.

BURZYŃSKI: Floryan Burzyński 1865, KAZŁc 240; Józef Burzyński 1866, KAZŁ 56; Alexander Burzyński 1868, KAZŁc 247; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Burzyno, dziś Burzyn, tarn., gm.Tuchów (za: SEM cz. 3., s. 18); też Maz. Burzyn łomż., gm. Jedwabne formantem -ski.

Forma żeńska: Wanda Burzyńska 1867, KAZŁ 88.

BUTKIEWICZ: Bronisława Butkiewicz żona urzędnika łomżyńskiej dyrekcji oświatowej 1868, KAZŁ 213; Wanda Butkiewicz 1868, KAZŁ 212; Jan Butkiewicz 1887, KOPŁ 141; nazwisko utworzone od ap. buta ‘pycha’ (za: SHNO t. 1., s. 47).

BUTOK: Józefa Butok 1896, KS może od buta ‘pycha’ lub ap. but. Nazwa niejasna.

BUYNOWICZ: Józef Paweł Buynowicz 1792, KACŁ 1285; nazwisko utworzone od bujać ‘być zuchwałym, pysznym’ (za: SEM cz. 1., s. 23) formantem -owicz.

(BYCZEWSKI) Forma żeńska: Daria Byczewska 1654, LBŁ 2913; może od n. m. Byczyna. Nazwa niejasna.

BYK: Jakub Byk 1605, LBŁ 670; Dorota Byk 1610, MBŁ 477; Regina Byk 1612, MBŁ 941; Stafan Byk 1613, LBŁ 51; Krystian Byk 1618, LBŁ 850; Stanisław Byk 1619, LBŁ 1165; 183; Małgorzata Byk 1621, LBŁ 1510; Agnieszka Byk 1627, LBŁ 183; nazwisko utworzone od ap. byk ‘1. samiec krowy; 2. ogromny chłopiec, dryblas’ (za: SHNO t. 1., s. 47).

BYKOWSKI: Jakub Bykowski 1868, KAZŁc 267; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Byki, piotr., gm. Piotrków Trybunalski (za: SEM cz. 3., s. 19) formantem -owski.

Forma żeńska: Wanda Bykowska 1867, KAZŁ 115.

BYM: Henryk Bym 1820, KAZŁ 122; nazwisko utworzone od Bem : Bo(h)emus ‘czeska ziemia’. Używana w łacinie średniowiecznej i w niemieckim dla Słowian czeskich n. Bo(h)emi pochodzi od n. celtyckiego plemienia Bojów (celt. Boii ‘groźni’), zamieszkujących teren dzisiejszych Czech ok. 400 r.n.e.; germ. Bai(a)haim ‘kraj plemienia Bojów, ojczyzna Bojów’ (za: SEM cz. 4., s. 2).

BYSTRO: Tomasz Bystro 1683, LBŁ 808; nazwisko utworzone od bystry ‘szybki, prędki, pojętny, zapalczywy’ (za: SHNO t. 1., s. 48) formantem -o.

Forma żeńska: Marianna Bystrówna 1873, KAŚŁ 31.

BYSTRZYCKI: Bystrzycki 1699, KAŚŁc 209; Gabriel Bystrzycki 1729, LBŁ 14; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Bystrzyca, rzesz., gm. Iwierzyca (za: SEM cz. 3., s. 19) formantem -cki.

BYTKO: Jan Bytko 1809, KAUŁ 211; nazwisko utworzone od psł. bytъ ‘istnieć, warunki życia; ten, który był’ (por. NP1, s. 68) formantem -ko.

BZIK: Jakubowi Bzikowi dziecię 1738, LMŁc 818; Marianna Bzik 1748, LMŁc 1369; nazwisko utworzone może od bzik ‘1. głos naśladujący syczenia wody, w której się żelazo rozpalone zanurza, lub pstrykanie prochu na panewce; 2. ćwiek w głowie; 3. rodzaj owadu kąsającego konie’ (za: SW I, s. 134).

BZOLA, BZOŁA: Jan Jakub Bzola 1745, LMS 1191; Jakub Bzoła 1756, LMŁ 1998; może nazwisko utworzone od por. Bzuta. Nazwa niejasna.

BZUTA: Izydor Albert Bzuta 1738, LBS 150; może nazwisko utworzone od bez ‘gatunek krzaka’ lub od ap. gw. bziuk ‘zabawka, bąk’ (por. NP1, s. 66). Nazwa niejasna.

C

C(Z)AC(Z)KOWSKI: Franciszek Caczkowski 1787, KACŁ 658; Jan Caczkowski 1788, KACŁ 891; Aleksander Kazimierz Cackowski 1790, KACŁ 1022; nazwisko utworzone od stp. czacz ‘cacko, nagroda’ lub od gw. cacany ‘ładny, grzeczny, miły’ (za: NP1, s. 67) lub od n. m. Czaczki biał., gm. Turośń Kościelna (za: NP1, s. 107).

Forma żeńska: Marianna Czaczkowska 1768, KAUŁ 908; Marianna Czaczkowska 1770, KAUŁ 1082; Marianna Czackowska 1773, KAUŁ 1196; Marianna Czaczkowska 1774, KAUŁ 1317; Marianna Petronela Caczkowska 1783, KACŁ 248; Barbara Czackowska 1785, KACŁ 461; Barbara Tekla Czackowska 1792, KACŁ 1376.

CALECKI: Wiktor Calecki 1896, KS; może nazwisko utworzone od cal. Nazwa niejasna.

CAŁKA: Tekla Całka 1676, LBŁc 461; Anna Całka 1703, LBŁ 682; Agnieszka Całka 1706, LBŁ 886; Paweł Całka 1711, LBŁc 1330; Całka 1713, LMŁc 340; Zofia Całka 1715, LBŁc 1520; Janina Całka 1717, LBŁc 48; Całki żona 1726, LMŁc 426; Marianna Cziałka 1728, LBŁc 664; Teresa Całka 1730, LBŁc 129; Józef Calka 1733, LBŁc 78; Marianna Calka 1734, LBŁc 472; Całka 1735, LMŁc 629; Ewa Całka 1738, LBŁc 163; Antonina Całka 1744, LBŁc 233; Ewa Całka 1754, LMŁc 1883; Zenon Całka 1754, LMŁc 1865; nazwisko utworzone od cał ‘cały’ (za: SEM cz. 1., s. 25) formantem -ka.

CAN: Erentz Edward Can (w podpisie figuruje: Zahn) 1833, KAUŁc 196; nazwisko utworzone od śrwniem. Zant, Zan ‘ząb’; stare, powszechnie używane przezwisko ‘osoby o charakterystycznym uzębieniu’, może też od zniemczonej n. m. Sącz (za: SEM cz. 5., s. 295).

CANTOR: Grzegorz Cantor Sutoris 1657, LBŁ 3144; nazwisko utworzone od łac. ap. cantor, -oris ‘śpiewak’ (za: SEM cz. 7., s. 54).

CEJZI(Y)K: Maryanna Cejzyk 1864, KAZŁ 187; Florian Cejzyk 1866, KAZŁ 23; Julian Cejzik 1870, KAŚŁ 14; może nazwisko utworzone od psł. čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, też czaić się lub gw. czaja ‘ptak czajka’ (por. NP1, s. 107). Nazwa niejasna.

CEKAŁA: Piotr Cekała parobek 1811, KAŚŁ 45; Alexandra Cekała 1868, KAZŁc 241; nazwisko utworzone od stp. czakać też czekać (za: NP1, s. 107) formantem -ała.

CELAK: Jadwiga Celak 1748, LBŁc 520; nazwisko utworzone od cel, celować lub od im. Cela, Cyla, (od Cecylia) (za: NP1, s. 68) formantem -ak.

CELEWICZ: Tekla Celewicz 1747, LMŁ 1339; Józef Celewicz 1749, LBŁ 582; nazwisko utworzone od por. Celak formantem -ewicz.

(CELIŃSKI) Forma żeńska: Ewa Marianna Celińska przechrzta 1783, KACŁ 246; nazwisko utworzone od n. m. Celiny lub od im. Celina (za: NP1, s. 68).

CELLER: Barbara Celler 1741, LBŁ 42; nazwisko utworzone od niem. n. os. Zeller; ta od śrwniem. zëlle, cëlle ‘wąskie, ciasne pomieszczenie’, ‘cela klasztorna’(za: NMP1, s. 313).

CEZAR: Leyzor Herszkowicz Cezar krawiec 1840, APŁ z. 169; nazwisko utworzone
od łac. im. Caesarius (etymologia niejasna) (za: SEM cz. 2., s. 25).

C(EN)ĘDRO(W)SKI: Andrzey Cendrowski 1809, KAUŁ 202, 271; 1810, KAUŁ 343; Józef Jan Cędroski 1810, KAUŁ 343; Franciszek Cędroski 1809, KAZŁ 227; nazwisko utworzone od n. m. Cendrowice warsz., gm. Góra Kalwaria (za: NP1, s. 69) formantem -(w)ski.

Forma żeńska: Antonina Cendrowska 1821, KAZŁ 95; Józefa Cendrowska córka Pawła mieszkanka miasta Łomża panna wyznania rzymskokatolickiego 1879, AUPśT 28a.

CHAIESKI; Stanisław Chaieski 1612, MBŁ 993; nazwisko utworzone od n. m. Chajęty ostroł., gm. Dąbrówka (za: NP1, s. 71) formantem -ski.

(CHAIM) Forma żeńska: Freyda Chaimowa wyrobnica, wdowa 1831, APŁ .z 169; Hinka z Chaimow, żona Moszka Leybowicza Gełczyna 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od żyd. im. Chaim (za: AŻP s. 54) formantem -owa.

CHAIMOWICZ: Jakub Chaimowicz 1819, KAŚŁ 25; Abraham Chaimowicz wyrobnik 1821, KAZŁ 110; Berk Fyszkowicz Chaimowicz krawiec 1832, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Chaim formantem -owicz.

CHAJDUGA: Łukasz Chayduga 1631, LBŁc 756; nazwisko utworzone od gw. hajda ‘pastuch w górach; ktoś silny’; też gw. hajdać ‘kołysać, jeść powoli’ lub od gw. ap. hajduga ‘zadymka, zawieja’ (za: AŻP s. 54) formantem -uga.

CHAJKA: Szloma Eliaszowicz Chajka, handlarz Wiktuałow 1852, APŁ z. 169, syg. 41; Jenta Eliaszowna Chajka, żona Lejzora Izraelowicza Jaworowskiego, 1852, APŁ z. 169, syg. 41; Peszka Jenta Wolfowna Chajka, żona Szlomy Eliaszowicza Chajka, 1854, APŁ z. 169, syg. 45; Sora Leja, córka Szlomy Eliaszowicza Chajka, 1854, APŁ z. 169, syg. 45, nazwisko utworzone od żyd. im. Chaja, Chajka (za: AŻP s. 61).

(CHARCHOWSKI) Forma żeńska: Mysława Teofila Elżbieta Charchowska 1833, KAUŁ 185; może nazwisko utworzone od chachać, charkać ‘chrząkać, charkać’ lub charchować ‘szukać’ (za: SEM cz. 1., s. 28) formantem -(ow)ski.

CHARKOWSKI: Grzegorz Charkowski 1728, LBŁ 590; Krzysztof Charkowski 1745, LBŁ 334; Albert Charkowski 1753, LMŁ 1738; Krzysztof Charkowski 1754, LMŁ 1836; Sebastian Charkowski 1758, LMŁ 2230; nazwisko utworzone od ap. charkot (za: NP1, s. 73) formantem -owski.

Forma żeńska: Marianna Charkowska 1739, LBŁ 224; Marianna Charkowska 1754, LML 1840; Marianna Charkowska 1768, KAUŁ 926.

CHARŁAK: Dawid Mortkowicz Charłak krawiec 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone może od cherlać ‘chorować’, gw. cherla ‘słabowity’ (por. NP1, s. 75) formantem -ak.

(CHARYTAŃSKI) Forma żeńska: Honorata Charytańska 1887, KOPŁ 208; nazwisko utworzone od formy im. Charyton, z grec. ‘wdzięk, uroda, łaska’ (za: SEM cz. 2., s. 25) formantem -(ań)ski.

CHAZYCH: Jan Chazych Sukiennik w Łomży zamieszkały, 1829, KAUŁ 154; może nazwisko utworzone od stp. hazuka ‘rodzaj szaty’ (por. NP1, s. 300).

CHEŁCHOWSKI: Mikołaj Chełchowski 1728, LBŁ 646; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Chyłkowo, dziś Chełkowo, leszcz., gm. Śmigiel (za: SEM cz. 3., s. 21).

CHEŁMICKI: Antoni Chełmicki 1788, KACŁc 812; Józef Chełmicki 1790, KACŁc 1041; Stanisław Chełmicki 1797, KACŁc 1924; Antoni Chełmicki asesor prefektury w Łomży 1809, KAUŁ 284; 1810, KAZŁ 404; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Chełmica Duża i Mała, włoc., gm. Szpetal Górny (za: SEM cz. 3., s. 21) formantem -ki.

Forma żeńska: Agnieszka Chełmicka 1785, KACŁc 428; Anna Chełmicka 1819, KAZŁc 30.

CHEŁMIŃSKI: Antoni Chełmiński 1792, KACŁ 1309; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Chełmno, Chełm, pozn., gm. Pniewy (za: SEM cz. 3., s. 21) formantem -ski.

Forma żeńska: Anastazja Chełminska 1787, KACŁc 645; Marianna Chełmińska 1782, KACŁc 145.

CHEŁPA: Tadeusz Chełpa 1626, LBŁ 97; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. chełpa ‘chluba, chełpienie się, przechwalanie, przechwałka’ (za: SW I., s. 146).

CHERUBIN: Antoni Cherubin 1878, KOPŁ 313; nazwisko utworzone od ap. cherubin ‘anioł należący do najwyższego chóru anielskiego’, niekiedy zapelatywizowane im. anioła (za: SEM cz. 1., s. 29).

CHĘTNIK: Tomasz Chętnik 1781, KACŁ 118; nazwisko utworzone od ap. chęć ‘chęć, smak’(za: SEM cz. 1., s. 29) formantem -nik.

CHIRURGUS, CHIRURGI, CHIRURGO: Tomasz Chirurgus 1613 B, LBŁ 43; Marcin i Elżbieta, dzieci illegitimo Danielis Chirurgi et Maria Hornikowa 1614, LBŁ 170; Agnieszka Chirurgus 1637, LBŁ 1319; Laurenty Chirurgi 1638, LBŁ 72; Anna Chirurgo 1659, LBŁ 3349; nazwisko utworzone od łac. ap. chirurgus ‘cyrulik, felczer, balwierz’ (za: NMK s. 84).

(CHLEB) Forma żeńska: Maria Chlebowa 1896, nazwisko utworzone od ap. chleb formantem -owa.

CHLEBICKI: Jan Chlebicki 1652, LBŁ 2791; nazwisko utworzone od ap. chlebica ‘duży bochen chleba’ (za: NP1, s. 76).

CHLEWICKI: Jan Chlewicki 1752, LMŁ 1677; Adam Chlewicki 1783, KACŁ 280; Jan Chlewicki 1785, KACŁ 473;Stanisław Chlewicki 1792, KACŁ 1325; Łukasz Chlewicki 1796, KACŁ 1850; Mateusz Chlewicki gospodarz 1810, KAUŁ 313; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Chlewiska, rad., gm. Chlewiska (za: SEM cz. 3., s. 22) formantem -cki.

Forma żeńska: Marianna Chlewicka 1728, LBŁ 647; Zuzanna Chlewicka 1729, LBŁ 63; Antonina Chlewicka 1733, LBŁ 357; Anna Chlewicka 1740, LBŁ 74; Barbara Chlewicka 1751, LMŁ 1607; Anna Łucja Chlewicka 1787, KACŁ 751; Agata Dorota Chlewicka 1790, KACŁ 1014; Anna Chlewicka 1794, KACŁ 1591; Agata Chlewicka 1810, KAŚŁ 17; Maryanna Chlewicka 1810, KAUŁ 313; Maryanna Chlewicka 1811, KAZŁ 2.

CHLUDZI(E)ŃSKI: Bartłomiej Chludzinski 1754, LBŁc 1046; Grzegorz Chludzenski 1757, LBŁ 1281; Franciszek Chludzienski 1760, KAUŁc 198; Józef Chludzieński 1781, KACŁc 35; Stanisław Chludzieński1783, KACŁc 267; Józef Chludziński 1785, KACŁc 445; Andrzej Chludzinski 1787, KACŁ 742; Stanisław Chludzienski1788, KACŁc 871; Grzegorz Chludzieński1790, KACŁc 1026; Jan Chludziński1791, KACŁc 1194; Adam Chludziński1794, KACŁc 1656; Jan Chludziński 1794, KAUŁc 543; Franciszek Chludziński1796, KACŁc 1816; Antoni Chludzinski1797, KACŁ 1950; Franciszek Chludziński 1809, KAUŁc 212; Józef Chludzieński włościanin 1809, KAŚŁc 31; Jan Chludziński 1809, KAUŁc 212; 1810, KAZŁc 257; Antoni Chludziński 1819, KAZŁc 83; Jozef Chludziński, włoscian rolnik… w Łomżycy zamieszkały, 1829, KAUŁ 161; 2) Antoni Chludzienski,  włoscianin rolnik… w Łomżycy zamieszkały 1830, KAUŁ 43; Antoni Chludziński 1866, KAZŁ 16; Stefan Chludziński 1867, KAZŁ 107; Roch Chludziński gospodarz 1868, KAZŁc 135; Floryan Chludziński 1876, KAŚŁc 35; Ludwik Chludzieński 1878, KOPŁ 290; nazwisko utworzone od n. m. Chludnie łomż., gm. Mały Płock (za: NP1, s. 77) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Chludzieńska 1758, LBŁ 1367; Katarzyna Chludzenska 1762, KAUŁ 317; Rozalia Chludzinska1787, KACŁc 716; Agnieszka Chludzińska1791, KACŁc 1157; Konstancja Marianna Chludzińska 1793, KACŁc 1495; Tekla Chludzińska 1810, KAZŁc 429; Maryanna Chudzińska 1814, KAZŁc 9; Katarzyna Chludzińska 1815, KAZŁc 116; Anna Chludzińska 1820, KAZŁc 53; Maryanna Chudzińska 1869, KAŚŁ 50; Janina Chludzińska 1870, KAŚŁ 14; Marianna Chludzińska 1870, KAŚŁc 8; Seweryna Chludzińska 1876, WPRŁ 138; Franciszka Chludzińska 1878, KOPŁ 51; Anna Chludzińska 1887, KOPŁc 233.

CHMARKA: Andrzej Chmarka 1643, LBŁ 2039; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. chmara ‘obłok, ćma, tłum’; także ros. dial. ‘ponury człowiek’; też n. herbowa Chmara (za: SEM cz. 6., s. 9) formantem -ka.

(CHMARZYŃSKI) Forma żeńska: Barbara Salomea Chmarzyńska 1833, KAUŁ 98; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. chmara ‘tłum, obłok’ (NP1, s. 77) formantem -(yń)ski.

CHMIELE(W)SKI: Paweł Chmielewski 1697, LBŁ 135; Bartłomiej Chmielewski zwany Skorupa 1700, KAŚŁ 220; Zenon Chmielewski 1702, LBŁ 563; Franciszek Chmielewski 1703, LBŁ 706; Chmielewski Stary 1704, LMŁ 163; Roch Chmielewski 1712, LBŁ 1378; Roch Chmielewski 1734, LBŁ 88; Laurenty Chmielewski dictum Skorupiak 1739, LBŁ 64; Michał Chmielewski 1808, KAŚŁ 4; Michał Chmieleski hyrurg w Łomży 1810, KAZŁ 431; Franciszek Chmielewski 1811, KAZŁ 480; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Chmielewo, dziś Chmielew, rad., gm. Magnuszew (za: SEM cz. 3., s. 22) formantem -ski, też od n. m. Chmielew w pow. węgrow., Chmielewo w pow. łomż., oborn., płock. lub od n. os. Chmiel z (za: NMK s. 85) formantem -(ew)ski.

Forma żeńska: Chmielewska uboga 1721, LMŁ 369; Marcjanna Chmeleska 1760, LMŁ 2316; Zofia Chmielewska1781, KACŁ 36; Maryanna Magdalena Chmielewska 1832, KAUŁc 73; Marianna Chmielewska 1878, KOPŁ 55.

CHMURA: Paweł Chmura 1639, LBŁ 1514; Baltazar Chmura 1646, LBŁ 2249; Łukasz Chmura 1651, LBŁ 2730; nazwisko utworzone od ap. chmura ‘mgła’ (za: SEM cz. 1., s. 30).

CHMURZYŃSKI: Walenty Chmurzyński 1810, KAUŁ 313; nazwisko utworzone od por. Chmura (por. NP1, s. 78) formantem -yński.

CHOCISZEWSKI: Wincenty Chociszewski 1875, KAŚŁ 69; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Chocieszewo, dziś Chociszewo, pozn., gm. Skoki; Chociszew, łódz., gm. Parzęczew (za: SEM cz. 3., s. 22-23) formantem -ski.

(CHOĆKO) Forma żeńska: Eufrozyna Choćkowa 1696, KAŚŁ 177; nazwisko utworzone od gw. ap. chodźba ‘sień, korytarz’ (za: NP1, s. 79).

CHODKIEWICZ: Feliks Chodkiewicz 1864, KAZŁ 105; Julianna Chodkiewicz służąca 1876, KAŚŁ 49; nazwisko utworzone od im. Teodor, wsł. Chodor, cerk. Fiodor (za: SHNO, t. 1., s. 52), od wsł. Chod, Chod-ko (za: SEM cz. 2., s. 127) formantem -ewicz.

(CHODNICKI) Forma żeńska: Walerya Chodnicka 1865, KAZŁ 271; Michalina Chodnicka 1869, KAZŁ 226; nazwisko utworzone od n. m. Chodnowice (za: NP1, s. 79).

CHODŹKO: Tyburc Chodźko 1896, KS; por. Choćko.

CHOINKA: Franciszek Choinka 1879, KOPB 125; nazwisko utworzone od ap. choinka ‘wiązka gałęzi’ (za: NP1, s. 80).

CHOIŃSKI: Albert Choinski 1627, LBŁ 318; Stanisław Choinsky 1631, LBŁ 681; Mateusz Kazimierz Choiński 1739, LBŁ 211; Szymon Choiński 1741, LBŁ 37; Ignacy Choiński 1749, LBŁ 562; Paweł Choiński gospodarz 1864, KAZŁ 73; Leonard Choiński żołnierz czasowo urlopowany 1868, KAZŁ 202; Piotr Choiński żołnierz rezerwy 1869, KAZŁ 87; nazwisko utworzone od n. m. Chojno (za: SHNO, t. 1., s. 53) formantem -ski.

Forma żeńska: Magdalena Choińska 1738, LBŁ 160; Anna Choińska 1740, LBŁ 309; Krystyna Choińska 1745, LBŁ 333; Agnieszka Choinska 1796, KACŁc 1729; Franciszka Choińska 1876, WPRŁ 27.

CHOJCZAK: Świętosław Choyczak 1752, LMS 1674; nazwisko utworzone od ap. chojca ‘choina’ Chojka (za: NP1, s. 80) formantem -ak.

CHOJECKI: Augustyn Choieczki 1650, LBŁ 2616; nazwisko utorzone od n. m. Choja (za: SHNO t. 1., s. 53) formantem -cki.

Forma żeńska: Małgorzata Choieczka 1637, LBŁ 1359.

CHOJKA: Małgorzata Choika 1610, MBŁc 554; Jan Choyka 1658, LBŁc 3283; Zofia Choyka 1688, LBŁc 1937; Anna Choyka 1689, LBŁc 1095; Krzysztof Choyka 1689, LBŁc 1082; Bartłomiej Choyka 1697, LBŁ 144; Jan Choyka 1698, LBŁc 206; Marcin Hoyka 1703, LBŁc 717, Michał Choika 1714, LBŁc 1454; Adam Choyka 1719, LBŁ 120; Agnieszka Hoyka 1720, LBŁ 123; Józef Choyka 1723, LBŁc 274; Adam Choika 1724, LBŁ 354; Jan Choyka 1724, LBŁ 350; Jakub Choika 1726, LBS 493; Marianna Choika 1726, LBŁ 496; Stanisław Choyka 1728, LBŁc 609; Tekla Choika 1728, LBS 630; Marianna Choika 1731, LBŁ 205; Wit Choyka 1732, LBŁ 263; Jan Choyka 1733, LBŁc 336; Paweł Choyka 1733, LBŁc 361; Prakseda Choyka 1733, LBŁ 370; Jakub Choyka 1735, LBŁ 518; Petronela Choyka 1736, LBŁc 35; Franciszka Choyka 1737, LBŁ 134; Andrzeia Choyki dziecię 1739, LMŁ 839; Tomasza Choyki dziecię 1739, LMŁ 847; Andrzeia Choyki dziecię 1741, LMŁ 945; Krzysztof Choyka 1742, LMŁ 1021; Jan Nepomucen Choyka 1743, LBŁ 135; Tomasz Choyka 1743, LMS 1057; Stanisław Choyka 1747, LMŁ 1326; Adam Choyka 1748, LML 1364; Rozalia Choyka 1748, LBŁ 530; Szymon Choyka 1748, LMS 1413; Rozalia Choyka 1749, LMŁ 1463; Jadwiga Choyka 1751, LBŁ 812; Franciszka Choyka 1752, LML 1720; Stanisław Choyka 1752, LBS 908; Walenty Choyka 1752, LMŁ 1666; Ignacy Choyka 1754, LMŁ 1825; Marianna Choyka 1754, LBŁ 1021; Marianna Choyka 1754, LMŁ 1833; Marianna Choyka 1754, LMŁ 1842; Wincenty Choyka 1755, LBŁ 1113; Barbara Choyka 1756, LBŁ 1254; Anna Zofia Choyka 1758, LBŁ 1363; Marianna Choyka 1758, LMŁ 2227; Michał Choyka 1759, LMS 2295; Katarzyna Choyko 1781, KACS 46; Jan Nepomucen Choyko 1784, KACŁc 333; Antoni Choyko 1788, KACS 811; Aniela Choyko 1792, KACS 1376; Stanisław Kostka Choyko 1793, KACŁc 1496; Katarzyna Choyko 1796, KACŁ 1807; Jan Choyka mayster kunsztu kuśnierskiego 1810, KAŚŁ 13; Zuzanna Choyka 1811, KAZŁ 41; Szmul Sendrowicz Choyka szkolnik 1827, APŁ z. 169; Piotr Choyka, sługa koscielny  w Łomży zamieszkały, 1829, KAUŁ 155; Franciszek Chojka wyrobnik 1865, KAZŁ 28; Tomasz Chojka 1865, KAZŁ 239; nazwisko utworzone od ap. choina, chojna ‘gałęzie szpilkowe’, chojnik ‘las sosnowy’ (za: SEM cz. 1., s. 31).

Forma żeńska: Regina Choycianka 1729, LBS 5; Anastazja Choyczyna 1754, LMŁ 1812; Maryanna Choyczanka 1819, KAŚŁ 27.

CHOJNECKI: Leonard Chojnecki żołnierz czasowo urlopowany 1868, KAZŁ 202; nazwisko utworzone od n. os. Chojak ‘mieszkaniec wsi Chojno’ w pow. kal.., par. Iwanowice (za: NMK s. 86); od n. m. Chojno w pow. rypiń., kal., Chojna w pow. Wągrowic., też od n. m. Maz. Chojnata, skiern., gm. Kowiesy (za: SEM cz. 3., s. 23) formantem -cki.

CHOJNICKI: Stanisław Chojnicki 1887, KOPŁ 290; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Chojnica, gorz., gm. Bierzwnik (za: SEM cz. 3., s. 23) formantem -cki.

CHOJNOWSKI, CHOYNOWSKI: Stanisław Choynowski 1613, MBŁ 1221; Józef Ignacy Choynowski 1788, KACŁ 838; Andrzej Choynowski gospodarz 1810, KAŚŁ 83; Antoni Choynowski w świecie gdzieś woiażuiący wyrobnik 1810, KAUS 355; Woyciech Choynowski 1811, KAZS 490; Wincenty Choinowski, Obywatel…w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 191; Wojciech Chojnowski 1868, KAŚŁ 27; Stanisław Chojnowski 1870, KAŚŁ 51; Grzegorz Chojnowski 1871, KAŚS 29; Kacper Franciszek Chojnowski tokarz 1875, KAŚŁ 1; Michał Chojnowski wyrobnik 1875, KAŚŁ 47; Jakub Chojnowski 1876, WPRŁ 157; Daniel Chojnowski 1878, KOPŁ 255; Feliks Chojnowski 1878, KOPŁ 237; Piotr Chojnowski 1887, KOPŁ 219; Wacław Chojnowski 1887, KOPŁ 201; Feliks Chojnowski 1896, KS 303; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Chojnowo, łomż., gm. Szczuczyn; Krpłd. Chojno, dziś Stare, Nowe Chojno, chełm., gm. Siedliszcze (za: SEM cz. 3., s. 23) formantem -ski.

Forma żeńska: Apolonia z Modzelewskich Choynowska 1810, KAUS 355; Łucya Maryanna Choynowska 1814, KAZŁ 79; Maryanna Choynowska 1820, KAZŁ 134; Bogumiła Chojnowska wyrobnica 1864, KAZŁ 142; Maryanna Chojnowska 1864, KAZŁ 220; Łucja Chojnowska 1868, KAŚŁ 46; Teofila Chojnowska 1868, KAŚŁ 9; Rozalia Chojnowska 1874, KAŚŁ 51; Karolina Chojnowska 1896, KS.

CHOLEWA: Stanislaus Cholewa 1446, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone
od cholewa ‘okrycie nogi’ (za: SEM cz. 1., s. 31), też od rodowej n. m. Cholewy w pow. płońskim, Cholewowie herbu Cholewa ze wsi Cholewy w ziemi łomżyńskiej
(za: SEM cz. 6., s. 9).

CHOLEWICKI: Albert Cholewicski 1619, LBŁ 1070; nazwisko utworzone od por. Cholewa.

CHOLEWIŃSKI: Mateusz Cholewinski 1668, LBŁ 42; Leon Cholewiński 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Cholewa.

CHOLEWSKI: Marcin Cholewski 1615, LBŁ 240; Stanisław Cholewski 1626, LBŁ 113; Baltazar Cholewski 1640, LBŁ 1737; Mateusz Cholewski 1644, LBŁ 2063; Albert Cholewski 1652, LBŁ 2762; Marcin Cholewski 1657, LBŁ 3201; nazwisko utworzone od por. Cholewa.

CHOMĘTOWSKI: Ignacy Chomętowski 1636, LBŁ 1264; Albet Chomętowski 1642, LBŁ 1883; Piotr Chomętowski 1644, LBŁ 2061; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Chomęcice, pozn., gm. Komorniki; Młp. Chomętów, dziś Chomentówek, kiel., gm. Chmielnik; Chomętów, dziś Chomentów, kiel., gm. Sobków; Maz. Chomętowo, płoc., gm. Radzanowo (za: SEM cz. 3., s. 23) formantem -ski.

Forma żeńska: Jadwiga Chometowska 1608, MBŁ 146; Małgorzata Chomatowska 1612, MBŁ 1021; Dorota Chomętowska 1613 B, LBŁ 50; Agnieszka Chomętowska 1638, LBŁ 1490; Jadwiga Chomętowska 1640, LBŁ 1710; Agnieszka Chomętowska 1647, LBŁ 2322; Dorota Chomętowska 1648, LBŁ 2426; Antonina Chomentowska 1748, LBŁ 503.

CHOMIŃSKI: Albert Chominsky 1621, LBŁ 1453; nazwisko utworzone od ap. chomik ‘gatunek gryzonia’(za: NP2, s. 612) formantem -iński.

CHOROMAŃSKI: Jakub Choromański 1541, GM, 373; Stanisław Choromański 1629, LBŁ 617; nazwisko utworzone od n. m. Choromany ostroł., gm. Troszyn, ostroł. (za: NP1, s. 82).

Forma żeńska: Anna Choromanska 1628, LBŁ 371.

CHOŚCIK: Anna Chościk 1601, LBŁ 292; nazwisko utworzone od ap. chościk ‘n. rośliny’ (za: SEM cz. 1., s. 32).

CHOYCZYŃSKI: Szymon Choyczyński 1815, KAZŁc 107; nazwisko utworzone od por. Chojka.

(CHRANOWSKI) Forma żeńska: Elżbieta Chranowska 1647, LBŁ 2397; nazwisko utworzone od chronić ‘chować, strzec’ (NP1, s. 84) formantem -owski.

CHRAPOWICKI: Antoni Chrapowicki 1814, KAZŁ 76; Woyciech Chrapowicki 1820, KAZŁ 65; nazwisko utworzone od n. m. Chrapowice Kresy Wsch. (za: NP1, s. 83).

CHROSTOWSKI: Valentinus Chrostowski d. Stanislai Grodziczki succamerarii terrae[8] Lomzensis 1568, RTA s. 216; 1569, RTA s. 247; Piotr Chrostowski 1723, LBS 283; Stefan Chrostowski syn Mikołaja mieszczanin miasta Łomży 1900, AMPśT 16; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Chrostowo, łomż., gm. Jedwabne; Chrostowo, ostroł., gm. Troszyn; Chrostowo Wielkie, ciech., gm. Czernice Borowe (za: SEM cz. 3., s. 24) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Chrostowska 1872, KAŚŁ 50; Antonina Chrostowska 1874, KAŚŁc 27; Natalia Chrostowska córka Franciszka panna mieszczanka miasta Łomży 1900, AUPśT 2.

CHRYCZAK: Magdalena Chryczak 1703, LBŁc 685; nazwisko utworzone od im. Grzegorz ‘gorliwy, czuwający’; na Kresach Wsch. formy Hrehory, Hryhory (za: NP1, s. 279) formantem -ak.

CHRYCZAN: Ignacy Chryczan 1786, KACŁ 538; nazwisko utworzone od por. Chryczak formantem -an.

CHRYK: Marianna Chryk 1791, KACŁc 1253; nazwisko utworzone od por. Chryczak.

CHRYSTOWSKI: Karol Chrystowski urzędnik Izby Kontroli w Łomży 1873, KAŚŁ 77; może nazwisko utworzone od im. typu Krzysztof, Krystyn (za: NP1, s. 83) formantem -owski.

CHRZAN: Albert Chrzan 1610, MBŁ 511; Anna Chrzan 1614, LBŁ 107; Grzegorz Chrzan 1617, LBŁ 665; nazwisko utworzone od ap. chrzan, m.in. ‘człowiek niemiły’ (za: NMK s. 88).

CHRZANIK: Zofia Chrzanik 1608, MBŁ 80; nazwisko utworzone od por. Chrzan formantem -ik.

CHRZANECKI: Walentyn Chrzanecki 1887, KOPŁ 240; nazwisko utworzone od por. Chrzan formantem -cki.

CHRZANO(W)SKI: Albert Chrzanowski 1676, LBŁ 467; Laurenty Chrzanowski Braxator[9] 1742, LMŁ 963; Antoni Chrzanoski 1831, KAUŁ 91; Władysław Konstanty Chrzanowski 1832, KAUŁ 114; Adam Chrzanowski żołnierz dymisjonowany 1863, KAZŁ 168; Floryan Chrzanowski 1866, KAZŁ 61; Jan Chrzanowski żołnierz urlopowany 1866, KAZŁ 175; Aleksander Chrzanowski 1869, KAŚŁ 26; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Chrzanowo, dziś Chrzanów, część wsi Kuczków, kal., gm. Pleszew; Młp. Chrzanów, kiel., gm. Pacanów; miasto w kat.; Maz. Chrzanowo, ostroł., gm. Szelków (za: SEM cz. 3., s. 25) formantem -owski.

Forma żeńska: Zofia Chrzanowska 1692, KAŚŁ104; Elżbieta Konstancja Chrzanowska 1831, KAUŁ 83; Ewa Chrzanowska 1872, KAŚŁ 45.

CHUDZI(E)ŃSKI: Jakub Chudzinski 1660, LBŁ 3428; Franciszek Chudzienski wyrobnik 1810, KAZŁ 307; nazwisko utworzone od gw. chudziec (za: NP1, s. 87) formantem -eński.

Forma żeńska: Marianna Chudzińska 1887, KOPŁc 273.

(CHUDY) Forma żeńska: Ewa Chudzina 1689, KAŚŁc 51; nazwisko utworzone od chudy, chudoba ‘ chudość, ubóstwo’ (za: SEM cz. 1., s. 33).

(CHYLIŃSKI) Forma żeńska: Helena Antonina Chylińska 1875, KAŚŁ 50; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Chylino, koniń., gm. Władysławów; Maz. Chyliny, łomż., gm. Jedwabne; Chylino w pow. płockim lub n. os. Chył, Chyła (za: NMK s. 90) formantem -ski.

CIBOREK: Kacper Ciborek 1613, MBŁ 1154; nazwisko utworzone od im. Czści-bor, z psł. čьstiti ‘okazywać cześć, poważanie, szacunek’, a także psł. čьstь ‘honor, dobre imię, cnota, zaszczyt’; ‘odgadywać, wróżyć, otaczać czcią, poważać’ (za: SEM cz. 1., s. 45).

CIBOROWSKI: Walenty Ciborowski 1650, LBŁ 2568; Jakub Ciborowski 1654, LBŁ 2890; Grzegorz Ciborowski gospodarz 1868, KAZŁ 277; nazwisko utworzone od n. m. Cibory, np. łomż., gm. Zawady (za: SHNO t. 1, s. 59) formantem -owski.

Forma żeńska: Paulina Ciborowska 1875, KAŚŁ 24.

CICHLIK: Laurenty Cichlik 1611, MBŁ 835; nazwisko utworzone od cichy (za: NP1, s. 93) formantem (-l)+ik.

CICHOCKI: Mateusz Cichocki 1691, LBŁ 1214; Andrzej Cichocki 1693, LBŁ 1366; Jan Cichocki 1686, KAŚŁ 13; Woyciech Cichocki mayster kunsztu szefcowskiego 1809, KAUŁ 247; nazwisko utworzone od n. os. Ciechota (za: NMB s. 85); Ciecho- < těcha ‘uciecha, pociecha’; těšiti ‘cieszyć’ (za: SEM cz. 1., s. 35).

Forma żeńska: Marianna Cichocka 1685, LBŁ 892; Cichocka Stara dała ogródek mały do wioski idący 1728, LMŁc 427.

CIECIERSKI: Andrzey Ciecierski mayster kunsztu ciesielskiego 1811, KAZŁ 466; Franciszek Ciecierski uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; Mateusz Ciecierski wyrobnik 1868, KAZŁ 216; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Cieciersko, dziś Cieciersk, ciech., gm. Raciąż; Śl. Ciecierzyn, opol., gm. Byczyna (za: SEM cz. 3, s. 27) lub od n. heraldycznej Ciecierza od cietrzewia ‘samica cietrzewia’ (za: NMK s. 91) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Ciecierska 1753, LBŁ 953; Scholastyka Marianna Ciecierska 1793, KACŁ 1416.

CIECHANOWICZ: Petronela Ciechanowicz 1797, KACŁ 1968; reb Chaim Ciechanowicz „kupiec handlujący farbami, podarował farbę na budowę synagogi, l. 70-80 XIX w., KPŁGŻ, s. 39 (maszynopis); może nazwisko utworzone od n. m. Maz. Ciechanów; Ciechanowiec woj. podlas., też od n. os. Ciechan (za: SHNO t. 1., s. 60) formantem -owicz.

CIECHANOWIEC: Leyba Abramowicz Ciechanowiec handlarz wiktuałow 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Ciechanowiec.

CIECHANOWSKI: Michał Ciechanowski 1447, ŁT I 547; nazwisko utworzone formantem -owski od por. Ciechanowicz (za: SEM cz. 3., s. 27).

CICHOWSKI: Mateusz Cichowski 1619, LBŁ 1156; nazwisko utworzone od n. os. Cichy lub n. m. Cichowo w pow. kościań., Cichów w pow. kolsk. (za: NMK, s. 91); też od Cichowo, Maz. ostroł., gm. Krzynowłoga Mała; Cichawa, Mpł. krak., gm. Gdów (za: SEM cz. 3., s. 26) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Cichowska 1656, LBŁ 3083.

(CICHY) Forma żeńska: Elżbieta Cicha 1654, LBŁ 2906; nazwisko utworzone od cichy (za: SEM cz. 1., s. 35).

CIELECKI: Laurenty Cielecki 1750, LBŁc 691; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Cielcza, kal., gm. Jarocin; Cielce, sier., gm. Warta (za: SEM cz. 3, s. 27).

CIELOCIK: Mateusz Cielocik 1698, LBŁ 227; może nazwisko utworzone od ap. cielę formantem -ik.

CIEMIERZYŃSKI: Walenty Ciemierzyński 1783, KACŁ 213; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Czemierzyńce (za: SEM cz. 3., s. 30) formantem -ski.

CIEMIĘGA: Laurenty Ciemięga 1613, MBŁ 1273; nazwisko utworzone od ap. ciemięga ‘1. suszenie mózgu, mozół; 2. owad skrzydlaty; 3. człowiek ociężały, nieczynny, do niczego, gbur, domator, nieokrzesany; 4. żmudnik, nudziarz, który drugich bez potrzeby kłopoce’ (za: SW I, s. 166-167).

CIERKA: Marianna Cierka 1698, LBŁ 184; nazwisko utworzone od cierać ‘trzeć’, cierkać ‘ćwierkać’ (za: SHNO t. 1., s. 61) formantem -ka.

CIESIELSKI: Moszk Osieiowicz Ciesielski handlarz ryb 1834, 1840 APŁ z. 169; Antoni Ciesielski 1867, KAZŁ 123; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Cieśle, sier., gm. Pątnów; Maz. Cieśle, warsz., gm.Tarczyn; płoc., gm. Drobin (za: SEM cz. 3., s. 27) lub cieśla (za: NMK s. 92) formantem -ski.

CIESZKIEWICZ: Michał Cieszkiewicz 1655, LBŁ 2987; nazwisko utworzone od im. złożonego typu Cieszybor, Cieszymir, lub od cieszyć (za: NP1, s. 97) formantem (-kie)+wicz.

CIESZKOWSKI: Ignacy Cieszkowski 1831, KAUŁ 109; Władysław Grzegorz Cieszkowski 1833, KAUŁ 47; Michał Cieszkowski posługacz przy poczcie w Łomży 1839, KUŁ 49; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Cieszkowo, dziś Ciężków, sier., gm. Poddębice; Krpłd. Cieszkowice, (za: SEM cz. 3., s. 27) formantem -ski.

CIEŚLA: Barbara Ciesla 1612, MBŁ 1127; Regina i Zofia Ciesla 1642, LBŁ 1867; Paweł Ciesla 1645, LBŁ 2160; Agnieszka Ciesla 1646, LBŁ 2254; Adam Ciesla Chudy 1651, LBŁ 2699; Jadwiga Ciesla 1652, LBŁ 2815; Elżbieta Ciesla 1654, LBŁ 2918; Marcin Ciesla 1658, LBŁ 3271; Marcin Ciesla 1658, LBŁ 3269; Grzegorz Ciesla 1682, LBŁ 762; Anastazja Cieśla 1756, LBŁ 1188; nazwisko utworzone od ap. cieśla cieślica ‘siekiera ciesielska’ (za: SEM 1., s. 37).

CIEŚLAK: Moszk Osiejowicz Cieślak rybak 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Cieśla formantem -ak.

CIEŚLEWSKI: Michał Cieślewski obywatel z Łomży 1834, KUŁ 169; Feliks Cieślewski 1896, KS 384; nazwisko utworzone od por. Cieślak formantem -ewski.

CIEŚLIK: Mateusz Cieslik 1615, LBŁ 352; Stanisław Cieslik 1654, LBŁ 2910; Kazimierz Cieślik 1830, KAUŁ 36; Antoni Cieślik, wyrobnik…w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 36; Katarzyna z Lukaszeskich, żona  Antoniego Cieślika, 1830, KAUŁ 36; Ludwik Cieślik 1867, KAZŁc 136; Magdalena Cieślik 1868, KAZŁ 138; nazwisko utworzone od por. Cieśla formantem -ik.

CIEŚLIKOWSKI: Teofil Tomasz Cieślikowski 1832, KAUŁ 134; Antoni Cieślikowski Szynkarz 1838, KUŁ 156; nazwisko utworzone od por. Cieślik formantem -owski.

CIEŚLO(W)SKI: Felicja Cieśloski 1797, KACŁ 1947; Błażej Cieślowski 1808, KAZŁ 29; Michał Cieślowski gancarz 1809, KAUŁ 201; Woyciech Cieślowski 1809, KAUŁ 201; Felix Paweł Cieślowski 1832, KAUŁ 53; Michał Cieśloski obywatel z Łomży 1836, KUŁ 232; Jan Cieślowski gospodarz 1840, KUŁ 5; 1843, KUŁ 89; Jan Cieślowski Obywatel 1840, KUŁ 200; Adam Cieślowski 1864, KAZŁ 24; nazwisko utworzone od por. Cieślak formantem -owski.

Forma żeńska: Antonina Cieślowska 1809, KAUŁ 201; Maryanna Cieślowska 1809, KAŚŁ 43; Franciszka Cieślowska 1842, WMZŁ 123; Małgorzata Cieślowska gospodyni 1867, KAZŁ 190.

CIEŚLUK: Antoni Cieśluk Szynkarz 1840, KUŁ 60; Abram Cieśluk 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Cieślak formantem -uk.

CIĘŻKI: Paulus Cyeski de Lomza 1555, RTA s. 69; Paulus Cyeski de Lomza 1560, RTA s. 169; Paulus Cyęski de Lomza 1560, RTA s. 498; Marco Cyeski de Lomza 1561, RTA s. 580; Paulus Cyenski de Lomza 1561, RTA s. 580; Paulus Czięski de Lomza 1569, RTA s. 255; nazwisko utworzone od ciężki (za: SEM cz. 1., s. 37).

CIMBONIS: Jan Cimbonis 1468, ŁT II 534; nazwisko lit. utworzone
od n. błr. Cim-ba łac. końcówką -onis, derywatu im. Cim (Cim-ka < Cimoch < Timochvéj) (za: SEM cz. 7., s. 23).

CIMOCH: Adam Cimoch 1876, WPRŁ 159; nazwisko utworzone od im. błr. Cimoch, cerk. Timofiej (za: SHNO t. 1., s. 61).

(CIMOCHOWSKI) Forma żeńska: Aleksandra Cimochowska córka kancelisty 1842, WMZŁ 112; nazwisko utworzone od por. Cimoch formantem -owski.

CINGARI: Marcin Cingari 1651, LBŁ 2659; Agnieszka Cingari 1640, LBŁ 1631; może nazwisko utworzone od por. Cingulator.

CINGULATOR: Kacper Cingulatoris 1619, LBŁ 1201; nazwisko utworzone od łac. ap. cingulum ‘pasek, pendent, popręg’; cingulator, cingulatoris ‘paśnik’ (za: SEM cz. 7., s. 55).

CIOK: Barbara Ciok 1793, KACŁ 1509; nazwisko utworzone od ciokać ‘cmoknąć’ (za: SEM cz. 1, s. 37) lub gw. ciokać, czokać ‘głaskać’ (por. NP1, s. 98).

CIOŁKOWICZ: Stefan Ciołkowicz1611, MBŁ 914; nazwisko utworzone od ap. ciołek ‘byczek’ (za: SEM cz. 1., s. 37).

CIOŁKOWSKI: Józef Ciołkowski uczestnik powstania styczniowego 1863; Jan Ciołkowski 1868, KAŚŁ 6; Jan Ciołkowski kowal 1869, KAZŁ 30; nazwisko herbowe utworzone od Ciołek, łac. ap. taurus ‘byk, wół’ (za: SEM cz. 6, s. 10); od n. m. Ciołkowa, Ciołków, Ciołki (por. NP1, s. 99) formantem -owski.

Forma żeńska: Ewa Ciołkowska wyrobnica 1863, KAZŁ 155.

CIORKUS: Krystyan Ciorkus cieśla z Łomży 1836, KUŁ 215; może nazwisko utworzone od gw. cierać ‘trzeć, wycierać’ (za: NP1, s. 96) formantem (-k)+us.

CIUŃSKI: Piotr Ciuński 1841, KUŁ 33; nazwisko utworzone od ciunąć ‘usunąć’, gw. ‘dać czegoś mało, niechętnie’ (NP1, s. 101) formantem -ski.

CISSTY: Andrzej Cissty filius advocati Łomzenzis 1611, MBŁ 868; nazwisko utworzone od czysty (za: SEM cz. 1., s. 47).

CISZEWSKI, CIESZEWSKI: Szymon Cieszewski 1793, KACŁ 1490; Szymon Ciszewski 1866, KAZŁ 131; nazwisko utworzone od n. m. Ciszewo, Ciszowice (za: NP1, s. 100) formantem -ski.

Forma żeńska: Maryanna Ciszewska 1866, KAZŁ 301.

CITKO: Jakub Citko syn Antoniego mieszkaniec miasta Łomży 1887, AZŁS 3; nazwisko utworzone od błr. im. Citko cerk. Tit (za: SHNO 1., s. 62).

(CIUCHNICKI) Forma żeńska: Helena Ciuchnicka 1866, KAZŁ 279; nazwisko utworzone od gw. ap. czuchna ‘kobieta nieporadna, powolna’ (za: NP1, s. 117) formantem (-n)+icki.

CONSTANCIK: Piotr Constancik 1612, MBŁ 1019; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Konstanty, łac. Constantinus, to od constans ‘silnie stojący, stały’ (za: SEM cz. 2., s. 72) formantem -ik.

CORTA: Mikołaj Corta 1616, LBŁ 614; może: Certa nazwisko utworzone od łac. ap. certa ‘ryba’, certus ‘określony, pewien, jakiś, wierny, zaufany’ (za: SEM cz. 7., s. 55).

CUCHMYSTRZ: Johannes Cuchmystrz de Lomza 1546, RTA s. 33; nazwisko utworzone od ap. kuchmistrz (NP1, s. 483).

CUDNICKI: Jan Kanty Cudnicki 1725, LBŁ 441; Józef Cudnicki 1732, LBŁ 276; nazwisko utworzone od n. os. Cudnik (za: NMB s. 88) formantem -cki lub od stp. gw. ap. cudnik ‘dziwak’ (NP1, s. 102) formantem -icki.

Forma żeńska: Ewa Cudnicka 1728, LBŁ 649.

CUDNIK: Antoni Cudnik 1887, KOPŁ 118; nazwisko utworzone od por. Cudnicki formantem -ik.

CUKERMAN: Naim Cukerman 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. cukiernik (NP1, s. 102).

CUPRYAŃCZUK: Stanisław Cupryańczuk wachmistrz kawalerii 1863, KAZŁ 106; nazwisko utworzone od im. Cyprian, stp. Cypryjan; na Kresach Wsch. forma Kupryjan (za: NP1, s. 105) formantem (n)+czuk.

CURYŁO: Antoni Curyło 1711, LBŁ 1309; Marek Curilo 1720, LBŁ 129; czyt. Kuryło; nazwisko utworzone od im. Cyryl, wsł. Czuryło, Kuryło (za: SEM cz. 2, s. 27); może też od ap. czuryło ‘gach, gamrat’ (za: SEM cz. 1., s. 46).

Forma żeńska: Katarzyna Curyłowna 1739, LBŁ 56; Curyłka Wdowa 1741, LMŁ 923;

CWALINA: Jan Cwalina 1774, KAUŁ 1291; Aniela Cwalina 1874, KAŚŁ 21; Apolinary Cwalina 1878, KOPŁ 200; Józefa Cwalina 1878, KOPŁ 329; Stanisława Cwalina 1878, KOPŁ 119; Balbina Cwalina 1879, KOPŁ 92; nazwisko utworzone od ap. cwalina’ gat. rośliny’, por. cwałać, czwałać ‘tkwić, grzęznąć’ (za: SEM cz. 1., s. 39); też od n. rodowej Czwaliny albo Cwaliny, w pow. kolskim, też Cwaliny i Czwaliny w ziemi wiskiej, powiat zambrowski i kolneński (za: SEM cz. 6., s. 10).

C(Z)WALIŃSKI: Mikołay Cwaliński 1831, KAUŁ 100; Józef Cwaliński 1870, KAŚŁ 40; Adam Cwaliński żołnierz szeregowy urlopowany 1874, KAŚŁ 35; Stanisław Czwaliński dozorca grobli 1811, KAŚŁ 26; nazwisko utworzone od Maz. n. m. Cwaliny Duże i Małe; łomż., gm. Mały Płock (za: SEM cz. 3., s. 28) formantem -ski.

Forma żeńska: Benedykta Mathylda Cwalińska 1833, KAUŁ 60; Maria Cwalinska córka Leopolda mieszkanka miasta Łomża panna wyznania prawosławnego 1879, AMPśT 9; Waleria Cwalińska 1887, KOPŁ 264.

CYBULA: Jankiel Izraelowicz Cybula handlarz wiktuałow 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. cebula ‘roślina’ (za: SEM cz. 1., s. 26).

CYBULSKI: Jankiel Izraelowicz Cybulski smolarz 1832, APŁ z. 169; Leyba Jankielowicz Cybulski kramarz 1832, APŁ z. 169; Aleksander Cybulski żołnierz urlopowany 1869, KAZŁ 244; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Cybulice, warsz., gm. Czosnów; Cybulin, płoc., gm. Bodzanów (za: SEM cz. 3., s. 20) formantem -ski.

CYCEK: Jan Cycek 1473, ŁT III 303 (Czyczek Johannes); nazwisko utworzone od ap. cyc, cycek (za: SEM cz. 1., s. 39).

CYCKOWSKI: Jan Cyckowski 1887, KOPŁ 95; nazwisko utworzone od por. Cycek formantem -owski.

CYGAN: Vencerlaum Czygan 1651, LBŁ 2662; nazwisko utworzone od n. etn. Cygan, ale też ‘człowiek nieuczciwy, krętacz’ (za: SEM cz. 1., s. 39).

CYGANKOWICZ: Bartłomiej Cygankowicz 1656, LBŁ 3101; nazwisko utworzone od por. Cygan formantem -owicz.

CYMERMAN: Weronika Cymerman 1868, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od śrwniem. ap. zimerman, zimmerman, Zimerman ‘cieśla’ (za: SEM cz. 5., s. 298).

CYRULIK: Rafael Cirulik 1658, LBŁ 3218; nazwisko utworzone od cyrulik ‘lekarz, balwierz’ (za: NMK s. 96).

CYWIŃSKI: Jerzy Cywiński 1864, KAZŁ 196; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. dziś brak nazwy (za: SEM cz. 3., s. 28) formantem -ski.

CZAJKA: Marcin Czaika 1610, MBŁ 493; Zofia Czaika 1612, MBŁ 1084; Grzegorz Czayka 1628, LBŁ 337; Stanisław Czayka 1681, LBŁ 681; nazwisko utworzone od czajka ‘1. łódka kozacka skórzana, 2. ptak’ (za: NMK s. 96).

CZAJEWSKI: Józef Czajewski egzekutor przy prefekturze 1811, KAŚŁ 1; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Czajowice, krak., gm. Wielka Wieś; Maz. Czajewice, dziś Czajki, część wsi Koprki, warsz., gm. Ożarów Mazowiecki (za: SEM cz. 3., s. 29) formantem -ski.

CZAJKOWSKI, CZAYKOWSKI: Grzegorz Czaikowski 1603, LBŁ 414; Grzegorz Czaikowski 1614, LBŁ 178; Michała Czaykowskiego żona 1758, LMŁ 2180; Jakub Czykowski 1768, KAUŁ 901; Onufry Czaykowski, włościan w Łomżycy zamieszkały 1829, KAUŁ 231; Józef Bonawentura Czaykowski 1830, KAUŁ 136; Onufry Czaykowski obywatel z Łomży 1834, KUŁ 152; Antoni Czaykowski obywatel w Łomży zamieszkały 1837, KUŁ 125; Wielmożny Apolinary Czajkowski Komornik Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancyi Guberni Augustowskiej 1843, KUŁ 189; Michał Czajkowski felczer 1863, KAZŁ 34; Onufry Czajkowski gospodarz 1864, KAZŁ219; Aleksander Czajkowski 1875, KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Czajkowice (za: SEM cz. 3, s. 28), też od n. os. Czajka lub n. m. Czajka w powiecie nieszawskim, Czajki w powiecie pułtusk., mazow. (za: NMK s. 96) formantem -owski.

Forma żeńska: Anna Czajkowska 1627, LBŁ 275; Agnieszka Czaykowska 1750, LMŁ 1570; Marianna Czaykowska 1751, LBŁ 780; Marianna Czaykowska 1756, LMŁ 2006; Agnieszka Joanna Czaykowska 1833, KAUŁ 17; Katarzyna Wiktorya Czaykowska 1834, KAUŁ 8; Józefa Czjkowska córka komornicy 1842, WMZŁ 187; Honorata Czajkowska 1864, KAZŁ 234; Józefa Czajkowska 1868, KAŚŁ 40; Łucja Czajkowska 1869, KAŚŁ 23.

CZAPCZYK: Laurenty Czapczyk 1614, LBŁ 110; Franciszek Czapczyk 1621, LBŁ 1555; nazwisko utworzone od gw. ap. czaputa ‘błoto, człowiek niechlujny’ (NP1, s. 108) formantem -yk.

CZAPKOWICZ: Abram Szlamowicz Czapkowicz krawiec 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. czapnik ‘rzemieślnik wyrabiający czapki’ (za: NP1, s. 108) formantem -owicz.

CZAPLICKI: Wielmożny Józef Czaplicki Naczelnik Komory Konsummowej Gubernii Augustowskiej 1838, KUŁ 143, 144; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Czaplice, Czaple Małe i Wielkie, dziś Czaple, łomż., gm. Radziłów (za: SEM cz. 3., s. 29) formantem -cki.

CZAPNIK: Anna Czapnik 1619, LBŁ 1111; nazwisko utworzone od por. Czapkowicz.

CZARKA: Zelk Izraelowicz Czarka wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Abram Czarka 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. czara, czarka ‘puchar’ (za: SEM cz. 1., s. 41).

Forma żeńska: Sora Czarkowna, córka Zelka i Rochli Mejerow małżonkow Czarkow 1828, APŁ z. 169.

CZARKO(W)SKI: Ignacy Czarkowski 1873, KAŚŁ 27, nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Czarnków, dziś Czarkowo, leszcz., gm. Poniec; Młp. Czarnków, dziś Czarkowy, kiel., gm. Nowy Korczyn (za: SEM cz. 3., s. 29) formantem -ski.

Forma żeńska: Rozalija Czarkoska wyrobnica w Łomży zamieszkała 1836, KUŁ 186.

CZARNECKI: Józef Czarnecki 1864, KAZŁ 198; nazwisko utworzone od n. os. Czarny formantem -ecki; też od n. m. Czarna, Czarne, Czarnica (za: NP1 s. 109).

Forma żeńska: Ewa Czarnecka 1810, KAŚŁ 68.

CZARNIAWSKI: Stanisław Czarniawski 1699, LBŁ 321; Antoni Czarniawski 1728, LBŁ 614; Kazimierz Czarniawski 1732, LBŁ 244; Karol Czarniawski 1733, LBŁ 396; „W Łomżyńskiem Gimnazjum, sekretarzem był pan Czarniawski, który trzymał uczni u siebie na kwaterze” 1877, PPSz, s. 353; Feliks Czarniawski 1879, KOPŁ 192; może nazwisko utworzone od por. Czarny, Czernik. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Marianna Czarniawska 1699, LBŁ 321; Elżbieta Czarniawska 1707, LBŁ 1069; Klara Czarniawska 1736, LBŁ 49; Jadwiga Czarniawska 1740, LBŁ 322; Marianna Czarniawska 1755, LBŁc 1140; Antonina Czarniawska 1866, KAZL138; Zofia Czarniawska 1896, KS.

CZARNOCKI: Nob. Mathias Czarnoczki s. canonici Wolislawski …et Praedis M. S. Lomzensibus et Wiznensibus 1537, RTA s. 4; Michał Czarnocki 1655, LBŁ 2970; nazwisko utworzone od n. m. np. Młp. Czarnocin, kiel., gm. Czarnocin; Maz., łomż., gm. Piątnica (za: SEM cz. 3., s. 29) formantem -cki.

Forma żeńska: Zofia Czarnocka 1608, MBŁ 71; Karolina Czarnocka 1864, KAZŁ 138; Katarzyna Czarnocka 1878, KOPŁ 335.

CZARNOWSKI: Franciszek Czarnowski 1705, LBŁ 846; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Czerniewo, Czerniejewo, dziś Czerniejewo, pozn., miasto; Pom. Czerniewo, gdań., gm. Trąbki Wielkie (za: SEM cz. 3., s. 29) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Czarnowska 1762, KAUŁc 343.

CZARNY: Andrzej Czarny 1654, LBŁ 2920; nazwisko utworzone od czarny, psł. čьrnь, niektóre ze znaczeń: ‘brudny, złowieszczy, nieszczęsny’; też ‘człowiek o ciemnej karnacji, czarnych włosach’ (za: SEM cz. 1., s. 41).

CZARTORYSKI: Ignacy i Adam Czartoryscy bliźnięta 1791, KACŁ 1179; Stanisław Czartoryiski 1795, KACŁ 1722; Mateusz Czartoryski komisarz Magazynu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 250; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Czartoryja, dziś Czartoria, łomż., gm. Miastkowo; Krpłd. Czartoryjsk, Czartorysk (za: SEM cz. 3., s. 29) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Czartoryska 1784, KACŁ 356; Marianna Czartoryiska 1786, KACŁ 556; Ewa Elżbieta Czartoryska 1788, KACŁ 821; Anastazja Czartoryiska 1792, KACŁ 1351; Marianna Czartoryska 1798, KACŁ 2036; Anastazya Czartoryska 1810, KAŚŁ 83.

CZECH: Ewa Czech 1790, KACŁ 1134; nazwisko utworzone od Czech (za: SEM cz. 4., s. 3).

CZEPANIUK, CZUPANIUK: Antoni Czepaniuk syn Andrzeja starszy szeregowy rezerwy wyznania prawosławnego zamieszkały w mieście Łomży 1891, AUŁS 26; Antoni Czupaniuk syn Andrzeja mieszczanin miasta Łomży starszy szeregowy rezerwy wyznania prawosławnego 1895, AUŁS 10; może nazwisko utworzone od błs. im. Sciepan, Stiepan (por. NP1, s. 481) formantem -uk.

CZERKAS: Idzk Aronowicz Czerkas krawiec 1832, APŁ z. 169; nazwisko utworzone
od Czerkies ‘członek narodu zajmującego północną część Kaukazu’ (za: SEM cz. 7., s. 162); też od ap. czerkas ‘rodzaj materii wełnianej’ (za: SHNO t. 1., s. 66).

C(Z)ERMIEŃSKI: Baltazar Czermieński 1617, LBŁ 629; Stanisław Czermienski 1651, LBŁ 2711; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Czermna, tarn., gm. Szerzyny; Krpłd. Czermo, Czyrmno (za: SEM cz. 3., s. 32) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Cermieńska 1619, LBŁ 1039.

(CZERNIEWSKI) Forma żeńska: Rozalia Czerniewska 1874, KAŚŁ 23; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Czerniewice, włoc., gm. Choceń; Młp. Czerniejów, Czyrniów, dziś Czerniejów, lub., gm. Jabłonna; Krpłd. Czerniow (za: SEM cz. 3., s. 32) formantem -ski.

CZERNIK: Kacper Czernik 1866, KAZŁ 315; nazwisko utworzone od czarny ‘brudny’, ‘złowieszczy, nieszczęsny, nieszczęśliwy’ lub od czerniak ‘ktoś lub coś odznaczające się czarna barwą’, gw. czarnik ‘koń czarny’; czernina ‘coś czarnego, np. polewka z krwi’ (za: SEM cz. 1., s. 41).

(CZERNOWSKI): Forma żeńska: Marianna Czernowska 1872, KAŚŁ 42; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Czerniewo, Czerniejewo, dziś Czerniejewo, pozn., miasto; Pom.: Czerniewo, gdań., gm. Trąbki Wielkie (za: SEM cz. 3, s. 29) formantem -ski.

CZERWIEŃSKI, CZERWIŃSKI: Albert Czerwiensky 1622, LBŁ 1672; Jan Czerwieński 1693, KAŚŁ 143; Jana Czerwieńskiego dziecię 1701, LMŁ 101; Karol Czerwienski 1703, LBŁ 716; Franciszek Czerwinski 1728, LBŁ 628; Paweł Czerwiński 1768, KAUŁ 863; Józef Czerwiński 1773, KAUŁ 1198; Mateusz Czerwiński 1782, KACŁ 181; Józef Czerwiński1786, KACŁ 558; Andrzej Czerwiński 1808, KAZŁ 94; Maciey Czerwiński gospodarz 1809, KAUŁ 274; 1810, KAUŁ 325; Stanisław Czerwiński 1809, KAUŁ 238, 274, 306; Paweł Czerwiński 1810, KAZŁ 371; Jan Czerwiński 1819, KAZŁ 2; Franciszek Czerwiński 1829, KAUŁ 176; Maciei Czerwiński, Obywatel… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 191; Stanisław Czerwiński Mularz 1838, KUŁ 151; Julian Czerwiński wyrobnik 1842, WMZŁ 128; nazwisko utworzone od n. m. Czerwień w pow. lubelskim, lubartowskim, chełm., siedleckim; n. os. Czerwin; n. m. Czerwin w pow. ostrołęckim; n. m. Czerwińsk w pow. płońskim lub n. os. Czerw (za: NMK s. 99) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Czerwinska 1698, LBŁ 232; Marianna Czerwinska 1737, LBŁ 139; Anna Czerwińska 1740, LBŁ 321; Agata Czerwińska 1756, LMŁ 2042; Katarzyna Czerwińska 1759, KAUŁ 128; Konstancja Czerwińska 1763, KAUŁ 491; Marianna Czerwińska 1769, KAUŁ 997; Barbara Czierwińska 1782, KACŁ 125; Teresa Czerwińska1784, KACŁ 392; Tekla Czerwińska 1788, KACŁ 853; Aniela Czerwińska 1792, KACŁ 1369; Maryanna Czerwińska 1808, KAZŁ 38; Katarzyna Czerwińska 1811, KAUŁ 45; Franciszka Czerwińska 1821, KAZŁ 96.

CZERWONKO: Władysława Czerwonko 1896, KS 359; może nazwisko utworzone od ap. czerwoniec ‘grzyb; mrówka czerwona; pieniądz z czerwonego złota’ (za: NP1, s. 114) formantem -ko.

CZICZKONI: Cziczkoni advocato lomzensi 1445, APB zbiór Kapicjana; może od n. m. Czaczki biał., gm. Turośń Kościelna (za: NP1, s. 107). Nazwa niejasna.

C(Z)IGANEK: Katarzyna Cziganek, 1599, LBŁ 199; może nazwisko utworzone od Cygan ‘członek Romów’, też ‘matacz, krętacz, łotr, złodziej, szalbierz’ lub cyganek ‘u kmieci mały nóż składany, kozik’ (za: SW I, s. 180).

(CZUBATY) Forma żeńska: Jadwiga Czubata 1655, LBŁ 2972; nazwisko utworzone od ap. czub ‘czub z włosów’; psł. čupь : čubь ‘kępka sterczących piór na głowie ptaka’ (za: SEM cz. 1., s. 45) formantem -ata.

CZYŻE(W)SKI: Jan Czizewski 1609, MBŁ 342; Tomasz Czyżewski parobek na służbie będący 1820, KAŚŁ 36; Tomasz Czyżewski, Obywatel… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 209; Piotr Czyżeski Asystent Kassy 1836, KUŁ 173; Stanisław Czyżewski wyrobnik 1862, KAZŁ 192; Emil Czyżewski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Czyżewo, dziś Czyżew, koniń., gm. Rychwał; Młp. Czyżów Plebański i Szlachecki, tarnob., gm. Zawichost; Czyżów, tarn., gm. Żabno; Maz. Czyżew, łomż., gm. Czyżew-Osada; Krpłd. Czyżowice (za: SEM cz. 3., s. 33) formantem -ski.

Forma żeńska: Aniela Czyżewska 1864, KAZŁ 7.

D

DADZIŃSKI: Szymon Dadziński 1829, KAUŁ 191; może nazwisko utworzone od gw. ap. daduś ‘dziadek’. Nazwa niejasna.

DALMAN: Józef Dalman mayster 1810; może nazwisko utworzone od ap. dal, gw. dala ‘duża odległość, miejsce oddalone’ (por. NP1, s. 123), lub od germ. Dala ‘sławny, dumny’, też przedgerm. dhalo ‘kwitnący, świeży, wesoły’ (SEM cz. 5, s. 30) + niem. man ‘człowiek, mężczyzna’ (por. SEM cz. 5., s. 169).

DAMIENCKI, DAMIĘCKI: Dominik Damięcki, komendant weteranow… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 8; Jan Alexander Filip Teodor Damiencki 1832, KAUŁ 46; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Damięty, ostroł., gm. Goworowo (za: SEM cz. 3., s. 34) formantem -cki.

Forma żeńska: Dorota Damięcka akuszerka 1837, KUŁ 184; 1838, KUŁ 29;

DANCZENKO: Klotylda Danczenko córka Onufrego wdowa z Łomży wyznania rzymskokatolickiego 1861, AMPśT 3; nazwisko utworzone od dany, dan, im. Daniel, Bogdan (NP1, s. 125) formantem (-cz)+enko.

DANIEL: Daniel kowal Jezuycki zcegelni Prusak ex Luteranismo conversus 1740, LMŁ 860; nazwisko utworzone od im. Daniel, z hebr. ‘Bóg jest sędzią’ (za: SEM cz. 2., s. 28).

Forma żeńska: Marianna Danielowna 1738, LBŁ 44.

DANIELCZYK: Joanna Danielczyk 1615, LBŁ 295; Ewa Danielczyk córka Michała mieszczanka miasta Łomży rozwódka ewangelicko-augsburskiego wyznania 1899, AMPśT 13; nazwisko utworzone od por. Daniel formantem -czyk.

DANIELEWICZ: Szczepan Danielewicz 1874, KAŚŁ 18; nazwisko utworzone od por. Daniel formantem -ewicz.

DANILEWICZ: Marianna Danilewicz 1887, KOPŁ 53; nazwisko utworzone od por. Danielewicz formantem -ewicz.

DANILEWSKI: Kazimierz Danilewski 1820, KAZŁ 42; nazwisko utworzone od por. Danielewicz formantem -ewski.

DANIELSKI: Józef Danielski 1830, KAUŁ 98; nazwisko utworzone od Daniel formantem -ski.

DANISZEWICZ: Józef Alexander Daniszewicz 1830, KAUŁ 194; nazwisko utworzone od n. os. Danisz od im. Daniel (za: NMK s. 101) formantem –ewicz.

(DANISZEWSKI) Forma żeńska: Teresa Daniszewska 1871, KAŚŁ 45; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Daniszewice, piotr., gm. Goworowo (za: SEM cz. 3., s. 34) formantem -ski.

DANO(W)SKI: Jakub Danowski 1616, LBŁ 527; Piotr Danowski 1750, LMŁ 1503; Walenty Danoski 1831, KAUŁ 63; Józef Danowski strażnik celny 1837, KUŁ 113; Franciszek Danowski 1887, KOPŁ 60; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Danowo, łomż., gm. Kolno; gm. Szczuczyn (za: SEM cz. 3., s. 34) formantem -ski.

DAŃCZYK: Mośk Wolfowicz Dańczyk szkolnik 1829, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od gw. dań ‘opłata, dar’ (za: NP1, s. 125) formantem -czyk.

DARDZIŃSKI: Michał Dardziński 1832, KAUŁ 109; Antoni Dardziński malarz w Łomży zamieszkały 1834, KUŁ 181; Antoni Dardziński 1878, KOPŁc 194; Antoni Dardziński 1887, KOPŁc 210; Adam Dardziński 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. darda, dard ‘dawna broń sieczna’, gw. ap. darda ‘darń’ (za: NP1, s. 126).

Forma żeńska: Katarzyna Dardzińska 1820, KAŚŁ 36; Rozalia Franciszka Dardzińska 1831, KAUŁ 119; Teofila Dardzińska 1863, KAZŁ 146; Helena Dardzińska 1864, KAZŁ 195; Franciszka Dardzińska 1871, KAŚŁ 32; Aniela Dardzińska 1887, KOPŁ 125.

DAREWICZ: Darewicz 1896, KS; nazwisko utworzone od stp. ap. darek ‘prezent, upominek’ (za: NP1, s. 126) formantem -ewicz.

(DASZKIEWICZ) Forma żeńska: Scholastyka Antonina Daszkiewiczówna 1809, KAŚŁ 34; nazwisko utworzone od im. typu Dalebor, Daniel, Dawid (za: NP1, s. 127) formantem -(ki)ewicz.

(DAWID) Forma żeńska: Rochla z Dawidow, żona Moszka Boruchowicza Grudzienia 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od im. hebr. Dawid ‘ukochany, złączony’ (za: SEM cz. 7., s. 8; SEM cz. 2., s. 29).

DAWIDOWICZ: Jeyba Dawidowicz mayster kunsztu krawieckiego 1811, KAŚŁ 51; Wolk (Wolf) Dawidowicz kupczyk, 1819, KAŚŁ 30; nazwisko utworzone od por. Dawid formantem -owicz.

Forma żeńska: Rachela Dawidowiczówna 1808, KAŚŁ 5, Matka Dawidowiczówna 1810, KAŚŁ 77.

DĄBKOWSKI: Heronim Dąbkowski sługa dworski 1809, KAUŁ 244; 1810, KAŚŁ 63; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Dąbki, bydg., gm. Gniewkowo; Maz. Dąbek, ostroł., gm. Troszyn (za: SEM cz. 3., s. 34) formantem -owski.

Forma żeńska: Wiktoria Dąbkowska córka Pawła żona obywatela miasta Łomży Mikołaja syna Szymona 1859, AUPśT 7; Aleksandra Dąbkowska 1869, KAZS 182; Antonina Dąbkowska wyrobnica 1869, KAZŁ 258.

DĄBROWICZ: Agnieszka Dąbrowicz 1731, LBŁ 149; Józef Dąbrowicz 1734, LBŁ 434; Jakub Dąbrowicz 1753, LMŁ 1770; Adam Dąbrowicz 1867, KAZŁ 171; Stanisław Dąbrowicz 1864, KAZŁ 199; Józef Dąbrowicz 1869, KAZŁ 98; nazwisko utworzone od n. os. Dąbrowa (za: NMK s. 102) formantem -icz.

DĄBRO(W)SKI, DOMBROWSKI: Andrzej Dąmbrowski 1608, MBŁ 174; Bartłomiej Dąbrowski 1655, LBŁ 2965; Andrzej Dąbrowski 1660, LBŁ 3463; Stanisław Dąbrowski 1695, KAŚŁ 150; Szymon Dąbrowski 1697, KAŚŁ 183; Józef Dąbrowski 1706, LBŁ 894; Jan Dombrowski 1733, LBŁ 71; Jan Dąbrowski 1733, LBL 92; Piotr Dąbrowski 1762, KAUŁ 334; Mateusz Dąbroski 1766, KAUŁ 696; Tomasz Dąmbrowski 1766, KAUŁ 758; Mikołaj Dąbrowski 1767, KAUŁ 825; Piotr Dąbrowski 1784, KACŁc 339; Jakub Dąbrowski 1786, KACŁc 582; Józef Jan Kanty Dombrowski 1787, KACŁc 714; Jakub Dąbrowski 1789, KACŁ 944; Szymon Dąbrowski 1791, KACŁc 1238; Adalbert Dąbrowski 1793, KACŁc 1443; Mateusz Dąbrowski 1794, KACŁc 1616; Franciszek Dąbroski 1796, KACŁc 1824; Jakub Dąbrowski gospodarz 1809, KAUŁ 239; Michał Dąbrowski 1809, KAUŁ 239; Antoni Dąbrowskigospodarz 1810, KAUŁ 354; Roch Dąbrowski włościanin 1810, KAUŁ 332; Leon Dąbrowski 1814, KAZŁc 17; Łukasz Dombrowski żebrak 1820, KAZŁc 62; Marcin Dombrowski 1820, KAZŁc 114; Jan Dąbrowski, włoscianin rolnik w Łomżycy zamieszkały 1830, KAUŁ 9; Ignacy Dąbroski, Obywatel… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 53 (w podpisie: Dąbrowski); Katarzyna z Chrzanoskich, żona Ignacego Dąbroskiego 1830, KAUŁ 53; Ludwika Dąbroska, córka  Ignacego Dąbroskiego 1830, KAUŁ 53; Antoni Dąbrowski 1831, KAUŁc 88; Jan Adolf Dąbroski 1831, KAUŁ 99; Stanisław Dąbrowski 1832, KAUŁc 19; Julian Kilian Dąbrowski 1833, KAUŁ116; Józef Dąbrowski 1864, KAZŁ 45; Andrzej Dąbrowski nauczyciel szkółki w Nowogrodzie 1865, KAZŁ 293; Józef Dąbrowski żołnierz nieograniczenie urlopowany 1865, KAZŁ 129; Kajetan Dąbrowski 1865, KAZŁ 176; Walenty Dąbrowski 1865, KAZŁ 179; Józefat Dąbrowski 1867, KAZŁ 140; Ferdynand Dombrowski 1868, KAŚŁ 35; Stanisław Dombrowski 1868, KAŚŁ 48; Wincenty Dąbrowski 1869, KAZŁ 29; Stanisław Dąbrowski 1870, KAŚŁ 12; Józef Dąbrowski pracownik sądu (sądownik)1875, KAŚŁ 33; Franciszek Dąbrowski 1876, WPRŁ 176; Antoni Dąbrowski 1879, KOPŁ 175; Ignacy Dąbrowski 1879, KOPŁ 129; Piotr Dąbrowski 1879, KOPŁ 2; Paweł Dombrowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Dąbrowa, pozn., gm. Kwilcz; pil., gm. Wronki; Młp. Dąbrowa, część miasta Jaworzno, kat., Dąbrowa Zielona, częst., gm. Dąbrowa Zielona; Dąbrowa, rzesz., gm. Świlcza; Dąbrówka Nagórna, rad., gm. Zakrzew; Dąbrówka Zabłotnia, rad., gm. Kowala; Maz.: Dąbrówka, rad., gm. Pniewy; Pom. Dąbrowa Chełmińska, bydg., gm. Dąbrowa Chełmińska; Dąbrówka, bydg., gm. Tuchola; Krpłd. Dąbrówka, krośn., gm. Sanok (za: SEM cz. 3., s. 34-35) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Dombrowska 1617, LBŁ 701; Katarzyna Dąbrowska 1619, LBŁ 1202; Agnieszka Dambrowska 1652, LBŁ 2747; Katarzyna Dąbrowska 1660, LBŁ 2339; Małgorzata Barbara Dąbrowska 1760, KAUŁc 179; Marianna Dąbrowska 1761, KAUŁ 278; Katarzyna Dąbrowska 1773, KAUŁ 1241; Zofia Dąbrowska 1785, KACŁ 492; Anastazja Dąbrowska 1792, KACŁc 1271; Małgorzata Dąbroska 1794, KACŁc 1586; Marianna Dąbrowska 1797, KACŁc 1979; Ludwika Dąbroska 1830, KAUŁ 53; Katarzyna Dąbrowska 1831, KAUŁc 31; Franciszka Dąbrowska 1863, KAZŁ 130; Zofia Dąbrowska 1864, KAZŁ 184; Maryanna Dąbrowska 1865, KAZŁ 85; Rozalia Dąbrowska 1865, KAZŁ 82; Maryanna Dąbrowska gospodyni 1867, KAZŁ 162; Antonina Dąbrowska 1868, KAZŁc 259; Antonina Dombrowska 1869, KAŚŁ 9; Franciszka Dąbrowska wyrobnica 1869, KAZŁ 223; Józefa Dąbrowska wyrobnica1869, KAZŁ 153; Wiktoria Dąbrowska 1871, KAŚŁ 47; Teodozja Wiktoria Dąbrowska 1874, KAŚŁ 417; Agnieszka Dąbrowska 1875, KAŚŁ 5; Marcjanna Dąbrowska 1875, KAŚŁ 19; Józefa Dąbrowska 1876, KAŚŁ 32; Helena Dąbrowska 1879, KOPŁ 84; Petronela Dąbrowska 1879, KOPŁ 86; Zofia Dąbrowska 1879, KOPŁ 219; Agata Dąbrowska 1887, KOPŁ 177.

DĄBRÓWKA: Piotr Dąbrowka 1619, LBŁ 1012; nazwisko utworzone od ap. dąbrowa, dąbrówka ‘zarośla dębowe’ (za: SEM cz. 1., s. 51); dąbrówka ‘mała dąbrowa’ (za: NP1, s. 129).

DEDO: Dorota Dedo 1618, LBŁ 814; Bartłomiej Dedo 1619, LBŁ 1144; Jan Dedo 1647, LBŁ 2365; Marianna Dedo 1648, LBŁ 2485; Elżbieta Dedo 1650, LBŁ 2633; Jakub Dedo 1652, LBŁ 2798; Tomasz Dedo 1655; LBŁ 2999; nazwisko utworzone od stsas. thioda, stwniem. ap. diot ‘lud’; niem. im. Dit(e)rich (za: SEM cz. 5., s. 33-34).

Forma żeńska: Dedowa 1706, LMŁ 195.

DEDZIK: Jan Dedzik 1622, LBŁ 1703; Jan Dedzik 1657, LBŁ 3170; nazwisko utworzone od por. Dedo formantem -ik.

DEMBOWICZ: Moszk Herszkowicz Dembowicz wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. dąb, dąbek, dębik ‘mały dąb’, dubas ‘łódź towarowa’, ‘tępy, głupi, duży, niezgrabny człowiek’ (za: SEM cz. 1., s. 50) formantem -owicz.

DEŃBOWICZ: Meep Deńbowicz 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Dembowicz.

DEPTUŁA: Franciszek Deptuła 1876, WPRŁ 206; nazwisko utworzone od deptać, gw. ap. depta ‘guzdrała’ (za: NP1, s. 132) formantem -uła.

DERESZ: Julianna Deresz 1875, KAŚŁ 79; nazwisko utworzone od ap. deresz ‘koń maści siwej’; ‘człowiek siwy’ (za: NP1, s. 132).

DERŃ: Louisa Derń służąca1808, KAZŁ 12; nazwisko utworzone od ap. dereń ‘gatunek rośliny’ (za: NP1, s. 132).

DĘBNIK: Anna Dębnik 1629, LBŁ 456; nazwisko utworzone od gw. ap. dębnik ‘gaj dębowy’ (za: NP1, s. 128).

(DĘBOWY) Forma żeńska: Magdalena Dębowa 1614, LBŁ 76; nazwisko utworzone od dąb (za: SEM cz. 1, s. 50) formantem -owa.

DĘBOWSKI, DEMBOWSKI: Jan Debowsky 1620, LBŁ 1297; Stanisław Debowski 1651, LBŁ 2734; Albert Dębski 1746, LMŁ 1200; Stanisław Dembowski 1760, KAUŁc 177; Franciszek Dęboski obywatel 1834, KUŁ 178; 1836, KUŁ 107; Franciszek Dębowski Mieszczanin Gospodarz 1839, KUŁ 15; Andrzej Dębowski wyrobnik 1869, KAZŁ 217; Kacper Dembowski 1896, KS 333; Piotr Dembowski 1896, KS; Stanisław Dembowski 1896, KS 396; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Dębowa Góra, płoc., gm. Bedlno; Krpłd. Dębów, przem., gm. Gać (za: SEM cz. 3, s. 35); też od n. m. Dęby w pow. kolskim, tureckim; Dębowo w pow. rypińskim, też od n. os. Dębowy (za: NMK s. 106) formantem -ski.

DĘBSKI: Piotr Dęmbski 1706, LBŁc 923; Heliodor Dębski 1864, KAZŁ 36; Adolf Dębski 1865, KAZŁ 259; Aleksander Dębski 1878, KOPŁ 341; nazwisko utworzone od n. m. Dębsko w pow. kal., Dębe w powiecie kal. lub n. os. Dąb (za: NMK s. 106) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Dębska 1878, KOPŁc 328.

DIABEŁEK: Jakub Diabełek 1612, MBŁ 1033; nazwisko utworzone od ap. diabeł (za: NMK s. 106) formantem -ek.

Forma żeńska: Janina Djabełkowna 1621, LBŁ 1505.

DIABEŁKOWIC(Z): Anna Diabełkowic 1615, LBŁ 334; Laurenty Diabełkowicz 1617, LBŁ 731; nazwisko utworzone od por. Diabeł formantem -(k)owicz.

D(Z)IEDZIK: Anna Diedzik 1614, LBŁ 125; Andrzej Diedzik 1618, LBŁ 967; może nazwisko utworzone od wsł. ap. dzieduszka ‘dziadek’, dzied ‘dziadek, starzec, ubogi człowiek’ (za: SHNO t. 1., s. 73) formantem -ik.

DISZWITOWICZ: Anna Diszwitowicz 1622, LBŁ 1707; może nazwisko utworzone od śrwniem. ap. discher ‘meblarz, stolarz’ (por. NP1, s. 165). Nazwa niejasna.

DŁUGOBORSKI: Mathiae Długoborski 1559, APB zbiór Kapicjana; Szymon Juda Tadeusz Długoborski 1769; KAUŁ 1003; Franciszek Długoborski 1772, KAUŁ 1103; Jan Paweł Długoborski 1782, KACŁ 129; Jan Długoborski 1811, KAŚŁ 2; Jan Długoborski, Obywatel… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 235; Jan Długoborski obywatel 1836, KUŁ 15; Kasper Długoborski obywatel 1837, KUŁ 109; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Długobórz Drugi i Pierwszy, łomż., gm. Zambrów (za: SEM cz. 3., s. 35) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Józefata Długoborska 1784, KACŁ 320; Paulina Maryanna Długoborska 1830, KAUŁ 122; Florentyna Konstancja Długoborska 1833, KAUŁ 114; Marianna Aleksandra Długoborska 1873, KAŚŁ 23.

DŁUGOJEWSKI: Grzegorz Długoiewski 1639, LBŁ 1546; nazwisko utworzone od n. m. Długojów rad., gm. Radom, Skoryszew (za: NP1, s. 136) formantem –ewski.

DŁUGOŁĘCKI: Bonifacy Długołęcki 1887, KOPŁ 203; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Długa Łąka, dziś Długołęka, nowosąd., gm. Podegrodzie (za: SEM cz. 3., s. 35) formantem -cki.

DŁUGOZIMA: Alojzy Długozima 1772, KAUŁ 1126; Łucja Długozima 1762, KAUŁ 406;nazwisko utworzone od złożenia Długo + zima (za: NP1, s. 136).

DŁUGOZI(E)MSKI: Franciszek Długozimski 1765, KAUŁ 620; Franciszek Długozimski 1787, KACŁ 744; nazwisko utworzone od por. Długozima formantem -ski.

Forma żeńska: Agata Długoziemska 1768, KAUŁ 865; Katarzyna Długozimska 1775, KAUŁ 1399; Magdalena Długozimska 1781, KACŁ 64; Marianna Długozimska 1784, KACŁ 374; Maryanna Długozimska1809, KAZŁ 147; Katarzyna Długozimówna 1810, KAŚŁ 25.

DŁUŻEWSKI: Stanisław Dłużewski 1866, KAZŁ 106; nazwisko utworzone od n. m. Dłużew siedl., gm. Siennica.

DŁUŻNIEWO: Antoni de Dłuzniewo 1747, LMŁ 1290; nazwisko utworzone od por. Dłużniewski.

DŁUŻNIEWSKI: Michał Dłużniewski 1470, ŁT III 57; Bogusz Dłużniewski 1470, ŁT III 57, 103; Raphael Dlusnyewski de Lomza 1555, RTA s. 65; Albert Dłuzniewski 1626, LBŁ 89; Paweł Dłuzniewski 1661, LBŁ 175; Albert Dłuzniewski 1703, LBŁc 663; Albin Dłużniewski 1868, KAŚŁ 30; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Dłużniewo, łomż., gm. Łomża; ciech., gm. Baboszewo (za: SEM cz. 3., s. 35) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Dluzniewska 1628, LBŁ 382.

DMIŃSKI: Józef Dminski 1759, KAUŁ 76; Walenty Dminski 1762, KAUŁ 335; Józef Dminski 1770, KAUŁ 1041; Piotr Dminski 1774, KAUŁ 1303; Adam Wawrzyniec Dmiński 1786, KAUŁ 608; nazwisko utworzone od n. m. Dminin siedl., gm. Łuków (za: NP1, s. 137) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Dminska 1698, LBŁ 225; Magdalena Dyminska 1704, LBŁ 764; Regina Dmińska 1745, LBŁc 304; Marianna Dminska 1764, KAUŁ 572; Weronika Dmińska 1767, KAUŁ 791; Teresa Jadwiga Dmińska 1769, KAUŁ 1010; Anna Dmińska 1772, KAUŁ 1128; Rozalia Dminska 1772, KAUŁ 1147; Ewa Dmińska 1783, KACŁ 219; Marianna Dmińska 1783, KACŁ 231; Józefa Katarzyna Dmińska 1784, KACŁ 343; Rozalia Dmińska 1784, KACŁ 366; Marianna Dmińska 1787, KACŁ 747; Marianna Dminska 1788, KACŁ 828; Elżbieta Dmińska 1791, KACŁ 1236; Antonia Franciszka Dminska 1792, KACŁ 1337.

DMOCHOWSKI:Tomasz Dmochowski 1772, KAUŁ 1163; Aleksander Dmochowski 1819, KAZŁ 38; Antoni Dmochowski 1819, KAZŁ 18; nazwisko utworzone od n. m. Dmochy łomż., gm. Czyżew-Osada (za: SHNO t. 1., s. 75) formantem -owski.

Forma żeńska: Franciszka Dmochowska 1757, LMŁ 2165;

DMOWSKI: Jan Dmowski 1652, LBŁ 2788; Walery Dmowskirządca dóbr Pietkowa1864, KAZŁ 182; nazwisko utworzone od por. Dmochowski formantem -ski.

(DMUCHOWSKI) Forma żeńska: Franciszka Apolonia Dmuchowska 1815, KAZŁ 120; nazwisko utworzone od dmuchać lub gw. ap. dmuchacz ‘człowiek mający krótki oddech, otyły’ (za: NP1, s. 137) formantem -owski.

DOBEK: Grzegorz Dobek 1651, LBŁc 2663; nazwisko utworzone od Dobie-, psł. dob’e ‘stosowny, zdatny’, ‘waleczny, dzielny’ (za: SEM cz. 1., s. 52).

Forma żeńska: Augusta Fryderyka Karolina Dobka 1830, KAUŁ 141.

DOBKOWSKI: Jan Dobkowski stolarz w Łomży zamieszkały 1834, KUŁ 149; nazwisko utworzone od n. m. typu Dobki, Dobków, Dobkowice (NP1, s. 138) formantem -owski.

DOBROWOLSKI: Feliks Dobrowolski przechrzta 1809, KAŚŁ 37; 1809 KAUŁ 219; Franciszek Dobrowolski, Stolarz… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 64; Franciszek Dobrowolski stolarz 1837, KUŁ 162; Franciszek Dobrowolski 1865, KAZŁ 279; nazwisko utworzone od n. m. Dobrawola w powiecie pińskim, ełckim, mławskim lub Dobrowola w powiecie augustowskim, maryampolskim (za: NMK s. 108) lub od wyrażenia dobra wola formantem -ski.

Forma żeńska: Aniela Dobrowolska przechrzta 1782, KACŁ 193; Agata Teofila Dobrowolska 1831, KAUŁ 18.

(DOBRZYCKI) Forma żeńska: Marcella Dobrzycka 1873, KAŚŁ 27; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Dobrzyca, kal., gm. Dobrzyca (za: SEM cz. 3., s. 37) formantem -cki.

DOBRZYIAŁOWSKI: Stanislaus Dobrzyiałowski Hyeres in Dobrzyiałowo, advocatus de Łomzica 1425, HKap. poz. 103; nazwisko utworzone od n. m. Dobrzyjałowo, łomż., gm. Piątnica (za: SEM cz. 3., s. 37) formantem -ski.

DOBRZYNIECKI: nob. Francisci Dobrzynyeczki vicecapitanei Lomzensis… ex praedis propris 1544, RTA s. 9; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Dobrzyniec, siedl., gm. Kołbiel (za: SEM cz. 3., s. 37) formantem -ski.

DODA: Anna Doda 1814, KAZŁ 25; nazwisko utworzone od dodać lub od psł. *dodъ ‘starszy członek rodziny’; gw. ap. dodek ‘dziadek’ (za: NP1, s. 139).

DODZIK: Justyna Dodzik 1614, LBŁ 132; Agnieszka Dodzik 1651, LBŁ 2743; nazwisko utworzone od por. Doda formantem -ik.

DODZIŃSKI: Bartłomiey Franciszek Dodziński 1809, KAUŁ 238; Piotr Dodziński gospodarz 1809, KAUŁ 238; Bartłomiey Dodziński 1811, KAZŁ 431; Józef Dodziński 1811, KAUŁ 54; Bartłomiej Dodziński gospodarz 1842, KUŁ 163; Bartłomiej Dodziński 1868, KAZŁ 4; może nazwisko utworzone od por. Doda. Nazwa niejasna.

DOLIWA: Aleksander Doliwa 1620, LBŁ 1212; nazwisko utworzone od n. os. Doliwa; przydomek Doliwa należał do Jana, biskupa poznańskiego i zachował się jako „n. herbowa w wielkopolskim środowisku rodowców” (za: SEM cz. 6., s. 13).

Forma żeńska: Marianna z Łojewskich Doliwowa 1811, KAZŁ 474.

DOŁĘGA: Marianna Dołęga 1887, KOPŁ 82; Stefania Dołęga 1887, KOPŁ 6; nazwisko utworzone od dołęga, z psł. ‘człowiek sprawny, zaradny’ (za: SEM cz.1, s. 54); także od zawołania do Łęga! hipotetycznie stanowiącego proklamację eliptyczną przyimkową o charakterze wojskowym (za: SEM cz. 6, s. 13); też od ap. dołęga, dołęka ‘siła, przemoc, dostatek; człowiek silny’ (za: SHNO t. 1., s. 76).

(DOŁĘGOWSKI) Forma żeńska: Julianna Dołęgowska 1761, KAUŁ 283; Emilia Dołęgowska 1866, KAZŁc 48; Maryanna Dołęgowska 1868, KAZŁ 190; nazwisko utworzone od n. m. Dołęgi (za: SHNO t. 1., s. 76) formantem -owski.

DOMANIOWSKI: Benedykt Domaniowski 1608, MBŁ 117; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Domaniewo, dziś Domaniew, sier., gm. Błaszki; gm. Dalików (za: SEM cz. 3., s. 38) formantem -ski.

DOMANOWSKI: Kacper Domanowski 1618, LBŁ 990; nazwisko utworzone od n. m. Domanowo biał., gm. Brańsk (za: SHNO t. 1., s. 77) formantem -ski.

DOMAŃSKI: Wielmożny Henryk Domański Reient Kancelaryi Ziemiańskiej powiatu Tykocińskiego 1839, KUŁ 118; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Domaniż, zamoj., gm. Łaszczów (za: SEM cz. 3., s. 38); też od n. os. Doman, Duman, ta od im. Damian lub od n. m. Domanice w pow. siedl., krotoszyń. (za: NMK s. 110) formantem -ski.

Forma żeńska: Ewa Domańska 1875, KAŚŁ 75; Barbara Domańska 1878, KOPŁ 324; Katarzyna Domańska 1878, KOPŁ 37.

DOMASZATKO: Maciej Domaszatko 1475, ŁT III 462; nazwisko utworzone od im. typu Domarad, Domach; psł. *domЪ (por. SEM cz. 1, s. 54). Nazwa niejasna.

(DOMASZEWSKI) Forma żeńska: Antonina Domaszewska 1865, KAZŁ 187; Apolonia Domaszewska 1866, KAZŁ 235; Krystyna Domaszewska gospodyni 1866, KAZŁ 253; nazwisko utworzone od n. m. Śl. Tomaszowice, Domaszowice, dziś Domaszowice, opol., gm. Domaszowice (za: SEM cz. 3., s. 38) formantem -ski.

DOMINO: Elżbieta Domino 1612, MBŁ 1105; może nazwisko utworzone od im. Dominik, łac. Dominicus, Domicus od łac. dominus ‘pan’, dominicus ‘należący do pana’ (za: SEM cz. 2., s. 30).

Forma żeńska: Franciszka Dominowna 1748, LML 1363;

DOMINOWICZ: Jan Dominowicz 1619, LBŁ 1093; nazwisko utworzone od por. Domino formantem -owicz.

DOMIŃCZYK: Łucja Dominczyk 1615, LBŁ 398; nazwisko utworzone od por. Domino formantem -czyk.

DOMIS: Franciszek Domis mayster kunsztu krawieckiego 1808 ADŁ; nazwisko utworzone od ap. dom lub im. typu Damamir, Domasław, Dominik (za: NP1, s. 141) formantem -is.

DOROBCZYK: Zofia Dorobczyk 1608, MBŁ 37; może nazwisko utworzone od dorobić (się), gw. dorobiać (por. NP1, s. 144) formantem -(cz)+yk.

DOROCH: Michał Doroch Garncarz 1840, KUŁ 181; ApolinaryDoroch garncarz 1875, KAŚŁ 5; nazwisko utworzone od im. wsł. Doroch (cerk. Dorofiej) (za: SHNO t. 1., s. 78).

DOROTA: Dorota żona kupca Piotra 1434, ŁT I 218; Dorota mieszczanka 1464, ŁT II 431; nazwisko utworzone od im. Dorota (za: SEM cz. 2., s. 30).

DRAMIŃSKI: Johannes Draminski f. d. Nicolai Wierzbiczki notarii Lomzensis 1574, RTA s. 299; nazwisko utworzone od n. m. Dramino Maz. (za: NP1, s. 146) formantem -ski.

(DREWNOWSKI) Forma żeńska: Drewnowska wdowa 1754, LMŁ 1854; nazwisko utworzone od n. m. Drewno, Drewnowo (za: SHNO t. 1., s. 79) formantem -ski.

DROBNICA: Grzegorz Drobnica 1617, LBŁ 666; nazwisko utworzone od ap. drobnica ‘coś małego, niedużego’ (za: SEM cz. 1, s. 56).

DROGOS(Z): Stanislaus Drogoss de Lomza 1569, RTA s. 256; 1573, RTA s. 285; Stanislaus Drogosz 1588, APB zbiór Kapicjana; Maxilimian Drogos 1610, MBŁ 564; nazwisko utworzone od im. typu Drogomir, Drogosław (za: NP1, s. 149) formantem -osz.

Forma żeńska: Jadwiga Drogos 1608, MBŁ 165.

DROGOSZEK: Johannes Drogossek de Lomza 1555, RTA s. 64; Stanislaus Drogossek de Lomza 1574, RTA s. 315; nazwisko utworzone od por. Drogosz formantem -ek.

DROZD: Jacobs Drosdow f. d. Annae Liskowa de Lomza 1560, RTA s. 170; Mateusz Drozd 1615, LBŁ 357; nazwisko utworzone od ap. drozd ‘gatunek ptaka’ (za: SHNO t. 1., s. 79).

Forma żeńska: Apolonia Drozdowa 1863, KAZŁ115.

DROZDOWICZ: Wolf Zacharowicz Drozdowicz wyrobnik 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Drozd formantem -owicz.

DROZDOWSKI: Szymon Drozdowski 1809, KAUŁ 197; Ignacy Drozdowski, włościanin rolnik w Starey Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 54; Teressa z Jankoskich, żona Ignacego Drozdowskiego 1830, KAUŁ 54; Piotr Drozdowski, wyrobnik ze Starey Łomży 1830, KAUŁ 79; Jakub Drozdowski 1872, KAŚŁ 1; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Drozdowo, dziś Drozdów, koniń., gm. Świnice Wareckie; Maz. Drozdowo, łomż., gm. Piątnica (za: SEM cz. 3., s. 39) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Drozdowska 1766, KAUŁ 698.

DROZENCKI, DROZĘCKI: Zacharias Drozenczki 1573, RTA s. 271; Andrzej Drozęcki 1611, MBŁ 900; Rafael Drozęcki 1649, LBŁ 2517; Stanisław Drozencki wyrobnik 1869, KAZŁc 7; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Maz. Drożęcino, dziś Drożęcin Lubiejewo, łomż., gm. Piątnica (za: SEM cz. 3., s. 39) formantem -cki.

Forma żeńska: Dorota Drozęcka 1635, LBŁ 1087; Małgorzata Drozęczka 1640, LBŁ 1681; Julia Drozeńcka 1668, LBŁ 19; Katarzyna Drozencka 1876, KAŚŁ 28.

DROZYNER, DROZYNIER, DROŻYNER: Jan Drozyner bednarz 1844, KUŁ 46; Bronisława Drożyner ur. 1847, SCŁ; Anna Drozynier 1879, KOPŁ 194; Aleksandra Drożyner ur. 1881; SCŁ; może nazwisko utworzone od drogi lub im. złoż. typu Drogomir, Drogosław. Nazwa niejasna.

DRZEWOSZ: Stanislaus Drzewosz de Lomza 1575, RTA s. 350; nazwisko utworzone od ap. drzewo, drzewić, drwa (za: NP1, s. 154) formantem -osz.

(DUBOWY) Forma żeńska: Agnieszka Dubowa 1610, MBŁ 467; nazwisko utworzone od błr., ukr. ap. dub ‘dąb’; pol. dub ‘mowa niedorzeczna, brednie’ (za: SHNO t. 1., s. 80) formantem -owy.

(DUBNICKI) Forma żeńska: Rozalia Dubnicka wyrobnica 1863, KAZŁ 167; nazwisko utworzone od n. m. Dubniki Kresy Wsch. (za: NP1, s. 155).

DUCH: Jakub Duch 1619, LBŁ 1119; Katarzyna Duch 1626, LBŁ 161; nazwisko utworzone od ap. duch ‘podmuch, tchnienie’, ‘zjawa, mara’ (za SEM cz. 1., s, 59).

DUCHNIA: Tomasz Duchnia 1611, MBŁ 913; może nazwisko utworzone od duch ‘podmuch, tchnienie’, ‘zjawa, mara’; też stp. ap. duchna ‘poduszka’ (NP1, s. 155); ‘kobieta lekkich obyczajów’ (za: SEM cz. 1., s. 59).

DUCHNOWSKI: Sebastian Duchnowsky 1610, MBŁ 462; Teodor Duchnowski 1629, LBŁ 442; Arnolf Duchnowski 1670, LBŁ 289; Duchnowski burmistrz zabity murem przy zgorzeniu miasta w kamienicy swoiey y z nim 5 ludzi 1708, LMŁ 304; Michał Duchnowski 1746, LBŁ 395; Władysław Duchnowski 1868, KAZŁ 217; nazwisko utworzone od n. m. Duchny Maz. łomż., gm. Śniadowo (za: SHNO, t. 1., s. 81) formantem -owski.

Forma żeńska: Zofia Duchnowska 1637, LBŁ 1352; Łucja Duchnowska 1655, LBŁ 2995; Zofia Duchnowska 1659, LBŁ 3330; Jadwiga Duchnowska 1697, KAŚŁ 193; Duchnowska 1704, LMŁ 161; Agnieszka Duchnowska 1727, LBŁ 519.

DUDA: Dorota Duda 1644, LBŁ 2055; Zofia Duda 1648, LBŁ 2431; Marek Duda wyrobnik 1863, KAZŁ 87; Józef Duda 1875, KAŚŁc 9; Duda 1876, WPRŁ 1613; nazwisko utworzone od dudać ‘wydawać niski głos, grać na dudach’ (za: SEM cz. 1., s. 59), też od ap. duda ‘piszczałka’, ‘głuptas’ (za: SHNO t. 1., s. 81).

Forma żeńska: Elżbieta Dudzianka 1695, KAŚŁ 158.

DUDEK: Agnieszka Dudek 1625, LBŁ 26; nazwisko utworzone od ap. dudek ‘gatunek ptaka od dźwiękonaśladowczego du! du!’ (za: SEM cz. 1., s. 59).

DUDKA: Zofia Dudka 1653, LBŁ 2841; nazwisko utworzone od dudać, psł. dudati ‘wydawać niski głos, grać na dudach’ (za: SEM cz. 1., s. 59).

DUDZIK: Jakub Dudzik 1608, MBŁ 124; Mateusz Dudzik 1611, MBŁ 859; Bartłomiej Dudzik 1613, MBŁ 1276; nazwisko utworzone od por. Duda formantem -ik.

DUDZI(E)ŃSKI: Jan Dudziński 1689, KAŚŁ 52; Jan Dudzinski 1690, LBŁ 1154; Adam Dudziński 1695, LBŁ 29; Szymon Dudzinski 1697, LBŁ 154; może nazwisko utworzone od gw. ap. dudyk ‘dudarz’ (za: NP1, s. 156) lub por. Duda.

Forma żeńska: Dudzieńskiey dziecię 1700, LMŁ 81; Marianna Dudzińska 1874, KAŚŁ 57; Witkorya Ewa Dudzińska 1876, KAŚŁ 38.

DUKAT: Moszk Mendlowicz Dukat smuklarz[10] 1832, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. dukat ‘złota moneta’ (za: NP1, s. 157).

DUMAŁA: Ewa Dumała 1608, MBŁ 32; nazwisko utworzone od dumać ‘rozmyślać’ (za: SEM cz. 1., s. 59) formantem -ała.

DUNIKOWSKI (DUŃKOWSKI): Władysław Dunikowsky 1646, LBŁ 2312; nazwisko utworzone od n. m. Dunikowice Kresy Wsch. (za: NP1, s. 158).

Forma żeńska: Marianna Duńkowska akuszerka 1838, KUŁ 92, 171, 199; 1839, KUŁ 170; 1840, KUŁ 109, 188; 1841, KUŁ 173; 1842, KUŁ 92; Marianna Duńkowska służąca 1868, KAZŁ 253.

DUPAS: Jakub, nieślubne dziecko Katarzyny Dupas (nazwisko matki dopisane innym atramentem) 1647, LBŁ 2370; nazwisko utworzone od ap. dupa (za: NP1, s. 158) formantem -as.

DUPKA: Ewa Dupka 1613, MBŁ 1187; nazwisko utworzone od dupa ‘wgłębienie, wydrążenie’ (za: SEM cz. 1., s. 60) formantem -ka.

DURDOŁEK, DORDOŁEK: Stefan Durdołek 1725, LBŁ 387; Krzysztof Durdolek 1730, LBŁ 132; Elżbieta Durdołek 1733, LBŁ 397; Durdołka Zduna curka 1736, LMŁ 651; Durdołka Zduna żona 1736, LMŁ 649; Anna Durdołek 1739, LBŁ 230; Barbara Dordołek 1742, LBŁ 56; Barbara Durdołek 1743, LMŁ 1055; Paweł Durdołek 1745, LBŁ 276; Piotr Durdołek 1747, LMŁ 1330; Ziguli Dordołek dziecię 1751, LMŁ 1633; Franciszek Dordołek 1758, LMŁ 2207; może nazwisko utworzone od gw. dyrdać, derdać ‘iść szybko, lecieć, trząść się’ od (por. NP1, s. 165). Nazwa niejasna.

DURLIK: Mateusz Durlik 1613, MBŁ 1167; nazwisko utworzone może od dura ‘dziura’ (Durlikowic) (za: SEM cz. 1., s. 60) lub od ap. dureń ‘człowiek zarozumiały i głupi’ (por. NP1, s. 159) formantem -l+ik. Nazwa niejasna.

DUSIK: Adalbert Dusik 1605, LBŁ 639; może nazwisko utworzone od dusić, dusza (za: NP1, s. 159) formantem -ik.

DUSZA: Katarzyna Dusza 1608, MBŁ 208; Jan Dusza 1610, MBŁ 563; Ludwik August Dusza 1829, KAUŁ 154; Ludwik Dusza, Sukiennik w Łomży zamieszkały, 1829, KAUŁ 154; Ludwik August Dusza, syn Ludwik Dusza, 1829, KAUŁ 153; KAUŁ Zofia z Chanzow, żona Ludwik Dusza, 1829, KAUŁ 153; nazwisko utworzone od ap. dusza ‘duch, tchnienie’ (za: SEM cz. 1., s. 60).

DUSZEWSKI: Zenon Duszewski 1674, LBŁ 410; nazwisko utworzone od por. Dusza formantem -ewski.

DWORAKOWSKI: Franciszek Dworakowski gospodarz 1864, KAZŁ 76; utworzone od n. m. Dworaki (częste) (za: NP1, s. 159) formantem -owski.

DYBAŁA: Regina Dybała 1605, LBŁ 677; Stanisław Dibała 1614, LBŁ 133; nazwisko utworzone od dybać, psł. dybati ‘skradać się, czyhać’ (za: SEM cz. 1., s. 61) formantem -ała.

DYBIK: Adalbert Dybik 1740, LBŁ 278; nazwisko utworzone od por. Dybała formantem -ik.

DYBO(W)SKI: Franciszek Józef Dybowski przechrzta 1784, KACŁ 389; Feliks Dyboski 1808, KAŚŁ 25; Feliks Dybowski mayster kunsztu stolarskiego 1809, KAUŁ 245; Jan Dybowski 1887, KOPŁ 138; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Dybowo, dziś Dybów-Kolonia, warsz., gm. Radzymin (za: SEM cz. 3., s. 41) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Dybowska 1809, KAUŁ 245; KAZŁ 192; Katarzyna Dybowska 1811, KAZŁ 17.

DYLEWSKI: Grzegorz Dylewski żołnierz dymisyonowany 1865, KAZŁ 158; Wojciech Dylewski 1872, KAŚŁ 27; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Dylewo, dziś Dylew, rad., gm. Mogielnica; Dylewo, ostroł., gm. Sypniewo (za: SEM cz. 3., s. 41) formantem -ski.

Forma żeńska: Walentyna Dylewska 1872, KAŚŁ 27.

DYMARSKI: Franciszek Dymarski 1870, KAŚŁc 19; nazwisko utworzone od dymarski, gw. ap. dymarz ‘robotnik w hucie’ (za: NP1, s. 163).

Forma żeńska: Józefa Dymarska 1876, WPRŁ 248.

DYMCZYK: Łukasz Dymczyk 1863, KAZŁ 72; nazwisko utworzone od ap. dym lub od im. Dymitr (NP1, s. 163) formantem -(cz)yk.

Forma żeńska: Łucja Dymiszczanka 1696, KAŚŁ 179.

DYMICKI: Tomasz Dymicki 1789, KACŁ 996; Antoni Dymicki 1791, KACŁ 1220; Walenty Dymicki 1794, KACŁ 1542; może nazwisko utworzone od por. Dymczyk formantem -cki.

DYMIŃSKI: Wawrzyńcowi Dymińskiemu kowalowi żona 1738, LMŁ 805; Józef Dymiński 1786, KACŁ 569; Jakub Dymiński 1809, KAZŁ133; Benedykt Dymiński 1810, KAŚŁ 85; Jan Dymiński 1810, KAZŁ 278; Michał Dymiński gospodarz 1810, KAUŁ 350, 357; Józef Dymiński 1819, KAZŁ 8; Ludwik Dymiński 1820, KAZŁ 137; Jan Dymiński sługa kościelny 1838, KUŁ 99; 1839, KUŁ 60; nazwisko utworzone od im. Dominik poch. od dominicus ‘należący do Pana’ (NP1, s. 142) formantem -ski.

Forma żeńska: Anastazja Dyminska 1743, LMŁ 1025; Maryanna Dymińska 1809, KAZŁ 146; Katarzyna Dymińska 1810, KAUŁ 350; Maryanna Dymińska 1810, KAUŁ 357; 1821, KAZŁ 81; Elżbieta Dymińska 1862, KAZŁ 194; Maryanna Dymińska 1862, KAZŁ 259; Józefa Dymińska 1869, KAŚŁ 12.

DYMNIK: Wawrzyniec Dymnik 1695, KAŚŁ 171; Dymnika dziecię 1697, LMŁ 55; Magdalena Dimnik 1698, LBŁ 221; Demnika dziecię 1701, LMŁ 112; Bartłomieia Dymnika dziecię Marianna 1706, LMŁ 237; Marianna Dymnik 1702, LBŁ 565; Józef Dymnik 1705, LBŁ 864; Ignacy Dimnik 1706, LBŁ 936; nazwisko utworzone od dymny lub od ap. dymnik ‘okienko’ lub ‘przewód wentylacyjny na poddaszu’ (za: NP1, s. 163).

DYMOWSKI: Michał Dymowski 1686, KAŚŁ 9; Józef Dymowski 1868, KAZŁ 181; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Wlkp. Dymoczewo, Dymaczewo, dziś Dymaczewo Stare i Nowe, pozn., gm. Mosina (za: SEM cz. 3., s. 42) formantem -owski.

Forma żeńska: Teofila Dymowska 1869, KAŚŁ 44.

DYSZKANT: Forma żeńska: Dyszkantki dziecię 1701, LMŁ 120; Diszkantowa 1705, LMŁ 181; nazwisko utworzone może od dyszkant ‘najwyższy głos muzyki wokalnej’ (za: SW I, s. 275).

DZIAD: Zofia Dziad 1610, MBŁ 498; nazwisko utworzone od ap. dziad ‘dziadek’ (za: SEM cz. 1., s. 62).

DZIADUSZ: Teofil Dziadusz subiekt w Hotelu Warszawskim 1874, KAŚŁ 47; nazwisko utworzone od por. Dziad lub gw. ap. dziadulo ‘dziad, biedny, niedołężny’ (za: NP1, s. 167) formantem -usz.

DZIADYK: Kazimierz Dziadyk 1869, KAŚŁ 44; Walerian Dziadyk 1876, WPRŁ 186; nazwisko utworzone od por. Dziad lub od gw. ap. dziadyk ‘dziad’ (NP1, s. 167) formantem -yk.

DZIARSKI: Heliodor Dziarski 1870, KAŚŁ 45; nazwisko utworzone od dziarski, stp. darski ‘żywotny, silny’ (NP1, s. 168).

Forma żeńska: Bogumiła Dziarska 1879, KOPŁ 216.

DZIEDO: Jakub Dziedo 1608, MBŁ 106; Stanisław Dziedo 1636, LBŁ 1268; Laurenty Dziedo, syn Adama Piscatora Dziedo 1640, LBŁ 1698; Stanisław Dziedo 1643, LBŁ 1985; Agnieszka Dziedo 1645, LBŁ 2153; może nazwisko utworzone od por. Dziad.

DZI(E)DOWIC(Z): Roman Dziedowic 1605, LBŁ 781; Andrzej Dziedowic 1614, LBŁ 177; Laurenty Dzidowicz 1617, LBŁ 730; Małgorzata Dziedowicz 1617, LBŁ 719; Stanisław Dziedowicz 1621, LBŁ 1542; Walenty Dziedowicz 1627, LBŁ 320; Kazimiera Dziedowicz 1658, LBŁ 3217; Mikołaj Dziadowicz 1700, KAŚŁ 223; może nazwisko utworzone od por. Dziad.

Forma żeńska: Tekla Dziedowiczówna 1692, KAŚŁ 109.

DZIEDYK: Stanisław Dziedyk 1626, LBŁ 100; nazwisko utworzone od por. Dziad formantem -yk.

DZIEDZIC: Anna Dziedzic 1608, MBŁ 213; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. dziedzic ‘spadkiem po kim fortunę biorący, następca’, ‘dziedziczny pan dóbr’ (za: SW I, s. 278).

DZIEDZICKI: Łukasz Dziedzicki 1749, LBŁ 629; Łukasz Dźiedźicki 1750, LMŁ 1504; Franciszek Dziedzicki 1756, LBŁ 1250; Franciszek Dziedzicki 1756, LMŁ 2061; Stanisław Dziedzicki 1768, KAUŁ 921; Sylwester Dziedzicki 1771, KAUŁ 1086; Grzegorz Dziedzicki 1776; KAUŁ 704; Franciszek Dziedzicki 1781, KACŁ 86; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Dziedzice, płoc., gm. Bielsk (za: SEM cz. 3., s. 42) formantem – cki.

Forma żeńska: Konstancja Dźiedźicka 1742, LBŁ 94; Petronela Dźiedźicka 1745, LBŁ 311; Brygida Dziedzicka 1748, LMŁ 1420; Marianna Dziedzicka 1748, LBŁ 517; Marianna Dziedzicka 1748, LMŁ 1417; Marianna Dziedzicka 1758, KAUŁ 62; Marianna Dziedzicka 1761, KAUŁ 285; Apolonia Dziedzicka 1768, KAUŁ 868.

DZIEKOŃSKI: Stanisław Kostka Dziekonski1795, KACŁ 1713; Bartłomiej Dziekoński 1796, KACŁ 1817; Kacper Dziekoński 1798, KACŁ 2024; Mateusz Dziekoński gospodarz 1809, KAŚŁ 47; Józef Dziekoński 1832, KAUŁ 26; Łukasz Dziekoński kancelista w Łomżyńskiej Izbie Skarbowej 1874, KAŚŁ 83; nazwisko utworzone od n. m. Dziekonie (za: SHNO t. 1., s. 85) formantem -ski lub od dziekański ‘należący do dziekana’ (za: NP1, s. 169).

Forma żeńska: Scholastyka Dziekońska 1793, KACŁ 1419.

DZIEMIADOWICZ: Teodor Dziemiadowicz 1863, KAZŁ 149; może nazwisko utworzone od wsł. im. Demid, Dymid (por. NP1, s. 131) formantem -owicz.

DZIEMIAN: Ignacy Dziemian 1866, KAZŁ 223; Ludwik Dziemian 1866, KAZŁ 208; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Dziemianko (wsł. Demian, cerk. Damian) (za: SHNO t. 1., s. 85).

DZIENISZEWSKI: Aleksander Dzieniszewski 1896, KS; nazwisko utworzone od im. Dionizy; wsł. im. Denis, Denisz, Dynisz (za: NP1, s. 134-135) formantem -ewski.

Forma żeńska: Anna Dzieniszewska 1868, KAŚŁ 30; Antonina Dzieniszewska 1887, KOPŁ 128; Konstancja Dzieniszewska 1896, KS.

DZIENIUSZ: Paweł Dzieniusz, Wyrobnik… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 193; Jakub Dzieniusz mularz 1869, KAZŁ 239; nazwisko utworzone od por. Dzieniszewski.

DZIERC: Sobol Dzierc Węgier 1809, KAZŁ 150; nazwisko utworzone od ap. zdzierca, dawniej dzierca (za: NP1, s. 153).

DZIERZGOWSKI: nob. Petrus Dzierzgowski s. canonici Wolislawski…et praediis M. S. Lomzensibus et Wiznensibus 1537, RTA s. 4; Petrus Dzirzgowski 1537, RTA s. 9; nazwisko utworzone od n. m. Dzierzgowo ciech., gm. Dzierzgowo (za: NP1, s. 171).

DZIERŻANOWSKI: Paweł Dzierzanowski 1681, LBŁ 544; Bartłomiej Dzierżanowski 1685, LBŁ 901; Kazimierz Dzierżanowski 1689, LBŁ 1123; Józef Dzierzanowski 1691, LBŁ 1229; Zenon Dzierzanowski 1694, LBŁ 1306; Walenty Dzierżanowski 1698, LBŁ 201; Paweł Dzierzanowski 1700, LBŁ 422; Mikołay Dzierzanowski Iglarczyk Stary Mieszczanin 1737, LMŁ 715; Józef Dzierżanowski 1758, LMŁ 2252;Józef Dzierzanowski 1760, KAUŁ 147; Szymon Dzierzanowski 1761, KAUŁ 277; Ignacy Dzierzanowski 1766, KAUŁ 725; Jan Dzierżanowski, Ekonom… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 182; Adam Dzierżanowski żołnierz 43. Piechotnego Batalionu 1867, KAZŁ 146; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Dzierżanowo, dzis Dzierżanów, kal., gm. Krotoszyn; Maz. Dzierżanowie, dziś Dzierżanowo, płoc., gm. Mała Wieś; Dzierżanowo, wieś w dawnym pow. wiskim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 42) formantem -ski.

Forma żeńska: Magdalena Dzierzanowska 1694, LBŁ 1396; Urszula Dzierżanowska 1696, LBŁ 106; Barbara Dzierzanowska 1697, LBŁ 156; Apolonia Dzierzanowska 1706, LBŁ 882; Marianna Dzierzanowska 1760, LMŁ 2311.

DZIĘGIELEWSKI: Stanisław Dzięgielewski 1866, KAZŁc 24; nazwisko utworzone od n. m. Dzięgielewo płoc., gm. Gozdowo (za: NP1, s. 153).

Forma żeńska: Katarzyna Dzięgielewska 1789, KACŁ 984.

DZIKO(W)SKI: Wincenty Walenty Dzikowski 1791, KACŁ 1147; Paweł Dzikoski 1794, KACŁ 1530; Benedykty Dzikowski wyrobnik 1809 KAUŁ 247; Szymon Dzikowski1811, KAZŁ 452; nazwisko utworzone od n. m. np. Młp. Dzików, tarnob., gm. Tarnobrzeg (za: SEM cz. 3., s. 43) formantem -ski.

Forma żeńska: Janina Dzikowska 1792, KACŁ 1383; Weronika Dzikoska 1809, KAUŁ 247; KAZŁ 235; Maryanna Dzikowska 1841, RRŁ 60.

DZIMANOWSKI: Paweł Dzimanowski 1621, LBŁ 1411; może nazwisko utworzone od im. Damian; stp. Damijan, Demijan. Nazwa niejasna.

DZINIURZ: Michał Dziniurz bednarz 1819, KAZŁ 37; może od ap. dzień lub im. Denis formantem -urz.

DZIUBKIEWICZ: Jośk Chaimowicz Dziubkiewicz wyrobnik 1833, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od dziób, dziobać (NP1, s. 174) (-ki)+ewicz.

DZIURANOWSKI: Mikołaj Dziuranowski 1687, KAŚŁ 30; może nazwisko utworzone od ap. dziura. Nazwa niejasna.

DZWONKO(W)SKI: Tomasz Dzwonkowski 1769, KAUŁ 1015; Mateusz Dzwonkowski 1771, KAUŁ 1116; Jozef Dzwonkowski, Kancellista w Łomży zamieszkały, 1829, KAUŁ 159; Paulina Dzwonkowska, córka Jozefa Dzwonkowskiego, 1829, KAUŁ; Teressa z Gałeckich, żona Jozefa Dzwonkowskiego, 1829, KAUŁ 159; Karol Dzwonkowski 1868, KAZŁ 249; nazwisko utworzone od n. m. Dzwonki, Dzwonkowo ostr., gm. Czerwin (za: SHNO t. 1., s. 88) formantem -ski.

Forma żeńska: Alexandra z Grochowalskich Dzwonkoska 1810, KAZŁ 398; Paulina Dzwonkowska 1829, KAUŁ159; Franciszka Dzwonkowska 1865, KAZŁ 268; Kassylda Michalina Dzwonkowska 1875, KAŚŁ 55.

E

ECHT: Adam Echt 1808, KAZŁ 52; Jan Echt (Eucht, Ejsercht) młynarz 1809, KAUŁ 287; Karolina Echt 1810, KAZŁ 267; nazwisko utworzone od niem. im. Echt, to od śrwniem. echt ‘dziecko z prawego łoża’ (za: NP1, s. 177).

Forma żeńska: córka Jana Echta Karlina Echto 1809, KAUŁ 287.

(ELIASZ) Forma żeńska: Beyla z Eliaszow, żona Idzka Wigdorowicza Perły 1828, APŁ z. 169; Szoska Eliaszowa APŁ z. 169; nazwisko utworzone od hebr. im. Eliasz ‘Jahwe jest moim Bogiem’ (za SEM cz. 2., s. 33).

ELIASZOWICZ: Dawid Eliaszowicz krawiec 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Eliasz (za: NP1, s. 178-179) formantem -owicz.

ELSNER (ELZNER): Anna Elsner 1829, KAUŁ 235; Antoni Elsner, Szewc… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 230; Franciszek Elsner, Czeladnik…w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 235; Anna z Hibnerów, żona Franciszka Elsnera 1829, KAUŁ 235 Józefa Elzner 1833, KAUŁ 14; Franciszek Elsner szewc z Łomży 1837, KUŁ 97; nazwisko utworzone od n. m. Elsen w Westfalii formantem -er wskazującym na pochodzenie (za: SEM cz. 5., s. 41).

EPSZTEJN: Wolf Berek Idzkowicz Epsztein złotnik 1834, APŁ z. 169; Lejba Epsztejn 1896, KS; nazwisko utworzone jako compositio od im. Ep (Eberhard, Eber ‘dzik’) + Sztejn (ap. niem. Stein ‘kamień’ lub n. m. np. w Niemczech, Austrii) (za: SEŻ s. 109).

ERASMUSIK: Anna Erasmusik 1645, LBŁ 2219; nazwisko utworzone od Erasmus, z grec. ’miły, wdzięczny, upragniony’ formantem -ik.

ERSKOWICZ: Abram Erskowicz 1808, KAZŁ 97, Haim Erskowicz 1808, KAZŁ 31; nazwisko utworzone od por. Erzk formantem -owicz.

ERZK: Lewin Erzk 1809, KAUŁ 283; nazwisko utworzone od śrwniem. ap. arzät, arzet ‘lekarz’ (za: SEM cz. 5., s. 8), też od im.  jid. Hercke (za: SEŻ s. 109).

EST: Jan Est 1815, KAZŁ 134; Julianna Est 1815, KAZŁ 141; Louiza Est 1815, KAZŁ 128; nazwisko utworzone od stwniem. ap. ast ‘gałąź, konar’, przenośnie ‘gbur’ lub ‘człowiek krzepki, mocny; nieprzystępny, nietowarzyski’ (za: SEM cz. 5., s. 8 i 43).

ESTMONT: Paweł Estmont 1735, LBŁ 501; może nazwisko utworzone od por. Est + Mont (niem. n. os. Mont, od im. germ. na Munt-). Nazwa niejasna.

ETKOWICZ: Szepsa Dawidowicz Etkowicz handlarz żelaza 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od żyd. im. Etka (Eta).

EWGIENIEWICZ: Iwan Ewgieniewicz 1896, KS 282; nazwisko utworzone od im. Eugeniusz, wsł. Jewgienij formantem -ewicz.

EYCHEL: Dreyza, córka Szmula Gdalowicza Eychela 1827, APŁ z. 169; Herszk Szmulawicz Eychel rzeźbiarz 1833, APŁ z. 169; Gdalowicz Eychel rzeźbiarz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od im. Eichler, to od ap. śrwniem. eichel ‘młody dąb’ (por. NP1, s. 177).

EYGER: Lewin Jakobowicz Eyger kupiec 1836, 1837 APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. im. Eger (NP1, s. 177).

EYZENFELD: Herszk Jozefowicz Eyzenfeld złotnik 1833, APŁ z. 169; Iser Herszk Jozefowicz Eyzenfeld złotnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od niem. n. os. Eisner; ta od śrwniem. ap. īsener ‘handlarz żelazem’ (por. NP1, s. 178).

F

FABER: Stanisław Faber 1639, LBŁ 1536; Augustyn Fabri 1735, LBŁ 525; nazwisko utworzone od łac. faber, -bri ‘rzemieślnik, cieśla, kowal’ (za: SŁP s. 204).

FABRILIGNAR: Mikołaj Fabrilignari 1651, LBŁ 2737; Mateusz Fabriligna 1653, LBŁ 2834; nazwisko utworzone od por. Faberi łac. lignum, -i ‘chrust, drzewo opałowe’, ‘kloc, przedmiot drewniany’ (za: SŁP s. 293).

FABIAN: Fabiana dziecię 1712, LMŁc 335; nazwisko utworzone od im. łac. Fabianus utworzone od n. rodu rzymskiego Fabius (za: SEM cz. 2., s. 104).

FABICH: Fabich 1732, LMŁ 561; nazwisko utworzone od por. Fabian formantem -ich.

FALCZAK: Falczakow dziecię 1699, LMŁc 70; Paweł Falczak 1707, LBŁ 975; Róża Falczak 1708, LBŁ 1724; nazwisko utworzone od ap. falacz ‘chwalca’ (por. NP1, s. 89) formantem -(cz)ak.

Forma żeńska: Dorota Falczanka 1702, KAŚŁc 246; Dorota Falczykówna 1686, KAŚŁ 17.

FALISŁAW: Wit Falisław herbu Brody 1472, ŁT III 254 1472; Falisław pisarz miejski 1472, ŁT III 247; nazwisko utworzone od psł. xvaliti ‘chwalić, sławić, dziękować’ i psł. slava, salviti ‘sława, sławić’ (za: SEM cz. 1., s. 34, 275).

FALKA: Walenty Falka 1721, LBŁc 153; Woyciecha Falki żona 1731, LMŁc 538; Woyciech Falka 1737, LMŁ 716; może nazwisko utworzone od członu Chwali-, to od psł. xvaliti ‘chwalić, sławić, dziękować’ (za: SEM cz. 1, s. 34); też od im. wsł. Falko (za: SHNO t. 1., s. 89).

Forma żeńska: Jadwiga Falcanka 1731, LBŁ 44; Katarzyna Falcanka 1733, LBŁ 81.

FALKIEWICZ: Jakub Falkiewicz 1695, KAŚŁ 172; może nazwisko utworzone od śrwniem. ap. falche ‘sokół’ lub słow. im. z podstawą Chwał-, np. Falke, Falka (por. NP1, s. 185).

FALKOWSKI: Jakub Falkowski 1742, LBŁ 67; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Chwalikowo, Chwałkowo, dziś Chwałkowo, leszcz., gm. Krobia; Chwałkowo, dziś Fałkowo, pozn., gm. Lubowo (za: SEM cz. 3., s. 26) formantem -ski lub od Falk zdrobnienia od im. Walenty formantem -owski, też od n. os. Chwałek z realizacją grupy nagłosowej chw- jako f- (za: NMK s. 121) formantem -owski.

Forma żeńska: Marianna Falkowska 1707, LBŁ 1041; Agnieszka Falkowska 1738, LBŁc 43; Karolina Falkowska 1819, KAŚŁ 21.

FARMACOPOLA: Zofia Pharmacopola 1608, MBŁ 72; Stanisław Farmacopola 1611, MBŁ 711; Szymon Farmacopola 1614, LBŁ 159; Jakub Pharmacopola 1616, LBŁ 495; nazwisko utworzone najpewniej od łac. ap. pharmacopola ‘szarlatan, konował’.

(FASZCZOWSKI) Forma żeńska: Antonina Faszczowska 1879, KOPŁ 160; nazwisko utworzone prawdopodobnie od faścić ‘zwodzić, oszukiwać’, łac. fascia ‘wstęga, poprąg, pas; rzemyki do obuwia’ (za: SHNO t. 1., s. 89).

FED: Moszko Beniaminowicz Fed piekarz 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone
od chrześ. im. Teodor (za: SEM cz. 2, s. 127).

FEDERYNKO: Jan Federynko Moskal 1810, KAŚŁ 14; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. niem. Vetter ‘kuzyn’ lub ap. Feder ‘pióro, pisak’ (por. SEŻ, s. 111) formantem -ko lub por. Fed (NP1, s. 603).

FERENC: Szymon Ferenc 1621, LBŁ 1565; Ewa Ferenc 1755, LBŁ 1147; Agnieszka Ferenc 1761, KAUŁc 234; Marianna Ferenc 1767, KAUŁc 809; Stanisław Kostka Ferenc 1790, KACŁc 1118; Ewa Ferenc 1794, KACŁ 1644; Katarzyna Ferenc 1796, KACŁc 1830; Piotr Ferenc wybraniec 1810, KAUŁc 329; Teresa Ferenc 1819, KAZŁc 41; Maryanna Ferenc 1830, KAUŁc 43; Adam Ferenc, włoscian rolnik w Łomżycy zamieszkały 1829, KAUŁ 156, Adam Ferync, 1830; Franciszka z Urbanoskich, żona Adama Ferynca 1830, KAUŁ 43; Maryanna Ferync, córka Adama Ferynca 1830, KAUŁ 43 (w skorowidzu zapis: Ferenc Maryanna); Adam Ferenc włościanin // gospodarz z Łomżycy 1835, KUŁc 67; 1838, KUŁc 28; 1841, KUŁc 85; 1844, KUŁc 58; Małgorzata Ferenc akuszerka 1836, KUŁc 72; Franciszka Ferenc akuszerka 1837, KUŁ 47; Ludwik Ferenc włościanin gospodarz 1841, KUŁc 160; Bronisław Ferenc 1862, KAZŁ 261; Stanisław Ferenc 1865, KAZŁc 288; Stanisław Ferenc 1868, KAZŁc 180; Władysław Ferenc 1869, KAZŁc 114; Aleksandra Ferenc 1870, KAŚŁc 60; Józef Ferenc 1870, KAŚŁ 8; Franciszka Ferenc 1878, KOPŁc 38; Rozalia Ferenc 1878, KOPŁc 251; Adam Ferenc 1896, KS 295; nazwisko utworzone od węg. im. Ferenc (węg. przeróbka im. Franciscus) (za: NP1, s. 190).

Forma żeńska: Maryanna Ferencówna 1808, KAZŁc 54.

FERMIX: Fajowa Chonowicz Fermix mosążnik[11] 1831, APŁ z. 169; może od niem. n. os. Firmiß; też od niem. virne ‘stary, doświadczony, mądry’ (por. NP1, s. 190).

FERSZINBERG, FERSZYNBERG: Idzk Judkowicz Ferszynberg dzierżawca austeryi Rembielin 1828, APŁ z. 169; Joszka Ferszinberg 1896, KS; nazwisko utworzone od compositio: niem. ap. Ferszt ‘szczyt góry’+ niem. ap. Berg ‘góra’ (por. SEŻ s. 113).

FESZKOWSKI, FIESZKOWSKI: Piotr Paweł Feszkowski 1833, KAUŁ 168; Sylwester Feszkowski Kancelista Trybunału w Łomży 1837, KUŁ 52; Wielmożny Sylwester Feszkowski Sekretarz Biura Prokuratora Krolewskiego 1838, KUŁ 222; Sylwester Feszkowski radca honorowy, były sekretarz Biura Prokuratora 1867, KAZŁ 55; Józef Fieszkowski urzędnik gubernialnego zarządu 1871, KAŚŁ 21; nazwisko utworzone od im. jid. Fisiel, z niem. ‘ryba’ (por. AŻB, s. 56) formantem -(k)owski.

FETKOWSKI: Józef Fetkowski 1868, KAZŁ 257; nazwisko utworzone od niem. n. os. Fett, ta od fett ‘tłusty, żyzny’ (za: NP1, s. 190) formantem -owski.

Forma żeńska: Stefania Fetkowska 1869, KAZŁ 164.

FEYNSZTEYN: Moszk Jankielowicz Feynszteyn szewc 1835, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od compositio: niem. ap. fajn ‘drobny, delikatny’ + Sztejn ap. niem. Stein ‘kamień’ (por. SEŻ, s. 112).

FIEDOR: Fiedor chłop 1730, LMŁc 513; nazwisko utworzone od chrześ. im. Teodor (za: SEM cz. 2., s. 127).

Forma żeńska: Tekla Fiedorowna 1742, LBŁ 92; Regina Fiedorka 1743, LMŁ 1048; Fedorowna 1743, LMŁ 1023.

FIEDOROWICZ: Jan Fiedorowicz 1700, KAŚŁ 239; Wawrzyniec Fiedorowicz aresztant 1840, RRŁ 5; Marcela Fiedorowicz 1872, KAŚŁ 18; nazwisko utworzone od por. Fiedor formantem -owicz.

(FIEDOROWSKI) Forma żeńska: Teresa Fiedorowska 1696, LBŁ 101; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd.: brak nazwy (za: SEM cz. 3., s. 24).

FIERLETKA: Zuzanna Fierletka 1608, MBŁ 26; nazwisko utworzone od firleta ‘gatunek rośliny’ (za: NP1, s. 195) formantem -ka.

FIGURSKI: Hieronim Figurski wyrobnik 1868, KAZŁ 146; nazwisko utworzone od figura ‘kształt; posąg; osoba’ (za: NP1, s. 192) formantem -ski.

FILIANOWICZ: Mateusz Filianowicz krawiec 1875, KAŚŁ 25; może nazwisko utworzone od im. Teofil, Filip, Filemon, też od chwila (z: NP1, s. 193).

FILIP: Filip 1471, ŁT III 135; im. pochodzi od grec. filos ‘kochany, drogi, przyjaciel’ i ippos ‘koń’ (za: SEM cz. 2., s. 39).

FILIPENKO: Eufemiusz Filipenko syn Piotra rezerwowy szeregowy wyznania prawosławnego 1885, AUPśT 16a; nazwisko utworzone od im. Filip phílos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ (za: NP1, s. 193) formantem -enko.

FILIPIAK: Stefan Filipiak 1753, LBŁ 997; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Filip formantem -ak.

FILIPIK: Małgorzata Filipik 1618, LBŁ 857; nazwisko utworzone od por. Filip formantem -ik.

FILIPKOWICZ: Wawrzyniec Filipkowicz 1787, KACŁ 706; nazwisko utworzone od por. Filip formantem -(k)owicz.

FILIPKOWSKI: Adam Filipkowski wyrobnik 1869, KAZŁ 107; Fabian Filipkowski 1879, KOPŁ 56; nazwisko utworzone od n. m. Filipki łomż., gm. Kolno (za: NP1, s. 194).

Forma żeńska: Scholastyka i Julianna Filipkowskie 1773, KAUŁ 1217.

FILIPOW: Dymitr Filipow syn Filipa mieszczanin miasta Łomży wyznania prawosławnego 1885, AUPśT 8; Sergiusz Filipow syn mieszczanina miasta Łomży wyznania prawosławnego zmarł od choroby zęba 1887, AZŁS 21; nazwisko utworzone od por. Filip (za: NP1, s. 193) formantem -ow.

FILIPOWICZ: Kazimierz Filipowicz 1751, LBŁ 741; Kazimierz Filipowicz 1752, LMŁ 1736; Marianna Filipowicz 1756, LBŁ 1221; Franciszek Filipowicz 1765, KAUŁ 619; Antoni Filipowicz 1767, KAUŁ 770; Stanisław Filipowicz 1783, KACŁ 276; Krystyna Filipowicz 1785, KACŁ 444; Józef Filipowicz 1790, KACŁ 1029; Jan Aleksander Filipowicz 1791, KACŁ 1201; Małgorzata Filipowicz 1791, KACŁ 1198; Mikołaj Filipowicz 1791, KACŁ 1252; Gertruda Filipowicz 1793, KACŁ 1493; Józef Filipowicz 1793, KACŁ 1442; Józef Kalasanty Filipowicz 1793, KACŁ 1458; Mateusz Filipowicz 1795, KACŁ 1703; Andrzej Filipowicz 1796, KACŁ 1858; Benedykt i Błażej Filipowicz 1796, KACŁ 1742;Franciszek Filipowicz 1809, KAZŁ 224; Michał Filipowicz mayster kunsztu szefcowskiego 1809, KAUŁ 247; Mikołaj Filipowicz 1810, KAZŁ 287; Michał Filipowicz 1830, KAUŁ 160; Szczepan Jan Filipowicz 1833, KAUŁ 210; Jan Filipowicz wyrobnik z Łomży 1835, KUŁ 6; nazwisko utworzone od por. Filip (za: NMK s. 123) formantem -owicz.

Forma żeńska: Rozalia Filipowiczowna 1810, KAZŁ 387; Scholastyka Filipowiczowna 1810, KAZŁ 326.

FILIPOWSKI: Jakub Philipowski 1636, LBŁ 1275; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Filipowice, tarn., gm. Zakliczyn (za: SEM cz. 3., s. 44) formantem -ski.

FILOCH: Benedykt Filoch 1632, LBŁ 890; Jakub Filoch 1637, LBŁ 1364; Łukasz Filoch 1648, LBŁ 2484; Albert Filoch 1650, LBŁ 2581; może nazwisko utworzone od n. m. Filochy ostroł., gm. Czerwin.

FILOŚCIK: Jan Filoscik 1608, MBŁ 97; nazwisko utworzone od por. Filoch formantem –cik.

FILTR: Helena Filtr 1868, KAZS 147; nazwisko utworzone od niem. n. os. Filter, ta od śrdniem. ap. vilter ‘rzemieślnik wytwarzający wyroby z filcu, kapelusznik’ (za: NP1, s. 543).

FIŁOCHOWSKI: Jakub Fiłochowski 1879, KOPŁ 135; nazwisko utworzone od por. Filoch formantem -owski.

FIMKA: Tomasz Fimka 1440, ŁT I 353; Piotr Fimka 1472, ŁT; nazwisko utworzone od im. Eufemija  z grec. Euphémia: eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’ (za: NP1, s. 191) formantem -ka.

FINKENSZTAJN, FINKIELSZTEYN: Matys Nachmanowicz Finkielszteyn szewc 1836, APŁ z. 169; Eliasz Finkensztajn 1896, KS; nazwisko compositio utworzone od niem. n. os. Finkel, ta od ap. Finke ‘zięba’ (NP1, s. 194) + Sztejn ap. niem. Stein ‘kamień’ (por. SEŻ, s. 112).

FIRSZTAJN: Maszek Firsztajn 1896, KS; nazwisko compositio utworzone od niem. n. os. Fier, Fir, a ta od ap. vier ‘cztery’ (za: NP1, s. 192) + Sztejn ap. niem. Stein ‘kamień’ (por. SEŻ, s. 112).

FISZER, FYSZER: Dawid Fiszer, ciesla… w Łomzycy zamieszkały1830, KAUŁ 66; Jan Fyszer, syn Dawida Fiszera 1830, KAUŁ 66 (w skorowidzu zapis: Fyszer); Jan Fiszer 1830, KAUŁc 66; nazwisko utworzone od śrwniem. visch ‘ryba’ (za: SEM cz. 5., s. 51) formantem -er.

FISZKOWICZ: Froma Fiszkowicz 1819, KAZŁ 43; nazwisko utworzone najprawdopodobniej od śrwniem. visch ‘ryba’ formantem -owicz.

FISZUK: Zofia Fiszuk 1616, LBŁc 589; nazwisko utworzone od por. Fiszer formantem -uk.

FLAK: Stanisław Flak 1605, LBŁ 684; Jan Flak 1607, LBŁ 923; Elżbieta Flak 1609, MBŁ 439; Anna Flak 1611, MBŁ 744; Baltazar Flak 1613, MBŁ 1151; Jan Flak 1615, LBŁ 288; Regina Flak 1616, LBŁ 525; nazwisko utworzone od flak ‘jelito, kiszka’ (za: SEM cz. 1., s. 67); też ‘człowiek słaby, niedołęga, fujara’ (za: NMK s. 123).

FLAKOWICZ: Albert Fliakowicz 1626, LBŁ 99; nazwisko utworzone od por. Flak (za: SEM cz. 1., s. 67) formantem -owicz.

FLAKUS: Flakusow dziecię 1703, LMŁ 152; nazwisko utworzone od por. Flak (za: NP1, s. 196) formantem -us.

FLATAU: Małka Flatau, żona Judy Hersz Natana 1828, APŁ z. 169; Szymon Jakubowicz Flatau rymarz 1828, APŁ z. 169; Herz Flatau wyrobnik 1829, APŁ z. 169; Berek Wolf Izraelowicz Flatau kramarz 1831, APŁ z. 169; Judka Hersz Flatau kramarz 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Flat(h)au, Flato(w) lub od n. m. Flatow (za: SEŻ s. 115).

FLEJCZAK: Stanisław Fleyczak 1709, LBŁc 1281; nazwisko utworzone od niem. n. os. Fleisch, ta od ap. Fleisch ‘mięso’ (NP1, s. 196) formantem -(cz)ak.

FLORCZAK: Krystyna Florczak 1765, KAUŁc 658; nazwisko utworzone od im. Florian, od łac. florus ‘kwitnący’ (NP1, s. 197) formantem -(cz)ak.

FLORCZYK: Marianna Florcik 1750, LBŁc 665; Stanisław Florczyk 1752, LBŁc 868; Franciszka Florczyk 1761, KAUŁc 255; Konstanty Florczyk 1887, KOPŁ 163; nazwisko utworzone od por. Florian formantem -(cz)yk.

FLORIAN: Florian 1735, LMŁ 630; nazwisko utworzone od im. Floryjan < łac. Florianus, od im. bogini rzymskiej Flory lub od florus ‘kwitnący, lśniący’ (za: SEM cz. 2., s. 41).

FORMAN: Józef Forman 1808, KAZŁ 24; nazwisko utworzone od furman, stp. forman ‘woźnica’ (za: NP1, s. 207).

FORNES: Karol August Fornes (Fournes) kalkulator Prefektury Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 310; Karol Leopold Fornes1809, KAUŁ 310; może od niem. n. os. na Vorn-, te od vorn ‘z przodu, od początku’ (za: NP1, s. 199) formantem -es.

FRANCEW: Ignacy Francew 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Franciszek formantem -ew.

(FRANCISZEK) Forma żeńska: Tekla Kowalska Franciszkowa 1810, KAŚŁ 14; nazwisko utworzone od im. Franciscus od germ. n. etn. Frank z łac. przyrostkiem –iscus; pierwotne znaczenie franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’ (za: SEM cz. 2., s. 42).

FRANK, FRANKE: Józef Frank kalkulator Dyrekcji Departamebtu Łomżyńskiego 1810, KAUŁ 360; Julianna Antonina Frank 1810, KAUŁ 360; Julianna Emalia Frank 1811, KAZŁ6; Franciszek Franke, Chirurg Obwodowy, 1829, KAUŁ 142; nazwisko utworzone od por. Franciszek.

FRANKOWICZ: Anna Frankowicz 1879, KOPŁ 207; nazwisko utworzone od por. Franciszek formantem -owicz.

FRANKOWSKI : Aleksander Frankowski 1878, KOPŁ 48; nazwisko utworzone od n. m. Franki (za: SHNO t. 1., s. 91).

Forma żeńska: Agnieszka Frankoska 1808, KAŚŁ 11.

FRĄCKIEWICZ: Edward Fronckiewicz 1865, KAZŁ 161; Julianna Frąckiewicz 1876, WPRŁ 208; Aleksander Frąckiewicz 1878, KOPŁ 11; Aleksander Frackiewicz 1878, KOPŁ 218; Wojciech Frąckiewicz 1879, KOPŁ 95; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Frącek, por. Franciszek.

FREJ: Teresa Frej akuszerka 1865, KAZŁ 267; nazwisko utworzone od fryj ‘zaloty’, fryjować ‘oddawać się rozpuście’ (za: SEM cz. 1., s. 68), też od niem. n. os. frei ‘wolny, swobodny’ (za: NMK s. 125).

FREYMAN: Jan Karol Freyman intendent magazynów w Departamencie Łomżyńskim 1809, KAUŁ 303; 1810, KAUŁ 323; Józef Antoni Freyman 1809, KAUŁ 303; Karolina Freyman 1810, KAUŁ 323; Konstancja Ludwika Freyman 1809, KAUŁ 303; nazwisko compositio utworzone od ap. niem. frei ‘wolny, uwolniony’ + ap. niem. Mann ‘człowiek, mąż’ (formant nazwiskotwórczy) (SEŻ s. 115).

FRIDMAN: Dziadek Mosze Fridman – szklarz, zm. 1842 r.; oszklił dom modlitwy bejt midrasz, wzniesiony w Łomży w 1841 lub w 1842 r.; KPŁGŻ, s. 35-36  (maszynopis); nazwisko compositio utworzone od ap. niem. Fride ‘pokój’ (za: SEŻ, s. 117) + man por. Freyman.

FRYC: Stanisław Fryc 1870, KAŚŁ 11; Aleksander Benedykt Fryc żołnierz bezterminowo urlopowany 1876, KAŚŁ 2; nazwisko utworzone od niem. im. Frydrych (za: SEM cz. 2, s. 43); też od germ. ap. Frid ‘przyjaźń’, później ‘pokój’ (za: SEM cz. 5., s. 56-57).

(FRYCZYŃSKI) Forma żeńska: Pelagia Fryczyńska 1887, KOPŁ 9; nazwisko utworzone od im. Fryderyk genetycznie germ. (za: NP1, s. 204-205) formantem -yński.

FRYDMAN: Nochym Frydman krawiec 1831, APŁ z. 169; Szloma Nochymowicz Frydman szklarz 1828, APŁ z. 169; nazwisko pochodzenia germ. (Fredeman); utworzone od por. Fryc (za: SEM cz. 5., s. 57).

FUNK: Tadeusz Funk stróż 1875, KAŚŁ 35; nazwisko utworzone od śrwniem. vunke ‘iskra’; od XIII w. także w znaczeniu ‘mały, pełen życia, ruchliwy, łatwo unoszący się gniewem człowiek’ (za: SEM cz. 5., s. 60).

FUTRYN: Dawid Leybowicz Futryn czapnik 1831, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od niem. ap. Futter ‘pokarm, podszewka’ (por. SEŻ s. 118) formantem -yn. Nazwa niejasna.

 

G

GABOWICZ: Faybuś Herszkowicz Gabowicz kramarz 1827, APŁ z. 169; Peysa Moszkowicz Gabowicz wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Chaja Gabowicz 1896, KS; Mendel Gabowicz 1896, KS 291; nazwisko utworzone od n. os. Gab (Gabriel) (por. SEŻ s. 119) lub stp. gabać ‘zaczepiać, napadać’ (za: NP1, s. 209) formantem -owicz.

GABRAT: Józefa Gabrat, 1887, KOPŁ 146; może nazwisko utworzone od niem. Gabert, to od im. Gabriel. Nazwa niejasna.

GABRYK: Anna Gabryk 1869, KAZŁ 131; Stanisław Gabryk 1869, KAZŁ 132; nazwisko utworzone od im. Gabriel, z hebr. od gaber ‘mąż’ + el ‘Bóg’ (za: NP1, s. 209-210) formantem -yk.

GABRYLEWSKI: Franciszek Gabrylewski 1832, KAUŁ 95; nazwisko utworzone od por. Gabryk formantem -ewski.

GAC: Jan Gac właściciel łodzi berlinki 1869, KAZŁ 267; może nazwisko utworzone od gać ‘grobla umocniona faszyną’; gacny ‘służący do osłony’; gace ‘spodnie’; gaczka ‘przyrząd murarski, kielnia’ (za: SEM cz. 1., s. 69) lub gac ‘nietoperz’; też od im. Gaweł, niem. Gatz, też gw. gaca ‘niezgrabny mężczyzna’ (za: NP1, s. 211).

GACKI: Józef Gacki 1728, LBŁ 594; Stanisław Gacki 1863, KAZŁ 132; nazwisko utworzone od n. m. Gać, dziś Gać Kaliska, kal., gm. Koźminek; Maz. Gać, łomż., gm. Łomża (za: SEM cz. 3., s. 45) formantem -cki.

Forma żeńska: Katarzyna Gatska 1618, LBŁ 970; Anastazja Gackówna 1687, KAŚŁ 30; Marianna Gadczanka 1699, KAŚŁ 209; Maryanna Gacka 1832, KAUŁ 85; Franciszka Gacka 1876, KAŚŁ 33.

GADOMSKI: Szymon Gadomski 1790, KACŁ 1001; nazwisko utworzone od n. m. Gadomiec, dawniej Gadom ostroł., gm. Krzynowłoga Mała (za: NP1, s. 211) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Marianna Gadomska 1783, KACŁ 269; Tekla Gadomska 1869, KAZŁ 278.

GAJDA: Anna Gaida 1605, LBŁ 658; Marcin Gayda 1614, LBŁ 166; Marcin Gaida 1616, LBŁ 566; Piotr Gayda 1619, LBŁ 1112; Adalbert Gajda 1781, KACŁ 55; nazwisko utworzone od ap. gajda, gajdy ‘dudy’, też ‘grający na dudach’ (za: NP1, s. 212).

GAJDUK: Zofia Gajduk 1635, LBŁ 1099; nazwisko utworzone od por. Gajda od stp. ap. gajdosz ‘dudarz’ formantem -uk.

GAJDZIK: Anna Gajdzik 1611, MBŁ 816; Stanisław Gajdzik 1614, LBŁ 137; Jadwiga Gaydzik 1616, LBŁ 570; Mikołaj Gaydzik 1652, LBŁ 2828; nazwisko utworzone od por. Gajda formantem -ik.

GAJDZIŃSKI, GAYDZ(I)EŃSKI: Kacper Gaydziński 1784, KACŁ 283; Piotr Gaydziński 1793, KACŁ 1453; Paweł Gaydziński gospodarz 1809, KAUŁ 187, 245, 294; Kacper Gaydzieński gospodarz 1810, KAŚŁ 17; nazwisko utworzone od por. Gajda formantem -iński.

Forma żeńska: Anna Gaydzińska 1620, LBŁ 1299; Antonina Gaydzińska 1788, KACŁ 813; Katarzyna Gaydzińska 1797, KACŁ 1895; Józefa Gajdzińska 1811, KAUŁ 20; Kunegunda Gaydzieńska 1814, KAZŁ 45; Józefa Gajdzińska 1878, KOPŁ 23; Rozalia Gajdzińska 1878, KOPŁ 334; Florentyna Gajdzińska 1896, KS 324; nazwisko utworzone od por. Gajda formantem -iński.

GAJEWNIK: Dorota Gaiewnik 1611, MBŁ 911; Aleksander Gaiewnik 1616, LBŁ 532; Bartłomiej Gaiewnik 1697, LBŁ 138; Albert Gaiewnik 1704, LBŁc 752; Apolonia Gaiewnik 1707, LBŁc 1092; może nazwisko utworzone od ap. gajewnik ‘gajowy, leśniczy’ (za: SW I, s. 329 lub od ap. gajówka (za: NP1, s. 212) formantem -(n)ik.

GAJEWSKI: Grzegorz Gaiewski 1733, LBŁ 81; Kazimierz Gaiewski 1752, LBŁ 841; Franciszek Gajewski 1772, KAUŁ 1148; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gaj, pozn., gm. Śrem; Gajew, płoc., gm. Witonia; Młp. Gaj, krak., gm. Mogilany (za: SEM cz. 3., s. 45) formantem -ski.

Forma żeńska: Ewa Gajewska 1743, LBŁc 186.

GAJKOWSKI: Piotr Gajkowski wyrobnik 1871, KAŚŁ 32; nazwisko utworzone od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’ lub od gaj ‘zarośla’ (za: NP1, s. 212) formantem -(k)owski.

GALANT: Laurenty Galant 1693, KAŚŁ 124; nazwisko utworzone od ap. galant ‘elegant’ (za: NP1, s. 214).

(GALICKI) Forma żeńska: Magdalena Galicka 1820, KAZŁ 136; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Galice, wieś w parafii Bedlno, dziś zagin.; Galiczyce, dziś Galczyce, koniń., gm. Wierzbinek (za: SEM cz. 3., s. 45) formantem -cki.

GALIŃSKI: Michał Galiński, podoficer… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 90; Adolf Galiński nauczyciel 1871, KAŚŁ 26; Wojciech Galiński 1879, KOPŁ 10; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Galiny Duże , skiern., gm. Biała Rawska (za: SEM cz. 3., s. 45) formantem -ski.

GAŁA: Agnieszka Gała 1641, LBŁ 1743; Dorota Gała 1643, LBŁ 1947; nazwisko utworzone od ap. gała, psł. gala, galьka ‘kulka’ (za: SEM cz. 1, s. 70); też od Gaweł, łac. Gallus, Gaulus, im. o niejasnej etymologii, zestawiane z irl. Calleh ‘Galijczyk’; celt. ghas-los ‘przybysz, obcy’; łac. gallus ‘kogut’ (za: SEM cz. 2., s. 44).

GAŁĄZKA: Bogusław Gałązka 1468, ŁT II 534; Jadwiga Gałąska 1611, MBŁ 848; Dorota Gałąska 1632, LBŁ 763; Michalina Gałązka 1873, KAŚŁ 20; Katarzyna Konstancja Gałązka 1874, KAŚŁ 73; Franciszek Gałązka żołnierz podoficer czasowo urlopowany 1875, KAŚŁ 71; Marianna Gałązka 1876, WPRS 71; Stanisław Gałązka 1878, KOPŁ 64; nazwisko utworzone od gałązka (za: SEM cz. 1., s. 70).

GAŁCZYK: Jan Gałczyk 1732, LBŁ 52; Magdalena Gałczyk 1748, LMŁc 1384; Marianna Gałczyk 1749, LBŁ 638; Marianna Gałczyk 1753, LMŁ 1782; Marcin Gałczyk 1753, LBŁ 985; Tadeusz Jakub Gałczyk 1755, LBŁ 1122; Jan Gałczyk 1768, KAUŁ 864; Agnieszka Gałczyk 1781, KACŁ 121; nazwisko utworzone od por. Gała formantem -(cz)yk.

Forma żeńska: Janowa Gałczykowa 1740, LMŁ 903.

GAŁECKI: Łukasz Gałecki 1757, LBŁ 1330; Ignacy Gałecki gospodarz 1810, KAUŁ 338; Maciey Gałecki 1810, KAUŁ 338; Józef Gałecki wyrobnik 1869, KAZŁ 224; Paweł Gałecki 1820, KAZŁ 131; Kazimierz Gałecki 1879, KOPŁ 85; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gałki, wieś w dawnej ziemi łęczyckiej, dziś zagin.; Maz. Gałki, płoc., gm. Mała Wieś (za: SEM cz. 3., s. 46) formantem -cki; też od n. os. Gała formantem -cki (za: NMK s. 129).

Forma żeńska: Teresa Jadwiga Gałecka 1790, KACŁ 1105.

GARBARSKI: Mer Garbarski 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. garbarz ‘garbujący skóry’ lub od przym. garbarski (za: NP1, s. 218) formantem -ski.

GARBULE(W)SKI: Bernard Garbulewski 1750, LBŁ 694; Antoni Garbulewski 1753, LMŁ 1740; Paweł Garbulewski1773, KAUŁ 1180; Kacper Garbulewski 1774, KAUŁ 1251; Gabriel Garbulewski 1776, KAUŁ 703; Kacper Garbulewski 1809, KAUŁ 230; Ludwik Garbuleski 1809, KAZŁ 179; Gabryel Garbuleski 1810, KAUŁ 350, 357; Jan Garbuleski 1810, KAUŁ 364; Tomasz Garbulewski 1814, KAZŁ 55; Ignacy Garbulewski 1820, KAZŁ 116; Stanisław Garbulewski wyrobnik 1839, KUŁc 200; Jan Garbulewski adiunkt sądu policji poprawczej 1865, KAZŁ 36; może nazwisko utworzone od por. Garbarski. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Gertruda Katarzyna Garbulewska 1763, KAUŁ 492; Ewa Garbulewska 1764, KAUŁ 589; Marianna Garbulewska 1767, KAUŁ 789; Rozalia Garbulewska 1770, KAUŁ 1072; Łucja Garbuleska 1797, KACŁ 2017; Wiktoria Garbulewska 1842, WMZŁ 171.

(GARBULIŃSKI) Forma żeńska: Agnieszka Garbulińska 1769, KAUŁ 965; por. Garbulewski.

GARDLIK: Mateusz Gardlik 1613, MBŁ 1178; może nazwisko utworzone od por. Gardło formantem -ik.

GARDŁO: Dorota Gardło 1605, LBŁ 746; nazwisko utworzone od ap. gardło (za: SEM cz. 1., s. 71).

GARDOCKI: Franciszek Gardocki ekonom Panien Benedyktynek 1809, KAUS 185; Piotr Gardocki włościanin gospodarz 1836, KUŁc 19; nazwisko utworzone od n. m. Gardoły łomż., gm. Stawiski (NP1, s. 219) formantem -cki.

GARLIŃSKI: Walenty Garlinski 1616, LBŁ 435; Ignacy Garliński 1878, KOPŁ 77; nazwisko utworzone od n. os. Garło, też Gardło lub n. m. Garlino w pow. ciechanowskim (za: NMK s. 130) formantem -ski.

GARNUSZEWSKI: Stanisław Garnuszewski 1876, WPRŁ 230; nazwisko utworzone od ap. garnuszek (NP1, s. 219-220) formantem -ewski.

Forma żeńska: Elżbieta Garnuszewska 1612, MBŁ 1098; Ludwika Garnuszewska 1865, KAZŁ 120; Alexandra Garnuszewska 1867, KAZŁ 94.

GARWOLIŃSKI: Adalbert Garwoliński 1781, KACŁ 40; Piotr Garwoliński 1784, KACŁ 348; nazwisko utworzone od n. m. Garwolin siedl. (NP1, s. 220) formantem -ski.

GARZIK: Jakub Garzik 1618, LBŁc 895; może nazwisko utworzone od psł. *garati ‘palić się, płonąć’, stp. gw. gara ‘coś spalonego’, też niem. n. os. Gar (Gara) ‘dziura w drzewie’ (por. NP1, s. 217) formantem -ik.

GATKIEWICZ: Szloma Gatkiewicz 1808; nazwisko utworzone od psł. *gatati ‘domyślać się, wróżyć’; stp. gatać ‘mówić, rozmawiać’ lub od stp. gacić ‘uszczelniać, robić tamę’ (za: NP1, s. 221) formantem – (ki)ewicz.

GAWECKI: Jan Gawecki 1869, KAŚŁ 28; może nazwisko utworzone od im. Gaweł formantem -ecki. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Antonina Innocenta Klementyna Gawecka 1875, KAŚŁ 2.

GAWEK: Albert Gawek 1622, LBŁ 1659; nazwisko utworzone od im. Gaweł, z łac. Gallus, Gaulus, im. o niejasnej etymologii, zestawia się z irl. Calleh ‘Galijczyk’; z celt. ghas-los ‘przybysz, obcy’; z łac. Gallus od n. regionu Galia; z łac. gallus ‘kogut’ (za: SEM cz. 2., s. 44).

GAWĘDA: Zofia Gawęda 1609, MBŁ 382; Jadwiga Gawęnda 1612, MBŁ 1034; nazwisko utworzone od ap. gawęda ‘baśń, opowiadanie’ (za: NP1, s. 222) .

GAWĘDZKI: Piotr Gawędzki 1757, LMŁ 2100; Ignacy Gawędzki 1762, KAUŁ 326; nazwisko utworzone od n. m. Gawęda (za: SHNO t. 1., s. 93).

GAWKOWSKI: Piotr Gawkowski 1896, KS 322; nazwisko utworzone prawdopodobnie od łac. Gallus i Gaulus o etymologii do końca niewyjaśnionej; zestawia się z irl. Calleh ‘Galijczyk’, z celtyckiego ghas-los ‘przybysz, obcy’, z łac. gallus ‘kogut’ lub od hebr. Gerber ‘mąż, wojownik’ (za: SEM cz. 2., s. 44) formantem -owski.

Forma żeńska: Katarzyna Gawkowska 1765, KAUŁ 677.

GAWŁO(W)SKI: Stanisław Gawłowski 1730, LBŁ 137; Tomasz Gawłoski 1730, LBŁ 17; Józef Gawłowski 1732, LBŁ 249; Jakub Gawłowski 1737, LBŁ 116; Stanisław Kostka Gawłowski 1738, LBŁ 191; Kacper Gawłowski 1740, LBŁ 333; Szymon Gawłowski 1748, LBŁ 539; Stanisław Kostka Gawłowski 1767, KAUŁ 840; Józef Gawłowski 1772, KAUŁ 1158; Józef Gawłowski 1810, KAUŁ 317; Kacper Gawłoski 1810, KAUŁ 312; KAZŁ 259; Stanisław Gawłowski włościanin 1810, KAUŁ 312; Anna Gawło(w)ska akuszerka 1834, KUŁ 72, 79, 99, 156, 157, 172; 1835, KUŁ 2, 17, 18, 37, 45; Teofil Gawłowski woźny magistratu 1871, KAŚŁ 19; Piotr Gawłowski 1872, KAŚŁ 9; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gawrzyjałowice, Gawłowice, dziś Gawłowice, sier., gm. Goszczanów; Maz. Gawłowo, ciech., gm. Nowe Miasto; Krpłd. Hawłowice, przem., gm. Pruchnik (za: SEM cz. 3., s. 46) lub od im. Gaweł formantem -owski.

Forma żeńska: Agnieszka Gawlowska 1733, LBŁ 316; Katarzyna Gawłowska 1734, LBŁ 446; Barbara Gawłowska 1742, LBŁ 101; Małgorzata Gawłoska 1810, KAZŁ 329; Anna Gawłoska akuszerka z Łomży lat pięćdziesiąt dwa maiąca1834, KAUŁ 172.

GAWROŃSKI: Walentyn Gawroński 1781, KACŁc 20; Jan Gawroński 1784, KACŁc 350; Stanisław Kostka Gawroński 1784, KACŁc 400; Franciszek Gawroński 1786, KACŁc 610; Paweł Gawronski 1789, KACŁc 889; Franciszek Gawroński 1793, KACŁc 1426;Maciej Gawronski 1809, KAZŁc 180; Walenty Gawroński włościanin 1809, KAUŁc 264; Walenty Gawronski, włoscianin w Łomżycy zamieszkały 1830, KAUŁ 18; Agnieszka z Chełmickich, żona  Walentego Gawronskiego, 1830, KAUŁ 18; Walenty Gawronski, syn  Walentego Gawronskiego, 1830, KAUŁ 18; Franciszek Gawronski, Inkwirent Sądu Policyi poprawczey wydziału Łomzyńskiego… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 26; Felicyanna z Sniegockich, żona  Franciszka Gawronskiego 1830, KAUŁ 26;  Juliusz Antoni, syn  Franciszka Gawronskiego 1830, KAUŁ 26; Ludwik Gawroński, rolnik włościanin… w Łomżycy zamieszkały 1830, KAUŁ 30; Jan Gawroński, wyrobnik… w Łomżycy zamieszkały 1830, KAUŁ 81; Julianna z Dąbrowskich, żona Jan Gawrońskiego 1830, KAUŁ 81Juliusz Antoni Wincenty Gawronski 1830, KAUŁ 26; Walenty Gawronski 1830, KAUŁc 18; Ludwik Gawronski 1831, KAUŁc 133; Felicyan Antoni Gawroński 1833, KAUŁ 103; Wielmożny Franciszek Gawroński Professor Wojewodzkiego Gymnazyum w Łomży 1835, KUŁ 56; Jan Gawroński włościanin gospodarz 1836, KUŁc 78; 1842, KUŁc 24; Jakub Gawroński włościanin gospodarz w Łomżycy zamieszkały 1837, KUŁc 206; Jakub Gawroński włościanin gospodarz w Łomżycy zamieszkały 1837, KUŁc 206; Dominik Gawroński 1866, KAZŁc 58; Jakob Gawroński żołnierz dymisjonowany 1868, KAZŁc 268; Feliks Gawroński 1869, KAZŁc 58; Stanisław Gawroński 1887, KOPŁc 90; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gawrony, płoc., gm. Łęczyca; pozn., gm. Dolsk; Maz. Gawrony, wieś w dawnym pow. bielskim w parafii Łęg Wielki, dziś zagin. (za: SEM cz. 3, s. 47) lub od n. os. Gawron, też od n. m. Gawrony w pow. nieszawskim, śremskim, płockim ( za: NMK s. 132) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Gawrońska 1766, KAUŁc 712; Ewa Gawrońska 1782, KACŁc 167; Barbara Gawrońska 1784, KACŁ 384; Joanna Gawrońska 1784, KACŁc 350; Anna Gawrońska 1786, KACŁc 601; Małgorzata Gawrońska 1787, KACŁc 671; Ewa Gawrońska 1789, KACŁc 998; Ewa Gawronska 1791, KACŁc 1239; Barbara Gawrońska 1792, KACŁc 1299; Marianna Gawrońska 1793, KACŁc 1438; Marianna Gawrońska 1794, KACŁ 1574; Jadwiga Gawrońska 1795, KACŁc 1710; Katarzyna Gawrońska 1796, KACŁc 1836; Franciszka Gawronska 1797, KACŁc 1926; Maryanna Gawronska 1810, KAZŁc 339; Maryanna Gawrońska 1830, KAUŁc 81; Franciszka Gawrońska 1831, KAUŁc 117; Małgorzata Gawrońska 1832, KAUŁc 86; Ewa Gawrońska 1833, KAUŁc 206; Wiktorya Gawrońska 1833, KAUŁc 206; Anna Gawrońska 1865, KAZŁc 6; Katarzyna Gawrońska 1866, KAZŁc 25; Konstancya Gawrońska 1866, KAZŁ 219; Wiktorya Gawrońska 1867, KAZŁc 91; Katarzyna Marianna Gawrońska 1875, KAŚŁ 32; Antonina Gawrońska 1876, WPRŁc 85; Stefania Gawrońska 1887, KOPŁc 289.

GAWRYCH: Antoni Gawrych 1862, KAZŁ 257; nazwisko utworzone od por. Gabryk lub od gawrosz (NP1, s. 210) formantem -ych.

Forma żeńska: Maryanna Gawrychówna 1864, KAZŁ 188.

GAWRYCHOWSKI: Stanisław Gawrychowski żołnierz zwolniony ze służby 1872, KAŚŁ 32; nazwisko utworzone od n. m. Gawrychy łomż. gm. Zbójna.

GAWRYŚ: Karol Gawryś żołnierz urlopowany, muzyk 1874, KAŚŁ 77; nazwisko utworzone od por. Gawrych formantem – yś.

GAZICKI: Józef Gazicki 1810, KAUŁ 316; Stanisław Gazicki Obywatel // Obywatel Professyi Rzeznik 1839, KUŁ 201; Jan Gazicki 1873, KAŚŁ 56; Jan Gazicki 1876, WPRŁ 226; nazwisko utworzone od n. os. Gazik (za: NMK s. 132); też od psł. *gaziti ‘brnąć, brodzić’; ‘wywoływać wstręt, obrzydzenie’ (za: NP1, s. 223) formantem -ski.

Forma żeńska: Franciszka Gazicka 1866, KAZŁ 209; Marta Gazicka 1866, KAZŁ 217; Antonina Gazicka 1874, KAŚŁ 62; Agnieszka Gazicka 1879, KOPŁ 64.

(GĄSIECKI) Forma żeńska: Konstancja Gąsiecka 1729, LBŁ 65; nazwisko utworzone od n. m. Gąski (za: NP1, s. 224).

GĄSIEWSKI: Józef Gąsiewski 1732, LBŁ 247; Grzegorz Gąsiewski magister sartoris 1743, LMŁ 1035; Stanisław Raymund Gąsiewski 1829, KAUŁ 207; Marcin Gąsiewski, Mularz… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 207; Maryanna Kalinowska, żona Marcina Gosiewskiego, 1829, KAUŁ 207; Augustyn Gąsiewski gospodarz // Mularz 1838, KUŁ 201; 1840, KUŁ 146; nazwisko utworzone od n. m. Gosie Maz. łomż., gm. Kołaki Kościelne (za: NP1, s. 258) formantem -wski.

Forma żeńska: Katarzyna Gąsiewska 1746, LMŁ 1267; Józefa Gąsiewska 1876, KAŚŁ 24.

GĄSOWSKI: Walerian Gąsowski Krawiec 1844, KUŁ 99; Piotr Gąsowski właściciel części wsi Gąsowce 1864, KAZŁ 170; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gąsewo, Gążewo, dziś zagin.; Młp. Gąsówka, krośn., gm. Tarnawiec (za: SEM cz. 3., s. 47) formantem -ski.

GDALOWICZ: Zyskind Alexander Gdalowicz, syn Gdala i Szarloty z Neumarkow 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od gdak ‘gdakać’ (za: SEM cz. 1., s. 72) formantem -owicz.

GDAŃSK: Jadwiga Gdańsk 1615, LBŁ 358; nazwisko utworzone od n. m. Gdańsk (za: NP1, s. 225).

(GEBERT) Forma żeńska: Ludwika Gebertowa 1815, KAZŁ 119; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gebhardt (NP1, s. 231).

GELERT: Anna Gelert 1869, KAZŁ 151; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gelthart, ta od gëltan ‘odpłacać’ + hart ‘silny’ (za: NP1, s. 226).

GELWAS, GIELWAS: Gelwas rybak 1734, LMŁ 583; Sebastian Gielvas 1746, LMŁ 1215; od im. Gierwasz, Gerwazy (za: NP1, s. 234).

GEŁCZYN: Adam de Gełczyn 1733, LBŁ 310; Moszk Leybowicz Gełczyn piekarz 1827, 1828, APŁ z. 169; Peysach Moszkowicz Gełczyn, syn Moszka Leybowicza Gełczyna 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Giełczyn łomż., gm. Łomża.

GEŁCZYŃSKI, GIEŁCZYŃSKI: Moszk Leybowicz Gełczyński piekarz 1833, APŁ z. 169; reb Jaakow Giełczyński „stał na czele kuratorium, opiekującym się szpitalem łomżyńskim, II poł. XIX w.”, KPŁGŻ, s. 63 (maszynopis); nazwisko utworzone od por. Gełczyn formantem –ski.

Forma żeńska: Moszka Giełczyńska 1896, KS.

GEŁCZYŃCZYK: Moszk Leybowicz Gełczyńczyk wyrobnik 1827, APŁ z.169; Peysach, syn Moszka Leybowicza Gełczyńczyka 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Gełczyn formantem -(cz)yk.

GEMŁO: Jakub Gemło 1614, LBŁ 102; może od niem. n. os. Gemmel, ta od im. na Gamal- (NP1, s. 226).

GEMZI(E)ŃSKI, GEMŻYŃSKI: Marcin Gemżyński 1743, LBŁ 175; może od niem. n. os. Gams, Gems, te od śrwniem. gamß ‘kozica, giemza’ (NP1, s. 216) formantem -e(y)ński. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Gemzieńska cyrulicka i kupcowa 1734, LMŁ 587; Marianna Gemżyńska 1738, LBŁ 159; Franciszka Antonina Gemzińska 1765, KAUŁ 629.

GENTER: Joan Genter z profesyi powroznik w Łomży zamieszkały Ewangelik 1836, KUŁ 198; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gand, Ganter (za: NP1, s. 216).

GEORGIUS: Georgius f. d. Francisci Milewski de Lomza 1576, RTA 562; 1573, RTA s. 521; nazwisko utworzone od im. Jerzy, łac. Georgius ‘rolnik’ (za: SEM cz. 2., s. 63).

GERMAN: Władysław German syn Antoniego szlachcic miasta Łomży wyznania rzymskokatolickiego 1887, AUPśT 17; nazwisko utworzone od im. German, od niem. n. os., n. etn. Gereman ‘Niemiec’ (za: NP1, s. 228).

GERMIEŃSKI, GERMIŃSKI: Samuel Germienski Farmacopoli 1610, MBŁ 577; Jakub Germiensky 1620, LBŁ 1312; Marcin Germinski 1629, LBŁ 606; nazwisko utworzone od por. German formantem -eński.

GERSZON: Sora z Gerszonow, żona Arona Jankielowicza Puchalczyka 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od żyd. im. Gerszon (za: AŻP s. 123).

GERSZTYNKIERN: Jakub Giersztynkiern wyrobnik 1827, APŁ z. 169; Leybka, córka Jakuba Gersztynkierna 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Gerszon.

(GERWAT) Forma żeńska: Zofia Gerwatowna 1733, LBŁ 61; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gerwald, Gerwat (za: NP1, s. 234).

GERWATOWSKI (GIERWATOWSKI): Jan Gierwatowski 1744, LBŁc 219; Jakub Gerwatowski 1747, LBŁc 445; Ignacy Gerwatowski 1749, LBŁc 614; Antoni Giewartowski 1754, LBŁ 1035; Jan Gerwatowski 1754, LMŁ 1835; Bartłomiej Gierwatowski 1757, LMŁ 2118; Jan Gierwatowski 1763, KAUŁc 451; Szymon Gierwatowski 1772, KAUŁc 1151; Paweł Gerwatowski 1787, KACŁc 651; Mikołaj Adam Gerwatowski 1791, KACŁc 1249; Jakub Gierwatowski 1819, KAZŁc 107; nazwisko utworzone od n. m. Gierwaty ostroł. gm. Gaworowo (za: NP1, s. 234).

Forma żeńska: Agnieszka Gerwatowska 1755, LBŁ 1086; Agnieszka Gierwatowska 1757, LMŁ 2117; Marianna Gierwatowska 1764, KAUŁ 593; Franciszka Gierwatowska 1768, KAUŁc 869; Marianna Gerwatowska 1782, KACŁc 170; Ewa Gerwatowska 1794, KACŁc 1526.

GERWIN: Bronisława Gerwin 1887, KOPŁ 140; Józef Gerwin syn Jana mieszczanin miasta Łomży 1896, AMPśT 23; nazwisko utworzone od stwniem. Gerwin (stwniem. gēr ‘oszczep’ i stwniem. wini ‘przyjaciel’ (za: SEM cz. 2., s. 45).

GESEK: Dorota Gesek 1642, LBŁ 1859; Jadwiga Gecsek 1643, LBŁ 2016; nazwisko utworzone od ap. giez ‘owad gryzący’ (za: NP1, s. 234) formantem -ek.

Forma żeńska: Geskowa 1736, LML 656.

GĘBA: Adam Gęba 1651, LBŁ 2667; Marcin Gęba 1661, LBŁ 3536; nazwisko utworzone od ap. gęba ‘twarz, usta’ (za: SEM cz. 1., s. 72-73).

GĘBALCZYK: Jadwiga Gębalczik 1600, MBŁ 275; nazwisko utworzone od por. Gęba formantem -(cz)yk.

GĘBALA: Bartłomiej Gebala 1656, LBŁ 3100; nazwisko utworzone od por. Gęba.

GĘBALIK: Jan Gębalik 1642, LBŁ 1895; Grzegorz Gębalik 1645, LBŁ 2177; Jadwiga Gembalik 1655, LBŁ 2974; nazwisko utworzon prawdopodobnie od por. Gęba.

GĘBATEK: Mikołaj Gębatek 1691, KAŚŁ 91; nazwisko utworzone prawdopodobie od ap. gęba ‘twarz, usta’; ‘rodzaj grzyba’, gębaty (za: SEM cz. 1., s. 73) formantem -ek.

GĘBIK: Mateusz Gębik 1694, LBŁ 1408; nazwisko utworzone od ap. gęba (za: SHNO t. 1., s. 94) formantem -ik.

GĘDZIELE(W)SKI: Andrzej i Katarzyna Gendzielewscy 1792, KACŁ1385;Walenty Gędzielewski 1792, KACŁ 1295; Stanisław Gędzelewski 1793, KACŁ 1504; Stanisław Gędzieleski 1809, KAUŁ 295; Stanisław Gędzielewski 1820, KAŚŁ 40; Alexander Mikołay Gędzielewski 1830, KAUŁ 28; Józef Gędzielewski 1831, KAUŁ 116; Paweł Gędzielewski 1832, KAUŁ 4; Karol Tomasz Gędzieleski 1833, KAUŁ 202; nazwisko utworzone od stp. gw. gądać, gędzić ‘grać’ (za: NP1, s. 224) formantem -(el)ewski.

Forma żeńska: Marianna Gędzielewska 1796, KACŁ 1787.

GĘDZIOŁOWSKI: Kacper Gędziołowski 1796, KACŁ 1731; nazwisko utworzone od por. Gędzielewski formantem -owski.

GĘGNO: Jan Gęgno 1600, MBŁ 243; nazwisko utworzone od gęgnać, gęgnąć ‘mówić przez nos’ (za: SEM cz. 1., s. 73).

GĘMBZIK: Elżbieta Gęmbzik 1612, MBŁ 1065; może nazwisko utworzone od por. Gęba. Nazwa niejasna.

GĘSIANOGA: Barbara Gęsianoga 1638, LBŁ 1503; prawdopodobnie nazwisko utworzone od compositium gęś + noga (por. NP1, s. 230).

GIECEWICZ: Adella Michalina Giecewicz 1834, KAUŁ 41; nazwisko utworzone od ap. gicz, gic ‘udziec’, gicz ‘szynka’ lub od niem. n. os. Gitz (za: NP1, s. 231) formantem -(el)ewski.

GIECKIE (w rej. Gecke): Henryeta Florentyna Ammalia Gieckie 1831, KAUŁ34; nazwisko utworzone od od niem. n. os.  Gotz, Götz, Göz, Götsch, te od im. na Got-; też od gw. ap. goca ‘kij’ (za: NP1, s. 224) formantem -kie.

GIEMZIEWSKI: Giemziewskiego cyrulika y kupca dziecię 1740, LMŁ 896; Jan Giemziewski Mercatoris Chirurgi ac Presidentis filiola Marianna 1742, LMŁ 964; może nazwisko utworzone od por. Gemzieński.

GIENIECZKO: Antoni Gienieczko 1833, KAUŁ 177; nazwisko utworzone od im. Eugeniusz lub od niem. n. os. Gen, ta od im. Gen- (za: NP1, s. 232) formantem -(ecz)ko.

GIERSONOWICZ: Szmul Giersonowicz arendarz 1809, KAUŁ 233; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Gerszon (por. AŻP s. 124) formantem -owicz.

(GIERES) Forma żeńska: Giersowa 1732, LMŁc 564; nazwisko utworzone od ap. géras ‘cześć, przywilej, zaszczyt’ (za: NP1, s. 296).

GIERWAT: Anna Gierwat 1697, LBŁ 132; nazwisko utworzone od por. Gerwat.

Forma żeńska: Jadwiga Gierwatowa 1700, KAŚŁ 221; Marianna Gierwatowa 1758, LMS 2202.

GIESEK: Jadwiga Giesek 1638, LBŁc 1470; nazwisko utworzone od por. Gesek.

GIESKOWICZ: Jan Gieskowicz 1644, LBŁ 2092; nazwisko utworzone od por. Gesek formantem -(k)owicz.

GIESZCZYK: Albert Giesczyk 1651, LBŁc 2673; może nazwisko utworzone od por. Gesek formantem -(cz)yk.

GIETEK: Paweł Gietek 1781, KACŁ 5; Maciey Gietek Woźny Sądu policyi poprawczey Wydziału Łomżyńskiego 1837, KUŁ 135; Apolinary Gietek wyrobnik 1843, KUŁ 200; Józef Gietek 1876, KAŚŁ24; nazwisko utworzone od niem. n. os. Get, ta od im. na Gad- (za: NP1, s. 228) formantem -ek.

Forma żeńska: Małgorzata Gietkowa wyrobnica 1839, KUŁ 203;

GIEZKO: Agnieszka Giezko 1627, LBŁc 181; nazwisko utworzone od giez (za: SEM cz.1, s. 74); nazwisko utworzone od por. Gesek formantem -ko.

GIĘSEK: Grzegorz Gięsek 1653, LBŁc 2838; nazwisko utworzone od gęś (za: NP1, s. 230) formantem -ek.

(GIMPEL) Forma żeńska: Ryfka z Gimplow, żona Mendla Berkowicza Zacharowicza 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gimbert, Gimber, Ginbert (za: NP1, s. 235).

GINTER: Jan Ginter powroźnik 1838, KUŁ 97; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gunter, Ginther, ta od im. Guntheri (por. NP1, s. 284).

GINTERTAN: Anna Gintertan córka Fryderyka panna mieszczanka miasta Łomży wyznania prawosławnego 1891, AUŁS 24; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Gunter, Ginther, ta od im. Guntheri (por. NP1, s. 284).

GIZA: Dorota Giza 1618, LBŁ 822; Bartłomiej Giza 1634, LBŁ 1038; Elżbieta Giza 1655, LBŁ 2991; nazwisko utworzone od giża ‘noga świńska lub wołowa’, psł. gyža ‘narośl, guz’ (za: SEM cz. 1, s. 74).

GLADIATOR: Dorota Gladiatoris 1641, LBŁ 1738; nazwisko utworzone od łac. ap. gladiator ‘rzemieślnik wyrabiający miecze’ (za: NMK s. 135).

GLEBA: Ludwik Leopold Gleba 1832, KAUŁ 67; Tomasz Gleba 1862, KAZŁ 276; nazwisko utworzone od wsł. im. Gleb (za: NP1, s. 237).

GLEBIŃSKI: Ludwik Glebiński 1878, KOPŁ 308; nazwisko utworzone od por. Gleba formantem -iński.

GLEBOWSKI: Stanisław Glebowski 1887, KOPŁ 45; Stanisław Glebowski 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Gleba formantem -owski.

GLICZ: Ludwik Glicz 1819, KAZŁ 33; nazwisko utworzone od stp. ap. glicza ‘rodzaj szpilki do upinania włosów’ (za: NP1, s. 238).

GLINKA: Albert Glinka 1613, MBŁ 1204; nazwisko utworzone od ap. glina (za: SEM cz. 1, s. 75) formantem -ka.

GLINICKI: Stanisław Glinicki 1876, WPRŁ 46; nazwisko utworzone od n. m., np. Maz. Glinice, wsi w dawnym pow. wyszogrodzkim, w par. Kobylniki, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 48).

GLINKA: Jankiel Glinka 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. glina, glinka ‘glinianka; o maści końskiej: koloru gliny’ (za: SHNO t. 1., s. 96) lub od ap. glina (za: SEM cz. 1., s. 75) formantem -ka.

GLINKOWSKI: Michał Glinkowski 1887, KOPŁ 182; nazwisko utworzone od por. Glinka.

GLIŃSKI: Gdal Meierowicz Gliński wyrobnik 1832, APŁ z. 169; Gold Mejerowicz Gliński furman 1840, APŁ z. 169; Edward Gliński 1878, KOPŁ 261; Szmul Gliński 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. np. Wlkp. Glinno, wieś w dawnym pow. poznańskim w parafii Chojnica, dziś zagin.; Młp. Glinnik, dziś Glinik, część wsi Trzciana, tarn., gm. Żegocina; Glinnik, dziś Nowy Glinnik, krośn., gm. Tarnowiec (za: SEM cz. 3., s. 49) formantem -ski.

Forma żeńska: Franciszka Glińska akuszerka 1843, KUŁ 179.

GLISZCZYŃSKI: Franciszek Gliszczyński z professyi piekarz 1809, KAŚŁ 46; Franciszek Gliszczyński 1810, KAUŁ 324; nazwisko utworzone od n. m. Gliszcz bydg., gm. Sicienko (NP1, s. 238) formantem -yński.

GLÜTZ: Krystyan Glütz, farbarz… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 57; nazwisko utworzone od niem. n. os. Glotz, Gltöz, te od im. na Hlut- (za: NP1, s. 239).

GŁĘBOCKI: Franciszek Głębocki 1703, LBŁ 732; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Głęboczek, pozn., gm. Murowana Goślina; Maz. Głębociec, dziś Głębocz Wielki, łomż., gm. Szumowo; Krpłd. Głębokie, krośn., gm. Rymanów (za: SEM cz. 3, s. 49) formantem -cki lub n. os. Głębok, Głęboki, też n. m. Głębokie m.in. w pow. inowrocł., średz. (za: NMK s. 137) formantem -cki.

Forma żeńska: Katarzyna Głębocka 1709, LBŁc 1283; Marianna Głębocka 1743, LMŁ 1051; Ludwika Głębocka 1870, KAŚŁc 19; Józefa Głębocka 1876, WPRŁc 168.

(GŁOWICKI) Forma żeńska: Agnieszka Głowicka 1643, LBŁ 2042; nazwisko utworzone od ap. głowa (za: NP1, s. 241) formantem -icki.

GŁOWACKI: Egidiusz Głowacki 1686, KAŚŁ 16; Franciszek Głowacki 1868, KAŚŁ 19; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Głowaczewice, wieś w dawnym woj. sieradz., parafii Główczyn, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 49) formantem -cki lub od n. os. Głowacz ‘rodzaj miecza z wielką rękojeścią’, ‘gat. rośliny, tj. bławatka albo łopianu lub ryby’, też od n. m. Głowacz, Głowaczewo w pow. wałeckim (za: NMK s. 137) formantem -ski.

GŁOWACZ: Kazimierz Głowacz 1677, LBŁc 500; Jan Głowacz 1685, LBŁc 874; Jośk Nochymowicz Głowacz wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. głowacz ‘człowiek z wielką głową, człowiek rozumny’, ‘gat. rośliny lub ryby’ (za SHNO t. 1., s. 96); por. też Głowacki.

GŁOWIŃSKI: Władysław Głowiński 1866, KAZŁ 281; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Głowino, Głowina, dziś Głowin, tor., gm. Zbiczno; Maz. Głowno, łódz., miasto (za: SEM cz. 3., s. 49) formantem -ski.

(GŁÓD) Forma żeńska: Katarzyna Głodzina 1611, MBŁ 874; nazwisko utworzone od ap. głód (za: SEM cz. 1., s. 75) formantem -ina.

GŁÓWKA: Zygmunt Głowka sklarz conversus ex Luteranismo, bywał Burmistrzem y Cechmistrzem 1740, LMŁ 912; nazwisko utworzone od ap. głowa (za: SEM cz. 1., s. 76) formantem -ka.

GNATOWSKI: Piotr Gnatowski 1865, KAZŁ 231; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Gnatowice, dziś Stare Gnatowice, warsz., gm. Kampinos (za: SEM cz. 3., s. 50); od n. m. Gnaty (za: SHNO t. 1., s. 97) lub od n. os. Gnat (za: NMK s. 139) formantem -owski.

GNIAZDOWSKI: Alexander Gniazdowski 1867, KAZŁ 63; Jan Gniazdowski 1878, KOPŁ 252; Dionizy Gniazdowski 1896, KS 324; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Gniazdowo, ostroł., gm. Stary Lubotyń (za: SEM cz. 3., s. 50) lub n. m. Gniazdów w pow. będzińskim albo Gniazdowo, wsi szlacheckiej w łomż. (za: NMK s. 139); też od n. os. Gniazdo formantem -owski.

Forma żeńska: Maria Gniazdowska 1878, KOPŁ 96.

(GNIEWOSKI) Forma żeńska: Anna Gniewoska 1868, KAŚŁ 44; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gniewowo, leszcz., gm. Śmigiel (za: SEM cz. 3., s. 50) formantem -ski.

GOBEC: Michał Gobec 1896, KS; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gobbo, ta od im. na Got- lub od rdzenia gob- ‘bogaty’ występ’ w jęz. wsł. (za: NP1, s. 245).

GOCŁOWSKI: Szymon Goczłowski 1635, LBŁ 1293; nazwisko utworzone od n. m. Gocłowo płoc. Gm. Bulkowo; Gocły ostroł. gm. Czerwin (za: SEM cz. 3., s. 50).

GODACZEWSKI: Joannis Godaczewski advocati et vice notari Lomzensis 1526, APB zbiór Kapicjana; Grzegorz Godaczewski 1619, LBŁ 1035; Albert Godaczwski 1629, LBŁ 569; nazwisko utworzone prawdopodobnie od psł. *goditi ‘robić coś w stosownym czasie, dopasowywać, czynić odpowiednim’, godzić (się) ‘być stosownym, przydatnym, mieć wartość, zgadzać się’, też godzić ‘nastawać na kogoś’ (za: SEM cz. 1., s. 77) formantem -ewski.

GODLEWSKI: Michał Godlewski 1783, KACŁ 255; Marian Godlewski 1787, KACŁ 718; Jan Godlewski 1808, KAŚŁ 2; Jan Godlewski 1809, KAUŁ 229; Walenty Godlewski 1815, KAZŁ 114; Teofil Godlewski 1862, KAZŁ 179; Jan Godlewski były pocztylion 1867, KAZŁ 99; Marcel Godlewski 1869, KAŚŁ 5; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Godlewo, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3., s. 51) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Godlewska 1763, KAUŁ 417; Marianna Godlewska 1790, KACŁ 1005; Wiktoria Godlewska wyrobnica 1868, KAZŁ 239.

GODYŃSKI: Wielmożny Ignacy Godyński Komornik przy Trybunale Cywilnym Pierwszey Jnstancyi Guberni Augustowskiey 1838, KUŁ 224; 1840, KUŁ 103; Ignacy Godyński 1863, KAZŁ 44; nazwisko utworzone od n. m. Godynice w pow. sieradz. lub n. os. Godyn (za: NMK s. 140) formantem -ski.

GODZIELAK: Kazimierz Godzielak 1790, KACŁ 1081; może nazwisko utworzone od im. na God-, np. Godzimir lub od godzić ‘jednać’ (za: NP1, s. 246-247) formantem -(el)ak.

GODZIERBA: Jakub Godzierba 1635, LBŁc 1155; może nazwisko utworzone od por. Godzięba.

GODZIĘBA: Anna Godzieba 1638, LBŁc 1478; Albert Godzieba 1649, LBŁc 2555; Laurenty Godziemba 1653, LBŁc 2850; Albert Godzięba 1651, LBŁc 2664; Albert Godzieba 1655, LBŁc 2948; Małgorzata Godzeba 1659, LBŁc 3340; nazwisko utworzone od członu Godzi- psł. goditi ‘robić coś w stosownym czasie’; ‘dopasowywać, czynić odpowiednim’; godzić się ‘być stosownym, przydatnym, mieć wartość, zgadzać się’; też godzić ‘nastawać na kogoś’ (za: SEM cz. 1., s. 77) formantem -ęba lub od godzięba ‘pniak odrastający’, też n. herbu Godzięba (za: NP1, s. 247).

GOLAN: Małgorzata Golan 1605, LBŁ 790; Mateusz Golian 1609, MBŁ 402; Elżbieta Golan1620, LBŁ 1372; Szymon Golan 1622, LBŁ 1748; Jan Golan 1629, LBŁ 599; Joachim Golan 1635, LBŁ 1113; nazwisko utworzone od goły ‘bez okrycia, nagi, niezarosły’ (za: SEM cz. 1., s. 78), też od golić ‘strzyc’ (por. NP1, s. 251) formantem -an.

GOLANIK: Laurenty Golanik 1615, LBŁ 339; nazwisko utworzone por. Golan formatem -(an)ik.

GOLARZ: Agnieszka Golarz 1618, LBŁ 802; Stanisław Golarz 1619, LBŁ 1091; nazwisko utworzone od ap. golarz ‘brodogol, golibroda, cyrulik, felczer, balwierz’ (za: SW I, s. 358).

GOLD: Mortek Szmulowicz Gold szkolnik 1840, APŁ z.169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gold, ta od ap. Gold ‘złoto’ (za: NP1, s. 250).

GOLDEMBERG: Judka Meierowicz Goldemberg grzebieniarz 1832, APŁ z.169; nazwisko compositio utworzone od Golden (por. Gold) + Berg ‘góra’ (za: SEŻ, s. 131).

(GOLEC): Forma żeńska: Teofila Golcowa 1808, KAZŁ19; nazwisko utworzone od ap. golec ‘człowiek nagi, biedny’ (za: NP1, s. 251).

GOLĘDZINOWSKI: Johannes Golendzinowski f. d. Johannis Gorski subiudicis Lomzensis 1561, RTA s. 176; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Golędzinowo, dziś Golędzinów, warsz., gm. Warszawa (za: SEM cz. 3., s. 51) formantem -ski.

GOLIK: Paweł Golik 1609, MBŁ 358; Anna Golik 1636, LBŁ 1225; Agnieszka Golik 1639, LBŁ 1515; Helena Golik 1640, LBŁ 1668; Filip Golik 1659, LBŁ 3332; nazwisko utworzone od por. Golan formantem -ik.

(GOLSKI) Forma żeńska: Katarzyna Golska Stricharz[12] 1689, LBŁ 1077; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gola, leszcz., gm. Gostyń; kal. gm. Jarocin (za: SEM cz. 3., s. 52) formantem -ski.

GOLTBERG: Hafsa z Dawidowiczow Goltberg, żona Wolfa Herszkowicz Ptakusa 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od niem. Goldberg ‘złota góra, góra złota’; liczne n. m. w Niemczech, także Goldberg na Śląsku, dziś Złotoryja (za: SEM cz. 5., s. 74).

GOŁASZE(W)SKI: Mikołaj Gołaszewski 1842, WMZŁ 160; nazwisko utworzone od n. m. Gołasze, Gołaszewo, np. łomż., gm. Wysokie Mazowieckie (za: SHNO t. 1., s. 99) formantem -ski.

Forma żeńska: Maryanna Gołaszeska 1810, KAZŁ 281.

GOŁĘBIEWSKI: Walenty Gołębiewski 1748, LBŁ 479; Franciszek Gołębiewski 1869, KAZŁ 112; Franciszek Gołębiewski 1887, KOPŁ 78; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Gołębiów, rad., gm. Radom; tarnob., gm. Lipnik; Pom. Gołębiewo, Gołębiow, dziś Gołębiewo, gdań., gm. Trąbki Wielkie (za: SEM cz. 3., s. 52) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Gołębiewska 1702, LBŁ 522; Gołębiewska wdowa 1748, LMŁ 1434; Julja Gołębiewska 1875, KAŚŁ 92; Aniela Gołębiewska 1887, KOPŁ 254.

GONCEL: Bogumił Goncel 1879, KOPŁ 210; nazwisko utworzone od niem. n. os. Ganz, ta od śrwniem. gans; też od pol. ap. gańca ‘oszczerca’ formantem -el.

GONTARSKI: Aleksander Gontarski 1878, KOPŁ 266; „Skład profesorów był taki: inspektor Jakub Waga, (…) Gontarski geografia i historia, Ujejski niemiecki, Melan francuski” 1874, PPSz, s. 75; Andrzej Gontarski 1878, KOPŁ 340; nazwisko utworzone od gont ‘deseczka do pokrywania dachu’ lub od n. m. Gontarze łomż., pow. Kolno (za: NP1, s. 254) formantem -ski.

Forma żeńska: Antonina Gontarska 1865, KAZŁc 40.

GORALEWSKI: Mateusz Goralewski 1868, KAŚŁ 23; nazwisko utworzone od góral (NP1, s. 254-255) formantem -ewski.

GORDEM: Abram Ayzykowicz Gordem handlarz 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Gordino, też szkoc. nazwisko Gordon (NP1, s. 257).

GORECKI: Piotr Paweł Gorecki 1809, KAUŁ 208; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Górka Mileszyna, dziś Targowa Górka, pozn., gm. Nekla; Górki Srebrne, dziś Srebrna Góra, pil., gm. Wapno; Górki Duże i Małe, piotr., gm. Tuszyn; Górki Zadzimskie, sier., gm. Zadzim; Gorczyno, dziś Górczyn, pozn., gm. Śrem; Młp.: Górka , część wsi Lewniowa, tarn., gm. Gnojnik; Górki, Górka, Górka Mała, dziś Górka Narodowa, część miasta Krakowa; Górka , dziś część miasta Trzebini, kat.; Krpłd. Górki, krośn., gm. Brzozów (za: SEM cz. 3., s. 53); też od n. os. Gora (za: NMK s. 144) formantem -ecki.

GORGON, GORGOŃ: Albert Gorgon 1616, LBŁc 475; Agnieszka Gorgon 1618, LBŁ 866; Albert Gorgon 1619, LBŁ 1172; Mateusz Gorgoń 1621, LBŁ 1530; Jadwiga Gorgon 1622, LBŁ 1743; Stanisław Gorgoń 1622, LBŁ 1738; Stefan Gorgon 1628, LBŁ 426; Jan Gorgon 1629, LBŁ 584; Laurenty Gorgon 1634, LBŁ 1039; Piotr Gorgon 1634, LBŁ 1044; Szymon Gorgon 1636, LBŁ 1290;Albert Gorgon 1643, LBŁ 1976; Elżbieta Gorgon 1646, LBŁ 3216; Szymon Gorgon 1651, LBŁ 2728; Anna Gorgoń 1653, LBŁ 2836; Rafael Gorgoń 1655, LBŁ 2961; Katarzyna Gorgon 1664, LBŁ 3795; Andrzej Gorgon 1687, LBŁ 962; nazwisko utworzone od gorgolić ‘mówić niewyraźnie’; ‘narzekać, fukać, nadymać się’; gw. gargolić ‘dusić, zabijać’ (za: SEM cz. 1., s. 71-72).

GORKOWICZ: Jakub Gorkowicz 1704, LBŁ 784; nazwisko utworzone od ap. góra, górka ‘wzniesienie terenu’ (za: SEM cz. 1., s. 80) formantem -owicz.

GORWAT: Jakub Gorwat 1693, KAŚŁ 115; nazwisko utworzone od por. Gerwat.

GORZEŃSKI: Józef Gorzeński 1792, KACŁc 1305; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gorynino, Gorzeń, Gorzyń, gorz., gm. Międzychód; Młp. Górzno, siedl., gm. Górzno (za: SEM cz. 3., s. 54) formantem -ski.

GORZKI: Reymund Gorzki, Komornik w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 8; Wilchelmina z Lutów, żona Reymunda Gorzkiego, 1830, KAUŁ 8; Paweł Gorzki, syn Reymunda Gorzkiego,  1830, KAUŁ 8; może nazwisko utworzone od por. Gorzkowicz.

GORZKOWIC(Z): Franciszek Gorzkowic 1693, LBŁ 1339; może nazwisko utworzone od Gorzy-, to od psł. gorěti ‘palić się’; też od ap. gorze ‘bieda, nieszczęście’, ‘biada’ (za: SEM cz. 1., s. 80) formantem -wicz.

GORZKOWSKI: Jakub Gorzkowski 1887, KOPŁ 81; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gorzkowo, dziś Gorzykowo, koniń., gm. Witkowo; Młp. Gorzków, tarnob., gm. Bogoria; Krpłd. Gorzków, zamoj., gm. Gorzków (za: SEM cz. 3, s. 54) formantem -wski.

(GORZYŃSKA) Forma żeńska: Janina Gorzyńska 1794, KACŁ 1596; por. Gorzeński formantem -ski.

GOS: Agnieszka Gos 1659, LBŁ 3289; Apolonia Gos 1692, LBŁ 1240; może Gosz nazwisko utworzone od n. os. Gosz od im. z członami: Godzi-, Gości-, np. Gościmir, Dobrogost (za: SHNO t. 1., s. 100).

GOSIE(W)SKI, GOSZEWSKI: Franciszek Gosiewski 1609, MBŁ 412; Albertus Joannis Goszewski 1613/1614, ASAZ s. 86; Stanisław Gosiewski 1734, LBŁ 449; Franciszek Gosiewski 1749, LMŁ 1470; Grzegorz Gosiewski sartoris 1749, LMŁ 1451; Tomasz Gosiewski 1749, LBŁ 639; Adam Gosiewski dicti Koziak 1751, LMŁ 1589; Jakub Gosiewski 1752, LMŁ 1734; Antoni Gosiewski 1755, LBŁ 1125; Walenty Gosiewski 1755, LBŁ 1090; Laurenty Gosiewski 1763, KAUŁ 461; Paweł Antoni Gosiewski 1766, KAUŁ 683; Franciszek Gosiewski 1783, KACŁ 249; August Gosiewski 1787, KACŁ 712; Paweł Goszewski 1787, KACŁ 654; Józef Gosiewski 1788, KACŁ 806; Ignacy Gosiewski 1789, KACŁ 896; Mateusz Goszewski 1789, KACŁ 969; Tomasz Gosieski 1793, KACŁ 1515; Franciszek Goszewski 1791, KACŁ 1219; Grzegorz Adam Goszewski 1791, KACŁ 1159; Augustyn Gosiewski 1794, KACŁ 1608; Stanisław Gosiewski 1796, KACŁ 1763; Feliks Gosiewski 1797, KACŁ 2015; Jan Gosiewski 1808, KAŚŁ 8; Tomasz Gosieski 1808, KAZŁ 99; Józef Gosiewski 1815, KAZŁ 139; Grzegorz Gosiewski 1820, KAZŁ 111; Paweł Gosiewski 1820, KAŚŁ 39; Szczepan Gosiewski uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; Julian Gosiewski 1868, KAZŁ 105; Jan Gosiewski 1869, KAZŁ 19; Augustyn Goszewski włościanin 1835, KUŁc 64; nazwisko utworzone od por. Gąsiewski.

Forma żeńska: Marianna Gosiewska 1734, LBŁ 478; Anna Gosiewska 1736, LBŁ 43; Elżbieta Gosiewska 1738, LBŁ 173; Rozalia Gosiewska 1739, LBŁ 238; Gertruda Gośiewska 1743, LBŁ 174; Marianna Gosiewska 1754, LML 1819; Marianna Agnieszka Gosiewska 1758, LBŁ 1244; Joanna Gosiewka 1760, KAUŁ 182; Maria Gosiewska 1760, KAUŁ 194; Marianna Gosiewska 1761, KAUŁ 300; Agata Goszewska 1781, KACŁ 14; Marianna Gosiewska 1782, KACŁ 151; Katarzyna Gosiewska 1784, KACŁ 410; Marianna Gosiewska 1784, KACŁ 413; Marianna Gosiewska 1784, KACŁ 415; Scholastyka Gosiewska 1784, KACŁ 300; Kunegunda Gosiewska 1786, KACŁ 586; Anna Gosiewska 1791, KACŁ 1202; Zuzanna Gosiewska 1792, KACŁ 1362; Franciszka Anastazja Gosieska 1796, KACŁ 1855; Rozalia Gosiewska 1796, KACŁ 1852; Justyna Gosieska 1809, KAŚŁ 47; Katarzyna Gosieska 1833, KAUŁ 3; Teofila Gosieska 1863, KAZŁc 102.

GOSK: Franciszek Gosk 1689, LBŁ 1125; Jakub Gosk 1690, LBŁ 1161; Mateusz Gosk 1703, LBŁ 645; Stanisław Gosk służący 1867, KAZŁ 194; nazwisko utworzone od por. Gos formantem -k.

GOSKOWICZ: Kazimierz Goskowicz 1685, LBŁ 902; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Gosk formantem -owicz.

GOSPODAREK: Zofia Gospodarek 1681, LBŁc 553; nazwisko utworzone od psł. *gospodь ‘pan’, stp. gospodzin ‘pan, gospodarz’ (za: NP1, s. 259) formantem -ek.

GOSS: Klara Goss 1731, 1731, LBS 204; Weronika Goss 1733, LBŁc 345; nazwisko utworzone od por. Gos.

GOSTKOWSKI: Wielmożny Fryderyk Gostkowski szlachcic dziedzic wsi Mazur z przyległościami w powiecie tykocińskim nateraz zamieszkały w Łomży 1834, KUŁ 82; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gostkowo, leszcz., gm. Miejska Górka; Gostkowo, dziś Stary i Nowy Gostków, sier., gm. Wartkowice; Maz. Gostkowo, ostroł., gm. Obryte (za: SEM cz. 3., s. 54) formantem -ski.

Forma żeńska: Cecylia Gostkowska 1687, LBŁ 1021.

GOSZCZYŃSKI: Jan Goszczyński 1695, KAŚŁ 158; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Goszczyno, dziś Goszczynno, płoc., gm. Daszyna (za: SEM cz. 3., s. 54) formantem -ski.

GOSZKOWSKI: Grzegorz Goszkowski 1629, LBŁ 567; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gorzkowo, dziś Gorzykowo, koniń., gm. Witkowo; Młp. Gorzków, tarnob., gm. Bogoria; Krpłd. Gorzków, zamoj., gm. Gorzków (za: SEM cz. 3., s. 54) formantem -ski.

GOTARSKI: Filip Gotarski 1781, KACŁ 54; nazwisko utworzone od niem. im. Gothard, Godhard (NP1, s. 259-260) formantem -ski.

GOTKOWSKI: Andrzej Gotkowski 1809, KAUŁ 199; nazwisko utworzone od por. Gotarski lub od niem. n. os. Gorath (NP1, s. 260) formantem -owski.

GOTLIB: Jan Gynter Gotlib 1833, KAUŁ 62; nazwisko utworzone od stwniem. got ‘bóg’; germ. n. os. Gauta z oboczną formą Guta ‘członek plemienia Gotów’ i germ. leuba, stwniem. liub śrwniem. liep, liup ‘kochany, ukochany, miły, przyjemny’ (za: SEM cz. 7., s. 75, 159).

GOTOWICKI: Jan Gotowicki 1887, KOPŁ 288; nazwisko utworzone od gotowy, gotować ‘przygotowywać, przyrządzać’ (za: NP1, s. 260) formantem -icki.

GOTRYBOWICZ: Wilhelm Gotrybowicz 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Gotlib formantem -owicz.

(GOZDOWSKI) Forma żeńska: Karolina Gozdowska wyrobnica 1862, KAZŁ 255; nazwisko utworzone od n. m. Gozdowo w pow. sierpeckim (za: SEM cz. 6., s. 17) formantem -ski; też od n. os. Gozd, Gozd ‘las’ formantem -owicz (za: NMK s. 143).

GÓRALCZYK: Izydor Góralczyk służący 1868, KAZŁ 133; nazwisko utworzone od góral (za: NP1, s. 255) formantem -(cz)yk.

GÓRKIEWICZ: Michał Górkiewicz 1896, KS 323; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Górka, Gorka formantem -ewicz (za: NMK s. 144).

GÓRNICKI: Paweł Górnicki 1743, LBŁ 104; Paweł Gurnicki 1743, LMŁ 1080; Andrzej Gurnicki 1744, LBŁ 270; nazwisko utworzone od por. Góralczyk, też od gw. ap. górniak ‘góral; górnik’ (NP1, s. 255) formantem -icki.

GÓRNY: Bartłomiej Gorny 1643, LBŁ 2015; nazwisko utworzone od ap. góra ‘wzniesienie terenu’ (za: SEM cz. 1., s. 80).

GÓRSKI: Stanislaus Gorski reverendus altarista[13] Łomzensis 1510, HKap. poz. 139; Adam Gorsky 1648, LBŁ 2424; Jan Gorski 1700, KAŚŁc 234; Gorski 1703, LMŁ 154; Michał Gorski 1712, LBŁ 1380; Piotr Gorski 1712, LBŁ 1361; Jan Gorski 1714, LBŁ 1439; Gorski kotlarz 1737, LMŁ 720; Szymon Gorski 1747, LMŁc 1306; Szymon Górski 1781, KACŁ 93; Adam Gorski 1787, KACŁ 754; Karol Ludwik Gorski 1797, KACŁ 1887; Kacper Górski gospodarz 1809, KAUŁ 361; Ludwik Górski włościanin 1810, KAUŁc 332; Paweł Gorski 1830, KAUŁ 8; Tomasz Józef Gorski 1831, KAUŁ 52; Rajmund Górski szlachcic Komornik Trybunału w Łomży // Komornik Trybunału Pierwszey Instancyi Gubernii Augustowskiey Wydziału Pierwszego // Obrońca 1837, KUŁ 26, 27; 1838, KUŁc 172; 1839, KUŁ 104; 1842, KUŁ 189; Adam Górski gospodarz 1863, KAZŁ 205; Adam Górski 1868, KAZŁ 225; Karol Ludwik Górski 1869, KAZŁ 90; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Góra, kal., gm. Jaraczewo; pozn., gm. Śrem; gm. Sieraków; Góra, dziś Góra Świętej Małgorzaty, płoc., gm. Góra Świętej Małgorzaty; Górsko, leszcz., gm. Przemęt; Młp. Góra, lub., gm. Wojciechów; Maz. Góra, warsz., gm. Skrzeszew; Góry, ostroł., gm. Goworowo (za: SEM cz. 3., s. 53) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Gorska 1703, LBŁ 715; Marianna Górska 1783, KACŁ 265; Anna Gorska 1790, KACŁ 1067; Barbara Gorska1792, KACŁ 1356; Katarzyna Górska 1809, KAZŁ 201; Rozalia Górska 1809, KAUŁ 361; Anna Gurska 1810, KAZŁ 413; Barbara Gurska 1811, KAŚŁ 4; Ludwika Barbara Gorska 1833, KAUŁc 194; Wilhelmina Józefata Gorska 1833, KAUŁ 76; Józefa Górska 1865, KAZŁ 260; Władysława Górska 1867, KAZŁ 177; Marianna Górska wyrobnica 1869, KAZŁ 106; Władysława Górska 1869, KAZŁ 264; Aniela Górska 1876, WPRŁ 258; Ludwika Górska 1887, KOPŁ 265.

GRABOWSKI: Paulus Grabowski capitaneus Łomzensis 1465, HKap. poz. 109; Albertus Grabowski f. d. Phillippi Grabowski de Lomza 1560, RTA s. 157; Phillippus Grabowski de districtu Colensi a Lomza 1561, RTA s. 181; Casimirus Joannis Grabowsky ASAZ 1644/1645 s. 187; Franciscus Joannis Grabowsky ASAZ 1644/1645 s. 187; Kazimierz Grabowski cieśla 1739, LMŁ 846; Łukasz Grabowski 1751, LBŁ 808; Jan Grabowski 1754, LBŁ 1002; Wincenty Grabowski 1755, LMŁ 1979; Łukasz Grabowski 1758, LMŁ 2228; Mateusz Grabowski 1781, KACŁ 25; Adalbert Grabowski 1789, KACŁ 917; Ludwik Grabowski, Obywatel w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 207; Kazimierz Grabowski z gospodarstwa utrzymujący się 1841, RRŁ 150; Jan Grabowski żołnierz 1864, KAZŁ 85; Aleksander Grabowski 1873, KAŚŁ 49; Stanisław Grabowski 1887, KOPŁ 135; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grabowo, bydg., gm. Kcynia; gm. Trzemeszno; Grabowo, dziś Grabów, koniń., gm. Grabów nad Prosną; kal.; Graboszewo, koniń., gm. Strzałkowo; Młp. Grabowa, kat., gm. Łazy; Maz. Grabowo, ostroł., gm. Przasnysz; łomż., gm. Grabowo (za: SEM cz. 3., s. 56) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Grabowska 1741, LBŁ 336; Apolonia Grabowska 1753, LMŁ 1744; Barbara Grabowska 1756, LBŁ 1256; Barbara Grabowska 1757, LMŁ 2105; Rozalia Grabowska 1783, KACŁ 239; Victoria Grabowska 1785, KACŁ 441; Elżbieta Grabowska 1786, KACŁ 577; Marianna Franciszka Grabowska 1788, KACŁ 767; Antonina Grabowska 1829, KAUŁ 193; Józefa Grabowska 1831, KAUŁ 10; Katarzyna Grabowska 1831, KAUŁ 10; Eugenia Grabowska 1887, KOPŁ 67; Stanisława Grabowska 1887, KOPŁ 257.

GRABSKI: Laurenty Grabski 1732, LBŁ 285; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grabie, włoc., gm. Aleksandrów Kujawski; Grab, kal., gm. Czermin; Młp. Grabie, tarn., gm. Łapanów; Grabie, krak., gm. Wieliczka (za: SEM cz. 3., s. 56) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Grabska 1653, LBŁ 2847.

GRACZ: Jan Gracz 1706, LBŁ 913; nazwisko utworzone od ap. gra ‘zabawa’ (za: SEM cz. 1., s. 82) formantem -acz.

(GRADKOŃSKI) Forma żeńska: Elżbieta Gradkonska 1686, KAŚŁ 13; może od ap. grad ‘opad atmosferyczny’ (por. NP1, s. 263) formantem -(oń)ski.

(GRADOWSKI) Forma żeńska: Regina Gradowska 1758, LMS 2182; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Gradowo, włoc., gm. Piotrków Kujawski (za: SEM cz. 3., s. 56) formantem -ski.

GRANATO(W)SKI: Józef Granatowski wyrobnik z Łomży 1835, KUŁ 51; Jozef Granatoski, wyrobnik w Łomży zamieszkały 1839, KAUŁ 2; Franciszka z rękiewiczow, żona  Jozefa Granatoskiego, 1839, KAUŁ 2; Jerzy Granatowski wyrobnik 1842, WMZŁ 30; Kazimierz Granatowski 1842, WMZŁ 132; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. granat ‘kamień półszlachetny’ lub ‘rodzaj broni’; śrwniem. granat, łac. granatus (za: SEM cz. 1., s. 83) formantem -owski.

Forma żeńska: Serafina Lucyna Granatoska 1830, KAUŁ 2.

(GRATKOWSKI) Forma żeńska: Łucja Gratkowska 1702, LBŁ 612; nazwisko utworzone od 1. gratek ‘dojnica’, też ‘narzędzie szewca’, 2. gratka ‘okazja, uciecha’ formantem -owski (za: NMK s. 146).

GRĄCKI, GRĄDZKI, GRONCKI: Stanisław Grąnzki 1616, LBŁ 496; Jakub Grączki 1637, LBŁ 1366; Jakub Grącki 1653, LBŁ 2849; Bartłomiej Grącki 1654, LBŁ 2900; Stanisław Grącki 1680, LBŁ 732; Andrzej Grądzki 1691, KAŚŁ 94; Szymon Grądzki 1746, LBŁc 405; Karol Grądzki lokaj 1867, KAZŁ 224; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grądy, sier., gm. Sieradz; Maz. Grądy, ciech., gm. Rybno; łomż., gm. Nowogród; ostroł., gm. Wąsewo; gm. Krasnocielec (za: SEM cz. 3., s. 57) formantem -ki.

Forma żeńska: Zofia Grączka 1626, LBŁ 94; Zofia Grącka 1627, LBŁ 350; Elżbieta Grądzka 1646, LBŁ 2258; Jadwiga Grącka 1650, LBŁ 2629; Marianna Groncka 1706, LBŁ 896; Barbara Grącka 1748, LBŁ 508; Józefa Grądzka 1841, RRŁ 14; Józefa Grądzka 1876, WPRŁ 22; Maryanna Grądzka 1866, KAZŁ 229.

GREKOWSKI: Alexander Grekowski pisarz sądu pokoju w Łomży 1834, KUŁ 185; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Grek, Grekowie – łac. n. Hellenów, oryginalna postać n. Graikoi od im. bogini Graia (za: SEM cz. 4., s. 5); też od grek ‘wyznawca kościoła wschodniego’ (za: SHNO t. 1., s. 102) formantem -owski.

Forma żeńska: Matylda Bronisława Grekowska 1830, KAUŁ 210; Sabina Dorota Franciszka Grekowska 1830, KAUŁ 211.

GRELA: Marcin Grela 1626, LBŁc 165; Anna Grela 1628, LBŁc 365; nazwisko utworzone od śrwniem. grёllen ‘głośno krzyczeć, wrzeszczeć’, też od gral, grёl ‘krzyk’ (za: SEM cz. 5., s. 78).

Forma żeńska: Franciszka Grelówna 1871, KAŚŁ 23.

(GRĘDZICKI) Forma żeńska: Elżbieta Grędzicka 1686, KAŚŁ 2; nazwisko utworzone od gw. grędzić ‘kręcić się’; stp. gręda ‘bieg kona, trucht’, też grądka ‘część krosien domowych’ (za: NP1, s. 266) formantem -icki.

GROBEK: Andrzej Grobek 1612, MBŁ 1117; nazwisko utworzone od grob ‘mogiła’ (za: SEM cz. 1., s. 83), może też od śrwniem. grop, grob ‘gruby, mocny’ (za: SEM cz. 5., s. 80) formantem -ek.

GROBKA: Elżbieta Grobka 1626, LBŁ 169; Kazimierz Grobka 1634, LBŁ 990; Anna Grobka 1639, LBŁ 1534; Grzegorz Grobka 1639, LBŁ 1568; Zofia Grobka 1682, LBŁ 757; Zofia Grobka 1682, LBŁ 768; Teresa Grobka 1690, LBŁ 1177; może nazwisko utworzone od por. Grobek formantem -ka.

GROCHOWICZ: Małgorzata Grochowicz 1612, MBŁ 980; Jakub Grochowicz 1614, LBŁ 99; Jan Grochowicz 1614, LBŁ 99; nazwisko utworzone od groch ‘gatunek rośliny jadalnej’, też grochal ‘prostak, gbur’ (NP1, s. 268) formantem -owicz.

GROCHOWSKI: Franciszek Grochowski 1632, LBŁ 942; Walenty Grochowski 1641, LBŁ 1755; Nikodem Grochowski 1646, LBŁ 2285; Michał Grochowski 1651, LBŁ 2719; Jan Grochowski 1654, LBŁ 2883; Jan Grochowski 1656, LBŁ 3006; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Grochów, płoc., gm. Nowe Ostrowy; Krpłd. Grochowce, przem., gm. Przemyśl (za: SEM cz. 3., s. 58) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Grochowska 1622, LBŁ 1692.

GROD(T)KOWSKI: Piotr Grodkowski 1656, LBŁ 3094; Andrzej Grotkowski 1704, LBŁ 830; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Grodkowice, krak., gm. Kłaj (za: SEM cz. 3., s. 58).

Forma żeńska: Jadwiga Grodkowska 1729, LBŁ 48.

GRODZICKI: Stanislaus Grodziczki succamerairus Lomzensis 1556, RTA s. 80; Johannes Stanislai Grodzicky 1634/1635, ASAZ s. 165; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grodziec, dzis Grójec, pozn., gm. Środa Wlkp.; Pom. Grodziczno, tor., gm. Grodziczno; Krpłd. Grodziszcze (za: SEM cz. 3., s. 58) formantem -cki.

Forma żeńska: Kornelia Grodzicka 1869, KAZŁ 173.

GRODZKI: Wawrzyniec Grodzki Żandarm 1844, KUŁ 52; Iwan Grodzki 1863, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grodziec, dziś Grójec, włoc., gm. Lubraniec; Maz. Grodziec, dziś Grójec, ciech., gm. Czernice Borowe (za: SEM cz. 3., s. 58); też od n. m. Gród (za: SHNO t. 1., s. 102) formantem -ki.

Forma żeńska: Agnieszka Grodzka wyrobnica 1866, KAZŁ 316.

GROMACKI (GROMADZKI): Stanisław Gromaczki 1619, LBŁ 1088; Paweł Gromadzki żołnierz objezdczyk 1863, KAZŁ 71; Piotr Gromacki wyrobnik 1869, KAZŁ 137; Julian Gromadzki 1876, WPRŁ 92; Walenty Gromadzki 1876, WPRŁ 91; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Gromadzice, kiel., gm. Bodzechów; Maz. Gromadzyn, ciech., gm. Sochocin; Gromadzyno, łomż., gm. Kolno (za: SEM cz. 3., s. 58); też od n. m. Gromada (za: SHNO t. 1., s. 102) formantem – ki.

Forma żeńska: Anna Gromaczka 1626, LBŁ 105; Marianna Gromadzka1869, KAZŁ 16.

GROMALSKI: Mateusz Gromalski przechrzta 1769, KAUŁ 1027; nazwisko utworzone od grom ‘piorun’, gromić ‘razić, rozbijać’ (za: NP1, s. 269) formantem -(al)ski.

GROMEK: Anna Gromek1878, KOPŁc 246; nazwisko utworzone od Gromek, zdrobnienia im. Gromi-sław, z psł. gromiti ‘uderzać jak grom’ (za: SEM cz. 1., s. 84), też por. Gromalski formantem -ek.

GROMKOWSKI: Łukasz Gromkowski 1618, LBŁ 939; nazwisko utworzone od n. os. Gromek formantem -owski (za: NMK s. 149).

(GROMSKI) Forma żeńska: Jadwiga Gromska 1863, KAZŁ 192; Jozef Gromski 1842, WMZŁ 96; może nazwisko utworzone od por. Gromek. Nazwa niejasna.

GRONOWICZ: Wigdor Eliaszowicz Gronowicz krawiec 1833, APŁ z. 169; Apolinary Gronowicz 1879, KOPŁ 198; nazwisko utworzone od stp. przym. gronny ‘porośnięty winoroślą’ (za: NP1, s. 270) formantem -wicz.

GROSFELD: Agnieszka Grosfeld córka pasterza 1842, WMZŁ 166; Jan Grosfeld żołnierz urlopowany 1867, KAZŁ 39; Franciszek Grosfeld 1871, KAŚŁ 45; może nazwisko compositium utworzone od: śrwniem. größ ‘wielki, gruby’ + feld (może od śrwniem. felk ‘pełny’ lub germ. folc(h) ‘ludzie, zbrojny lud’) (por. SEM cz. 5., s. 49, 275). Nazwa niejasna.

GROT: Stanisław Grot 1721, LBŁ 173; nazwisko utworzone od ap. grot ‘ostrze strzały, włócznia’ (za: SEM cz. 1., s. 85).

GROTKOWSKI: Zenon Grotkowski 1731, LBŁ 197; Mateusz Grotkowski syn Vice Advocati ac Proconsul Łomzensis 1740, LBŁ 1740; Kazimierzowi Grotkowskiemu dziecię 1741, LMŁ 941; Benedykt Izydor Joachim Grotkowski, syn Vice Advocati 1742, LBŁ 60; Benedykt Grotkowski 1749, LMŁ 1487; Kazimierz Grotkowski anteactus Viceadvocati Łomzensis 1756, LMŁ 1994; nazwisko utworzone od n. m. Pom. Gródek, bydg., gm. Drzycim (za: SEM cz. 3., s. 58) formantem -owski.

Forma żeńska: Marianna Grotkowska 1727, LBŁ 537; Agnieszka Grotkowska 1740, LBŁ 264; Krystyna Grotkowska 1753, LMŁ 1761;

GROTOWSKI: Jan Grotowski 1698, LBŁ 262; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Grotowice, piotr., gm. Rzeczyca (za: SEM cz. 3., s. 59); też od n. m. Grotów (za: SHNO t. 1., s. 103) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Grotowska 1699, KAŚŁc 212; Marianna Grotowska 1728, LBŁ 623; Katarzyna Grotowska 1734, LBŁ 438; Justyna Grotowska 1736, LBŁ 62.

GRUBERT: Wilhelm Grubert pocztylion religii ewangeliczkiey 1810, KAŚŁ 86; nazwisko utworzone od niem. n. os. Gruber(t), ta od Grube ‘dół’ (za: NP1, s. 271).

Forma żeńska: Marlisa Gruberttowa 1809, KAZŁc 169.

GRUBLEWICZ: Józef Grublewicz 1878, KOPŁ 134; może nazwisko utworzone od por. Grubert.

GRUDNIK: Agnieszka Grudnik 1619, LBŁ 1195; nazwisko utworzone od por. Grudzień formantem -ik.

GRUDZIEŃ: Abram Idzkowicz Grudzień stolarz 1828, APŁ z. 169; Boruch Grudzień 1827, APŁ z. 169; Estera, córka Borucha Grudzienia 1827, APŁ z. 169; Moszk Boruchowicz Grudzień wyrobnik 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. gruda ‘bryła, ścięta mrozem ziemia’ (za: SEM cz. 1., s. 85) formantem -eń.

GRUDZIŃSKI: Abram Boruchowicz Grudziński 1827, APŁ z. 169; Boruch Grudziński szynkarz 1827, APŁ z. 169; Orek Boruchowicz Grudziński 1827, APŁ z. 169; Jozef Grudziński Stroż Gimnazyum Łomżyńskiego 1842, KUŁ 84; nazwisko utworzone od por. Grudzień formantem -iński; może też od n. m., np. Grodnica, Grodno, Grudziny (za: SEM cz. 1., s. 85) formantem -ski.

GRUGOLIC: Jadwiga Grugolic 1609, MBŁ 417; nazwisko utworzone od im. Grzegorz, też od niem. n. os. Grüger (por. NP1, s. 279).

GRULKA: Paweł Grulka 1668, LBŁ 131; od niem. n. os. Grull, Groll, te od śrwniem. krol ‘kędzierzawy; zarośla’ lub gw. ap. grula ‘ziemniak, kartofel’ (za: NP1, s. 272) formantem -ka.

GRUSZA: Paweł Grusza 1444, ŁT I 478; nazwisko utworzone od ap. grusza ‘drzewo owocowe’ (za: NP1, s. 273).

GRUSZCZAK: Tomasz Gruszczak 1740, LMŁ 858; nazwisko utworzone od por. Grusza formantem -ak.

GRUSZKA: Antoni Gruszka 1688, LBŁ 1035; Aleksander Gruska 1703, LBŁ 644; syn Gruszki Aleksander 1706, LMŁ 240; Gruszka 1724, LMŁ 394; Lewin Szymon Gruszka gospodarz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Grusza (za: SEM cz. 1., s. 85).

(GRUSZKOWSKI) Forma żeńska: Katarzyna Gruszkowska 1697, KAŚŁ 183; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Grusza formantem -owski.

GRYCAN: Małgorzata Grycan 1610, MBŁ 537; nazwisko utworzone od od gw. grycza ‘osoba rozlazła’ lub ap. gryka, też niem. n. os. Gritz może od im. Grzegorz (za: NP1, s. 274) formantem -an.

GRYCMAIER: Konstanty Alexander Grycmaier 1834, KAUŁ 12; nazwisko compositium od niem. n. os. Gritz + śrwniem. meier, meiger ‘dzierżawca, zarządca, gospodarz’ (por. NP1, s. 274 i SEM cz. 5., s. 172).

GRYGEL, GRYGIER, GRYGER: Agnieszka Grigiel 1637, LBŁ 1416; Ignacy // Stanisław Ignacy Gryger // Grygier // Gregier  piekarz Ewangelik 1834, KUŁ 93; 1836, KUŁ 69; 1837, KUŁ 96; 1841, KUŁ 210; 1843, KUŁ 73; nazwisko utworzone od im. Grzegorz (za: NMK s. 149).

GRYJDZIK: Ewa Grijdzik 1622, LBŁ 1657; może nazwisko utworzone od por. Grynda formantem -ik.

GRYN: Gryn brak imienia, panieńskie dziecko Marianny Podkayówny, ojciec Gotlib 1833, KAUŁ 62; nazwisko utworzone od niem. n. os. na Grin-; jego formy ukr. Gryń, Hryń (cerk. Grigorij) (za: SHNO t. 1., s. 103).

GRYNBERG: Jankiel Wigdorowicz Grynberg wyrobnik 1831, APŁ z. 169; Jośk Mortkowicz Grynberg handlarz wiktuałow 1840, APŁ z.169; nazwisko utworzone najpewniej od niem. n. m. Grunberg, dziś Zielona Góra (za: SEM cz. 3., s. 59; cz. 5., s. 82).

GRYNDA: Jakub Grynda 1810, KAŚŁ 15; nazwisko utworzone od grądka ‘część krosien domowych’ (za: NP1, s. 266).

GRYNOF (w rej. Grinoff): Franciszek Grynof 1833, KAUŁ 95; może nazwisko utworzone od por. Gryn. Nazwa niejasna.

GRZEBIENIEWSKI: Mateusz Grzebieniewski 1738, LBŁc 43; Mateusz Grzebieniewski 1743, LBŁ 153; Stefan Grzebieniewski 1752, LBŁc 831; Adam Grzebieniewski 1753, LBŁc 967; nazwisko utworzone od ap. grzebień (NP1, s. 276) formantem -ewski.

Forma żeńska: Marianna Grzebieniewska 1740, LBŁc 300; Ewa Grzebieniewska 1747, LBŁc 473.

GRZEBNIK: Zofia Grzebnik 1620, LBŁ 1298; nazwisko utworzone od grzebać, grześć (za: SEM cz. 1., s. 86) formantem -nik.

GRZECH: Mateusz Grzech włościanin gospodarz 1844, KUŁ 61; nazwisko utworzone od grzech ‘wina’ lub od im. Grzegorz (NP1, s. 276).

GRZECHOWICZ: Katarzyna Grzechowicz 1763, KAUŁ 486; nazwisko utworzone od por. Grzech (NP1, s. 276) formantem -owicz.

(GRZECHOWSKI) Forma żeńska: Aniela Grzechowska 1759, KAUŁ 71; nazwisko utworzone od por. Grzechowicz formantem -owski.

GRZEGORZ: Grzegorza krawca dziecię 1740, LMŁ 886; nazwisko utworzone od im. Grzegorz, z grec. ‘gorliwy, czuwający’ (za: SEM cz. 2., s. 49).

GRZEGORZEWSKI: Aleksander Grzegorzewski 1698, LMŁ 61; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Grzegorzowice, kiel., gm. Waśniów; krak., gm. Iwanowice; Maz. Grzegorzewo, ostroł., gm. Zabrodzie; Grzegorzewice, skiern., gm. Żabia Wola; Krpłd. Grzegorzow (za: SEM cz. 3., s. 59).

GRZELA: Zofia Grzela 1636, LBŁc, 1240; Anna Grzela 1637, LBŁ 1365; Elżbieta Grela 1638, LBŁ 1494; Andrzej Grzela 1641, LBŁc 1826; Tomasz Grzela 1643, LBŁc 2029; Stefan Grzela 1645, LBŁc 2245; Anna Grzela 1656, LBŁc 3018; Jan Grzela 1658, LBŁ 2333; Jadwiga Grela 1674, LBŁc 382; Jan Grzela 1681, LBŁc 680; Zofia Grzela 1681, LBŁc 670; Katarzyna Grzela 1687, LBŁc 1015; Marianna Grzela 1692, LBŁ 1272; Józef Grzela 1696, KAŚŁc 175, Krystyna Grzela 1699, LBŁ 361; Mikołaj Grzela 1700, LBŁc 417; Zofia Grzela 1702, KaŚŁ 247; Adam Grzela 1705, LBŁc 843; Mateusz Grzela 1707, LBŁ 977; Szymon Grzela 1709, LMŁc 321; Helena Grzela 1717, LBŁc 42; Franciszek Grzela 1722, LBŁc 209; Franciszek Grzela 1724, LBŁc 337; Stefan Grzela 1744; LBŁ 218; Agnieszka Grzela 1757, LMŁ 2203; Tekla Grzela 1757, LMŁ 2094; Marianna Grzela 1758, LBŁ 1362; nazwisko utworzone od zdrobnienia im. Grzegorz (za: NMK s. 150).

Forma żeńska: Jadwiga Grzelanka 1696, KAŚŁ 180; Dorota Grzelina 1745, LMŁ 1190.

GRZELAK: Laurenty Grzelak 1683, LBŁc 82; Jan Grzelak 1689, LBŁc 1122; Łukasz Grzelak 1696, LBŁ 102; Grzelakow dziecię 1701, LMŁ 96; Konstancja Grzelak 1703, LBŁ 641; Adalbert Grzelak 1707, LBŁc 1003; Jadwiga Grzelak 1711, LBŁc 1323; Adalbert Grzelak 1715, LBŁ 1518; Adalbert Grzelak 1731, LBŁ 39; Grzelak od Moskalów zabity 1733, LMŁ 576; Marianna Grzelak 1733, LBŁ 350; Łukasz Grzelak 1738, LBŁ 182; Tomasza Grzelaka córka 1750, LMŁ 1575; Tomasz Grzelak 1757, LMŁ 2075; Barbara Grzelak 1781, KACŁ 110; nazwisko utworzone od por. Grzela formantem -ak.

(GRZELIŃSKI) Forma żeńska: Marianna Grzelińska 1784, KACŁ 335; nazwisko utworzone od por. Grzela formantem -iński.

GRZESIAK: Szymon Grzesiak flisak 1868, KAZŁ 117; nazwisko utworzone od por. Grzegorz (za: SEM cz. 2., s. 49) formantem -ak.

GRZESZCZUK: Franciszek Grzeszczuk sanitariusz wojskowy 1874, KAŚŁ 25; nazwisko utworzone od n. os. Grzeszek (< Grzegorz) (za: NMK s. 150) formantem -uk.

GRZESZCZYK: Ewa Grzeszczyk mieszkanka miasta Łomży wyznania luterańskiego 1880, AUPśT 24; Helena Grzeszczyk córka Dawida mieszkanka miasta Łomży wyznania prawosławnego 1890, AMPśT 4; Amalia Grzeszczyk pruska poddana zamieszkała w mieście Łomży panna wyznania augsbursko-ewangelickiego przyłączona do prawosławnej cerkwi ze zmianą imieniana Anna 1898, AUPśT 25a; Bolesław Grzeszczyk pruski poddany przyłączony do prawosławnej cerkwi z kościoła rzymskokatolickiego ze zmianą imienia na Mikołaj 1898, AUPśT 36; Sergiusz Grzeszczyk pruski poddany stały mieszkaniec miasta Łomży wyznania prawosławnego 1898, AMPśT 20; nazwisko utworzone od por. Grzeszczuk (za: NMK s. 150) formantem -yk.

GRZESZEWSKI: Stanisław Grzeszewski dymisjonowany żołnierz 1866, KAZŁ 69; nazwisko utworzone od por. Grzesiak formantem -ewski.

GRZĘDA: Herszk Leybowicz Grzęda szewc 1830, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. grzęda, psł. gręda ‘żerdka dla kur’, ‘pas skopanej ziemi’ (za: SEM cz. 1., s. 86).

GRZYB: Gustaw Grzyb 1896, KS 341; nazwisko utworzone od ap. grzyb (za: SEM cz. 1., s. 86).

GRZYBEK: Piotr Grzybek młodszy policjant (stójkowy) 1873, KAŚŁ 59; nazwisko utworzone od por. Grzyb (za: SEM cz. 1., s. 86) formantem -ek.

GRZYBOWSKI: Grzegorz Grzybowsky 1636, LBŁ 1228; Jakub Grzybowski 1656, LBŁ 3089; Laurenty Grzybowski 1681, LBŁ 683; Laurenty Grzybowski 1731, LBŁ 31; Józef Grzybowski kancelista i rządca gmachu gimnazjum w Łomży 1865, KAZŁ 46; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Grzybów Hornowski, płoc., gm. Dobrzelin; Grzybów, kal., gm. Kępno; Młp. Grzybowa, krak., gm. Gdów; Grzybów, kiel., gm. Staporków; Maz. Grzybów, rad., gm. Warka (za: SEM cz. 3., s. 59) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Grzybowczanka primi voti uxor Casimiri Falka, secundi Pauli Dido sutoris 1746, LMŁ 1216.

GRZYMAŁA, GRZIMALA, GRZIMAŁA: Jan Grzymała albo Strumiło 1470, ŁT III 101; 1473, ŁT III 332, 333, 335; Grzymała, ŁT Zakr. VI 200 1471; Jan Strumiło Grzymała 1472, ŁT III 315; 1473, ŁT III 321, 322; Piotr Grzymała 1472, ŁT III 315; 1473, ŁT III 303, 315, 321, 322; Johannes Grzmiala de Lomza 1568, RTA s. 233; Johannes Grzimała de Lomza 1575, RTA s. 350; Mateusz Grzimała 1617, LBŁ 762; Dorota Grzimala 1621, LBŁ 1426; Jan Grzymała 1622, LBŁ 1702; Walenty Grzymała 1750, LMŁ 1543; Andrzej Grzymała Notarius Civitatis Łomzensis 1871, KAŚŁ 38; Józefata Grzymała 1876, KAŚŁ 36; nazwisko utworzone od łac. peregrinus ‘obcy, cudzoziemski, cudzoziemiec’, później w znaczeniu ‘pielgrzym’ (za: SEM cz. 2., s. 107) też od n. os. Grzymisław (za: SHNO t. 1., s. 104).

(GRZYMAŁOWSKI) Forma żeńska: Marianna Grzymałowska wyrobnica 1869, KAZŁ 130; nazwisko utworzone od por. Grzymała formantem -owski.

(GUBICZ) Forma żeńska: Ryfka Fajbusiczowa Gubiczowna, córka Faybusia i Chany 1827, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od gubić ‘stp. gubać ‘stulać się, zwijać’, lub od gub ‘fałd’ (por. NP1, s. 282).

GUDONIS: Aleksander Gudonis 1878, KOPŁc 111; może nazwisko utworzone od n. etn. lit. gidas ‘Białorusin’ lub od lit. n. os. Gudêlis (por. SHNO t. 1., s. 105).

GUDOWSKI: Michał Gudowski 1876, WPRŁ 244; nazwisko utworzone od ap. guda ‘stara świnia’, psł. *guditi ‘łajać, okłamywać’ (za: NP1, s. 282) formantem -owski.

GUGNACKI: Franciszek Gugnacki żołnierz 1869, KAZŁ 125; nazwisko utworzone prowdopodobnie od wsł. gugniwyj, gugnia ‘człowiek jąkający się’ (za: SHNO t. 1., s. 105) formantem -acki.

GUL: Alfons Gul 1668, LBŁ 81; może nazwisko utworzone od ap. gula ‘guz, narośl; człowiek z naroślą na głowie’ (za: SHNO t. 1., s. 105).

Forma żeńska: Magdalena Gulczanka primi voti Gierwatowa 1744, LMŁc 1083.

(GULBIŃSKI) Forma żeńska: Emilia Gulbińska 1872, KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od gw. gulba ‘gula; kartofel’ formantem –iński.

GUMIENCKI: Michał Gumiencki kowal 1875, KAŚŁ 50; nazwisko utworzone najpewniej od ap. gumienko ‘gaik na ptaki, stanowisko ptasznika’ (za: SHNO cz. 1., s. 105) formantem -cki.

GUMOWSKI: Tomasz Gumowski 1654, LBŁ 2923; Jan Gumowski 1868, KAZŁ 276; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Gumowo Dobki, łomż., gm. Nur; Gumki, ostroł., gm. Czerwin (za: SEM cz. 3., s. 60); też od Gumowo w pow. ciechanowskim i wsi szlacheckiej w pow. łomż., gniazda rodziny Gumowskich (za: NMK s. 152) formantem -(ew)ski.

GUNKOWSKI: Stanisław Gunkowski 1681, LBŁ 717; nazwisko utworzone od ap. gunia ‘odzienie męskie z sukna noszone przez górali’; dawniej też ‘derka, koc’ (za: NP1, s. 284) formantem -(k)owski.

GUNOLD: Gunold 1438, ŁT I 287; nazwisko utworzone od germ. gunpo ‘walka’ (SEM cz. 5., s. 84-85).

GUTMAN: Jankiel Judkiewicz Gutman 1827, APŁ z. 169; Joel Moszk Gutman 1827, APŁ z. 169; lejba Kielmanowicz Gutman gospodarz 1827, APŁ z. 169; Nela Gutman 1896, KS 276; nazwisko compositio utworzone od ap. niem. gut- ‘dobry’ + –man ‘człowiek, mężczyzna’ (za: SEM cz. 5., 169).

GUTOWSKI: Jacobs Guthowski f. d. Annae relictae olim d. Modlissewski capitanei Lomzensis 1568, RTA s. 216; Edmund Gutowski 1863, KAZŁ 35; Władysław Gutowski 1864, KAZŁ 27; Antoni Gutowski 1865, KAZŁ 53; Maciej Gutowski wyrobnik 1867, KAZŁ 218; Adam Gutowski dymisjonowany żołnierz 1868, KAZŁ 156; Jan Gutowski 1868, KAZŁ 270; Andrzej Gutowski wyrobnik 1873, KAŚŁ 73; Andzrej Gutowski 1876, WPRŁ 51; Bartłomiej Gutowski 1879, KOPŁ 49; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Gutowo, pozn., gm. Września; Młp. Gutów, rad., gm. Jedlińsk (za: SEM cz. 3., s. 60) formantem -ski.

Forma żeńska: Helena Gutowska 1863, KAZŁ 142; Emilia Gutowska gospodyni 1866, KAZŁ 90; Karolina Gutowska 1871, KAŚŁ 52; Anna Gutowska1874, KAŚŁc 84; Natalia Gutowska 1887, KOPŁ 229.

GUZICKI: Piotr Guzicki 1821, KAZŁ; nazwisko utworzone od n. os. Guzik formantem -ski (za: NMK s. 152-153).

Forma żeńska: Katarzyna Guzicka 1820, KAŚŁ 39.

(GUZIEWSKI) Forma żeńska: Anna Guziewska 1879, KOPŁ 157; Katarzyna Guziewska 1879, KOPŁ 122; nazwisko utworzone od ap. guz ‘zgrubienie, bąbel’ (NP1, s. 286) formantem -ewski.

GWARA: Stefania Gwara 1887, KOPŁ 29; nazwisko utworzone od ap. gwara ‘zgiełk; rozmowa’, gw. gwara ‘gaduła’ (NP1, s. 286).

GWIAZDA: Stanisław Kostka Gwiazda 1774, KAUŁ 1331; Marcin Stanisław Gwiazda 1782, KACŁ 194; nazwisko utworzone od ap. gwiazda, gwiazdeczka ‘ciało niebieskie’ (za: SEM cz. 1., s. 88); też od ap. gwiazda ‘osobistość sławna, znakomitość’ (za: NMK s. 153).

GWIAŹDZI(E)ŃSKI: Michał Paweł Gwiaździeński 1793, KACŁ 1479; nazwisko utworzone od por. Gwiazda formantem -eński.

Forma żeńska: Antonina Gwiazdinska 1773, KAUŁ 1214.

GZOWSKI: Wojciech Gzowski szlachcic dozorca więzienia // polycyant Szlachcic // policyant Urzędu Municypalnego Miasta Łomży 1835, KUŁ 27; 1836, KUŁ 207; 1839, KUŁ 52; nazwisko utworzone od n. m. Gzów w pow. skierniewic.; Gzowice w pow. radom.; Gzowo w pow. pułtusk. lub n. os. Giez (za: NMK s. 153) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Marianna Gzowska 1744, LBŁ 210; Julianna Gzowska 1747, LBŁ 443; Brygida Gzowska 1748, LMŁ 1401; Anna Gzowska 1751, LBŁ 784.

H

HACKIEWICZ: Anna Hackiewicz 1866, KAZŁ 215; nazwisko utworzone od Hac, Hacz, wsł. Hawryło, cerk. Gawriił (SHNO t. 1., s. 106-107) formantem -ewicz.

(HAIM) Forma żeńska: Joska Haimowna 1811, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od żyd. im. Chaim.

HAJDUK: Mateusz Haiduk 1609, MBŁ 397; Stanisław Aiduk 1611, MBŁ 773; Mateusz Haiduk 1628, LBŁc 385; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. hajduk ‘sługa dworski, rozbójnik, łotr’ (za: NMB s. 150) lub ‘żołnierz piechoty węgierskiej’ (za: NP1, s. 290).

HAL: Andrzej Hal 1876, WPRŁ 43; Anna Hal 1879, KOPŁc 116; nazwisko utworzone od wsł. im. Hal, przejętego od łac. Galaction (za: SEM cz. 2., s. 50) lub niem. n. os. Hall, Halle (za: NP1, s. 291).

HALICKI: Laurenty Halicki 1730, LBŁ 111; Jakub Halicki 1749, LMŁ 1485; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Halicz (za: SEM cz. 3., s. 60); też od n. m. Halicz, Halickie (za: SHNO t. 1., s. 107) formantem -ski.

Forma żeńska: Tekla Halicka 1733, LBŁ 365; Cecylia Halicka 1735, LBŁ 1; Katarzyna Halicka 1735, LBŁ 1.

HALZBURG: Abram Izraelowicz Halzburg wyrobnik 1837, APŁ z. 169; nazwisko compositio utworzone od śrwniem. hals ‘szyja’ + -burg ‘zamek, ogród, miasto’ (por. SEM cz. 5., s. 27 i 90).

HANDFEL: Jakub Handfel ex Luteranismo Conversus 1748, LMŁ 1415; nazwisko compositio utworzone od śrwniem. hand ‘ręce’ + feld (może od śrwniem. felk ‘pełny’ (por. SEM cz. 5., s. 49).

HANUSOWSSKI: Wielmożny szlachetnie urodzony Michał Hanussowski Sekwestrator Rządowy 1836, KUŁ 238; nazwisko utworzone od im. Han, niem. skrót od Johann, Johannes (w śred. jako odpowiednik im. Jan) (za: NP1, s. 294) formantem – owski.

HARASIMOWICZ: Anna Harasimowicz 1863, KAZŁ 162; Jadwiga Harasimowicz 1878, KOPŁ 291; nazwisko utworzone od wsł. im. Harasim (cerk. Gierasim) (za: SHNO t. 1., s. 108) formantem -owicz.

HARTUNG: Justyna Hartung 1797, KACŁ 1946; nazwisko utworzone od stwniem. hart ‘silny, mocny, krzepki, dzielny’ (za: SEM cz. 5., s. 92-93).

HASIŃSKI: Konstanty Hasiński 1809, KAUŁ 273; Paweł Hasiński mayster kunsztu kucharskiego 1809, KAUŁ 273; nazwisko utworzone od hasać ‘skakać’ lub niem. n. os. Has, (NP1, s. 299) też od brus. has ‘strach’ (za: SHNO t. 1., s. 108) formantem -iński.

Forma żeńska: Felicyanna Hasinska 1809, KAZŁ 153.

HASZ: Fryderyk Hasz, postrzygacz… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 47; nazwisko utworzone od por. Hasiński.

HATAN: Izaak Lewin Hatan kramarz 1827, APŁ z. 169; Izaak Kacper Hatan kupiec 1827, APŁ z.169; Juda Hersz Hatan wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Sora Lewinowa Hatan wdowa 1828, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od ap. chata ‘dom’. Nazwisko niejasne.

HAUPTE: Krysztoch Haupte 1809, KAUŁ 231; może nazwisko utworzone od ap. niem. Hauptman ‘kapitan’ (por. SEŻ s. 146).

HELKA: Helka wdowa po wójcie 1473, ŁT III 339; nazwisko utworzone od grec. im. Helena, z grec. ‘blask, jasność’; ‘pochodnia’; ‘kosz trzcinowy’ (w związku z koszami trzcinowymi noszonymi w procesjach ku czci Artemidy) (za: SEM cz. 2., s. 51).

HELTEBEK, HELLEBEK: Kacper Heltebek cechmistrz murarski 1733, LMŁ 567; może nazwisko compositio utworzone od niem. n. os. Held, Helt, te od stwniem. helt, helde ‘bohater’ (por. NP1, s. 301) + bek od stwniem. becke ‘piekarz’ (za: SEM cz. 5., s. 14).

HELWICH, HELLWICH: Jakub Hellwich kucharz 1809, KAUŁ 309, Leopold Helwich 1809, KAUŁ 309; może Helwig nazwisko compositio utworzone od niem. n. os. Helwig, ta od stwniem. heil ‘zdrowie’ + wig ‘walka’ (za: NP1, s. 301).

HERBATOWSKI: Andrzej Herbatowski 1869, KAŚŁ 27; nazwisko utworzone od niem. im. Herbert (za: NP1, s. 303) formantem -owski.

HERCZYK: Adalbert Herczyk 1781, KACŁ 41; nazwisko utworzone od niem. n. os. Herz, Hertz lub od ap. Herz ‘serce’ (za: NP1, s. 303) formantem -yk.

HERMANOWSKI: Mateusz Hermanowski 1728, LBŁ 584; Antoni Harmanowski 1841, RRŁ 161; Hermanowski 1896, KS 371; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Hermanowice, przem., gm. Przemyśl (za: SEM cz. 3., s. 61); też od n. m. Hermany (za: SHNO t. 1., s. 110) formantem -ski.

HERNY: Marcin Herny 1616, LBŁ 593; nazwisko utworzone od stp. harny, herny ‘zarozumiały, dumny’ (za: NP1, s. 298).

HERSZ: Karol Henryk Hersz pisarz magazynu łomżyńskiego 1811, KAZŁ 42; Lewin Hersz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od śrwniem. ap. harsz, harst ‘hufiec, drużyna, hufiec wojenny’, też ‘członek drużyny wojennej’ lub od śrwniem. hir(t)z ‘jeleń’; możliwy także wywód z śrwniem. hirse, hirs ‘proso’ (za: SEM cz. 5., s. 92, 105).

HERSZK: Dworka z Herszkow, żona Jośka Mejerowicza Bałabana 1827, APŁ z. 169; Etka z Herszkow, żona Judki Jankielowicza Kania 1827, APŁ z. 169; Eydla z Herszkow, żona Berka Michlowicza Jabłonki 1827, APŁ z. 169; Jośk Herszk 1827, APŁ z. 169; Reisza z Herszkow, żona Herszka Gerszonowicza 1827, APŁ z. 169; Reisza z Herszkow, żona Dawida Leybowicza Lwa 1827, APŁ z. 169; Dworka z Herszkow, żona Moszka Jośkowicza Piątnickiego 1828, APŁ z. 169; Sora z Herszkow, żona Herszka Hackowicza Piórko 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Hersz.

HERSZKOWICZ, HIERSZKOWICZ: Juda Herszkowicz kupiec 1810; Boruch Izaak Herszkowicz arendarz 1811, KAŚŁ 49; Szloma Herszkowicz 1819, KAŚŁ 8; nazwisko utworzone od por. Hersz, Herszk (za: AŻP s. 126) formantem -owicz.

Forma żeńska: Rochla Herszkowicz 1810, KAUŁ 321; Seyna Herszkowicz 1810, KAUŁ 340; Elka Herszkowiczówna 1811, KAŚŁ 44; Lia Hierszkowicz 1811, KAZŁ 22.

HE(I)RSZLOWICZ: Juda Herszlowicz kupiec 1810, KAŚŁ 77; Leyba Hierszlowicz krawiec 1811, KAŚŁ 5; może nazwisko utworzone od por. Hersz.

HERTZ: Karol Hertz archiwista Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 186, 214; Juliusz Alexander Hertz 1809, KAUŁ 214; 1811, KAZŁ 486; nazwisko utworzone od por. Herczyk.

HERZKOWICZ: Ankiel Herzkowicz 1809, KAUŁ 278; Lewin Herzkowicz 1809, KAUŁ 191; Mortka Herzkowicz 1809, KAUŁ 275; Wulf Herzkowicz arendarz 1809, KAUŁ 278; 1810, KAUŁ 340; Mortek Herzkowicz arendarz 1810, KAUŁ 321; Zelk Herzkowicz krawiec 1809, KAUŁ 278, 283; nazwisko utworzone od por. Hersz.

HIEROMIŃCZYK: Jakub Hieromińczyk 1639, LBŁ 1576; może nazwisko utworzone od im. Hieronim, grec. hierós ‘święty’ + ónyma ‘imię’ (por. NP1, s. 306) formantem -(cz)yk.

HIERONIMUS: Hieronimus de Lomza 1544, RTA s. 393; nazwisko utworzone od im. łac. Hieronimus, z grec. ‘imię świętego, poświęconego bóstwu’ (za: SEM cz. 2., s. 62).

HILL: Mikołaj Hill żołnierz czasowo urlopowany 1876, KAŚŁc 16; nazwisko utworzone od chylić (się), też od im. Hilary (za: NP1, s. 90).

HMURZYŃSKI: Walenty Hmurzyński kucharz 1809, KAUŁ 193; nazwisko utworzone od ap. chmura (za: NP1, s. 78) formantem -yński.

HOFFMANN: Jan Hoffmann żołnierz Gwardii 1747, LMŁ 1340; nazwisko utworzone od ap. śrwniem. hoveman ‘dworzanin, sługa na dworze książęcym, chłop na zagrodzie’ (za: SEM cz. 5., s. 106).

(HOJKO) Forma żeńska: Helena Hojkowa 1873, KAŚŁ 26; nazwisko utworzone od por. Chojka.

HOLLAND: Maurycy Holland Komisarz Skarbu Publicznego Xięstwa Warszawskiego 1810, KAUŁ 315; Raymund Holland 1810, KAUŁ 315 ; nazwisko utworzone od Holender ‘pochodzący z Holandii’ (za: NP1, s. 309).

Forma żeńska: Teodozya Hollandówna 1809, KAZŁ 177.

HOŁOWICZ: Aniela Hołowicz 1874, KAŚŁ 44; nazwisko utworzone pod wpływem ukr. od ap. głowa (za: NP1, s. 241) formantem -icz.

HOŁOWNIA: Wielmożny Ludwik Hołownia Kapitan Woysk Cessarskich Adjutant placu miasta Łomży // Kapitan Wojsk Cessarskich Rosyjskich Adjutant Placu 1836, KUŁ 246; 1838, KUŁ 38; 1842, KUŁ 14, 15; nazwisko utworzone od por. Hołowicz, (NP1, s. 242) formantem -nia.

HORCZAK: Aniela Horczak 1783, KACŁc 258; nazwisko utworzone od wsł. gorczak ‘gat. rośliny’; też od błr. horkij ‘gorzki’ (za: SHNO t. 1., s. 114).

HORDA: Bonifacy Horda 1613, MBŁ 132; Katarzyna Horda 1613 B, LBŁ 7; nazwisko utworzone od ap. horda ‘obóz tatarski, tłum, zgraja’ (za: NP1, s. 311).

HORNIJ: Anna Hornij 1621, LBŁ 1440; może nazwisko utworzone od Horny ‘góra, górny’ (za: SEM cz. 1., s. 80).

HORODZYN: Meier Rubinowicz Horodzyn 1827, APŁ z. 169; Rubin Idzkowicz Horodzyn krawiec 1827, APŁ z. 169; Abram Idzkowicz Horodzyn krawiec 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Horodzyński.

HORODZYŃSKI: Abram Idzkowicz Horodzyński krawiec 1832, APŁ z. 169; Rubin Idzkowicz Horodzyński krawiec 1832, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Horodniany, Horodziniec (za: SHNO t. 1., s. 115) formantem -ski.

HOYKA: Paweł Hoyka (w podpisie: Choyka) 1809, KAUŁ 211; Piotr Hoyka 1809, KAUŁ 211; nazwisko utworzone od por. Chojka.

HUMAŃSKI, HUMIEŃSKI, HUMIŃSKI: Maciey Humański gospodarz 1810, KAUŁ 355; Ignacy Humiński // Humieński obywatel // Rzeźnik 1836, KUŁ 223; 1841, KUŁ 135; Jan Humański 1871, KAŚŁ 7; może nazwisko utworzone od ihumen, humien ‘przełożony w klasztorze wschodnim’ (za: NP1, s. 315) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Humańska 1811, KAUS 51.

HURKIEWICZ: Jan Hurkiewicz Fabrykant wyrobów żelaznych 1838, KUŁ 159; 1841, KUŁ 61; nazwisko utworzone od stp., gw. hurkać ‘huczeć, stukać’, może też od im. Huryj (za: NP1, s. 316).

HYBNER, HIBNER (w rej. Hibner): Józef Antoni Hybner 1829, KAUŁ 230; Jozef Hibner, Mayster Kominarski… w Łomży zamieszkały1829, KAUŁ 162; Jozef Hybner, Kominiarz… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 230; nazwisko utworzone od niem. n. os. Hibner, ta od śrwniem. huober, huobener ‘właściciel majątku’ (za: NP1, s. 306).

 

I

ICKOWICZ: Bursztyn i Boruch Ickowicz 1896, KS; nazwisko utworzone od żyd. im. Icko, to od bibl. Icchak (AŻP s. 128-129) formantem -owicz.

IDZKOWICZ: Samson Meszk Idzkowicz syn Szeyny i Idzka Moskowiczow Brzozow 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Ickowicz formantem -owicz.

IDŹKOWSKI: Grzegorz Idzkowski, Komornik… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 62; Franciszek Idźkowski wyrobnik 1863, KAZŁ 68; Władysław Idźkowski 1864, KAZŁ 95; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Idzikowice, sier., gm. Dalików (za: SEM cz. 3., s. 63) formantem -ski.

IGLARCZYK: Iglarczyka dziecię 1701, LMŁ 103; nazwisko utworzone od por. Iglarz formantem -czyk.

IGLARZ: Barbara Iglarz 1612, MBŁ 1127; Bartlomiej Iglarz 1613, MBŁ 1277; Michał Iglarz 1615, LBŁ 364; Mateusz Iglarz 1622, LBŁ 1734; Laurenty Iglarz 1641, LBŁ 1809; Franciszek Iglarz 1644, LBŁ 2081; Zofia Iglarz 1649, LBŁ 2521; Ludwika Iglarz 1651, LBŁ 2724; nazwisko utworzone od iglarz ‘rzemieślnik wyrabiający igły’ (za: NMK s. 159).

IGNACZYK: Idzk Rubinowicz Ignaczyk krawiec 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od im. Ignac (za: SHNO cz. 1., s. 120) formantem -yk.

Forma żeńska: Sora Idzkowa Ignaczykowna córka Idzka i Gramy z Meierow małżonków Ignaczykow 1828, APŁ z. 169.

(IGNATOWSKI) Forma żeńska: Teofila Ignatowska 1834, KAUŁ 53; nazwisko utworzone prawdopodobnie od łac. Ignatius o pochodzeniu niewyjaśnionym; od pol. im. Ignacy z łac. ignis ’ogień’ (za: SEM cz. 5., s. 55), formantem -owski.

INGA: Ludwik Inga 1887, KOPŁ 259; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Ing ‘członek plemienia Ingweanów’ (por. NP1, s. 321).

IWANICKI: Gabriel Iwanicki 1773, KAUŁ 1197; Jan Nepomucen Iwanicki 1774, KAUŁ 1282; Tomasz Iwanicki 1786, KACŁ 643; Feliks Iwanicki 1791, KACŁ 1217; Karol Iwanicki Exekutor Podprefektury 1809, KAUŁ 268; Karol Iwanicki mieszczanin 1809, KAŚŁ 26; Michał Iwanicki 1809, KAUŁ 197; Szymon Stanisław Iwanicki 1809, KAUŁ 268; Tomasz Iwanicki 1811, KAŚŁ 10; Stanisław Iwanicki 1819, KAZŁ 27; Felix Iwanicki 1820, KAZŁ 121; Stefan Konstanty Iwanicki 1830, KAUŁ 152; Józef Iwanicki 1831, KAUŁ 110; Michał Iwanicki 1832, KAUŁ 105; Walenty Iwanicki 1832, KAUŁ 17; Józef Iwanicki 1831, KAUŁ 110; Stanisław Iwanicki obywatel w Mieście Łomży zamieszkały // Sztelmach 1837, KUŁ 223; 1840, KUŁ 89; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Iwaniec, dziś Iwonicz-Zdrój, krośn., gm. Iwonicz-Zdrój (za: SEM cz. 3., s. 63) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Anastazja Iwanicka 1789, KACŁ 915; Bogumiła Iwanicka 1811, KAZŁ 10; Józefa Zuzanna Iwanicka 1830, KAUŁ 149; Franciszka Iwanicka 1833, KAUŁ 32; Konstancya Katarzyna Iwanicka 1833, KAUŁ 54; Benedykta Iwanicka1869, KAŚŁ 35; Anna Iwanicka 1896, KS 346.

IWANN: Dorota Barbara Iwann 1797, KACŁ 1967; nazwisko utworzone prawdopodobnie od wsł. im. Iwan (cerk. Ioann), pol. Jan (za: SHNO t. 1., s. 122).

IWANOW: Paweł Iwanow syn Jana podoficer Łomżyńskiej Komendy Inwalidzkiej1861, AUPśT 11a; Jakub Iwanow syn Jana szeregowy Łomżyńskiej Komendy Inwalidzkiej wyznania prawosławnego 1861, AUPśT 6; Dymitr Iwanow pisarz urzędu Łomżyńskiego Komendanta wyznania prawosławnego 1864, AMPśT 2; Wasyl Iwanow syn Jana szeregowy Łomżyńskiego Szpitala Wojskowego 1864, AMPśT 5; Jan Iwanow syn Jana szeregowy Łomżyńskiego Szpitala Wojskowego wyznania prawosławnego 1864, AMPśT 5; Konstanty Iwanow syn gońca sądowego Łomżyńskiego Zjazdu Pokoju Jakuba syna Jana zmarł na odrę 1878, AZPśT 7; Marek Iwanow syn Jana strażnik miasta Łomży zmarł na zapalenie płuc 1878, AZPśT 8; Aleksy Iwanow syn Tymoteusza podoficer w stanie spoczynku zamieszkały w mieście Łomży wyznania prawosławnego 1880, AUPśT 10a; Michał Iwanow syn Andrzeja radca kolegialny radca prawny Łomżyńskiego Urzędu Gubernialnego zmarł na zapalenie jelit 1885, AZPśT 17; Szymon Iwanow syn Wasyla pracownik lazaretu 14 Ołonieckiego Pułku Piechoty zamieszkały w mieście Łomży 1887, AZŁS 10; Mikołaj Iwanow syn Michała registrator kolegialny starszy pomocnik referenta Łomżyńskiego Rządu Gubernialnego wyznania prawosławnego 1893, AMPśT 1; Paweł Iwanow syn Jeremiasza nauczyciel Łomżyńskiego Gimnazjum Męskiego 1892, AUŁS 28; Dymitr Iwanow syn Jana pisarz wolnonajemny Łomżyńskiej Izby Kontrolnej zmarł na puchlinę wodną 1900, AZŁS 23; nazwisko utworzone od por. Iwann.

Forma żeńska: Katarzyna Iwanowa córka Jana żona feldfebla 4 roty Symbirskiego Pułku Piechoty Jakuba zmarła przy porodzie 1862, AZPśT 7a; Olga Iwanowa córka podoficera w stanie spoczynku Aleksego zmarła na szkarlatynę 1878, AZPśT 19a; Emilia Iwanowa córka Krzysztofa żona strażnika w stanie spoczynku Józefa 1880, AUPśT 10a; Maria Iwanowa mieszkanka osady Stawiski Powiatu Kolneńskiego wyznania prawosławnego 1888, AMPśT 1; Aleksandra Iwanowa córka Jakuba żona kapitana w stanie spoczynku 1891, AUŁS 4.

IWANOWSKI: Bartłomiej Iwanowski 1689, LBŁ 1100; Franciszek Iwanowski wyrobnik 1868, KAZŁ 258; Konstanty Iwanowski urzędnik Izby Kontrolnej 1869, KAZŁ 28; Stanisław Iwanowski 1873, KAŚŁ 8; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Iwanowice, kal., gm. Szczytniki; Młp. Iwanowice, krak., gm. Iwanowice; Krpłd. Iwanowce (za: SEM cz. 3., s. 63) formantem -ski.

Forma żeńska: Bolesława Iwanowska 1866, KAZŁ 198; Józefata Iwanowska 1869, KAZŁ 27.

IWASIK: Anna Ivasik 1617, LBŁ 699; nazwisko utworzone od por. Iwann formantem -(as)ik.

IWASZKIEWICZ: Kamila Iwaszkiewicz 1873, KAŚŁ 1; Waleria Iwaszkiewicz 1875, KAŚŁ 31; por. Iwann; nazwisko utworzone od wsł. im. Iwaszko (Iwan, cerk. Ioann) (za: SHNO t. 1., s. 123) formantem -(ki)ewicz.

IZRAEL: Leia z Izraelow, żona Meiera Idzkowicza Jarząbka 1827, APŁ z. 169; Sora z Izraelow, żona Mojżesza Arona Kolenskiego 1827, APŁ z. 169; Syma z Izraelow, żona Abrama Gerszonowicza Rozy 1827, APŁ z. 169; Szeyna z Izraelow, żona Meiera Izraelowicza Zabłudowczyka, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od hebr. Israel ‘Żyd; państwo Izraela, lud Izraela’; im. tłumaczone też jako ‘Bóg walczy’ lub ‘ten, który walczy z Bogiem’ (za: SEM cz. 7., s. 10).

IZRAELOWICZ: Moszk Izraelowicz 1809, KAŚŁ 51; Leyzor Izraelowicz 1810, KAZŁ 361; Hirszel Izraelowicz 1811, KAUŁ 60; nazwisko utworzone od por. Izrael formantem -owicz.

J

(JABŁECKI) Forma żeńska: Róża Jabłecka 1887, KOPŁ 243; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Jabłeczniki, dziś część wsi Ostrzeniewo, ciech., gm. Świercze-Koty (za: SEM cz. 3., s. 64).

JABŁONKA: Berek Michlowicz Jabłonka wyrobnik 1827, APŁ z. 169; Jankiel Mejerowicz Jabłonka wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Juda, córka Jankiela Mejerowicza Jabłonki 1828, APŁ z. 169; Zyskind Leybowicz Jabłonka krawiec 1828, APŁ z. 169; Jankiel Jablonka 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. jabłonka (za: SEM cz. 1., s. 92).

JABŁONKOWICZ: Gerszk Jabłonkowicz 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Jabłonka formantem -owicz.

JABŁONOWSKI: Stanislaus Jabłonowski consules Lomzenses ok. 1585-1586, APB zbiór Kapicjana; Jan Jabłonowski 1689, KAŚŁ 55; Jakub Jabłonowski 1700, LBŁ 459; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Jabłonowo, pozn., gm. Skoki (za: SEM cz. 3., s. 64) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Jabłonowska 1700, LBŁ 459; Anna Jabłonowska 1702, LBŁ 566; Józefa Jabłonowska 1869, KAZŁ 253.

JABŁOŃSKI: Jan Jabłoński 1628, LBŁ 351; Albert Jabłonski 1642, LBŁ 1881; Grzegorz Jabłonski 1653, LBŁ 2837; Sebastian Jabłonski 1689, LBŁ 1057; Adalbert Jablonski 1691, LBŁ 1222; Piotr Jabłoński 1745, LBŁ 223; Michał Jabłoński 1749, LBŁ 624; Michał Jabłoński 1754, LBŁ 1061; Karol Jabłoński 1809, KAZŁ 236; Tomasz Jabłoński włościanin 1809, KAUŁ 239; Jan Apolinary Jabłoński 1829, KAUŁ 125; Jan Jabłonski, wozny… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 35; Piotr Jabłoński 1831, KAUŁ 54; Kazimierz Marcin Jabłonski 1832, KAUŁ 118; Michał Jakub Jabłoński 1833, KAUŁ 209; Jan Jabłoński Woźny przy Sądzie Policyi Poprawczej 1836, KUŁ 20; 1841, KUŁ 68; 1842, KUŁ 176; 1843, KUŁ 173; Wincenty Jabłoński woźny 1842, WMZŁ 56; Bartłomiej Jabłoński 1866, KAZŁ 111; Franciszek Jabłoński 1866, KAZŁ 55; Adam Jabłoński 1878, KOPŁ 272; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Jabłonka, gorz., gm. Trzciel; Młp. Jabłonna, gm. Jabłonna; Jabłonica, krośn., gm. Skołyszyn (za: SEM cz. 3., s. 64) lub od n. os. Jabłoń, też n. m. Jabłoń w pow. radzyńskim i okolicy szlacheckiej na Maz. (za: NMK s. 161) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Jabłońska 1642, LBŁ 1921; Łucja Jabłonska 1643, LBŁ 2041; Anna Jabłonska 1644, LBŁ 2120; Katarzyna Jabłonska 1692, LBŁ 1288; Konstancja Jabłońska 1746, LBŁ 410; Marianna Jabłonska 1751, LBŁ 740; Agnieszka Jabłonska 1753, LBŁ 927; Julia Jabłonska wyrobnica 1842, WMZŁ 161; Wiktorya Jabłońska 1868, KAZŁ 55; Teofila Jabłońska 1887, KOPŁ 54.

(JACCZUK) Forma żeńska: Anastazya Jacczukowa 1810, KAŚŁ 85; może nazwisko utworzone od Jatczuk, to od jad ‘trucizna’, jadać, jadzić lub od im. typu Jadwiga, Jadam (Adam) (NP1, s. 325) formantem -(cz)uk.

JACEL: Marta Jacel 1865, KAZŁ 199; nazwisko utworzone od im. na Jacz-, Jak- (NP1, s. 325) formantem -el.

JACHIMEK: Jachimek de Lomza 1568, RTA s. 509; Mathias Jachimek de Lomza 1568, RTA s. 233; 1568, RTA s. 557; Jacobus Stanislai Jachimek de Lomza 1569, RTA s. 513; nazwisko utworzone od im. hebr. Joachym w znaczeniu ‘Bóg wzmocni, podniesie’ (za: SEM cz. 2., s. 64).

JACHIMCZYK: Kazimierz Jachymczyk 1746, LBŁ 362; nazwisko utworzone od por. Jachimek, formantem -czyk.

(JACHIMOWSKI) Forma żeńska: Katarzyna Jachimowska 1754, LMŁ 1799; nazwisko utworzone od n. m. Jachimowice tarnob. gm. Samborzec (za: NP1, s. 325).

JACKIEWICZ: Szymon Jackiewicz 1869, KAŚŁ 46; nazwisko utworzone od jacze ‘znakomity, mocniejszy’ lub od łac. Hyacinthus, Jac-ek (=Hyacinthus, Jacintus) (za: SEM cz. 2., s. 54) formantem -ewicz.

JAGIELCZYK: Andrzej Jagielczyk 1627, LBŁ 290; nazwisko utworzone od n. os. Jagielko, Jagielo, to od lit. jega ‘siła, moc’ (za: SHNO t. 1., s. 126).

JAGIELSKI: Mikołaj Jagielski wachmistrz prefektury 1809, KAŚŁ 34; Tomasz Jagielski Obywatel… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 171; może nazwisko utworzone od por. Jagielczyk formantem -ski.

JAGODZI(E)ŃSKI: Jagodzieńskiego dziecię 1709, LMŁ 308; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jagodno, pozn., gm. Kostrzyn (za: SEM cz. 3., s. 65) formantem -(iń)ski.

Forma żeńska: Marianna Jagodzinska 1708, LBŁ 1102; Teresa Jagodzinska 1708, LBŁ 1123; Jagodzińska 1743, LMŁ 1052, Leonora Jagodzińska akuszerka 1835, KUŁ 135.

JAGUSIK: Paweł Jagusik 1619, LBŁ 1005; nazwisko utworzone od im. Agata, Agnieszka, Jadwiga (za: NP1, s. 326) formantem -(us)ik.

(JAKACKI) Forma żeńska: Jadwiga Jakacska 1638, LBŁ 1479; nazwisko utworzone od n. m. Jakać łomż. gm. Śniadowo (za: NP1, s. 328).

JAKOBE, JAKOBI: Neuman Kiwe Jakobe kupiec 1827, 1832 APŁ z. 169; Rochla z Jakobow, żona Izaaka Lewina Natana 1827, APŁ z. 169; Szymon, syn Neumana Kiwe Jakobe 1827, APŁ z. 169; Eliasz Jakobi 1896, KS; Mosze Lejb Jakobi „gabaje „Bikur Cholim”, kierownicy starego szpitala łomżyńskiego, II poł. XIX w.”, KPŁGŻ, s. 63  (maszynopis); nazwisko utworzone prawdopodobnie od hebr. im. Ya’aqob’el ‘którego Bóg ochrania, wspiera’; etymologia bibl. łączy je z im. hebr. aqueb ’pięta’; (za: SEM cz. 2., s. 57-58).

(JAKOWICZ) Forma żeńska: Jeyba Jakowiczowa chodząca po żebractwie 1810, KAZŁ 405; nazwisko utworzone od im. Jak- typu Jakub, Jakim (Joachim) formantem -owicz.

JAKUBOWICZ: Arun Jakubowicz 1809, KAZŁ 139; Berek Jakubowicz rzeźnik 1809, KAUŁ 194; 1810, KAZŁ 305; Sorka Jakubowicz 1809, KAUŁ 194; Wulf Jakubowicz 1810, KAUŁ 344; nazwisko utworzone od por. Jakobe.

JAKUBO(W)SKI: Adolf Robert Jakuboski 1808, KAZŁ 51; Kazimirz Jakuboski burgrabia Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAZŁ 213; Jozef Jakubowski włościanin gospodarz 1843, KUŁc 212; Łukasz Jakubowski 1863, KAZŁ 17; Mateusz Jakubowski 1869, KAZŁ 192; Piotr Jakubowski szynkarz 1869, KAZŁ 163; Franciszek Jakubowski 1870, KAŚŁ 28; Konstanty Jakubowski 1871, KASŁc 51; Michał Jakubowski 1879, KOPŁ 97; Piotr Jakubowski 1887, KOPS 111; Stanisław Jakubowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jakubowo, bydg., gm. Nowa Wieś Wielka; Młp. Jakubów, kiel., gm. Imielno; Jakubowice, krak., gm. Proszowice; lub., gm. Wólka (za: SEM cz. 3., s. 65) formantem -ski.

Forma żeńska: Jakubowska Stara 1705, LMŁ 176; Katarzyna Jakubowska 1831, KAUŁ 43; Krystyna Jakubowska 1871, KAŚŁ 1; Anna Jakubowska vel Dobrowolska 1872, KAŚŁ 41; Marianna Jakubowska 1875, KAŚŁ 27; Maria Jakubowska 1887, KOPŁ 43; Krystyna Jakubowska 1896, KS 327.

JAŁBRZYKOWSKI: Hieronimi Jałbrzykowski vice capitanei et causa cum officy castrensis Lomzensis Iuducis 1593, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od Jałbrzyk por. stwniem. Albirich, Elbrich (za: SEM cz. 2., s. 59); też od n. m. Jałbrzyki, obecnie Jambrzyki łomż., gm. Szczuczyn (za: NP1, s. 331) formantem -owski.

Forma żeńska: Julia Jałbrzykowska 1869, KAZŁ 238.

(JAMBRZYKOWSKI) Forma żeńska: Łucja Jambrzykowska 1634, LBŁ 1076; nazwisko utworzone od por. Jałbrzykowski.

JAMIOŁKOWSKI: Mikołaj Jamiołkowski gospodarz 1864, KAZŁ 99; Paweł Jamiołkowski 1865, KAZŁc 127; Jakob Jamiołkowski były asystent kasy powiatu łomżyńskiego 1867, KAZŁ 113; Jan Jamiołkowski 1879, KOPŁ 137; nazwisko utworzone od n. m. Jamiołki łomż., gm. Sokoły (za: SHNO cz. 1., s. 129) formantem -owski.

Forma żeńska: Antonina Jamiołkowska 1875, KAŚŁc 6; Ludwika Jamiołkowska 1896, KS.

JAN: Johannes de Lomza 1537, RTA s. 381; Jan kupiec i Jan szewc, ŁT 117, 130; Jan filiom illegitime natum Marianna persona wagabunda parentis incerti 1763, KAUŁc 438; nazwisko utworzone od hebr. im. j(eh)ōchānān ‘Jahwe jest łaskawy’ (za: SEM cz. 2., s. 59).

Forma żeńska: Dorota Janówna 1692, KAŚŁ 108.

JANCZEWSKI: Franciszek Napoleon Ludwik Janczewski 1810, KAUŁ 351; Józef Hiacynth Janczewski Administrator Dóbr i Lasów Narodowych Departamentu Łomżyńskiego 1810, KAUŁ 351; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Janczewice, wieś w dawnym pow. pyzdr., dziś zagin.; Maz. Janczewo, łomż., gm. Wizna (za: SEM cz. 3., s. 65); może też od n. heraldycznej od n. m. Janczewskie, dziś Janczewo, pow. Kolno, par. Jedwabne (za: SEM cz. 6., s. 19) formantem -ski.

Forma żeńska: panna Janczewska „Do mnie byli obadwa źle usposobieni za interwencyje z mej strony, za pannę Janczewską, sędziego Trybunału córka z Łomży, która była guwernantką u panien Kierznowskich w Stokowisku…” 1874, PPSz, s. 268.

(JANDETT) Forma żeńska: Maryanna Jandettówna 1809, KAŚŁ 50; nazwisko utworzone od por. Jan formantem -(d)et.

JANICKI: Paweł Janicki 1690, KAŚŁ 73; Franciszek Janicki 1782, KACŁ 198; Tomasz Janicki gospodarz 1810, KAUŁc 329; Woyciech Janicki 1814, KAZŁc 52; Franciszek Janicki 1819, KAZŁc 109; Michał Janicki 1821, KAZŁc 76; Adam Janicki 1866, KAZŁc 321; Karol Janicki 1869, KAZŁ 14; Seweryn Janicki 1878, KOPŁ 214; nazwisko utworzone od n. m. Janowo, Janów lub od por. Jan (za: SHNO cz. 1., s. 130), też od n. m. Janice płoc., gm. Daszyna (za: NP1, s. 335) formantem -cki.

Forma żeńska: Jadwiga Janicka 1694, LBŁ 1407; Marianna Janicka 1774, KAUŁ 1311; Maryanna Janicka 1810, KAUŁ 329; Ewa Janicka 1814, KAZLc 74; Maryanna Janicka 1862, KAZŁc 148; Rozalia Janicka 1865, KAZŁc 2; Marianna Janicka 1868, KAŚŁ 12; Paulina Janicka 1879, KOPŁc 19.

JANIK: Ewa Janik 1870, KAŚŁ 43; nazwisko utworzone od por. Jan formantem -ik.

JANIKOWSKI: Albertus Michaelis Janikowski 1608/1609, ASAZ s. 69; Konstanty Janikowski aresztant 1841, RRŁ 78; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Janikowice, piotr., gm. Aleksandrów; rad., gm. Przysucha; Maz. Janikowo, dziś Jankowo, łomż., gm. Nowogród; Śl. Janików, wroc., gm. Oława (za: SEM cz. 3., s. 65) formantem -owski.

JANISZEWSKI: Marcin Janiszewski 1747, LMŁ 1301; Franciszek Janiszewski Krawiec 1844, KUŁ 11; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Janiszewo, włoc., gm. Lubraniec; leszcz., gm. Poniec; Młp. Janiszów, wieś w dawnym pow. radom., dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 65) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Janiszewska 1784, KACŁ 380.

JANKIEL: Elka z Jankielow, żona Szmula Gdalowicza Eychela 1827, APŁ z. 169; Beyla z Jankielow, żona Moszka Zelkowicza Kaputkowicza 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od im. bibl. Jakob (za: AŻP, s. 133); por. Jakobe.

JANKIELOWICZ: Lejba Jankielowicz arendarz 1809, KAŚŁc 45; Jeyzer Jankielowicz mayster kunsztu krawieckiego 1811, KAZŁ 6; Cypa z Jankielowiczów, żona Izraela Szlomowicza Wilanowicza 1827, APŁ z. 169; Froma z Jankielowiczów, żona Abrama Mortkowicza Zioło 1827, APŁ z. 169; Abram Jankielowicz krawiec 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Jankiel ( za: AŻP s. 134) formantem -owicz.

JANKO(W)SKI: Michał Jankowski 1597, LBŁ 88; Laureny Jankowski 1626, LBŁ 135; Michał Jankowsky 1640, LBŁ 1712; Jan Jankowski 1646, LBŁ 2287; Baltazar Jankowski 1656, LBŁ 3005; Michał Jankowski 1658, LBŁ 3252; Mateusz Szymon Jankowski 1766, KAUŁ 689; Antoni Jankowski 1768, KAUŁ 891; Stanisław Jankowski 1771, KAUŁ 1130; Roch Jankowski 1786, KACŁ 590; Franciszek Jankowski 1790, KACŁ 1094; Franciszek Serafin Jankowski 1790, KACŁ 1091; Maciey Jankoski furman 1809, KAUŁ 244; Maciej Jankowski gospodarz 1810, KAUŁ 338; Maciey Jankowski, aplikant… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 95; Idzk Leybowicz Jankowski wyrobnik 1834, APŁ z. 169; Kazimierz Franciszek Selezy Jankowski urzędnik w Gubernialnym Urzędzie 1874, KAŚŁ 78; Antoni Jankowski 1887, KOPŁ 58; „W cukierni Jankowskiego” 1895, NPWN, s. 77 i 109; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Jankowo, dziś Janków, płoc., gm. Piątek; bydg., gm. Kcynia; Jankowice, pozn., gm. Tarnowo Podgórne, Młp. Jankowice, rad., gm. Szydłowiec; Jankówka, krak., gm. Wieliczka; Krpłd. Jankowice, przem., gm. Chłopice (za: SEM cz. 3., s. 65) formantem -ski.

Forma żeńska: Małgorzata Jankowska 1605, LBŁc 788; Dorota Jankowska 1636, LBŁ 1210; Elżbieta Jankowska 1638, LBŁ 1501; Katarzyna Jankowska 1774, KAUŁ 1283; Rozalia Jankowska 1781, KACŁ 45; Marianna Bogumiła Józefa Jankowska 1785, KACŁ 493; Franciszka Jankowska 1792, KACŁ 1293; Aniela Katarzyna Jankowska 1796, KACŁ 1840; Agnieszka Jankoska 1809, KAŚŁ 46; Maryanna Jankoska 1809, KAUŁ 244; Agnieszka Jankoska 1810, KAZŁ 318; Maryanna Jankoska 1810, KAZŁ 380; Maryanna Kunegunda Jankowska 1811, KAUŁ 28; Maryanna Jankowska 1815, KAZŁ 101; Maryanna Jankowska 1819, KAŚŁ 17; Maryanna Jankowska 1830, KAUŁ 212; Antonina Małgorzata Jankoska 1831, KAUŁ 81; Marcyanna Jankowska 1870, KAŚŁ 2; Wiktoria Jankowska 1875, KAŚŁ 74; Rozalia Jankowska 1876, WPRŁ 229; Marianna Jankowska 1878, KOPŁ 98; Franciszka Jankowska 1887, KOPŁ 214; Józefa Frankowska 1887, KOPŁ 26; Katarzyna Jankowska 1896, KS.

JANOWICZ: Aleksander Janowicz 1896, KS 311; nazwisko utworzone od por. Jan formantem -owicz.

JANOWSKI: Sebastian Janowski 1608, MBŁ 10; Benedykt Janowski 1731, LBŁ 173; Sebastian Janowski 1751, LBŁc 730; Sebastian Janowski 1752, LMŁc 1675; Jan Janowski 1766, KAUŁc 757; Piotr Janowski 1772, KAUŁc 1131; Walenty Janowski 1775, KAUŁc 1364; Mateusz Janowski 1781, KACŁ 22; Mateusz Janowski 1781, KACŁc 76; Cyprian Janowski 1792, KACŁ 1361; Stanisław Janowski 1792, KACŁc 1382; Jan Janowski włościanin 1809, KAUŁc 241; Paweł Janowski, Obywatel 1829, KAUŁ 172; Jan Janowski, włościan w Łomżycy zamieszkały 1829, KAUŁ 206; Franciszek Janowski, włościan w Łomżycy zamieszkały 1829, KAUŁ 206; Michał Floryan Janowski 1833, KAUŁc 164; Tomasz Janowski włościanin // wyrobnik włościanin 1835, KUŁc 95; 1838, KUŁc 85; 1840, KUŁc 151; Piotr Janowski gospodarz 1842, KUŁc 229; Tomasz Janowski włościanin wyrobnik 1843, KUŁc 176; Antoni Janowski 1871, KAŚŁc 18; Stefan Janowski podoficer czasowo urlopowany 1875, KAŚŁ 59; Chono Janowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Janów Młyn, dziś Janowiec Wielkopolski, bydg., gm. Janowiec; Janowice, koniń., gm. Wierzbinek; płoc., gm. Piątek; Młp. Janowice, krak., gm. Wieliczka; kiel., gm. Waśniów; Maz. Janowo, dziś część wsi Bielawy, ciech., gm. Glinojeck; ciech., gm. Iłowo; Krpłd. Janowice, zamoj., gm. Zamość (za: SEM cz. 3., s. 66) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Janowska 1631, LBŁc 724; Katarzyna Janowska 1737, LBŁ 129; Jadwiga Janowska 1746, LMŁc 1273; Marianna Janowska 1753, LBŁc 955; Marianna Janowska 1755, LBŁc 1112; Marianna Janowska 1771, KAUŁc 1106; Agnieszka Janowska 1773, KAUŁc 1176; Agnieszka Janowska 1786, KACŁ 536; Jadwiga Janowska 1788, KACŁc 859; Anna Bogumiła Janowska 1787, KACŁc 719; Anna Jadwiga Janowska 1788, KACŁc 863; Barbara Janowska 1790, KACŁc 1037; Ewa Janoska 1797, KACŁc 1914; Balbina Janowska 1830, KAUŁc 205; Wiktorya Janowska obywatelka 1842, WMZŁ 117; Rozalia Janowska 1862, KAZŁc 151; Agnieszka Janowska 1865, KAZŁc 295; Maryanna Janowska 1869, KAŚŁ 46; Antonina Janowska 1876, WPRŁc 136.

JANUSZEWSKI: Benedykt Walenty Januszewski 1769, KAUŁ 957; Stanisław Januszewski 1771, KAUŁ 1074; Przemysław Januszewski urzędnik Urzędu Gubernialnego 1875, KAŚŁ 26; Władysław Januszewski 1887, KOPŁ 224; nazwisko utworzone od n. m., np.: Wlkp. Januszewo, dziś Janiszewo, leszcz., gm. Poniec; Młp. Januszewice, piotr., gm. Opoczno (za: SEM cz. 3., s. 66) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Januszewska wyrobnica 1866, KAZS 146; Katarzyna Januszewska 1869, KAZŁ 10.

JANUSZKIEWICZ: Józef Januszkiewicz mayster kunsztu szefcowskiego 1809, KAUŁ 301; Antoni Januszkiewicz murarz 1875, KAŚŁ 70; nazwisko utworzone od Janusz, formy im. Jan (za: SEM cz. 2., s. 60) formantem -ewicz.

JARGUŃSKI: Albert Jargunski 1687, LBŁ 946; może od gw. jargać się ‘złościc się, gniewać się’; gw. jargan ‘kudłacz’ (por. NP1, s. 337) formantem -(uń)ski.

(JARKOWSKI) Forma żeńska: Marianna Jarkowska 1693, KAŚŁ 125; nazwisko utworzone od Jaro- ‘wiosenny, gorący’, też ‘gniewny, srogi, surowy’, lub od jary ‘krzepki, jurny’ i ‘o zbożu sinym na wiosnę’ (za: SEM cz. 1., s. 93); także od n. m. Jarki, Jarkowo (za: SHNO cz. 1., s. 132) formantem -owski.

JARMUŁOWICZ: Błażej Jarmułowicz 1783, KACŁ 207; Józef Jarmułowicz 1785, KACŁ 446; Dominik Tomasz Jarmułowicz 1787, KACŁ 749; Błażej Jarmułowicz 1819, KAŚŁ 5; nazwisko utworzone od gw. jarmuła ‘człowiek rozlazły’ (za: NP1, s. 348) formantem -owicz.

(JARNAŚ) Forma żeńska: Katarzyna Jarnasiowa 1748, LMŁ 1362; nazwisko utworzone od stp. jary, jarny ‘wiosenny’ (za: NP1, s. 346) formantem -aś.

JARNUTHO(W)SKI, JARNUTOWSKI: Mateusz Jarnuthowsky 1611, Jan Jermułtowski 1611, MBŁ 806; MBŁ 857; Walenty Jernutowski 1613, MBŁ 1163; Jan Jarnutowski 1615, LBŁ 384; Jan Jernutowski 1619, LBŁ 1104; Paweł Jarnutowski 1656, LBŁ 3014; Adamus Bartholomaei Jarnutowski 1667/1668, ASAZ s. 248; Stanisław Bernard Jarnutowski 1821, KAZŁ 106; Feliks Jarnutowski wyrobnik 1869, KAZŁ 56; Antoni Jarnutowski 1878, KOPŁ 310; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jarantowice, Jarantów, Maz. Jarnuty gm. Czerwin (za: NP1, s. 336) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Jarnutowska 1622, LBŁ 1656;Katarzyna Jarnutowska 1662, LBŁ 3640; Ewa Jarnutowska 1689, KAŚŁ 58; Barbara Elżbieta Jarnutoska 1831, KAUŁ 97; Rozalia Cecylia Jarnutoska 1831, KAUŁ 102; Felicyanna z Szudrawskich Jarnutowska w mieście Łomży zamieszkała po zmarłym Andrzeju Jarnutowskim obrońcy Sądu Pokoju Powiatu Łomżyńskiego pozostała wdowa 1836, KUŁ 131; Ludwika Jarnutowska 1869, KAZŁ 110.

JAROCKI: Paulus Jaroczki f. d. capitanei Lomzensis 1573, RTA s. 271; Petrus Jaroczki d. Nicolai Trossinski capitanei Lomziensis 1574, RTA s. 301; Petrus Jaroczki f. d. Nicolai Troszinski capitanei Lomzensis ec capitaneatu Lomzensi 1575, RTA s. 333; Petrus Jaroczki f. d. Troszinska capitanae Lomzensis 1576, RTA s. 562; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jarocin, kal., gm. Jarocin; Młp. Jaroszyn lub gm. Puławy (za: SEM cz. 3., s. 66); też od n. m. Jarotki w pow. słupec., Jarocice w pow. sieradz. oraz od n. os. Jarota (za: NMK s. 164) formantem -cki.

JAROS(Z): Franciszek Jaros włościanin 1835, KUB 173; Paweł Jaros włościanin gospodarz 1842, KUB 38; Piotr Jarosz starszy marynarz (majtek pierwszej klasy) 1868, KAZŁ 131; nazwisko utworzone od por. Jarkowski formantem -osz; też od im. Jeronim, z łac. Hieronymus (Jeronimus = Jar-osz) (za: SEM cz. 2., s. 62).

JAROSIŃSKI: Jan Jarosinski 1698, LBŁ 212; Antoni Jarosinski 1704, LBŁ 766; Szczepan Jarosiński 1830, KAUŁc 208; Walenty Jarosiński gospodarz 1837, KUŁc 55; 1842, KUŁc 45; Franciszek Jarosiński włościanin gospodarz 1838, KUB 1; Józef Jarosiński Droźnik 1840, KUŁc 117; 1842, KUŁ 217; nazwisko utworzone od n. m. Jaroszyn koniń., gm. Lądek; też gm. Puławy; Jaroszyńce Kresy Wsch. (za: NP1, s. 338).

Forma żeńska: Józefa Jarosińska 1834, KAUŁc 48; Jadwiga Jarosińska 1867, KAZŁ 144; Julianna Jarosińska 1868, KAZŁ 154; Kazimiera Jarosińska 1879, KOPŁ 132; Józef Jarosinski syn Franciszka mieszczanin miasta Łomży 1897, AZŁS 23.

JAROSŁAWSKI: Jan Jarosławski mularz 1836, KUŁ 187; Wiktor Jarosławski syn Antoniego mieszczanin miasta Łomży 1897, AMPśT 20; nazwisko utworzone od n. m. Jarosław, Jarosławice, Jarosławiec (za: NP1, s. 338) formantem -ski.

JAROSZEWSKI: Franciszek Jaroszewski uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Jaroszewo, pozn., gm. Sieraków; Maz.: Jaroszewo, płoc., gm. Bielsk (za: SEM cz. 3., s. 66) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Jaroszewska 1707, LBŁ 1001; Agata Jaroszewska 1873, KAŚŁ 54.

JARSKI: Józef Jarski 1785, KACŁ 494; nazwisko utworzone od przym. jarski (za: NP1, s. 336).

Forma żeńska: Katarzyna Jarska 1819, KAZŁ 17.

JARZĄBEK: Joszko Jarząbek piekarz 1827, APŁ z. 169; Meier Idzkowicz Jarząbek wyrobnik 1827, APŁ z. 169; Syma, córka Meiera Idzkowicza Jarząbka 1827, APŁ z. 169; Szymon, syn Joszko Jarząbka 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. jarząb ‘ptak’ (za: SEM cz. 1., s. 94) formantem -ek.

JASI(E)ŃSKI: Laurenty Jasiński 1612, MBŁ 1041; Adalbert Jasiński 1689, LBŁ 1072; Tomasz Jasieński na szkole 1734, LMŁ 584; Adalbert Wincenty Jasiński 1752, LBŁ 861; Mikołaj Jasinski 1754, LBŁ 1077; Jan Jasiński 1820, KAZŁ 115; Szlachetnie urodzony Wielmożny Jan Aloizy Jasiński profesor w Gymnazyum Guberni Augustowskiey w Łomży 1837, KUŁ 118; Jasiński profesor gimnazjum, zmarł na cholerę 1852, AKŁ cz. III, s. 306; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jasień, pozn., gm. Czempiń; Jasionka, łódz., gm. Zgierz; Jasionka, wieś w parafii Domaniewo, dziś zagin.; Jasionna, sier., gm. Błaszki; płoc., gm. Piątek; Młp. Jasienna, dziś Jasionna, kiel., gm. Jędrzejów; Jasień, Jasienie, dziś Jasień, kiel., gm. Łopuszno; Maz. Jasieniec, rad., gm. Jasieniec (za: SEM cz. 3., s. 67) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Jasińska1774, KAUŁ 1253; Barbara Jasińska 1782, KACŁ 189; Eleonora Feliksa Jasińska 1792, KACŁ 1290; Katarzyna Jasinska 1794, KACŁ 1581; Marianna Jasińska 1795, KACŁ 1708; Franciszka Jasinska 1797, KACŁ 2018 Wielmożna Maryanna Jasińska Wdowa po byłym profesorze 1838, KUŁ 73.

JASIONOWSKI: Franciszek Jasionowski wyrobnik 1809, KAUŁ 229; nazwisko utworzone od n. m. np. Krpłd. Jasienow, Jasionow (za: SEM cz. 3., s. 67) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Jasionowska 1809, KAUŁ 229.

JASTRZĘBOWSKI: Stanisław Jastrzębowski 1637, LBŁ 1349; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jastrzębowo, bydg., gm. Trzemeszno (za: SEM cz. 3., s. 67) formantem -ski.

Forma żeńska: Małgorzata Jastrzębowska 1793, KACŁ 1469.

JASTRZĘBSKI (JASTRZEMSKI): Stanisław Jastrzemski 1759, LMŁ 2276; Marcel Jastrzemski 1833, KAUŁc 12; Franciszek Józef Jastrzębski 1797, KACŁ 1986; Kacper Jastrzębski 1809, KAUŁ 244; Piotr Jastrzębski 1820, KAZŁ 123; Jan Jastrzębski włościanin gospodarz 1835, KUŁc 54; 1840, KUŁc 189; Franciszek Jastrzębski obywatel 1836, KUŁ 16; Jan Jastrzębski wyrobnik w Łomżycy zamieszkały 1837, KUŁc 199; Franciszek Jastrzębski Rzeznik 1838, KUŁ 191; Jastrzębskiego dziecię nieżywe 1842, WMZŁ 130; Jan Jastrzębski wyrobnik 1842, WMZŁc 18; Adam Jastrzębski uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; Ewaryst Jastrzębski syn murgrabiów, uczeń gimnazjum w Łomży 1865, KAZŁ 118; Fabian Jastrzębski 1865, KAZŁ 111; Julian Jastrzębski 1867, KAZŁc 187; Apolinary Jastrzębski 1871, KAŚŁ 35; Julian Jastrzębski wyrobnik 1871, KAŚŁc 44; Adam Jastrzębski wyrobnik 1875, KAŚŁ 44; Jan Jastrzębski 1876, WPRŁ 156; Józef Jastrzębski 1879, KOPŁc 62; Teodor Jastrzemski 1887, KOPŁ 242; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jastrzębniki, kal., gm. Blizanów; Maz. Jastrząbka, łomż., gm. Śniadowo (za: SEM cz. 3., s. 67) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Jastrzębska 1612, MBŁ 974; Franciszka Jastrzębska 1789, KACŁ 939; Elżbieta Jastrzębska 1819, KAZŁ 102; Teresa Jadwiga Jastrzębska 1830, KAUŁ 170; Wiktorya Jastrzępska ( w rej. Jastrzemska) 1832, KAUŁc 1; Józefa Teofila Jastrzemska 1833, KAUŁ 57; Rozalia Jastrzębska 1865, KAZŁc 234; Maryanna Jastrzębska 1867, KAZŁ 80; Marianna Jastrzębska 1869, KAZŁc 64; Marianna Jastrzębska 1876, WPRŁc 210; Rozalia Jastrzębska 1876, WPRŁ 218; Antonina Jastrzębska 1887, KOPŁc 221; Wiktoria Jastrzębska 1887, KOPŁc 133.

JASZCZUŁTOWSKI: Maciej Jaszczułtowski 1738, LMŁc 816; Jaszczułtowskiemu Młynarzowi żona 1738, LMŁc 723; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jaszczołtowice, wieś w par. Choceń, w dawnym woj. brzesko-kujawskim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 67).

JATCZAK: Piotr Jatczak żołnierz czasowo urlopowany 1875, KAŚŁ 29; nazwisko utworzone od stp. ap. jata ‘prymitywna chata, szałas’, dawniej jatka ‘sklepik z mięsem; rzeźnia’; też od Jad (NP1, s. 342) formantem -ak.

(JATOWSKI) Forma żeńska: Ksawera Jatowska 1869, KAZŁ 62; nazwisko utworzone od por. Jatczak formantem -owski.

JAWDYŃSKI: Adam Jawdyński urzędnik niższego szczebla 1875, KAŚŁ 60; nazwisko utworzone od ukr. im. Jewdokim, Jawdokim od grec. eudókimos ‘sławny, poważny’ (NP1, s. 351) formantem -yński.

JAWORO(W)SKI: Benedykt Jaworoski 1791, KACŁ 1153; Karol Jaworowski 1788, KACŁ 864; Romuald Jan Jaworoski 1830, KAUŁ 16; Wielmożny Wawrzyniec Jaworowski szlachcic obrońca przy sądzie policyi prostey powiatu Łomżyńskiego 1837, KUŁ 74; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jaworowo, bydg., gm. Strzelno; koniń., gm. Witkowo; Młp. Jaworze, krośn., gm. Nowy Żmigród (za: SEM cz. 3., s. 68), też od n. m. Jaworówka, Jaworów (za: SHNO t. 1., s. 135) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Jaworowska 1782, KACŁ 171; Eleonora Wrocisława Jaworowska 1832, KAUŁ 20; Alexandra Jaworowska 1865, KAZŁ 26.

JAWORSKI: Mikołaj Jaworski 1755, LMŁ 1958; Teofil Jaworski 1832, KAUŁ 39; Edward Jaworski 1833, KAUŁ 171; nazwisko utworzone od por. Jaworowski formantem -ski.

Forma żeńska: Teofila Jaworska 1829, KAUŁ 213; Kazimiera Jaworska 1870, KAŚŁ 40.

JAŹWIŃSKI: Adam Jaźwiński 1887, KOPŁ 25; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Jaźwiny, wsi w par. Przedborów, w dawnym woj. sieradzkim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 68).

JEDLIŃSKI: Ignacy Jedliński prezydent Łomży, radca honorowy 1863, KAZŁ 65; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Jedlanka, rad., gm. Jedlińsk; Jedlna, dziś Jedlnia, rad., gm. Pionki; Jedlnia, dziś Jelnia, rad., gm. Drzewica (za: SEM cz. 3., s. 68).

Forma żeńska: Ewa Jedlińska 1747, LMŁ 1337; Karolina Henryka Jedlińska 1864, KAZŁ 162.

JEDYNAK: Stanisław Jedynak 1616, LBŁ 571; Marianna Jedynak 1746, LMŁ 1224; nazwisko utworzone od jedynak ‘jedyny syn’ (za: SEM cz. 1., s. 95).

JEDYNY: Fryderyk Wilhelm Jedyny 1796, KACŁ 1750; nazwisko utworzone od jedyny ‘tylko jeden’ (za: NP1, s. 345).

JEGER: Mikołaj Jeger 1829, KAUŁ 195; Jakob Jeger, Weteran… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 195; Mikołay Jeger, syn Jakoba Jegera 1829, KAUŁ 195; Franciszka z Skłodowskich, żona Jakoba Jegera 1829, KAUŁ 195; nazwisko utworzone od śrwniem. jegere, jeger ‘myśliwy’ (za: SEM cz. 5., s. 115).

(JEGLIŃSKI) Forma żeńska: Marianna Jeglińska 1742, LBŁ 77; Ewa Jeglińska 1744, LBŁ 196; nazwisko utworzone od stp. ap. jagła ‘kasza z prosa’; też ‘proso’ (za: NP1, s. 326-327) formantem -(iń)ski.

JELENIEWICZ: Bienio Fyszkowicz Jeleniewicz wyrobnik 1836, APŁ z. 169; Jan Jeleniewicz 1864, KAZŁ 227; por. Jelonek formantem -ewicz.

JELEŃ: Abram Izraelowicz Jeleń 1827, APŁ z. 169; Szapsel Abramowicz Jeleń 1827, APŁ z. 169; Mortek Horszkowicz Jelen rzeźnik 1831, APŁ z. 169; Szeps Abramowicz Jeleń szynkarz 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Jelonek.

(JELIŃSKI) Forma żeńska: Marianna Jelińska 1748, LMŁ 1360; Katarzyna Jelińska 1819, KAZŁ 34; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Jeleń, kat., gm. Jaworzno (za: SEM cz. 3., s. 68); też od n. m. Jeleniec w pow. chojnickim (za: NMK s. 166) formantem -ski.

JELONEK: Kazimierz Stanisław Jelonek 1829, KAUŁ 124; Hersz Mortkowicz Jelonek wyrobnik 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. jeleń (za: SEM cz. 1., s. 96) formantem -ek.

(JEMIELICKI) Forma żeńska: Małgorzata Jemielicka 1875, KAŚŁ 46; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jemielno, dziś Imielno, konin., gm. Zagórów (za: SEM cz. 3., s. 69) formantem -cki.

JEMIELITY, JEMIELITH: Joannes Jemielith subjudex terretris Lomzensis 1596, APB zbiór Kapicjana; Jan Jemielyty 1647, LBŁ 2391; Piotr Jemielity, Pisarz… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 179; (Wielmożny) Piotr Jemielit(t)y Archiwista Sądu Poprawczego Łomżyńskiego // Archiwista Sądu Policyi Poprawczej Wydziału Łomżyńskiego 1836, KUŁ 175; 1840, KUŁ 133; 1843, KUŁ 169; Józef Jemielity 1862, KAZŁ 273; Leokadya Jemielity 1832, KAUŁ 117; nazwisko utworzone od n. m. Jemielite łomż., gm. Śniadowo.

Forma żeńska: Eufrozyna Anastazya Jemielittówna 1834, KAUŁ 16.

JERZY: Jerzy rajca 1426, ŁT I 89.; nazwisko utworzone od im. Jerzy, z grec. ‘rolnik’, przejętego od łac. Georgius (za: SEM cz. 2., s. 63).

JESIONEK: Laurenty Jesionek 1612, MBŁ 1036; Piotr Jesionek 1612, MBŁ 1037; Ewa Jesionek 1617, LBŁ 768; Małgorzata Jesionek 1621, LBŁ 1487; nazwisko utworzone może od ap. jesionek zdrobnienie od jesion, też ‘nazwa krzewu, inaczej cedrak’ (za: SW I, s. 445).

JESIONOWICZ: Jankiel Jesionowicz 1896, KS 316; nazwisko utworzone od por. Jesionek formantem -owicz.

JESIONOWSKI: Chomo Ickowicz Jesionowski 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Jasionowski.

Forma żeńska: Katarzyna Jesionowska 1790, KACŁ 1098.

JEZIERSKI: Franciszek Jezierski 1782, KACŁ 186; Szymon Jezierski 1785, KACŁ 504; Antoni Jezierski 1795, KACŁ 1663; Wincenty Jezierski 1796, KACŁ 1790; Jan Jezierski dziad 1811, KAZŁ 4; Antoni Jezierski cześnik Ziemi Nurskiej 1821, KAZŁ 86; Marcin Jezierski 1841, RRŁ 136; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jeziory Małe i Wielkie, pozn., gm. Zaniemyśl (za: SEM cz. 3., s. 69) formantem -ski.

Forma żeńska: Agata Rozalia Jezierska 1788, KACŁ 769; Marianna Jezierska 1791, KACŁ 1208.

JEZIOROWSKI: Grzegorz Jeziorowski 1875, KAŚŁc 82; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Jeziorowo bydg., gm. Szubin (za: NP1, s. 352).

JEŻEWIC(Z): Jan Jeżewicz 1679, LBŁ 496; Baltazar Jezewicz 1690, LBŁ 1206; Jan Jeziewicz 1692, LBŁ 1278; Scholastyka Jezewic 1719, LBŁ 110; Albert Jeziewicz 1721, LBŁ 167; Aleksander Jezewic 1723, LBŁ 276; Jan Jezewicz 1724, LBŁ 349; Marianna Jezewicz 1727, LBŁ 560; Jan Iezewicz 1729, LBŁ 59; Walenty Jeżewicz 1734, LBŁ 428; Kazimierz Jeżewicz starey familij Mieszczan Łomżyński 1737, LMŁ 713; nazwisko utworzone od ap. jeż m.in. ‘o człowieku ostro reagującym’ (za: SEM cz. 1., s. 96) formantem -ewicz.

JOCZ: Wielmożny Ludwik Jocz Inżynier Obwodu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 160; 1838, KUŁ 36; nazwisko utworzone od im. na Jo- typu Joachim, Józef; n. os. często występująca na Wileńszczyźnie (za: NP1, s. 355).

JORGA: Maciej Jorga gospodarz 1842, KUŁ 26; nazwisko utworzone od niem. n. os. Jorg, ta od Georgius (za: NP1, s. 350).

Forma żeńska: Anna Jorgowa obywatelka 1837, KUŁ 2.

JORKOWSKI: Jan Jorkowski 1809, KAUŁ 289, 305; Marcel Jorkowski wyrobnik 1842, WMZŁc 38; nazwisko utworzone od im. Jerzy (Jurko, Jork-) (za: NP1, s. 349-350) formantem -(k)owski.

JOSZKO: Leyka z Joszkow, żona Zelka Mendlowicza Wybrańczyka, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od hebr. im. Josef, Josof, Joszek, Joszko z hebr. jasaf ‘pomnażać’, im. tłumaczone jako ‘Bóg pomnoży’ (za: SEM cz. 7., s. 11); też od niem. n. os. Josch, Joss (za: NP1, s. 356) formantem -ko.

Forma żeńska: Mytka Joszkowna 1811, KAŚŁ 51; Sora Joszkowna 1811, KAŚŁ 49.

JOS(Z)KOWICZ: Lejbka Joszkowicz 1808, KAŚŁ 7; Abraham Joskowicz czeladnik krawiecki 1819, KAŚŁ 28; nazwisko utworzone od por. Joszko formantem -owicz.

JOŚKO: Chaia Sora z Jośkow, żona Borucha Jankielowicza Poryckiego 1827, APŁ z. 169; Jetka z Jośkow, żona Wolfa Zachariasza Drozdowicza 1827, APŁ z. 169; Mendla z Joskow, żona Leyby Dawidowicza Białostoczyka 1827, APŁ z. 169; Raszka z Joskow, żona Chaima Leybowicza Tarnopolczyka 1827, APŁ z. 169; Refka z Jośkow, żona Szolima Chaimowicza Keymana 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Joszko.

(JOZEWICZ) Forma żeńska: Maryanna Jozewiczowna 1819, KAZŁ 103; nazwisko utworzone od im. Joz albo Józ < im. Józef; por. Joszko formantem -icz.

JÓZEFOWICZ: (bez imienia) Józefowicz córka Natana i Jetty 1811, KAZŁ 19; Aleksander Józefowicz 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Joszko formantem -owicz.

JÓŹWIK: Marianna Jozwik 1750, LMŁ 1547; Jóźwik 1896, KS; nazwisko utworzone od potocznego im. Joswo, Jozwo (Józef) (za: SHNO t. 1., s. 139) formantem -ik.

JUCHCINIAK: Juchciniakowi dziecię umarło 1740, LMŁ 915; nazwisko utworzone od wsł. im. Juchim (SHNO t. 1., s. 140) formantem -ak.

JUCHCIŃSKI (JUCHCZYŃSKI): Michał Juchczyński 1740, LBŁ 76; Michał Juchcinski dicti Bzdziel 1746, LMŁ 1206; Jakub Juchczyński 1743, LBŁ 150; Mateusz Juchciński 1760, LMŁ 2315; Mateusza Juchcinskiego dicti Bzdziel fabri lignari żona Agnieszka 1747, LMŁ 1295; Jakub Juchciński 1763, KAUŁ 458; nazwisko utworzone od por. Juchciniak formantem -ński.

Forma żeńska: Barbara Juchcinska 1722, LBŁ 226; Konstancja Juchczyńska 1741, LBŁ 36; Ewa Juchczyńska 1746, LBŁ 378; Joanna Juchcińska 1748, LBŁ 484; Joanna Juchczyńska 1748, LMŁ 1359; Jadwiga Juchcińska 1754, LMŁ 1826; Kunegunda Juchcinska 1755; LBŁ 1101; Antonina Juchcińska 1760, KAUŁ 173.

JUCHNOWSKI: Mateusz Juchnowski 1732, LBŁ 242; nazwisko utworzone od im. Jurij (NP1, s. 358) formantem -wski.

JUCZEWSKI: Stanisław Juczewski wyrobnik // policjant 1837, KUŁ 196; 1839, KUŁ 74; 1840, KUŁ 142, 196; 1841, KUŁ 168; 1844, KUŁ 47; Józef Juczewski gospodarz 1842, KUŁ 143; Józef Juczewski 1887, KOPŁ 149; nazwisko utworzone od im. Juta, wywiedzionego od Judyta (za: NP1, s. 360) formantem -ewski.

Forma żeńska: Marianna Juczewska 1868, KAZŁ 255; Marcjanna Juczewska 1871, KAŚŁ 19.

JUDKIEWICZ: Leyzor Judkiewicz kupiec 1810, KAUŁ 319; Moszka Judkiewicz arendarz 1810, KAUŁ 321; nazwisko utworzone od im. Juda, Judasz, Jodokus (za: SHNO, t. 1., s. 140) formantem -ewicz.

JUDKOWICZ: Dawid Judkowicz 1809, KAZŁ 185; Joszka Judkowicz arendarz 1810, KAUŁ 346; Ester Judkowicz 1811, KAZŁ 11; Boruch Judkowicz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Judkiewicz formantem -owicz.

JUNG: Zofia Jung córka mieszczanina Teodora 1895, AUPśT 36a; nazwisko utworzone od niem. n. os. Jung, ta od  jung ‘młody’ (za: NP1, s. 359).

JURC(Z)AK: Marianna Jurcak 1734, LBŁ 483; Walentemu Jurczakowi dziecię 1738, LMŁ 817; Walętego Jurczaka dziecię 1739, LMŁ 836; Józef Jurczak 1740, LBŁ 313; Walentemu Jurczakowi dziecię 1741, LMŁ 926; Franciszek Jurczak 1742, LBŁ 55; Mateusz Jurczak de Piscatoria 1743, LMŁ 1027; Walenty Jurczak vulgo Skrzela Plebis consuli Łomzensis 1744, LMŁ 1139; Walętego Jurczaka bliźnięta 1746, LMŁ 1208; Apolonia Jurczak 1746, LBŁ 360; Mateusz Jurczak 1748, LBŁ 482; Stefan Jurczak 1748, LMŁ 1377; Mateusz Jurczak 1748, LMŁ 1368; nazwisko utworzone od im. Jurec, Jurko, Jerzy (za: SHNO t. 1., s. 141) formantem -ak.

JUREWICZ: Franciszka Jurewicz 1797, KACŁ 1873; nazwisko utworzone od im. Jur, Jura (Jerzy, wsł. Jurij) (za: SHNO t. 1., s. 141) formantem -ewicz.

Forma żeńska: Agnieszka Jurewiczówna 1819, KAŚŁ 13.

JURGA: Antonina Jurga 1746, LBŁ 379; Adalbert Jurga 1750, LMŁ 1506; Róża Jurga 1753, LBŁ 975; Krystyna Jurga 1756, LBŁ 1201; Krystyna Jurga 1757, LMŁ 2103; Józef Jurga 1758, LBŁ 1353; Franciszek Jurga 1761, KAUŁ 304; Łukasz Jurga 1785, KACŁ 502; Katarzyna Jurga 1788, KACŁ 786; Michał Jurga 1789, KACŁ 967; Marianna Jurga 1792, KACŁ 1334; Ignacy Jurga 1796, KACŁ 1738; Franciszek Jurga gospodarz 1809, KAUŁ 254; 1810, KAUŁ 338; Maryanna Jurga 1831, KAUŁ 130; Walenty Jurga 1831, KAUŁ 21; Franciszek Jurga wyrobnik 1842, WMZŁ 50; Szymon Jurga krawiec 1868, KAZŁ 242; nazwisko utworzone od formy im. Jerzy, niem. Jorg, Jorge, Jorgi, Jurg, Jurge (za: SEM cz. 2., s. 63).

Forma żeńska: Wiktoria Jurgowa 1869, KAŚŁ 51.

JURKIEWICZ: Stefan Jurkiewicz 1731, LBL 33; Romuald Jurkiewicz 1733, LBŁ 324; Jan Jurkiewicz 1739, LBŁ 199; Katarzyna Jurkiewicz 1745, LMŁ 1140; Katarzyna Jurkewicz 1746, LBŁ 389; Stefana Jurkiewicza córka Marianna 1747, LMŁ 1328; Maciej Jurkiewicz 1749, LBŁ 568; Marcin Jorkiewicz 1750, LBŁ 718; Stefan Jurkiewicz farbi ferrari 1750, LML 1528; Adalbert Jurkewicz 1753, LBŁ 945; Anna Jurkiewicz 1756, LBŁ 1220; Stefan Jurkiewicz 1757, LMŁ 2160; Józef Jurkiewicz 1775, KAUŁ 1367; nazwisko utworzone od im. Jurko (Jerzy) (za: SHNO t. 1., s. 141) -ewicz.

JURKO(W)SKI: Mateusz Jurkowski 1741, LBŁ 83; Stefan Jurkowski 1742, LBŁ 75; Roch Jurkowski 1744, LBŁ 250; Grzegorz Józef Jurkowski 1765, KAUŁ 623; Szymon Jurkowski 1767, KAUŁ 778; Kazimierz Jurkowski 1781, KACŁ 30; Jan Jurkowski 1786, KACŁ 572; Marcin Jurkowski 1788, KACŁ 866; Mikołaj Jurkowski 1789, KACŁ 987; Paweł Feliks Jurkoski 1794, KACŁ 1531; Ignacy Piotr Jurkowski 1796, KACŁ 1802; Michał Jurkoski 1796, KACŁ 1842; Stanisław Jurkoski 1810, KAZŁ 428; Mikołaj Jurkowski wyrobnik 1842, WMZŁ 194; Ignacy Jurkowski 1878, KOPŁ 136; Benedykt Jurkowski 1879, KOPŁ 142; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Jurkowo-Huby, leszcz., gm. Krzywiń; Krpłd. Jurkowice, wieś w dawnej ziemi sanockiej, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 69) formantem -ski.

Forma żeńska: Apolonia Jurkowska 1767, KAUŁ 778; Marianna Jurkowska 1767, KAUŁ 803; Zofia Jurkowska 1769, KAUŁ 985; Marianna Jurkoska 1770, KAUŁ 1042; Bogumiła Kunegunda Jurkowska 1784, KACŁ 306; Agnieszka Jurkowska 1784, KACŁ 290; Magdalena Jurkowska 1786, KACŁ 584; Konstancja Jurkowska 1789, KACŁ 930; Balbina Jurkowska 1791, KACŁ 1221; Konstancja Jurkoska 1794, KACŁ 1646; Agnieszka Jurkoska 1798, KACŁ 2028; Magdalena Jurkoska 1808, KAŚŁ 24; Balbina Jurkowska 1809, KAUŁ 301; Maryanna Jurkowska 1809, KAŚŁc 31; Zofia Jorkowska 1763, KAUŁ 447; Feliksa Anna Jorkowska 1831, KAUŁ 68; Karolina Jorkowska 1865, KAZŁ 236.

JUROWICZ: Anna Jurowicz 1793, KACŁ 1468; Agnieszka Jurowicz 1795, KACŁ 1661; nazwisko utworzone od por. Jurewicz formantem -owicz.

JURSKI: Jurskiego dziecię 1741, LMB 916; Grzegorz Jurski 1742, LBŁ 95; Laurenty Roch Hiacynt Jurski 1744, LBŁ 245; Walenty Jurski 1748, LMŁ 1333; Benedykt Jurski 1749, LBŁ 564; Kacper Jurski 1751, LBŁ 724; Benedykt Jurski 1752, LMŁ 1722; Mateusz Jurski 1786, KACŁ 553; nazwisko utworzone od n. m. Maz.: Jurki, wieś w dawnym powiecie makowskim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 70) formantem -ski.

Forma żeńska: Konstancja Jurska 1737, LBŁ 131; Ewa Jurska 1738, LBŁ 196; Ewa Jurska 1753, LMŁ 1793; Agata Jurska 1784, KACŁ 285; Agnieszka Jurska 1784, KACŁ 288; Marianna Jurska 1789, KACŁ 968; Ewa Jurska 1793, KACŁ 1444.

JUSEK: Jusek kulawy 1740, LMŁ 885; nazwisko utworzone od n. os. na Ju- typu Justyn, Julian Józef; też od jucha i n. m. Juchy, Juszki (za: NP1, s. 360) formantem -ek.

JUST: Anna Just 1876, KAŚŁc 16; Marianna Just 1887, KOPŁc 230; nazwisko utworzone od łac. Iustinus (< iustus ‘sprawiedliwy, prawy’) (za: SEM cz. 2., s. 67).

JUSZCZEWSKI: Franciszek Juszczewski 1792, KACŁ 1315; nazwisko utworzone od im. Just, to od por. Just (za: NP1, s. 360) formantem -ewski.

JUSZKIEWICZ: Stanisław Juszkiewicz 1681, LBŁc 714; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Juszko < Justyn, Jucha, Józef, Jerzy (za: SHNO t. 1., s. 142); por. też Just formantem -(ki)ewicz.

JUŚKIEWICZ: Karol Juśkiewicz 1829, KAUŁ 203; Jan Juśkiewicz, Kucharz…w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 203; Karol Juśkiewicz, syn Jana Juśkiewicza 1829, KAUŁ 203; Eleonora z Jankiewiczów, żona Jana Juśkiewicza 1829, KAUŁ 203; może nazwisko utworzone od por. Juszkiewicz.

K

KABACZYK: Dorota Kabaczik 1614, LBŁ 194; Jan Kabaczik 1622, LBŁ 1695; nazwisko utworzone od kabat ‘rodzaj odzieży’; ukr. kabak ‘karczma, szynk’ (za: SHNO t. 1., s. 143) lub por. Kabaj i Kabat formantem -yk.

KABAJ: Elżbieta Kabaj 1616, LBŁ 601; nazwisko utworzone od kabat, dawniej też kabaj, kabak ‘kaftan, kurtka’ (za: NP1, s. 362).

KABAT: Kabat mieszczanin 1467, ŁT II 422; Bartłomiej Kabat 1608, MBŁ 144; Albert Kabath 1613, MBŁ 1196; Piotr Kabat 1613, MBŁ 1253; Marcin Kabat 1616, LBŁ 567; Łukasz Kabat 1636, LBŁ 1286; nazwisko utworzone od kabat ‘rodzaj krótkiego płaszcza’, z węg. kabat ‘surdut’ (za: SEM cz. 1., s. 97).

KABATEK: Zofia Kabatek 1600, LBŁ 229; Stanisław Kabatek 1618, LBŁ 865; Anna Kabatek 1621, LBŁ 1490; Dorota Kabatek 1622, LBŁ 1607; nazwisko utworzone od por. Kabat formantem -ek.

KABELEK: Anna Kabelek 1611, MBŁ 901; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Kabel (por. NP1, s. 362) formantem -ek.

KACHELA: Zofia Kachela 1608, MBŁ 53; może nazwisko utworzone od stp. kachel ‘kafel’ (por. NP1, s. 363).

KAC: Alter Kac „(prawdopodobnie) autor piszący do gazety „Hamelic” w Łomży pod pseudonimem Isz „Ploni we – Kohen”, 1880, KPŁGŻ, s. 50 (maszynopis); Icek Kac 1896, KS 352; Gimpel Kac 1896, KS; nazwisko utworzone od śrwniem. katze ‘kot, trzos, maszyna oblężnicza’ (za: SEM cz. 5, s. 122); też kabat ‘więzienie, narzędzie na więźnia’ (za: NMK s. 172).

KACPER: Caspar de Lomza 1575, RTA s. 351; Abraham Kacper kupiec 1810, KAUŁ 341; Izaak Kacper syn Abrahama 1811, KAZŁ 14; nazwisko utworzone od im. Kacper z pers. od kansbar ‘stróż skarbca’ (za: NP1, s. 383).

Forma żeńska: Elka Kacprowna 1819, KAŚŁ 25.

KACPROWICZ: Dawid Kacprowicz 1819, KAŚŁ 4; nazwisko utworzone od por. Kacper formantem -owicz.

KACZMARCZUK: Marianna Kaczmarczuk 1735, LBŁ 506; Katarzyna Kaczmarczuk 1754, LBŁc 1067; Marianna Kaczmarczuk 1756, LBŁc 1200; nazwisko utworzone od karczma ‘gospoda, zajazd’ (za: NP1, s. 378) formantem -(cz)uk.

KACZMARCZYK: Jacenty Kaczmarczyk 1733, LBŁ 377; Adam Kaczmarczyk 1741, LBŁc 7; Benedykta Kaczmarczyka dziecię 1741, LMŁc 952; Benedykt Kaczmarczyk 1750, LMŁc 1538; Dorota Kacmarcyc 1751, LBŁc 735; Benedykt Kaczmarczyk 1757, LMŁc 2135; nazwisko utworzone od por. Kaczmarczuk formantem -(cz)yk.

KACZOREK: Jan Kaczorek 1638, LBŁ 1456; Magdalena Kaczorek 1652, LBŁ 2787; Andrzej Kaczorek 1654, LBŁ 2860, Leybka Berkowicz Kaczorek strażnik przy konsumpcyi 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od kaczor ‘samiec kaczki’ (za: SEM cz. 1, s. 88); też od n. m. rodowej Kaczorki, dziś Kaczory w pow. siedleckim (za: SEM cz. 6., s. 21) formantem -ek.

KACZOROWSKI: Marcin Kaczorowski na służbie będący 1821, KAZŁ 88; nazwisko utworzone od n. m. np. Krpłd. Kaczurow (za: SEM cz. 3, s. 70); też od n. os. Kaczor lub n. m. Kaczory w pow. chodzies., odolan., siedlec.; Kaczorowo w pow. płońskim (za: NMK s. 173) formantem -(ow)ski.

KAC(Z)PEROWIC(Z): Marcin Kaczperowic 1697, KAŚŁ 192; nazwisko utworzone od por. Kacper (por. NP1, s. 383) formantem -owic(z).

KACZYŃSKI: Jakub Kaczinski 1622, LBŁ 1632; Franciszek Kaczyński 1819, KAZŁ 44; Grzegorz Kaczyński Obywatel w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 151; Grzegorz Kaczyński 1831, KAUŁ 53; Grzegorz Kaczyński gospodarz 1836, KUŁ 195; Mateusz Kaczyński weteran 1836, KUŁ 101; 1838, KUŁ 203; 1839, KUŁ 161; Józef Kaczyński włościanin furman 1842, KUŁ 137; Mateusz Kaczyński żołnierz Komend Inwalidnych 1842, KUŁ 29; 1843, KUŁ 37; Adam Kaczyński weteran 1842, WMZŁ 25; Franciszek Kaczyński 1862, KAZŁ 171; Mateusz Kaczyński 1865, KAZŁ 172; nazwisko utworzone od Maz. n. m., n. wsi szlacheckiej Kaczyny w pow. ostroł. (za: NMK s. 173), też od Maz. n. m. Kaczyn łomż., gm. Czyżew-Osada (za: NP1, s. 364) formantem -ski.

Forma żeńska: Rozalia Kaczyńska 1829, KAUŁ 151; Maryanna Kaczyńska 1833, KAUŁ 13; Paulina Kaczyńska 1862, KAZŁ 205; Franciszka Kaczyńska 1871, KAŚŁ 81.

KADZIDŁO: Leyba Kadzidło szewc 1827, APŁ z. 169; Leybka Idzkowicz Kadzidło 1827, APŁ z. 169; Oviey Idzko, syn Leybka Idzkowicza Kadzidło 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od kadzidło < kadzić ‘rozprzestrzeniać dym i zapach palących się żywic i ziół’ (za: SEM cz. 1., s. 98), też od n. m. Kadzidło pow. ostroł.

(KAJZER) Forma żeńska: Fryderyka Kayzerowna (Kazurowna) 1811, KAZŁ 32; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kaiser ‘cesarz’ (za: NP1, s. 366).

KAKO(W)SKI: Albert Kakowski 1629, LBŁ 453; Mateusz Kakowski, Obywatel tu w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 5; Józef Adam Kakowski 1831, KAUŁ 5; nazwisko utworzone n. m. Kaki ostroł., gm. Krzynowłoga Mała (za: NP1, s. 367).

Forma żeńska: Krystyna Kakoska 1810, KAŚŁ 60.

KALATA: Franciszek Kalata 1887, KOPŁ 249; nazwisko utworzone prawdopodobnie od kalata ‘łoże w stajni lub izbie dla spania czeladzi’ (za: SW I, s. 457) .

KALECIK: Adam Kalecik 1612, MBŁ 1013; nazwisko utworzone od ap. kaleta, stp. kalita, gw. kalota ‘sakiewka’ (za: NP1, s. 368) formantem -ik.

KALETNIK: Andrzej Kaletnik 1603, LBŁ 471, nazwisko utworzone od kaleta ‘woreczek na pieniądze’ (za: SEM cz. 1., s. 99) formantem -nik; może też od kaletnik ‘rzemieślnik wyrabiający kalety, torby skórzane’ (za: NP1, s. 368).

KALIANISTA: Zofia Kalianista, córka Mikołaja Kalianista, 1651, LBŁ 2758; może Kalkanista gw. kalkanista ‘ten, który pompuje powietrze do miechów organów; kalikant’ (za: NP1, s. 369).

KALIKST: Grzegorz Kalixt 1628, LBŁ 338; nazwisko utworzone od łac. Callistus, z grec. ‘piękny’ (za: SEM cz. 2., s. 68).

KALIKŚCIK: Elżbieta Kalixscik 1652, LBŁ 2819; nazwisko utworzone od por. Kalikst formantem -ik.

KALINA: Jankiel Dawidowicz Kalina handlarz wiktuałow 1835, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od kalina ‘n. krzewu i owocu’ (za: SEM cz. 1., s. 99); też od przydomka Aquilinus/ina łac. aquilinus ‘orli’, aquila ‘orzeł’ (za: SEM cz. 2., s. 68).

KALINO(W)SKI: Jakub Kalinowsky 1613, MBŁ 1264; Kazimierz Kalinoski 1625, LBŁ 1108; Antoni Kalinowski 1736, LBŁ 41; Hilarion Kalinowski 1738, LBŁ 183; Franciszek Kalinowski vulgo Zaczek 1743, LMŁ 1037; Gabriel Kalinowski 1750, LBŁ 666; Józef Kalinowski 1755, LBŁ 1098; Paweł Kalinowski 1755, LBŁ 1168; Tomasz Kalinowski 1764, KAUŁc 600; Ignacy Kalinowski 1766, KAUŁ 723; Szymon Kalinowski 1767, KAUŁc 835; Błażej Kalinowski 1768, KAUŁ 867; Franciszek Kalinowski 1770, KAUŁc 1077; Józef Kalinowski mydlarz z Łomży 1835, KUŁ 42; Franciszek Kalinowski gospodarz 1839, KUS 126; Jan Kalinowski 1896, KS 300; Stanisław Kalinowski 1896, KS; Marcin Kalinowski żołnierz 1809, KAZŁ 159; Franciszek Kalinowski parobek 1811, KAŚŁ 11; Józef Kalinowski 1815, KAZŁc 123; Filip Kalinowski więzień 1841, RRŁ 178; Jakub Kalinowski żołnierz 1866, KAZŁ 40; Tomasz Kalinowski rekrut 1868, KAZŁ 11; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Kalinowiec, włoc., gm. Bąkowo; Śl. Kalinów, opol., gm. Strzelce Opolskie (za: SEM cz. 3, s. 70); też od n. os. Kalina lub n. m. Kalina w pow. miechow., gnieź. (za: NMK s. 173) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Anna Weronika Kalinowska 1741, LBŁ 14; Małgorzata Kalinowska 1741, LBŁ 83; Marianna Kalinowska 1751, LBŁ 789; Łucja Marianna Kalinowska 1766, KAUŁ 753; Justyna Kalinowska 1769; KAUŁ 998; Rozalia Kalinoska 1808, KAZŁ 67; Anastazya Kalinowska gospodyni 1865, KAZS 141; Maryanna Kalinowska 1866, KAZŁ 307; Katarzyna Kalinowska wyrobnica 1868, KAZŁ 275; Katarzyna Kalinoska 1831, KAUS 125; Marianna Kalinowska 1874, KAŚŁ 70; Teofila Kalinowska 1887, KOPŁ 96; Rozalia Kalinowska 1879, KOPŁ 159.

KALISIAK: Marcin Kalisiak 1635, LBŁ 1181; Wojciech Kalisiak 1866, KAZŁ 313; nazwisko utworzone od im. Kalisz (cerk. Kallist, Kallistrat) (za: SHNO cz. 1., s. 145) formantem -ak.

KALISIEWSKI, KALISZEWSKI: Ludwik Kalisiewski 1726, LBŁ 498; Jan Kaliszewski galanternik 1865, KAZŁ 302; może nazwisko utworzone od por. Kalisz. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Małgorzata Kaliszewska 1795, KACŁ 1669; Józefa Marianna Kaliszewska 1797, KACŁ 1982.

KALISZ: Franciszka Kalisz 1724, LBŁ 341; Józef Kalisz 1728, LBŁ 595; Jakub Kalisz 1730, LBŁ 91; Ludwik Kalisz 1733, LBŁ 37; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Kalisz, kal., miasto (za: SEM cz. 3., s. 70); może też od kał ‘błoto, muł’; kalić ‘walać błotem’ (za: SEM cz. 3., s. 99) lub por. Kalikst.

KALKANCISTA: Jakub Kalkancista 1650, LBŁ 2604; Kalkańcisty dziecię 1701, LMŁ 110; nazwisko utworzone prawdopodobnie od kalikancista ‘zajmujący się kalkowaniem, tj. kopiowaniem czego za pomocą światła’ (za: SW I, s. 459); por też Kalianista.

(KALWARYJSKI) Forma żeńska: Calka Kalwaryjska 1896, KS 315; nazwisko utworzone od n. m. Kalwaria, Kalwaryja (np. Wilno, Mińsk) (za: AŻP s. 140) formantem -yjski.

KAŁDUNEK: Dorota Kałdunek 1608, MBŁ 23; Anna Kałdunek 1610, MBŁ 540; Zuzanna Kałdunek 1615, LBŁ 293; Jadwiga Kałdunek 1620, LBŁ 1344; Bartłomiej Kałdunek 1621, LBŁ 1520; nazwisko utworzone od kałdun ‘wnętrzności zwierzęce’, ‘brzuch’ (za: SEM cz. 1., s. 99) też ‘żarłok’ (za: NP1, s. 370) formantem -ek.

KAŁDUNIK: Stanisław Kałdunik 1611, MBŁ 766; Jakub Kałdunik 1613, MBŁ 1212; nazwisko utworzone od por. Kałdunek formantem -ik.

(KAŁUCKI) Forma żeńska: Zofia Kałucka 1602, LBŁ 366; nazwisko utworzone od n. m. Kaługa, Kaluga (za: SHNO t. 1., s. 145) formantem -cki.

KAŁUGA: Kazimierz Kaluga 1639, LBŁ 1558; nazwisko utworzone od kaługa ‘ryby; błoto, bagno’ (za: SHNO t. 1., s. 145).

KAŁYS: Małgorzata Kałys 1758, LMŁ 2193; może od czes. n. os. Kalus, Kalaus, ta od kalous ‘sowa uszata’ (za: NP1, s. 369).

Forma żeńska: Teresa Kałysowa 1746, LMŁ 1274.

KAŁYSIK: Paweł Kałysik mayster kunsztu szewskiego 1809, KAUŁ 255, 274; nazwisko utworzone od por. Kałys formantem -ik.

Forma żeńska: Katarzyna Kałysikówna 1814, KAZŁ 3.

(KAŁYSZEWSKI) Forma żeńska: Anna Kałyszewska 1758, LMŁ 2229; Marianna Kałyszewska 1770, KAUŁ 1049; Konstancja Kałyszewska 1790, KACŁ 1015; Marianna Kałyszewska 1792, KACŁ 1352; Anna Kałyszewska 1796, KACŁ 1805; może od n. m. Kałusów, Kałuszów Kresy Wsch. (por. NP1, s. 370) formantem -wski.

KAMIENIECKI: Stanisław Kamieniecki 1869, KAZŁ 172; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Kamień, Kamieniec, dziś Kamieniec, pozn., gm. Kamieniec; Krpłd. Kamieniec (za: SEM cz. 3., s. 71) formantem -cki.

KAMIEŃ: Adam Kamień 1608, MBŁ 90; Mateusz Kamień 1611, MBŁ 853; nazwisko utworzone od kamień (za: SEM cz. 1, s. 99), też od n. m. Wlkp. Kamieniec, Kamień, dziś Kamieniec, pozn., gm. Kamieniec (za: SEM cz. 3., s. 71).

KAMIEŃSKI: Gregorius Kamieński kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Mateusz Kamieński bednarz 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Stanislaus Kamieński cives et Mercatorem Lomzenses 1592, APB zbiór Kapicjana; Stanislaus Kamieński kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Mateusz Kamienski 1610, MBŁ 475; Paweł Kamieński 1610, MBŁ 597; Kamienski, syn pistoriusa[14] 1611, MBŁ 800; Albert Kamienski 1621, LBŁ 1446; Albert Kamienski 1627, LBŁ 217; Andrzej Kamiensky 1631, LBŁ 704; Jan Kamiensky 1632, LBŁ 907; Baltazar i Kacper Kamieńscy 1633, LBŁ 962; Albert Kamienski 1647, LBŁ 2377; Kamienskiego dziecię 1706, LMŁ 226;Antoni Kamienski 1708, LBŁ 1133; Andrzej Kamienski 1712, LBŁ 1392; Marcin Kamienski 1714, LBŁ 1457; Piotr Kamieński pisarz miejski 1735, LMŁ 596; Tomasz Kamieński 1750, LBS 659; Stanisław Kamieński 1756, LBŁ 1253; Tomasz Kamieński Woźny przy Sądzie Poprawczym 1841, KUŁ 195; Franciszek Kamieński Szynkarz 1842, KUŁ 205; 1843, KUŁ 225; Józef Kamieński włościanin gospodarz 1844, KUŁc 13; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Kamieniec, pozn., gm. Kamieniec; Kamieniewice, dziś Kamionki, pozn., gm. Kórnik; Kamiona, dziś Kamienna, sier., gm. Błaszki; Kamiona, Kamień, dziś Kamień, kal., gm. Cekow-Kolonia; Młp. Kamień, dziś Kamień Duży, rad., gm. Wieniawa; Kamień, dziś Kamień Lukawski, tarnob., gm. Dwiakozy; Maz. Kamień, skiern., gm. Dmosin; płoc., gm. Gąbin; ciech., gm. Dzierzążna; Krpłd. Kamień (za: SEM cz. 3., s. 71) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Kamienska 1608, MBŁ 108; Jadwiga Kamienska 1637, LBŁ 1386; Dorota Kamienska 1650, LBŁ 2558; PetronelaKamieńska 1730, LBŁ 90; Kamienckiey wdowy dziecię 1739, LMŁ 840; Balbina Teodora Kamieńska 1741, LBŁ 356; Teresa Kamienska 1748, LMŁc 1383; Marianna Kamienska 1753, LMŁ 1775; Agnieszka Kamieńska 1756, LMŁ 2036; Marianna Kamieńska 1767, KAUŁ 830; Anna Marianna Kamieńska 1786, KACŁ 566.

KAMIŃSKI: Mateusz Kamiński 1601, LBŁ 339; Józef Kaminski 1605, LBŁ 638; Stanisław Kaminski 1639, LBŁ 1544; Jan Kaminski 1696, LBŁ 89; Jan Kamiński 1698, KAŚŁ 198; Walenty Kaminski 1705, LBŁ 849; Joachim Kaminski 1707, LBŁ 995; Michał Kamiński 1729, LBŁ 47; Piotr Kaminski 1748, LMŁ 1388; Jan Kamiński 1753, LBŁc 971; Paweł Kamiński 1769, KAUŁ 1024; Jan Kamiński asesor prefektury Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAŚŁ 52; Stanisław Kamiński 1830, KAUŁ 93; Franciszek Kamiński 1833, KAUŁ 69; Franciszek Kamiński włościanin gospodarz 1842, KUŁc 13; Ludwik Kamiński 1864, KAZŁ 223; Julian Kamiński 1870, KAŚŁ 30; Feliks Kamiński 1876, WPRŁ 106; Antoni Kamiński1887, KOPŁ 24; Wojciech Kamiński 1887, KOPŁ 147; Chaim Kamiński 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Kamieński.

Forma żeńska: Dorota Kaminska 1622, LBŁ 1678; Jadwiga Kaminska 1636, LBŁ 1266; Anna Kaminska 1733, LBŁ 374; Rozalia Serafina Kamińska 1783, KACŁ 263; Marianna Kaminska 1788, KACŁ 789; Katarzyna Kamińska 1808, KAŚŁ 8; Józefata Kamińska 1830, KAUŁ 84; Małgorzata Kamińska 1831, KAUŁ 86; Katarzyna Kamińska 1833, KAUŁ 69; Maryanna Kamińska 1862, KAZŁ 138; Kornella Kamińska 1874, KAŚŁ 77; Łucya Kamińska 1875, KAŚŁ 62; Anna Kamińska 1878, KOPŁ 349; Honorata Kamińska 1878, KOPŁ 179; Marianna Kamińska 1887, KOPŁ 245.

KAMIONOWICZ: Judka Kamionowicz 1896, KS 292; może nazwisko utworzone od por. Kamionowski formantem -owicz.

KAMIONOWSKI: Aleksander Napoleon Kamionowski 1814, KAZŁ 6; nazwisko utworzone od n. m. Kamionowo ostroł., gm. Troszyn (za: NP1, s. 372) formantem -ski.

Forma żeńska: Julianna Kamionowska 1870, KAŚŁ 32.

KAMPISTHI, CAMPIST(H)I, KĘPISTHI: Hieronimus Kampisthi de Lomza 1555, RTA s. 71; Hieronimus Campisti de Lomza 1556, RTA s. 388; Nicolaus Campisthi de Lomza 1558, RTA s. 401; Laurentius Kęmpisthi de Lomza 1574, RTA s. 561; nazwisko utworzone od ap. kępa ‘grupa drzew’; wysepka’, też od kępisty ‘krępy’ (za: NP1, s. 392).

KAN: Jankiel Kan 1896, KS; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kan < Gan Gott (za: NMK s. 175); też od gw. kanąć ‘kapnąć’ lub ap. kania ‘drapieżny ptak’(por. NP1, s. 373).

KANCLERZ: Stanisław Kanclerz 1896, KS; nazwisko utworzone od kanclerz ‘kierownik kancelarii dworskiej (śrłac. cancellarius do pol. może za pośrednictwem niem. Kanzler’) (za: SEM cz. 1., s. 100).

KANIA: Judka Jankielowicz Kania stolarz 1827, APŁ z. 169; Raszka, córka Judki Jankielowicza Kania 1827, APŁ .z 169; Iser Jankielowicz Kania wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Józef Kania żołnierz czasowo urlopowany 1876, KAŚŁ 14; Osip Kania 1896, KS 383; nazwisko utworzone od ap. kania ‘ptak drapieżny’ (za: SEM cz. 1., s. 100); też od kania ‘1. skrzydło, rondo u kapelusza; 2. istota bajeczna zabierająca rodzicom dzieci; 3. bot. ‘Cuscuta’; 4. czop, zamek ciesielski’ (za: NMK s. 175); por. Kan.

KANIEWICZ: Boruch Kaniewicz szpektor 1840, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Kania formantem -ewicz (za: NMK s. 176).

KANTOR: Stanisław Kantor 1651, LBŁ 2710; nazwisko utworzone od kantor ‘śpiewak śpiewów liturgicznych’ (za: SEM cz. 1., s. 100).

KANTOREK: Małgorzata Kantorek 1650, LBL 2588; nazwisko utworzone od por. Kantor (za: SEM cz. 1, s. 100) formantem -ek.

KAPELAŃSKI: Bartłomiej Kapelański wyrobnik 1863, KAZŁ 104; nazwisko utworzone od kapelan ‘kapłan pełniący obowiązki w kaplicy’ (za: SEM cz. 1., s. 101) formantem -ski.

KAPELLA: Kazimierz Kapella 1654, LBŁ 2865; Felicyta Kapela 1656, LBŁ 3009; nazwisko utworzone od kapela ‘zespół muzyczny’, dawniej też ‘kaplica’ (za: NP1 s. 375).

KAPICA: „Komornik napisał list do swego adwokat w Łomży Kapicy” 1873 PPSz, s. 328; Emilia Kapica 1876, WPRŁ 13; nazwisko utworzone od kapica ‘odzienie wierzchnie mnichów’ (za: SEM cz. 1, s. 101); też gw. ‘wierzchołek dachu’ lub n. m. Kapice łomż., gm. Grajewo (za: NP1 s. 375).

KAPIKOWSKI: Jan Kapikowski 1620, LBŁ 1305; nazwisko utworzone od ap. kapik ‘kapturek’ (za: NP1, s. 375) formantem -owski.

KAPŁONEK: Marianna Kapłonek 1687, LBŁ 981; Paweł Kapłonek 1691, LBŁ 1194; Franciszka Kapłonek 1693, LBŁ 1342; Marianna Kapłonek 1700, LBŁ 482; Kapłonka dziecię 1701, LMŁ 105; Łucja Kapłonek 1703, LBŁ 733; Piotr Kapłonek 1707, LBŁ 1036; Rozalia Kapłonek 1709, LBŁ 1278; nazwisko utworzone prawdopodobnie od kapłun ‘kastrowany kogut’ (za: SEM cz. 1., s. 101) formantem -ek.

KAPUŚCIK: Balthazar Kapuscik kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od por. Kapusta formantem -ik.

KAPUSTA: Stanisław Kapusta 1599, LBŁ 133; Paweł Kapusta 1607, LBŁ 851; Stanisław Kapusta 1608, MBŁ 71; Baltazar Kapusta 1610, MBŁ 527; nazwisko utworzone od kapusta (wędrowna pożyczka, dokładne źródło nieznane) (za: SEM cz. 1., s. 101).

KAPUT: Jan Kaput 1618, LBŁ 887; może nazwisko utworzone od łac. cappa ‘płaszcz z kapturem’ lub kapa ‘męskie okrycie wierzchnie’ (SEM cz. 5., s. 101). Nazwa niejasna.

KAPUTKOWICZ: Manel, syn Moszka Zelkowicza Kaputkowicza 1828, APŁ z. 169; Moszk Zelkowicz Kaputkowicz wyrobnik 1828, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od por. Kaput formantem -(k)owicz.

KARALUNAS: Wincenty Karalunas 1873, KAŚŁ 69; może nazwisko utworzone od brus. im. Karal lub karaluch (za: NP1, s. 375). Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Katrzyma Karalunasowa 1864, KAZŁ 18.

(KARASIEWICZ) Forma żeńska: Jadwiga Karasiewiczowa 1743, LMŁ 1058; nazwisko utworzone od ap. karaś ‘ryba’; też od słowiańskiej n. os. Karaś, Karasz (za: SHNO t. 1., s. 147) formantem -ewicz.

(KARASZEWSKI) Forma żeńska: Stanisława Karaszewska 1887, KOPŁ 137; Zofia Karaszewska 1887, KOPŁ 110; nazwisko utworzone od karaś ‘ryba z rodziny karpiowatych’ formantem -(ew)ski (za: NMK s. 177).

KARBOWSKI: reb Lejbcze Karbowski (ojciec lekarza Jehudy Karbowskiego) (…) „darczyńcy, pomagali w budowie synagogi żydowskiej w l. 70 XIX w.”; „bogacz, zbierał pieniądze na budowę synagogi”; KPŁGŻ, s. 38, 39 (maszynopis); Lejba Karbowski 1896, KS 351; Jehuda Karbowski „lekarz łomżyński l. 90 XIX w. , ur. i wychowany w Łomży, KPŁGŻ, s. 85 (maszynopis); nazwisko utworzone od ap. karb ‘wycięty znak rejestrujący liczbę czegoś, porządek, ryzy, granice, fale na włosach’; n. os. Karab, Karoubi, Karubi (: ar. karub ‘cherub, cherubin’ (za: SEŻ, s. 166), też od n. m. Pom. Karbowo, tor., gm. Brodnica (za: SEM cz. 3., s. 72) formantem -ski.

KARCZE(W)SKI: Jan Karczewski 1766, KAUŁ 713; Tomasz Karczewski 1770, KAUŁ 1099; Antoni Karczewski 1775, KAUŁ 1396; Jakób Karczeski, dozorca więzienia w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 14 (w podpisie zapis: Karczewski); nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Karczewo, pozn., gm. Kamieniec (za: SEM cz. 3., s. 72), też łomż., gm. Rajgród; formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Karczewska 1768, KAUŁ 892; Franciszka Karczewska 1773, KAUŁ 1237.

KARCZMARCZYK: Krzysztof Karczmarczyk 1738, LBŁ 174; Konstancja Karczmarczyk 1742, LBŁc 85; Adalbert Karczmarczyk 1745, LBŁc 308; nazwisko utworzone od ap. karczmarz (za: NP1, s. 378) formantem -(cz)yk.

KARDYNAŁ: Barbara Kardinał 1609, MBŁ 396; nazwisko utworzone od kardynał łac. cardinalis ‘w kościele najwyższy dostojnik po papieżu’(za: SEM cz. 1., s.102).

KARKO(W)SKI: Paulus Andrae Karkowsky 1608/1609, ASAZ s. 69; Józef Karkowski 1738, LBŁ 44; Józefa Karkowskiego dziecię 1741, LMŁ 920; Andrzej Karkowski 1743, LBŁ 177; Adalbert Karkowski 1748, LBŁ 492; Marcin Karkoski 1758, KAUŁ 27; Wojciech Karkowski 1766, KAUŁ 708; Józef Karkowski 1772, KAUŁ 1129; Michał Karkowski 1783, KACŁ 257; Andrzej Karkowski 1792, KACŁ 1393; Woyciech Karkowski gospodarz 1809, KAUŁ 259; 1810, KAUŁ 354; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Karnkowo, włoc., gm. Lipno (za: SEM cz. 3., s. 72) też Maz. płoc., gm. Czerwińsk nad Wisłą (por. NP1, s. 380) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Karkowska 1746, LMŁ 1262; Kunegunda Karkowska 1761, KAUŁ 249; Marianna Katarzyna Karkowska 1764, KAUŁ 566; Barbara Karkowska 1772, KAUŁ 1160; Marianna Karkowska 1791, KACŁ 1223; Wiktoria Karkoska 1795, KACŁ 1689.

KARNACEWICZ: Jan Karnacewicz strażnik więzienia łomżyńskiego 1868, KAZŁ 41; nazwisko utworzone od karny ‘posłuszny’, psł. *k ъ ‘okaleczony, kaleki’ (por. NP1, s. 380) formantem -(ac)ewicz.

KARNIKS: Jankiel Karniks 1896, KS; może nazwisko utworzone od od por. Karnacewicz.

KARNIŁOWICZ: Katarzyna Karniłowicz wyrobnica 1868, KAZŁ 165; może od por. Karnacewicz. Nazwa niejasna.

(KARPIASTY) Forma żeńska: Marianna Karpiasta 1644, LBŁ 2110; może od karp ‘gatunek ryby’, karpa ‘pień z korzeniami po ścięciu drzewa’, karpać ‘naprawiać’ (por. NP1, s. 381). Nazwa niejasna.

KARPI(E)ŃSKI: Baltazar Karpienski 1681, LBŁ 684; Grzegorz Karpiński 1743, LMŁ 2050; Marcin Karpiński 1743, LBŁc 172; Franciszek Xawery Karpiński 1781, KACŁ 112; Franciszek Karpiński 1783, KACŁ 256; Izydor Wincenty Karpieński 1786, KACŁ 560; Wiktor Łukasz Karpinski 1792, KACŁ 1373; Franciszek Karpieński 1810, KAUŁ 343; Szymon Karpiński 1815, KAZS 131; Franciszek Karpiński, Obywatel w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 219; Jan Karpiński gospodarz 1867, KAZŁ 175; Franciszek Karpiński 1876, WPRŁ 181; Aleksander Karpiński 1878, KOPŁ 286; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Karpin, ostroł., gm. Dąbrówka (za: SEM cz. 3., s. 72) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Karpinska 1754, LBŁc 1074; Konstancja Karpinska 1770, KAUŁ 1090; Katarzyna Karpińska 1781, KACŁ 103; Marianna Anna Karpińska 1784, KACŁ 303; Marianna Karpinska 1788, KACŁ 795; Barbara Karpińska 1829, KAUŁ 219; Zuzanna Aniela Karpińska 1832, KAUŁ 63; Dorota Karpińska 1878, KOPŁc 4.

KARPOWICZ: Jan Karpowicz mularz 1869, KAZŁ 212; Julia Karpowicz 1870, KAŚŁ 31; por. Karpiasty formantem -owicz.

KARWO(W)SKI: Stanisław Karwowsky 1616, LBŁ 574; Mateusz Karwowski 1636, LBŁ 1274; Fabian Karwoski 1819, KAZŁ69; Franciszek Xawery Karwowski 1833, KAUŁ 144; Paweł Karwowski wcześniej: Berek Szlomowicz z Karwowa 1833, KAUŁ 56; Felix Karwowski protokulista Sądu Policyi Poprawczej Wydziału Łomżyńskiego 1836, KUŁ 118; 1839, KUŁ 163; Felix Karwowski podporucznik komendant Komend Inwalidnych Obwodu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 90; Feliks Karwowski protokolista 1842, WMZŁ 137; Franciszek Karwowski syn protokolisty 1842, WMZŁ 121; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Karwowo, płoc., gm. Bodzanów (za: SEM cz. 3., s. 73) formantem -ski.

Forma żeńska: Jadwiga Karwowska 1615, LBŁ 345; Katarzyna z Wąchowiczów Karwowska 1808, KAŚŁ 15; Bronisława Anna Karwowska 1830, KAUŁ 182; Rozalia Karwowska 1868, KAŚŁ 10; Marianna Karwowska 1878, KOPŁ 337.

KARŻYŃSKI: Michał Karżynski 1690, LBŁ 1191; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Skarzyn, Skarzyno, dziś Skarżyn, konin., gm. Kawęczyn; Młp. Skarzyn, Skarzyna, Maz. Skarzyno, dziś Skarzyn, ciech., gm. Płońsk (za: SEM cz. 3., s. 176) formantem -ski.

KASAK: Elżbieta Kasak 1600, LBŁ 269; może od n. os. na Ka- typu Kazimierz, Katarzyna lub od wyrazów stp. kasać się ‘opasywać’, kasa, też kasza (por. NP1, s. 382 i 384) formantem -ak. Nazwa niejasna.

KASIBUT: Jakub Kasibut 1614, LBŁ 77; nazwisko compositio utworzone od kas (por. Kasak) + but (por. NP1, s. 383).

KASPERSKI: Franciszek Kasperski 1829, KAUŁ 227; Jakób Kasperski, Wyteran… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 227; nazwisko utworzone od Kasper pers. kansbar ‘stróż skarbca’ (za: SEM cz. 2., s. 69) formantem -ski.

KASPROWICZ: Jan Kasprowicz więzień 1842, WMZŁ 3; nazwisko utworzone od por. Kacper formantem -owicz.

KASPRZYK: Jan Kazprzik 1616, LBŁ 579; nazwisko utworzone od por. Kasper formantem -yk.

KASZTANECKI: Kasztanecki 1728, LMŁc 500; nazwisko utworzone od ap. kasztan ‘gatunek drzewa’; ‘koń maści kasztanowej’ (za: NP1, s. 385) formantem -ecki.

KASZUBA: Mateusz Kaszuba 1832, KAUŁ 87; nazwisko utworzone od Kaszub, Kaszubita ‘mężczyzna z Kaszub rodem’. Nazwa Kaszuby niejasna: od n. ubioru szuba z prefiksem ka- lub od kaszuby ‘bagna, moczary, płytkie, porosłe trawą wody’ (za: SEM cz. 4., s. 7).

(KASZUBIEŃSKI) Forma żeńska: Katarzyna Kaszubieńska 1830, KAUŁ 187; nazwisko utworzone od por. Kaszuba formantem -eński.

(KATARA) Forma żeńska: Katarzyna Katarowna 1815, KAZŁ 104; nazwisko utworzone od katar lub od niem. n. os. Kater, może od im. Katarzyna (za: NP1, s. 385).

KATZ: Abram Katz papiernik[15] 1828, APŁ z. 169; Jośk Abramowicz Katz 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Kac.

KAUFMAN: Lewin Moyzesz Kaufman kramarz 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kauffman, Kaufman śrwniem. kaufman ‘kupiec’, od kaufen ‘kupować’ (za: NP1, s. 386).

KAWCZYŃSKI: Jan Kawczyński organista 1834, KUŁ 71; nazwisko utworzone od n. os. kawka lub od n. m. Kawka w pow. nieszawskim, mogilnickim, też Kawki w pow. brodnickim (za: NMK s. 179) formantem -yński.

 Forma żeńska: Rozalia Kafczyńska wyrobnica 1869, KAZŁ 36; Franciszka Kawczyńska 1869, KAZŁ 120.

KAWECKI: Kazimierz Kawecki żołnierz rezerwy 1875, KAŚŁ13; nazwisko utworzone od n. m. Kawki, Kawce, Kawczyn (za: NP1, s. 387).

KAWKA: Daniel Kawka 1896, KS; Mendel Kawka 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. kawka ‘ptak’, ‘nierządnica, prostytutka’,‘dziewczyna, sroczka, gąska’ lub nazwy osobowej Kawa (za: NMK s. 179), też gw. ‘plotkarz’ (za: NP1, s. 386) formantem -ka.

KAWKOWICZ: Herszk Jośkowicz Kawkowicz wyrobnik 1836, APŁ z. 169; Daniel Herszkowicz Kawkowicz wyrobnik 1840, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od por. Kawka formantem -owicz.

(KAWKOWSKI) Forma żeńska: Marianna Kawkowska 1691, LBŁ 1218; może nazwisko utworzone od por. Kawka. Nazwa niejasna.

KAZIMIERSKI: Julian Konstanty Kazimierski 1831, KAUŁ 48; nazwisko utworzone od im. Kazi-mir <kaziti ‘psuć, niszczyć’ i mir, mier ‘pokój, bezpieczeństwo, przyjaźń’ (za: SEM cz. 1., s. 104, 167), też od n. m. Kazimierz, Kazimierza formantem -ski.

Forma żeńska: Teofila Kazimierska 1887, KOPŁ 121.

KĄCKI: Stanisław Kączki 1648, LBŁ 2474; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kąty, kal., gm. Czastary; Maz. Kącino, Kąty, dziś Kącin, wieś w dawnym pow. grójeckim, dziś zagin.; Śl. Kąty, opol., gm. Zawadzkie; Kątna, wroc., gm. Długołęka; Kątki, wałb., gm. Marcinowice (za: SEM cz. 3., s. 74).

KENCKI: Stanisław Kencki 1866, KAZS 166; nazwisko utworzone od por. Kącki.

Forma żeńska: Maryanna Kencka 1866, KAZS 171.

KERCHNER: Józef Kerchner 1876, WPRŁ 200; Jan Kerchner 1879, KOPŁ 146; nazwisko utworzone od por. Kersan.

KERDAS: Jan Kerdas garbarz 1880, KAZŁ 88; nazwisko utworzone od stp. kardasz ‘brat, pobratymiec’ (za: NP1, s. 378).

KERSAN: Antoni Kersan syn panny mieszczanki miasta Łomży Anny córki Nikifora wyznania prawosławnego zmarł na zapalenie płuc 1890, AZŁS 30; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kers, Kirs, Kirsche, te od śrwniem. kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’ (por. NP1, s. 397).

KERWEDIUS: Kerwedius burmistrz 1421, ŁT I 12; może nazwisko utworzone od łac. cervus ‘jeleń’ (por. SEM t. 7., 138). Nazwa niejasna.

KERZKO: Mateusz Kerzko 1789, KACŁc 973; nazwisko utworzone od stp. kierz ‘krzak; drzewo laurowe’ (za: NP1, s. 398) formantem -ko.

KĘDZIERSKI: Michał Kędzierski 1635, LBŁ 11169; Mauer Jakubowicz Kendzierski rzeźnik 1837, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Kęcerzyno w dawnym pow. kolsk., dziś zagin.; Kęcerzyno, Kędzierzyno, wsi w dawnym powiecie łęczyc., dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 74) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Kędzierska 1676, LBŁc 471; Teresa Kędzierska 1694, LBŁ 1411; Rozalia Kiędzierska 1730, LBŁ 25; Katarzyna Kędzierska 1750, LMŁ 1566.

KĘDZIOR: Stanisław Kendzior 1641, LBŁ 1821; Jankiel Idzkowicz Kędzior wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. kędzior ‘lok’ (za: NP1, s. 391).

KĘPA: Albert Kęmpa 1619, LBŁ 1040; nazwisko utworzone od ap. kępa ‘rodzaj wyspy na rzece lub jeziorze, wyniosłość na bagnach’ (za: SEM cz. 1., s. 105).

Forma żeńska: Barbara Kempina 1820, KAZŁ 108.

KĘPKA: Andrzej Kiempka 1732, LBŁc 59; Jakub Kepka 1733, LBŁ 368; Ewa Kempka 1738, LBŁ 195; Kepce dziecina 1739, LMŁ 853; Tekla Kępka 1744, LMŁ 1120; Franciszek Kepka 1746, LMŁ 1256; Apolonia Kępka 1747; nazwisko utworzone od por. Kępa formantem -ka.

KĘTRZYŃSKI: Grzegorz Kętrzinski 1620, LBŁ 1243; nazwisko utworzone od n. m. Kętrzyn w woj. warmińsko-mazurskim (za: NP1, s. 392) formantem -ski.

KIELKO: Adalbert Kielko 1609, MBŁ 326; nazwisko utworzone od ap. kieł ‘ostry ząb’ (za: SEM cz. 1., s. 106).

KIELMANOWICZ: Leybka Kielmanowicz arendarz 1809, KAUŁ 233; Moszk Kielmanowicz arendarz 1809, KAUŁ 207; Leyba Kielmanowicz 1811, KAUŁ 47; Hield Kielmanowicz furman 1830, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kiellmann, ta od śrwniem. ap. kil ‘pieniek; dudka; czosnek’ lub od bawar. kiel ‘głupiec, tuman’ (za: NP1, s. 394).

Forma żeńska: Ita Kielmanowiczowna 1809, KAZŁ 204.

KIEŁBASIK: Zofia Kiełbaszik 1621, LBŁ 1461; nazwisko utworzone od ap. kiełbasa (za: SEM cz. 1., s. 106) formantem -ik.

KIEŁCZEWSKI: Antoni Kiełczewski 1864, KAZŁ 155; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kiełczewo, dziś Kiełczew Górny i Smużny, koniń., gm. Koło; Młp. Kiełczewice Dolne i Górne, lub., gm. Strzyżewice (za: SEM cz. 3, s. 74); też od kiełcz ‘chojak’ dial. z Poznańskiego (za: NMK s. 182) formantem -ski lub -ewski.

Forma żeńska: Franciszka Kiełczewska 1730, LBŁ 84; Katarzyna Kiełczewska 1752, LMŁ 1718.

KIEŁKIEWICZ: Natalia Kiełkiewicz 1869, KAŚŁ 6; nazwisko utworzone od por. Kielko formantem -(ki)ewicz.

KIEMIEL: Agnieszka Kiemiel 1645, LBŁ 2151; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kiemle, ta od śrwniem. kīme ‘zarodek, zawiązek’, też ‘potomek’ (za: NP1, s. 395).

KIENIK: Wilhelm Teodor Kienik 1833, KAUŁ 138; nazwisko utworzone od niem. n. os. König ta od śrniem. konig, koning ‘król’ (za: NP1, s. 390).

KIERSZTAN: Tomasz Kiersztan 1863, KAZŁc 164; Agnieszka Kiersztan 1865, KAZŁc 84; nazwisko utworzone od łac. Christianus ‘wyznający wiarę chrześcijańską’ utworzone od im. Christus ‘pomazaniec’; w dniem. Kerstan, Kerst(en), Kerstein (za: SEM cz. 2., s. 26).

KIERTUS: Benedykt Kiertus 1615, LBŁ 258; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kert, ta od śrdniem. kërte, kirze ‘światło, świeca’ (za: NP1, s. 390).

KIERZEK: Albert Kierzek 1619, LBŁ 1053; Zuzanna Kierzek 1620, LBŁ 1332; nazwisko utworzone od kierzek ‘nieduża roślina’ (za: SEM cz. 1., s. 107).

(KIEŚLOWSKI) Forma żeńska: Zofia Kieslowska 1622, LBŁ 1683; może nazwisko utworzone od niem. Kessel.

KIJEK: Abram Szepsonowicz Kijek furman 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od zdrobnienia od ap. kij ‘pręt drewniany’(za SEM cz. 1., s. 107) formantem -ek.

KIJEWSKI: Michał Kijewski 1887, KOPŁ 194; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Wlkp. Kijewo, bydg., gm. Gniewkowo (za: SEM cz. 3., s. 75) formantem -ski.

KILCZ: Kilcz 1896, KS 389; nazwisko utworzone najpewniej od ap. kieł, pierwotne zdrobnienie kielec (za: SEM cz. 1, s. 106).

KILIAN: Agnieszka Kilian 1612, MBŁ 1144; nazwisko utworzone od im. Kilijan, irl. Cillian : cealach walka, wojna’ lub irl. killena ‘sługa Kościoła, człowiek Kościoła’ (za: SEM cz. 2., s. 70).

KINASTOWSKI: Józef Kaietan Stanisław Kinastowski 1809, KAZŁ 198; Ludwik Kinastowski burmistrz 1809, KAUŁ 266; nazwisko utworzone od śwniem. kienast ‘konar sosny’ (za: SEM cz. 5., s. 128) formantem -owski.

KIRCHOFF: Katarzyna Kirchoff 1810, KAZŁ 346; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kirchhoff, por. też kirchów, kierchów ‘cmentarz ewangelicki’ (za: NP1, s. 401).

KISIEL: Jakub Kisiel 1876, WPRŁ 47; nazwisko utworzone od ap. kisiel ‘rodzaj gęstego żuru’ (za: SEM cz. 1., s. 107).

KISIELIŃSKI: Nicolaus Kysyelynski subiudex Lomzensis 1560, RTA s. 154; Nicolaus Kisielinski subiudex Lomzensis 1561, RTA s. 179; nazwisko utworzone od n. m. Kisielany siedl., gm. Mokobody (za: NP1, s. 401) formantem -ński.

KISIELNICKI: Paulum Kisielnicki subiudex Łomzesis 1472, HKap. poz. 143; Nicolaus Kisielniczki subiudex Terre Lomzensis 1569, RTA s. 243; 1573, RTA s. 268; Johannes Kissielniczki d. capitanei Lomzensis 1572, RTA s. 517; Nicolaus Kiszielniczki subiudex Lomzensis 1576, RTA s. 362; Wincenty Kisielnicki 1809, KAUŁ 219; Józef Kisielnicki referent Rządu Gubernialnego 1867, KAZŁ 58; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kisielnica, łomż., gm. Piątnica (za: SEM cz. 3., s. 75) formantem -cki.

KISIOŁCZYK: Marianna Kisiołczyk 1644, LBŁ 2140; może nazwisko utworzone od por. Kisiołek formantem -(cz)yk.

KISIOŁEK: Katarzyna Kisiołek 1642, LBŁ 1927; Dorota Kiszołek 1648, LBŁ 2411; Jakub Kisiolek 1656, LBŁ 3092; nazwisko utworzone od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’ (za: NP1, s. 402) Kisiołczyk formantem -ek.

KISZKA: Adamus Kiszka kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Michał Kiszka 1600, LBŁ 250; nazwisko utworzone od ap. kiszka ‘jelito’ (za: SEM cz. 1., s. 107).

KIWAYKA: Jankiel Izraelowicz Kiwayka krawiec 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od kiwać ‘chwiać się, schylać’ (za: NP1, s. 403) formantem -(aj)ka.

KIWE: Gelle Kiwe 1809, KAUŁ 240; Neyman Kiwe kupiec 1809, KAUŁ 240; może nazwisko utworzone od żyd. im. Kiwa, to od hebr. Akiwa, Akiba (por. AŻP, s. 141).

KLAMRZYŃSKI: Franciszek Klamrzyński 1875, KAŚŁ 67; Franciszek Klamrzyński 1879, KOPŁ 195; nazwisko utworzone od klamra ‘przyrząd do spinania’, też od n. m. Klamry tor., gm. Chełmno (za: NP1, s. 404) formantem -yński.

(KLECZKOWSKI) Forma żeńska: Teresa Kleczkowska 1864, KAZŁ 33; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kleczkowo, ostroł., gm. Troszyn (za SEM cz. 3., s. 76) formantem -ski.

KLEN: Mendel Klen 1896, KS;może nazwisko utworzone od kleń ‘gatunek ryby’ (za: NP1, s. 404).

KLEPACKI: Jakub Klepacski 1605, LBŁ 663; Jan Klepacki 1745, LBŁ 318; nazwisko utworzone od ap. klepacz ‘moneta fałszywa’, też ‘1. narzędzie do klepania lnu; 2. gaduła; 3. kowal (za: NMK s. 185), też od n. m. Klepacze (za: SHNO t. 1., s. 155) formantem -cki.

Forma żeńska: Anna Klepacka 1605, LBŁ 682; Jadwiga Klepacka 1636, LBŁ 1282; Marianna Klepacka 1742, LBŁ 81; Petronela Klepacka 1744, LMŁ 1090; Ewa Klepacka 1746, LBŁ 414.

KLEPACZ: Aleksander Klepacz 1610, MBŁ 544; nazwisko utworzone od ap. klepacz ‘narzędzie do klepania’ (za: SEM cz. 1., s. 108); por. też Klepacki.

KLERYK: Wawrzyniec Kleryk rzeźnik 1438, ŁT I 289; nazwisko utworzone od ap. kleryk ‘duchowny niższych święceń’ (za: SEM cz. 1., s. 108) też ‘uczeń seminarium duchownego’ (za: NP1, s. 408).

KLEYN: Jan August Kleyn z Berlina w państwie pruskim 1819, KAŚŁ 3; nazwisko utworzone od śrwniem. kleine, klein pierwotnie ‘błyszczący, gładki’, później ‘czysty, śliczny, delikatny, drobny’, w odniesieniu do człowieka ‘wysmukły, szczupły, delikatny, chudy’, też ‘mały, niepozorny, słaby’ (za: SEM cz. 5., s. 131).

KLICKI: Jacobs Kilczki f. d. hieronimi Modlisowski capitanei Lomzensis 1560, RTA s. 159; Jacobs Kliczki f. d. Annae Modlissewska olim capitanei Lomzensis 1569, RTA s. 249; Tomasz Klicki sędzia trybunału 1808, KAŚŁ 11; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Klice, ciech., gm. Regimin (za: SEM cz. 3., s. 76) formantem -ki.

KLIKOWNIK: Bartłomiej Klikownik 1656, LBŁ 3098; nazwisko utworzone może od stp. ap. klika ‘hak; część kuszy’; klik ‘strzała’ (za: SEM cz. 1., s. 109) formantem -(ow)nik.

KLIKUNIN: Stanisław Klikunin 1666, LBŁ 3978; może nazwisko utworzone od por. Klikownik.

KLIMAS(Z): Szymon Klimas 1608, MBŁ 115; Adam Klimasz 1646, LBŁ 2253; Laurenty Klimasz 1652, LBŁ 2804; nazwisko utworzone najpewniej od im. Klemens, łac. clemens, clementis ‘łagodny, spokojny, cichy’ (za: SEM cz. 2., s. 71); por. Klimaszewski.

KLIMASZEK: Mateusz Klimaszek 1620, LBŁ 1350; nazwisko utworzone od por. Klimasz formantem -ek.

KLIMASZEWSKI: Piotr Klimaszewski 1831, KAUŁ 15; Maciey Klimaszewski Dozorca Więzienia 1841, KUŁ 130; Sylwester Klimaszewski wyrobnik 1864, KAZŁ 23; Teodor Klimaszewski 1887, KOPŁ 160; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Klimaszewnica, łomż., gm. Radziłów; Klimasze Jabłoń, też Klimasze, łomż., gm. Zambrów (za: SEM cz. 3., s. 76) formantem -(w)ski.

Forma żeńska: Jadwiga Klimaszewska 1599, LBŁ 178; Anna Klimaszewska 1628, LBŁ 364; Laura Klimaszewska 1642, LBŁ 1908; Marianna Klimaszewska 1763, KAUŁ 468; Katarzyna Klimaszewska 1864, KAZŁ 138; Katarzyna Klimaszewska 1866, KAZŁ 182.

KLIMEK: Zofia Klimek 1637, LBŁ 1348; Franciszek Klimek włościanin 1809, KAUŁ 243; Michał Klimek 1809, KAUŁ 243; nazwisko utworzone od łac. clemens ‘łagodny, spokojny, cichy’ (za: SEM cz. 2., s. 71) formantem -ek.

KLIMKIEWICZ: Filip Jan Tomasz Klimkiewicz 1785, KACŁ 475; nazwisko utworzone od por. Klimek formantem -ewicz.

KLIMONTOWICZ: Władysław Jakób 1833, KAUŁ 127; Wielmożny Wincenty Klimontowicz Regent Wojewodztwa Augustowskiego w mieście Łomży mieszkający // Regent Kancellaryi Ziemiańskiej Guberni Augustowskiej // Dziedzic dobr Bęćkowa 1835, KUŁ 59; 1841, KUŁ 184; 1843, KUŁ 21; nazwisko utworzone od wsł. im. Klimont, cerk. Klimentyj (za: SHNO t. 1., s. 156) formantem -owicz.

KLON: Josk Mendlowicz Klon wyrobnik 1828, APŁ z. 169; Maryaszka, córka Joska Mendlowicza Klona 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od klon ‘gatunek drzewa’ (za: SEM cz. 1, s.109).

KLONOWSKI: Ksawery Klonowski wyrobnik 1875, KASŁ 12; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Klonowiec, dziś Klonówiec, leszcz. gm. Lipno; Klonów, kal. gm. Międzybórz; sier., gm. Goszczanów, gm.Warta; Klony, Kluny, dziś Klony, pozn., gm. Kostrzyn; Młp. Klonów, dziś Kłonów, dar., gm. Gózd (za: SEM cz. 3., s. 76) formantem -ski.

KLOSTER: Luiza Kloster z Ansberku 1819, KAŚŁ 3; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kloster, ta od śrwniem. kloster ‘klasztor’ (za: NP1, s. 411).

(KŁAKOWSKI) Forma żeńska: Anna Kłakowska 1634, LBŁ 1012; nazwisko utworzone od ap. kłak, kłaki ‘pakuły, sierść, nieuczesane włosy’ (za: NP1, s. 412) formantem -owski.

(KŁOCKI) Forma żeńska: Anna Kłoczka 1652, LBŁ 2755; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kłodzin, bydg., gm. Łabiszyn (za: SEM cz. 3., s. 77).

KŁOS: Franciszek Kłos 1867, KAZŁ 192; Józef Kłos 1869, KAZŁ 185; Andrzej Kłos 1876, WPRŁ 209; nazwisko utworzone od ap. kłos ‘kwiatostan zbóż’ (za: SEM cz. 1., s. 111).

KŁOSI(E)ŃSKI: Kazimierz i Mateusz Kłosińscy 1743, LMŁ 1032; Kazimierz Kłosiński 1758, LMŁ 2216; Maciej Kłosiński 1811, KAZŁ 25; może nazwisko utworzone od por. Kłos formantem -(eń)ski. Nazwa niejasna.

Forma żeńska: Anastazja Kłosińska 1743, LMŁ 1024; Marianna Kłosińska 1744, LMŁ 1125; Katarzyna Kłosieńska 1761, KAUŁ 310; Scholastyka Kłosińska 1767, KAUŁ 777; Agata Kłosińska 1769, KAUŁ 943; Agnieszka Kłoszyńska 1768, KAUŁ 882.

KŁYKTA: Jadwiga Kłykta 1738, LBŁ 181; Walentemu Kłykcie krawcowi dziecię 1738, LMŁ 807; Walentego Kłykty żona Maryanna 1739, LMŁ 824; może nazwisko utworzone od ap. kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’ (por. NP1, s. 414) formantem -ta.

KŁYS: Albertus Klys de Lomza 1555, RTA s. 64; Albertus Klis de Lomza 1556, RTA s. 109; Josephus Klys de Lomza 1556, RTA s. 102; Agnieszka Kłys 1808, KAŚŁc 20; Marianna Kłys 1820, KAZŁc 54; Katarzyna Kłys 1830, KAUŁc 189; Franciszka Kłys 1833, KAUŁ 85; Julian Kłys 1875, KAŚŁ 76; może nazwisko utworzone od n. os. Kłysz od kłych, kłys ‘pogardliwa n. wołu i szkapy’, w znaczeniu przenośnym ‘człowiek popędliwy’, kłys ‘drzewo z nadłamanym czubkiem, także ‘kłos’; kłyś ‘koń pospolity i wychudzony; chłystek’ (za: NMK s. 189).

Forma żeńska: Rozalia Kłysowa 1873, KAŚŁc 71.

KNAFT: Marcin Knaft 1616, LBŁ 580; Mateusz Knaft 1617, LBŁ 766; Jadwiga Knaft 1621, LBŁ 1527; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Knaff, ta od śrniem. knave ‘chłopiec, młodzieniec’ (por. NP1, s. 415).

KNIZOWICZ: Jadwiga Knizowic 1619, LBŁ 1153; może nazwisko utworzone od kniaź dawniej ‘sołtys wsi na prawie włoskim; przełożony’ (por. NP1, s. 415) formantem -owicz.

KOBIECKI: Aleksander Kobiecki 1887, KOPŁ 85; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Cobyecz (za: SEM cz. 3., s. 77), też n. m. Kobiec Kresy Wsch.

KOBIELSKI: Felix Kobielski 1809, KAUŁ 271; Józef Kobielski mayster kunsztu mularskiego 1809, KAUŁ 271; Jozef Kobielski, mularz… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 63; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kobiele Małe i Wielkie, Maz. piotr., gm. Kobiele Wielkie; Młp. Kobiela, kiel., gm. Opatowiec (za: SEM cz. 3., s. 77) formantem -ski.

Forma żeńska: Petronela Kobielska 1810, KAZŁ 422; Józefa Konstancya Kobielska 1830, KAUŁ 63.

KOBRYS: Józefa Kobrys 1887, KOPŁ 184; nazwisko utworzone od kobra ‘wąż jadowity, okularnik’ formantem -ys.

KOBRZYŃSKI: Herszk Fyszkowicz Kobrzyński krawiec 1836, APŁ z. 169; Antoni Kobrzyński Trakternik[16] 1841, KUŁ 61; Piotr Kobrzyński 1876, WPRŁ 31; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kobryniec, Kobrzyniec, dziś Stary Kobrzyniec. włoc., gm. Rogowo (za: SEM cz. 3., s. 78) formantem -ski.

KOBYLANEK: Tomasz Kobylanek 1610, MBŁ 646; nazwisko utworzone od por. Kobyleński.

KOBYLEŃSKI: Kobyleński 1704, LMŁc 156; Kobyleński młody 1704, LMŁc 159; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kobylino, dziś Kobylin, leszcz., miasto; Młp. Kobylany, krośn., gm. Chorówka; krak., gm. Zabierzów; tarnob., gm. Opatów; Kobylnik, dzis Kobylniki, kiel., gm. Wiślica; Maz. Kobylino, dziś Kobylin, łomż., gm. Piątnica (za: SEM cz. 3., s. 78) formantem -ski.

KOBYLEWSKI: Albert Kobylewski 1689, LBŁ 1078; nazwisko utworzone od n. m. Kobielice włoc. gm. Dobre (za: NP1, s. 419).

Forma żeńska: Marianna Kobylewska 1687, LBŁc 961; Barbara Kobylewska 1726, LBŁc 473.

KOBYLIŃSKI: Kazimierz Kobyliński 1871, KAŚŁ 10; Ludwik Kobyliński 1887, KOPŁ 42; nazwisko utworzone od por. Kobyleński formantem -ski.

KOBYŁKA: Zofia Kobyłka 1612, MBŁ 964; Mateusz Kobyłka 1613, MBŁ 1279; nazwisko utworzone od ap. kobyła ‘samica konia’ (za: SEM cz. 1., s. 112) formantem -ka.

KOC: Teresa Marianna Koc 1791, KACŁ 1158; Jakub Koc 1793, KACŁ 1464; Andrzej Koc 1796, KACŁ 1859; Józef Koc 1809, KAUŁ 193; Tomasz Koc 1809, KAUŁ 193; Felix Koc 1810, KAZŁ 256; Felixa Koc 1832, KAUŁ 40; Józefa Koc 1833, KAUŁ 147; Józef Koc piekarz 1834, KUŁ 171; Teodor Koc 1865, KAZŁ 146; nazwisko utworzone od ap. koc ‘skórka zwierzęcia, stanowiąca grzywnę dla sędziego za zaskarżenie wyroku’, ‘gruba tkanina używana jako przykrycie’ (za: SEM cz. 1., s. 113).

KOCHANOWSKI: Adam Kochanowski 1868, KAZŁc 127; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Kochanow, dziś Kochanów Wieniawski, rad., gm. Wieniawa (za: SEM cz. 3., s. 78) formantem -ski.

Forma żeńska: Salomea Kochanowska 1867, KAZŁc 213; Konstancja Kochanowska 1869, KAZŁc 178.

KOCHOWICZ: Zdzisław Kochowicz 1868, KAZŁ 148; nazwisko utworzone od niem. n. os. Koch, ta od śrwniem. koch ‘kucharz’ (za: NP1, s. 420) formantem -owicz.

KOCHOWSKI: Stanisław Kochowski wyrobnik 1874, KAŚŁ 70; Karol Kochowski 1878, KOPŁ 27; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kochowo, koniń., gm. Słupca; Młp. Kochów, tarnob., gm. Opatów (za: SEM cz. 3., s. 78) formantem -ski.

KOCIK: Albert Kocik 1608, MBŁ 26; nazwisko utworzone od ap. kot (za: SEM cz. 1., s. 123) formantem -ik.

KOĆMIEROWSKI: Adolf Koćmierowski 1869, KAZŁ 85; nazwisko compositio utworzone od psł. xoteti ‘chcieć’ + mir, mier ‘pokój, bezpieczeństwo, przyjaźń’ (za: SEM cz. 1., s. 31, 167), też od n. m. Koćmiery biał., gm. Wyszki (za: NP1, s. 423) formantem -owski.

KODA: Zofia Koda 1613, MBŁ 1199; Anastazja Koda 1636, LBŁ 1310; nazwisko utworzone od ap. kod ‘naczynie wydłubane z pnia’, koda ‘gatunek ptaka’ (za: NP1, s. 423).

KODUSZEK: Małgorzata Koduszek 1613, MBŁ 1263; nazwisko utworzone od por. Koda formantem -(usz)ek.

KOENIG: Aleksander Koenig 1814, KAZŁ 53; Karol Koenig 1814, KAZŁ 54; Wilhelm König Rymarz Ewangelik 1835, KUŁ 10; Piotr König Rymarz 1838, KUŁ 198; nazwisko utworzone od por. Kienik.

KOGUS: Jakub Kogus 1820, KAZL 18; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. koga ‘okręt’, ‘prymitywne łóżko przeważnie umieszczane w stajni’ ze śrniem. kogge ‘rodzaj okrętu’ (za: SEM cz. 1., s. 114) formantem -us.

KOKOSZKA: Katarzyna Kokoszka 1782, KACŁ 143; Anna Kokoszka 1786, KACŁ 585; Jakub Ignacy Kokoszka 1789, KACŁ 946; Józefa Kokoszka 1789, KACŁ 903;Katarzyna Kokoszka 1796, KACŁ 1747; Mateusz Kokoszka piekarz 1809, KAUŁ 193; Woyciech Kokoszka 1809, KAUŁ 238; Jakub Kokoszka gospodarz 1810, Jan Kokoszka 1811, KAUŁ 51; Katarzyna Kokoszka 1821, KAZŁ 73; Boruch Jakubowicz Kokoszka furman 1827, APŁ z. 169; Herszk, syn Jankiela Jakubowicza Kokoszki APŁ z. 169; Hynda Raszka, córka Borucha Jakubowicza Kokoszki 1827, APŁ z. 169; Iser Izrael, syn Szlomy Jakubowicza Kokoszki 1827, APŁ z. 169; Jakub Boruchowicz Kokoszka wyrobnik 1827, APŁ z. 169; Jakub Herszkowicz Kokoszka 1827, APŁ z. 169; Jankiel, syn Jakuba Boruchowicza Kokoszki 1827, APŁ z. 169; Jankiel Jakubowicz Kokoszka gospodarz 1827, APŁ z. 169; Szloma Jakubowicz Kokoszka piekarz 1827, APŁ z. 169; Jankiel Jakubowicz Kokoszka dzierżawca austeryi 1828, APŁ z. 169; Jakub Kokoszka 1830, KAUŁ 135; Marcella Antonina Kokoszka 1830, KAUŁ 109; Jozef Kokoszka, obywatel w Łomzy zamieszkały 1830, KAUŁ 84; Maryanna Kokoszka 1831, KAUŁ 150; Konstanty Jan Kokoszka1833, KAUŁ 49; Franciszek Kokoszka Stolarz 1843, KUŁc 116; Julian Kokoszka 1865, KAZŁc 104; Dionizy Kokoszka gospodarz 1868, KAZŁ 125; Teofil Kokoszka wyrobnik 1868, KAZŁc 110; Ksawery Kokoszka 1869, KAZŁ 135; Anna Kokoszka 1870, KAŚŁ 5; Wiktoria Kokoszka 1871, KAŚŁc 51; Andrzej Kokoszka służący 1873, KAŚŁ 13; Antoni Kokoszka wyrobnik 1875, KAŚŁc 73; Józefa Kokoszka 1875, KAŚŁ 84; Konstancja Kokoszka 1875, KAŚŁ 37; Franciszek Kokoszka 1887, KOPŁc 248; Hipolit Kokoszka 1887, KOPŁ 226; Kokoszka 1896, KS 365; nazwisko utworzone od ap. kokosz, kokoszka ‘młoda kura’ (za: SEM cz. 1., s. 114) formantem -ka.

Forma żeńska: Marianna Kokoszczanka 1754, LMŁc 1830; Łucja z Dziekońskich Kokoszczyna baba szpitalna 1809, KAZŁ 252; Józefa Kokoszczyna obywatelka 1841, KUŁ 222; Konstancja Kokoszczyna 1865, KAZŁ 5.

KOKO(W)SKI: Jakub Kokowski 1810, KAŚŁ 67; Józef Kokoski gospodarz 1810, KAUŁ 327; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kukowo, włoc., gm. Skępe (za: SEM cz. 3., s. 79) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Kokoska 1790, KACŁ 1123; Ewa Wiktoria Kokoska 1793, KACŁ 1517; Agata Kokoska 1810, KAUŁ 327; Anna Katarzyna Kokowska 1820, KAZŁ 124; Maryanna Kokosianka 1810, KAZŁ 284.

KOLATORSKI: Franciszek Kolatorski szynkarz 1863, KAZŁ 58; nazwisko utworzone od kolator ‘fundator kościoła’ (za: NP1, s. 426) formantem -ski.

KOLEC: Elena Kolec 1896, KS 380; nazwisko utworzone od ap. kolec ‘to lub ten, co kłuje, np. rycerz walczący na ostre’; też od formy im. Mikołaj (Kol-ec) (za: SEM cz. 1., s. 115; SEM cz. 2, s. 92-94).

KOLENSKI: Beyla, córka Moyzesza Arona Kolenskiego 1827, APŁ z. 169; Moyzesz Aron Kolenski kupiec towarow noremberskich 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kolno, gorz., gm. Międzychód; Maz. Kolno, łomż., miasto (za: SEM cz. 3., s. 79) formantem -ski.

KOLICH: Łukasz Kolich 1681, LBŁc 540; Adam Kolich 1691, LBŁc 1201; nazwisko utworzone od im. Nicolaus, niem. n. os. Kohl, też od gw. ap. koleśnik ‘wóz, fura’ (za: NP1, s. 424-425) formantem -ich.

KOLINSKI: Dawid Aronowicz Kolinski kupiec 1832, APŁ z. 169; Dawid Osonowicz Koliński kramarz 1830, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Kolenski.

KOLNIAK: Rafał Moszkowicz Kolniak 1827, APŁ z. 169; Moyzesz Aron Kolniak kupiec hortowy towarow 1828, APŁ z. 169; por. Kolenski formantem -ak.

KOLOŃSKI: Michał Paweł Koloński 1831, KAUŁ 121; nazwisko utworzone od częstej n. m. Kolonia (za: NP1, s. 427) formantem -ski.

KOŁACZEK: Benon Kołaczek 1789, KACŁ 933; Bejla Kołaczek 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. kołacz ‘okrągły placek’, też od formy im. Mikołaj (Koł+ cz+ek) (za: SEM cz. 1, s. 115; SEM cz. 2., s. 94) formantem -ek.

Forma żeńska: Rozalia Kołaczkówna 1786, KACŁ 596.

KOŁACZKOWSKI: Heliodor Kołaczkowski 1876, WPRŁc 40; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kołaczkowo, Kołaczkowice, dziś Kołaczkowice, leszcz., gm. Miejska Górka; Kołaczkowo, pozn., gm. Kołaczkowo; Młp. Kołaczkowice, kiel., gm. Busko-Zdrój; Krpłd. Kołaczkowce (za: SEM cz. 3., s. 79) formantem -ski.

KOŁAKI: Barthossium de Kołaki judice Łomzensis 1471, 1472, HKap. poz. 143, 188; nazwisko utworzone od n. m. Kołaki; por. Kołakowski.

KOŁAKOWSKI: Martins Marci Kołakowsky 1613/1614, ASAZ s. 86; Konstanty Kołakowski 1618, LBŁ 906; Albert Kołakowski 1619, LBŁ 1067; Stanisław Kołakowski 1641, LBŁ 1825; Ryszard Kołakowski 1867, KAZŁ 76; Kazimierz Kołakowski 1887, KOPŁ 96; Michał Kołakowski 1879, KOPŁ 190; Onufry Kołakowski 1879, KOPŁ 40; Franc Kołakowski 1896, KS 373; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kołaki Stare, dziś Kołaki Kościelne, łomż., gm. Kołaki Kościelne (za: SEM cz. 3., s. 79) formantem -owski.

Forma żeńska: Magdalena Kolakowska 1685, LBŁ 894; Katarzyna Kołakowska 1887, KOPŁ 117.

KOŁDROWIC(Z): Mateusz Kołdrowic 1641, LBŁ 1820; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Kołdra lub Kołda ‘żebrak, złodziej’ (za: NMK s. 192) formantem -owic(z).

KOŁODZIEJ: Frącz (Francisci) Chrzessiński Kołodziey bednarz 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Katarzyna Kołodziej 1597, LBŁ 73; Zofia Kołodziej 1610, MBŁ 509; Adalbert Kołodziey 1620, LBŁ 1269; Anna Kołodziej 1632, LBŁ 911; Zofia Kołodziej 1634, LBŁ 988; nazwisko utworzone od ap. kołodziej ‘rzemieśnik wyrabiający koła’ (za: SEM cz. 1., s. 116).

KOŁODZIEJCZYK; Anna Kolodzieiczyk 1620, LBŁ 1253; nazwisko utworzone od por. Kołodziej formantem -(cz)yk.

(KOŁOMYJSKI) Forma żeńska: Magdalena Kołomijska 1868, KAZŁc 38; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kołomyja, łomż., gm. Rutki; Krpłd. Kołomyja (za: SEM cz. 3., s. 80) formantem -ski.

KOMAN: Aleksander Koman 1879, KOPŁ 120; nazwisko utworzone od n. etn. Kumani, czyli Połowcy (za: SEM cz. 7, s. 316).

KOMINEK: Łucja Kominek 1618, LBŁ 979; Adalbert Kominek 1621, LBŁ 1465; nazwisko utworzone od ap. komin ‘palenisko, kominek, piec’; stara pożyczka z łac. caminus ‘piec, kominek’ (za: SEM cz. 1., s. 116) formantem -ek.

KOMORACKI: Antoni Komoracki felczer 1875, KAŚŁ 63; Władysław Komoracki 1867, KAZŁ 215; może nazwisko utworzone od n. m. Komerady (por. NP1, s. 430) formantem -cki.

KOMORNIK: Regina Komornik 1620, LBŁc 1334; nazwisko utworzone od ap. komora ‘izba wiejska, pokój’; z łac. camara, camera ‘sklepienie, powała’ (za: SEM cz. 1., s. 117) formantem -nik.

KOMOROWSKI: Jan Komorowski 1702, KAŚŁc 246; Stanisław Komorowski 1712, LBŁc 1387; Roch Komorowski 1725, LBŁ 420; Kazimierz Komorowski 1728, LBŁ 587; Bartłomiej Komorowski 1730, LBŁ 115; Roch Komorowski 1751, LMŁ 1630; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Komorowo, włoc., gm. Izbica Kujawska; koniń., gm. Kazimierz Biskupi; pozn., gm. Kłecko; ziel., gm. Wolsztyn; Młp. Komorów, rad., gm. Wieniawa; kiel., gm. Pacanów; Maz. Komorowo, ostroł., gm. Rząśnik; Komorów, warsz., gm. Kampinos (za: SEM cz. 3., s. 80) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Komorowska 1703, LBŁ 659; Katarzyna Komorowska 1721, LBŁ 196; Agnieszka Komorowska 1768, KAUŁ 882.

KONARCZYK: Dorota Konarczyk 1657, LBŁ 3139; nazwisko utworzone od n. os. Konar lub stp. ap. konarz ‘człowiek zajmujący się hodowlą koni’ (za: NP1, s. 431) formantem -czyk.

KONARZEWSKI: Jakub/Jakob Konarzewski szlachcic… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 160; Wincenty Konarzewski 1833, KAUŁ 119; Adam Konarzewski żołnierz 1864, KAZŁ 80; Jakub Konarzewski 1808, KAŚŁ 9; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Konarzewo, pozn., gm. Dopiewo; leszcz. gm. Rawicz; Maz. Konarzew, płoc., gm. Piątek (za: SEM cz. 3., s. 81) formantem -ski.

Forma żeńska: Ludwika Konarzewska 1811, KAUŁ 9.

KONATOWSKI: Wawrzeńca Konatowskiego syn i żona 1735, LMŁ 607, 608; nazwisko utworzone od por. Konc formantem -owski.

KONC: Gotlib Konc 1809, KAZŁ 22; nazwisko utworzone od im. Konrad pochodz. germ. od kuoni- ‘śmiały’ + rat ‘rada’ (za: NP1, s. 434).

KONDRACKI: Jan Kondracki 1887, KOPŁ 270; nazwisko utworzone od n. m. Kondradziec później Konrajec Maz. ciech. (za: NP1, s. 432) formantem -cki.

KONIECKI: Johannes Konieczki f. d. Hieronimi Moglisowski capitanei Kolnensis et Lomzensis 1555, RTA s. 40; Stanislaus Konieczki f. d. Hieronimi Moglisowski 1555, RTA s. 62; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Kończyce, krak., gm. Michałowice; Maz. Konieczki, dziś Koniecki Małe i Koniecki Rostroszewo, łomż., gm. Szczuczyn; Koniecki, łomż., gm. Jedwabne (za: SEM cz. 3., s. 81) formantem -cki.

KONOPKA, KONOPKO: Hieronimus Konopka de Lomza 1556, TRA s. 397; Adam Konopka 1627, LBŁ 268; Jan Konopka 1726, LBŁ 516; Adalbert Konopka 1733, LBŁ 352; Woyciechowi Konopce troie bliźniąt 1740, LMŁ 866; Adalbert Konopka 1743, LBL 131; Albert Konopka ex Lutheranismo convertus 1743, LMŁ 1076; Jan Konopka 1745, LBŁ 331; Jan Konopka 1749, LMŁ 1443; Marianna Konopka 1749, LBŁc 581; Marianna Konopko 1750, LBŁ 667; Antoni Konopka 1772, KAUŁ 1124; Ignacy Konopka 1774, KAUŁ 1293; Antoni Konopka 1810, KAUŁ 359; Marcyanna Konopka 1810, KAUŁ 316; Wincenty Konopka 1810, KAUŁ 316; Wincenty Konopka służący 1810, KAŚŁ 72; Antoni Konopka gospodarz 1811, KAZŁ 465; Franciszek Konopka gospodarz 1868, KAZŁ 187; Teodor Konopka asesor przy sądzie wykonawczym 1873, KAŚŁ 1; Antonina Konopka 1879, KOPŁ 209; Konopka 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. konopie ‘gatunek rośliny’ (od SEM cz. 1., s. 117-118); też ap. konopka ‘makolągwa’ (za: NMK s. 194); od n. m. Konopki np. Maz. mław., gm. Stupsk; gm. Grajewo; formantem –a /-o.

Forma żeńska: Rozalia Konopczyna 1749, LMŁ 1483; Zofia Konopczyna p.v. Bzulina, 1820, KAZŁ 57.

KONSTANCIK: Małgorzata Constancik 1616, LBŁ 520; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Konstanty, utworzonego od łac. Constantinus, ta od constans ‘silnie stojący; trwały’ (za: SEM cz. 2., s. 73).

KONWERSKI: Paweł Mateusz Konwerski przechrzta 1770, KAUŁ 1031; prawdopodobnie nazwisko utworzone od łac. conversus ‘nawrócony’; conversio ‘zmiana wyznania w obrębie wyznań chrześcijańskich, zwłaszcza przejście na katolicyzm’ (za: SW I, s. 389) formantem -ski.

KONWISAR: Marcin Konwisar 1611, MBŁ 870; nazwisko utworzone od konwisarz ‘rzemieślnik, odlewacz’ (za: SEM cz. 1., s. 118).

KOPACZ: Petronela Kopac 1635, LBŁ 1135; nazwisko utworzone od kopać (za: SEM cz. 1., s. 118) formantem -acz; też: 1. od n. os. pochodzenia odmiejscowego lub 2. bezpośrednio od n. m. Kopacz, pow. złotogórsko-hajnowski, gm. Złotoryja (za: SEM cz. 6., s. 23).

KOPACZYK: Anna Kopaczyk 1627, LBŁc 326; nazwisko utworzone od por. Kopacz formantem -yk.

KOPANKA: Agnieszka Kopanka 1617, LBŁ 800; nazwisko utworzone od ap. kopanka ‘niecka’ (za: SEM cz. 1., s. 118).

KOPAS: Paweł Kopas 1636, LBŁ 1261; może nazwisko utworzone od por. Kopacz.

KOPCZYŃSKI: Izydor Zachariasz Melchior Julian Kopczyński 1830, KAUŁ 206; Jan Chryzostom Paweł Kopczyński 1833, KAUŁ 151; Julian Józef Antoni Kopczyński 1833, KAUŁ 151; nazwisko utworzone od n. m. Kopczyn bydg., gm. Mogilno (za: NP1, s. 436) formantem -ski.

Forma żeńska: Emilia Kopczyńska 1876, WPRŁ 134.

KOPEĆ: Marianna Kopeć 1738, LBŁ 194; Marianna Kopeć 1744, LBŁ 205; Andrzej Kopeć 1759, LMŁ 2271; nazwisko utworzone od ap. kopeć ‘osad z dymu’ (za: SEM cz. 1., s. 118).

KOPETEK: Marianna Kopetek 1736, LBŁ 75; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Kopeć formantem -ek.

KOPIK: Franciszek Kopik 1621, LBŁ 1556; nazwisko utworzone od ap. kopa ‘sterta siana, słomy’ (za: SEM cz. 1., s. 118) formantem -ik.

KOPOT: Mateusz Kopot 1631, LBŁc 728, nazwisko utworzone od kopeć ‘sadza’ (za: SHNO t. 1., s. 167).

KORCZAK: Anna Korczak 1616, LBŁ 591; Jadwiga Korczak 1635, LBŁ 1164; nazwisko utworzone od stp. ap. korczak, korczag ‘kubek, kielich, czara’ (za: SEM cz. 1., s. 119); też od n. os. Korc(z)bok lub od n. m. niedającej się dziś zlokalizować, poświadczonej w średniow. źródłach śl. (za: SEM cz. 6., s. 24).

KORDAS, CORDAS, KORDASZ, KORDAŚ: Jakub Kordas 1611, MBŁ 830; Andrzej Kordas 1613, LBŁ 20; Albert Kordasz 1618, LBŁ 847; Zofia Kordas 1620, LBŁ 1258; Michał Kordasz 1621, LBŁ 1534; Paweł Cordas 1627, LBŁ 188; Janina Kordas 1628, LBŁ 427; Zofia Cordas 1632, LBŁ 787; Agnieszka Józefa Kordasz 1788, KACŁ 757; August Kordaś 1791, KACŁ 1215; Katarzyna Kordas 1795, KACŁ 1719; nazwisko utworzone od ap. kord ‘miecz’ (za: SEM cz. 1, s. 119-120) lub stp. ap. korda ‘sznur, którym przepasywali się zakonnicy’ (za: NP1, s. 439) formantem -as(z) / -aś; por. też Kerdas.

Forma żeńska: Luwyza Kordasiowa 1809, KAŚŁ 33.

KORDEK: Jan Kordek mayster kunsztu rymarskiego 1819, KAŚŁ 15; nazwisko utworzone od por. Kordas (za: SEM cz. 1., s. 120) formantem -ek.

KORKOWICZ: Jan Korkowicz 1640, LBŁ 1680; nazwisko utworzone od ap. korek (za: NP1, s. 440) formantem -owicz.

KORKOWSKI: Michał Korkowski 1619, LBŁ 1166; nazwisko utworzone od por. Korkowicz formantem -(ow)ski.

KORMAŃSKI: Jacobus Kormanyski de Lomza 1544, RTA 382; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Kormanice, przem., gm. Fredropol (za: SEM cz. 3., s. 82).

(KORNACKI) Forma żeńska: Marianna Kornacka wyrobnica 1868, KAZŁ 221; nazwisko utworzone prawdopodobnie od korny ‘pokorny’, kornacz ‘nóż z krótkim ostrzem’ (za: SHNO t. 1., s. 169) formantem -cki lub od n. m. Kornaty koniń., gm. Strzałkowo (za: NP1, s. 441).

KORNACZEWSKI: Ignacy Kornaczewski żołnierz urlopowany 1869, KAZŁ 201; Teodor Kornaczewski 1869, KAZŁ 167; nazwisko utworzone od por. Kornacki (za: SHNO t. 1., s. 169) formantem -ewski.

KORNEK: Małka, córka Naftana Herszka Gerszonowicza Kornek 1827, APŁ z. 169; Naftan Herszk Gerszonowicz Kornek blacharz 1827, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od korny ‘pokorny’, kornacz ‘nóż z krótkim ostrzem’ (za: SHNO t. 1., s. 169) formantem -ek lub od niem. n. os. Korn, ta od ap. korn ‘zboże, ziarno’ (por. NMP1, s. 374). Nazwa niejasna.

KORNIŁOWICZ: Katarzyna Korniłowicz 1868, KAZŁ 165; nazwisko utworzone od wsł. im. Korniło (cerk. Kornilij) (za: SHNO t. 1., s. 169) formantem -owicz.

KOROLEC: Aniela Korolec1887, KOPŁ 86; nazwisko utworzone od im. Karol pochodz. germ. od karl ‘mąż, małżonek’ (za: NP1, s. 441) formantem -ec.

KORPACZEWSKI: Michał Korpaczewski, Kancellista 1829, KAUŁ 221; Maryanna z Podkaiow, żona Michała Korpaczewskiego 1829, KAUŁ 221Alexander Józef Korpaczewski 1831, KAUŁ 12; Ignacy Adam Korpaczewski 1832, KAUŁ 108; Wielmożny Michał Korpaczewski sekretarz tłomacz przy Komissyi obwodu Łomżyńskiego szlachcic // tłomacz z języka Rossyjskiego w Biurze Obwodowym 1834, KUŁ 147; 1841, KUŁ 201, 202; 1842, KUŁ 184, 185; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. korpacz ‘rzemień do bicza’ (za: SHNO t. 1., s. 170) formantem -ewski.

Forma żeńska: Florentyna Korpaczewska 1829, KAUŁ 221.

(KORYCIAK) Forma żeńska: Jakub, syn Ewy Korycianki 1652, LBŁ 2797; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Korycin, Koryciny (za: SHNO t. 1., s. 170).

KORYTKO: Mikołaj Korytko 1470, ŁT III 79; Marianna Korytko 1879, KOPŁ 13; nazwisko utworzone od ap. koryto ‘podłużne naczynie np. do pojenia bydła’ (za: SEM cz. 1., s. 120) formantem -ko.

KORYTKOWSKI: Jan Korytkowski były żołnierz 1871, KAŚŁ 52; 114; Jan Korytkowski 1876, WPRŁ nazwisko utworzone od n. m. Maz. Korytki, łomż., gm. Miastkowo (za: SEM cz. 3., s. 82) formantem -owski.

Forma żeńska: Małgorzata Korytkowska służąca 1838, KUŁ 17; Agata Korytkowska 1876, KAŚŁ 44.

KORZENIECKI: Piotr Korzeniecki 1754, LBŁc 1038; Adalbert Korzeniecki 1757, LBŁc 1295; Krzysztof Korzeniecki 1760, KAUŁc 195; Jan Korzeniecki 1762, KAUŁc 363; Łukasz Korzeniecki 1771, KAUŁ 1065; Stanisław Kostka Korzeniecki 1774, KAUŁc 1341; Wawrzyniec Korzeniecki 1784, KACŁ 365; Tomasz Korzeniecki 1792, KACŁc 1401; Mikołaj Korzeniecki 1794, KACŁc 1649; Piotr Korzeniecki włościanin 1809, KAUŁc 212; Stanisław Korzeniecki gospodarz 1810, KAUŁc 332; Walenty Maciey Korzeniecki 1810, KAUŁc 332; Stanisław Korzeniecki 1811, KAUŁ 46; Jan Korzeniecki 1819, KAZŁc 72; Dominik Korzeniecki 1820, KAZŁc 112; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Korzenica w pow. kal. (za: NMK s. 197) formantem -cki.

Forma żeńska: Marianna Korzeniecka 1766, KAUŁc 716; Agnieszka Korzeniecka 1782, KACŁc 122; Petronela Korzeniecka 1796, KACŁc 1785; Angela Korzeniecka 1815, KAZŁc 125; Agnieszka Korzeniecka 1820, KAZŁc 49; Anna Korzeniecka 1820, KAZŁ 19; Franciszka Korzeniecka akuszerka 1837, KUŁ 192; 1839, KUŁc 146; Franciszka Korzeniecka wyrobnica 1862, KAZŁc 226.

KORZENIEWSKI: Nikodym Korzeniewski 1830, KAUŁ 155; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Korzeniewo, dziś Korzenno, kiel., gm. Raków (za: SEM cz. 3., s. 83) formantem -ski.

KORZENIOWSKI: Józef Korzeniowski 1832, KAUŁ 37; nazwisko utworzone od por. Korzeniewski (za: SEM cz. 3., s. 83) formantem -ski.

Forma żeńska: Walerya Korzeniowska 1830, KAUŁ 214; Anna Pelagia Korzeniowska 1833, KAUŁ 184.

KORZEŃ: Stanisław Korzeń 1869, KAZŁ 203; nazwisko utworzone od ap. korzeń (za: SEM cz. 1., s. 121).

KOSARZEWSKI: Kacper Melchior Baltazar Kosarzewski 1790, KACŁ 1132; nazwisko utworzone od n. m. Kozarzew koniń., gm. Kazimierz Biskupi (za: NP1, s. 454) formantem -ski.

KOSIECKI: Grzegorz Kosiecki 1736, LBŁ 26; nazwisko utworzone od n. m. Śl.: Kosice, opol., gm. Zębowice (za: SEM cz. 3., s. 83) formantem -ski.

(KOSICKI) Forma żeńska: Teresa Kosicka 1841, RRŁ 66; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kosiczyn, dziś Kosieczyn, ziel., gm. Zbąszynek (za: SEM cz. 3., s. 83).

KOSI(E)ŃSKI: Adalbert Kosinski 1689, LBŁ 1073; Piotr Kosiński włościanin 1808, KAŚS 18; Kasper Kosiński 1809, KAŚŁ 41; Andrzej Kosiński sędzia Trybunału Cywilnego 1820, KAZŁ 125; Michał Kosiński 1829, KAUŁ 174; Szczepan Kosiński 1831, KAUŁ 145; Andrzej Kosinski // Andrzey Kosiński mieszczanin gospodarz // gospodarz włościanin 1838, KUŁ 140; 1841, KUŁ 146; Jan Kosiński żołnierz rezerwy 1868, KAZŁ 203; Walenty Kosiński garncarz 1876, KAŚŁ 27; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kosnino, Kosino, dziś Kosino, płoc., gm. Radzanowo (za: SEM cz. 3., s. 85) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Kosinska 1680, LBŁ 735; Katarzyna Kosieńska 1797, KACS 1953; Teodora Kosińska 1820, KAZŁ 127; Barbara Kosińska 1829, KAUŁc 217; Zofia Kosińska 1833, KAUŁ 89.

KOSIK: Adam Kosyk 1600, LBŁ 242; Anna Kosik 1609, MBŁ 331; Karolina Kosik 1878, KOPŁ 107; nazwisko utworzone od ap. koza (za: SEM cz. 1, s. 125) formantem -ik.

KOSIOREK: Fryderyk Kosiorek (Koszorek) stelarz 1835, KUŁ 87; 1837, KUŁ 148; Marianna Kosiorek 1869, KAŚŁ 21; nazwisko utworzone od ap. kosior ‘pogrzebacz’ (za: SEM cz. 1., s. 121) formantem -ek.

Forma żeńska: Wilhelmina Kosiorkowa stolarka 1841, KUŁ 59.

KOSK: Kosk mieszczanin 1713, LMŁ 342; nazwisko utworzone od kosy ‘krzywy’, psł. *kosь ‘ukośny, krzywy’ (za: SEM cz. 1., s. 121).

KOSKA: Agnieszka Koska 1694, LBŁ 1365; nazwisko utworzone od ap. kosa (za: SEM cz. 1., s. 121) formantem -ka.

KOSOWSKI: Marcin Kosowski 1702, KAŚS 250; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kosów, piotr., gm. Moszczenica; Młp. Kosów, rad., gm. Kowala; Maz. Kosowo, dziś Kosów Lacki, siedl., gm. Kosów Lacki (za: SEM cz. 3., s. 83); też od n. m. Kosowo, Kosówka (za: SHNO t. 1., s. 173) formantem -ski.

Forma żeńska: Julianna Kosowska 1797, KACŁ 1928.

KOSSAK: Walenty Kossak 1697, LBŁ 181; nazwisko prawdopodobnie utworzone od ap. kosak ‘nóż do cięcia słomy; pogrzebacz’ (za: SHNO t. 1., s. 171).

KOS(S)AKOWSKI: Josephus Kossakowski f. d. Pauli Kakowski capitanei polthoviensis et notarii Lomzensis 1556, RTA s. 103; Franciszek Kosakowsky 1628, LBŁ 346; Albert Kosakowski 1691, KAŚŁ 85; Woyciech Kossakowski vulgo Święta Dusza 1734, LMŁ 588; nazwisko utworzone od n. m. Kosaki albo Kossaki w pow. łomż., (gniazdo rodziny Kossakowskich) lub Kosakowo w pow. mogilnic., wejher. (za: NMK s. 199) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Kosakowska 1637, LBŁ 1413; Brigitta Kossakowska 1732, LBŁc 48; Agnieszka Koszakowska 1749, LMŁ 1473; Maryanna Kossakowska 1873, KAŚŁ 68; Marianna Kossakowska 1876, WPRŁ 36; Antonina Kosakowska 1878, KOPŁ 14.

KOSSOWICZ: Chaim Kossowicz 1896, KS 284; Moszk Kossowicz 1896, KS; Moszek Kossowicz 1896, KS; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. kos ‘gatunek ptaka’ (za: SHNO t. 1., s. 175) formantem -owicz.

KOST: Katarzyna i Barbara Kost 1687, LBŁ 1023; nazwisko utworzone od por. Konstancik lub od ap. kość (za: NP1, s. 448-449).

KOSTECKI: Adalbert Kostaecki 1749, LBŁ 587; nazwisko utworzone od n. m. Kostki (za: SHNO t. 1., s. 173) lub n. os. Kostek, Kostko (za: NMK s. 199) formantem -cki.

Forma żeńska: Agnieszka Kostecka 1742, LBŁc 47; Maryanna Kostecka wyrobnica 1862, KAZŁ 257.

KOSTKA: Albert Kostka 1621, LBŁ 1451; Elżbieta Kostka 1642, LBŁ 1909; Magdalena Kostka 1681, LBŁc 587; Benedykt Kostka 1682, LBŁc 766; Marcin Kostka 1739, LBŁ 253; nazwisko utworzone od kostka, zdrobnienie od ap. kość (za: SEM cz. 1., s. 123) formantem -ka; też od formy zdrobniałej łac. im. Constantinus, to od constans ‘silnie stojący, stały’ (za: SEM cz. 2., s. 73).

(KOSTKOWSKI) Forma żeńska: Marianna Kostkowska 1808, KAŚŁ 3; nazwisko utworzone od n. m. Kostkowice biel., gm. Dębowiec (za: NP1, s. 448-449) formantem -ski.

KOSTRZEWSKI: Stanisława Kostrzewskiego syn 1752, LMŁ 1729; Grzegorz Kostrzewski 1753, LBŁ 939; Fabian Kostrzewski 1754, LMŁ 1882; Stanisław Kostrzewski 1754, LBŁ 1033; Jan Kostrzewski 1755, LMŁ 1952; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kostrzewice, sier., gm. Błaszki (za: SEM cz. 3., s. 83) formantem -ski.

Forma żeńska: Krystyna i Zofia Kostrzewskie 1754, LBŁ 1032; Zofia Kostrzewska 1755, LMŁ 1948; Kunegunda Kostrzewska 1756, LBŁ 1215.

KOSZOREK: 1830, KAUŁ 167; Ludwik Koszorek (w podpisie Koschorek) 1832, KAUŁ 25; nazwisko utworzone od por. Kosiorek.

KOSZYK: Piotr Koszyk 1729, LBS 5; Jan Kosyk 1749, LMŁ 1483; nazwisko utworzone od ap. kosz (za: SEM cz. 1., s. 122) formantem -yk.

KOŚCIŃSKI: Władysław Kościński 1878, KOPŁc 249; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kościan, leszcz., miasto (za: SEM cz. 3., s. 84) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Kościńska 1876, WPRŁc 138.

KOTAR: Marianna Kotar 1797, KACŁ 1981; nazwisko utworzone od ap. kotara ‘zasłona’, dawniej ‘rodzaj namiotu’ lub od niem. n. os. Kotter; też kotar ‘nieużytki’ (za: NP1, s. 451).

KOTEK: Zofia Kotek 1610, MBŁ 549; Jadwiga Kotek 1611, MBŁ 856; Łukasz Kotek 1612, MBŁ 1134; Agnieszka Kotek 1642, LBŁ 1936; Anna Kotek 1644, LBŁ 2068; Leonard Kotek 1646, LBŁ 2313; Anna Kotek 1651, LBŁ 2680; Dorota Kotek 1653, LBŁ 2830; Michał Kotek 1656, LBŁ 3110; Marianna Kotek 1665, LBŁ 3815; nazwisko utworzone od ap. kotek lub od kot (za: SEM cz. 1., s. 123) formantem -ek.

KOTEW: Anna Kotew 1615, LBŁ 336; może nazwisko utworzone od ap. kotew ‘1. okrętowy hak, służący do przymocowywania do ziemi statku za pomocą sznura; 2. koniec żelaznego naciągu strzępiasty lub innym sposobem tak urządzony, iżby z muru lub przez mur, w którym się osadza, przy użyciu wielkiej nawet siły, wydobyć się nie mógł; 3. haki, któremi się żelazo do ziemi przytwierdza, aby zwierz złowiony z temże nie uszedł’ (za: SW I, s. 536; por. też NP1, s. 451).

KOTKOWSKI: Jan Kotkowsky 1609, MBŁ 348; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kotkowo, dziś Kotków, piotr., gm. Gorzkowice; Maz. Chodkowo, Chotkowo, dziś Chodkowo, ostroł., gm. Płoniwy-Bramura (za: SEM cz. 3., s. 85).

KOTLARZ: Johannes Kothliarsz de Lomza 1575, RTA s. 353; Zuzanna Kotlarz 1612, MBŁ 954; Jan Kotlarz 1620, LBŁ 1296; Regina Kotlarz 1631, LBŁ 667; Elżbieta Kotlarz 1635, LBŁ 1178; nazwisko utworzone od ap. kocieł ‘metalowe naczynie do gotowania’, od ap. kotlarz ‘ten, który wyrabia kotły’ (za: SEM cz. 1., s. 113) formantem -ar(s)z.

KOTOWICZ: Abram Jankielowicz Kotowicz krawiec 1835, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. kot (za: SHNO t. 1., s. 176) formantem -owicz.

KOTOWSKI: Jan Kotowski adwokat Trybunału Wyższej Instancji Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 188; Kazimierz Kotowski wyrobnik 1865, KAZŁ 16; Karol Kotowski 1878, KOPŁ 27; Wojciech Kotowski 1887, KOPŁ 167; Mikołaj Kotowski syn Ignacego szeregowy rezerwy wyznania prawosławnego zamieszkały w mieście Łomży (1890, AUŁS 23) szeregowy miejskiego batalionu miasta Kamieniec Podolski w stanie spoczynku z włościan wsi Rudki Nory gminy Bożejewo 1899, AUPśT 21a; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kotowice, koniń., gm. Grabów; Kotowo, pozn., gm. Śrem; Kotow, dziś Kotowie, kiel., gm. Włoszczowa; Maz. Kotowo, łomż., gm. Jedwabne; Krpłd. Kotkowice (za: SEM cz. 3., s. 85) formantem -ski.

Forma żeńska: Marta Kotowska córka Stanisława mieszczanka miasta Łomży panna wyznania prawosławnego 1900, AMPśT 15.

KOWAL: Hanus[17] Kowal de Lomza 1557, RTA s. 135; Barbara Kowal 1609, MBŁ 443; Małgorzata Kowal 1611, MBŁ 750; Agnieszka Kowal 1612, MBŁ 1143; Andrzej Kowal 1612, MBŁ 1086; Jan Kowal 1614, LBŁ 81; Anna Kowal 1618, LBŁ 987; Dorota Kowal 1622, LBŁ 1624; Albert Kowal 1631, LBŁ 679; Marta Kowal 1631, LBŁ 658; Albert Kowal 1637, LBŁ 1340; Jan Kowal 1638, LBŁ 1465; Mateusz Kowal 1638, LBŁ 1422; Zofia Kowal 1656, LBŁ 3036; Tomasz Kowal 1736, LMŁ 652; Marianna Kowal 1641, LBŁ 1763; Ignacy Kowal 1757, LBŁ 1332; Katarzyna Kowal 1784, KACB 330; Franciszka Kowal 1789, KACB 981; Marianna Kowal 1792, KACB 1286; nazwisko utworzone od kowal (za: SEM cz. 1., s. 124).

KOWALCZYK: Jadwiga Kowalczyk 1635, LBŁ 1168; Andrzej Kowalczik 1641, LBŁ 1839; Zofia Kowalczyk 1645, LBŁ 2189; Laurenty Kowalczyk 1650, LBŁ 2609; Rozala Kowalczyk 1863, KAZŁ 13; Eleonora Kowalczyk 1864, KAZŁ 178; Adam Kowalczyk żołnierz 1864, KAZŁ 79; Józefa Kowalczyk 1879, KOPŁ 3; nazwisko utworzone od por. Kowal formantem -(cz)yk.

KOWALE(W)SKI: Stanisław Kowalewski 1683, LBŁ 805; Marcin Kowalewski 1686, KAŚŁ 5; Franciszek Kowalewski 1695, LBŁ 55; Walenty Kowalewski 1734, LBŁ 427; Andrzej Kowalewski 1744, LBŁc 199; Marcin Kowalewski 1745, LMŁc 1157; Antoni Kowalewski 1750, LBŁc 677; Cyprian Kowalewski 1752, LBŁc 837; Wawrzeniec Kowalewskikomisarz Rembielenszczyzny 1809, KAUŁ 294; Józef Kowaleski 1810, KAZŁ 317; Józef Kowaleski 1831, KAUŁ 27; Józef Kowaleski 1831, KAUŁ 71; Michał Kowalewski wyrobnik 1835, KUŁ 169; Woyciech Kowalewski Policyant 1837, KUŁ 190; Wielmożny Franciszek Kowalewski Sekretarz Ławnik Magistratu Miasta Łomży // szlachcic wylegitymowany 1842, KUŁ 249; 1844, KUŁ 105;  Stanisław Kowalewski 1865, KAZŁ 273; Ludwik Kowalewski muzyk wojskowy podoficer 1874, KAŚŁ 73; Franciszek Kowalewski 1875, KAŚŁ 54; Aleksander Kowalewski 1878, KOPŁ 198; Roch Kowalewski 1879, KOPŁ 103; Walery Kowalewski 1879, KOPŁ 106; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kowalewskie, Kowalskie, dziś Kowalskie, pozn., gm. Pobiedziska; Kowalewo, dziś Kowalewko, pozn., gm. Oborniki; Kowalewo, pozn., gm. Kamieniec; Młp. Kowale, Kowalowa, dziś Kowalowy, krośn., gm. Jasło; Kowalow, Kowale, Kowalowice, dziś Kowalów Dolny i Górny, kiel., gm. Wodzisław; Maz. Kowalewo, łomż., gm. Kolno; Kowalewo, płoc., gm. Drobin (za: SEM cz. 3., s. 85) formantem -ski.

Forma żeńska: Zuzanna Kowalewka 1622, LBŁ 1654; Marianna Kowalewska 1685, LBŁ 893; Dorota Kowalewska 1698, LBŁ 199; Teresa Kowalewska 1748, LBŁc 531; Katarzyna Kowalewska 1757, LBŁc 1297; Dorota Kowalewska 1758, LMŁ 2194; Magdalena Kowalewska 1760, KAUŁc 186; Teresa Kowalewska 1770, KAUŁ 1078; Józefa Katarzyna Kowalewska 1783, KACŁ 268; Marianna Kowaleska 1793, KACB 1512; Paulina Kowaleska1831, KAUŁ 27; Lowyza Kowaleska 1809, KAZŁ 221; Maryanna Kowalewska wyrobnica 1862, KAZŁ 258; Rozalia Kowalewska 1864, KAZŁ 109; Rozalia Kowalewska 1866, KAZŁ 211; Marianna Kowalewska 1869, KAZŁ 168; Aleksandra Kowalewska służąca 1873, KAŚŁ 10; Salomea Kowalewska 1876, WPRŁ 163; Marianna Kowalewska 1879, KOPŁ 88.

KOWALIK; Tekla Kowalik 1626, LBŁ 102; Jan Kowalik 1629, LBŁ 444; Jadwiga Kowalik 1635, LBŁc 1163; nazwisko utworzone od por. Kowal formantem -ik, też od ap. kowalik ‘gatunek ptaków’ (za: NMK s. 203).

KOWALSKI: Adalbert Kowalski 1639, LBŁ 1538; Stanisław Kowalski 1641, LBŁ 1795; Jan Michał Filip Kowalski 1832, KAUŁ 89; Antoni Kowalski szewc // professyonista 1837, KUŁ 57; 1840, KUŁ 91; 1842, KUŁ 128; Józef Kowalski vel Paweł Leszczyński 1864, KAZŁ 148, Antoni Kowalski szewc 1868, KAZŁ 218; Franciszek Tomasz Kowalski 1874, KAŚŁ 16; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kowalewskie, Kowalskie, dziś Kowalskie, pozn., gm. Pobiedziska; Kowale, sier., gm. Sieradz; Młp. Kowale, dziś Kowala Duszocina, rad., gm. Wolanów (za: SEM cz. 3., s. 85) formantem -ski.

Forma żeńska: Tekla Franciszka Kowalska 1834, KAUŁ 46.

(KOWNACKI) Forma żeńska: Jadwiga i Elżbieta Kownackie 1612, MBŁ 1089; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kownaty, ciech., gm. Płońsk; Kownaty Borowe, ciech., gm. Ojrzeń; Kownaty Wojnowe, Kownaty Żędowe, ciech., gm. Ciechanów; Kownaty, łomż., gm. Piątnica; Kownatki, łomż., gm. Radziłów; Kownacino, dziś Kownacin, łomż., gm. Grabowo i Kownaty łomż., gm. Jedwabne (za: SEM cz. 3., s. 86) formantem -cki.

KOZA: Walenty Koza 1608, MBŁ 156; Marcin Koza 1609, MBŁ 249; Anna Koza 1612, MBŁ 1139; Marek Koza 1618, LBŁ 923; Aleksander Koza 1637, LBŁ 1322; Paweł Koza 1641, LBŁ 1753; Jan Koza 1645, LBŁ 2184; nazwisko utworzone od ap. koza (za: SEM cz. 1., s. 124).

KOZACKI: Paweł Kozacki 1745, LBŁ 280; nazwisko utworzone od Kozak ‘mieszkaniec dawnej Ukrainy’, też od ap. kozak ‘pasterz kóz, junak, zabijaka’ (NP1, s. 454).

KOZACZKOWSKI: Jan Kozatskowski 1642, LBŁ 1902; nazwisko utworzone od por. Kozacki formantem -owski.

KOZAK: Mathias Kozak kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Zofia Kozak 1608, MBŁ 52; Marianna Kozak Kijowska, ojciec Michaelis genere Kozak Kijowski 1740, LBŁ 270; Albert Kozak 1755, LMŁ 1908; nazwisko utworzone od por. Kozacki.

Forma żeńska: Kozakowa 1698, LMŁ 64.

KOZAKIEWICZ: Magdalena Kozakiewicz 1873, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od por. Kozak formantem -ewicz.

KOZ(Z)ARZE(W)SKI: Stanisław Leopold Kozzarzeski 1809, KAZŁ 142; Jakob Kozarzeski 1810, KAUŁ 350; Stanisław Leopold Kozarzewski 1809, KAUŁ 187; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kozarzewo, Kozarzow, dziś Kozarzew, koniń., gm. Kazimierz Biskupi; Młp. Kozarzow, Kozarzew, dziś Kasarzew Dolny i Górny, lub gm. Krzczonów (za: SEM cz. 3., s. 86) formantem -ski.

KOZDRO: Jan Kozdro 1608, MBŁ 89; może nazwisko utworzone od guzdrać, gw. kuzdrać ‘marudzić, robić coś powoli’ (por. NP1, s. 286).

KOZDROJCIK: Kazimierz Kozdroycik 1638, LBŁ 1426; nazwisko utworzone od ap. kozdraj, kozdroj ‘człowiek z rozczochranymi włosami, nicpoń’ (por. NP1, s. 286) formantem -ik.

KOZDRUJ: Anna Kozdrui 1609, MBŁ 345; nazwisko utworzone od por. Kozdrojcik.

KOZIELSKI: Stanisław Kozielski 1831, KAUŁ 25; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Koźle, Kozieł, dziś Koźle, łódz., gm. Stryków; Kozielsko, pil., gm. Damasławek; Kozłowo, pozn., gm. Opalenica (za: SEM cz. 3., s. 86); też od n. os. Kozieł, Kozioł (za: NMK s. 204) formantem -ski.

KOZIEŁ: Albert Kozieł 1644, LBŁ 2105; nazwisko utworzone od ap. kozieł ‘samiec kozy’ (za: SEM cz. 1., s. 125).

KOZIK: Grzegorz Kozik 1618, LBŁ 833; nazwisko utworzone od koza (za: SEM cz. 1., s. 125) formantem -ik lub od ap. kozik ‘rodzaj noża’ (za: NMP, s. 400).

KOZIKOWICZ: Regina Kozikoicz 1612, MBŁ 1108; Judka Sapsowicz Kozikowicz wyrobnik 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. koza, kózka (za: SEM cz. 1., s. 125-126) formantem -owicz.

KOZIKOWSKI: Paweł Koźikowski de Kisiołki 1748, LMŁ 1418; Judka Kozikowski szpektor 1831, APŁ z. 169; Sylwester Kozikowski sługa kościelny 1839, KUŁ 191; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kozikowo, n. wsi w dawnym pow. kcyń., dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 86); też Koziki łomż., gm. Zambrów (za: NP1, s. 454) formantem -ski.

Forma żeńska: Kamila Kozikowska 1866, KAZŁ 207; Teresa Kozikowska 1689, LBŁ 1067; Helena Kozikowska 1869, KAZŁ 150; Rozalya Kozikowska 1874, KAŚŁ 34.

(KOZIŃSKI) Forma żeńska; Lucja Kozińska 1811, KAŚŁ 11; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Kozin (za: SEM cz. 3., s. 86); też od n. m. Kozina (za: SHNO t. 1., s. 178) formantem -ski.

KOZŁOWIC(Z): Agnieszka Kozłowic 1644, LBŁ 2046; por. Kozieł formantem -owic(z).

KOZŁO(W)SKI: Jan Kozłowski 1635, LBŁ 1143; Kazimierz Kozłowski 1635, LBŁ 1123; Marcin Kozłowski 1687, KAŚŁ 31; Jan Kozłowski 1698, LBŁ 209; Adam Kozłowski 1699, LBŁ 367; Mateusz Kozłowski 1696, LBŁ 72; Kozłowski Stary 1704, LMŁ 174; Adalbert Kozłowski 1720, LBŁ 127; Marcin Kozłowski 1721, LBŁ 191; Paweł Kozłowski 1747, LMŁ 1294; Wincenty a Paulo Kozłowski 1765, KAUŁ 645; Jan Kozłowski 1774, KAUŁ 1295; Kacper Kozłoski 1786, KACŁc 530; Franciszek Kozłowski 1792, KACŁ 1357; Antoni Kozłoski 1795, KACŁ 1664; Jan Kozłowski gospodarz 1809, KAUŁ 228; Wawrzyniec Kozłoski 1809, KAUŁ 228; KAZŁ 238; Szymon Kozłowski 1810, KAUŁ 357; 1819, KAZŁ 105; Wielmożny Jan Kozłowski Asessor Trybunału Cywilnego w Woiewodztwie Augustowskim Wydziału pierwszego… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 229; Michał Kozłowski, professyi garbarkiey w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 57; Anna z Gadyszów, żona Michała Kozłowskiego 1830, KAUŁ 57Jakub Filip Kozłowski 1833, KAUŁ 83; Michał Kozłowski garbarz 1835, KUŁ 172; Franciszek Kozłowski szewc // Obywatel 1836, KUŁ 105; 1839, KUŁ 100; 1842, KUŁ 85; Wielmożny Jan Kozłowski Sędzia Trybunału Pierwszej Instancyi Gubernii Augustowskiej 1842, KUŁ 213; Władysław Kozłowski 1862, KAZŁ 263; Józef Kozłowski 1862, KAZŁ 141; Józef Kozłowski 1866, KAZŁ 129; Michał Kozłowski 1867, KAZŁ 198; Stanisław Kozłowski żołnierz urlopowany 1867, KAZŁ 121; Leopold Kozłowski 1870, KAŚŁ 15; Bronisław Kozłowski 1872, KAŚŁ 30; Karol Kozłowski 1876, WPRŁ 243; Edward Kozłowski 1878, KOPŁ 230;Adolf Kozłowski 1879, KOPŁ 211; Franciszek Kozłowski 1887, KOPŁ 22; Bronisław Kozłowski 1896, KS 325; Leon Kozłowski 1896, KS; Leonard Kozłowski 1896, KS; Władysław Kozłowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m., np. Wlkp. Kozłowo, pozn., gm. Opalenica; Młp. Kozłów, kiel., gm. Kozłów; gm. Małogoszcz; Kozłów, dziś część wsi Pustynia, tarn., gm. Dębica; Śl. Kozłów, kat., gm. Sośnicowice (za: SEM cz. 3., s. 86); też od n. os. Kozieł, Kozioł (za: NMK s. 205) formantami -ski // -owski.

Forma żeńska: Zofia Kozłowska 1690, LBŁ 1148; Marianna Kozłowska 1696, LBŁ 72; Anna Kozłowska 1698, LBŁ 208; Katarzyna Kozłowska 1723, LBL 325; Katarzyna Kozłowska 1755, LMŁ 1909; Rozalia Kozłowska 1763, KAUŁ 465; Marianna Kozłowska 1787, KACŁc 733; Katarzyna Kozłowska 1789, KACŁc 990; Konstancja Kozłowska 1791, KACŁ 1245; Scholastyka Marianna Kozłowska 1797, KACŁ 1891; Franciszka Kozłoska 1811, KAŚŁ 43; Patronela Kozłowska 1814, KAZŁ 42; Ewa Kozłowska 1819, KAZŁ 45; Franciszka Kozłowska 1819, KAŚŁ 5; Anna Kozłowska 1820, KAŚŁ 38; Scholastyka Kozłowska 1820, KAŚŁ 34; Justyna Kozłowska 1830, KAUŁ 57; Anna Kozłowska 1841, RRŁ 145; Maryanna Kozłowska żona szewca 1841, KUŁ 73; Emilia Kozłowska córka szewca 1842, WMZŁ 153; Franciszka Kozłowska Akuszerka 1843, KUS 207; Anna Kozłowska 1862, KAZŁ 234; Wiktorya Kozłowska 1864, KAZŁ 3; Ewelina Ewa Kozłowska 1866, KAZŁ 202; Maryanna Kozłowska 1866, KAZŁ 295; Marianna Kozłowska 1869, KAZŁ 13; Teofila Kozłowska 1869, KAZŁ 121; Pelagia Kozłowska 1871, KAŚŁ 42; Adella Kozłowska 1874, KAŚŁ 28; Konstancya Kozłowska 1874, KAŚŁ 29; Zofia Kozłowska 1874, KAŚŁ 35.

(KOZUBSKI) Forma żeńska: Jadwiga Kozubska 1864, KAZŁ 77; Teresa Kozubska 1864, KAZŁ 22; nazwisko utworzone od ap. kozub ‘kosz z łyka’ (za: SHNO t. 1, s. 179; SEM cz. 1., s. 125) formantem -ski.

KOŹLIK: Kazimierz Kozlyk 1632, LBŁ 771; Marianna Kozlik 1638, LBŁc 1421; Jakub Kozlik 1651, LBŁc 2692; Anna Koźlik 1652, LBŁc 2813; Katarzyna Kozlik 1698, LBŁ 188; nazwisko utworzone od ap. kozioł, stp. kozieł (za: SHNO t. 1., s. 178) formantem -ik.

Forma żeńska: Barbara Kozlikowa 1730, LBŁ 15;

KOŹMINEK: Jakub Kozminek 1612, MBŁ 1024; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Koźminek, kal., gm. Koźminek (za: SEM cz. 7., s. 329).

KOŻUSZEK: Ignacy Kozuszek 1628, LBŁ 380; Marcin Kozusek 1634, LBŁ 987; Jan Kożuszek 1642, LBŁ 1900; Albert Kożuszek 1648, LBŁ 2436; Magdalena Kozuszek 1651, LBŁ 2691; Andrzej Kożuszek 1729, LBS 4; nazwisko utworzone od ap. kożuch (za: SEM cz. 1., s. 125) formantem -ek.

Forma żeńska: Marianna Kożuszkowna 1744, LMŁ 1311.

(KRABBE): Anna Krabbe córka Konstantyna żona policmajstra miasta Łomża 1878, AUPśT 3a; nazwisko utworzone od niem. n. os. Krabbe (za: NP1, s. 456).

KRAIANKA: Leyba Leyzorowicz Kraianka kramarz 1827, APŁ z.169; Leyzor Judkowicz Kraianka kramarz 1827, 1828 APŁ z. 169; Judka Lewin Kraianka kramarz1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Krajenka pil., ta od krajny ‘skrajny, ostatni’; też od ap. krajanka ‘typ sera’ (za: NMP1, s. 405).

KRAJEWSKI: Szymon Kraiewski 1609, MBŁ 424; Paweł Kraiewski 1617, LBŁ 633; Franciszek Krajewski 1687, LBŁ 1009; Stanisław Mateusz Krajewski 1690, KAŚŁ 71; Stanisław Kraiewski 1699, LBŁ 324; Ignacy Krajewski 1728, LBŁ 637; Andrzej Krajewski 1739, LBŁ 257; Antoni Krajewski 1741, LBŁc 6; Egidiusz Krajewski 1743, LBŁ 154; Bartłomiej Krajewski 1747, LMŁ 1321; Kraiewski ferifaber 1756, LMŁ 2027; Franciszek de Paulos Krajewski 1751, LBŁ 756; Bartłomiej Krajewski 1772, KAUŁ 1136; Jan Krajewski 1792, KACŁ 1345; Wielmożny Leon Kraiewski, Sędzia Trybunału… w Łomży zamieszkały 1830, KAUŁ 38; Paweł Kraiewski 1831, KAUŁ 9; Juliusz Krajewski kowal 1875, KAŚŁ 74; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Krajewice, leszcz., gm. Gostyń; Maz. Krajewo, ciech., gm. Iłowo Osada; Krajewo, szereg wsi szlacheckich, łomż., gm. Zambrów (za: SEM cz. 3., s. 87) formantem -ski.

Forma żeńska: Dorota Krajewska 1619, LBŁ 1013; Barbara Kraiewska 1690, LBŁ 1183; Barbara Kraiewska 1699, LBŁ 266; Tekla Kraiewska 1700, LBŁ 493; Tekla Kraiewska 1725, LBŁ 439; Apolonia Kraiewska 1727, LBŁ 532; Anastazja 1741, LBŁ 343; Aleksandra Krajewska 1748, LBŁ 510; Krystyna Kraiewska 1754, LBŁ 1056; Marianna Kraiewska 1757, LBŁ 1317; Marcella Krajewska 1863, KAZŁ 12; Antonina Krajewska 1864, KAZŁ 10; Maryanna Krajewska wyrobnica 1866, KAZŁ 13; Magdalena Krajewska 1887, KOPŁ 127.

KRAKO(W)SKI: Jakub Krakowski 1668, LBŁ 117; Franciszek Justyn Krakoski 1810, KAZŁ 300; Idzk Mertkowicz Krakowski pisarz konsumpcyi 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Kraków, miasto (za: SEM cz. 3., s. 87) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Krakowska 1652, LBŁ 2771; Agnieszka Krakowska 1653, LBŁ 2831; Marianna Krakowska 1654, LBŁ 2896; Ewa Krakowska 1655, LBL 2996; Marianna Krakowska 1670, LBŁ 227.

KRAKOWIAK: Feliks Krakowiak stelmach 1873, KAŚŁ 7; nazwisko utworzone od por. Krakowski formantem -ak.

KRAKOWSZCZYK: Adalbert Krakowszczyk 1680, LBŁ 724; nazwisko utworzone od por. Krakowski formantem -yk.

KRAMARZ: Paweł Kramarz 1605, LBŁ 621; Barbara Kramarz 1610, MBŁ 633; Adam Kramarz 1611, MBŁ 745; Ewa Kramarz 1634, LBŁ 986; nazwisko utworzone od ap. kramarz, stp. kromarz ‘kupiec, handlarz’ (za: SEM cz. 1., s. 126).

KRAMER, KREMER: Józef Kramer były naczelnik powiatu ostrołęckiego 1865, KAZŁ 152; Abram Kramer 1896, KS; Notek i Róża Kremer 1896, KS; nazwisko utworzone od śrwniem. ap. kraemer ‘handlarz, właściciel kramu, kramarz’ (za: SEM cz. 5., s. 142).

KRAMKOWICZ: Idzk Wolfowicz Kramkowicz kramarz 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Kramarz formantem -owicz.

KRAMKOWSKI: Pantaleon Kramkowski 1655, LBŁc 2963; Marcin Kramkowski 1656, LBŁ 3116; Julian Kramkowski 1669, LBŁ 189; Ignacy dictus Kramkowski 1752, LMŁ 1661; Seweryn Kramkowski były poczhalter 1866, KAZŁ 99; nazwisko utworzone od n. m. Kramkowo łomż., gm. Nur (NP1, s. 458), też może od n. m. Kramkowo gm. Wizna; formantem -ski.

Forma żeńska: Apolonia i Anastazja Kramkowska 1685, LBŁ 862.

(KRAMSKI) Forma żeńska: Zofia Kramska córka komornicy 1842, WMZŁ 164; nazwisko utworzone od n. m. Kramsk koniń., gm. Kramsk (NP1, s. 458).

KRASIŃSKI: Jakub Krasinsky 1645, LBŁ 2211; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Krasino, Kraszyno, dziś Kraszyn, sier., gm. Zadzim; Młp. Krasne, dziś Krasne Potockie, nowosąd., gm. Chełmiec; Maz. Krasne, ciech., gm. Krasne (za: SEM cz. 3., s. 88) formantem -ski.

KRASKA, KRASKO: Adam Krasko 1781, KACŁ 1; Kielman Noskowicz Kraska 1827, APL z. 169; Jadwiga Kraska 1743, LBŁ 161; Mortek Kraska 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. kraska: ‘1. zdrobnienie od krasa; 2. pisanka; 3. gat. ptaka’ (za: SHNO t. 1., s. 207).

Forma żeńska: Katarzyna z Rożyńskich Kraskowa 1811, KAZŁ 16.

(KRASNODĘBSKI) Forma żeńska: Elżbieta Krasnodębska 1698, LBŁ 248; nazwisko utworzone od n. m. Krasnodęby (za: SHNO t. 1., s. 181) formantem -ski.

KRASOWSKI: Ludwik Krasowski 1878, KOPŁ 333; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Kraszów, dziś Krasów, częst., gm. Moskorzew; Krasów, Kraszów, dziś Krasew, lub., gm. Borki; Maz. Kraszowo, dziś Kraszewo, ciech., gm. Raciąż; Krpłd. Krasów (za: SEM cz. 3., s. 88).

Forma żeńska: Stanisława Krasowska 1876, WPRŁ 102.

KRAS(S)USKI: Wielmożny Antoni Kra(s)suski Komornik Trybunału Pierwszej Instancyi // Komornik przy Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancyi Guberni Augustowskiej 1839, KUŁ 48; 1841, KUŁ 206; Bronisław Krasuski 1862, KAZŁ 231; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Krasusza Gołowierzchy, Krasusza Łęcznowola, Krasusza Smolanka, Krasusza Zębry, dziś Gołowierzchy i Zębry, siedl., gm. Trzebieszów; Łęcznowola i Smolanka siedl., gm. Zbuczyn Poduchowny (za: SEM cz. 3., s. 88) formantem -ski.

KRAS(Z)EWSKI: Stanisław Krasewski 1611, MBŁ 772; Benedykty Kruszewski włościanin 1809, KAUŁc 212; Konstanty Kraszewski 1870, KAŚŁ 56; Iwan Kraszewski 1896, KS 363; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kraszowice, dziś Kraszewice, piotr., gm. Masłowice (za: SEM cz. 3., s. 88) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Kraszewska 1614, LBŁ 146; Ewa Kraszewska 1747, LMŁ 1302; Julia Kraszewska 1862, KAZŁ 244; Franciszka Krasewska 1870, KAŚŁ 51.

KRAŚNIK: Michał Krasnik 1633, LBŁ 959; nazwisko utworzone od krasa ’barwa’, krasny ‘czerwony’; ‘piękny, urodziwy’ (za: SEM cz. 1., s. 127) formantem -ik.

KRAUSS de SANDESWER: Ludwik Krauss de Sandeswer (w rej. Krauze) Artysta Malarski 1839, KUŁ 134; nazwisko utworzone od por. Krauze.

KRAUZE: Wielmożny Franciszek Krauze Nadleśniczy leśnictwa Łomżyńskiego 1842, KUŁ 129; Ernest Krauze syn Teodora obywatel miasta Łomża 1862, AUPśT 8; Ernest Krauze 1896, KS; nazwisko utworzone od śrwniem. kraus ‘kędzierzawy’; możliwe też nawiązanie do śrwniem. kruse ‘dzbanek, żelazne naczynie do picia’ (za: SEM cz. 5., s. 143). Forma żeńska: Zofia Krauzówna „Wstąpiłem tylko na szklankę herbaty do Zosi Krauzówny, która z ładnego podlotka z czasów moich szkolnych w Łomży, wyrosła i zmężniała na bardzo ładną pannę” 1861, PPSz, s. 112.

KRAWCZYK: Jan Krawcik 1618, LBŁ 882; Zofia Krawczyk 1627, LBŁ 349; Lucjan Krawczyk 1652, LBŁ 2829; nazwisko utworzone od ap. krawczyk (za: NMK s. 207) formantem -yk.

KRAWCZYŃSKI: Hipolit Krawczyński żołnierz dymisyonowany 1866, KAZŁ 134; nazwisko utworzone od por. Krawiec formantem -ński.

KRAWIEC: Laurenty Krawiec 1610, MBŁ 566; Albert Krawiec 1620, LBŁ 1245; Mateusz Krawiec 1650, LBŁc 2567; Marta Krawiecz 1656, LBŁ 3137; Stefana Krawca dziecię 1701, LMŁ 104; Stefana Krawca dziecię 1711, LMŁ 331; Krawca Jezuyckiego dziecię 1738, LMŁ 732; Krawcowi w Jezuyckiey cegielni żona 1738, LMŁ 727; nazwisko utworzone od ap. krawiec (za: SEM cz. 1., s. 127).

KREPS: Antoni Kreps 1863, KAZŁ 53; Alexander Kreps 1864, KAZŁ 240; nazwisko może pochodzić od niem. n. os. Krampe (por. NP1, s. 464).

KRET: Albert Cret 1641, LBŁc 1782; Zofia Kret 1666, LBŁ 3923; Grzegorz Kret 1668, LBŁ 154; Łukasz Kret 1685, LBŁ 913; Tekla Cret 1690, LBŁ 1160; nazwisko utworzone od ap. kret, psł. kьrьt (za: SEM cz. 1., s. 127).

KRĘCIEK: Anna Kręciek 1610, MBŁ 561; nazwisko utworzone od kręcić (za: SEM cz. 1., s. 127) formantem -ek.

KRIEGER, KRYG(I)ER: Joanna Anrygieta Krieger 1829, KAUŁ 129; Jan Ludwik Kryger 1830, KAUŁ 64; Emilia Kryger 1832, KAUŁ 102; Fryderyk Krygier kapelusznik Ewangelik 1836, KUŁ 102; 1838, KUŁ 130; 1841, KUŁ 96; 1843, KUŁ 86; nazwisko utworzone od n. os. Krügel, ta od ap. Krug ‘dzbanek’ (NP1, s. 469).

 (KROPIELNICKI) Forma żeńska: Anna Kropielnicka 1878, KOPŁ 243; może nazwisko pochodzić od n. m. Kropilnica (za: SHNO t. 1., s. 183) .

KROPIEWNICKI: Józef Kropiewnicki 1815, KAZŁ 148; Stanisław Kropiewnicki 1876, WPRŁ 120; nazwisko utworzone od n. m. Kropiwniki, Kropiwnik (za: SEM cz. 3., s. 89); też od n. m. Kropiwnica (za: SHNO t. 1., s. 183) formantem -cki.

Forma żeńska: Jadwiga Kropiewnicka 1887, KOPŁ 92.

(KROTKOWSKI) Forma żeńska: Agnieszka Krotkowska 1810, KAŚŁ 59; nazwisko utworzone od n. m. Krótka, Krótkie (za: SHNO t. 1., s. 183) formantem  -owski.

KROWA: Kacper Krowa 1628, LBŁ 429; nazwisko utworzone od ap. krowa (za: SEM cz. 1., s. 129).

KRÓL: Katarzyna Krol 1650, LBŁ 2635; nazwisko utworzone od ap. król, od im. władcy Franków Karola (za: SEM cz. 1., s. 128).

KRÓLAK: Stanisław Królak 1871, KAŚŁ 2; nazwisko utworzone od por. Król formantem -ak.

KRÓLCZYK: Anna Królczyk 1619, LBŁ 1145; nazwisko utworzone od por. Król formantem -czyk.

KRUK: Michał Kruk 1642, LBŁ 1913; nazwisko utworzone od ap. kruk (za: SEM cz. 1., s. 129).

KRUKOWSKI: Albert Krukowski 1728, LBL 604; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd.: brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 90).

Forma żeńska: Katarzyna Krukowska 1690, KAŚŁ 73.

KRUPA: Halina Krupa 1617, LBŁ 680; nazwisko utworzone od ap. krupa ‘kasza’, psł. krupa ‘pokruszone ziarno, okruch’ (za: SEM cz. 1., s. 130).

KRUPI(E)ŃSKI: Franciszek i Marcin Krupienski 1691, LBŁ 1197; Stefan Krupinski 1691, LBŁ 1202; nazwisko utworzone od n. os. Krupa formantem -(iń)ski (za: NMK s. 210).

Forma żeńska: Magdalena Krupienska 1680, LBŁ 526; Elzbieta Krupinska 1686, LBŁ 796.

KRUSZE(W)SKI: Adalbert Kruszewski 1793, KACŁc 1445; Stanisław Kruszewski 1796, KACŁc 1756; Norbert Leopold Kruszewski, syn Elżbiety Kruszeskiej Panny, 1830, KAUŁ 47; Józef Kruszewski żołnierz urlopowany 1864, KAZŁ 114; Wiktor Kruszewski 1879, KOPŁ 102; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kruszów, Kruszewo, dziś Kruszów, piotr., gm. Tuszów; Maz. Krusze, ostroł., gm. Klembów; Krusze, olszt., gm. Janowiec Kościelny (za: SEM cz. 3., s. 90); też od n. m. Kruszewo gm. Sokoły, pow. Wysokie Mazowieckie (za: SHNO t. 1., s. 185) formantem -ski.

Forma żeńska: Ewa Kruszewska 1790, KACŁc 1133; Ewa Kruszewska 1809, KAZŁc 202; Franciszka Kruszeska 1809, KAZŁc 203; Franciszka Kruszewska 1810, KAZŁc 406; Maryanna Kruszeska 1810, KAŚŁc 55; Elżbieta Kruszeska Panna, 1830 KAUŁ 47; Marianna Kruszewska 1887, KOPŁ 52.

KRUSZYNA: Jadwiga Krusyna 1648, LBŁ 2469; nazwisko utworzone od ap. krusz ‘grudka soli’, ‘kruszyć, łamać, rozbijać’, psł. kruš i krušiti (za: SEM cz. 1., s. 130); też od kruszyna ‘gatunek rośliny’ (za: SHNO t. 1., s. 185).

(KRUSZYŃSKI) Forma żeńska: Łucja Kruszyńska 1876, WPRŁ 81; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Kruszyna, piotr., gm. Wielgomłyny (za: SEM cz. 3., s. 90) formantem -ski.

KRYCZYT: Anna Kryczyt(?k) 1654, LBŁc 2870; Jan Karol Kryczyt 1811, KAUŁ 37; nazwisko utworzone od podstawy kryc-, gw. kryca ‘żelazo kute’, im. Hryć (< Gregorius), niem. n. os. Kritz (za: NP1, s. 471) formantem  -yt.

KRYCH: Dorota Krych 1639, LBŁc 1512; nazwisko utworzone od im. typu Kry- typu Kryspin, Krystian lub od wyrazów gw. krych ‘kreska’, krychać ‘rozdrabniać’ (za: NP1, s. 471).

KRYER: Ludwika Kryer 1821, KAZŁ 90; nazwisko utworzone od niem. n. os. Krieger, Krüger, ta od śrwniem. kruoc ‘dzban, dzbanek’ (za: NP1, s. 471).

KRYNICKI: Józef Krynicki 1724, LBŁ 336; Franciszek Krinicki 1726, LBŁ 509; Kazimierz Krynicki 1731, LBŁ 163; Krynicki 1737, LMŁ 669; Egidiusz Krynicki 1738, LBŁ 169; Piotr Krynicki 1755, LBŁ 1130; Piotr Krynicki 1755, LMŁ 1946; Ignacy Krynicki 1787, KACŁ 727; Jakub Ignacy Krynicki 1792, KACŁ 1349; Józef Krynicki 1794, KACŁ 1549; Stanisław Wacław Krynicki 1832, KAUŁ 91; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Krynica (za: SEM cz. 3., s. 90); też od n. m. Krynice w pow. międzychodzkim i tomaszowskim (za: NMK s. 210) formantem -ki.

Forma żeńska: Anna Krinicka 1712, LBŁ 1370; Magdalena Krinicka 1717, LBŁ 51; Anna Krynicka 1752, LBŁc 878; Katarzyna Krynicka 1752, LMŁc 1727; Krynicka wdowa 1753, LMŁc 1788; Brygida Rozalia Krynicka 1784, KACŁ 385; Krystyna Helena Krynicka 1790, KACŁ 1044; Anna Agnieszka Krynicka 1797, KACŁ 1879; Barbara Krynicka wyrobnica 1868, KAZŁ 132.

KRYŃSKI: Adalbert Kryninski 1684, LBŁ 854; Jan Kryński sekretarz Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 214; 1810, KAUŁ 351; nazwisko utworzone od n. m. Krpłn. Krynki Białokunki, Krynki Sobole, biał., gm. Grodzisk (za: SEM cz. 3., s. 90) formantem -ski.

KRYSTOFCZYK: Katarzyna Krystofcik 1717, LBŁ 57; nazwisko utworzone od im. typu Krzysztof, Krzysztyn, Krzysztan (za: NP1, s. 478) formantem -ow-cz+yk.

KRYS(Z)TOFOWICZ: Józef Krystofowicz dworską służbą bawiący się 1809, KAUŁ 289; Katarzyna Krystofowicz 1809, KAUŁ 289; nazwisko utworzone od im. Krzysztof (za: SHNO t. 1., s. 187) formantem -owicz.

Forma żeńska: Zofia Krysztofowiczowa 1688, KAŚŁ 41.

KRYSTOWIAK: Stanisława Krystowiaka dziecię 1741, LMŁ 936; ; nazwisko utworzone od por. Krystofczyk formantem -owiak.

KRYSTOWSKI: Piotr Krystowski 1887, KOPL 247; nazwisko utworzone od por. Krystofczyk formantem -owski.

KRZAK: Dorota Krzak 1616, LBŁ 428; nazwisko utworzone od ap. krzak.

KRZEK: Ewa Krzek 1614, LBŁ 85; nazwisko utworzone od ap. krzek, krzekać ‘pokwikiwać’, psł. krekati ‘o ostrym urywanym głosie’ (za: SEM cz. 1., s. 130-131).

KRZEŃSKI: Stanisław Krzenski 1705, LBŁ 806; nazwisko utworzone od n. m. Krzynów (za: SHNO t. 1., s. 1860 formantem -ski.

KRZEWSKI: Franciszek Krzewski 1731, LBŁ 44; Paweł Krzewski 1734, LBŁ 423; Krzewski 1735, LMŁ 614; Franciszek Krzewski 1738, LMŁ 688; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Krzewie, Krzewo, dziś Krzewie, płoc., gm. Krośniewice; Młp. Kierz, lud., gm. Bełżyce (za: SEM cz. 3., s. 92); też od n. m. Krzecze (za: SHNO t. 1., s. 186) lub Krzewo łomż., gm. Piątnica, formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Krzewska 1730, LBŁ 87; Krystyna Krzewska 1735, LBŁ 515; Krzewska stara 1737, LMŁ 682; Elżbieta Krzewska 1873, KAŚŁ 50.

KRZYSTOWSKI: Paweł Krzystowski vulgo Dytko szewc 1737, LMŁ 671; Stanisław Krzystowski vulgo Dedo 1741, LMŁ 943;  nazwisko utworzone od im. typu Krzysztof, Krysztof, Kryspin, Krystyn (za: NP1, s. 478) formantem -ski.

KRZYSZTOF: Krzysztofa poddanego żona 1726, LMŁc 425; nazwisko utworzone od im. Krzysztof, z grec. ‘nieść Chrystusa’ (za: SEM cz. 2., s. 75).

(KRZYWIŃSKI)Forma żeńska: Agnieszka Krzywinska 1702, LBŁ 518; Anna Krzywinska 1703, LBŁ 648; Katarzyna Krzywinska ex Judaismo conversa 1748, LMŁ 1381; nazwisko utworzone od n. m. Krzywiń, leszcz., miasto (za: SEM cz. 3., s. 93) formantem -ski.

KRZYŻANOWSKI: Bernard Krzyzanowski 1734, LBŁ 450; Andrzej Krzyżanowski 1737, LBŁ 132; Mateusz Krzyżanowski 1740, LBŁ 317; Jakub Krzyżanowski 1747, LBŁ 432; Ignacy Krzyżanowski 1766, KAUŁ 729; Stanisław Krzyżanowski 1887, KOPŁ 180; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Krzyżanowo, Krzyżanowice, dziś Krzyżanów, płoc., gm. Krzyżanów; Krzyżanowo, pozn., gm. Śrem; Młp. Krzyżanowice, rad., gm. Iłża (za: SEM cz. 3., s. x93) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Krzyzanowska 1730, LBŁ 136; Marianna Krzyżanowska 1743, LBŁ 158; Agnieszka Krzyżanowska 1768, KAUŁ 861; Marya Krzyżanowska 1863, KAZŁ 108; Julia Józefa Krzyżanowska 1874, KAŚŁ 25.

(KRZYŻŁOWSKI) Forma żeńska: Apolonia Krzyżłowska 1738, LBŁ 42; prawdopodobnie nazwisko utworzone od ap. krzyż.

KSIĄŻEK: Katarzyna Xążek 1723, LBŁ 280; Barbara Xiążek 1726, LBŁ 510; Tomasz Xiążek 1737, LMŁ 698; nazwisko utworzone od ap. ksiądz (za: SEM cz. 1., s. 132) formantem -ek.

Forma żeńska: Zofia Książkowa 1753, LMŁ 1773.

KUBEŁEK: Zofia Kubełek 1621, LBŁc 1471; nazwisko utworzone od kubeł (za: SEM cz. 1., s. 133) formantem -ek lub od Kubel, formy im. Jakub (za: SEM cz. 2., s. 58).

KUBERSKI: Franciszek Kuberski 1832, KAUŁ 103; Walenty Kuberski rymarz 1835, KUŁ 150; nazwisko utworzone od n. m. Kubra łomż., gm. Jedwabne (NP1, s. 482) formantem -ski.

Forma żeńska: Barbara Kuberska 1820, KAZŁ 44; Eleonora Kuberska 1873, KAŚŁ 7.

KUCHARZ: Jadwiga Kucharz 1601, LBŁ 332; Marcin Kucharz 1746, LBŁ 408; nazwisko utworzone od kucharz (za: SEM cz. 1., s. 133).

Forma żeńska: Petronela Kucharzowna 1740, LBŁ 76.

KUCHCIK: Marcin Kuchcik 1648, LBŁ 2468; nazwisko utworzone od ap. kuchcik ‘uczeń kucharski’ (za: SHNO t. 1., s. 188).

KUCHTA: Dorota Kuchta 1639, LBŁc 1519; Elżbieta Kuchta 1639, LBŁ 1548; Andrzej Kuchta 1658, LBŁc 3275; nazwisko utworzone od kuchta ‘kucharz’ (za: SEM cz. 1., s. 133).

KUCIS(Z): Jan Kucis służący 1868, KAZŁ 79; nazwisko utworzone od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’, stp. kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć; (za: NP1, s. 499) formantem -isz.

(KUCIEJEWSKI) Forma żeńska: Zuzanna Kuciejewska 1887, KOPŁ 198; nazwisko utworzone od por. Kucisz formantem -ej+ewski.

KUCZBORSKI: Stanisław Kuczborski 1650, LBŁ 2570; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kruczbork, Kuczbork, dziś Kuczbork, ciech., gm. Kuczbork-Osada (za: SEM cz. 3., s. 90) formantem -ski.

KUCZEWIC(Z): Dorota Kuczewic córka adwokata łomżyńskiego 1628, LBŁ 422; Ignacy Kuczewicz 1641, LBŁ 1810; nazwisko utworzone od ap. kucza ‘chata, szałas, szopa’, najprawdopodobniej z psł. kuča ‘kupa’ (za: SEM cz. 1., s. 133) formantem -ewicz.

KUCZEWSKI: BartholomausKuczewski senior konsul Lomzensis 1584, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kuczów, dziś Kuców, piotr., gm. Kleszczów; Maz. Kucze, dziś Kucze Wielkie i Małe, łomż., gm. Jedwabne (za: SEM cz. 3., s. 940; też od n. m. Kuczyno, Kuczali, Kuczew (za: SHNO t. 1., s. 189) formantem -(ew)ski.

KUCZYŃSKI: Jakub Kuczyński 1757, LMŁc 2079; Jan Kuczyński 1810, KAUŁ 316; Grzegorz Kuczyński, Obywatel… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 219; Józef Alexander Kuczyński 1833, KAUŁ 66; Aleksander Kuczyński 1862, KAZŁ 269; Stanisław Kuczyński 1876, KAŚŁ 9; Edward Kuczyński 1878, KOPŁ 54; Konstnty Kuczyński 1887, KOPŁ 215; Antoni Kuczyński syn Józefa włościanin miasta Łomży wyznania prawosławnego 1892, AUŁS 13; Jakub Kuczynski syn Józefa mieszkaniec miasta Łomży wyznania prawosławnego 1894 AUŁS 30; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kuczyna Wielka, dziś Kuczyna, leszcz., gm. Krobia; Maz. Kuczyno, dziś Kuczyn, łomż., gm. Klukowo (za: SEM cz. 3., s. 94) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Kuczyńka 1754, LMŁc 1874; Katarzyna Kuczynska 1755, LBŁ 1158; Kuczynska wdowa 1759, LMŁc 2288; Maryanna Kuczyńska 1809, KAZŁ 123; Józefa Julia Kuczyńska 1819, KAZŁ 24; Franciszka Pelagia Kuczyńska 1830, KAUŁ 35; Barbara Kuczyńska 1832, KAUŁ 21; Franciszka Teofila Kuczyńska 1834, KAUŁ 55; Zofia Kuczyńska córka gospodarza 1842, WMZŁ 126; Marcella Kuczyńska 1863, KAZŁ 114; Katarzyna Józefa Kuczyńska 1875, KAŚŁ 64; Karolina Kuczynska córka Mikołaja żona mieszczanina miasta Łomży 1880, AUPśT 6a; Tekla Kuczynska córka Józefa żona właściciela domu miasta Łomży Fryderyka 1880, AUPśT 16a;

KUDŁA: Anna Kudła 1605, LBŁ 703; Marcin Kudła 1627, LBŁc 287; nazwisko utworzone od kudła ‘włosy potargane, kędziory, rozczochrane kołtuny, kłaki, kosmyki’ (za: NMK s. 215).

(KUDRYCKI) Forma żeńska: Marianna Kudrycka 1689, KAŚŁ 55; nazwisko utworzone od n. m. Kudrycze (za: SHNO t. 1., s. 190) formantem -cki.

(KUJAWSKI) Forma żeńska: Maryanna Kujawska na służbie będąca 1819, KAŚŁ 10; nazwisko utworzone od n. m. Młp. brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 94) .

KUKAWKA: Boruch Idzkowicz Kukawka 1827, APŁ z.169; Ryfka, córka Borucha Idzkowicza Kukawki 1827, APL z. 169; Zoruch Idzkowicz Kukawka szewc 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od kukawka ‘kukułka’ (za: SHNO t. 1., s. 191).

KUKIEŁKA: Moszk Bendetowicz Kukiełka wyrobnik 1833, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. kukła // kukla ‘podłużna bułka’; gwarowe z różnych stron Polski ‘pieczywo świąteczne, obrzędowe’ (za: SEM cz. 1., s. 134) formantem -ka.

(KUKLA) Forma żeńska: Katarzyna Kuklanka vulgo Łukaszowna 1743, LMŁ 1029; nazwisko utworzone od kukła // Kukla ‘podłużna bułka’; gw. ‘pieczywo świąteczne, obrzędowe’ (za: SEM cz. 1., s. 134); też od kukla ‘czapeczka błazeńska z dzwoneczkami’ (za: NMK s. 216).

KUKLIŃSKI: Łukasz Kukliński 1689, LBŁ 1112; Marcin Kuklenski 1750, LBŁ 664; Marcin Kuklinski 1752, LBŁ 898; Józef Gabriel Kuklinski 1753, LBŁ 942; Antoni Kuklinski 1755, LBŁ 1131; Marcin Kukliński 1756, LMŁ 2069; Michał Kuklinski 1757, LBŁ 1326; Michał Kukliński 1757, LMŁ 2170; Stanisław Kukliński 1759, LMŁ 2293; Szymon Tadeusz Kukliński 1765, KAUŁ 674; Józef Bogumił Kukliński 1784, KACŁ 289; Wiktor Kukliński 1789, KACŁ 966; Kukliński mieszczanin, zmarł na cholerę 1852, AKŁ cz. III, s. 306; nazwisko utworzone od n. m. Maz. (zapisy także z Krpłd.) Kuklino, dziś Kuklin, ciech., gm. Wieczfnia Kościelna (za: SEM cz. 3., s. 94); też od n. os. Kukla (za: NMK s. 216) formantem -(iń)ski.

Forma żeńska: Marianna Kuklinska 1682, LBŁ 758; Kuklinska 1746, LMŁ 1258; Kuklinska 1754, LMŁ 1889; Marianna Barbara Kuklińska 1760, KAUŁ 192; Marianna Kuklińska 1878, KOPŁ 108; Ewa Kuklińska 1785, KACŁ 521.

KUKOWSKI: Piotr Kukowski 1794, KACŁ 1534; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Kukowo, włoc., gm. Skępe (za: SEM cz. 3., s. 94) formantem -ski.

KULAS: Szymon Kulas 1757, LMŁ 2091; Franciszek Kulas 1767, KAUŁ 821; Franciszek Kulas 1773, KAUŁ 1231; Marianna Kulas 1875, KAŚŁc 4; nazwisko utworzone od kulawy, kulas (za: SEM cz. 1., s. 135).

 (KULASZEWSKI) Forma żeńska: Ewa Kulaszewska 1878, KOPL 315; nazwisko utworzone od kula lub kuleć, lub kulić się (NP1, s. 487) formantem -asz+ewski.

KULESZA: Jan Kulesza 1774, KAUŁ 1279; Kacper Melchior Baltazar Kulesza 1785, KACŁ 426; Michał Kulesza 1786, KACŁ 609; Xiądz Juliusz Kulesza Mansyonarz… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 159; Jan Kulesza 1831, KAUŁ 41; Kazimierz Kulesza 1864, KAZŁ 101; Julian Kulesza 1878, WPRŁ 143; nazwisko utworzone od ap kulesza ‘mamałyga, rodzaj potrawy mącznej’ (za: SEM cz. 1., s. 135).

Forma żeńska: Marianna Kulesza 1790, KACŁ 1047; Leokadia Kulesza 1865, KAZŁ 228; Anna Kulesina 1869, KAZŁ 8.

KULESZCZYK: Andrzej Kuleszczyk 1887, KOPŁ 59; nazwisko utworzone od Kulesza ‘gęsta potrawa z mąki kukurydzianej lub żytniej’ (za: SHNO t. 1., s. 192) formantem -esz+czyk.

KULIGOWSKI: Szymon Kuligowski 1740, LBŁ 74; nazwisko utworzone od n. m. Kuligów, Kuligowo (za: SHNO t. 1., s. 192) formantem -ski.

KULIK: Małgorzata Kulyk 1632, LBŁ 915; Elżbieta Kulik 1634, LBŁ 1058; Kazimierz Kulik 1636, LBŁ 1226; Stanisław Kulik 1651, LBŁ 2676; Katarzyna Kulik 1654, LBŁ 2876; Tomasz Kulik 1655, LBŁ 3000; Katarzyna Kulik 1660, LBŁc 3419; Stanisław Kulik 1872, KAŚS 36; nazwisko utworzone od kulik ‘gatunek ptaka’ (za: SEM cz. 1., s. 135).

KULIKOWSKI: Placyd Kulikowski 1755, LMŁ 1960; Michał Kulikowski 1768, KAUŁ 913; Franciszek Kulikowski 1769, KAUŁ 1007; Andrzej Mikołaj Kulikowski 1783, KACŁ 279; Józef Kulikowski żołnierz grenadierów Małorosyjskiego Pułku Piechoty 1866, KAZŁ 157; nazwisko utworzone do n. m. Krpłd. Kulików (za: SEM cz. 3., s. 94); też od n. m. Kuliki, Kulikowo (za: SHNO t. 1., s. 193) formantem -ski.

Forma żeńska: Magdalena Kulikowska 1775, KAUŁ 1382; Zofia Marianna Kulikowska 1782, KACŁ 178.

KULIŃSKI: Franciszek Wincenty Xawery Kuliński 1832, KAUŁ 33; nazwisko utworzone od n. m. Kulin (za: NP1, s. 489).

KULKIN: „Prywatnym” adwokatem, ale szanowanym i uznawanym w sądach był pan Kulkin, urodzony w Kolnie. Zamieszkał na stałe w Łomży robił wiele na rzecz Żydów i Polaków sferze pomocy prawnej w sądach. Jego domy tworzyły rodzaj miasteczka, a „Dwór Kulkina” (Kulkins Hoff), jak nazywano to osiedle, zasłynął w całej okolicy. Tu odbywały się zebrania wyborcze, tu mieściły się centrale partii politycznych itp. Pomagał mu potem w tych sprawach jego syn” 1863, KPŁGŻ; Girsz Kulkin 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. kula, n. m. Kule (Grodno, Kowno, Wilno) Kulki (Witebsk), Kulkiszki (Wilno) (za: SEŻ, s. 199).

KULMAN: Fajba Jankielewicz Kulman perfumiarz 1840, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Kohlmann, Kühlmann, Kolm, Kullm, te od Kuhl (NP1, s. 489)

KULMEJER: Jan Dawid Kulmejer 1811, KAZŁ 33; może nazwisko utworzone od kul por. Kulman + meier śrwniem. meier, meiger ‘dzirżawca, zarządca, gospodarz’ (za: SEM cz. 5., s. 172).

Forma żeńska: Maryanna Kulmejerowna 1810, KAZŁ 321; Maryanna Kulmerowa 1814, KAZL 75.

(KULPIŃSKI) Forma żeńska: Aniela Kulpińska 1878, KOPŁ 111; nazwisko utworzone od n. m. Kulpin w pow. brodzkim lub od n. os. Kulpa, łac. culpa ‘wina’ (za: NMB, s. 218).

KULWIC(Z): Józef Kulwic adwokat Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1810, KAUŁ 367; Pulcherya Wiktorya Sabina Kulwic 1810, KAUŁ 367; Wielmożny Franciszek Kulwicz podleśny Lasow Rządowych 1843, KUŁ 192; nazwisko utworzone prawdopodobnie od kulw- błr. ‘kij zakrzywiony’ (kulbaka : kulba) lub kulfon, kulbon ‘człowiek niezgrabny, dureń’ (za: SEM cz. 1., s. 135) formantem -ic(z).

KUM(I)ELSKI: Jan Kumelski 1721, LBŁ 172; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Kumelsko, Kumielsko, dziś Kumelsk, łomż., gm. Kolno (za: SEM cz. 3., s. 95).

Forma żeńska: Teodora Kumielska 1876, WPRŁ 185.

KUNAT: Elżbieta Kunat 1650, LBŁ 2636; nazwisko utworzone od im. Konrad < stwniem. Cuonrad, Conrad, Cunrad od kuoni ‘odważny, dzielny, doświadczony w boju’ i rat ‘rada’, ‘dający radę, doradca’ (za: SEM cz. 2., s. 72).

KUNATOWSKI: Franciszek Kunatowski 1717, LBŁ 69; Andrzej Kunatowski 1724, LBŁ 378; nazwisko utworzone prawdpodobnie od por. Kunat formantem -owski.

Forma żeńska: Zofia Kunatowska 1731, LBŁ 35.

KUNDE: Ewa Anna Kunde 1796, KACŁ 1798; nazwisko utworzone od gw. kunda, konda ‘hultaj, kobieciarz’ (za: NP1, s. 490).

KUNZ: Neuman Kunz kupiec 1819, KAŚŁ 24; nazwisko utworzone najpewniej od stwniem. Cuonrad, Conrad, Cunrad, stwniem. kuoni ‘odważny, dzielny, doświadczony w boju’; gniem. Kunze (za: SEM cz. 2., s. 73).

KUPIECKI: Wolf Herszkowicz Kupiecki 1827, 1828 APŁ z. 169; reb Cwi Kupiecki– „darczyńca, zbierał pieniądze na budowę nowej synagogi, ok. 1879 r.”; KPŁGŻ, s. 37 (maszynopis); nazwisko utworzone od ap. kupiec (za: SEM cz. 1., s. 136) formantem -cki, też od n. m. Kupce siedl., gm. Korytnica (za: NP1, s. 492).

Forma żeńska: Myndla z Wolfow Kupiecka 1827, APŁ z. 169; Sara, „żona Cwi Kupieckiego założycielka kobiecego komitetu opieki nad chorymi i rekonwalescentami w Łomży, 1880”; KPŁGŻ, s. 60 (maszynopis); Leja Kupiecka 1896, KS; Leja Szmuglewna Kupiecka 1896, KS.

KUPIS: Michał Kupis 1887, KOPŁ 253; nazwisko utworzone od podstawy kup-, por. kupić, kupa formantem -is.

KUPISKI: Adam Kupiski 1609, MBŁ 288; może nazwisko utworzone od n. m. Kupiski łomż., gm. Łomża.

KUPISZCZEK: Barbara Kupiszczek 1611, MBŁ 758; nazwisko utworzone od por. Kupiski formantem -ek.

KUPSKI: Mateusz Kupski 1613, MBŁ 1181; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Kupsch, ta od *kupъcъ pol. kupiec (za: NP1, s. 492).

KURACZYK: Małgorzata Kuraczyk 1668, LBŁ 134; nazwisko utworzone prawdopodobnie od kur, psł. kurь ‘kogut’ (za: SEM cz. 1., s. 136); też od gw. kurak formantem -yk.

(KURAKOWSKI) Forma żeńska: Magdalena Kurakowska 1695, LBŁ 64; Marianna Kurakowska 1698, LBŁ 213; nazwisko utworzone od por. Kuraczyk formantem -owski.

(KURASKI) Forma żeńska: Dorota Kuraska 1608, MBŁ 22; może nazwisko utworzone od ap. kuras // kurasz ‘kogut’ (za: SHNO t. 1., s. 195).

KURCZYŃSKI: Paweł Kurczyński 1808, KAŚŁ 13; nazwisko utworzone prawdopodobnie od kurczyć się ‘ściągać się, skracać’; też od kurcz ‘nazwy psa myśliwskiego’ (za: SEM cz. 1., s. 136) formantem -yński.

KUREK: Jan Kurek 1469, ŁT III 25; Paweł Kurek 1685, LBŁ 893; nazwisko utworzone od kur, kura, kurek (za: SEM cz. 1., s. 136) też od kurek ‘chorągiewka, wiatraczek na kościele’, przen. ‘doskonały strzelec’ lub n. m. Kurki (Wilno) (za: SEŻ, s. 200), też n. os. Kur formantem -ek (za: NMK s. 218).

KURKO(W)SKI: Adam Kurkoski 1810, KAZŁ 351; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 95).

Forma żeńska: Marianna Kurkowska 1876, WPRŁ 165.

KURPIEŃSKI: Grzegorz Kurpienski 1810, KAZŁ 397; Jan Kurpieński 1808, KAŚŁ 3; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Maz. Kurpie, Kurpiewo, dziś Kurpie Szlacheckie, ostroł., gm. Troszyn (za: SEM cz. 3., s. 96) formantem -eński.

KURPIEWSKI: Jan Kurpiewski 1646, LBŁ 2255; Alexander Kurpiewski 1864, KAZŁ 207; Franciszek Kurpiewski 1868, KAZŁ 91; Józef Kurpiewski 1876, WPRS 44; Piotr Kurpiewski 1876, WPRŁ 237; nazwisko utworzone od por. Kurpieński (za: SEM cz. 3., s. 96).

Forma żeńska: Marianna Kurpiewska 1871, KAŚS 29; Marianna Kurpiewska 1887, KOPŁ 145.

KURPIK: Stanisław Kurpik 1651, LBŁ 2729; Albert Kurpik 1654, LBŁ 2854; nazwisko utworzone prawdopodobnie od Kurp ‘mieszkaniec dawnej Puszczy Kurpiowskiej’ formantem -ik; też n. m. Kurpiki (Grodno) (za: SEŻ, s. 201).

KUSIELOWICZ: Leyzer Herszkowicz Kusielowicz krawiec 1836, APL z. 169; nazwisko utworzone od im. żyd. Kusiel, Kusil, zdrobnienia od Jakutiel, Jakusiel (za: SEM cz. 7., s. 12) formantem -owicz.

KUŚKA: Katarzyna Kuśka mieszczanka panna wyznania rzymskokatolickiego 1862, AMPśT 2; nazwisko utworzone od stp. ap. gw. kuśka ‘penis’ (za: NP1, s. 498).

KUŚNIERZ: Michał Kuśnierz 1600, LBŁ 265; Małgorzata Kusnierz 1611, MBŁ 813; nazwisko utworzone od ap. kuśnierz (za: SEM cz. 1., s. 138).

KUŻELNY: Nikita Kużelny syn Pawła strażnik Łomżyńskiego miejskiego więzienia wyznania prawosławnego 1880, AUPśT 14; może nazwisko utworzone od stp. ap. koża, gw. kuża ‘skóra’ (por. NP1, s.456) formantem -ny.

Forma żeńska: Anna Kużelna córka Stefana żona szeregowego w stanie spoczynku 1895, AUŁS 29;

KWAPIS(Z): Jakub Kwapis 1608, MBŁ 116; Kwapis 1609, MBŁ 437; Tomasz Kwapisz 1612, MBŁ 1135; Melchior Kwapisz 1641, LBŁ 1744; Albert Kwapisz 1644, LBŁ 2085; Łucja Kwapisz 1645, LBŁ 2244; Jadwiga Kwapisz 1650, LBŁ 2626; Józef Kwapis 1676, LBŁ 476; Adam Kwapisz 1681, LBŁ 687; Jadwiga Kwapisz 1683, LBŁ 814; Franciszek Kwapisz 1687, LBŁ 963; Stanisław Kwapis 1687, LBŁ 951; Tomasz Kwapis 1696, KAŚŁ 180; Marianna Kwapisz 1700, LBŁ 485; Kwapisa dziecię 1700, LMŁ 85; Jerzy Kwapisz 1733, LBŁ 347; Jerzy Kwapisz 1733, LBŁ 74; Zuzanna Kwapisz 1736, LBŁ 57; Adalbert Kwapis wyrobnik poddany austriacki 1868, KAZŁ 99; nazwisko utworzone od kwapić się ‘być skorym do czegoś’ (za: SEM cz. 1., s. 139) formantem -is.

Forma żeńska: Jadwiga Kwapiszówna 1688, KAŚŁ 44.

KWAPISZEWSKI: Jan Kwapiszewski 1730, LBŁ 29; Piotr Kwapiszewski 1752, LMŁ 1682; Adam Kwapiszewski 1757, LBŁ 1398; Ignacy Benedykt Stanisław Kwapiszewski 1764, KAUŁ 561; Wojciech Kwapiszewski 1765, KAUŁ 633; Wincenty Kwapiszewski 1771, KAUŁ 1144; Filip Jakub Kwapiszewski 1797, KACŁ 1931; nazwisko utworzone od por. Kwapisz formantem -ewski.

Forma żeńska: Łucja Kwapiszewska 1748, LBŁ 550; Łucja Kwapiszewska 1749, LMŁ 1446; Ludwika Kwapiszewska 1752, LMŁ 1719; Helena Kwapiszewska 1756, LMŁ 2026; Ewa Kwapiszewska 1760, KAUŁ 152; Rozalia Kwapiszewska 1767, KAUŁ 831.

KWASEK: Mateusz Kwasek 1610, MBŁ 480; Maria Kwasek 1622, LBŁ 1627; nazwisko utworzone od por. Kwaśny (za: SEM cz. 1., s. 139) formantem -ek.

KWASIBORSKI: Józef Kwasiborski 1868, KAZŁ 260; nazwisko utworzone od n. m. Maz. (zapisy także z Krpłd.) Kwasieborzyno-Sojki, dziś Sujki, część Woli Kanigowskiej, ciech., gm. Strzegowo-Osada (za: SEM cz. 3., s. 96) formantem -ski.

KWAŚNY: Wawrzyniec Kwasny 1692, KAŚŁ 104; nazwisko utworzone od kwas, kwasić, kwaśny (za: SEM cz. 1., s. 139).

KWIATKOWSKI: Franciszek Adam Kwiatkowski 1786, KACŁ 615; Stefan Kwiatkowski1795, KACŁ 1728; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Kwiatkowice, sier., gm. Wodzierady; Kwiatków, kal., gm. Ostrów Wielkopolski; Pom. Kwiatki, Kwiatkowice, dziś część Płużnicy, tor., gm. Płużnica (za: SEM cz. 3., s. 96) formantem -ski.

Forma żeńska: Józefa Barbara Kwiatkowska 1784, KACŁ 411; Katarzyna Kwiatkowska 1790, KACŁ 1039; Zofia Kwiatkowska 1820, KAZŁ 31; Maryanna Kwiadkowska ( w rej. Kwiatkowska) 1833, KAUŁ 63.

KWIECIEŃSKI: właściciel restauracji Edward Kwiecieński uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; nazwisko utworzone od n. m. Kwiecin, okolicy szlacheckiej w pow. dzisieńskim (za: NMK s. 220) formantem -ski.

Forma żeńska: Felicja Kwiecieńska 1794, KACŁ 1638.

KWIK: Laurenty Kwik 1610, MBŁ 557; nazwisko utworzone od kwik ‘głos wydawany przez świnie’ (za: SEM cz. 1., s. 136).

L

LACH: Stanisław Lach 1421, ŁT I 17; Stanisław Lach 1430, ŁT I 116; Jan z Lachowa 1475, KT. II 182; nazwisko utworzone od Lach, Lech ‘Polak’. Pierwotnie była to prawdopodobnie n. plemienia Lędzanie, pochodząca od psł. lęda ‘pole nieuprawne’
(za: SEM cz. 4., s.7).

(LACHOWSKI) Forma żeńska: Monika Lachowska 1866, KAZŁ 76; Zofia Lachowska 1870, KAŚŁ 1; Paulina Lachowska 1875, KAŚŁ 33; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Lachowo, łomż., gm. Kolno (za: SEM cz. 3., s. 97); też od n. m. Lachowo a. Łachowo w pow. bydg. (za: NMK s. 221) lub Lachy, Lachówka (za: SHNO t. 1., s. 200) formantem -ski.

LACKI: Kazimierz Lacki 1868, KAZŁ 136; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Lackie (za: SEM cz. 3., s. 97); Lack, Lachy (za: SHNO t. 1., s. 200) formantem -ki.

LAGO: Stanislaus Lago kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od ap. laga ‘gruba laska’, dawniej też ‘naczynie na płyny’ (NP2, s. 6).

 (LANCZEWSKI) Forma żeńska: Zofia Lanczewska 1613, MBŁ 1198; nazwisko utworzone może od im. Lanko, Lańko (cerk. Leonid) lub od łan ‘pole, niwa, rola’ (za: SHNO t. 1., s. 201).

LANGO: Maryanna Lango służąca 1868, KAZŁ 29; nazwisko utworzone od niem. n. os. Lang(e), ta od przym. lang(e) ‘długi’ (por. NP2, s. 9).

LASKA: Jankiel Leyzorowicz Laska blacharz 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone
od ap. laska ‘kij, leszczyna’ (za: SEM cz. 1., s. 140).

LASKOWSKI: Mateusz Laskowski 1656, LBŁ 3022; Ignacy Laskowski 1730, LBŁ 79; Karol Laskowski 1766, KAUŁ 743; Mateusz Laskowski 1766, KAUŁ 730; Józef Laskowski 1768, KAUŁc 877; Sebastian Laskowski żołnierz rezerwy 1868, KAZŁ 207; Konstantyn Laskowski garncarz 1874, KAŚŁ 15; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Laskowo, dziś Laszków, kal., gm. Blizanów; Młp. Laskowa, Nowosad., gm. Laskowa; Laskowa, biel., gm. Zator; Laski,dziś Laski Dworskie, krak., gm. Gołcza; Maz. Laskowo Sierzputy, Laskowo Jabłoń, dziś Laskowiec, łomż., gm. Trzcianne; Laski, rad., gm. Warka; Śl: Laskowice, opol., gm. Lasowice Wielkie (za: SEM cz. 3., s. 97) formantem -ski; też od n. os. Lasek lub Laska (za: NMK s. 222) formantem -owski.

Forma żeńska: Ludwika Laskowska 1876, WPRŁ 234; Rozalia Laskowska 1879, KOPŁ 50.

LASOCKI: Jan Lasocki prefekt Departamentu Łomżyńskiego1809, KAUŁ 284; Włodzimierz Lasocki 1809, KAUŁ 284; KAZŁ 222; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lasotki, Lasocice, dziś Lasotki, płoc., gm. Iłów; Lasocice, leszcz., gm. Święciechowa; Młp. Lasocice, dziś Krasne Lasocice, nowosąd., gm. Jodłownik (za: SEM cz. 3., s. 97) formantem -cki.

LASOWSKI: Andrzej Lasowski 1723, LBŁ 311; nazwisko utworzone od n. m. Las, Lasowice (NP2, s. 10).

LAS(S)OTA: Stanisław Lasota 1472, ŁT III 218; Jan Lasota 1690, KAŚŁ 76; Jadwiga Lassota 1704, LBŁ 788; nazwisko utworzone od las (za: SEM cz. 1., s. 140) formantem -ota; też od im. Lasota (stp. tłumaczenie im. Sylwester) (za: NP2, s. 9).

LASZCZYK: Helena Lasczyk 1685, LBŁ 876; nazwisko utworzone od las lub od lasak ‘człowiek żyjący w lesie’ (za: NP2, s. 9) formantem -yk.

(LATO) Forma żeńska: Latowny dziecię 1696, LMŁ 13; nazwisko utworzone od ap. lato (za: SEM cz. 1., s. 141).

LATOSZEK: Magdalena Latoszek 1600, LBŁ 241; Anna Latoszek 1604, LBŁ 566; Józef, Andrzej Latosek 1658, LBŁ 3276; nazwisko utworzone od podstawy lat-, por. latać, lato (za: NP2, s. 10) formantem -osz+ek.

Forma żeńska: syn Doroty Latoskowny 1634, LBŁ 997.

LATOWICKI: Jan Latowicki 1608, MBŁ 81; nazwisko utworzone od n. m. Latowice (za: SHNO t. 1., s. 201).

LAUDAŃSKI: Kazimierz Laudański  traktyernik 1865, KAZŁ 91; prawdopodobnie nazwisko utworzone od łac. lauda ‘chwała’ (por. NP2, s. 11) formantem -ań+ski.

LAURO: Melchior Lauro rzeźnik 1834, KUŁ 87; 1835, KUŁ 69; nazwisko utworzone od im. Wawrzyniec, od łac. Laurentus (NP1, s. 659-660) formantem -o.

LAWENDOWSKI, LEWANDOWSKI: Marcin Lawendowski 1682, LBŁ 778; Franciszek Lawendowski 1687, LBŁ 1012; Marcin Lawendowski 1722, LBŁ 243; Jan Lewandowski 1732, LBŁ 240; Walenty Lawendowski dictus Barania Noga 1746, LMŁ 1250; Jakub Lavendowski 1758, LMŁc 2201; Walenty Lawendowski uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; Walenty Lawendowski strażnik lasów prywatnych 1868, KAZŁ 3; nazwisko utworzone od lawenda (za: NMK s. 222) formantem -owski.

Forma żeńska: Katarzyna Lawendowska 1688, LBŁ 1032; Elżbieta Lawendowska 1689, LBŁ 1114; Marianna Lawendowska 1697, LBŁ 140; Marianna Lawendowska 1720, LBŁ 149; Jadwiga Lawendowska 1739, LBŁ 247; Barbara Lavendowska 1753, LBŁc 992; Marianna Lavendoska 1753, LMŁ 1787.

LAWUR: Izydor Lawur Proffessor Szkoł Woiewodzkich w Łomży… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 171; Celestyna Kandyda Lawur (w skorowidzu zapis: Lowur), córka Izydora Lawura, 1829, KAUŁ 171; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Law, ta jest skróceniem n. os. Lawerenz i im. Laurentius, Nicolaus (por. NP2, s. 11).

LAZAROWICZ: Adalbert Lazarowicz 1739, LBŁ 63; Felicjan Lazarowicz 1740, LBŁ 314; nazwisko utworzone od im. Łazarz, z hebr. ‘eli’āzār ‘Bóg wspomógł’ (za: SEM cz. 2., s. 80) formantem -owicz.

LĄGA: Sebastian Ląga 1608, MBŁc 11;  nazwisko utworzone od gw. lęgać ‘legnąć, położyć się’; ląg ‘wylegiwać się’ (za: NP2, s. 18).

LEJDA: Jan Lejda wyrobnik 1842, WMZŁ 89; Jadwiga Lejda 1887m KOPŁ 283; nazwisko utworzone od ap. lej ‘pijak, opój’, lejba ‘człowiek gadatliwy; człowiek rozlazły, rozkisły, gamoń’ (za: SHNO t. 1., s. 202).

(LEJMAN) Forma żeńska: Antonina Lejmanówna 1872, KAŚŁ 31; nazwisko utworzone od śrwniem. leie, lei ‘skała, kamień; lewe, lebe, leu ‘lew, także pomocnik kata’; śrwniem. le, wes- ‘wzgórze, pagórek’; lai = loh ‘las, zagajnik + man(n) ‘człowiek, mężczyzna (za: SEM cz. 5., s. 154).

LEMANOWICZ: Karolina Lemanowicz 1649; nazwisko utworzone od stp. (z niem.) leman ‘lennik’ (za: NP2, s. 14) formantem -owicz.

LEMANOWSKI: Mateusz Lemanowski 1695, LBŁ 34; Kazimierz Lewanowski 1697, LBŁ 145; nazwisko utworzone od por. Lemanowicz formantem -owski.

Forma żeńska: Zofia Lemanowska 1704, LBŁ 754.

LEMAŃSKI: Tomasz Lemański 1887, KOPŁ 217; nazwisko utworzone od por. Lemanowicz formantem -ski.

Forma żeńska: Julianna Lemańska 1879, KOPŁ 43; Antonina Lemańska 1868, KAZŁ 52.

LENARD: Józefa Lenard 1830, KAUŁ 71; nazwisko utworzone od stwniem. Loenhard od stwniem. ‘lew’, w formie zromanizowanej leon i stwniem. hart ‘mocny, dzielny’ (za: SEM cz. 2., s. 77).

LENCZEWSKI: Bernard Lenczewski 1864, KAZŁ 51; nazwisko utworzone od n. m. Leńce (za: SHNO cz. 1., s. 203) formantem -ewski.

Forma żeńska: Barbara Lenczewska 1692, KAŚŁ 103.

LENIEWICZ: Tomasz Leniewicz 1705, LBŁ 861; nazwisko utworzone od ap. leń (za: SHNO t. 1., s. 204) formantem -ewicz.

LEŃSKI: Gersz Leński 1896, KS; nazwisko utworzone od podstawy len-, por. ‘roślina włóknista’, leń, im. Lenard, Leon (za: NP2, s. 14) formantem -ski.

LEONIAK: Józef Leoniak żołnierz, podoficer straży pogranicznej 1866, KAZŁ 280; nazwisko utworzone od im. Leon , od grec. leõn ‘lew’ (za: NP2, s. 15) formantem -ak.

LEPAK: Katarzyna Lepak 1723, LBŁc 279; nazwisko utworzone od lepić; też od lepak stp. partykuła, spójnik, przysłówek ‘zaś, znowu, przeciwnie’ (za: NP2, s. 16).

LERMAN: Katarzyna Lerman wyrobnica 1869, KAZŁ 48; nazwisko utworzone od niem. n. os. Lehrmann (za NP2, s. 16).

LESIEWICZ: Antoni Lesiewicz 1769, KAUŁ 966; Rozalia Lesiewicz 1767, KAUŁ 812; Rozalia Lesiewicz 1771, KAUŁ 1102; nazwisko utworzone od las (za: SEM cz. 1., s. 141) formantem -ewicz.

(LESZCZ) Forma żeńska: Zofia Lesczanka, panieńskie dziecko Anny Lesczanki 1652, LBŁ 2757; nazwisko utworzone od leszcz ‘gatunek ryby’ (za: SEM cz. 1., s. 143).

LESZCZEWSKI: Dominik Leszczewski 1868 , KAZŁ 164; Jan Franciszek Leszczewski żołnierz czasowo urlopowany, rusznikarz[18] 1875, KAŚŁ 61; nazwisko utworzone od por. Leszcz (NP2, s. 17) formantem -ewski.

LESZCZEŃSKI: Stanisław Leszczeński 1688, KAŚŁ 41; Stanisław Lesczenski 1707, LBŁ 1091; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Leszczno, dziś Leszno, koniń., gm. Grabów; Leszczno, dziś Leszno miasto; Krpłd. Leszczna, Leśna, dziś Leszno, przem., gm. Medyka (za: SEM cz. 3., s. 99) formantem -ski.

Forma żeńska: Leszczeńska 1699, LMŁ 73; Stanisławowa Leszczeńska 1710, LMŁ 327.

LESZCZYNA: Aron Idzkowicz Leszczyna kramarz 1828, 1837, APL z. 169; Kusyel, syn Idzka Aronowicza Leszczyny 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. leszczyna ‘krzew, rzadziej drzewo z rodziny brzozowatych’ (za: SEM cz. 1., s. 143).

LESZCZYNKA: Abram Leybowicz Leszczynka krawiec 1834, 1835 APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Leszczyna formantem -ka.

LES(Z)CZYŃSKI: Jakub Lesczynski 1670, LBŁ 251; Piotr Leszczynski 1695, LBŁ 43; Stanisław Lesczyński 1696, KAŚŁ 176; Eustachy Leszczyński 1783, KACŁ 250; Jakub Aronowicz Leszczyński kramarz 1831, APŁ z. 169; Michał Leszczyński 1833, KAUŁ 162; Antoni Leszczyński wyrobnik 1834, KUŁ 177; 1837, KUŁ 69; Jan Leszczyński Burgrabia sądu pokoju w Łomży // Obywatel 1835, KUŁ 113; 1839, KUŁ 184; nazwisko utworzone od por. Leszczeński.

Forma żeńska: Anna Lesczinska 1616, LBŁ 454; Jadwiga Lescinska 1641, LBŁ 1822; Magdalena Leszczynska 1705, LBŁ 814; Marianna Leszczyńska 1763, KAUŁ 469; Ewa Leszczyńska 1773, KAUŁ 1249; Marianna Leszczyńska 1788, KACŁ 788; Anna Leszczyńska 1810, KAZS 421; Maryanna Leszczynska 1811, KAŚS 41; Estera Aronowa Leszczyńska 1831, APŁ z. 169; Katarzyna Leszczyńska 1865, KAZŁc 252.

LESZNIK: Jacobus Lesznik cives et mercatores Lomzenses 1592, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od ap. leśnik (za: NP2, s. 9) formantem -ewicz.

LEŚNIEWSKI: Feliks Leśniewski gospodarz 1864, KAZŁ 72; Aleksander Leśniewski 1887, KOPŁ 142; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Leśniewo Nadolne i Lesniewo Nagórne, dziś Leśniewo Dolne i Górne, ciech., gm. Grudus; Krpłd. Leśniowice (za: SEM cz. 3., s. 99) formantem -ski.

Forma żeńska: Łucja Lesniewska 1745, LMŁ 1176; Ewa Lesniewska 1747, LMŁ 1289; Zofia Leśniewska 1809, KAŚŁ 52.

LEW: Dawid Leybowicz Lew piekarz 1827, APŁ z. 169; Leia, córka Dawida Leybowicza Lwa 1827, APŁ z. 169; Leyba Moikowicz Lew piekarz 1827, APŁ z. 169; Szosia, córka Leyby Moikowicza Lwa 1827, APŁ z. 169; Jankiel Leybowicz Lew piekarz 1828, APŁ z. 169; „Poszliśmy zaraz do Lwa, gdzie nam tatusiowie kupili granatowe czapki uczniowskie” 1895 NPWN, s. 77; nazwisko utworzone od 1. lew (za: SEM cz. 1., s. 143); 2. Leon, łac. Leon, leonis ‘lew’ (za: SEM cz. 2., s. 78); 3. hebr. Levi ‘należący do plemienia Lewiego, czyli Lewita, tłumaczone jako ‘przywiąże się’ (za: SEM cz. 7., s. 12).

LEWANDO(W)SKI: Ignacy Lewandowski kapitan Regimentu Trzynastego Batalionu Drugiego Kompanii Drugiej 1809, KAUŁ 198; Norbert Lewandowski 1809, KAUŁ 198; Ignacy Lawendowski // Lewandowski Murgrabia przy Gimnazyum w Łomży // Murgrabia przy Szkołach Gymnazyalnych Łomżyńskich 1835, KUŁ 147; 1841, KUŁ 20; 1843, KUŁ 132;  Adam Lewandowski wyrobnik 1869, KAZŁ 273; nazwisko utworzone od n. os. Lewanda < lawenda, lewanda lub n. m. Lewandów w pow. warszaw. (za: NMK s. 224) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Felixa Katarzyna Lewandoska 1830, KAUŁ 198; Łucya Konstancya Lewandoska 1833, KAUŁ 6.

LEWICKI: Adalbert Lewicki 1695, LBŁ 50; Stanisław Lewicki 1697, LBŁ 114; Jan Lewicki 1698, KAŚŁ 199; Jan Lewicki Generalny Sekretarz Prefektury Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 284; Jan Lewicki włościanin 1809, KAUŁ 199; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lewice, gorz., gm. Międzychód; Maz. Lewiczyn, rad., gm. Belsk Duży (za: SEM cz. 3., s. 100); też od n. os. Lewik, Lewic (za: NMK s. 224) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Lewicka 1691, KAŚŁ 88; Agnieszka Lewicka 1693, LBŁ 1351; Elżbieta Lewiczanka 1694, KAŚŁ 132; Julianna z Oborskich Lewicka 1809, KAZŁ 211; Rozalia Antonina Lewicka 1809, KAUŁ 199.

LEWIN: Hynda Lewin 1810, KAUŁ 341; Jachim Lewin kupiec 1810, KAUŁ 319; Szymon Lewin kupiec 1810, KAUŁ 341; Kacper Lewin1821, KAZŁ 107; Rochla z Lewinow, żona Izaaka Kacpera Hatana 1827, APŁ z. 169; Sora z Lewinow, żona Idzka Dawidowicza Lewkonia 1827, APL z. 169; nazwisko utworzone od stwniem. Liewfin < stwniem. liub ‘kochany’ + wini ‘przyjaciel’ (za: SEM cz. 2., s. 78).

 Forma żeńska: Hynda Lewinowna 1810, KAZŁ 29.

LEWINOWICZ: Markey Lewinowicz (przyjął chrzest w wieku 22 lat i przezwisko Maciej Polkowski) 1811, KAUŁ 44; Brocha, córka Chaima Szlemowicza Lewinowicza 1827, APŁ z. 169; Chaim Szlemowicz Lewinowicz wyrobnik 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Lewin formantem -owicz.

LEWINSZTEYN, LEWINSTEIN: Leybka Jachymowicz Lewinszteyn 1827, APŁ z. 169; Leybka Jachymowicz Lewinstein kramarz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Lewin + schein ‘widzieć’.

LEWIŃSKI: Lewin Hersz Lewinski fabrykant mydła 1828, APŁ z. 169; Lewin Herszk Lewinski kupiec 1832, APŁ z. 169; Lewin Hersz Lewiński dzierżawca dochodów konsumpcyjnych 1835, APŁ z. 169; Józef Jan Lewiński 1876, WPRŁ 242; nazwisko utworzone od por. Lewin formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Lewińska 1870, KAŚŁ 48; Róża Lewińska 1887, KOPŁ 21.

LEWKO: Szloma Mortkowicz Lewko kramarz 1830, APŁ z. 169; Leybka Meierowicz Lewko handlarz wiktuałow 1832, APŁ z. 169; Ajzyk Lewko 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Lew (za: SEM cz. 7., s. 12) formantem -ko.

LEWKOŃ: Idzk Dawidowicz Lewkoń kramarz 1827, APŁ z. 169; Izrael, syn Idzka Dawidowicza Lewkonia 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Lew.

LEWKOWICZ: Eliasz Lewkowicz kupiec 1832, APŁ z. 169; Anna Lewkowicz 1878, KOPŁ 53; nazwisko utworzone od por. Lew (za: SEM cz. 2., s. 78) formantem -owicz.

LEWOŃSKI: Pejsach Lewoński 1896, KS; nazwisko utworzone od Lewon, w cerk. Leont, Leontij (za: SHNO t. 1, s. 206) formantem -ski; por. też Lew.

LEYBOWICZ: Joszka Leybowicz 1809, KAUŁ 194; Dawid Leybowicz szynkarz 1809, KAUŁ 184; Herszk Leybowicz szynkarz 1809, KAUŁ 184; Jankiel Leybowicz 1827, APŁ z. 169; Jakub Leybowicz 1811, KAZŁ 4; Hierszk Leybowicz 1819, KAŚŁ 6; Ankiel (Jankiel) Leybowicz 1820, KAZŁ 170; Basia Hirszkowa Leybowicz 1820, KAZŁ 39; nazwisko utworzone od im. żyd. Leb, hebr. lew ‘serce’ (za: SEŻ, s. 207).

LEYDA: Ferdynand Leydy szewc w Mieście Łomży zamieszkały // Obywatel 1837, KUŁ 127; 1840, KUŁ 74; 1840, KUŁ 96; 1843, KUŁ 144; nazwisko utworzone od niem. n. os. Leid, ta od śrwniem. leit, ‘zasmucający, smutny’ (za: NP2, s. 6).

LEYMAN: Józef Benedykt Leyman 1830, KAUŁ 62; Jan Leyman, mularz 1830, KAUŁ 62; nazwisko utworzone od por. Lejman.

LEYZEROWICZ: Dworka Leyzerowicz 1808, KAZŁ 86; Leyzer Leyzerowicz 1809, KAZŁ 237; Dawid Leyzorowicz mayster kunsztu krawieckiego 1809, KAUŁ 275; 1810, KAUŁ 321; Eliasz Leyzorowicz arendarz 1810, KAUŁ 352; Leyzor Leyzorowicz 1809, KAUŁ 275; Aaron Leyzerowicz 1811, KAZŁ 18; Ankiel Leyzorowicz blacharz 1819, KAŚŁ 26; nazwisko  utworzone od im. jid. Lejzer (= bibl. Eleazar) (za: SEŻ s. 208).

LEYZOR: Ester Leyzor 1809, KAUŁ 283; Szymon Leyzor szkolnik 1809, KAUŁ 283; Szeyna z Leyzorow, żona Pełtyna Froimowicza Rzepkiewicza 1927, APŁ z. 169; nazwisko  utworzone od por. Leyzerowicz.

Forma żeńska: Mirka Leyzerowna 1808, KAZL 50.

LEZARCZYK: Antoni Lezarcik 1656, LBŁ 3048; nazwisko utworzone od por. Leyzerowicz formantem -cz+yk.

LĘKOWSKI: Joannes et Adam Lękowszcy kupcy łomżyńscy 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko  utworzone od niem. n. os. Lang(e), ta od przym. lang(e) ‘długi’ (za: NP2, s. 9) formantem -owski.

LIBERT: Piotr Libert 1865, KAZŁ 101; nazwisko utworzone od Libertus ‘wyzwoleniec’ (za: SEM cz. 2., s. 78); też od germ. leuba ‘kochany, miły. przyjemny’ i germ. berhta ‘jasny’ (za: SEM cz. 5., s. 159, 17).

LICHOMSKI: Felix Władysław Lichomski 1831, KAUŁ 82; Maximilian Bolesław Lichomski 1832, KAUŁ 127; Wielmożny Józef Lichomski sekretarz Urzędu Municypalnego Miasta Łomży 1836, KUŁ 53; 1838, KUŁ 98; 1840, KUŁ 75; Jan Lichomski 1896, KS; może nazwisko utworzone od lichy ‘zły, mizerny’ lub lichota ‘rzecz bezwartościowa’ (por. NP2, s. 19-20) formantem -om+ski.

Forma żeńska: Michalina Lichomska 1866, KAZŁ 214.

LICHOTA: Kunegunda Lichota 1763, KAUŁ 428; Michał Lichota włościanin gospodarz w Łomżycy zamieszkały 1837, KUŁ 208; nazwisko utworzone od lichy, licho (za: SEM cz. 1., s. 144), też od lichota ‘1. bieda, nędza; 2. rzecz licha, nic warta; 3. nędzarz, biedak, chudy pachołek’ (za: SW I, s. 588).

LICHTSZEIN: Idzk Abramowicz Lichtszein szewc 1835, APŁ z. 169; ; nazwisko utworzone prawdopodobnie od niem. n. os. Licht i Stein (za: AŻP s. 147); może też od niem. licht ‘światło’ i schein ‘widzieć’.

LIGĘZA: Klotylda Albina Ligęza 1830, KAUŁ 38; Onufry Ligęza rejent 1836, KUŁ 71; nazwisko utworzone od Ligęza ‘lubiący się przymilać’, gw. ‘człowiek lubiący się wylegiwać’ (za: SEM cz. 1., s. 144).

LIGNIFABER: Łukasz Lignifaber 1651, LBŁ 2732; Anna Lignifaber 1652, LBŁ 2789; nazwisko utworzone od por. Fabrilignar.

LIGMANT: Ignacy Ligmant żołnierz dymisjonowany 1866, KAZL 133; nazwisko utworzone od niem. n. os. Ligmann, ta może od Lehmann ‘lennik’ (za: NP2, s. 21).

(LINCZEWSKI) Forma żeńska: Agnieszka Linczewska 1687, LBŁ 933; nazwisko utworzone od n. m. Leńce, Leńcze, Lińce (za: SHNO t. 1., s. 206) formantem
-(ew)ski.

LINIEWICZ: Anna Liniewicz 1700, LBŁ 451; nazwisko utworzone od podstawy lin-, por. lin ‘ryba z rodziny karpiowatych’, lina ‘gatunek rośliny’, linąć ‘lunąć’ (NP2, s. 21) formantem -ewicz.

LINOWSKI: Józef Linowski 1712, LBŁ 1345; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Linowiec, konin., gm. Orchowo; Młp.: Linów, tarnob., gm. Zawichost (za: SEM cz. 3., s. 101) formantem -ski.

(LIPACZEWSKI) Forma żeńska: Walerya Lipaczewska 1863, KAZŁ 209; może nazwisko utworzone od ap. lipa.

(LIPCZEWSKI) Forma żeńska: Maryanna Lipczewska przechrzcianka 1809, KAŚŁ 37; Weronika Lipczewska 1808, KAŚŁ 2; może nazwisko utworzone od por. Lipaczewski.

(LIPCZYŃSKI) Forma żeńska: Małgorzata Lipczyńska 1794, KACŁ 1583; Marianna Lipczyńska 1796, KACŁ 1811; Maryanna Lipczynska (imię i nazwisko nadane przechrzcie) 1809, KAUŁ 220; nazwisko utworzone od ap. lipa (za: NP2, s. 22) formantem -yński.

LIPIŃSKI: Mateusz Lipiński strycharz 1836, KUŁc 156; Józef Lipiński 1865, KAZŁ 131; Jakub Lipiński służący 1873, KAŚŁ 37; Lipiński 1878, KOPŁ 31; Franc Lipiński 1896, KS; „Zamieszkaliśmy bardzo skromnie, daleko od gimnazjum, prawie na końcu ul. Dwornej,  jak mówiono: za Pannami,  czyli za klasztorem Panie Benedyktynek,  w drewnianym domku Lipińskiego” 1895, NPWN, s. 79; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lipnica, pozn. gm. Szamotuły; Lipiny, koniń., gm. Stare Miasto; Lipiny, pil., gm. Margonin; Młp. (zapisy też z Krpłd.) Lipiny, tarn., gm. Pilzno (za: SEM cz. 3., s. 101); też od n. m. Lipin w pow. chodzieskim; Lipina w pow. wieluńskim, sieradzkim; Lipiny w pow. włocławskim, kolskim, konińskim, sieradzkim; Lipno w pow. sieradzkim, świeckim lub n. os. Lipa formantem -iń)ski (za: NMK s. 227).

Forma żeńska: Karolina Lipińska wyrobnica 1867, KAZŁ; Bronisława Helena Lipińska 1875, KAŚŁ 21.

LIPKA: Anna de Lipka 1621, LBŁ 1519; nazwisko utworzone n. m. Lipka (kilka wsi) .

LIPKO(W)SKI: Józef Lipkowski mayster kunsztu szefcowskiego 1810, KAUŁ 320; Andrzej Lipkowski 1811, KAZŁ 1; Jan Ferdynand Lipkowski 1811, KAUŁ 11; Stanisław Lipkoski obywatel 1836, KUŁ 183; Abram Lipkowski 1896, KS; Aron Lipkowski 1896, KS; nazwisko utworzone od lipa (NP2, s. 22) formantem -owski.

Forma żeńska: Maryanna Lipkoska1809, KAZŁ 188; Dorota Lipkoska 1810, KAUŁ 320; KAZŁ 264; Ewa Franciszka Lipkowska 1811, KAUŁ 21.

(LIPNICKI) Forma żeńska: Marianna Lipnicka 1640, LBŁ 1656; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lipnica, pozn., gm. Szamotuły; Lipnica, sier., gm. Poddębice; Młp. Lipnica, kiel., gm. Małogoszcz; Lipnica Murowana,tarn., gm. Nowy Wiśnicz; Lipnik, krak., gm. Wiśniowa; Lipnik, tarnob., gm. Lipnik (za: SEM cz. 3., s. 101) formantem -cki.

LIPOWICZ: Zelk Idzkowicz Lipowicz krawiec 1831, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od przym. lipowy (za: NP2, s. 22) formantem -owicz.

LIPSKI: Józef Lipski 1649, LBŁ 2510; Marcin Lipski 1658, LBŁ 3270; Jan Lipski 1659, LBŁ 3336; Juljan Wiktor Lipski kasjer w cukrowni 1875, KAŚŁ 66; „Drugi  stary nauczyciel, klasyk Lipski,  wkrótce po moim wstąpieniu do gimnazjum zmarł nagle na ulicy pod samymi murami szkoły, w której tak długo uczył greki i łaciny” 1895 NWPN, s. 86; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lipe, kal., gm. Blizanów; Młp. Lipa, kiel gm, Radoszyce; Lipa, dziś Lipnik, kiel., gm. Kije; Lipie, dziś część wsi Sadek, nawosąd., gm. Jodłownik; Maz. Lipa Drewnowo, dziś Drewnowo Lipskie, łomż., gm. Boguty-Pianki; Lipie, rad., gm. Błędów; Krpłd. Lipsko, zamoj., gm. Zamość (za: SEM cz. 3., s. 101) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Lipska 1618, LBŁ 950.

LIS: Valentinus Lys de Lomza 1555, RTA s. 64; Jan Lis 1622, LBŁ 1693; Lisa parobek 1706, LMŁ 207; nazwisko utworzone od lis (za: SEM cz. 1., s. 145); też od n. heraldycznej Lis, herb stanowiła strzała przekrzyżowana dwukrotnie, natomiast umieszczenie lisa w klejnocie świadczyć mogło o wtórnym przybraniu tego znaku od już istniejącej proklamacji (za: SEM cz. 6., s. 29).

Forma żeńska: Lisowa 1699, LMŁ 76.

LISEK: Sebastianus Lissek de Lomza 1561, RTA s. 581; Lissek de Lomza 1574, RTA s. 528; nazwisko utworzone od por. Lis formantem -ek.

LISEWSKI: Paweł Lisewski 1656, LBŁ 3011; nazwisko utworzone od por. Lisowski.

LISIEWICZ: Ewa Lisiewicz 1685, LBŁ 873; nazwisko utworzone od n. os. Lis (za: NMK s. 228) formantem -ewicz.

LISIEWSKI: Stanisław Lisiewski 1685, LBŁ 917; Michał Lisiewski 1714, LBŁ 1450; Lisiewski burmistrz 1726, LMŁ 419; Józef Lisiewski 1742, LMŁ 962; nazwisko utworzone od por. Lisowski w formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Lisiewska 1750, LMŁc 1563.

(LISOWSKI) Anna Lisowska 1712, LBŁ 1341; Katarzyna Lisowska 1714, LBŁ 1436; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Lisów, krośn., gm. Skołyszyn; Lisów, kiel., gm. Chmielnik; Lisów, rad., gm. Jedlińsk; Maz. Lisowo, dziś Lisów, rad., gm. Promna (za: SEM cz. 3., s. 102) formantem -(ow)ski.

LISTO(W)SKI: Franciszek Listowski 1762, KAUŁ 396; Paweł Listowski 1766, KAUŁ 721; Kacper Listowski 1769, KAUŁ 936; Zygmunt Listowski 1783, KACŁ 225; Andrzej Listowski 1795, KACŁ 1723; Karol Listoski 1797, KACŁ 2001; Kacper Listoski 1808, KACŁ; Stanisław Listowski 1809, KAUŁ 272; Ignacy Listoski 1810, KAUŁ 317; Ignacy Listowski gospodarz 1810, KAUŁ 312; Franciszek Listowski 1814, KAZŁ 27; Jakub Listowski 1819, KAZL 4; Michał Listowski 1819, KAZŁ 7; Ludwik Listowski 1820, KAZŁ 41; Stanisław Listowski obywatel // obywatel gospodarz 1838, KUŁ 105; 1841, KUŁ 104; Franc Listowski 1896, KS 392; nazwisko utworzone od list, liść (za: NP2, s. 23) formantem -owski.

Forma żeńska: Józefa Franciszka Listowska 1760, KAUŁ 154; Julianna Listowska 1775, KAUŁ 1380; Anastazja Listowska 1788, KACŁ 796; Antonina Listowska 1810, KAZŁ 330; Anna Listowska 1819, KAŚŁ 9; Anna Listowska 1819, KAŚŁ 1; Ludwika Listowska 1832, KAUŁ 69.

LISZEWICZ: Jan Liszewicz 1695, LBŁ 51; nazwisko utworzone od por. Liszewicz formantem -ewicz.

LITYCHOWSKI: Kazimierz Litychowski 1879, KOPŁ 214; nazwisko utworzone od podstawy lut-, por. luty ‘mocny’, stp. lutować się ‘litować się’ (za: NP2, s. 28) formantem -ych+owski.

LITYŃSKI: Mikołaj Lityński 1896, KS 370; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lutynia, kal., gm. Dobrzyca; Śl. Lutynia, dziś w Czechach (za: SEM cz. 3., s. 105) formantem -ski.

LIWCIK: Dorota Liwcik 1645, LBŁ 2168; nazwisko utworzone od podstawy liw-, por. stp. przeliwać ‘przelewać’, liwa ‘wołanie na gęsi’ (za: NP2, s. 23) formantem -c(z)+iki.

LIWSKI: Stanislaus Liwski de Lomza 1569, RTA s. 255; Stanislaus Liffski de Lomza 1573, RTA s. 284; Mateusz Liwski 1681, LBŁ 707; Jan Kazimierz Liwski urzędnik urzędu gubernialnego 1875, KAŚŁ 93; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Liw, siedl., gm. Liw (za: SEM cz. 3., s. 102) formantem -ski.

Forma żeńska: Wanda Liwska 1876, WPRŁ 217.

LOKSEWICZ: Zelman Loksewicz 1896, KS 287; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Löx, Löchs, te od im. Alexius (za: NP2, s. 40) formantem -ewicz.

LOMZEZA: Dorota de Lomzeza 1613, MBŁ 1167; nazwisko utworzone od por. Lomzieński.

LOMZIEŃSKI: Jan Lomzieński stelmach 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od n. miasta Łomża (za: NP2, s. 23) formantem -ński.

LONDYŃSKI: Roman Londynski syn Zacharego łomżyński inspektor medycyny 1880, AUPśT 16; „(…) przybył do Łomży dr Londyński – żydowski lekarz, który zmienił swoją religię. Był to człowiek inteligentny, o bystrym umyśle i wielki kpiarz” KPŁGŻ, s. 198; Londyński „wychrzczony Żyd, lekarz, pionier szpitala w Łomży, wybudowanego w II poł. XIX w.”, KPŁGŻ, s. 60, 79  (maszynopis), może nazwisko utworzone od niem. n. os. Lund, ta ze śrwniem. lünde, lunde ‘fala’ (za: NP2, s. 28) formantem -ński.

LOWUR: Celestyna Kandyda Lowur 1829, KAUŁ 171;może nazwisko utworzone od łowić ‘chwytać, polować’, gw. łowka ‘łowy’ (por. NP2, s. 42) formantem -ur.

LUBECKI: Wincenty Lubecki podsądek sądu policji poprawczej 1820, KAZŁ 46; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Lubki, Łubki, dziś Nowe Łubki; płoc., gm. Bulkowo (za: SEM cz. 3., s. 102); też od n. m. Lubcz w pow. mogilnickim, Lubcza w pow. jędrzejowskim, złotowskim (za: NMK s. 229) formnatem -cki.

Forma żeńska: Marianna Lubecka 1887, KOPŁ 126.

LUBERKA: Anastazja Luberka 1710, LMŁ 329; nazwisko utworzone od niem. n. os. Libert, Lubert, te od Liubhard (por. NP2, s. 26, 19) formnatem -ka.

LUBIEŃ: Agnieszka Lubien 1705, LBŁ 866; nazwisko utworzone od członu Lubo- < psł. lubь ‘miły, przyjemny, kochany’ (za: SEM cz. 1., s. 146) formantem -eń.

LUBIŃSKI: Franciszek Lubiński wyrobnik 1863, KAZŁ 199; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lubień, kal., gm. Lisków lub Lubień, dziś Lubień Kujawski, włoc., miasto; Krpłd. Lubieniec, Lubienice (za: SEM cz. 3., s. 103) formantem -ski.

LUBOWIECKI: Marcin Lubowiecki 1702, LBŁc 608; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Lubowiec, dziś Lubówiec, włoc., gm. Skępe (za: SEM cz. 3., s. 104) formantem -ski.

LUMO: Ludwik Lumo 1814, KAZŁ 12; nazwisko utworzone od niem. n. os. Lumma, ta od im. na Liut- lub od czes. lumm ‘miękki, kruchy, wiotki’ (por. NP2, s. 27-28).

 (LUTOSŁAWSKI) Forma żeńska: Paulina Lutosławska 1896, KS 349;nazwisko utworzone najpewniej od Luto- (lut ‘srogi, okrutny, dziki’) i Sławo- (psł. slava, slaviti ‘sława, sławić’) (za: SEM cz. 1., s. 147, 276) formantem -ski.

(LUTOSTAŃSKI) Forma żeńska: Jadwiga Lutostańska 1696, KAŚŁ 176;nazwisko utworzone od n. m. Lutostań łomż., gm. Łomża (za: NP2, s. 28) formantem -ski.

LUTRZYKOWSKI: Stefan Lutrzykowski wyrobnik 1867, KAZŁ 125; nazwisko utworzone od niem. n. os. Luther, ta od im. Liutheri lub nowsze ‘wyznawca luteranizmu’ (za: NP2, s. 28) formantem -yk+owski.

LUT(T)O: Franciszek a Pauli Lutto 1788, KACŁ 793; Bonawentura Jan Luto 1793, KACŁ 1471; Karol Fryderyk Lutto 1796, KACŁ 1736; Jan Lutto religii kalwińskiej mayster kunsztu garbarskiego 1809, KAUŁ 266; Wilelmina Lutto 1809, KAUŁ 266; Stanisław Lutto 1832, KAUŁ 116; nazwisko utworzone od por.  Litychowski (za: NP2, s. 28).

LUXA: Mateusz Luxa 1619, LBŁ 1027; nazwisko utworzone od łac. lux, ‘światło, jasność, blask’ (za: SEM cz. 7., s. 66) lub od niem. n. os. Lux (za: NP2, s. 27).

LUŻEŃSKI: Andrzej Lużeński 1749, LML 1469; nazwisko utworzone od n. m. Luzino gdań., gm. Luzino (za: NP2, s. 29) formantem -ski.

Ł

ŁABĘCKI: Józef Łabęcki 1866, KAZŁ 112; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Łabędź, część wsi Dzików, przem. gm. Stary Dzików (za: SEM cz. 3., s.105); też od n. m. Łabędy, Łabędzie (za: SHNO t. 1., s. 209) formantem -cki.

ŁABOSKI: Jan Łaboki 1705, LBŁ 818; nazwisko utworzone od n. m. bez lokalizacji (za: SEM cz. 3., s. 105).

ŁACHOTA: Katarzyna Łachota 1611, MBŁ 902; może nazwisko utworzone od łacheta ‘obdartus, oberwaniec’ (za: SEM cz. 1., s. 148).

(ŁACIŃSKI) Forma żeńska: Jadwiga Teresa Łacińska 1829, KAUŁ 190; nazwisko utworzone od łacina ‘język łaciński’ (za: NP2, s. 31) formantem -ski.

ŁADA: Paweł Łada 1613, MBŁ 1159; Franciszek Łada 1724, LBŁ 331; Hipolit Łada wyrobnik 1842, WMZŁ 141; Feliks Łada vel Ładzewski żołnierz urlopowany 1869, KAZŁ 88; Feliks Łada 1869, KAZŁ 139; Alexandra Łada 1875, KAŚŁc 82; Paweł Łada 1878, KOPŁ 235; Anna Łada 1887, KOPŁ 154; Franciszka Łada 1896, KS 352; nazwisko utworzone od łada ‘porządek, rządność’; w wołaczu: łado ‘jakiś okrzyk, im. rzekomego bożka’ (za: SEM cz. 1., s. 148); też od herbu Łada (za: SEM cz. 6., s. 31).

ŁAKIŃSKI: Szymon Łakinski parobek 1809, KAZŁ 109; nazwisko utworzone od podstawy łak-, por. łaknąć, łakomy, stp. łakota ‘łakomstwo’ (za: NP2, s. 33) formantem -iński.

ŁAKOMY: Jakub Łakomy 1617, LBŁ 726; nazwisko utworzone od łakomy (za: SEM cz. 1., s. 149).

Forma żeńska: Urszula Łakoma 1615, LBŁ 331.

ŁAPIŃSKI: Jan Łapiński, szlachcic tu w Łomży teraz zamieszkały 1830, KAUŁ 14; Jan Łapiński, syn Jana Łapińskiego 1830, KAUŁ 14; Jan Łapiński 1830, KAUŁ 14; Jan Łapiński 1863, KAZŁ 43; Michał Łapiński 1879, KOPŁ 101; nazwisko utworzone od n. m. Łapy (za: SHNO cz. 1., s. 211) formantem -ski.

Forma żeńska: Eleonora Łapińska 1811, KAZŁ 8; Joanna Łapińska 1814, KAZŁ 82; Anna Łapińska 1819, KAZŁ 1; Anna Łapińska 1820, KAUŁ 31.

ŁASKO, ŁASKI: Antoni Łasko strażnik pograniczny 1834, KUŁ 182; Kazimierz Łaski żołnierz dymisjonowany 1868, KAZŁ 136; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Łasko, dziś Łask, sier., miasto; Maz. Łaś-Toczyłowo, łomż., gm. Zawady (za: SEM cz. 3., s. 106); też od n. os. Łaska (za: NMK s. 231 -232) formnatem -o / -i.

ŁATARZ: Jan Łatarz 1620, LBŁ 1292; nazwisko utworzone od ap. łata ‘kawałek materiału do zasłonięcia dziury’; może też ‘oberwaniec, gałgan, łobuz’ lub łata ‘belka w dachu’ (za: SEM cz. 1., s. 150).

ŁAWIŃSKI: Michał Ławiński, Traktiernik… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 190; Franciszka z Gorczyńskich, żona Michała Ławińskiego 1829, KAUŁ 190; nazwisko utworzone od ap. ława ‘sprzęt domowy służący do siedzenia’, dawniej też ‘kładka; stragan’ (za: NP2, s. 35) formantem -ński.

Forma żeńska: Jadwiga Teressa Ławińska, córka Michała Ławińskiego 1829, KAUŁ 190;

ŁAWSKI: Leyba Mejerowicz Ławski solarz 1835, APŁ z. 169; Meer Lejbowicz Ławski 1896, KS; Moszek Szmulowicz Ławski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Ławsko, dziś Ławsk, łomż., gm. Wąsosz; Ławy, ostroł., gm. Rzekuń (za: SEM cz. 3., s. 106) formantem -ski.

(ŁAZAREWICZ) Forma żeńska: Maryanna Łazarewiczowa 1814, KAZŁ 71; nazwisko utworzone od Łazarz od hebr. ‘eli’azar ‘Bóg wspomógł’ (za: SEM cz. 2., s. 80) formantem -ewicz.

ŁAZARIEW: Efrem Łazariew syn Łazarza szeregowy straży wewnętrznej Łomżyńskiej Komendy Inwalidzkiej wyznania prawosławnego 1863, AMPśT 3; Aleksander Łazariew syn Efrema mieszczanin miasta Łomży wyznania prawosławnego 1895, AMPśT 13; nazwisko utworzone od por. Łazarewicz.

ŁAZARSKI: Paweł Łazarski 1862, KAZŁc 264; nazwisko utworzone od por. Łazarewicz.

ŁAZNOWSKI: Froim Leyzorowicz Łaznowski krawiec 1836, APŁ z. 169;nazwisko utworzone od podstawy łaz-, por. łazić ‘poruszać się wolno, ciężko’, łaz ‘pole uprawne na wytrzebionym lesie’ (za: NP2, s. 33) formantem -n+owski.

ŁAZO(W)SKI: Ignacy Piotr Łazowski sędzia Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAŚŁ 38; Wielmożny Piotr Łazowski Prokurator Królewski przy Trybunale Cywilnym Pierwszey Instancyi w Woiewodztwie Augustowskim Wydziału Pierwszego… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 229; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Łazy Podkrojewo, dziś Łazy, ciech., gm. Strzegowo-Osada (za: SEM cz. 3., s. 1060 formantem -owski.

Forma żeńska: Marianna Teofila Łazowska 1829, KAUŁ 229.

ŁAZURA: Johan Łazura żołnierz 1809, KAZŁ 145; nazwisko utworzone od por. Łazarewicz (za: NP2, s. 33).

(ŁĄCZYŃSKI) Forma żeńska: Agnieszka Łączyńska 1634, LBŁ 963; nazwisko utworzone od n. m. Łęczynka, Łączyno (za: SHNO t. 1., s. 213) formantem -ski.

ŁĄGA: Zofia Łąga 1621, LBŁ 1473; nazwisko utworzone od łęgi ‘gibki, zwinny’, łąg, łęg, ług ‘bagnista łąka, podmokłe pastwisko’ (za: NP2, s. 33).

ŁEMPICKI, ŁĘPICKI: Albertus Łempicki subjudex terratris Lomzensis 1641, HKap. poz. 306; Albertum Łepicki judicex terratris Łomzensis 1648, HKap. poz. 202, 306; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Łempice, Łępice, dziś Łempice. łomż., gm. Wąsosz; Łempice, dziś Łępice, ciech., gm. Pokrzywnica (za: SEM cz. 3., s. 107) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Scholastyka Łempicka 1753, LMŁ 1745; Julianna Łempicka 1786, KACŁ 549; Marianna Łempicka 1874, KAŚŁ 82.

ŁEPKO(W)SKI: Kazimierz Łepkowski 1795, KACŁ 1674; Józef Łepkowski 1821, KAZŁ 97; Szymon Łepkoski kowal 1836, KUŁc 8; nazwisko utworzone od n. m. Łebki (ciech., gm. Strzegowo-Osada) (za: NP2, s. 37) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Łepkowska 1796, KACŁ; Katarzyna Łepkowska 1831, KAUŁ 158; Rozalia Łepkowska 1867, KAZŁc 78; Bronisława Łepkowska 1879, KOPŁ 161.

ŁĘKOWSKI: Adam Lękowski de Lomza 1568, RTA s. 232; Lekowski de Lomza 1569; RTA s. 513; Johannes Lękowski de Lomza 1569, RTA s. 255; 1573, RTA s. 284; Lukas Lękowski de Lomza Fluitans 1569, RTA s. 255; Domini Lękowski de Lomza 1576, RTA s. 572; Johannes Łękowski de Lomza 1568, RTA s. 234; 1574, RTA s. 317; Famila Łękowski 1574, RTA s. 529; Marcus Łękowski 1574, RTA s. 314; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Łękowice, dziś Łankowice, bydg., gm. Kcynia (za: SEM cz. 3., s. 107).

ŁĘTKOWSKI: Jan Łętkowski 1649, LBŁ 2534; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Łętkowo, dziś Łętków, płoc., gm. Góra Św. Małgorzaty; Młp. Łętkowice, krak., gm. Radziemice (za: SEM cz. 3., s. 104) formantem -ski.

(ŁĘTOWSKI): Emilia Izabela Łętowska 1833, KAUŁ 115; nazwisko utworzone od n. m. Maz.: Łętowo, dziś Łętowo-Dąb, łomż., gm. Kołaki Kościelne (za: SEM cz. 3., s. 107) formantem -ski.

(ŁOJEWSKI) Forma żeńska: Agnieszka Łojewska 1685, LBŁ 782; nazwisko utworzone od n. m. Łoje w pow. kozienickim, przasnyskim lub n. m. Łojewo w pow. inowrocł. formantem -(ew)ski.

(ŁOMZIESKI) Forma żeńska: Janina Łomzieska 1613, MBŁ 1149; może nazwisko utworzone od n. m. Łomża formantem -ski.

ŁOMŻYCKI: Albert Łomżycki 1612, MBŁ 1006; nazwisko utworzone od n. miasta Łomża formantem -cki.

Forma żeńska: Jadwiga Lomzicka 1618, LBŁ 932.

ŁONIEWSKI: Jan Łoniewski 1759, KAUŁ 127; nazwisko utworzone od podstawy łon-, por. łono, dawne łoni ‘zeszłego roku, łoński ‘zeszłoroczny’(za: NP2, s. 40) formantem -ewski.

(ŁOPACIŃSKI) Forma żeńska: Antonina Łopacińska 1879, KOPŁ 120; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Łopatno, tarnob., gm. Iwaniska (za: SEM cz. 3., s. 108) formantem -ski.

ŁOPIANOWSKI: Jan Lopianowski 1652, LBŁ 2781; nazwisko utworzone od ap. łopian ‘roślina o dużych sercowatych liściach stosowana w lecznictwie’ (za: NP2, s. 41) formantem -owski.

ŁOPI(E)ŃSKI: Paweł Łopinski kapitan Woyska Liniowego oraz Komendant Gwardyi Narodowey w Mieście Departamentowym Łomży 1809, KAUŁ 209, 266; Paweł Łopieński 1810, KAZŁ 292; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Łopienno, pozn., gm. Mieleszyn (za: SEM cz. 3., s. 108) formantem -ski.

(ŁOPUSKI) Forma żeńska: Jadwiga Łopuska 1869, KAZŁ 266; nazwisko utworzone
od n. m. Krpłd. Łopuszka Mała, Łopuszka Wielka, przem. gm. Kańczuga (za: SEM cz. 3., s. 108); też od n. m. Łopusy, Łopusze (za: SHNO t. 1., s. 215) formantem -ski.

ŁOSZEWSKI: Grzegorz Łoszewski Protokulista przy Sądzie Pokoju Powiatu Łomżyńskiego 1840, KUŁ 107, 108; Grzegorz Łoszewski archiwista akt dawnych przy Trybunale w Łomży 1868, KAZŁ 77; Konstanty Łoszewski 1879, KOPŁ 73; nazwisko utworzone od por. Łoś (por. NP2, s. 41) formantem -ewski.

ŁOŚ: Zofia Łoś 1608, MBŁ 70; Stanisław Łoś 1612, MBŁ 1133; Łukasz Łoś 1873, KAŚŁ 31; nazwisko utworzone od ap. łoś (za: SEM cz. 1., s. 152).

ŁOŻYŃSKI: Ludwik Łożyński były artysta dramatyczny 1867, KAZŁ 131; nazwisko utworzone od n. m. Łozina Kresy Wsch. (za: NP2, s. 43) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Łożyńska mniszka łomżyńskiego klasztoru 1869, KAZŁ 260.

ŁUBA: Paulus Luba 1561, RTA s. 404; Andrzej Łuba 1709, LBŁ 1247; Teresa Łuba 1725, LBŁ 442; Stanisław Łuba 1732, LBŁ 304; Elżbieta Łuba 1734, LBŁ 490; Franciszka Łuba 1736, LBŁ 67; Agnieszka Łuba 1739, LBŁ 202; Julianna Łuba 1741, LBŁ 344; Julia Łuba 1743, LMŁ 1064; Scholastyka Łuba 1743, LBŁ 111; Bartłomiej Łuba 1745, LMŁ 1149; Antoni Łuba 1761, KAUŁ 272; Joanna Łuba 1769, KAUŁ 975; Teresa Łuba 1771, KAUŁ 1062; Stanisław Adalbert Łuba 1787, KACŁ 731; Ewa Łuba 1788, KACŁ 884; Krystyna Łuba 1790, KACŁ 1085; Ewa Karolina Łuba 1791, KACŁ 1241; Kazimierz Łuba 1793, KACŁ 1421; Adam Łuba 1868, KAZŁ 116; Maryanna Łuba 1875, KAŚŁ 53; Jan Łuba 1878, KOPŁ 29; Józef Łuba 1878, KOPŁ 114; Aleksander Łuba 1887, KOPŁ 250; nazwisko utworzone od stukr. Ap. łub’a ‘rodzaj kory’, pol. łuba ‘twarda kora’, ‘obręcz drewniana, kabłąk’, ‘koszałka’ (za: SHNO t. 1., s. 216) też od n. m. Łuby łomż., gm. Miastkowo.

ŁUBEK: Jadwiga Łubek 1626, LBŁ 144; nazwisko utworzone od ap. łuba ‘kora z drzewa’ (za: SEM cz. 1., s. 153) formantem -ek.

ŁUCZYŃSKI: Jakob Łuczyński 1866, KAZŁc 119; Emilian Łuczyński 1878, KOPŁ 256; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Łuczyńce (za: SEM cz. 3., s. 109); też od n. os. Łucz, Łuczyna (za: NMK s. 235) formantem -ski.

ŁUĆ: Henryk Łuć urzędnik urzędu gubernialnego 1871, KAŚŁ 39; nazwisko utworzone najpewniej od cerk. Łuka, pol. Łukasz (za: SHNO t. 1., s. 216).

ŁUGOWSKI: Tadeusz Ługowski 1618, LBŁ 983; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Ługów, lub., gm. Jastków (za: SEM cz. 3., s. 109) formantem -ski.

ŁUKASIE(W)SKI, ŁUKASZEWSKI: Jakub Łukasieski 1808, KAZŁ 42; Kazimierz Łukasieski 1831, KAUŁ 39; Eustachy ks. Łukaszewski gwardyan klasztoru Księży Kapucynów 1867, KAZŁ 152; Stanisław Łukaszewski żołnierz rezerwy 1869, KAZŁ 140; nazwisko utworzone od im. Łukasz formantem -ewski.

Forma żeńska: Katarzyna Łukasiewska 1796, KACŁ 1760; Teresa Franciszka Lukasieska 1797, KACŁ 1995; Scholastyka Łukaszewska akuszerka 1835, KUŁ 143.

ŁUKASIAK: Mikołaj Łukasiak 1887, KOPŁ 178; nazwisko utworzone od por. Łukasik formantem -ak.

ŁUKASIK: Mateusz Łukasik 1749, LMŁ 1495; Agnieszka Łukasik 1793, KACŁ 1457; nazwisko utworzone od im. Łukasz formantem -ik.

ŁUKASIŃSKI: Jozef Łukasiński lukiernik 1820, KAŚŁ 38; nazwisko utworzone od por. Łukaszewski (za: NP2, s. 44) formantem -iński.

(ŁUKASKI) Forma żeńska: Zofia Agnieszka Łukaska 1791, KACŁ 1139; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Młp. Łukawa, tarnob., gm. Dwikozy (za: SEM cz. 3., s. 109); też od n. m. Łukawica (za: SHNO cz. 1., s. 218) formantem -ski.

ŁUKASZ: Łukasz parobek P. Truskowskiego 1737, LMŁ 697; nazwisko utworzone od im. Łukasz, łac. Lukas, prawdopodobnie spieszczenia łac. im. Lucanus lub Lucius (za: SEM cz. 2., s. 81).

ŁUKASZEWSKI: Ignacy Łukaszewski, szewc… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 232; nazwisko utworzone od n. m. Łukaszewo, Łukaszów (kilka wsi) (za: NP2, s. 44) formantem -ski.

ŁUKAWICZ: Alexander Łukawicz 1866, KAZŁ 194; może nazwisko utworzone od łuk ‘krzywizna wygięta półkoliście; dawna broń’, niekiedy też od im. Łukasz i od stp. Łukan (= Lucjan) (por. NP2, s. 444) formantem -awicz.

ŁUKOWSKI: Mikołaj Łukowski 1654, LBŁ 2921; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Łukowo, pozn., gm. Oborniki; Łukowo, pil., gm. Wągrowiec; Młp. Łukowa, kiel., gm. Chęciny (za: SEM cz. 3., s. 110) formantem -ski.

Forma żeńska: Agnieszka Łukowska 1649, LBŁ 2506.

ŁUNIEWSKI: Łuniewskiego dwoie bliźniąt 1740, LMŁ 883; Józef Łuniewski 1750, LBŁ 653; Michał Łuniewski 1755, LBŁ 1151; Aleksander Łuniewski żołnierz rezerwista 1873, KAŚŁ 55; Paweł Łuniewski 1878, KOPŁ 95; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Luniewo, dziś Łoniewo, leszcz., gm. Osieczna; Maz. Łuniewo, dziś Łoniewo, płoc., gm. Radzanowo (za: SEM cz. 3., s. 110) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Łuniewska 1741, LBŁ 8; Aleksandra Łuniewska 1744, LBŁ 243; Anastazja Łuniewska 1746, LMŁ 1280; Kunegunda Łuniewska 1747, LBŁ 447; Jadwiga Łuniewska 1752, LBŁ 891; Konstancja Łuniewska 1752, LMŁ 1695; Jadwiga Łuniewska 1755, LMŁ 1936; Zofia Łuniewska 1762, KAUŁ 355; Marianna Łuniewska 1790, KACŁ 1030.

ŁUPI(E)ŃSKI: Alexander Łupieński 1864, KAZŁ 118; Józef Łupiński 1869, KAZŁ 96; nazwisko utworzone od n. m. Łupianka (za: SHNO t. 1., s. 218) woj. podlas. formantem -ski.

ŁUSZCZKOWICZ: Paweł Łuszczkowicz 1622, LBŁ 1714; może nazwisko utworzone od dawnego ap. łuska ‘sucha skóra; pokrycie ryby’, por. też łuskać ‘obierać’ (por. NP2, s. 45) formantem -owicz.

(ŁYNKOWSKI) Forma żeńska: Jadwiga Łynkowska 1785, KACŁ 501; nazwisko utworzone od łynąć ‘lunąć’ (za: NP2, s. 46) formantem -k+owski.

(ŁYPACZEWSKI) Forma żeńska: Maria z Karskich Łypaczewska 1869, KAZŁ 166; nazwisko utworzone od łypać ‘zerkać, podglądać’, też gw. ap. łypa ‘wystająca warga’ (za: NP2, s. 46) formantem -acz+ ewski.

ŁYSY: Piotr Lysy 1619, LBŁ 1108; nazwisko utworzone od ap. łysy (za: SEM cz. 1., s. 154).

Forma żeńska: Dorota Łysa 1610, MBŁ 470.

ŁYSSAKOWSKI: Jacobus Łyssakowski succamerarius Łomzensis 1475, HKap. poz. 317; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Łysaków, gm. Czermin (za: SEM cz. 3., s. 110) formantem -ski.

M

MACIATOWICZ: Łukasz Maciatowicz 1865, KAZŁ 163; Filipina Maciatowicz 1866, KAZŁ 193; Franciszek Maciatowicz krawiec 1869, KAZŁ 218; może nazwisko utworzone od por. Maciej. Nazwisko niejasne.

MACIEJ: Maciej rybak 1430, ŁT I 115; Maciej rzemieślnik 1437, ŁT I 229; nazwisko utworzone od im. Maciej , łac. Matthias, Matthaeus, z hebr. ‘dar Jahwe’ (za: NP2, s. 51).

MACIEJESKI: Michał Maciejeski sługa prefektury 1810, KAZŁ 382; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Macewo, dziś Macew, kal., gm. Gołuchów; Młp. (zapisy także z Krpłd.) Maciejowice, siedl., gm. Maciejowice (za: SEM cz. 3., s. 110); też od n. os. Maciej lub n. m. Maciejewo w pow. starogrodzkim, toruńskim (za: NMK s. 237) formnatem -ski.

MACIERAKOWSKI: Antoni Macierakowski 1870, KAŚŁ 21; nazwisko utworzone od stp. ap. maciora, macierz ‘matka’ (za: NP2, s. 52) formantem -ak+owski.

MACIACZEK: Zofia Maciacek 1621, LBŁ 1475; nazwisko utworzone od por. Maciej formantem -ek, -yk.

MACIACZYK: Zofia Maciczyk 1628, LBŁ 334; nazwisko utworzone od por. Maciej formantem -yk.

MACIAK: Anna Maciak 1629, LBŁ 610; nazwisko utworzone od im. Maciej (za: SEM cz. 2., s. 82) formantem -ak.

MACIEK: Maćka poddanego z Łomzicy dziecię 1708, LMŁc 307; nazwisko utworzone od im. Maciej z hebr. ‘dar Jahwe’ (za: SEM cz. 2., s. 81).

MACKIEWICZ: Julian Mackiewicz major, dowódca komendy w Łomży 1864, KAZŁ 218; nazwisko utworzone od im. Macko, Maćko, Maczko (za: SHNO t. 1., s. 221) formantem -ewicz.

MAGERSKI: Józef Magerski lokay 1811, KAŚŁ 36; nazwisko utworzone najpewniej od śrwniem. mager, meger ‘chudy, szczupły’ (NP2, s. 54) formantem -ski.

MAGNUSKI: Martinus Magnuski kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwiskoutworzone od n. m. Wlkp. Magnusze, dziś Magnusy, sier., gm. Wodzierady (za: SEM cz. 3., s. 111) formantem -ki.

MAGNUSZEWICZ: Elżbieta Magnuszewicz 1746, LMŁ 1225; Jan Magnuszewicz 1752, LMŁ 1659; nazwisko utworzone od n. os. Magnus (za: NMK s. 239) formantem -ewicz.

MAGNUSZEWSKI: Adalbert Magnuszewski 1749, LBŁ 588; Benedykt Magnusiewski 1751, LBŁ 748; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Magnuszewice, kal., gm. Kotlin; Maz. Magnuszewo Kotowo, dziś Magnuszew Duży i Magnuszew Mały, ostroł., gm. Szelków (za: SEM cz. 3., s. 111) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Magnuszewska 1744, LBŁ 261.

MAJCHORA: Wojciech Majchora żołnierz nieograniczenie urlopowany 1864, KAZŁ 166; nazwisko utworzone od im. Melchior, im. hebr. od melki-or ‘król (Bóg) jest moją światłością’ (za: NP2, s. 83) formantem -a.

(MAJEROWICZ) Forma żeńska: Raszka Majerowiczówna 1808, KAŚŁ 6; nazwisko utworzone od n. os. Majer (za: NMK s. 240); od śrwniem. meier, meiger ‘dzierżawca, zarządca, gospodarz’ (za: SEM cz. 5., s. 172) formantem -owicz.

MAJEWSKI: przez Maiewskich dziecie zaduszone w łuszku 1739, LMŁ 851; Szymon Majewski 1740, LBŁ 323; Jan Majewski 1744, LBŁ 236; Michał Majewski 1747, LMŁ 1292; Franciszek Maijewski 1748, LMŁ 1432; Marcin Majewski 1748, LBŁ 544; Franciszek Majewski 1750, LMŁ 1562; Tomasz Maiewski 1788, KACŁ 774; Fryderyk Majewski 1796, KACŁ 1744; Paweł Majewski 1863, KAZŁ 124; Antoni Majewski 1864, KAZŁ 69; Franciszek Majewski wyrobnik 1869, KAZŁ 180; Grzegorz Majewski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Majewo w pow. starogrodzkim lub n. os. Maj (za: NMK s. 241) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Majewska 1739, LBŁ 233; Marianna Majewska 1742, LBŁ 72; Marianna Majewska 1744, LMŁ 1115; Marianna Majewska 1748, LMŁ 1373; Krystyna Majewska 1750, LMŁ 1560; Katarzyna Majewska 1772, KAUŁ 1156; Scholastyka Anna Majewska 1781, KACŁ 47; Felixa Maiewska Niewiasta lat dwadzieścia ieden mająca zreligii żydowskiey na katolicką nawroczona przez lat dwa w Klasztorze panien Benedyktynek artykułow wiary Chrzescianskiey uczona 1837, KUŁ 94; Marya Majewska 1867, KAZŁ 97; Zofia Majewska 1868, KAZŁ 161; Augusta Majewska 1870, KAŚŁ 15; Helena Konrada Emilia Majewska 1872, KAŚŁ 40; Antonina Majewska służąca 1873, KAŚŁ 55; Joanna Majewska 1873, KAŚŁ 69; Karolina Majewska 1876, KAŚŁ 9; Marianna Majewska 1876, WPRŁ 244; Julia Majewska 1896, KS.

MAJKO: Aleksander Majko 1870, KAŚŁ 9; nazwisko utworzone od ap. maj ‘n. miesiąca’ też ‘podkomorzy’; znaczenie przeniesione ‘człowiek stały’ (za: SEM cz. 1., s. 155) formantem -ko.

MAJOROWICZ: Ruchla Majorowicz 1809, KAUŁ 221; Zelk Majorowicz arendarz 1809, KAUŁ 221; nazwisko utworzone od n. os. Major < łac. maior ‘wyższy’ (za: NMK s. 241) formantem -owicz.

MAKAREWICZ: Jan Makarewicz 1876, WPRŁ 49; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Makary z grec. ‘szczęśliwy’, przejęte od łac. Macarius (za: SEM cz. 2., s. 91) formantem -ewicz.

MAKARSKI: Kazimierz Makarski 1626, LBŁ 68; Stanisław Makarski 1629, LBŁ 614; nazwisko utworzone od im. Makary z grec. ‘szczęśliwy’ (za: NP2, s. 58) formantem -ski.

MAKIELEWICZ: Jan Makielewicz 1698, LMŁ 65; mooże nazwisko utworzone od niem. n. os. Makiel, ta od im. na Mag- (por. NP2, s. 58) formantem -ewicz.

MAKOWIECKI: Józef Makowiecki 1896, KS; nazwisko utworzone do n. m. Wlkp. (zapisy także z Krpłd.) Makowiec, włoc., gm. Kikół (za: SEM cz. 3., s. 111); też od n. m. Maków w pow. łomż., skier., radom., miech., racibor. lub n. m. Makowica w pow. makowskim (za: NMK s. 241) formantem -cki.

MAKO(W)SKI: Makowskiego żona 1737, LMŁc 714; Marcina Makowskiego kowala dziecię 1740, LMŁ 878; Augustyn Makowski 1749, LMŁ 1441; Michał Makowski 1811, KAUŁ 22; Szczepan Makowski 1819, KAŚŁ 9; Jan Makowski 1831, KAUŁ 7; Jan Makoski Podoficer Komendy Inwalidney Łomżyńskiej 1836, KUŁ 185; 1838, KUŁc 186; Karol Makowski Stolarz 1841, KUŁ 44; Apolinary Makowski 1864, KAZŁ 47; Jan Makowski wyrobnik 1873, KAŚŁ 66; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Makow, dziś Maków, krak., gm. Gołcza; Makow, dziś Maków Podhalański, biel., miasto; Maz. Makow, dziś Maków, skier., gm. Skierniewice; Makow, dziś Maków Mazowiecki, ostroł., miasto; Makowo Bure, dziś Makowskie, łomż., gm. Jedwabne; Śl. Makow, dziś Maków, kat., gm. Pietrowice Wielkie; Krpłd. Makowa., przem., gm. Fredropol (za: SEM cz. 3., s. 111) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Makowska 1635, LBŁ 1089; Petronela Makowska 1731, LBŁ 186; Jadwiga Makowska 1739, LBŁ 246; Anastazja Makowska 1747, LMŁ 1287; Franciszka Makowska 1751, LBŁ 807; Franciszka Makowska 1755, LMŁc 1984; Marianna Makowska 1756, LBŁ 1260; Anna Makowska 1792, KACŁ 1312; Katarzyna Sieneńska Makowska 1793, KACŁ 1447; Jadwiga Teresa Makowska 1795, KACŁ 1707; Bronisława Makowska córka stolarza 1842, WMZŁ 133.

MAKSYM: Szymon Maxim 1699, LBŁ 317; Jakub Maxim 1727, LMŁ 442; nazwisko utworzone od im. Maximus, łac. maximus, stopień najwyższy od łac. magnus ‘wielki’ (za: SEM cz. 2., s. 84).

MAKSYMIAK: Anastazja Maximiak 1708, LBŁc 1125; Adalbert Maximiak 1720, LBŁc 128; nazwisko utworzone od por. Maksym formantem -ak.

MAKSYMOWICZ, MAXIMOWICZ: Stanisław Maximowicz 1690, KAŚŁ 80; Jan Maximowicz 1698, LBŁ 195; Albert Maximowicz 1696, LBŁ 85; Maximowicz krawiec 1701, LMŁ 119; nazwisko utworzone od por. Maksym formantem -owicz.

 

MAKULSKI: Walenty Makulski Proffessor Szkol Woiewodzkich Łomżyńskich… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 171; nazwisko utworzone od mak, też od im. Maksym, Makary (za: NP2, s. 57) formantem -ul+ski.

MALARZ: Zofia Malarz 1608, MBŁ 24; Zuzanna Malarz 1608, MBŁ 27; Jan Malarz 1633, LBŁ 949; nazwisko utworzone od malarz (za: SEM cz. 1., s. 156).

Forma żeńska: Magdalena Malarzowna 1690, LBŁ 1162.

MALC: Walenty Malc żołnierz 1866, KAZŁ 46; nazwisko utworzone od członu Mało- : Mał, Mały, Mała, Malec, Malc ( za: SEM cz. 1., s. 156).

MALEC: Paweł Malec 1611, MBŁ 668; nazwisko utworzone od por. Malc formantem -ec.

MALECHOWICZ: Apolonia Malechowicz 1869, KAŚŁ 26; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Wlkp.: Malechowo, dziś Małachowo, pozn., gm. Niechanowo; Krpłd.: Malechów (za: SEM cz. 3., s. 111) formantem -owicz.

MALESZE(W)SKI, MALESIE(W)SKI: Thomas Gaspari Maleszewsky 1613/1614, ASAZ s. 86; Hiacynt Roch Maleszewski 1767, KAUŁ 817; Piotr Maleszewski 1773, KAUŁ 1182; Ignacy Malesiewski 1774, KAUŁ 1309; Filip Maleszewski 1784, KACŁ 331; Kilian Maleszewski 1792, KACŁ 1342; Adalbert Malesieski 1797, KACŁ 1927; Jan Maleszewski 1871, KAŚŁ 8; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Młp: Maleszowa, kiel., gm. Pierzchnica; Maz: Maliszew-Porkusy, dziś Maliszewo-Perkusy, Maliszewo Łynki, łomż., gm. Zawady (za: SEM cz. 3., s. 112) ); też od n. m. Maleszew, Maleszewo, Malesze (za: SHNO t. 1., s. 224) formantem -(ew)ski.

Forma żeńska: Janina Maleszewska 1767, KAUŁ 811; Magdalena Maleszewska 1783, KACŁ 228; Scholastyka Maleszewska 1786, KACL 548; Józefa Maleszewska 1791, KACL 1166; Marianna Maleszewska 1795, KACŁ 1699; Katarzyna Maleszeska 1809, KAZŁ 223; Maryanna Malesieska (w rej. Maleszeska) 1830, KAUŁ 199; Emilia Maleszewska 1876, KAŚŁ 4.

MALEWICZ: Iwan Malewicz 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Malc (za: SEM cz. 1., s. 156) formantem -ewicz.

MALEWSKI: Ignacy Malewski 1879, KOPŁ 131; Feliks Malewski syn Karola mieszczanin miasta Łomży 1900, AMPśT 15; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Malewo, leszcz., gm. Gostyń (za: SEM cz. 3., s. 112) formantem -ski.

MALIK: Michael Malik kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Anna Malik 1615, LBŁ 265; nazwisko utworzone od por. Malc; też od wsł. malik ‘dziecko, najmłodszy w rodzinie’ (za: SHNO t. 1., s. 224) formantem -ik.

MALINO(W)SKI: Franciszek Malinowski 1683, LBŁ 820; Krzysztof Malinowski 1725, LBŁ 432; Konrad Malinowski 1726, LBŁc 465; Roch Malinowski 1729, LBŁ 40; Malinowski 1733, LBŁ 64; Piotr Malinowski 1735, LBŁ 519; Jakub Malinowski 1741, LBŁ 12; Jakub Malinowski 1748, LMŁ 1404; Marcin Malinoski 1808, KAŚŁ 24; Stanisław Malinowski 1809, KAZŁ 166; Antoni Malinowski mayster kunsztu szefcowskiego 1809, KAUŁ 301; Jan Malinowski szewczyk będący w terminie 1821, KAZŁ 82; Jakub Malinowski 1864, KAZŁ 216; Antoni Malinowski 1866, KAZŁ 5; Antoni Malinowski 1868, KAZŁ 143; Bolesław Malinowski 1869, KAZŁ 146; Ignacy Malinowski 1872, KAŚŁ 46; Józef Malinowski syn Marcina mieszkaniec miasta Łomży 1880, AUPśT 16a; Mikołaj Malinowski syn Józefa mieszkaniec miasta Łomży wyznania prawosławnego 1880, AUPśT 16a; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd.: Malinówka, krośn., gm. Haczów (za: SEM cz. 3., s. 112); od n. os. Malina lub n. m. Malinowo (za: SHNO t. 1., s. 225) łomż., ostroł. formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Róża Malinowska 1601, LBŁ 297; Justyna Malinowska 1689, LBŁ 1063; Katarzyna Malinowska 1700, KAŚŁ 217; Marianna Anastazja Malinowska 1789, KACŁ 914; Anastazja Malinowska córka szeregowego Łomżyńskiego Szpitala Wojskowego w stanie spoczynku Józefa zmarła na gorączkę 1860, AZPśT 1a; Róża Malinowska służąca 1873, KAŚŁ 9; Anna Malinowska 1875, KAŚŁ 28.

MALISZE(W)SKI: Antoni Maliszewski 1789, KACŁ 893; nazwisko utworzone od n. os. Malisz, Małysz lub od n. m. Maliszewo w pow. płockim, lipnowskim (za: NMK s. 242) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Maliszewska 1774, KAUŁ 3178; Bogumiła Maliszeska 1809, KAŚŁ 27; Marianna Maliszewska 1815, KAZŁ 118; Maryanna Maliszewska 1863, KAZŁ 195; Józefa Maliszewska 1878, KOPŁ 297; Konstancja Maliszewska 1896, KS 366.

MALLA: Kunegunda Malla 1834, KAUŁ 36; nazwisko utworzone od mały lub od im. złożonych typu Małomir (za: NP2, s. 61) formantem -a.

MALON: Małgorzata Malon 1721, LBŁ 180; Malona żona 1732, LMŁ 560; Malon 1735, LMŁ 634; nazwisko utworzone od por. Malla (por. NP2, s. 62) formantem -on.

Forma żeńska: Marianna Malonowna 1730, LBŁ 17.

MALONOWSKI: Józef Malonowski 1733, LBŁ 337; Franciszek Malonowski 1781, KACŁ 66; Józef Malonowski 1792, KACŁ 1306; Walenty Malonowski 1794, KACŁ 1540; Jan Nepomucen Malonowski 1831, KAUŁ 90; Piotr Malonowski gospodarz 1838, KUŁ 176; Antoni Malonowski 1868, KAZŁ 143; Piotr Malonowski 1867, KAZŁ 43; nazwisko utworzone od n. m. Malanów, Malanowo (za: NP2, s. 59) formantem -ski.

Forma żeńska: Konstancja Malonowska 1783, KACŁ 212; Rozalia Malonowska 1784, KACŁ 367; Agnieszka Malonowska 1787, KACŁ 649; Franciszka Malonowska 1833, KAUŁ 45.

MAŁASZEWSKI: Mikołaj Małazewski 1733, LBŁ 61; Michał Małaszewski 1781, KACŁ 81; może nazwisko utworzone od por. Malla.

MAŁEK: Piotr Małek 1613, MBŁc 1252; nazwisko utworzone od por. Malc formantem -ek.

MAŁGORZATA: Małgorzata żona mieszczanina Świętosława 1434, ŁT I 208. 1434, ŁT I 218; nazwisko utworzone od im. Małgorzata, od łac. Margarita ‘perła’, wyrazu pochodzenia orientalnego (za: SEM cz. 2., s. 84).

MAŁOSIEWSKI: Jan Małosiewski 1685, LBŁ 891; nazwisko utworzone od n. m. Maleszew, Maleszewo, Malesze (za: SHNO t. 1., s. 224) formantem -(ew)ski.

MAMIŃSKI: Napoleon Mamiński żołnierz urlopowany 1869, KAZŁ 179; nazwisko utworzone od mama ‘matka’, mamić ‘oszukiwać, zwodzić’ (za: NP2, s. 63) formantem -ński.

MANKIEWICZ: Natalia Mankiewicz 1866, KAZŁ 162; nazwisko utworzone od n. os. Manko // Mańko (za: SHNO t. 1., s. 227) formantem -ewicz.

MAŃKOWSKI: Laurenty Mańkowski 1604, LBŁ 575; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp.: Mańkowo, wieś w dawnym pow. kal., dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 113) formantem -ski.

MARCATOR: Bartłomiej Marcator 1637, LBŁ 1379; nazwisko utworzone od łac. mercator, -oris ‘kupiec’ (za: NP2, s. 85).

MARCELAK: Franciszek Marcelak 1887, KOPŁ 225; nazwisko utworzone od im. Marceli (za: NP2, s. 67) formantem -ak.

MARCHEWKA: Kuszel Danielowicz Marchewka wyrobnik 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. marchewka (za: SEM cz. 1., s. 158) lub od n. os. Marchew formantem -ka.

(MARCHEWSKI) Forma żeńska: Karolina Marchewska 1875, KAŚŁ 25.; nazwisko utworzone od por. Marchewka formantem –ski.

MARCHLEWSKI: Tomasz Marchlewski wyrobnik 1862, KAZŁ 252; nazwisko utworzone od niem. n. os. Markel, ta od podstawy Mark- por. im. germ. na Mark- (za: NP2, s. 70) formantem -ewski.

MARCIN: Marcin, parobek u Sikorskiego 1696, LMŁ 9; nazwisko utworzone od Marcin, łac. Martinus, utworzone od n. bóstwa rzyms. Mars przyrostkiem -inus (za: SEM cz. 2., s. 86); formantem -ewicz.

Forma żeńska: Marcinowny ze szkoły dziecię 1706, LMŁ252.

MARCINKIEWICZ: Michał Marcinkiewicz 1732, LBŁ 50; Rozalia Marcinkiewicz 1735, LBŁ 485; Michał Marcinkiewicz 1738, LMŁ 724; Mateusz Marcinkiewicz 1811, KAZŁ 437; nazwisko utworzone od por. Marcin formantem -owicz.

Forma żeńska: Franciszka Marcinkiewiczowna 1809, KAZŁ 247.

MARCINOWSKI: Bolesław Dionizy Marcinowski pisarz w fabryce 1875, KAŚŁ 21; Stefan Marcinowski 1878, KOPŁ 41; Jan Marcinowski 1887, KOPŁ 63; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Marcinkowice, Marcinowice, dziś Marcinowice, kiel., gm. Kozłów; Marcinkowice, Marcinowice, dziś Marcinkowice, kiel., gm. Charsznica (za: SEM cz. 3., s. 113) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Marcinowska wyrobnica 1865, KAZŁ 193; Jadwiga Marcinowska 1879, KOPŁ 162.

MARCJANIK: Petronela Marcianik 1730, LBŁc 95; Tekla Marcyanik 1737, LBŁc 111; Agnieszka Marcyanik 1740, LBŁc 268; Marcin Marcyanik 1743, LBŁc 173; Anna Marcianik 1745, LMŁc 1183; Jan Marcianik 1750, LBŁ 675; nazwisko utworzone od łac. im. Marcianus, dawniej Marcyjan (za: NP2, s. 69) formantem -ik.

Forma żeńska: Katarzyna Marcyanikowna 1749, LMŁ 1445.

MARCJAŃSKI: Krzysztof Marciański 1753, LBŁ 970; nazwisko utworzone od por. Marcjanik formantem -ski.

            (MARCZEWSKI) Forma żeńska: Alexandra Marczewska wyrobnica 1866, KAZŁ 177; Anna Marczewska 1868, KAŚŁ 50; nazwisko utworzone od n. os. Marcz < Marek lub n. m. Marczewskie w pow. odolan. (za: NMK s. 245); n. m. Marcewo koniń., gm. Słupca (NP2, s. 69) formantem -(ew)ski.

MARC(Z)AK: Jakuba Marcaka dicti Biały córka Katarzyna 1750, LMŁc 1544; nazwisko utworzone od im. Marek formantem -ak (za: NMK s. 244).

MARCZYK: Abram Szmulowicz Marczyk rzeźnik 1828, APŁ z. 169; Abram Szolimowicz Marczyk rzeźnik 1830, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od Marczyk, formy im. Marek, z łac. Marcus o niewyjaśnionej etymologii. Wywodzi się je m.in. od ital. im. boga wojny Marsa (za: SEM cz. 2., s. 87) formantem -yk.

Forma żeńska: Etka z Herszkow Szmulowa Marczykowa 1828, APŁ z. 169.

MARG(I)ELSKI: Szymon Margelski 1749, LMŁ 1475; Mateusz Margielski 1763, KAUŁc 481; Jakub Margielski 1773, KAUŁc 1221; Józef Margielski 1786, KACŁ 567; Józef Margielski 1787, KACŁ 721; Tomasz Margielski 1787, KACŁc 748; Mateusz Margielski 1789, KACŁ 965; Adam Margielski 1791, KACŁc 1259; Andrzej Margelski 1792, KACŁ 1390; Franciszek Margielski 1792, KACŁ 1314; Mateusz Margielski 1794, KACŁc 1610; Tomasz Margelski 1808, KAŚŁc 20; Stanisław Margielski 1809, KAUŁc 279; Tomasz Margielski włościanin 1809, KAUŁc 279; nazwisko utworzone od stp. margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od im. Małgorzata (za: NP2, s. 69) formantem -el+ski.

Forma żeńska: Anastazja Margielska 1738, LBŁ 185; Magdalena Margielska 1773, KAUŁc 1221; Anna Margielska 1783, KACŁ 224; Barbara Małgorzata Margielska 1789, KACŁ 941; Marianna Balbina Margelska 1794, KACŁ 1554; Maryanna Margelska 1808, KAZŁc 63; Józefa Margelska 1810, KAŚŁ 63.

(MARGULSKI) Forma żeńska: Rozalia Margulska 1809, KAZŁc 181; nazwisko utworzone od por. Margielski formantem -ul+ski.

(MARGUŃSKI) Forma żeńska: Agnieszka Marguńska 1815, KAZŁc 97; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Margonin, pil. miasto (za: SEM cz. 3., s. 113) lub por. Margielski formantem -uń+ski.

MARKIEWICZ: Marianna Markiewicz akuszerka 1837, KUŁ 1; Karol Markiewicz chyrurg drugiego rzędu 1865, KAZŁ 61; nazwisko utworzone od n. os. Marek (za NMK s. 246) formantem -ewicz.

MARKOWICZ: Małgorzata Markowicz 1616, LBŁ 528; Elżbieta Zofia Markowicz 1619, LBŁ 1140; Regina Markowicz 1619, LBŁ 1146; Anna Markowicz 1622, LBŁ 1660; Dorota Markowic 1622, LBŁ 1630; Józef Markowic 1642, LBŁ 1871; nazwisko utworzone od im. Marek to od łac. Marcus o niewyjaśnionej etymologii, wywodzi się je m.in. od ital. boga wojny Marsa (za: SEM cz. 2., s. 87) formantem -owicz.

MARKOWSKI: Łukasz Markowski 1686, KAŚŁ 8; Paweł Markowski 1692, KAŚŁc 97; Marcin Markowski 1749, LBŁc 636; Franciszek Markowski 1869, KAŚŁ 47; Julian Markowski 1869, KAŚŁ 54; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Markowice, pozn., gm. Kleszczewo; Młp. Markowice, częst., gm. Koziegłowy; Śl. Markowice, kat., gm. Racibórz (za: SEM cz. 3., s. 113) formantem -ski.

Forma żeńska: Krystyna Markowska 1797, KACŁ 1890; Ewa Markowska 1811, KAŚŁ 2; Ludmiła Markowska córka lekarza miasta Łomży Jana syna Piotra zmarła na suchoty 1879, AZPśT 5a; Olga Markowska panna córka radcy kolegialnego Jana syna Piotra wyznania prawosławnego 1887, AMPśT 9; Luba Markowska córka Jana żona radcy stanu w stanie spoczynku 1888, AUPśT 38.

MARKUS: Izrael Markus 1896, KS; nazwisko utworzone od łac. n. os. Marcus, por. Marczyk.

MARSKI: Jan Antoni Marski pomocnik kontrolera skarbowego 1865, KAZŁ 3; nazwisko utworzone od n. m. Pom. brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 113).

MARUNIK: Laurenty Marunik 1614, LBŁ 112; nazwisko utworzone od łysy (za: SEM cz. 1., s. 154).

MARYAŃSKI: Teofil Maryański 1820, KAZŁ 26; nazwisko utworzone od im. Marian (za: NP2, s. 69) formantem -ski.

MARZYJAN: Dorota Marzian 1626, LBŁ 48; nazwisko utworzone od łac. im. Marianus, zdrobnienia od Marius > Marzyjan, Marzan (za: SEM cz. 2., s. 88).

MASIEJCZYK: Adam Masiejczyk żołnierz urlopowany 1874, KAŚŁ 14; nazwisko utworzone od im. Mojżesz (NP2, s. 112) formantem -cz+yk.

(MASŁO) Forma żeńska: Anurta Masłówna 1810, KAŚŁ 15; nazwisko utworzone od masło, psł. maslo (za: SEM cz. 1., s. 159).

MASŁOWICZ: Gerszka Masłowicz 1896, KS; nazwisko utworzone formantem -owicz od por. Masło (za: SEM cz. 1., s. 159).

MASŁOWSKI: Grzegorz Masłowski 1767, KAUŁ 764; Adam Masłowski kolonista z Łomżycy 1837, KUŁc 86; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Masłowo, pozn., gm. Dolsk; Masłowice, sier., gm. Wieluń; Masłowice, piotr., gm. Masłowice; Młp. Masłow, dziś Masłów Pierwszy i Drugi, kiel., gm. Masłów (za: SEM cz. 3., s. 114) formantem -ski.

Forma żeńska: Anastazja Masłowska 1768, KAUŁ 856; Marianna Masłowska 1791, KACŁ 1266; Weronika Masłowska 1879, KOPŁ 203.

MASTALERZ: Katarzyna Mastalerz 1611, MBŁ 861; nazwisko utworzone od ap. masztalerz ‘stajenny’ (za: SHNO t. 1., s. 231).

Forma żeńska: Dorota Mastlerzowna 1619, LBŁ 1010.

            MASTELSKI: Wielmożny Wincenty Mastelski (w rejestrze alfabetycznym: Mastalski) Lekarz Obwodowy 1841, KUŁ 92; nazwisko utworzone od por. Mastalerz formantem -ski

MASUDA: Zofia Masuda 1708, LBŁ 1131; może od podstawy mas-, masa, wsł. im. Mosiej (= Mojżesz) (por. NP2, s. 73).

MAŚLIŃSKI: Alexander Maśliński 1865, KAZŁ 214; Stanisław Maśliński 1865, KAZŁ 17; Franciszek Maśliński 1867, KAZŁ 154; Józef Maliński 1869, KAZŁ 149; Aleksander Maśliński 1876, WPRŁ 17; nazwisko utworzone od por. Masło (za: NP2, s. 74) formantem -iński.

Forma żeńska: Antonina Maślińska 1868, KAZŁ 243; Lucyna Maślińska 1874, KAŚŁ 33; Zofia Maślińska 1875, KAŚŁ 58.

MATEJASZCZYK: Małgorzata Mateiaszczyk 1736, LBŁ 42; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Matyjasz < Maciej formantem -czyk.

MATERNA: Adolf Materna 1875, KAŚŁ 64; Adolf Materna 1887, KOPŁ 56; nazwisko utworzone od łac. maternus ‘pochodzący od matki, macierzyński’, żeński odpowiednik im. męskiego Maternus ( za: SEM cz. 2., s. 89).

MATEUSZ: Mathias f. d. Mathiae Crayewski de Lomza 1557, RTA s. 134; Mateusz, dziad podrożny umarł nagle 1741, LMŁ 928; nazwisko utworzone od por. Maciej.

MATEUSZAK: Konstancja Mateuszak 1755, LBLc 1156; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Mateusz formantem -ak.

MATLACZYK: Albert Matlacik 1645, LBŁ 2183; nazwisko utworzone od słowackiego matlák ‘głupkowaty człowiek’ (za: NP2, s. 77) formantem -yk.

MATLAK: Stanisław Matlak 1622, LBŁ 1742; Albert Matlak 1639, LBŁ 1543; Andrzej Matlak 1640, LBŁ 1730; Tomasz Matlak 1647, LBŁ 2404; Mateusz Matlak 1647, LBŁ 2341; Paweł Matlak 1650, LBŁ 2599; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Maciej >Mat-la (za: SEM cz. 2., s. 82) lub od por. Matlaczyk formantem -ak.

MATŁAK: Łukasz Matłak 1652, LBŁ 2818; Ewa Matłak 1658, LBŁ 3267; nazwisko może utworzone od stp. matwać, motłać ‘gnieść, miąć; plątać, zaciemniać’ (za: NP2, s. 77) formantem -ak.

MATULEWICZ: Jan Matulewicz na służbie będący 1821, KAZŁ 77; nazwisko utworzone od im. Matul (Maciej, Mateusz) (za: SHNO t. 1., s. 232) formantem -ewicz.

MATUSIEWICZ: Anastazja Matusiewicz 1834, KAUŁ 19; nazwisko utworzone najpewniej od n. os. Matusz (za: NMK s. 248); też od im. Maciej (Mateusz, Matyjasz), z hebr. ‘dar Jahwe’ (za: SEM cz. 2., s. 81-82) formantem -ewicz.

MATUSZAK: Berta Matuszak panna córka mieszczanina miasta Łomża Augusta 1879, AUPśT 25a; nazwisko utworzone od por. Matusiewicz (za: NP2, s. 52) formantem -ak.

MATUSZE(W)SKI: Piotr Matuszewski 1797, KACŁ 2009; Ignacy Matuszeski 1810, KAZŁ 395; Stanisław Matuszewski pisarz prywatny 1865, KAZŁ 25; nazwisko utworzone od por. Matusiewicz formantem -ewski.

Forma żeńska: Jadwiga Matuszewska 1739, LBŁc 241; Elżbieta Matuszewska wyrobnica 1867, KAZŁ 179; Aleksandra Matyszewska 1878, KOPŁc 19.

MATUSZKOWICZ: Agnieszka Matuszkowicz 1702, LBŁ 519; nazwisko utworzone od por. Matusewicz formantem k+owicz.

MATYS: Matys poddany 1696, LMŁc 15; nazwisko utworzone od żeńskiej nazwy osobowej Matys od im. Maciej (za: SEM cz. 2., s. 89).

MATYSZCZYK: Ignacy Matyszczyk 1864, KAZŁ 88; Aleksandra Matyszczyk 1876, WPRŁ 201; nazwisko utworzone od por. Matusewicz formantem -cz+yk.

MATYSZEWICZ, MATYSIEWICZ: Stanisław Matyszewicz 1830, KAUŁ 106; Jan Matysiewicz mularz z Łomży 1835, KUŁ 112;  nazwisko utworzone por. Matusewicz formantem -ewicz.

Forma żeńska: Maryanna Matyszewiczowa 1841, PRŁ 9.

MATYSZE(W)SKI: Kacper Matyszewski 1748, LBŁc 474; Benedykt Matysiewski 1749, LMŁc 1453; Piotr Matyszewski 1761, KAUŁ 240; Wojciech Kazimierz Matyszewski 1766, KAUŁ 699; Michał Matyszewski 1781, KACŁc 83; Antoni Matiszewski 1783, KACŁc 235; Kazimierz Matyszewski 1789, KACŁc 898; Franciszek Matyszewski 1791, KACŁ 1216; Antoni Matyszewski włościanin 1809, KAUŁc 279; Paweł Matyszewski włościanin 1809, KAUŁc 264; Stanisław Matyszewski 1811, KAUŁ 27; Józef Matyszewski 1814, KAZŁ61; Grzegorz Matyszewski 1819, KAZŁc 87; Paweł Matyszewski gospodarz 1819, KAŚŁ 10; Antoni Matyszewski1821 KAZŁc 109; Joachim Matyszewski 1833, KAUŁc 97; Michał Matyszewski 1833, KAUŁc 167; Wawrzyniec Matyszewski 1833, KAUŁc 133; Wincenty Matyszewski 1833, KAUŁc 125; Tomasz Matysze(w)ski // Matysiewski włościanin w Łomżycy zamieszkały 1834, KUŁc 179; 1837, KUŁc 42; 1839, KUŁc 112; 1840, KUŁc 144; 1841, KUŁc 167; 1844, KUŁc 101; Floryan // Florian  Matyszewski włościanin // gospodarz 1835, KUŁc 85; 1837, KUŁc 29; 1838, KUŁc 132; 1839, Michał Matyszewskigospodarz 1864, KAZŁ 53; Stanisław Matyszewski 1864, KAZŁc 103; Andrzej Matyszewski gospodarz 1867, KAZŁc 43; Józef Matyszewski 1875, KAŚŁc 14; nazwisko utworzone od n. m. Matyski, Matyszki (za: SHNO t. 1., s. 233) formantem -ewski.

Forma żeńska: Petronela Matyszewska 1751, LBŁc 801; Magdalena Matiszewska 1754, LMŁc 1891; Tekla Matyszewska 1754, LBŁc 1039; Katarzyna Matyszewska 1762, KAUŁc 400; Ewa Matyszewska 1773, KAUŁc 1233; Józefa Matyszewska 1786, KACŁc 554; Marianna Matyszewska 1788, KACŁc 785; Katarzyna Matyszewska 1790, KACŁc 1102; Ewa Matyszewska 1793, KACŁc 1425; Anna Matyszeska 1795, KACŁc 1721; Maryanna Matyszeska 1863, KAZŁc 22; Agnieszka Matyszewska wyrobnica 1868, KAZŁc 192; Anna Matyszewska 1876, KAŚŁc 23; Marcyanna Matyszewska 1876, KAŚŁ 12.

MĄCZKA: Marianna Mączka 1729, LBŁc 43; Mateusz Mączka 1740, LBŁc 273; Mateusz Mączka 1744, LMŁc 1118; Jakub Mączka 1746, LMŁ 1269; Marianna Mączka 1746, LBŁc 397; Leyba Mendlowicz Mączka wyrobnik 1833, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. mąka (za: SEM cz. 1., s. 160) formantem -ka.

Forma żeńska: Zofia Mączczyna 1747, LMŁ 1327; Konstancja Męczcianka 1748, LMŁ 1435;

MĄDRY: Mądry mieszczanin 1439, ŁT I 310; nazwisko utworzone od mądry (za: SEM cz. 1., s. 160) ‘szczwany, chytry, przebiegły’ też ‘znachor’ (za NMK s. 249).

MEER: Salomea Meer 1896, KS; nazwisko utworzone prawdopodobnie od żyd. im. Meer (za: AŻP s. 57) lub śrwniem. meier, meiger ‘dzierżawca, zarządca, gospodarz’ (za: SEM cz. 5., s.172).

MEJEROWICZ: Hirszk Mejerowicz 1820, KAZŁ 27; Jona Mejerowicz wyrobnik 1840, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Meer formantem -owicz.

Forma żeńska: Mala z Zelkow Mejerowiczowa Abramowa Wrona 1828, APŁ z. 169.

            MELAN: „Do nas wpadł profesor francuskiego języka Melan. W tabaczkowym garniturze, obszarpanych spodniach. Mógł mieć lat 45, o twarzy jakby obrzękłej, czerwonym nosie i małych oczach, któremi mrygał nieustannie” 1874, PPSz, s. 75; nazwisko utworzone od melon ‘roślina dyniowata’, też od im. Omielijan (= Emilian) (NP2, s. 82-83).

MELCER, MELZER: Regina Aloiza Melcer 1833, KAUŁ 173; Karol Melcer//Meltzer postrzygacz[19] Ewangelik 1835, KUŁ 70; 1837, KUŁ 152; nazwisko utworzone od śrwniem. melzer ‘słodownik’ (za: SEM cz. 5., s. 173).

MELECHOWICZ: Agnieszka Melechowicz 1875, KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od Melech (cerk. Jemielian, Meletij) (za: SHNO t. 1., s. 234) formantem -owicz.

MELLER: Karolina Paulina Meller 1831, KAUŁ 92. nazwisko utworzone od niem. n. m. Melle, od n. os. Meller lub śrwniem. mülnaere, mülner, müller ‘młynarz’ (za: SEM cz. 5., s. 173).

MENDEL: Hanna z Mendlow, żona Lewina Herszka Lewinsko, 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’ (za: NP2, s. 84).

MENDELEWICZ: Abram Mendelewicz 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Mendel formantem -ewicz.

MERMELSKI: Ignacy Mermelski 1896, KS; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Meermann, ta od ap. Meermann ‘człowiek nieforemny, monstrum’ (por. NP2, s. 85) formantem -ski.

MEY: Gustaw Mey 1873, KAŚŁ 25; nazwisko utworzone od niem. n. os. Mei (za: NP2, s. 55).

MEYER: Krystyan Mejer gospodarz 1809, KAUŁc 264; Maryanna Mejer 1809, KAUŁc 264; Daniel Mejer tkacz z Łomży Ewangelik 1836, KUŁ 127; 1839, KUŁ 65; Karol Meyer żołnierz w 6. Pułku Ułańskim 1876, KAŚŁ 45; nazwisko utworzone najpewniej od por. Meier.

MEYS: Krystoch Meys 1809, KAUŁ 296; nazwisko utworzone od niem. n. os. Meise, ta od Meis ‘sikorka’ (za: NP2, s. 56-57).

MEYZER: Franciszek Meyzer szlifierz 1819, KAZŁ 63; nazwisko utworzone od por. Meys.

(MĘCIKOWSKI) Forma żeńska: Zuzanna Męcikowska 1726, LBŁ 452; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Męcikowice, Macikowie, Maćkowice, dziś Maćkowice, przem., gm. Żurawica (za: SEM cz. 3., s. 115) formantem -ski.

MĘŻEŃSKI, MĘŻYŃSKI: Paweł Męzenski 1685, LBŁ 863; Walenty Mężeński 1689, KAŚŁ 62; Józef Męzenski 1747, LMŁ 1303; Józef Męzinsky 1748, LBŁ 500; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Mężenino Antiqua, dziś Mężenin, łomż., gm. Śniadowo (za: SEM cz. 3., s. 115) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Mężeńska 1687, LBŁ 1008; Marta Męzenska 1690, LBŁ 1153; Katarzyna Mężyńska 1745, LBŁ 295; Katarzyna Męzenska 1746, LMŁ 1243; Petronela Męzenska 1750, LMŁ 1561; Tekla Menzeńska 1750, LBŁ 1750; Franciszka Męzenska 1756, LBŁ 1189.

MIARKA: Anna Miarka 1609, MBŁ 383; Piotr Miarka 1612, MBŁ 1015; Anna Miarka 1619, LBŁ 1100; Albert Miarka 1621, LBŁ 1458; nazwisko utworzone od miara, mierzyć (za: SEM cz. 1., s. 161) formantem -ka.

MIAROWSKI: Leon Miarowski 1864, KAZŁc 175; Stanisław Miarowski 1868, KAZŁc 199; Stefan Miarowski 1869, KAZŁc 211; nazwisko utworzone od por. Miarka (za: NP2, s. 87) formantem -owski.

MIASOTA: Marcin Miasota rajca 1468, ŁT II 530; może nazwisko utworzone od ap. mięso. Nazwa niejasna.

MICHACKI: Walenty Michacki 1612, MBŁ 933; Ignacy Michacki 1767, KAUŁ 774; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Michał.

Forma żeńska: Dorata Michacka 1639, LBŁ 1517; Jadwiga Michacka 1754, LMŁ 1888; Tekla Michacka 1767, KAUŁ 810.

MICHALAK: Krystyna Michalak 1738, LBŁc 152; nazwisko utworzone od por. Michał (za: NMK s. 252) formantem -ak.

MICHALSKI: Łukasz Michalski 1740, LBŁ 324; Karol Michalski 1744, LBŁ 262; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Michalino, część wsi Dobierzyn, pozn., gm. Buk (za: SEM cz. 3., s. 116).

MICHAŁ: Michał 1455, ŁT I 193; nazwisko utworzone od hebr. mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, łac. Michael (za: SEM cz. 2., s. 91).

MICHAŁO(W)SKI: Alexander Michałoski 1830, KAUŁc 9; Józef Alexander Michałowski 1833, KAUŁ 122; Walerian Michałoski uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; Franciszek Michałowski gospodarz 1867, KAZŁc 130; Stanisław Michałowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Michałowice, płoc., gm. Góra Św. Małgorzaty; Młp. Michałowice, krak., gm. Michałowice; Krpłd. Michałowice (za: SEM cz. 3, s. 116) formantem -ski.

Forma żeńska: Leja Michałowska 1896, KS.

MICHAŁUSZKA: Moskal Michałuszka włóczęga 1810, KAZŁ 258; ; nazwisko utworzone od por. Michał formantem -uszka.

MICHARSKI: Antoni Micharski 1647, LBŁ 2323; nazwisko utworzone może od Michar formy im. Michał.

MICHELIS: Tekla Michelis 1862, KAZŁ 187; nazwisko utworzone od por. Michał (za: NP2, s. 89) formantem -is.

(MICZYŃSKI) Forma żeńska: Marianna Miczyńska 1785, KACŁ 448; nazwisko utworzone od im. Mikołaj (za: NP2, s. 98) formantem -yński.

(MIECHOWICZ) Forma żeńska: Miechowiczowa Stara 1749, LMŁ 1482; nazwisko utworzone od ap. miech (za: SHNO t. 1., s. 237) formantem -owicz.

MIECZKOWSKI: Marcin Mieczkowski 1640, LBŁ 1726; Marcin Mieczkowski 1649, LBŁ 2547; Zenon Mieczkowski 1726, LBŁ 492; Walenty Mieczkowski 1745, LBŁ 288; Medard Antoni Mieczkowski 1785, KACŁ 470; Maciej Mieczkowski 1868, KAŚŁ 13; Łukasz Mieczkowski 1887, KOPŁ 120; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Mieczki, dziś Mieczki Czarne, łomż., gm. Jedwabne; Mieczki, dziś Mieczki Sucholaszczki, łomż., gm. Stawiski; Mieczki, łomż., gm. Rutki; Mieczki Pozimak, dziś Mieczki Poziemaki, ostroł., gm. Troszyn (za: SEM cz. 3., s. 116) formantem -owski.

Forma żeńska: Eufamia Mieczkowska 1639, LBŁ 1541; Petronela Mieckowska 1642, LBŁ 2783; Anna Mieczkowska 1645, LBŁ 2171; Marianna Mieczykowska 1684, LBŁ 845; Cecylia Mieczkowska 1685, LBŁ 920; Anna Józefa Mieczkowska córka burmistrza 1787, KACŁ 672; Urszula Antonina Mieczkowska 1788, KACŁ 861; Balbina Franciszka Mieczkowska 1797, KACL 1918; Apolonia Mieczkowska 1866, KAZŁ183; Katarzyna Mieczkowska służąca 1868, KAZŁ 37.

MIECZNIK: Marcin Miecznik 1610, MBŁ 628; Jan Miecznik 1616, LBŁ 522; Zuzanna Miecznik 1616, LBŁ 447; Marta Miecznik 1621, LBŁ 1517; Piotr Miecznik 1631, LBŁ 709; Franciszek Miecznik 1650, LBŁ 2622; Małgorzata Miecznik 1643, LBŁ 2003; Katarzyna Miecznik 1651, LBŁ 2736; Maciej Miecznik 1724, LMŁ 398; nazwisko utworzone od ap. miecznik ‘wyrabiający miecze’ lub ‘urzędnik dworski noszący miecz’ (za: SEM cz. 1., s. 162).

MIECZNIKOWSKI: Stanisław Miecznikowski 1690, LBŁ 1189; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Miecznik formantem -owski.

MIEDZIAK: Miedziakow dziecię 1701, LMŁ 122; Miedziaka rzeznika dziecię 1706, LMŁ 255; Miedziak Rzeznik 1710, LMŁ 326; może nazwisko utworzone od miedziak ‘1. moneta miedziana; 2. miedziany kocioł’ (za: SW cz. I, s. 655).

(MIEDZIŃSKI) Forma żeńska: Franciszka Miedzińska 1875, KAŚŁ 43; nazwisko utworzone od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’; też stp. miedzy, miedź ‘metal’ (za: NP2, s. 91) formantem -iń+ski.

MIELCAREK: Balbina Mielcarek 1864, KAZŁ 183; Joachym Mielcarek 1864, KAZŁ 208; nazwisko utworzone od śrwniem. melzer ‘słodownik’, ‘piwowar’ (za: SEM cz. 5., s. 174) formantem -ek.

MIERKOWSKI: Fabian Mierkowski 1641, LBŁ 1752; Wielmożny Leopold Mierkowski Obrońca Sądu Pokoju Powiatu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 170; 1837, KUŁ 219; 1839, KUŁ 123; 1843, KUŁ 109; 1843, KUŁ 142; Leopold Mierkowski patron trybunału cywilnego 1868, KAZŁ 67; nazwisko utworzone od miara, mierzyć (za: SEM cz. 1, s. 161) formantem -owski.

Forma żeńska: Marta Mierkowska 1695, KAŚŁ 150.

MIERZEJEWSKI: Stanislaus Mierzeiewski f. relictae Stanislai Gorski 1573, RTA s. 265; Jan Mierzeiewski 1613, MBŁ 1272; Grzegorz Mierzeiewski 1615, LBŁ 270; Jakub Mierzeiewski 1619, LBŁ 1115; Paweł Mierzeiewski 1619, LBŁ 1001; Adalbert Mierzeiewski 1705, LBŁ 879; Michał Mierzeiewski 1705, LBŁ 842; Stefan Mierzejewski 1749, LBŁ 641; Adam Mierzeiewski 1753, LBŁ 924; Kacper Mierzejewski 1756, LBŁ 1166; Mikołaj Mierzejewski 1766, KAUŁ 752; Krzysztof Mierzejewski 1769, KAUŁc 938; Tomasz Mierzejewski 1771, KAUŁ 1082; Franciszek Mierzejewski 1775, KAUŁc 1371; Piotr Mierzejewski 1782, KACL 126; Filip Mierzejewski malarz 1783, KACŁc 229; Kacper Mierzejewski 1791, KACŁ 1138; Damazy Mierzeiewski kasyer Trybunału Wyższej Instancyi Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 187, 188; Jan Kapistran Mierzeiewski 1811, KAZŁ 439; Lucyan Mierzeiewski 1815, KAZŁ 96; Jan Mierzeiewski 1832, KAUŁ 42; Walenty Mierzeiewski 1834, KAUŁ 21; Antoniego Mierzejewskiego lat pięćdziesiąt i Filipa Mierzejewskiego lat czterdzieści dziewięć maiący obadwoch malarzy z Łomży 1834, KAUŁ 172; Filip Mierzeiewski obywatel mularz // wyrobnik 1835, KUŁ 76; 1838, KUŁ 66; Antoni Mierzejewski mularz 1836, KUŁ 5; 1840, KUŁ 81; Jan Mierzeiewski włościanin gospodarz 1839, KUŁc 27; 1841, KUŁc 84; 1842, KUŁc 138; Nikodem Mierzejewski kowal // szynkarz 1842, KUŁc 120; 1843, KUŁc 107; Nikodem Mierzejewski szynkarz 1842, WMZŁc 115; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Mierzeja (mierzeja ‘wał ziemny, wyspa’). Nazwa ta daje się zrekonstruować na podstawie n. terenowej Mirzejewo, dziś Mierzejewo, las oraz okolica szlachecka w pow. ostrołęckim (za: SEM cz. 6., s. 34) formantem -ew+ski.

Forma żeńska: Zofia Mierzeiewska 1611, MBŁ 753; Zofia Mierzeiewska 1615, LBŁ 254; Anna Mierzeiewska 1644, LBŁ 2104; Katarzyna Mierzeiewska 1650, LBŁ 2583; Joanna Mierzeiewska 1651, LBŁ 2712; Agnieszka Mierzeiewska 1702, LBŁ 517; Ewa Mierzejewska 1739, LBŁ 64; Scholastyka Mierzejewska 1753, LBŁ 931; Agnieszka Mierzejewska 1761, KAUŁc 231; Anna Mierzejewska 1764, KAUŁ 560; Katarzyna Mierzejewska 1767, KAUŁ 796; Marianna Mierzejewska 1767, KAUŁc 824; Krystyna Mierzejewska 1769, KAUŁc 938; Franciszka Mierzejewska 1770, KAUŁ 1034; Aniela Mierzejewska 1772, KAUŁc 1087; Kunegunda Mierzejewska 1773, KAUŁc 1222; Franciszka Mierzejewska 1774, KAUŁ 1264; Marianna Mierzejewska 1792, KACŁ 1403; Marianna Mierzejewska 1793, KACŁ 1514; Anna Mierzejewska 1796, KACŁ 1799; Joanna z Kozłowskich Mierzejewska nadkalkulatorowa 1811, KAZŁ 9; Marianna Mierzejewska 1811, KAŚŁ 10; Maryanna Mierzejewska 1820, KAZŁ 161; Anna Mierzeiewska 1832, KAUŁ 61; Franciszka Mierzejewska 1869, KAZŁ 222; Julia Mierzejewska 1870, KAŚS 26; Ludwika Mierzejewska 1887, KOPŁc 162.

(MIERZEWSKI) Forma żeńska: Marianna Mierzewska 1872, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od n. m. Mierzewo w pow. gnieźnieńskim (za: NMK s. 254) formantem -ew+ski.

MIERZOWSKI: Franciszka Mierzowskiego curka Maryanna 1706, LML 231; może nazwisko utworzone od por. Mierzewski formantem -ow+ski.

MIESNIK: Marcin Miesnik 1609, MBŁ 421; nazwisko utworzone od ap. mięso (za: SEM cz. 1., s. 164) formantem -nik.

(MIESZKOWSKI) Forma żeńska: Kamilla Mieszkowska 1865, KAZŁ 258; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Mieszkowo, dziś Mieszków, kal., gm. Jarocin; Młp. Mieszkow, wieś w dawnym powiecie proszowskim, dziś zagin.; Maz. Mieszki, dziś Mieszki Bursy, Mieszki Kuligi, Mieszki Leśniki, ciech., gm.Winnica (za: SEM cz. 3., s. 117) formantem -owski.

MIĘCZYNOWSKI: Sebastianus Miemczinowski de Lomza 1568, RTA s. 232; Simon Mięmczinowski de Lomza 1575, RTA s. 351; Domini Mięmczinowski de Lomza 1576, RTA s. 536; nazwisko utworzone od n. m. Mierzewo w pow. gnieźnieńskim (za: NMK s. 254) formantem -ski.

MIGDAŁ: Symek Jakubowicz Migdał handlarz wiktuałow 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od migdał, łac. amygdala, amygdalum (za: SEM cz. 1., s. 164).

MIKLASZEWSKI: Walenty Miklaszewski asesor Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 183; Józef Miklaszewski 1810, KAZŁ 353; Jan Miklaszewski 1868, KAŚŁ 43; nazwisko utworzone od im. Mikołaj (Miklasz) z grec. Nicolaos (‘zwycięstwo’ + ‘lud, ludzie, wojownicy’) (za: SEM cz. 2., s. 92) formantem -ewski.

MIKOŁAJCZUK: Szymon Mikołajczuk żołnierz Kałużskiego Pułku Piechoty 1865, KAZŁ 168; nazwisko utworzone od por. Mikołajek, Miklaszewski formantem -czuk.

MIKOŁAJEK: Mikołajkowi dziecię 1740, LMŁ 868; nazwisko utworzone od im. Mikołaj (za: SEM cz. 2., s. 92), por. Miklaszewski formantem -ek.

MIKUCKI: Alexander Mikucki pisarz prywatny 1866, KAZŁ 109; Antoni Mikucki żołnierz rezerwy 1869, KAZŁ 101; nazwisko utworzone od im. Mikołaj – Mikuc, Mikuta (za: SHNO t. 1., s. 242) formantem -cki.

Forma żeńska: Marianna Mikucka 1685, LBŁ 872.

MIKULSKI: Wincenty Mikulski, lokay w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 165; Woyciech Mikulski 1833, KAUŁ 81; Jan Mikulski kucharz//wyrobnik 1835, KUŁ 132; Wiktor Mikulski 1865, KAZŁ 270; „(…) z  pastorem luterańskim Kacprem Mikulskim –  o jego wielkich zasługach narodowych mieliśmy się dowiedzieć później –  bo ewangelików byłam u nas jeszcze mniej niż prawosławnych” 1895 NWPN, s. 87; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Mikulice, koniń., gm. Dobra (za: SEM cz. 3., s. 118) lub od n. m. Mikulicze, Mikul-Horodok, Mikulin (za: SHNO t. 1., s. 242); też od n. os. Mikuła – formy im. Mikołaj (za: NMK s. 256) formantem -ski.

Forma żeńska: Wiktorya Mikulska 1829, KAUŁ 165.

 (MILECKI) Forma żeńska: Ewa Milecka 1833, KAUŁc 207; nazwisko utworzone od Miło- (Mil-ec) (za: SEM cz. 1., s. 165) formantem -cki.

MILEWICZ: Walenty Milewicz 1788, KACŁ 771; nazwisko utworzone od Miło-
(Mil-ewic(z) (
za: SEM cz. 1., s. 165).

MIL(I)EWSKI: Martinus et Mathias Mylyewsczy de Lomza 1544, RTA s. 18; Milewski de Lomza 1546, RTA s. 29; Johannes Mylewski de Lomza 1555, RTA s. 64; Joachim Mylewski de Lomza 1555, RTA s. 485; Franciscus Mylewski 1556 de Lomza, RTA s. 102; 1561, RTA s. 449; Mathias Mylewski de Lomza 1557, RTA s. 134; Mathias Jachimek Mylewski de Lomza 1561, RTA s. 502; Stanislaus Milewski Jachimkowicz de Lomza 1569, RTA s. 256; Stanislai Milewski de Lomza 1573, RTA 286; Georgius Francisci Milewski de Lomza 1574, RTA s. 561; Franciscus Miliewski de Lomza 1575, RTA s. 349; Martinus Miliewski de Lomza 1576, RTA s. 360; Michael Miliewski de Lomza 1576, RTA s. 562; Stanislaus Miliewski de Lomza 1576, RTA s. 562; Andreas Milewski kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Milewski 1604, LBŁ 567; Jan Milewski 1608, MBŁ 83; Andrzej Milewski 1609, MBŁ 440; Piotr Milewski 1610, MBŁ 552; Laurenty Milewski 1611, MBŁ 834; Marcin Milewski 1612, MBŁ 1106; Marcin Milewski 1614, LBŁ 153; Mateusz Milewski 1619, LBŁ 1148; Tobias Tobiae Milewski 1627, ASAZ s. 125; Tomasz Milewski 1683, LBŁ 809; Adalbert Milewski 1685, LBŁ 869; Łukasz Milewski 1736, LBŁ 74;Thomasa Milewskiego dziecię 1740, LMŁ 889;Michał Milewski 1752, LBŁ 892; Michał Milewski 1754, LMŁ 1879; Paweł Mile(w)ski szewc//professyi szewskiej 1836, KUŁ 33; 1838, KUŁ 160; 1840, KUŁ 149; 1842, KUŁ 60; 1843, KUŁ 163; Marcin Milewski 1756, LBŁ 1252; Konstanty Milewski 1832, KAUŁ 12; Józef Leopold Milewski 1833, KAUŁ 190; Antoni Milewski wyrobnik 1865, KAZŁ 35; Kazimierz Milewski 1867, KAZŁ 206; Antoni Milewski 1876, WPRŁ 250; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. (zapisy także z Pom.) Milejów, sier., gm. ostrówek; Młp. (zapisy także z Krpłd.) Milejowice, kiel., gm. Wasniów; Milejowice, Milejewice, dziś Milejowice, rad., gm. Zakrzew (za: SEM cz. 3, s. 118) lub n. m. Milewo m.in. w pow. sierpec., ciechanowskim, łomż. (gniazdo Milewskich) (za: NMK s. 257) formantem -ski.

Forma żeńska: Barbara Milewska 1599, LBŁ 158; Anna Milewska 1600, LBŁ 263; Dorota Milewska 1605, LBŁ 702; Zofia Milewska 1610, MBŁ 568; Teofila Milewska 1615, LBŁ 271; Zuzanna Milewska 1615, LBŁ 243; Agnieszka Milewska 1616, LBŁ 568; Katarzyna Milewska 1616, LBŁ 572; Helena Milewska 1620, LBŁc 1271; Barbara Milewska 1685, LBŁ 924; Milewska Regentowa Łomżeńska 1727, LMŁ 440; Regina Milewska 1742, LBŁ 73; Krystyna Milewska 1752, LMŁ 1707; Józefa Augusta Milewska 1811, KAUŁ 29; Katarzyna Milewska 1829, KAUŁ 211; Maryanna Milewska 1865, KAZŁ 248; Helena Milewska 1869, KAŚŁ 28; Agnieszka Milewska 1873, KAŚŁ 60; Leontyna Leokadia Milewska 1874, KAŚŁ 13; Marcjanna Milewska 1876, WPRŁ 205; Stanisława Milewska 1887, KOPŁ 244.

MILER, MILLER: Karol Miler, Sukiennik w Łomży zamieszkały, 1829, KAUŁ 154; Karol Jan Franciszek Miler, syn Karola Milera 1829, KAUŁ 185; Anna z Matyszczyków, żona Karola Milera 1829, KAUŁ 185 (w podpisie: Karol Miller); Karolina Miler córka Fryderyka panna mieszczanka m. Łomża 1859, AUPśT 10; Karol Jan Franciszek Miler 1829, KAUŁ 185; Jan Miller 1831, KAUŁ 115; Juliusz Miller wyrobnik 1864, KAZŁ 187; Nochim Miller 1896, KS; nazwisko utworzone od niem. n. os. Miller, Müller ‘młynarz’ (za: NMK s. 257).

MILKE: Emilia Karolina Milke 1832, KAUŁ 112; Kamilla Dorota Milke 1834, KAUŁ 37; Wil(c)helm Milke stolarz 1836, KUŁ 86; 1839, KUŁ 83; nazwisko utworzone od milknąć (por. NP2, s. 100).

MIŁOSIEK: Jakub Miłosiek żołnierz czasowo urlopowany 1871, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od miły, od im. złożonych typu Miłobor, Miłosław (za: NP2, s. 101) formantem -osi+ek.

MIŁOWSKI: Martinus Mylowski de Lomza 1546, RTA s. 331; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Miłowanie (za: SEM cz. 3., s. 119); też od n. m. Miłowice w pow. kozielskim (za: NMK s. 257) formantem -ski.

MINTUS: Elżbieta Mintus 1603, LBŁ 460; może nazwisko utworzone od mięta.

MIŃSKI: Paweł Minsky 1618, LBŁ 810; nazwisko utworzone od n. m. Mień, Mina (za: SHNO t. 1., s. 244) formantem -ski.

MIODNIK: Katarzyna Miodnik 1619, LBŁ 1191; nazwisko utworzone prawdpodobnie od miód, miodny formantem -nik lub -ik.

MIODOWICZ: Albert Miodowic 1621, LBŁ 1455; nazwisko utworzone od por. Miodnik (za: NP2, s. 103) formantem -owicz.

(MIODOWNICKI) Forma żeńska: Zofia Miodownicka 1605, LBŁ 771; nazwisko utworzone od por. Miodownik formantem -nicki.

MIODOWNIK: Jacobus Miodownik kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Kacper Miodownik 1609, MBŁ 263; Anna Miodownik 1610, MBŁ 556; Aleksander Miodownik 1611, MBŁ 923; Aleksander Miodownik 1612, MBŁ 930; Anna Miodownik 1612, MBŁ 1000; nazwisko utworzone od por. Miodnik formantem -(ow)nik.

(MIODUSZEWSKI) Forma żeńska: Marta Mioduszewska 1863, KAZŁ 7; Józefa Mioduszewska 1868, KAZŁ 170; Karolina Mioduszewska 1878, KOPŁ 58; nazwisko utworzone od n. m. Miodusy (za: SHNO t. 1., s. 245), np. łomż., gm. Zambrów formantem -ewski.

MIOTEŁKA: Elżbieta Miotełka 1618, LBŁ 955; Jadwiga Miotelka 1622, LBŁ 1745; nazwisko utworzone od miotła (za: SEM cz. 1., s. 166) formantem -ka.

MIREWICZ: Michał Mirewicz 1896, KS; nazwisko utworzone od podstawy mir ‘pokój’, por. im. złożone typu Mirosław (za: NP2, s. 103-104) formantem -ewicz.

MIRONOWICZ: Teofil Mironowicz urzędnik kancelarii Okręgu Celnego 1871, KAŚŁ 15; nazwisko utworzone od Miro- (Mir-on+ek, Mir-on+ik, Mir-oń) (za: SEM cz. 1., s. 167); też do strus. Miron (za: SEM cz. 2., s. 94) formantem -owicz.

MIRONOWSKI: Antoni Mironowski 1868, KAZŁ 97; nazwisko utworzone od por. Mirewicz formantem -on+owski.

MIRSKI: Bogumił Mirski sekretarz Trybunału Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAŚŁ 27; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Mirzyn, dziś Mierzyn, piotr., gm. Rozprza (za: SEM cz. 3., s. 119) formantem -ski.

MISIEWICZ: Felix Misiewicz 1809, KAZŁ 173; Paulina Misiewicz 1811, KAZŁ 15; nazwisko utworzone od im. Mis, Misz (Michał), też od ap. miś (za: SHNO t. 1., s. 245) formantem -ewicz.

MISZCZEROWICZ: Julianna Miszczerowicz 1811, KAUŁ 4; nazwisko utworzone od wsł. im. Miszczer, Nestor (za: SHNO cz. 1., s. 246) formantem -owicz.

MITOWSKI: Jozef Mitowski rymarz 1842, WMZŁ 91; nazwisko utworzone od niem. n. os. Mitta, też od im. Dymitr (za: NP2, s. 106) formantem -owski.

MIXIK: Anna Mixik 1605, LBŁ 803; nazwisko utworzone od im. Mikołaj > Mik-s+ik (za: SEM cz. 2., s. 93).

MŁAWSKI: Mateusz Mławski 1615, LBŁ 241; Stanisław Mławski 1620, LBŁ 1232; Grzegorz Mławski 1625, LBŁ 39; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Mława, ciech., miasto (za: SEM cz. 3., s. 120) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Mławska 1617, LBŁ 788.

MŁYNARCZYK: Jakub Młinarczyk 1614, LBŁ 100; Zygmunt Młynarczyk 1867, KAZŁ 64; nazwisko utworzone od ap. młynek, młynarz, młynarczyk (za: SEM cz. 1., s. 168).

MŁYNARZ: Albert Młynarz 1629, LBŁ 465; Łukasz Mlinarz 1631, LBŁ 746; Jan Młynarz 1647, LBŁ 2392; nazwisko utworzone od por. Młynarczyk.

MOCARSKI: Wielmożny Wawrzyniec Mocarski szlachcic Sekretarz Kommissyi Obwodu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 65; Maciei Mocarski 1841, RRŁ 121; Franciszek Mocarski robotnik pracujący za dniówkę 1873, KAŚŁ 35; nazwisko utworzone od n. m. Mocarze-Budne (za: SHNO t. 1., s. 247) Mocarze łomż., gm. Jedwabne formnatem -ski.

Forma żeńska: Marianna Mocarska 1878, KOPŁ 63.

MODZELE: Albertus de Modzele 1469, ŁT III 41; Paweł de Modzele 1619, LBŁ 1008; nazwisko utworzone od n. m. Modzele łomż., pow. Grajewo; też od ap. modzel ‘zgrubienie na ręce lub nodze; odcisk’ (za: NP2, s. 110).

MODZELE(W)SKI: Tomasz Mikołaj Modzelewski 1790, KACŁ 1127; Kazimierz Modzelewski 1794, KACŁ 1546; Piotr Jerzy Modzelewski 1796, KACŁ 1826; Jakub Modzelewski 1797, KACŁ 1966 Paweł Modzeleski 1809, KAZŁ 144; Jan Modzeleski mayster kunsztu krawieckiego 1809, KAUŁ 361; Stanisław Modzeleski 1809,KAUŁ 272; KAZŁ 248; Kazmirz Modzeleski 1810, KAZŁ 345; Franciszek Modzelewski 1811, KAŚŁ 6;Józef Modzelewski 1869, KAŚŁ 15; Józef Modzelewski 1872, KAŚŁ 48; Adolf Modzelewski 1887, KOPŁ 168; Agafur Modzelewski 1896, KS; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. modzel ‘stwardnienie, zgrubienie skóry, odcisk’ (za: SHNO t. 1., s. 248; SEM cz. 1., s. 169) por. Modzele  formantem -ewski.

Forma żeńska: Franciszka Modzelewska 1689, LBŁ 1068; Magdalena Mozelewski 1757, LBŁc 1286; Józefa Tekla Modzelewska 1789, KACŁ 972; Marianna Modzelewska 1793, KACŁ 1432; Franciszka Modzeleska 1810, KAUŁ 324; Maryanna Modzeleska 1810, KAZŁ 282; Katarzyna Modzeleska 1831, KAUŁ 94.

MOGIELNICKI: Jan Mogielnicki 1875, KAŚŁ 19; nazwisko utworzone od n. m. Mogi(e)lnica (za: SHNO t. 1., s. 248) formantem -ki.

MOJŻESZ: Katarzyna Moyzesz 1680, LBŁ 507; nazwisko utworzone od heb. lub egip. im. Mojżesz o niewyjaśnionej etymologii; istnieje wiele hipotez; szukano związku z egipskim msj ‘urodzić’, arabskim m-w-sz ‘dziecię nowo narodzone’, koptyjskim mo ‘woda’ i usza ‘wydobyć’, heb. naszach ‘wyciągnąć z wody’ (za: SEM cz. 2., s. 95).

Forma żeńska: Moyzeszka Stara 1710, LMŁ 325.

(MOKRZYCKI) Forma żeńska: Zofia Mokrzicka 1645, LBŁ 2195; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Mokrzyska, tarn., gm. Brzesko (za: SEM cz. 3., s. 122).

MOLITOR: Zofia Molitor 1622, LBŁ 1684; Katarzyna Molitor 1627, LBŁ 216; Anna Molitoris 1638, LBŁ 1424; Anna Molitoris 1649, LBŁ 2508; nazwisko utworzone od łac. molitor, -oris ‘młynarz’.

MONASTERSKI: Filip Monasterski 1782, KACŁ 162; Józef Patryk Monasterski 1793, KSCŁ 1429; Klemens Monasterski 1796, KACŁ 1860; Konstanty Monasterski aplikant 1842, WMZŁ 103; Piotr Alexander Monasterski 1867, KAZŁ 60; nazwisko utworzone od na. m. Krpłd. Monasterzyska (za: SEM cz. 3., s. 122) formantem -ski.

Forma żeńska: Elżbieta Józefata Julianna Monasterska 1784, KACŁ 345; Marianna Monasterska 1786, KACŁ 611; Józefa Monasterska 1789, KACŁ 891; Justyna Marcjanna Monasterska 1791, KACŁ 1152; Helena Julianna Monasterska 1795, KACŁ 1687; Ewa Monasterska 1864, KAZŁ 145.

MONCZEK: Izrael Monczek 1896, KS; nazwisko utworzone od podstawy mąk- // męk-, por. mąka, męka, męczyć; też mączarz ‘handlarz mąką’ (za: NP2, s. 80) formantem -ek.

MORAWSKI: Mikołaj Morawski 1819, KAŚŁ 1; Stanisław Morawski dozorca Więzienia Łomżyńskiego 1837, KUŁ 22; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Morawce, Morawczewice, Morawka, dziś Morawce, płoc., gm. Krośniewice; Morawki, sier., gm. Błaszki; Maz. Mory, ciech., gm. Pokrzywnica; Murawy, Morawy, dziś część wsi Morawy Wielkie, ostroł., gm. Krzynowłoga Mała; Krpłd. Morawsko, przem., gm. Jarosław (za: SEM cz. 3., s. 123) formantem -ski.

Forma żeńska: Karolina Morawska 1868, KAŚŁ 35; Kazimiera Morawska 1871, KAŚŁ 37.

MORDASZEWSKI: Wojciech Mordaszewski wyrobnik 1844, KUŁ 28; nazwisko utworzone prawdopodobnie od mordarz ‘morderca’ lub im. bibl. Mordokai (za: NMK s. 264); Mordokai (im. żyd. Morduchaj, Mordechaj) (za: SHNO t. 1., s. 250) formantem -ewski.

Forma żeńska: Marianna Mordaszewska 1871, KAŚŁ 26.

MORDELEWICZ: Mikołaj Mordelewicz 1695, KAŚŁ 160; może nazwisko utworzone od mord, mordować ‘męczyć, zabijać’, morda ‘pysk zwierzęcia’ (por. NP2, s. 116) formantem -el+ewicz.

(MORTEK, MORTKO): Gitta Mortkowna 1819, KAŚŁ 4; Chama z Mortkow,żona Faybusia Herszkowicza Gabowicza, 1827, APŁ z. 169; Froma z Mortkow, żona Leybki Jachymowicza Lewinsteina, 1827, APŁ z. 169; Leia z Mortkow, żona Chaima Leybowicza Rybiaka, 1827, APŁ z. 169; Maryia z Mortkow, żona Kielmana Noskowicza Kraski, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od żyd. im. Mordechaj (Mortko) (AŻP s. 154).

MORTKOWICZ: Herszk Mortkowicz arendarz 1809, KAUŁ 240; Mortek Mortkowicz 1810, KAUŁ 344; Nachym Mortkowicz krawiec 1810, KAUŁ 344; Herzk Mortkowicz mayster kunsztu krawieckiego 1810, KAUŁ 344; nazwisko utworzone od por. Mortek, Mortko (AŻP s. 154) formantem -owicz.

Forma żeńska: Sprynca Mortkowiczówna 1808, KAZŁ 46.

MORZEJKO: Stanisław Ignacy Morzejko 1810, KAZŁ 348; nazwisko utworzone od por. Mojżesz (za: NP2, s. 80) formantem -ko.

(MOSARSKI) Forma żeńska: Marianna Mosarska 1723, LBŁ 277; nazwisko utworzone od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drewna, czerpak’ (za: NP2, s. 118) formantem -ski.

MOSIEJCZYK: Stanisław Mosiejczyk 1876, WPRŁ 96; nazwisko utworzone od por. Mojżesz (za: NP2, s. 112) formantem -cz+yk.

MOSIEJENKO: Maryanna Mosiejenko 1866, KAZŁ 203; nazwisko utworzone od por. Mojżesz (za: NP2, s. 112) formantem -enko.

(MOSIEK) Forma żeńska: Etta Mośkowna 1819, KAŚŁ 29; Sora Mośkowa wyrobnica 1820, KAZŁ 171; nazwisko utworzone najpewniej od żyd. im. Mojżesz, (Moszko, Mosko, Mosze, Moses) (AŻP s. 58, 155) lub od por. Mossel (za: NP2, s. 118).

MOSKAL: Jan Moskal 1614, LBŁ 75; nazwisko utworzone od ap. moskal m. in. ‘1. człowiek dużo jedzący, żarłok’; 2. placek owsiany’; też od n. etn. Moskal (za: NMK s. 264).

MOSSEL: Łukasz Mossel 1738, LMŁ 735; może nazwisko utworzone od im. na Mo-, typu Mojsław (por. NP2, s. 118) lub formantem -el.

MOSZCZY(E)ŃSKI: Aleksander Moszczyński 1696, LBŁ 92; Walentego Moszczeńskiego synaczek Woyciech 1706, LMŁ 227; Marcin Moszczyński Burmistrz 1740, LMŁ 871; Stanisław Moszczynski 1747, LMŁ 1335; nazwisko utworzone od n. m. Moszczonne włoc., gm. Kikół (za: NP2, s. 119) formantem -ński.

Forma żeńska: Katarzyna Moszczyńska 1740, LBŁ 279.

(MOSZK, MOSZEK) Forma żeńska: Elka z Moszkow, żona Herszka Berkowicza Brokowczyka, 1827, APŁ z. 169; Etka z Moszkow, żona Borucha Jakubowicza Kokoszki, 1827, APŁ z. 169; Maryaszka z Moszkow, żona Nisona Abramowicza Bociana, 1827, APŁ
z. 169; nazwisko utworzone od por. Mosiek.

MOSZKIEWICZ: Liba z Moszkiewiczow, żona Jankiela Jakubowicza Kokoszki, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Mosiek formantem -ewicz.

MOSZKOWICZ: Rafał Moszkowicz 1808, KAŚŁ 6; Faybur Moskowicz 1809, KAZŁ 131; Chaim Moszkowicz 1896, KS; Chaja Moszkowicz 1896, KS; Inga Moszkowicz 1896, KS; Charin Moszkowicz, KS; Szanca Moszkowicz 1896, KS 288; nazwisko utworzone od por. Mosiek formantem -owicz.

Forma żeńska: Rachla Moszkowiczówna 1810, KAŚŁ 75.

MOŚCICKI: Jan Mościcki Kancellista przy Sądzie policyi Poprawczej 1844, KUŁ 33; Kazimierz Mościcki 1867, KAZŁ 89; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Mościska, pil., gm. Wysoka (za: SEM cz. 3., s. 124) formantem -cki.

Forma żeńska: Antonina Moscicka 1831, KAUŁ171; Helena Mościcka 1887, KOPS 155.

MOŚCI(E)ŃSKI: Laurenty Moscinski 1703, LBŁ 692; Stanisław Moscinski 1719, LBŁ 74; Stanisław Moscienski 1721, LBŁ 195; Leon Moscinski 1724, LBŁ 739; Bernard Moscienski 1725, LBŁ 425; może nazwisko utworzone od por. Moszczyński formantem -ński .

 Forma żeńska: Agnieszka Moscinska 1687, LBŁ 1029; Anna Moscinska 1719, LBŁ 81; Małgorzata Moscinska 1726, LBŁ 491; Franciszka Moscinska 1728, LBŁ 601; Anna Mościnska 1737, LBŁ 27.

(MOTOWICKI) Forma żeńska: Agnieszka Motowicka 1619, LBŁ 1002; nazwisko utworzone od motać ‘zwijać, skręcać’ lub od niem. n. os. Mott (za: NP2, s. 119) formantem -ow+icki.

(MOYŻESZ) Forma żeńska: Roza Moyżeszowna 1819, KAŚŁ 7; nazwisko utworzone od por. Mosiek.

MROCZEK: Bartłomiej Mrocek 1725, LBŁ 433; Marianna Mroczek 1725, LBŁc 382; nazwisko utworzone od ap. mrok ‘zmierzch’; mroczek ‘gatunek nietoperza’ (za: SHNO t. 1., s. 253).

MROCZKO: Julian Mroczko 1868, KAZŁ 27; nazwisko utworzone od Mrocze-,  mroczyć ‘ściemniać się, chmurzyć’ (za: SEM cz. 1., s. 172) formantem -ko.

MROCZKOWSKI: Benedykt Mroczkowski 1692, KAŚŁ 110; Jan Mroczkowski 1866, KAZŁ 160; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Mroczkowice, Mroczkowo, Mroczki, wsie w dawnym powiecie pyzdrskim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 124) formantem -ski.

Forma żeńska: Rozalia Mroczkowska 1754, LMŁ 1844.

MROZ: Zelman Aronowicz Mroz krawiec 1832, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. mroz, mróz (za: SEM cz. 1., s. 172).

MROZEWSKI: Mateusz Mrozewski 1705, LBŁ 858; nazwisko utworzone od n. m. Mrozy Maz. (kilka wsi) (za: NP2, s. 119) formantem -wski.

MROZOWICZ: Joszko Mrozowicz 1827, APŁ z. 169; Josk Mejerowicz Mrozowicz wyrobnik 1827, APŁ z. 169; Ryfka, córka Jośka Meierowicza Mrozowicza, 1827, APŁ z. 169; Iser Szachowicz Mrozowicz solarz 1828, APŁ z. 169; Szachna Meierowicz Mrozowicz rzeźnik 1828, APŁ z. 169; Jośk Mejerowicz Mrozowicz pisarz przy konsumpcyi 1832, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Mroz formantem -owicz.

Forma żeńska: Estera Meierowa Mrozowiczowa wyrobnica 1828, APŁ z. 169.

(MROZOWSKI) Forma żeńska: Joanna Mrozowska wyrobnica 1867, KAZŁ 40; nazwisko utworzone od por. Mrozewski.

MRÓWCZYŃSKI: Antoni Felix Mrowczynski 1832, KAUŁ 56; Tomasz Jan Mrowczyński 1833, KAUŁ 189; Kazimierz Mrowczyński obywatel 1836, KUŁ 21; 1838, KUŁ 69; 1838, KUŁ 103; 1839, KUŁ 194; 1840, KUŁ 82; 1841, KUŁ 151; nazwisko utworzone od podstawy mrow- , por. ap. mrówka (za: NP2, s. 119) formantem -yński.

Forma żeńska: Leopoldyna Serafina Mrowczyńska 1830, KAUŁ 197; Eugenia Mrówczyńska 1872, KAŚŁ 13.

MRÓWKO: Jan Mrówko syn Karola szeregowy Łomżyńskiego lazaretu miejskiego 1896, AMPśT 3; nazwisko utworzone od por. Mrówczyński.

MRUCZENIK: Stanisław Mruczenik 1668, LBŁ 53; może nazwisko utworzone od mruk ‘człowiek małomówny, posępny’, mruczeć ‘mówić niewyraźnie’ (por. NP2, s. 123) formantem -enik.

MSZCZONOWSKI: Andreas Msczonowski de Lomza 1573, RTA s. 285; Andreas Msczonowski de Lomza 1575, RTA s. 352; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Mszczonów, skiern., miasto (za: SEM cz. 3., s. 124) formantem -ski.

MŚCICH: Joachim Mscich 1640, LBŁ 1654; nazwisko utworzone od nazwisko utworzone od im. Mści-, Mśc-ich; te od mścić się ‘wymierzać karę, brać odwet’ (za: SEM cz. 1., s. 172-173).

MŚCICHOWSKI: Piotr Msczichowski 1637, LBŁ 1331; Felix Bartłomiey Mścichowski 1829, KAUŁ 212; nazwisko utworzone od por. Mścich formantem -owski.

MŚCIGNIEW: Mścigniew dawny rajca 1467, ŁT II 422; nazwisko utworzone od złożenia członów: Mści- + Gniewo- (za: SEM cz. 1., s. 77, 172-173).

MŚCINNY: Andrzej Mscinny 1651, LBŁ 2735; nazwisko utworzone od mścić się ‘wymierzać karę, brać odwet’, (por. SEM cz. 1., s. 172), może od mściwy, też od im. złożonych typu Mścisław, Mściwoj (NP2, s. 123).

MUCHA: Kacper Mucha 1613 B, LBŁ 38; Krzysztof Mucha 1613, LBŁ 38; Mateusz Mucha 1613, MBŁ 1283; nazwisko utworzone od ap. mucha (za: SEM cz. 1., s. 173).

MUCHARSKI: Jan Mucharski 1868, KAZS 186; nazwisko utworzone od n. m. Mucharz biel., gm. Mucharz (za: NP2, s. 124) formantem -ski.

MUCZYŃSKI: Muczyński 1896, KS; nazwisko utworzone od muczyć ‘mówić niewyraźnie’ (za: NP2, s. 124) formantem -yń+ski.

MUKIEWICZ: Róża Mukiewicz 1772, KAUŁ 1137; nazwisko utworzone od podstawy muk-, por. muk ‘milczek’, psł. *mukati ‘milczeć’, uk. muka ‘mąka’ (za: NP2, s. 124) formantem -ewicz.

MULARZ: Łukasz Mularz 1608, MBŁ 191; Mateusz Mularz 1620, LBŁ 1225; Zofia Mularz 1621, LBŁ 1468; Petronela Mularz 1627, LBŁ 241; Łukasz Mularz 1644, LBŁ 2135; Anna Mularz 1650, LBŁ 2594; Jan Mularz 1654, LBŁ 2882; Szymon Mularz 1655, LBŁ 2983;Stefan Mularz stary maiący lat 115 1706, LMŁ 221; Sebastiana Mularza dziecię 1712, LMŁ 336; Stanisława Mularza matka 1730, LMŁ 531; nazwisko utworzone od ap. mularz, murarz (za: NMK s. 267).

MULARZEWICZ: Adam Mularzewicz 1887, KOPŁ 171; Olga Mularzewicz córka Konstantyna panna mieszczanka miasta Łomży 1896, AUPśT 1; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Mularz formantem -ewicz.

MURACH: Rozalia Murach 1863, KAZŁc 111; Baltazar Murach wyrobnik 1867, KAZŁc 202; nazwisko utworzone od mur (za: NP2, s. 125) formantem -ach.

Forma żeńska: Rozalia Murachowa 1869, KAŚŁ 24.

MURA(W)SKI: Michał Murawski 1810, KAZŁ 355; Henryk Muraski 1830, KAUŁ 34; Stanisław Muraski dozorca więzienia w Łomży 1835, KUŁ 109; Jan Murawski Tokarz 1840, KUŁ 95; Julian Murawski 1869, KAZŁ 35; Antoni Murawski 1871, KAŚŁc 5; Jan Murawski żołnierz bezterminowo urlopowany 1874, KAŚŁ 85; Aleksander Murawski 1879, KOPŁ 11; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Murawy Wielkie, dziś Morawy Wielkie, ostroł., gm. Krzynowłoga Mała (za: SEM cz. 3., s. 124), też Murawy łomż., gm. Mały Płock formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Murawska 1791, KACŁ 1210; Zofia Murawska 1876, WPRŁ 144.

MURZYN: Marcin Murzyn 1829, KAUŁ 210; nazwisko utworzone od Murzyn lub od ap. murzyn ‘koń maści murzynkowatej’, ‘ptak z czarną głową’, ‘młody cietrzew’ (za: SHNO t. 1., s. 254).

MUS: Jan Mus 1811, KAZŁ 491; nazwisko utworzone od śrwniem. i śrdniem. mūs ‘mysz’ lub śrwniem. muos ‘potrawa, szczególnie potrwa rozgotowana na papkę, bryja’ (za: SEM cz. 5., s. 180).

MUSZCZYŃSKI: Marcin Muscinski 1686, LBŁ 795; nazwisko utworzone od por. Mus (za: NP2, s. 126) formantem -cz+yński.

MUSZYŃSKI: Franciszek Muszyński wyrobnik 1834, KUŁ 84; Franciszek Muszyński obywatel 1837, KUŁ 82; 1839, KUŁ 24; 1842, KUŁ 244; Benedykt(y)  Muszyński Bednarz // Czeladnik Mularski 1837, KUŁ 210; 1839, KUŁ 20; 1841, KUŁ 125; Jan Muszyński wyrobnik 1842, WMZŁ 138; Julian Muszyński mularz 1862, KAZŁ 272; Piotr Muszyński 1863, KAZŁ 57; Piotr Muszyński 1864, KAZŁ 185; Franciszek Muszyński 1866, KAZŁ 155; Benedykt Muszyński wyrobnik 1869, KAZŁ 89; Dominik Muszyński 1878, KOPŁ 244; Jakub Muszyński 1879, KOPŁ 150; Walery Muszyński 1896, KS; „gabaj (przełożony, szafarz) Jaakow Muszyński”, kierownik domu Towarzystwa opieki nad chorymi „Linat Ha-Cedek”, założonego w Łomży w 1896 r.”, KPŁGŻ, s. 72 (maszynopis); nazwisko utworzone od n. m. Młp. (zapisy także z Krpłd.) Muszyna, nowosąd., miasto (za: SEM cz. 3., s. 125) formantem -yń-ski.

Forma żeńska: Franciszka Muszyńska 1815, KAZŁ 145; Józefa Muszyńska 1865, KAZŁ 190; Helena Muszyńska 1866, KAZŁ 285; Maryanna Katarzyna Muszyńska 1873, KAŚŁ 56; Ryfka Muszyńska 1896, KS.

MUŚNICKI: Michał Musnicki 1682, LBŁ 764; nazwisko utworzone od por. Muszyński formantem -ni-cki.

MUŻYCKI: Franciszek Mużycki 1811, KAUŁ 18; może nazwisko utworzone od gw. muża ‘nieokrzesaniec, głuptas’; też od ap. wsch. muż ‘mężczyzna, mąż’ lub od muza (por. NP2, s. 127) formantem -cki.

Forma żeńska: Wiktorya Maryanna Mużycka 1874, KAŚŁ 30.

MYKITA: Mikołaj Mykita 1808, KAŚŁ 15; może nazwisko utworzone od por. Mikucki.

MYRKO: Jan Juliusz Myrko 1811, KAUŁ 25; nazwisko utworzone od dawnego ap. myrcha ‘klacz’ (za: NP2, s. 128).

(MYSŁOWSKI) Forma żeńska: Franciszka Mysłowska 1873, KAŚŁ 49; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Mysłowice, Mysłow, wieś w dawnym powiecie lelowskim, dziś zagin.; Mysłów, siedl., gm. Wola Mysłowska (za: SEM cz. 3., s. 125) formantem -ski.

(MYSŁKOWSKI) Forma żeńska: Zofia Mysłkowska 1652, LBŁ 2779; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Mysłkowice, Mystkowice, dziś Mystkowice, skiern., gm. Łowicz (za: SEM cz. 3., s. 125) formantem -ski.

MYŚLIWIEC: Myśliwiec p. Starosty Łomzienskiego od pioruna zabity 1700, LMŁ 91; nazwisko utworzone od ap. myśliwiec ‘myśliwy’ (za: NMK s. 270).

N

NACHMAN: Feyga z Nachmanow, żona Naftana Herszka Gerszonowicza Kornek, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem n. os. Nachman, ta od Nachtmann ‘pasterz pilnujący trzody w nocy’ `(za: NP2, s. 131).

(NACHYMOWICZ) Forma żeńska: Maria Nachymowiczówna 1808, KAŚŁ 7; nazwisko utworzone od im. bibl. Nachum (za: AŻP s. 157) formantem -owicz.

(NACZMAŃSKI) Forma żeńska: Józefa Naczmańska 1869, KAZŁ 158; nazwisko utworzone od niem. n. os. Natzman, ta od im. Natz (od Ignatius) (za: NP2, s. 132)  formantem -ski.

(NADOLNY) Forma żeńska: Józefa Nadolna 1863, KAZŁc 66; nazwisko utworzone
od Na-dolny na dole’; też od n. m. Wlkp. Nadolny Młyn (za: SEM cz. 1.,
s. 177; cz. 3., s.126).

NAGALSKI: Antoni Bazyli Nagalski 1831, KAUŁ 80; Andrzej Nagalski szewc w Łomży zamieszkały 1835, KUŁ 114; nazwisko utworzone od niem. n. os. Nagel, Nagal, te od śrwniem. nagel , stwniem. nagal ‘gwóźdź’ formantem -ski.

Forma żeńska: Teofila Eleonora Nagalska 1830, KAUŁ 23.

NAGORKA: Franciscus Nagorka de Lomza 1560, RTA s. 171; Raphael Nagorka de Lomza 1561, RTA s. 502; Joannes Jacobi Nagorka student Akademii Zamojskiej 1605, ASAZ s. 53; Jadwiga Nagorka 1615, LBŁ 350; Mateusz Nagorka 1619, LBŁ 1030; Jan Nagorka 1621, LBŁ 1498; Dorota Nagorka 1626, LBŁ 65; Dorota Nagorka 1651, LBŁ 2661; Anna Nagorka 1652, LBŁ 2764; Jakub Nagorka 1654, LBŁ 2856; Ewa Nagorka 1656, LBŁ 3044; nazwisko utworzone od wyrażenia przyimkowego na gorze, na gorę (za: SEM cz. 1., s. 178) formantem -ka.

(NAGÓRSKI) Forma żeńska: Barbara Joanna Nagórska 1866, KAZŁ 152; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Nagórki, włoc., gm. Osięciny; Nagórki, koniń., gm. Grabów; Młp. Nagórzyce, kiel., gm. Wasniów; Krpłd. Nahorce (za: SEM cz. 3., s. 126) formantem -ski.

NAPIÓRKO(W)SKI: Woyciech Napiorkowski 1820, KAZŁc 10; Jan Napiorkowski aresztant 1841, RRŁ 67; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Napiórki ostr., gm. Rzewnie (za: NP2, s. 138) formantem -ski.

Forma żeńska: Maryanna Napiorkoska 1808, KAZŁ 87; Tekla Napiorkoska 1811, KAZŁc 461; Zofia Napiórkowska 1866, KAZŁ 79; Józefa Napiórkowska 1868, KAZŁ 16.

NAPIWOCKI: Józef Napiwocki kramarz//gospodarz 1835, KUŁ 170; 1839, KUŁ 179; nazwisko utworzone najpewniej od wyrażenia przyimkowego na piwo! Mogło ono stanowić pierwotnie proklamacje wojskową, adhortatywną, eliptyczną, podobnie jak na pole! czy na gorę! (za: SEM cz. 6., s. 37) formantem -cki.

Forma żeńska: Paulina Napiwocka 1831, KAUŁ 74; Łucya Napiwocka 1832, KAUŁ 128; Franciszka Napiwocka 1865, KAZŁ 218.

NARBUT(T): Benedykt Narbutt sędzia pokoju okręgu łomżyńskiego 1865, KAZŁ 180; nazwisko utworzone od lit. Narbutas // Norbutas obok Narbuta. Derywat z rodzimym lit. -ut- od Narbis, skróconej postaci im. niem. Norbert (za: SEM cz. 7., s. 27).

Forma żeńska: Balbina Narbutowa 1869, KAZŁ 43.

NAREJKO: Jakub Narejko // Nerejko // Nereyko kowal1834, KUŁ 77; 1837, KUŁ 101; 1837, KUŁ 19; nazwisko utworzone od stp. narajać, naraić ‘stręczyć, polecić’ (za: NP2, s. 138) formantem -ko.

(NAROLEWSKI) Forma żeńska: Florentyna Narolewska 1873, KAŚŁ 53; nazwisko utworzone od n. m. Narol przem., gm. Narol (za: NP2, s. 139).

(NARTOWSKI) Forma żeńska: Maria Ignacja Nartowska 1873, KAŚŁ 39; nazwisko utworzone od n. m. Narty, Nart (kilka wsi) (za: NP2, s. 139).

NATAN: Józef Natan kupiec starozakonny 1810, KAUŁ 336;Sora Natan 1820, KAZŁ 40; nazwisko utworzone od im. bibl. Natan (za: NP2, s. 140).

Forma żeńska: Tauba Natówna 1808, KAŚŁ 14.

NATANSON: Baruja Natanson 1896, KS 330; Barul Natanson 1896, KS 354; nazwisko utworzone od por. Natan formantem -son.

NATKOWSKI: Andrzej Natkowski 1869, KAŚŁ 50; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Natkowice, dziś Ignaców, przem., gm. Orły (za: SEM cz. 3., s. 127) formantem -ski.

NATURALISTA: Władysław Naturalista 1841, RRŁ 98; Stanisław Naturalista były żołnierz finlandzkiego batalyonu 1868, KAZŁ 62; nazwisko utworzone od naturalista ‘zwolennik natury’ (za: NP2, s. 139).

NAWIDKA: Paweł Nawidka spisowy w Łomży 1868, KAZŁ 266; może nazwisko utworzone od nawodzić ‘naprowadzać’, nawód ‘namowa’ (por. NP2, s. 139) formantem -ka.

NAWROCKI: Marcin Nawrocki 1693, KAŚŁ 122; nazwisko utworzone od n. os. Nawrot < nawracać (się), nawrot ‘nawrócenie się, powrót na łono’ (za: NMK s. 273) formantem -cki.

Forma żeńska: Petronela Nawrocka 1864, KAZŁ 40; Julia Nawrocka guwernantka 1866, KAZŁ 82.

NEJMAK: Ryfka Nejmak 1896, KS; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Neuman, ta od Neuman ‘człowiek nowy, przybysz, nowoosiadły’ (por. NP2, s. 145).

NEJS: Frydrych Nejs 1810, KAZŁc 315; Jakub Nejs włościanin // gospodarz 1835, KUŁc 35; 1837, KUŁc 30; 1839, KUŁc 154; 1842, KUŁc 86; Józef Nejs 1866, KAZŁ 11; nazwisko utworzone od niem. n. os. Neis, to od śrwniem. neien, neisen ‘uciskać, prześladować, nienawidzić’ (za: NP1, s. 135).

Forma żeńska: Dorota Nejsowa 1810, KAZŁ 263.

NERKOWSKI: Julianna Nerkowska akuszerka 1841, KUŁ 136; 1842, KUŁ 159, 188, 200; 1843, KUŁ 25; Alexander Nerkowski 1867, KAZŁ 47; Paweł Nerkowski 1869, KAZŁ 177; nazwisko utworzone prawdopodobnie od nerka, śrwniem. nieme (za: SEM cz. 1., s. 181) formantem -owski.

NEUMARK: Aleksander Zyskind Neumark, syn Gdala Neumarka 1827, APŁ z. 169; Frydrycha z Neumarkow,żona Jakuba Giersztynkierna, 1827, APŁ z. 169; Gdal Neumark kollektor loteryi krajowej 1827, APŁ z. 169; Szarlota, żona Gdala Neumarka, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od licznych n. m. niem. Neumarkt (za: SEM cz. 5., s. 184).

NEY: Małgorzata Ney 1819, KAZŁc 10; Marianna Ney 1834, KAUŁc 18; nazwisko utworzone od niem. n. os. Neu, Ney-, te od neu ‘nowy’ (za: NP1, s. 145).

NIEBORAK: Agnieszka Nieborak 1641, LBŁ 1742; nazwisko utworzone prawdopodobnie od nieborak ‘nieszczęśliwy, biedny, wart litości’ (za: SW cz. I, s. 759); może też od Niebor, Niebora, im. utworzonego od złożenia Nie+borzy, borzy <psł. borti, boriti, ‘zmagać się, mocować się, walczyć’ (za: SEM cz. 1., s. 16).

NIECIKOWSKI: Franciszek Xawery Niecikowski 1866, KAZŁ 247; Jan Niecikowski 1866, KAZŁ 246; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Niecikowo, dziś Nieciki, łomż., gm. Wąsocz (za: SEM cz. 3., s. 127) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Nicikowska 1648, LBŁ 2478

NIECKOWSKI: Paweł Nieckowsky 1643, LBŁ 1956; nazwisko utworzone od niecka ‘płaskie naczynie drewniane’ (za: NP1, s. 148) formantem -owski.

NIECZKOWSKI: Maciej Nieczkowski wyrobnik 1876, KAŚŁ 28; nazwisko utworzone od n. m. Nieczkowo, dziś Niećkowo łomż., gm. Szczuczyn (za: NP1, s. 148) formantem -ski.

(NIEDOPIEKŁY) Forma żeńska: Zofia Niedopiekła 1615, LBŁ 279; może nazwisko utworzone od nie dopiec się (por. NP2, s. 149).

NIEDZIAŁKOWICZ: Jan Niedziałkowicz 1437, ŁT I 250; nazwisko utworzone od Nie- i Dziel-: dzielić lub działać; (Nie-działk-owic) (za: SEM cz. 1., s. 63, 182) formantem -owicz.

NIEDŹWIEDZ(C)KI: Tomasz Niedźwiecki 1609, MBŁ 447; Bartłomiej Niedzwiecki 1615, Niedźwiecki wuyt y plenipotent 1728, LMŁ 501; LBŁ 341; Felicjan Niedźwiecki dziad podróżny z Szumowa 1741, LMŁ 918; Hiacynt Ludwik Niedźwiecki 1781, KACŁ 70; Franciszek Niedźwiecki 1783, KACŁ 204; Franciszek Niedźwiecki 1792, KACŁ 1303; Stanisław Niedzwiecki 1810, KAZŁ 384; Dawid Moszkowicz Niedzwiedzki krawiec 1840, APŁ z. 169; Wiktor Niedźwiecki dzierżawca folwarku 1864, KAZŁ 214; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Miedźwiad(y), Niedźwiad(y), dziś Niedźwiady, bydg., gm. Rogowo; Niedźwiady, kal., gm. Jaraczewo; Młp. Niedźwiedź, krak., gm. Słomniki; Niedźwiedź, tarnob., gm. Bogoria; Maz. Miedźwiada, Niedźwiada, dziś Niedźwiadna, łomż., gm. Szczuczyn; Krpłd. Niedźwiedza (za: SEM cz. 3., s. 117) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Niedźwiecka 1608, MBŁ 59; Helena Niedźwiecka 1742, LBŁ 69; Krystyna Niedźwiecka 1745, LBŁ 340; Ewa Niedźwiecka 1757, LBŁ 1336; Antonina Niedźwiedzka 1775, KAUŁ 1379; Rozalia Joanna Niedźwiecka 1786, KACŁ 593; Rozalia Niedźwiedzka 1808, KAŚŁ 9; Maryanna Niedźwiecka 1862, KAZŁ 248; Julianna Niedźwiecka wyrobnica 1864, KAZŁ 52; Józefa Niedźwiecka 1871, KAŚŁ 38.

NIEDŹWIEDŹ: Jadwiga Niedzwiedz 1756, LMŁ 2002; Berek Tyszkowicz Niedzwiedz handlarz wiktuałow 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. niedźwiedź, miedźwiedź (za: SEM cz. 1., s. 163).

NIEGOWSKI: Paweł Niegowski 1627, LBŁ 312; nazwisko utworzone od n. m. Niegowa częst., gm. Niegowa, Niegów ostr., gm. Zabrodzie (za: NP1, s. 151).

NIEMCZYŁOWSKI: Sebastianus Niemczylowski de Lomza 1561, RTA s. 449; Sebastianus Nyemczylowski de Lomza 1561, RTA s. 503; nazwisko utworzone od n. etn. Niemiec (por. NP2, s. 152) formantem -owski.

(NIEMIROWSKI) Forma żeńska: Władysława Niemirowska 1864, KAZŁ 217; Michalina z Zalewskich Niemirowska 1868, KAZŁ 236; nazwisko utworzone od im. stp. Niemier, Niemir (za: SHNO cz. 1., s. 261) formantem -owski.

NIEPOKOJCZYCKI: Włodzimierz Niepokojczycki porucznik Symbirskiego Piechotnego Pułku 1863, KAZŁ 14; nazwisko utworzone od niepokoj, niepokój ‘brak spokoju, troska’ (za: NP2, s. 153) formantem -cz+ycki .

NIESIOŁKIEWICZ: Herszk Herszkowicz Niesiołkiewicz wyrobnik 1829, APŁ z. 169; Herszk Herszkowicz Niesiołkiewicz handlarz ryb 1835, APŁ z. 169; może nazwisko utworzone od nieść.

NIESKO(U)RSKI: Marcin Nieskorski 1640, LBŁ 1725; Jakub Nieszkurski 1646, LBŁ 2293; Bartłomiej Nieskurski 1650, LBŁ 2613; Mateusz Nieskorski 1653, LBŁ 2833; Jakub Nieskurski 1696, KAŚŁ 179; Jakub Nieskorski 1705, LBŁ 812; nazwisko utworzone od nieskory ‘nieprędki, powolny, niechętny’ (za: NP2, s. 154) formantem -ski.

Anna Nieskurska 1700, LBŁ 481; Anna Nieskurska 1700, LBŁ 481.

NIESTOJAN: Michał Niestojan 1439, ŁT I 319; może nazwisko utworzone od nie stać, na Kresach Wsch. Nestor, Niestor (por. NP2, s. 154).

NIESYTKO: Michał Franciszek Hieronim Niesytko 1815, KAZŁ 111; nazwisko utworzone od niesyty ‘nienajedzony’ (za: NP2, s. 154) formantem -ko.

NIESZK: Jan Nieszk 1470, ŁT III 97 i 1472, ŁT III 262; nazwisko utworzone od n. os. na Nie-, typu Niegosław, Niesław (za: NP2, s. 154).

 (NIEWĘGŁOWSKI) Forma żeńska: Olimpia Niewęgłowska 1869, KAZŁ 49; Maria Niewęgłowska 1878, KOPŁ 128; nazwisko utworzone od n. m. Niewęgłosz bial., gm. Czemierniki (za: NP2, s. 154).

NIXA, NIX, NIKSA: Piotr Nix 1781, KACB 61; Franciszek Nixa 1811; Andrzej Nixa 1863, KAZŁ 206; Jan Nix 1866, KAZŁ 292; Katarzyna Nix wyrobnica 1866, KAZŁ 240; Władysław Niks 1869, KAZŁ 127; Jan Niksa 1873, KAŚŁ 75; Józef Nixa służący 1874, KAŚŁ 65; Wiktoria Niksa 1876, WPRŁ 42; Karolina Niksa 1878, KOPŁ 16; Katarzyna Niksa 1879, KOPŁ 15; Stanisław Niksa 1896, KS 385; nazwisko utworzone prawdopodobnie od formy im. Mikołaj (Nicz, Nik, Nik-s(z) (za: SEM cz. 2., s. 93).

NIŁKIEWICZ: Ewa Niłkiewicz 1829, KAUŁ 232; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Nill, Niel, te z Nüll, Nülle, a te od śrwniem. nol ‘pagórek’ (por. NP2, s. 158) formantem -ki+ewicz.

NINKIEWICZ: Jan Ninkiewicz 1863, KAZŁ 27; Marya Ninkiewicz 1866, KAZŁ 257; Walenty Ninkiewicz 1873, KAŚŁ 21; nazwisko utworzone od im. typu Ninogniew, Ninomysł; podstawa Nino- od psł. *nynъ ‘nowy, młody’ (za: NP2, s. 159) formantem -ki+ewicz.

NISOR: Hawa z Nisorow, żona szmula Peysachowicza Michelsona, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od niem. n. os. Nießer, ta od śrwniem. nieʒen, nieʒʒen ‘spożytkować, używać’ (za: NP2, s. 159).

NITKOWSKI: Andrzej Nitkowski 1868, KAZŁ 175; nazwisko utworzone od nić (za: NP2, s. 147) formantem -owski.

Forma żeńska: Marianna Nitkowska wyrobnica 1869, KAZŁ 141.

 

(NITRZ) Forma żeńska: Marianna Nitrzówna 1700, KAŚŁ 224; Albertyna Anna Nytz 1743, LBŁ 132; nazwisko utworzone od por. Mikołajczuk (za: NP2, s. 99).

            NIWIŃSKI: Moszek Niwiński uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; nazwisko utworzone od n. m. Niwa np. w pow. sieradz., częst., będz. lub n. m. Niwy w pow. łask., piotrk., włoszcz. (za: NMK s. 276-277); też od n. m. Niwino (za: SHNO t. 1., s. 263) formantem -ski.

Forma żeńska: Seweryna Niwińska 1819, KAZŁ 20.

NIZIOŁOWSKI: Wawrzyniec Niziołowski 1864, KAZŁ 8; nazwisko utworzone od stp. ap. nizioł, niziołek ‘karzełek, krasnoludek’ (za: NP2, s. 160) formantem -owski.

(NIŻYŃSKI) Forma żeńska: Zuzanna Niżyńska 1879, KOPŁ 42; nazwisko utworzone od nizina ‘teren nizinny’ lub od n. m. Niziny (kilka wsi) (za: NP2, s. 160).

NOCHYMOWICZ: Meysa z Nochymowiczow, żona Leybka Jośkiewicza Brzozy, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone
od żyd. im. Nachum (Nochim, Nochym) (za: AŻP s. 158) formantem -owicz.

NOGOWSKI: Grzegorz Nogowsky 1617, LBŁ 685; nazwisko utworzone od noga (za: NP2, s. 161) formantem -ow+ski.

NOSEK: Kazimierz Nosek 1696, LBŁ 79; Józef Nosek 1864, KAZŁ 9; Rozalia Nosek 1864, KAZŁ 222; Anna Nosek 1865, KAZŁ 262; nazwisko utworzone od nos (za: SEM cz. 1., s. 188) formantem -ek.

NOSKOWICZ: Jek Noskowicz syn Noska Herszkowicza 1811, KAZŁc 482; Leyba Noskowicz starozakonny żołnierz z Francji 1815, KAZŁ 84; nazwisko utworzone od nos (za: SEM cz. 1., s. 188) formantem -owicz.

(NOSZKOWSKI) Forma żeńska: Maryanna Noszkowska 1875, KAŚŁ 41; Karolina Noszkowska 1878, KOPŁ 326; nazwisko utworzone od nosić, też od im. na No-, typu Nowosiodł (za: NP2, s. 163) formantem -k+owicz.

NOTKOWICZ: Judka Notkowicz 1809, KAUŁ 275; nazwisko utworzone od żyd. im. Natan (Notko) (za: AŻP s. 158) formantem -owicz.

NOWACKI: Wincenty Nowacki 1868, KAZŁ 166; nazwisko utworzone od n. os. Nowak (za: NMK s. 278) formantem -cki.

Forma żeńska: Katarzyna Nowacka 1793, KACŁ 1408; Michalina Nowacka 1869, KAZŁ 117; Marianna Nowacka 1870, KAŚŁ 10; Zofia Nowacka 1873, KAŚŁ 5; Elżbieta Nowacka 1878, KOPŁ 109.

NOWACZYK: Regina Nowaczyk 1602, LBŁ 384; nazwisko utworzone od por. Nowacki (za: NMK s. 278) formantem -yk.

NOWAK: Andrzej Nowak 1621, LBŁ 1591; Stanisław Nowak 1626, LBŁ 118; Ludwika Nowak 1871, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od ap. nowak ‘nowicjusz, człowiek początkujacy w jakimś zawodzie, bez przeszłości, parweniusz’ lub ‘przybysz, człowiek nowy’ (za: NMK s. 279).

(NOWAKOWSKI) Forma żeńska: Kaźmira Nowakowska 1868, KAZŁ 80; nazwisko utworzone od n. os. Nowak formantem -owski lub n. m. Nowakowo w pow. szamotulskim (za: NMK s. 279).

NOWICKI: Paweł Nowicki ex Judaismo Conversum 1738, LBŁ 52; Paweł Nowicki 1767, KAUŁ 773; Jan Nowicki gospodarz 1810, KAUŁ 364; Paweł Nowicki, rzeźnik… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 169; Jan Nowicki, rzeźnik…w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 233; Jakub Nowicki 1834, KAUŁ 62; Jan Nowicki obywatel 1834, KUŁ 67; Jan Nowicki rewizor skarbowy 1862, KAZŁ 249; Wincenty Nowicki 1868, KAZŁ 166; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Nowica (za: SEM cz. 3, s. 130); też od n. os. Nowik formantem -cki, tu też Nowicki ‘człowiek nowy w jakimś środowisku’ (por: NMK s. 279).

Forma żeńska: Joanna Nowicka 1809, KAZŁ 138; Felicyanna Nowicka 1810, KAUŁ 364; Zuzanna Nowicka 1829, KAUŁ 169; Waleria Nowicka 1868, KAZŁ 169; Franciszka Nowicka 1869, KAŚŁ 19.

NOWINA: Moszk Noskowicz Nowina solarz 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone
od nowina ‘rzecz nowa’, ‘nowy człowiek, przybysz’ (za: SEM cz. 1., s. 188).

NOWIŃSKI: Jozef Nowiński, Obywatel… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 181; Moszk Noskowicz Nowiński liwerant 1834, APŁ z. 169; Jozef Nowiński posługacz przy Kassie Obwodowey 1839, KAUŁ 25; 1840, KAUŁ 59; Marcin Nowiński żołnierz dymisjonowany 1863, KAZŁ 59; senior reb Izrael Mosze Nowiński „darczyńca, zbierał pieniądze na budowę nowej synagogi, ok. 1879 r.”, „właściciel fabryki cukru, po 1863 r.”, KPŁGŻ, s. 37 i 77 (maszynopis); Samuel Nowiński 1896, KS; nazwisko utworzone od por. Nowina formantem -ski.

Forma żeńska: Julia Nowinska córka Stanisława żona prezesa Trybunału miasta Łomża radcy stanu Piotra syna Józefa 1864, AUPśT 6a.

NOWOTNY: Mateusz Nowotny 1636, LBŁc 1276; nazwisko utworzone od n. os. Nowotny ‘człowiek nowy w środowisku lub nowej wiary’ (za: SHNO t. 1., s. 266).

NOWOWIESKI: Jakub Nowowieski 1770, KAUŁ 1063; Antoni Nowowieski 1791, KACŁ 57; Tomasz Józef Nowowieski 1785, KACŁ 436; Ignacy Nowowieski 1876, WPRŁ 23; Władysław Nowowieski 1876, WPRŁ 184; Jan Nowowieski 1786, KACŁ 579; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Nowa Wieś, pozn., gm. Kaźmierz; Młp. Nowa Wieś, tarnob., gm. Klimontów; Śl. Nowa Wieś, niezid. (za: SEM cz. 3., s. 131) formantem -ski.

Forma żeńska: Justyna Nowowieska 1773, KAUŁ 1216; Barbara Nowowieska 1787, KACL 753; Aniela Marianna Nowowieska 1790, KACŁ 1010.

NOWOWIEJSKI: Wielmożny Ignacy Nowowiejski Archiwista Trybunału Woiewodztwa Augustowskiego 1836, KUŁ 163; Władysław Nowowiejski adwokat w Trybunale Obywatelskim 1871, KAŚŁ 36; nazwisko utworzone od n. m. Nowa Wieś wiele wsi lub Nowawieś m.in. w pow. pleszewskim, poznańskim, szamotulskim, bydg., inowrocławskim (za: NMK s. 280) formantem -ski.

Forma żeńska: Ewa Nowowieyska 1737, LBŁ 94; Ludwika Józefa Nowowieyska 1832, KAUŁ 72.

NURCZYK: Józef Nurczyk 1887, KOPŁ 212; nazwisko utworzone od nur, nurek, stp. norek ‘ptak wodny’ (NP2, s. 165) formantem -yk.

Forma żeńska: Weronika Nurczykowa wyrobnica 1869, KAZŁ 156.

NURSKI: Moszk Izraelowicz Nurski szpektor 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Nur, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3., s. 131) formantem -ski.

NUŻ: Rajmund Nuż, 1896, KS; nazwisko utworzone od nużyć ‘męczyć, osłabiać, mordować’ (NP2, s. 165).

NYCZMAN: Stanisław Fryderyk Nyczman 1797, KACŁ 1936; nazwisko utworzone od por. Mikołajczuk.

O

OBRYCKI: Feliks Obrycki 1872, KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Obryte, łomż., gm. Nur (za: SEM cz. 3., s. 132) formantem -cki.

Forma żeńska: Zofia Obrycka 1620, LBŁ 1284; Rozalia Obrycka służąca 1868, KAZŁ 141; Antonina Obrycka 1879, KOPŁ 205.

OBUCHOWSKI: Andrzej Obuchowski 1680, LBŁ 733; nazwisko utworzone od obuch ‘1. ucho siekiery, topora; 2. gatunek dawnej broni; 3. buty’ lub n. m. Obuchów w pow. dzisieńskim, witebskim formantem -(ow)ski (za: NMK s. 281).

Forma żeńska: Brygida Obuchowska 1681, LBŁ 576; Jadwiga Obuchowska 1683, LBŁ 812.

OCHOCKI: Józef Ochocki 1755, LBŁ 1135; Jakub Ochocki 1756, LMŁ 2056; Stanisław Ochocki 1810, KAZŁ 412; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Ochocice, piotr., gm. Kamieńsk (za: SEM cz. 3., s. 132) formantem -cki.

OCHOTKA: Szymon Ochotka 1614, LBŁ 157; Mateusz Ochotka 1618, LBŁ 818; Paweł Ochotka 1622, LBŁ 1621; nazwisko utworzone od ochota ‘chęć’ (por. NP2, s. 171) formantem -ka.

OCHRYMOWICZ: Józef Ochrymowicz żołnierz szeregowy 1873, KAŚŁ 60; nazwisko utworzone od Ochrym od hebr. epherajim ‘urodzajny (kraj)’, łac. Ephraim, wsł. Ochrym (za: SEM cz. 2., s. 98) formantem -owicz.

OCKO: Ocko 1611, MBŁ 903; nazwisko utworzone od ap. oczko m.in. przen. ‘człowiek małooki’ lub n. os. Oko (za: NMK s. 281).

OCZKOWSKI: Dyonizy Oczkowski na służbie będący 1820, KAZŁ 37; nazwisko utworzone od n. os. Oczko lub n. m. Oczków w pow. żywiec., Oczkowicew pow. opatow., krobsk. (za: NMK s. 281) formantem -(ow)ski.

ODZIEMSKI: Eustachy Maxymilian Odziemski 1833, KAUŁ 172; Wielmożny Józef Odziemski Sekretarz Urzędu Pocztowego 1835, KUŁ 15; nazwisko utworzone od odziomek ‘dolna część pnia drzewa’ (NP2, s. 173) formantem -ski.

OFIAROWICZ: Marianna Ofiarowicz 1887, KOPŁ 50; nazwisko utworzone od ap. ofiara (NP2, s. 173) formantem -owicz.

(OGONOWSKI) Forma żeńska: Anna Ogonowska 1696, LBŁ 77; nazwisko utworzone od n. m. Ogonowo (za: SHNO t. 1., s. 268) też n. m. Ogony ostroł., gm. Różan (za: NP2, s. 174) formantem -ski.

OKOŃSKI: Feliks Okoński 1878, KOPŁ 293; nazwisko utworzone od n. m. Okounin warsz., gm. Skrzeszew (za: NP2, s. 176).

OKRASA: Zofia Okrasa 1608, MBŁ 69; Jan Okrasa 1612, MBŁ 1028; Albert Okrasa 1617, LBŁ 682; Regina Okrasa 1621, LBŁ 1460; nazwisko utworzone od ap. okrasa ‘ozdoba, przybranie’; też ‘przyprawa’ (za: SEM cz. 1., s. 194); też od n. m. Okrasin łomż., gm. Radziłów (za: NP2, s. 176).

OKRASEK: Stanisław Okrasek 1613, MBŁ 1228; nazwisko utworzone od por. Okrasa formantem -ek.

OKRASIK: Elżbieta Okrasik 1614, LBŁ 136; nazwisko utworzone od por. Okrasa formantem -ik.

OKULIŃSKI: Władysław Okuliński 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Okulice tarn., gm. Rzezawa (za: NP2, s. 177).

Forma żeńska: Wiktoria Okulińska 1887, KOPŁ 285.

(OKUNIEWSKI) Forma żeńska: Józefa Okuniewska 1869, KAZŁ 79; Okuniewska 1896, KS; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. okuń ‘okoń’ (za: SEM cz. 1., s. 195) formantem -ewski lub od n. m. Okuniew warsz., gm. Halinów.

OKUROWSKI: Stanisław Okurowski 1614, LBŁ 134; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Okurowo, łomż., gm. Kolno (za: SEM cz. 3., s. 133) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Okurowska 1708, LBŁ 1141; Franciszka Okurowska 1879, KOPŁ 28.

OKUŃ: Jankiel Gabryelowicz Okuń wyrobnik 1839, APŁ z. 169; ; nazwisko utworzone od por. Okuniewski (za: SEM cz. 1., s. 195).

OLBRICHT: Zuzanna Olbricht 1612, MBŁ 1057; nazwisko utworzone od im. Adalbert, Olbracht, w stwniem. Athalbracht (adal- ‘szlachetny ród’ i -beraht ‘jasny, błyszczący’) (za: SEM cz. 2., s. 2).

OLBRYCHCIK: Anna Olbrychczik 1609, MBŁ 328; nazwisko utworzone od por. Olbricht formantem -ik.

OLECHOWSKI: Konstanty Olechowski żołnierz urlopowany 1869, KAZŁ 21; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Olechowiec, Olchowiec, dziś Olchowiec, krośn., gm. Czerna (za: SEM cz. 3., s. 133) formantem -ski.

Forma żeńska: Urszula Olechowna 1811, KAUŁ 2.

OLEJOWICZ: Ryfka z Oleiowiczow, żona Leybka Idzkowicza Kadzidło, 1827, APŁ z. 169; Jankiel Szmulowicz Olejowicz wyrobnik 1834, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. olej ‘płynny tłuszcz wyciskany z oliwek lub innych roślin oleistych’ (za: NP2, s. 178) formantem -owicz.

OLEKSIAK: Grzegorz Oleksiak 1762, KAUŁc 346; Paweł Olexiak 1764, KAUŁc 606; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Oleksy, formy im. Aleksy, łac. Alexius (z grec. ‘bronię, strzegę’) (za: SEM cz. 2., s. 7).

OLENDER: Stanisław Olender wyrobnik 1869, KAZŁ 270; nazwisko utworzone od Holender ‘pochodzący z Holandii’ (za: NP1, s. 309).

OLESIEWICZ: Stanisław Olesiewicz 1765, KAUŁ 634; nazwisko utworzone od n. os. Oleś, zdrobnienie od im. Aleksy (za: NMK s. 284) formantem -ewic(z).

OLESIŃSKI: Antoni Olesiński wyrobnik 1864, KAZŁ 21; Stanisław Olesiński cieśla 1868, KAZŁ 64; nazwisko utworzone od n. m. Olesin, dawniej Oleszyn (kilka wsi) (za: NP2, s. 179) formantem -ski.

(OLESKI) Forma żeńska: Anna Oleska 1712, LBŁ 1360; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Olsze, wieś w par. Wieszczyczyno w dawnym powiecie kościańskim, dziś zagin.; Młp. Oleszno, kiel., gm. Krasocin; Krpłd. Olesko (za: SEM cz. 3., s. 133).

OLESZEWSKI: Marcin Oleszewski 1744, LBŁ 263; Piotr Oleszewski vulgo Lepak 1744, LMŁ 1096; Adam Stefan Oleszewski 1746, LBŁ 415; Sebastiana Oleszewskiego córka 1757, LMŁ 2109; Marcin Oleszewski 1758, LMŁ 2224; Wiktor Oleszewski 1758, LBŁ 1357; może nazwisko utworzone od olsza, olcha ‘drzewo liściaste’ (por. NP2, s. 180).

Forma żeńska: Brigitta Oleszewska 1730, LBŁ 87; Marianna Oleszewska 1749, LBŁ 558; Marianna Oleszewska 1750, LBŁ 663; Marianna Olesiewska 1752, LBŁ 881; Jadwiga Oleszewska 1754, LBŁ 1062; Marianna Oleszewska 1754, LMŁ 1876; Franciszka Oleszewska 1757, LBŁ 1292.

OLEWNIK: Małgorzata Olewnik 1599, LBŁ 160; nazwisko utworzone od ap. olej > oliwnik ‘ten, kto trudni się wyrobem oleju’ (za: SEM cz. 1., s. 195).

(OLĘDERSKI) Forma żeńska: Antonina Olęderska 1749, LBŁ 599; nazwisko utworzone od por. Olender (za: NP1, s. 309) formantem -ski.

OLĘDZKI: Wielmożny Michał Olędzki profesor Gymnazyum Łomżyńskiego 1834, KUŁ 76; 1841, KUŁ 55; 1844, KUŁ 65; Wacław Olędzki 1876, WPRŁ 122; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Olędy, siedl., gm. Zbuczyn Poduchowny (za: SEM cz. 3., s. 133).

OLIŃSKI: Wiktor Oliński 1870, KAŚŁ 52; nazwisko utworzone od n. os. Olina lub n. m. Olina w pow. szamotul. (za: NMK s. 284) formantem -ski.

OLSZAŃSKI: Jan Olszański1820, KAUŁ 31; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Olszany, przem., gm. Krasiczyn; Olszany, Olszanica; Krpłn. Holszany, Olszany w dawnym powiecie oszmiań. (za: SEM cz. 3., s. 134) formantem -ski.

OLSZEWIK: Feliks Olszewik ślusarz 1874, KAŚŁ 58; nazwisko utworzone od ap. olsza, olcha ‘drzewo liściaste’ (za: NP2, s. 180) formantem -ik.

OLSZE(W)SKI: Valentini Olszewski vicecapitenei Lomzensi 1596, APB zbiór Kapicjana; Mikołaj Olszewski 1638, LBŁ 1477; Piotr Olszewski 1696, LMŁ 8; Olszewski 1724, LBŁ 368; Józef Olszewski 1721, LBŁ 164; Franciszek Mikołaj Olszewski 1760, KAUŁ 225; Szymon Tadeusz Olszewski 1764, KAUŁ 590; Łukasz Olszewski 1767, KAUŁc 832; Stanisław Olszewski 1789, KACŁ 983; Antoni Olszewski 1793, KACŁ 1455; Franciszek Olszeski Mayster Kunsztu Szewskiego, syn Jozefa i Katarzyny z Debkoskich w Lublinie zamieszkałych 1809, KAŚŁ 36; Antoni Olszewski 1811, KAZŁ 464; Józef Olszewski rzeźnik 1811, KAZŁ 36; Adam Olszewski żebrak 1819, KAZŁ 86; Tomasz Olszewski 1819, KAZŁ 32; Stanisław Olszewski rymarz 1836, KUŁ 193; Marcin Olszewski wyrobnik // Obywatel // gospodarz 1838, KUŁ 80; 1839, KUŁ 153; 1842, KUŁ 124; Walenty Olszewski Garncarz 1844, KUŁ 75; Józef Olszewski gospodarz 1863, KAZŁ 177; Antoni Olszewski wyrobnik 1869, KAZŁ 50; Chryzant Olszewski 1870, KAŚŁ 31; Hieronim Kajetan Olszewski 1872, KAŚŁ 29; Chryzant Olszewski żołnierz szeregowy 1875, KAŚŁ 92; Antoni Olszewski 1876, WPRŁ 219; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Olszow, dziś Olszewo, pozn., gm. Środa Wielkopolska; Młp. Olszowka, dziś Olszówka Nowa i Stara, kiel., gm. Wodzisław; Maz. Olszewo-Borki, ostroł., gm. Olszewo-Borki; Olszewo-Przyborowo, łomż., gm. Rutki; Olszewo, łomż., gm. Śniadowo; Krpłn. Olszewo, wieś w dawnym powiecie święciań. (za: SEM cz. 3., s. 134); też od n. os. Olszewy, Olszowy lub n. m. Olszewo, m. in. w pow. nieszawskim (za: NMK s. 284) formantem -ski.

Forma żeńska: Jadwiga Olszewska 1638, LBŁ 1477; Rozalia Olszewska 1735, LBŁ 96; Marianna Olszewska 1749, LMŁ 1448; Rozalia Julianna Olszewska 1819, KAZŁ 23; Salomea z Szczawińskich Olszewska 1867, KAZŁ 186; Florentyna Olszewska 1868, KAZŁ 71; Katarzyna Olszewska 1869, KAŚŁ 27; Marya Olszewska 1875, KAŚŁ 54; Marianna Olszewska 1876, WPRŁ 10; Bogumiła Olszewska 1878, KOPŁ 61; Klara Olszewska 1887, KOPŁ 57; Zofia Olszewska 1887, KOPŁ 39.

OŁDAKOWSKI: Wincenty Ołdakowski 1869, KAZŁ 197; nazwisko utworzone od n. m. woj. podlas. Ołdaki (za: SHNO t. 1., s. 283) formantem -owski.

Forma żeńska: Cecylia Ołdakowska 1864, KAZŁ 98; Krystyna Ołdakowska wyrobnica 1865, KAZŁ 308; Marianna Ołdakowska 1876, WPRŁ 161.

OPĘCHOWSKI: Ignacy Opęchowski 1695, KAŚŁ 156; Marcelli Opęchowski ekonom folwarku 1867, KAZŁ 49; nazwisko utworzone od n. m. Opęchowo ostroł., gm. Troszyn lub od opąchać ‘obwąchać’ (za: NP2, s. 182) formantem -ski.

Forma żeńska: Magdalena Opęchowska 1876, WPRŁ 162.

ORCHOWSKI: Andrzej Orchowski wyrobnik 1868, KAZŁ 222; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Orchowo, konin., gm. Orchowo (za: SEM cz. 3., s. 135) formantem -ski.

ORCZYK: Stanisław Orczyk 1629, LBŁ 577; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. orczyk ‘w wozie dyszlowym bark u sztelwagi, dla zakładania postronków od koni; w wozie hołoblowym cały przyrząd dla przyprzężenia drugiego konia’ (za: SW cz. I, s. 920).

Forma żeńska: Geta Orcowna 1809, KAZŁ 190.

ORDYNIAK: Jan Ordyniak 1750, LMŁ 1578; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Ordyniec (za: NP2, s. 184) formantem -ak.

ORDYNIEC: Jan syn Ordyńców 1750, LBL 693; nazwisko utworzone od grec. im. Ordon, lub od łac. ordonis ‘oddział’; też ordyniec ‘członek ordy’ (za: NP2, s. 184) formantem -ec.

ORDYNICZ: Katarzyna Ordynicz 1754, LBŁ 1068; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Ordyn od ordyniec ‘człowiek należący do ludności służebnej ze wsi zorganizowanej na prawie halickim; też orda, tatarskie ordu ‘wojsko’ (za: SEM cz. 1., s. 199) formantem -icz.

ORGANISTA: Paulus Organista kupiec łomżyński 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od organista, łac. organista (za: SEM cz. 1., s. 199).

ORGANISZCZYK: Mateusz Organiszczyk 1627, LBŁ 201; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. organista (NP2, s. 184) formantem –yk; organiszczyk ‘syn organisty, uczeń organisty’ (za: SEM cz. 1., s. 199).

(ORGANOWSKI) Forma żeńska: Marianna Organowska 1876, WPRŁ 214; nazwisko utworzone od podstawy organ-, por. organ ‘narzędzie, część  ciała ludzkiego’, organy ‘instrument muzyczny’ też organek ‘dawny przyrząd do formowania i przenoszenia szpalt zecerskich’ (za: NP2, s. 184) formantem -owski.

(ORLIŃSKI) Forma żeńska: Ewa Orlinska 1686, KAŚŁ 11; Małgorzata Orlinska 1689, LBŁ 1093; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Orle Wielkie, pozn. gm. Chrzypsko Wielkie (za: SEM cz. 3., s. 135) formantem -ski.

ORŁOWSKI: Piotr Orłowski stelmach 1593, APŁ zbiór Kapicjana; Antoni Orłowski 1819, KAZŁc 106; Seweryn Orłowski, Woźny… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 225; Leopold Orłowski Aplikant Urzędu Municypalnego 1839, KUŁ 185; 1841, KUŁ 185; Konstanty Orłowski dymisjonowany żołnierz 1865, KAZŁ 243; Jan Orłowski 1868, KAŚŁ 46; Rajmund Orłowski 1876, WPRŁ 193; Roman Orłowski 1887, KOPŁ 218; Iwan Orłowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Orłów, płoc., gm. Bedlno; Młp. Orłów, krak., gm. Wężerów; Maz. Orły, dziś Orły-Cesin, skiern., gm. Sochaczew; Orły, warsz., gm. Ożarów Mazowiecki (za: SEM cz. 3., s. 135); też od n. os. Orzeł lub n. m. Orła w pow. łęczyckim; Orło w pow. łomżyń.; Orłów w pow. kutnow. miechow., inowrocław.; Orłowo w pow. lipnow., obornic., chełm. (za: NMK s. 287) formantem -ski.

Forma żeńska: Teresa Orłowska 1692, LBŁ 1279; Agata Orłowska 1756, LBŁ 1177; Kunegunda Orłowska akuszerka 1808, ADŁ; Zofia Orłowska 1870, KAŚŁ 3.

ORSZULAK: Adalbert Orszulak 1722, LBŁc 215; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Urszula, pochodzenia łac. Ursula, od ursus ‘niedźwiedź’; w Polsce obok im. Urszula występowała postać Orszula (za: NP2, s. 641) formantem -ak.

ORZECH: Anna Orzech 1753, LMŁ 1776; nazwisko utworzone od ap. orzech (za: SEM cz. 1., s. 199).

ORZECHOWSKI: Gotfryd Orzechowski 1796, KACŁ 1813; Mateusz Orzechowski wyrobnik Piwowar 1835, KUŁ 71; Antoni Orzechowski 1869, KAŚŁ 10; Wilhelmin Orzechowski 1887, KOPŁ 153; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Orzeszkowo, pozn., gm. Kwilcz; Krpłd. Orzechowce, przem., gm. Żurawica (za: SEM cz. 3., s. 135); też od n. os. Orzech lub n. m. Orzechów w pow. noworadom., włodaw.; Orzechowo, m.in. w pow. wrzesiń., toruń. (za: NMK s. 287-288) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Zofia Orzechowianka 1696, KAŚŁ 175; Julia Orzechowska 1834, KAUŁ 28; Katarzyna z Mościckich Orzechowska 1865, KAZŁ 12.

ORZEŁEK, ORZOŁEK: Aleksander Orzełek 1862, KAZŁ 242; Stanisław Orzołek 1863, KAZŁ 150; Alexander Orzołek 1866, KAZŁ 20; Felix Orzełek 1866, KAZŁ 161; nazwisko utworzone od ap. orzeł (za: SEM cz. 1., s. 199) formantem -ek.

OSIECKI: Jacobus Osieczki f. d. Mogliszowski S Reginalis Maiestatis Bonae reginae Poloniae… de capitaneatu Lomzensi, Kolnensi et Visnensi 1555, RTA s. 40; Johannes Osieczki f. d. Hieronimi Moglissowski capitanei Colnensis et Lomzensis 1556, RTA s. 94; Adam Osiecki 1702, LBŁ 537; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Osiek, leszcz., gm. Kościan; Osieczna, leszcz., miasto; Młp. Osieczany, krak., gm. Myślenice; Maz. Osiek-Pniewo, dziś Osiek, płoc., gm. Zawidz (za: SEM cz. 3., s. 136) formantem –cki.

Forma żeńska: Dorota Osiecka 1710, LBŁ 1295.

OSINOWSKI: Franciszek Osinowski 1887, KOPŁ 190; nazwisko utworzone od ap. osina ‘osika’ (za: NP2, s. 187) formantem -owski.

Forma żeńska: Franciszka Osinowska 1876, WPRŁ 192.

(OSIP) Forma żeńska: Lia Osipówna 1811, KAŚŁ 5; nazwisko utworzone od im. wsł. Osip (cerk. Josif) (za: SHNO t.. 1., s. 277).

OSMELIK; Stanisław Osmelik 1610, MBŁ 530; nazwisko utworzone od osmolić, osmalać ‘okopcić dymem’ (za: NP2, s. 188) formantem -ik.

OSMOLSKI: Kajetan Osmolski 1811, KAUS 2; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Osmolin, sier., gm. Zduńska Wola (za: SEM cz. 3., s. 136) formantem -ski.

OSTASZEWSKI: Kazimierz Ostaszewski 1863, KAZŁc 169; Eugeniusz Ostaszewski 1866, KAZŁ 244; Filip Jakub Ostaszewski żołnierz urlopowany 1873, KAŚŁ 53; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Ostaszów-Choszczow, dziś Choszczów, lub., gm. Kurów (za: SEM cz. 3., s. 136) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Ostaszewska 1619, LBŁ 1131; Anna Ostaszewska 1640, LBŁ 1688; Teofila Ostaszewska 1867, KAZŁ 33; Florentyna Ostaszewska 1878, KOPŁ 25.

OSTRO(W)SKI: Antoni Ostrowski 1750, LBŁ 647; Antoni Ostrowski 1784, KACŁc 337; Joachim Antoni Ostrowski 1785, KACŁc 489; Adam Ostrowski 1787, KACŁc 715; Jan Ostrowski 1788, KACŁ 815; Adalbert Ostrowski 1794, KACŁ 1560; Józef Ostrowski 1797, KACŁ 1898; Antoni Ostroski mayster kunsztu malarskiego 1811, KAŚŁ 33; Grzegorz Ostrowski kapelmayster 1811, KAŚŁ 47; Antoni Ostrowski mularz 1820, KAZŁ 165; Jan Ostrowski muzykant 1820, KAZŁ 117; Fabian Ostrowski Szewc 1840, KUŁ 65; 1842, KUŁ 31; 1844, KUŁ 21; Piotr Ostrowski stolarz 1834, KUŁ 142; 1836, KUŁ 178; Felix Ostrowski Lekarz wolno praktykujący 1839, KUŁ 61; Wiktor Ostrowski 1879, KOPŁ 134; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Ostrow Lednicki, dziś Ledogóra, pozn., gm. Łubowo; Młp. Ostrów, lub., gm. Kamionka; Krpłd. Ostrowiec, Ostrów, przem., gm. Przemyśl; Maz. Ostrow, dziś Ostrówek, warsz., gm. Karczew (za: SEM cz. 3., s. 136-137); też od Ostrów w pow. łomż. (za: NMK s. 289) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Ostrowska 1616, LBŁ 549; Anna Ostrowska 1750, LMŁ 1511; Agata Ostrowska 1782, KACŁ 132; Marya Ostrowska 1786, KACŁc 576; Marianna Ostroska 1796, KACŁ 1810; Jadwiga Ostrowska 1810, KAŚŁ 13; Katarzyna Ostroska 1810, KAŚŁ 67; Zuzanna Ostrowska 1814, KAZŁ 31; Franciszka Ostroska 1831, KAUŁ 131; Paulina Ostrowska 1872, KAŚŁ 46.

OSTROŻNY: Piotr Ostrożny 1471, ŁT III 321; 1472 ŁT III 203, 213; 1473, ŁT 321; nazwisko utworzone od ostrożny ‘przebiegły, chytry’, od ostroż, ostroża ‘straż’ (za: SEM cz. 1., s. 201).

OSZKINIS: Wincenty Oszkinis wyrobnik 1873, KAŚŁ 65; Julia Oszkinis 1876, WPRŁ 137; nazwisko utworzone od im. wsł. Onisko, Oniszko (: cerk. Onisij, Onisim) (za: SHNO, t. 1., s. 275) formantem -is.

OŚLIŃSKI: Józef Ośliński dymisjonowany podoficer 1866, KAZŁ 89; może nazwisko utworzone od stp. ap. osieł, dziś osioł (NP2, s. 187) formantem -iński.

(OTWYNOWSKI) Forma żeńska: Otwynowska kobieta nie wiedzieć skąd przyszła do szpitala 1810, KAZŁ 586; nazwisko utworzone od n. m. Młp.  Otwinów, dziś Otfinów, tarn., gm. Żabno (za: SEM cz. 3., s. 137) formantem -ski.

OWC(Z)A: Jadwiga Owcza 1635, LBŁ 1171; nazwisko utworzone od ap. owca (za: SEM cz. 1., s. 203).

OWCZAK: Katarzyna Owczak 1680, LBŁ 518; Adam Owcak 1684, LBŁ 867; Regina Owczak 1685, LBŁ 900; Anna Owczak 1687, LBŁ 969; nazwisko utworzone najpewniej od por. Owca formantem -ak.

OWCZAREK: Zofia Owczarek 1681, LBŁ 584; Marianna Owczarek 1876, WPRŁ 76; nazwisko utworzone od owczarek ‘1. pastuszek do owiec, pomocnik pasterza owiec; 2. rasa psa; 3. rodzaj tańca’ (za: NMK s. 290).

OWIECZKA: Mateusz Owieczka 1629, LBŁ 620; Mikołaj Owieczka 1639, LBŁ 1617; nazwisko utworzone od ap. owieczka, zdrobnienie od owca (za: SEM cz. 1., s. 203).

(OZIĘBŁOWSKI) Forma żeńska: Michalina Oziębłowksa 1868, KAZŁ 167; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Oziębłów, tarnob., gm. Baćkowice (za: SEM cz. 3., s. 138) formantem -ski.

OZNOWICZ: Juda Leyzorowicz Oznowicz handlarz wiktuałow 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ożon ‘opalony, przypalony’ (za: NP2, s. 193) formantem -owicz.

OZYPIŃSKI: Antoni Ozypiński aplikant 1830, KAUŁ 103; Antoni Ozypiński Dziennikarz Komisyi Obwodu Łomżyńskiego szlachcic 1835, KUŁ 53; Wielmożny Antoni Ozypiński kancelista Komissyi Obwodowey 1939, KUŁ 105; nazwisko utworzone od im. Józef, na Kresach Wsch. Osip (za: NP1, s. 358) formantem -iński.

Forma żeńska: Henryka Ozypińska 1832, KAUŁ 51.

OŻAROWSKI: Leybka Nisonowicz Ożarowski 1827, APŁ z. 169; Nison Leybowicz Ożarowskikrawiec 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Ożarów, lub., gm. Kamionka (za: SEM cz. 3., s.138); też od n. m. Ożarów, Ozarowo (za: SHNO t.. 1., s. 281) formantem -ski.

OŻEP: Tomasz Ożep 1609, MBŁ 448; nazwisko utworzone od im. Ożep, Jożep, Jożef // Józef (za: SEM cz. 2., s. 104).

OŻEBCIK: Andrzej Ożebcik 1613 B, LBŁ 34; nazwisko utworzone od por. Ożep formantem -cik.

P

PAC: Krystyna Anna Pac 1610, MBŁc 484; Roch Pac 1791, KACŁ 1214; Marianna Pac 1797, KACŁ 1977; Jan Pac 1809, KAZŁ 136; Wawrzeniec Pac 1809, KAUŁ 295; Ignacy Pac woźny w akcyzowym urzędzie 1873, KAŚŁ 54; Jan Pac 1878, KOPŁ 306; nazwisko utworzone od Pako (psł. paky, pako ‘znów’, pače ‘więcej’) (za: SEM cz. 1., s. 205); też od im. Pac(z) (Pakosław, Hipacy, cerk. Ipatij) (za: SHNO t. 2., s. 11).

PACHOCKI: Albert Pachocki 1732, LBŁ 256; nazwisko utworzone od im. na Pa-, typu Paweł, Pakosław; w pochodnych też od wyrazu od wyrazu pacha, pachać ‘czynić, działać’ (za: NP2, s. 195-196) formantem -ocki.

PACHUCKI: Adolf Pachucki 1862, KAZŁ 233; nazwisko utworzone od im. Pachucy, będącego polską adaptacją im. grec. Pafnoútios, łac. Paphnutius , to od koptyjskiego papnute, paphnuti ‘sługa boży’; w Kościele prawosławnym używanego w formie Pafnutyj, Pachnuc (za: NP2, s. 96) formantem -cki.

Forma żeńska: Józefata Pachucka 1868, KAŚŁ 36.

PACIONKO: Zofia Pacionko 1602, LBŁ 367; nazwisko utworzone od podstawy pacia, por. paciać ‘paćkać’, pacia ‘ćma’; też od paciak ‘brudas’ (por. NP2, s. 197) formantem -on+ko.

PAC(Z)KI: Paweł Paczki 1627, LBŁ 313; Gotfryd Packi 1794, KACŁ 1604; nazwisko utworzone od niem. n. os. Patz lub od n. m. Pace biał., gm. Brańsk (za: NP2, s. 197).

PACYŃSKI: Paweł Pacyński 1794, KACŁ 1551; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Paczyna, dziś Pacyna, płoc., gm. Pacyna (za: SEM cz. 3., s. 139) formantem -ski.

PACZKOWSKI: Karol Paczkowski 1868, KAŚŁ 44; nazwisko utworzone od n. m. Krpłn. brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 138); też od im. Pac(z)ko od Paweł, Pakosław, Hipacy (za: SHNO t. 2., s. 11) formantem -owski.

PADRAC: Anna Fryderyka Padrac 1830, KAUŁ 148; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Pader, ta może od Badre ‘cyrulik’ (por. NP2, s. 198).

PAGIEL: Alexander Pagiel 1863, KAZŁ 4; Jan Pagiel kowal 1867, KAZŁ 174; nazwisko utworzone od niem. n. os. Pagel, ta od im. Paulus (por. NP2, s. 197).

PAJEWSKI: Józef Paiewski 1651, LBŁ 2666; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Pajewo, ciech., gm. Gołymin (za: SEM cz. 3., s. 139) formantem -ska; może też od Pajewo, wieś w woj. podlaskim.

 Forma żeńska: Anna Pajewska 1629, LBŁ 500.

PAJEK: Agnieszka Paików 1610, MBŁ 466; prawdopodobnie nazwisko utworzone od ap. stp. paj ‘część, dział’, por. też gw. paja ‘pysk, gęba’ (za: NP2, s. 198) formantem -ek.

 PAKOWSKI: Andrzej Pakowski żołnierz urlopowany 1867, KAZŁ 191; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pakowo, wieś w dawnym pow. kościańskim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 139) formantem -ski.

PALUSZEK: Stanisław Paluszek 1687, LBŁ 974; nazwisko utworzone od ap. palec (za: SEM cz. 1., s. 205).

PAŁACIŃSKI: Bartłomiej Pałacinski 1719, LBŁ 84; nazwisko utworzone od gw. pałatać ‘hałasować, stukać’ (za: NP2, s. 202) formantem -iński.

PAŁASZEWSKI: Stanisław Pałaszewski 1748, LMŁ 1393; Fabian Pałaszewski 1757, LMŁ 2131; nazwisko utworzone od pałasz ‘rodzaj broni siecznej’ (za: NP2, s. 202) formantem -ewski.

Forma żeńska: Marcjanna Pałaszewska 1734, LBŁ 88; Zofia Pałaszewska 1749, LMŁ 1494.

PANICZ: Joszko Panicz 1896, KS; nazwisko utworzone prawdopodobnie od pan. Wyraz pan ‘dominus’ jest w j. polskim bohemizmem semantycznym (za: SEM cz. 1., s. 206); też od Pankracy (formy: Pan, Panek, Pani-ec, Pan-ic) (za: SEM cz. 2., s. 104-105).

PANISZEK: Magdalena Paniszek 1616, LBŁ 523; nazwisko utworzone od por. Panicz formantem -ek.

PANKIEWICZ: Helena Pankiewicz 1871, KAŚŁ 36; Piotr Pankiewicz 1876, WPRŁ 249; nazwisko utworzone od n. os. Panek (za: NMK s. 292) formantem -ewicz.

PAŃSKI: Stanisław Pański wójt 1468, ŁT I, II 173, 530; 1473, ŁT III 299; nazwisko utworzone od por. Panicz formantem -ski.

PAPIŃSKI: Wawrzyniec Hiacynt Papinski 1786, KACŁ 589; nazwisko utworzone od n. m. Papy, Papice (za: SHNO t. 2., s. 15); też od n. m. Papy (zagin.) pow. drohicki (za: NP2, s. 206) formantem -ski.

PARDA: Wiktor Parda 1887, KOPŁ 246; może nazwisko utworzone od ap. pard ‘lampart’, łac. pardus ‘lampart, pantera’ (za: SEM cz. 1., s. 207); pard ‘ryś’ (za: SW cz. II, s. 970).

PARZYCH: Marianna Parzych 1874, KAŚŁc 63; nazwisko utworzone od parzyć ‘oblewać wrzątkiem’ (za: SEM cz. 1., s. 208) formantem -ych.

PASKO: Małgorzata Pasko 1611, MBŁ 824; może nazwisko utworzone od im. Pa-sz+ko, formy im. Paweł (za: SEM cz. 2., s. 106) lub od im. wsł. Pasko (: cerk. Pasikrat) (za: SHNO t. 2., s. 17), też od ap. pasek.

(PASTERNACZYK) Forma żeńska: Julianna Pasternaczykowna 1809, KAUŁ 231; KAZŁ 176; nazwisko utworzone od ap. pasternak ‘gatunek rośliny’ (za: SEM cz. 1., s. 208) formantem -yk.

PASTOR: Paweł Pastor 1639, LBŁc 1513; Magdalena Pastoris 1745, LBŁ 300; Teodor Pastor 1760, LMŁ 3219; nazwisko utworzone od łac. pastor, -oris ‘pasterz, pastuch, duszpasterz’ (za: SEM cz. 7., s. 71).

PASTOREK: Anna i Zofia Pastorek 1639, LBŁ 1549; nazwisko utworzone od por. Pastor formantem -ek.

PASTORZ, PASTERZ: Małgorzata Pastorz 1628, LBŁ 374; Jerzy Pasterz 1819, KAZŁ 71; nazwisko utworzone od por. Pastor (za: NP2 s. 213) .

PASZKOWSKI: Kazimierz Paszkowski 1762, KAUŁ 345; Karol Paszkowski 1772, KAUŁ 1153; Bartłomiej Paszkowski 1773, KAUŁ 1226; Stanisław Kostka Paszkowski 1783, KACŁ 273; Walenty Paszkowski 1787, KACŁ 660; Jan Paszkowski czeladnik stolarski 1867, KAZŁ 178; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Paszkowice, piotr., gm. Żarnów; Paszkówka, biel., gm. Brzeźnica; Maz. Paszki, Paski, dziś Nowe Paski, skiern., gm. Teresin (za: SEM cz. 3., s. 149); też od n. os. Paszek (za: NMK s. 295) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Franciszka Katarzyna Paszkowska 1761, KAUŁ 263; Józefa Marianna Paszkowska 1761, KAUŁ 256; Marianna Paszkowska 1766, KAUŁ 756; Konstancja Paszkowska 1769, KAUŁ 1004; Katarzyna Paszkowska 1790, KACŁ 1016; Róża Felicjanna Paszkowska 1789, KACŁ 962; Józefa Paszkowska 1869, KAŚŁ 32.

PASZNIK, PASNIK: Urszula Pasznik 1610, MBŁ 604; Apolonia Pasnik 1610, MBŁ 487; Jadwiga Pasnik 1615, LBŁ 359; nazwisko utworzone od pasznik // paśnik ‘rzemieślnik wyrabiający pasy’ (za: SEM cz. 1., s. 209).

PAS(Z)TETNIK: Anna Pastetnik 1639, LBŁ 1566; Stanisław Pastetnik 1646, LBL 2274; nazwisko utworzone od ap. pasztetnik ‘ten, kto robi pasztety; też cukiernik, marcepannik’ (za: NMK s. 295).

PATOKA: Tomasz Patoka w służbie będący syn gospodarzy 1819,KAŚŁ 21; Stanisław Patoka 1870, KAŚŁ 32; nazwisko utworzone od patoka ‘miód płynny’ lub patoki ‘liche, cienkie piwo’ (za: SEM cz. 1., s. 209).

PATRO: Franciszek Patro gospodarz 1867, KAZŁ 157; nazwisko utworzone od ap. łac. pater ‘ojciec’ (za: SHNO t. 2., s. 19).

PAUPER: Adalbert Pauper 1752, LMŁ 1660; nazwisko utworzone najpewniej od łac. pauper, -eris ‘ubogi, niezasobny; nędzny, ograniczony’ (za: SŁP s. 354).

PAWELSKI: Franciszek Pawelski mayster kunsztu stolarskiego 1809, KAUŁ 254; KAŚŁ 28; Franciszek Łukasz Pawelski 1809, KAUŁ 254; Tomasz Pawelski kalkulator Prefektury Departamentu Łomżyńskiego 1810, KAŚŁ 69; Franciszek Łukasz Pawelski 1810, KAZŁ 320; nazwisko utworzone najpewniej od im. Paweł łac. Paullus ‘mały, niski’ (za: SEM cz. 5., s. 106) formantem -ski.

Forma żeńska: Felicyanna Julianna Pawelska 1821, KAZŁ 91; Rozalia Pawelska 1878, KOPŁ 295.

PAWKYNCA: Maciej Pawkynca 1447, ŁT I 547; może nazwisko utworzone od paw ‘gatunek ptaka’ lub od im. Paweł (por. NP2 s. 216-217).

PAWLAK: Marianna Pawlak 1782, KACŁc 174; nazwisko utworzone od im. Paweł lub jego form: Pawał, łac. Paulus, Paul i germ. Pauwel, Pauwil, Pawil, Pawol (za: NP2 s. 216-217) formantem -ak.

PAWLICKI: Jan Pawlicki wyrobnik 1865, KAZŁ 276; nazwisko utworzone od n. m. Pawlice elbl., gm. Kwidzyn (za: NP2, s. 218).

Forma żeńska: Ludwika Pawlicka 1887, KOPŁ 122.

PAWLIK: Mateusz Pawlik 1717, LBŁc 17; Władysław Pawlik 1878, KOPŁ 5; nazwisko utworzone od Pawlik, zdrobnienia od Paweł , łac. Paullus od paulus ‘mały, niski’ (za: SEM cz. 2., s. 106) formantem -ik.

PAWLUK: Franc Pawluk 1896, KS; Zofia Pawluk mieszczanka miasta Łomży córka Franciszka wyznania rzymskokatolickiego 1900, AMPśT 12; nazwisko utworzone od n. os. Pawluk (Paweł) (za: SHNO t. 2., s. 21) formantem -uk.

PAWŁOWSKI: Jakub Pawłowski 1692, KAŚŁ 103; Pawłowskiego kołodzieja dwoje dzieci 1741, LMŁ 917; Pawłowski żołnierz 1754, LMŁ 1804; Gabriel Pawłowski 1757, LMŁ 2168; Adam Pawłoski 1766, KAUŁc 688; Felix Pawłowski obywatel 1838, KUŁ 84; Walęty Pawłowski wyrobnik 1838, KUŁ 142; Józef Pawłowski 1873, KAŚŁ ; Andrzej Pawłowski 1876, WPRŁ 240; Józef Pawłowski 1876, WPRŁ 171; Jakub Pawłowski 1878, KOPŁ 309; Jan Pawłowski syn Teodora radca tytularny księgowy Łomżyńskiego Gubernialnego Urzędu Skarbowego wyznania prawosławnego 1896, AUPśT 34; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pawłowo, dziś Pawłów, kal. gm. Nowe Skalmierzyce; Pawłowice, leszcz., gm. Krzemieniewo; Młp. Pawłów, kiel., gm. Pawłów; Maz. Pawłowice, skiern., gm. Teresin (za: SEM cz. 3., s. 141); też od n. m. Pawłów, m.in. w pow. chodzieskim, gnieźnieńskim, pleszewskim, szubińskim; Pawłowo m.in. w pow. ciechanowskim, rypińskim, chojnickim; także od n. os. Paweł (za: NMK s. 297) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Katarzyna Pawłowska 1638, LBŁ 1491; Marianna Pawłowska 1868, KAZŁ 152; Marianna Pawłowska 1869, KAŚŁ 40; Anna Pawłowska córka Ignacego żona listonosza Łomżyńskiego Urzędu Pocztowego Jana 1880, AUPśT 5a; Maria Pawłowska córka rzeczywistego radcy stanu naczelnika Łomżyńskiej Dyrekcji Naukowej Sergiusza wyznania prawosławnego 1893, AMPśT 12.

PAWŁUSZKIEWICZ: Eleonora Pawłuszkiewicz 1878, KOPŁ 236; nazwisko utworzone od por. Pawlak (za: NP2 s. 217) formantem -ewicz.

PAZOWSKI: Julian Pazowski artysta dramatyczny 1869, KAZŁ 209; nazwisko utworzone od podstawy paz-, paź-, paż-, por. paza ‘wyżłobienie w desce, fuga’, paź ‘giermek, młody chłopak’, gw. paża ‘pazucha’  (za: NP2 s. 218) formantem -owski.

(PĄCZEK) Forma żeńska: Maryanna Pączkówna 1809, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od ap. pączek ‘pąk rośliny’, ‘smażone ciasto’ (za: SEM cz. 1., s. 210).

PĄSKI: Stanislaus Pąski advocatus Lomzensis 1526, APB zbiór Kapicjana; może nazwisko utworzone od im. na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław (NP2 s. 227) formantem -ski lub od n. m. Pęskie, Pęze (SHNO t. 2, s. 23).

PEC: Laurenty Pec 1764, KAUŁ 568; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Pec, formy im. Piotr (za: SHNO t. 2., s. 21).

PECZYŃSKI: Łukasz Peczyński 1694, KAŚŁ 139; Jakub Peczynski 1705, LBŁ 837; Łukasz Peczyński Rayca Cechmistrz wszystkich Szewcow Łomżeńskich 1736, LMŁ 665; Hipolit Peczyński 1865, KAZŁ 241; nazwisko utworzone od n. m. Pęczyny tarn., gm. Obrazów (za: NP2 s. 226).

Forma żeńska: Katarzyna Pecinska 1715, LBŁ 1515; Katarzyna Pecinska 1719, LBŁ 95.

            PEDIS: Urban Pedis 1622, LBŁ 1697; może nazwisko utworzone od łac. pedo, -onis ‘człowiek o bardzo dużych stopach’ (za: SEM cz. 7., s. 71) lub od podstawy ped-, por. gw. pedać ‘mówić’, peda ‘noga’ (por. NP2 s. 220) formantem -is.

PEŁCZYŃSKI: Andrzej Pełczinski 1641, LBŁ 1843; nazwisko utworzone od n. m. Pełczyska sier., gm. Wartkowice  (za: NP2 s. 220).

PEŁKA: Paweł Pełka 1644, LBŁ 2050; nazwisko utworzone od psł. pьlkь, pełk, dawniej połek, połk ‘pułk, oddział wojska’ (za: SEM cz. 1., s. 211); też od im. złożonych Przedpełk, Świętopełk (za: NP2, s. 222).

(PEŁKOWSKI) Forma żeńska: Dorota Pelkowska 1640, LBŁ 1638; nazwisko utworzone od por. Pełka formantem -owski.

PENDRAK: Pendrak 1896, KS 309; nazwisko utworzone od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’ (za: NP2, s. 226).

PENZOWICZ: Szaia Całkowicz Penzowicz wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od pęzieć ‘biednieć, chudnąć’ (za: NP2 s. 228) formantem -owicz lub od ap. pęz używane w psł. wyrażeniu Pęzem, Na pęzie ‘na widoku, pod ręką’ (SO 2, s. 992) ; też por. Pęski.

PEPŁOWSKI: Adolf Pepłowski „obecnie najsławniejszy adwokat i prawnik w kraju, wówczas jako delegat jednego z Rosyjskich uniwersytetów, syn tyż prawnika z Łomży” 1861, PPSz, s. 109, 110; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Pepłowo, płoc., gm. Bodzanów (za: SEM cz. 3., s. 141) formantem -ski.

Forma żeńska: Helena Pepłowska 1866, KAZŁ 140; Krystyna Pepłowska1870, KAŚŁ 56;

PERENIASZCZYK: Albert Pereniaszczyk 1751, LMŁ 1594; może nazwisko utworzone od por. Ferenc (por. NP1 s. 190).

PERKOWSKI: Marcin Perkowski 1682, LBŁ 779; Andrzej Perkowski 1689, LBŁ 1117; Mateusz Perkowski 1691, LBŁ 1212; Wincenty Perkowski 1703, LBŁ 664; Antoni Perkowski 1717, LBŁ 37; Wit Perkowski 1728, LBŁ 618; Marcin Perkowski 1732, LBŁ 49; Aleksander Perkowski 1736, LBŁ 36; Marcin Perkowski 1758, LMŁ 2185; Piotr i Paweł Perkowscy 1761, KAUŁ 280; Jakub Perkowski 1868, KAZŁc 92; nazwisko utworzone od n. m. Perki, Perkowo (za: SHNO t. 2., s. 22) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Jadwiga Perkowska 1687, LBŁ 1006; Ewa Perkowska 1734, LBŁ 414; Petronela Perkowska 1741, LBŁ 78; Teresa Perkowska 1754, LMŁ 1831; Urszula Perkowska 1760, KAUŁ 209; Antonina Perkowska 1876, KAŚŁ 48; Franciszka Perkowska 1876, KAŚŁ 14.

PERŁA: Idzk Mejerowicz Perła gospodarz 1827, APŁ z. 169; Meier Wigdorowicz Perła 1827, APŁ z. 169; Moszk Leyba Szlomowicz Perła 1827, APŁ z. 169; Szlema Herszkowicz Perła handlarz soli 1827, APŁ z. 169; Idzk Wigdorowicz Perła piekarz 1828, APŁ z. 169; Idzk WigdorowiczPerła handlarz wiktuałow 1828, APŁ z. 169; Szyfra, córka Idzka Wigdorowicza Perły 1828, APŁ z. 169; Gdal Perła 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. perła (za: SEM cz. 1., s. 211).

PERŁOWICZ: Piotr Perłowicz 1660, LBL 3436; nazwisko utworzone od por. Perła formantem -owicz.

PERZANOWSKI: Mateusz Perzanowski 1635, LBŁ 1102; nazwisko utworzone od n. m. Perzanowo ostroł., gm. Czerwonka.

Forma żeńska: Zofia Perzanowska 1643, LBŁ 1978.

PESIK: Mateusz Pesik 1608, MBŁ 147; nazwisko utworzone od podstawy pesz-, pes-, por. niem. Pesch-, Pes-, te od Petrus; wsł. i czes. Pes (od Piotr) (za: NP2, s. 225) formantem -ik.

PESSA: Jadwiga Pessa 1622, LBŁ 1740; może nazwisko utworzone od por. Pesik.

(PETELSKI) Forma żeńska: Katarzyna Petelska 1691, KAŚŁ 91; nazwisko utworzone od ap. pętla, dawniej petla (za: NP2, s. 227) formantem -ski.

PETERMANT: Grzegorz Petermant 1752, LBL 849; nazwisko utworzone prawdopodobnie od Peterman < od łac. im. Piotr (Peter)+Man (z germ. mann ‘człowiek, mężczyzna’) (za: SEM cz. 2., s. 108; SEM cz. 5., s. 169).

PETLAK: Marianna Petlak 1700, LBŁ 489; nazwisko utworzone od por. Petelski formantem -ak.

PEYSACHOWICZ: Dawid Peysachowicz 1819, KAŚŁ 7; Dawid Peysachowicz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od hebr. Pejsach, Pesachja ‘pascha’ (za: AŻP s. 161) formantem -owicz.

PĘSA: Jakub Pęsa 1647, LBŁ 2369; nazwisko utworzone od im. Pęsz, Pęsza < im. złożone typu Pęcisław, Pękosław (za: SHNO t. 2., s. 23).

PĘTKOWSKI: Albert Pętkowski 1609, MBŁ 324; Franciszek Pętkowski sędzia Kryminalnego Departamentu Łomżyńskiego 1809, KAUŁ 183; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pętkowo, pozn., gm, Środa Wielkpolska (za: SEM cz. 3., s. 142) formantem -ski.

PĘZIK: Albert Pęzik 1611, MBŁ 754; nazwisko utworzone od por. Penzowicz formantem -ik.

PIANKA: Marianna Pianka 1755, LMŁ 1912; Marianna Józefa Pianka 1762, KAUŁ 351; Mateusz Pianka 1769, KAUŁ 947; Jan Pianka mayster kunsztu kowalskiego 1809, KAUŁ 255; Mateusz Pianka 1810, KAZŁ 306; Jankiel Wolfowicz Pianka solarz 1832, APŁ z. 169; Roch Pianka 1879, KOPŁ 170; Moszek Jankielowicz Pianka 1896, KS 286; Moszko Pianka 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. pianka ‘dzwoniec’, ‘piana’ (za: SEM cz. 1., s. 212).

PIASECKI: Józef Piasecki Dozorca // Strażnik Więzienia 1840, KUŁ 170; 1844, KUŁ 78; Wielmożny Piotr Piasecki Aptekarz Szlachcic wylegitymowany Herbu Zabawa 1842, KUŁ 108, 109, 110, 111; Alexander Piasecki syn aptekarza 1842, WMZŁ 143; Michał Piasecki były urzędnik biura Naczelnika Powiatu Łomżyńskiego 1867, KAZŁ 219; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Piaski, konin., gm. Grabów; Młp. Piaski Wielkie, dziś część Krakowa; Maz. Piaseczno, warsz., miasto; Krpłd. Piaseczna, Piaski Szlacheckie, zamoj., gm. Gorzków (za: SEM cz. 3., s. 142); też od n. os. Piasek (za: NMK s. 300) formantem -cki.

Forma żeńska: Hippolita Leokadya Karolina Piasecka 1833, KAUŁ 192; Wielmożna Franciszka z Troianowskich Piasecka z pierwszego małżeństwa Woynarowska aptekarzowa 1838, KUŁ 112.

(PIASKOWSKI) Forma żeńska: Maryanna Piaskowska 1868, KAZŁ 35; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Piaski, płoc., gm. Witonia; Piaski, płoc., gm. Góra Św. Małgorzaty; Piaskowo, gm. Ostroróg; Młp. Piasek Wielki, kiel., gm. Nowy Korczyn (za: SEM cz. 3., s. 142) formantem -owski.

PIASZCZYK: Icek Piaszczyk 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. piasek (za: NP2, s. 228) formantem -yk.

PIAŚCIK: Eliasz Piaścik garbarz 1831, APŁ z. 169; Paweł Piaścik wyrobnik 1841, KUŁc 93; nazwisko utworzone od podstawy piast-, por. piasta ‘część koła u wozu’, też piastować ‘opiekować się’; też od mitolog. postaci Piasta (za: NP2, s. 228) formantem -ik.

PIAŚCIŃSKI: Paweł Piaściński włościanin wyrobnik 1843, KUŁc 186; Stanisław Piaściński 1867, KAZŁc 142; nazwisko utworzone od por. Piaścik formantem -iński.

PIĄTCZYK: Zofia Piątczik 1650, LBŁ 2582; nazwisko utworzone prawdopodobnie od piąty, pięć (za: NP2, s. 229) formantem -yk.

PIĄTEK: Zofia Piątek 1608, MBŁ 76; Laurenty Piątek 1612, MBŁ 1038; Małgorzata Piątek 1652, LBŁ 2790; Teresa Piątek 1769, KAUŁ 1001; Agnieszka Piątek 1795, KACŁ 1660; Jakub Piątek 1809, KAUŁ 273; Jakub Piątek 1815, KAZŁ 133; Anna Piątek 1820, KAZŁ 158; Józef Piontek 1833, KAUŁ 51; Walenty Piątek obywatel // gospodarz // wyrobnik 1835, KUŁ 97; 1939, KUŁc 63; 1842, KUŁ 53; Aniela Piątek 1874, KAŚŁ 81; Antoni Piątek żołnierz czasowo urlopowany 1875, KAŚŁ 40; nazwisko utworzone od piąty > piątek, też od n. m. Piątek Wielki koło Stawiszyna w pow. kal., łęcz. (za: NMK s. 300-301).

Forma żeńska: Maryanna Piątkowa 1866, KAZŁ 305.

PIĄTKO(W)SKI: Andrzej Piątkowski 1691, LBŁ 1118; Kazimierz Piątkowski 1691, LBŁ 1216; Aleksander Piątkowski 1695, LBŁ 54; Piątkowski ubogi 1737, LMŁ 670; Walenty Piątkoski 1793, KACŁ 1418; Woyciech Piątkowski 1841, RRŁ 28; Jakub Piątkowski krawiec 1874, KAŚŁ 33; Mosze Piątkowski „sklepikarz, działacz na rzecz Towarzystwa opieki nad chorymi „Linat Ha- Cedek”, założonego w Łomży w 1896 r.”, KPŁGŻ, s. 72 (maszynopis); nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Piątek Wielki, kal., gm. Stawiszyn; Białe Piątkowo, pozn., gm. Miłosław; Czarne Piątkowo, pozn., gm. Środa Wiekopolska; Młp. Piątkowa, dziś część miasta Nowy Sącz; Krpłd. Piątkowa, przem., gm. Dubiecko (za: SEM cz. 3., s. 142); n. m. Piątki (za: SHNO t. 2., s. 23); też od n. os. Piątek (za: NMK s. 301) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Anna Piątkowska 1699, LBŁ 286; Małgorzata Piątkowska 1757, LMŁ 2120; Ewa Piątkowska 1796, KACŁ 1868; Anna Piątkowska córka wyrobnika 1842, WMZŁ 149.

PIĄTNICKI: Moszk Joskowicz Piątnicki wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Piątnice, wieś w dawnej ziemi przemyskiej, dziś zagin. (za: SEM cz. 3., s. 142); może też utworzone od Maz. n. m. Piątnica koło Łomży formantem -cki.

PICTOR: Krystyna Pictoris de Tykocin 1651, LBŁ 2684; nazwisko utworzone od łac. pictor, -oris ‘malarz, hafciarz’ (za: NMK s. 301).

PIECHOCIŃSKI, PIECHOCZYŃSKI: Grzegorz Piechociński 1748, LBŁ 495; Grzegorz Piechoczynski 1748, LMŁ 1407; Stanisław Piechociński 1752, LBŁ 871; Benedykt Piechociński 1755, LBŁ 1183; Jakub Piechociński 1755, LBŁ 1121; Tomasz Piechociński 1756, LMŁ 2007; Franciszek Piechociński 1760, KAUŁ 159; Łukasz Piechociński 1764, KAUŁ 596; Franciszek Piechociński 1775, KAUŁ 1374; Michał Piechociński 1690, KAŚŁ 74; utworzone od n. m. Piechoty tarnob., gm. Padew Narodowa (za: NP2, s. 231).

Forma żeńska: Marcjanna Piechoćińska 1742, LBŁ 87; Marianna Piechoczyńska 1745, LBŁ 293; Rozalia Piechocinska 1752, LBŁ 875; Dorota Piechocińska 1755, LMŁ 1917; Benedykta Piechocińska 1756, LMŁ 2011; Elżbieta Piechocinska 1762, KAUŁ 373; Katarzyna Piechocińska 1766, KAUŁ 745; Konstancja Agnieszka Piechocińska 1771, KAUŁ 1103; Ewa Piechocińska 1773, KAUŁ 1199.

PIECHOCKI: Jakub Piechocki 1736, LBŁ 49; nazwisko utworzone od por. Piechociński.

PIECHODZIK: Michał Piechodzik 1628, LBŁ 391; nazwisko utworzone od por. Piechociński.

PIECHOSKI: Zygmunt Piechoski1735, LBŁ 505; nazwisko utworzone od n. m. Piechowice gdań., gm. Dziemiany-Lipusz, Piechów sier., gm. Wierzchlas (za: NP2, s. 231).

PIECHOTA: Franciszka Piechota 1626, LBŁ 84; nazwisko utworzone od im. Piotr (za: SEM cz. 2., s. 108), też od ap. piechota ‘rodzaj wojsk’ (za: NP2, s. 230).

PIECHOTKA: Marcin Piechotka 1597, LBŁ 63; nazwisko utworzone od im. Pie-ch+ota, formy im. Piotr (za: SEM cz. 2., s. 108) formantem -ka lub od ap. piechota.

PIECHOWICZ: Marianna Piechowicz 1740, LBŁ 298; Piechowiczowi Zdunowi dziecię 1741, LMŁ 932; Piotr Piechowicz 1752, LMŁ 1724; Marcin Piechowicz 1868, KAŚŁ 28; nazwisko utworzone od n. os. Piechno (Piotr) (za: SEM cz. 2., s. 108) formantem -owicz.

Forma żeńska: Maryanna Piechowiczowa wyrobnica 1868, KAZŁ 70.

PIECHURA: Tomasz Piechura 1616, LBŁ 620; nazwisko utworzone od im. Piotr > Pie-ch+ura (za: SEM cz. 2., s. 108).

PIECKA: Dorota Piecka 1603, LBŁ 416; Ludwik Piecko Szewc // professyi szewieckiey 1843, KUŁ 67; 1840, KUŁ 102; Karol Piecko wyrobnik 1868, KAZŁ 96; nazwisko utworzone od formy im. Piotr łac. Petrus ‘skała’ ( Pie-c(z)+ko) (za: SEM cz. 2., s. 108), też od podstawy piec-, por. piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury’; piecza ‘opieka’ (za: NP2, s. 230).

PIECZISKO: Berek Pieczisko 1896, KS; może nazwisko utworzone od por. Piecka.

PIECZKO: Franciszka Pieczko 1819, KAZŁ 70; Jan Piec(z)ko szewc 1837, KUŁ 18; 1839, KUŁ 102; nazwisko utworzone od por. Piecka.

PIECZULIS: Jerzy Pieczulis 1873, KAŚŁ 51; może nazwisko utworzone od por. Piecka.

PIEKARCZYK: Szymon Piekarczyk 1612, MBŁ 1090; nazwisko utworzone od piekarczyk ‘czeladnik lub chłopiec piekarski’ (za: SW cz. 2., s. 996).

PIEKAREWICZ, PIEKAROWICZ: Szymon Jan Piekarewicz żołnierz urlopowany 1874, KAŚŁ 28; Joszko Piekarowicz 1896, KS 290; nazwisko utworzone od por. Piekarz formatem -ewicz.

PIEKARSKI: Jan Beker Piekarski 1810, KAZŁ 369; Edward Piekarski murarz 1876, KAŚŁ 33; Jan Piekarski „mieszkał na rogu Kapucyńskiej i Starego Rynku”; „po skończeniu gimnazjum studiował w Akademii Duchowej w Petersburgu, ale przed wyższymi święceniami powołanie go opuściło; mając tytuł magistra teologii został adwokatem, ożenił się z panną Marią Parysówną” 1895, NWPN, s. 75; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Piekary; płoc., gm. Piątek; Piekary, pozn. gm. Stęszew; Młp. Piekary, krak., gm. Proszowice (za: SEM cz. 3., s. 143); też od n. os. Piekarz (za: NMK s. 302) formantem -ski.

Forma żeńska: Magdalena Piekarska 1819, KAZŁ 67.

PIEKARZ: Samuel Piekarz 1618, LBŁ 897; Laurenty Piekarz 1629, LBŁ 448; Jan Piekarz 1707, LMŁ 265; Jakub Piekarz 1757, LMŁ 2125; Klara Piekarz 1762, KAUŁ 376; Konstancja Piekarz 1762, KAUŁ 357; nazwisko utworzone od ap. piekarz (za: SEM cz. 1., s. 214).

PIEKUT: Anna Piekut 1648, LBŁ 2440; Jan Piekut 1746, LMŁc 1247; nazwisko utworzone od ap. Piekut ‘bekas’, ‘kogut’ (za: SEM cz.1., s. 214).

PIEKUTO(W)SKI: Krzysztof Piekutowski 1648, LBŁ 2441; Jakób Piekutoski więzień 1841, RRŁ 134; nazwisko utworzone od n. m. Piekutowo (za: SHNO t. 2., s. 26); też n. m. Nowe Piekuty gm. Nowe Piekuty, pow. Wys. Maz.  formantem -ski.

PIEŃKO(W)SKI: Petrus Pienkowski d. capitanei Lomzensis 1568, RTA s. 558; Jakub Pienkowsky 1675, LBŁ 419; August Pieńkowski 1781, KACŁ 72; Józefat Pieńkowski 1784, KACŁ 313; Jakub Pienkowski 1787, KACŁ 699; Jan Pieńkowski 1790, KACŁ 1050; Stanisław Pieńkoski 1794, KACŁ1648; Augustyn Pienkowski mayster kunsztu mularskiego 1809, KAUŁ 202; Augustyn Pieńkoski gospodarz 1810, KAUŁ 343; KAZŁ 416; Franciszek Pienkowski 1809, KAUŁ 202; Paweł Pieńkowski 1821, KAZŁ 75; Szymon Pieńkowski 1887, KOPŁ 278; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pieńki, Pieńkowo, wsie w dawnym pow. pyzdrskim, dziś zagin. (za: SEM cz. 3, s. 143); też do n. m. Pieńki, Pieńków (za: SHNO t. 2., s. 26) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Antonina Józefa Pienkowska 1775, KAUŁ 1359; Franciszka Pieńkowska 1784, KACS 326; Anna Pieńkoska 1791, KACŁ 1204; Katarzyna Pienkoska 1811, KAZŁ 435; Maryanna z Dmińskich Pieńkowska 1811, KAŚŁ 6; Franciszka Pieńkowska 1862, KAZŁc 270; Konstancya Pieńkowska 1867, KAZŁ 139; Teofila Pieńkowska 1872, KAŚŁ 10; Władysława Pieńkowska 1887, KOPŁ 197.

PIEŃKIEWICZ: Jan Izydor Pieńkiewicz 1833, KAUŁ 94; nazwisko utworzone od  stp. pienka ‘szczygieł’, pienkawa ‘zięba’ (za: NP2, s. 232) formantem -ewicz.

PIEPIÓRKOWSKI: Antoni Piepiórkowski 1782, KACŁ 164; nazwisko utworzone od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’ lub od przepierać (za: NP2, s. 308) formantem -owski.

PIERC(Z)IK: Maryna Piercik 1659, LBŁ 3341; nazwisko utworzone od stp. pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’ (za: NP2, s. 233) formantem -ik.

PIERNIK: Piernika żona 1737, LMŁ 668; Jęndrzeiowi Piernikowi dziecię 1741, LMŁc 959; Adalbert Piernik 1745, LBŁc 303; Anna Piernik 1746, LMŁ 1235; Albert Piernik 1750, LMŁc 1545; Andrzej Piernik 1752, LMŁ 1676; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. piernik ‘rodzaj ciasta’ (za: NP2, s. 234).

PIERNIKARZ: Mikołaj Piernikarz 1648, LBŁ 2459; Zofia Piernikarz 1651, LBŁ 2678; nazwisko utworzone od piernikarz ‘ten, kto wypieka pierniki, miodownik, kichlarz’ (za: NMK s. 303).

PIERONEK: Łucja Pieronek 1608, MBŁc 172; Regina Pieronek 1621, LBŁ 1525; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. piorun też pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’ (za: NP2, s. 240) formantem -ek.

PIERZYCKI: Jakub Pierzycki 1755, LBŁ 1136; nazwisko utworzone od ap. pierze ‘pióra (za: NP2, s. 234) formantem -ycki.

PIERZYNKA: Krystyna Pierzynka 1754, LMŁ 1853; nazwisko utworzone od ap. pierzynka ‘mała pierzyna’ (za: SEM cz. 1., s. 217).

(PIERZYNKOWSKI) Forma żeńska: Krystyna Pierzynkowska 1753, LBŁ 934; nazwisko utworzone od por. Pierzynka (za: NP2, s. 235) formantem -owski.

PIETRASZEWSKI: Adam Pietraszewski żandarm 1838, KUŁ 39; 1839, KUŁ 36; 1841, KUŁ 118; 1844, KUŁ 41; Jan Pietraszewski 1869, KAŚŁ 61; nazwisko utworzone od formy im. Piotr > Pietrasz formantem -ewski.

Forma żeńska: Katarzyna Pietraszewska wyrobnica 1869, KAZŁ 236; Michalina Pietraszewska 1869, KAZŁ 142.

PIETRUSZKA: Paweł Pietruszka wyrobnik 1840, KUŁ 163; nazwisko utworzone od Pietruszka, zdrobnienia im. Piotr (za: SEM cz. 2., s. 108).

Forma żeńska: Ewa Pietruszczyna 1879, KOPŁ 144.

PIETRUSZKIEWICZ: Jan Pietruszkiewicz 1868, KAZŁ 232; może nazwisko utworzone od por. Pietraszewski.

(PIETUCHOWSKI) Forma żeńska: Maryanna Pietuchowska 1863, KAZŁ 187; nazwisko utworzone może od wsł. pietuch ‘kogut’; pituch ‘ziemniaki gotowane w wodzie na rzadko’ (za: SHNO t. 2., s. 25) formantem -owski.

PIKULIK: Małgorzata Pikulik 1605, LBŁ 661; nazwisko utworzone od pikulik ‘pigmejczyk, mały’; też z włoskiego ‘karzeł, pieniek, pęcherz, Pigmejczyk’ lub n. os. Pikul, Pikula, też Pikuł, Pikuła formantem -ik (za: NMK s. 305).

PILAK: Anna Pilak 1612, MBŁ 1012; nazwisko utworzone od podstawy pil-, por. pilić ‘przynaglać, popędzać’, pilny, piła (za: NP2, s. 238) formantem -ak.

PILARSKI: Józef Pilarski 1869, KAŚŁ 8; nazwisko utworzone od n. os. Pilarz ‘ten, kto robi piły, inaczej piłkarz, piłarz’ formantem -ski (za: NMK s. 305).

PILATOR: Tomasz Pilator 1637, LBŁ 1371; może Pileator nazwisko utworzone od łac. pileator, -oris ‘czapnik’ (za: SEM cz. 7., s. 72).

PIŁAT: Franciszek Piłat syn Józefa mieszczanin miasta Łomży 1880, AMPśT 3; nazwisko utworzone od n. os. Piłat, znanej z NT, przenośnie ‘niesprawiedliwy sędzia; człowiek, który nie chce brać odpowiedzialności’ (za: NP2, s. 239).

PIORECKI: Marcin Piorecki 1737, LMŁ 666; nazwisko utworzone od piorę, piórko ‘pierze ptasie, skrzydło’ (za: NP2, s. 241) formantem -ecki.

PIORUNEK: Piorunek 1701, LMŁc 130; Ewa Piorunek 1743, LBŁc 110; nazwisko utworzone od piorun > piorunek ‘n. drobnej monety’ (za: SEM cz. 1., s. 217); piorunek ‘pól grosza, dawna moneta polska, tak zwana od polskiego senatora i podskarbiego, nazwiskiem Pioruna z Kurozwęk za Zygmunta I’ (za: SW, cz. II, s. 1010).

PIORUNKOWSKI: Piotr Piorunkowski bednarz 1593, APŁ zbiór Kapicjana; może nazwisko utworzone od n. m. Piorunów (kilka wsi) lub od por. Piorunek.

PIOTR: Piotr kupiec 1432, ŁT I 162. 1433, ŁT I 185, 1434, ŁT I 208, 1439, ŁT I 325; im. łac. Petrus ‘skała’ (za: SEM cz. 2., s. 108).

Forma żeńska: Agnieszka Piotrowa 1747, LMŁ 1324.

PIOTREK: Benedykt Piotrek, syn laboriosi Petri cogn. Piotrek, 1653, LBŁc 2840; nazwisko utworzone od por. Piotr formantem -ek (za: SEM cz. 2., s. 108).

PIOTROWICZ: Miron Piotrowicz pomocnik w kancelarii prawnej 1873, KAŚŁ 23; nazwisko utworzone od nazwy osobowej Piotr (za: SEM cz. 2., s. 108) formantem -owicz.

PIOTROWSKI: Andrzej Piotrowski 1693, LBŁ 1341; Paweł Piotrowski 1750, LMŁ 1505; Jozef Piotrowski Pocztylion 1841, KUŁ 205; Bolesław Piotrowski 1868, KAZŁ 88; Jan Piotrowski wyrobnik 1868, KAZŁ 204; Tomasz Piotrowski 1869, KAŚŁ 3; Wiktor Piotrowski 1869, KAZŁ 271; Karol Piotrowski 1876, WPRŁ 6; Franciszek Piotrowski 1878, KOPŁ 263; Wiktor Piotrowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Piotrowo, Pietrowo, pozn., gm. Brodnica; Piotrowo, dziś Piotrowo Drugie, pozn., gm. Czempiń; Piotrowo, pozn., gm. Poznań; Piotrowice, koniń., gm. Słupca; sier., gm. Warta; leszcz., gm. Święciechowa; Pietro, dziś Piotrów, sier., gm. Zadzim; Młp. Piotrkowice, krak., gm. Koniusza; Maz. Piotrowice, warsz., gm. Karczew; Krpłd. Piotrow (za: SEM cz. 3., s. 144); też od n. os. Piotr (za: NMK s. 307) formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Anna Piotrowska 1867, KAZŁ 147; Konstancja Piotrowska 1896, KS 391.

PIÓRKO: Herszk Chackowicz Piórko furman 1828, APŁ z. 169; Rochla Herszkowa Piorko 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. pióro, piórko (za: SEM cz. 1., s. 217).

(PIPIŃSKI) Forma żeńska: Konstancja Pipińska 1787, KACŁ 739; nazwisko utworzone od ap. pipa ‘trzon ptasiego pióra używany do pisania; beczka na piwo’ (za: NP2, s. 244) formantem -iński.

PIROG, PIROK: Andreas Pirog tribunus Łomzensis 1478, HKap. poz. 28, 221, s. 182; Stanisław Pirog notariusz ziemski, ŁT II 530 1468; Stanislaus Pirog notarius terrestris Łomzensis 1478, HKap. poz. 28; Stanislaus Pirog de Kobylino capitaneus Łomzensis, notarius terrrestris Łomzensis 1478, HKap. poz. 221; Stanislaus Pirok capitaneus Łomzensis 1482, HKap. poz. 28; nazwisko utworzone od ap. pirog ‘pieróg, nadziewne ciasto’ (za: SEM cz. 1., s. 217).

PISAŃSKI: Konstanty Pisański 1868, KAZŁ 231; nazwisko utworzone od pisać, pisarz ‘ten, co pisze’ (za: NP2, s. 245) formantem -ski.

PISARSKI: Józef Pisarski syn Jana mieszkaniec miasta Łomża 1878, AUPśT 15a; nazwisko utworzone od przymiotnika pisarski, też od n. m. Pisary krak., gm. Zabierzów (za: NP2, s. 245).

(PISARZ) Forma żeńska: Pisarzowny dziecię 1696, LMŁ 17; nazwisko utworzone od pisarz (za: SEM cz. 1., s. 218).

PISCATOR: Zofia Piscatoris 1664, LBŁ 3754; nazwisko utworzone od łac. piscator, -oris ‘rybak’ (za: SEM cz. 7., s. 72).

PISKI: Jan Piski 1618, LBŁ 868; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Pisz.

(PISZCZATO(W)SKI) Forma żeńska: Anna Pisczatowska 1656, LBŁ 3047; Maryanna Piszczatowska 1808, KAŚŁ 4; Katarzyna Piszczatoska 1809, KAZŁ 255; nazwisko utworzone prawdopodobnie od pisk, piszczeć ‘wydawać przenikliwy głos’ (za: SHNO t. 2., s. 35) formantem -owski; też od n. m. Piszczaty gm. Kobylin Borzymy.

(PISZCZELEWSKI) Forma żeńska: Mananda Piszczelewska 1686, KAŚŁ 12; może nazwisko utworzone od pisk, piszczeć ‘wydawać przenikliwy głos’ (por. NP2, s. 245).

PIWKO: Małgorzata Piwko 1878, KOPŁ 106; nazwisko utworzone od ap. piwko, zdrobnienia od piwo (za: SEM cz. 2., s. 211).

PIWOWAR: Jakub Piwowar 1613, MBŁ 1246; Alexander Piwowar 1616, LBŁ 521; Ignacy Piwowar 1644, LBŁ 2109; Kazimierz Piwowar 1687, LBŁ 967; nazwisko utworzone od ap. piwowar ‘człowiek zajmujący się warzeniem piwa’ (za: SEM cz. 1., s. 218).

PIWOWARSKI: Ignacy Piwowarski 1773, KAUŁ 1220; Piotr Piwowarski 1797, KACŁ 1970; Stanisław Piwowarski 1781, KACŁ 50; Ignacy Piwowarski urzędnik Stanu Cywilnego 1809, KAUŁ 183; Maciej Piwowarski wyrobnik 1873, KAŚŁ 9; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Piwowar formantem -ski.

Forma żeńska: Franciszka Barbara Piwowarska 1771, KAUŁ 1077; Marianna Tekla Piwowarska 1783, KACL 205.

PLACEK: Moszk Placek 1896, KS; nazwisko utworzone od ap. plac ‘duża wolna przestrzeń; miejsce walki’ formantem -ek lub ap. placek ‘płaskie ciasto’ (za: NP2, s. 245).

PLAGA: Katarzyna Plaga 1611, MBŁ 802; Barbara Plaga 1613, MBŁ 1290; Regina Plaga 1616, LBŁ 451; Zofia Plaga 1622, LBŁ 1687; Jan Plaga 1638, LBŁ 1482; Stanisław Plaga 1645, LBŁ 2226; Albert Plaga 1648, LBŁc 2428; Agnieszka Plaga 1650, LBŁc 2646; Anna Plaga 1653, LBŁc 2835;Józef Plaga 1679, LBŁ 501; Józef Plaga 1680, LBŁ 501; Krystyna Plaga 1703, LBŁ 702; Elżbieta Plaga 1705, LBŁ 855; Albert Plaga 1712, LBŁc 1348; Jakub Plaga 1714, LBŁ 1497; Franciszka Plaga 1719, LBŁc 94; Katarzyna Plaga 1722, LBŁc 251; Scholastyka Plaga 1725, LBŁc 390; Stanisław Plaga 1728, LBŁc 610; Albert Plaga 1735, LBŁ 96; Zofia Plaga 1739, LBŁ 209; Jakub Plaga Szewc młodzian kulawy 1740, LMŁc 876; Józef Plaga 1742, LMŁc 988; Petronela Plaga 1744, LBŁc 314; Agnieszka Plaga 1746, LMŁ 1236; Maria Plaga 1747, LMŁc 1296; Petronela Plaga 1748, LMŁc 1403; Alberta Plagi córeczka 1749, LMŁc 1456; Plaga 1757, LMŁ 2111; nazwisko utworzone od ap. plaga ‘uderzenie, chłosta; klęska żywiołowa’ (za: NP2, s. 247).

Forma żeńska: Anna Pladzanka 1705, LMŁc 183; Pladzina Stara 1705, LMŁ 185; Marcjanna Pladzanka 1737, LBŁc 21; Marianna Pladzanka 1738, LBŁc 50; Marianna Pladzyna 1745, LMŁ 1164;

PLĄDZIK: Tomasz Plądzik 1650, LBŁ 2643; może nazwisko utworzone od ap. pluder ‘pogardliwa n. Niemca’ (por. NP2, s. 251).

PLECING: Józef Leon Plecing 1740, LBŁc 262; może nazwisko utworzone od n. m. Pless (= Pszczyna) lub od n. m. Plesse, Plesseu (por. NP2, s. 250).

PLEC(Z)KA: Marianna Tekla Plecka 1789, KACŁ 910; Barbara Pleczka 1810, KAŚŁ 53; może nazwisko utworzone od ap. plecy, dawniej plec ‘tylna część tułowia, część ramion’; też od niem. n. os. Pletz (por. NP2, s. 249) formantem -ka.

PLEWA: Mateusz Plewa 1620, LBŁ 1351; Michał Plewa 1644, LBŁ 2129; Mateusz Plewa 1687, LBŁ 964; Kazimierz Plewa 1713, LBŁ 1406; nazwisko utworzone od ap. plewa, psł. plevy ‘odpadki po wymłóceniu zboża’ lub pliwa ‘błonka na oku’ (za: SEM cz. 1., s. 220).

 Forma żeńska: Katarzyna Plewczanka 1692, KAŚŁ 105.

PLEWIŃSKI: Rosłan Plewiński 1738, LMŁ 730; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Plewnia, kal., gm. Ceków-Kolonia (za: SEM cz. 3., s. 145) formantem -ski.

PLEWSKI: Stefan Plewski 1719, LBŁ 121; nazwisko utworzone od por. Plewa (za: NP2, s. 250) formantem -ski.

 (PLUCIŃSKI) Forma żeńska: Maryanna Plucińska 1863, KAZŁ 50; Barbara Plucińska 1866, KAZŁ 213; nazwisko utworzone od Maz. n. m. Pluty łomż., gm. Jedwabne.

PLUSKWA: Mateusz Pluskwa 1617, LBŁ 647; Tekla Plusqua 1622, LBŁ 1667; nazwisko utworzone od ap. pluskwa ‘owad pasożytniczy’ (za: SEM cz. 1., s. 220).

PLUSKWIK: Paweł Pluskwik 1612, LBŁ 1211; Urszula Pluskwik 1622, LBŁ 1747; nazwisko utworzone od por. Pluskwa formantem -ik.

PŁACZEK: Grzegorz Płaczek 1619, LBŁ 1046; nazwisko utworzone od ap. płaczek ‘człowiek płaczliwy’ od płakać, psł. plakati (za: SEM cz. 1., s. 221).

PŁASKONCIK: Jan Płaskoncik 1642, LBŁ 1903; może nazwisko utworzone od ap. płaskonka ‘konopie’ (por. NP2, s. 248).

(PŁAWIŃSKI) Forma żeńska: Magdalena Pławińska 1865, KAZŁ 34; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pławino, dziś Pławin, bydg., gm. Inowrocław; Młp. Pławna, tarn., gm. Ciężkowice; Pom. Pławno (Plauen) w dawnym powiecie welawskim (za: SEM cz. 3., s. 145) formantem -ski.

PŁAWSKI: Bolesław Dyonizy Pławski 1834, KAUŁ 52; Wielmożny Michał Pławski Naczelnik Urzędu Poczty 1837, KUŁ 110; 1840, KUŁ 34, 35; 1843, KUŁ 103, 104; nazwisko utworzone od n. m. Pławno rzesz., gm. Borowa; tarnob., gm. Stalowa Wola (za: NP2, s. 253).

Forma żeńska: Adella Pławska 1868, KAZŁ 9; Julia z Arciszewskich Pławska 1868, KAZŁ 69.

PŁOCHARCZYK: Andrzej Płocharczyk 1621, LBŁ 1581; nazwisko utworzone od por. Płocharz formantem -czyk.

PŁOCHARZ: Zofia Plocharz 1626, LBŁ 93; Anna Płocharz 1635, LBŁ 1138; Mateusz Płocharz 1648, LBŁ 2460; Marianna Płocharz 1750, LMŁc 1522; Szymon Płocharz 1750, LMŁc 1526; Antoni Płocharz 1759, KAUŁ 120; nazwisko utworzone od ap. płocharz ‘wyrabiający płochy – przyrządy używane w tkactwie’ (za: SHNO t. 2., s. 37).

PŁOŃSKI: Michael Plonski de Lomza 1574, RTA s. 302; 1574, RTA s. 561; Jan Płoński 1621, LBŁ 1503; Franciszek Płonski 1708, LBŁ 1106; Ambroży Płoński 1782, KACŁ 199; Stanisław Kostka Płoński 1785, KACŁ 511; Jan Płoński gospodarz 1809, KAŚŁ 48; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Płońsko, dziś Płońsk, ciech., miasto; Płonka Kościelna, Płonka Kozły, Płonka Matyski, biał., gm. Łapy (za: SEM cz. 3., s. 145) formantem -ski.

Forma żeńska: Antonina Płońska 1785, KACŁ 469; Maryanna Płońska 1820, KAZŁ 169; Anna Płonkowa 1869, KAZŁ 46.

PNIEWSKI: Benedykt i Albert Pniewscy 1634, LBŁ 995; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pniew, dziś Pniewy, pozn., miasto; Pniewo, konin., gm. Chodów; Młp. Pniowy, dziś Pniów, tarnob., gm. Radomyśl; Pom. Pniewno, dziś Plewno, bydg., gm. Bukowiec; Krpłd. Pniewie (za: SEM cz. 3., s. 146) formantem -ski.

PODBIELSKI: Jan Wiktor Podbielski kurator przy Trybunale Cywilnym w Łomży 1816, KAZŁ 317; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Podbiele, Podlebiele,
Polebiele,
dziś Podbiel, konin., gm. Zagórów; Maz. Podbiele Wielkie i Podbiele Małe, dziś Podbiele i Podbielko, ostroł., gm. Stary Lubotyń (za: SEM cz. 3., s. 146); też od Podbiele w pow. łomżyń. (za: NMKs.311) formantem -ski.

PODDAŃCZYK: Mikołaj Poddanczik 1682, LBŁc 780; nazwisko utworzone prawdopodobnie od poddany ‘zależny od woli pana; chłop pańszczyźniany’ (za: NP2, s. 261) formantem -czyk.

(PODGÓRNY) Forma żeńska: Agnieszka Podgórna 1613, MBŁ 1156; nazwisko utworzone od podgórny ‘podgórski, zanjdujący się pod górami’ (za: NP2, s. 261).

PODGÓRSKI: Albert Podgorski 1640, LBŁ 1664; Jan Podgorski 1643, LBL 1989; Franciszek Podgorsky 1645, LBŁ 2228; Mateusz Podgurski 1696, KAŚŁ 178; Marcin Podgurski 1700, KAŚŁ 217; Walenty Podgorski 1710, LBŁ 1296; Wincenty Podgórski Podleśniczy Puszczy Narodowej 1810, KAŚŁ 53; nazwisko utworzone od n. m. Podgórze m. in. w pow. rawskim, kal. formantem -ski (za: NMK s. 312).

Forma żeńska: Zofia Podgorska 1641, LBŁ 1888; Laura Podgorska 1650, LBŁ 2608; Elżbieta Podgorska 1680, LBŁ 728; Marianna Podgorska 1685, LBŁ 896; Marianna Podgórska 1692, KAŚŁ 100; Dorota Podgórska 1693, KAŚŁ 123; Kataryna Podgorska 1696, LBŁ 108; Magdalena Podgorska 1706, LBŁ 934; Marianna Podgórska 1772, KAUŁ 1140.

PODKAJ, POTKAJ: Franciszek Potkay 1766, KAUŁ 738; Konstancja Scholastyka Podkaj 1782, KACŁ 138; Konstancja Podkaj 1783, KACŁ 226; Adam Podkaj 1784, KACŁ 423; Felicja Paula Podkaj 1784, KACŁ 287; Piotr Paweł Podkaj 1786, KACŁ 534; Zofia Potkaj 1786, KACŁ 570; Franciszek Mikołaj Podkaj 1787, KACŁ 746; Marek Grzegorz Potkaj 1787, KACŁ 684; Victoria Józefa Ewa Podkaj 1788, KACŁ 882; Roman Albin Podkaj 1791, KACŁ 1160; „przy wodnym młynie Podkaja” 1794, KK, s. 121; Adam Podkay gospodarz 1809, KAUŁ 230; Walenty Podkay 1809, KAUŁ 300; Zuzanna Podkay 1809, KAUŁ 230; Felicyanna Podkaj 1811, KAZŁ 1; Marcin i Felicjanna Podkaj 1811, KAUŁ 55; Józefa Podkaj 1819, KAZŁ 6; Wincenty Podkai 1819, KAZŁ 53; Marcin Podkay 1820, KAZŁ 16; Anna Potkaj córka Franciszka włościanka wsi Wolkowe gminy Myszyniec Powiatu Łomżyńskiego panna wyznania rzymskokatolickiego 1886, AUPśT 26; nazwisko utworzone od stp. potkać (się) ‘spotkać’ (za: NP2, s. 286) formantem -aj.

Forma żeńska: Katarzyna Podkaiowna 1809, KAZŁ 158; Franciszka z Dobkowskich Podkajowa 1811, KAZŁ 472; Katarzyna Podkajówna 1819, KAŚŁ 11.

PODLASKI: Franciszek Podlaski 1792, KACB 1371; Manes Leybowicz Podlaski krawiec 1835, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. własnej Podlasie[20] (za: SHNO t. 2., s. 39) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Podlaska 1787, KACB 692; Franciszka Podlaska 1789, KACB 982.

PODLESIECKI: Horacy Podlesiecki kapucyn 1811, KAZŁ 479; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Podleski, Podlesie, dziś Podlesie, przem., gm. Fredropol (za: SEM cz. 3., s. 147); też od n. m. Podlesie m. in. w pow. inowrocł., obornicki, pleszewskim, szubińskim, wrzesińskim (za: NMK s. 312) formantem -cki.

PODLEŚNY: Dyonizy Podleśny 1866, KAZŁ 276; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Podleśne, rad., gm. Zwoleń (za: SEM cz. 3., s. 147).

Forma żeńska: Zofia Podleśna 1866, KAZŁc 174.

PODOBALIK: Petronela Podobalik 1745, LMS 1172; Krzysztof Podobalik 1746, LMS 1271; Agnieszka Podobalik 1754, LMŁ 1941; Walentyn Maciej Podobalik 1784, KACŁc 301; Franciszek Podobalik 1787, KACŁc 734; Ewa Podobalik 1790, KACŁc 1089; Marianna Podobalik 1794, KACŁc 1533; Wojciech Podobalik 1878, KOPŁ 86; nazwisko utworzone od gw. podoba ‘podobieństwo’, podobać się (por. NP2, s. 263) formantem -alik.

PODOBAŁA: Jakub Podobała 1612, MBŁ 1022; Adalbert Podobała 1615, LBŁ 257; Grzegorz Podobała 1619, LBŁ 1041; Rozalia Podobała 1751, LBS 727; Maciej i Krzysztof Podobała 1753, LBS 972; Mateusz Podobała 1753, LMS 1772; nazwisko utworzone od por. Podobalik formantem -ała.

PODRAZA: Wojciech Podraza 1467, ŁT II 422; Jan Podraza 1473, ŁT III 299; Joannes Podraza oppidanum Lomzensem1526, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone
od ap. podraza ‘klin w żarnach’, gw. podrazić ‘wetknąć’ (za: SEM cz. 1., s. 225).

PODWOJSKI: Jan Podwoyski 1637, LBŁ 1383; nazwisko utworzone od ap. podwojski ‘woźny sądowy’ (za: SHNO t. 2., s. 40).

Forma żeńska: Dorota Podwojska 1635, LBŁ 1098; Jadwiga Podwoyska 1640, LBŁ 1711.

(POGORZELSKI) Forma żeńska: Emilia Pogorzelska 1874, KAŚŁ 2; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Pogorzela (Pogrella), opol., gm. Olszanka (za: SEM cz. 3., s. 148); też od n. m. Pogorzalka, Pogorzel (za: SHNO t. 2., s. 40); też Pogorzałki gm. Kobylin Borzymy formantem -ski.

POGOCKI: Bartholomaeus Andrea Pogocki 1670/1671, ASAZ s. 257; nazwisko utworzone od pogoda, w stp. ‘sposobność, dogodna chwila’, pogodzić ‘dać okazję’ (za: NP2, s. 267).

POGROSZEWSKI: Stanisław Pogroszeski strażnik 1836, KUŁ 225; Jan Pogroszewski kominiarz 1875, KAŚŁ 53, Jakow Pogroszewski 1896, KS 381; Jan i Maria Pogroszewscy 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Pogroszewo, dziś Pogroszew, warsz., gm. Ożarów Mazowiecki (za: SEM cz. 3., s. 148) formantem -ski.

POHL: Gustaw Pohl, Farbarz… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 204; nazwisko utworzone od niem. n. os. Pohl ‘staw’ (za: NP2, s. 270).

POJAWIS: Antoni Pojawis wyrobnik 1869, KAZŁ 230; nazwisko utworzone od pojawić się, pojawa ‘zjawisko, zapowiedź’ (por. NP2, s. 268) formantem -is.

POKOIK: Ewa Pokoik 1752, LBŁc 894; może nazwisko utworzone od ap. pokój ‘spokój, przymierze; izba mieszkalna’  (por. NP2, s. 269).

POKROP: Adam Pokrop 1635, LBŁ 1106; nazwisko utworzone od pokropić, pokrop ‘spryskanie wodą’(za: NP2, s. 269).

POKROPIK: Piotr Pokropik 1648, LBŁ 2452; nazwisko utworzone od por. Pokrop formantem -ik.

POL: Dorota Paulina Pohl 1829, KAUŁ 204; Zuzanna Józefa Pol 1831, KAUŁ 77; Karol Teodor Pol 1833, KAUŁ 35; nazwisko utworzone od podstawy pol-, por. pole, pół, Polak, im. z cząstką -pol-, typu Polikarp, Apolonia, Leopold lub od niem. n. os. Pohl, a ta do Pole ‘Polak’ lub Pohl ‘staw’ (za: NP2, s. 270).

POLACIK: Jan Polacik 1622, LBŁ 1704; może nazwisko utworzone od por. Polak (za: SEM cz. 4., s. 11) formantem -ik.

POLAK: Katarzyna Polak 1610, MBŁ 573; Polakow dziecie 1697, LMŁ 56; nazwisko utworzone od Polak (za: SEM cz. 4., s. 11).

POLAŃSKI: Jan Polański Wyrobnik… w Łomży zamieszkały 1831, KAUŁ 50; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Polany, w dawnym powiecie łęczyc., dziś zagin.; Młp. Polany, rad., gm. Wierzbica; Polanka Wielka, biel., gm. Osiek (za: SEM cz. 3., s. 149) formantem -ski.

Forma żeńska: Maryanna Polańska 1829, KAUŁ 226; Alexandra Polańska 1834, KAUŁ 34.

(POLEWIŃSKI) Forma żeńska: Zofia Polewińska 1628, LBŁ 359; nazwisko utworzone od ap. polewka, poliwka ‘rodzaj zupy’, polewać, poliwać (za: NP2, s. 270) formantem -iński.

POLIKOWSKI: Stanisław Polikowski 1609, MBŁ 332; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Polik, siedl., gm. Maciejowice (za: SEM cz. 3., s. 149) formantem -owski.

POLKOWSKI: Euzebin Polkowski włościanin 1809, KAUŁc 279; Maciej Polkowski cukiernik 1811, KAŚŁ 14; Stanisław Polkowski żołnierz dymisjonowany 1866, KAZŁ 311; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Polkowo, dziś Karwowo-Polki, łomż., gm. Radziłów (za: SEM cz. 3., s. 149) formantem -ski.

Forma żeńska: Małgorzata Polkowska 1866, KAZŁ 14.

POŁONKA: Leyzor Moszkowicz Połonka drwal 1829, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od ap. połon ‘niewola; zdobycz’; też od im. Apolonija (za: NP2, s. 270) formantem -ka.

POŁOŃCZYK: Stanisław Połończyk włościanin wyrobnik 1841, KUŁc 215; Jozef Połończyk włościanin wyrobnik 1844, KUŁc 6; Katarzyna Połończyk 1862, KAZŁc 229; Henryk Połończyk parobek 1875, KAŚŁ 6; Józef Połończyk wyrobnik 1865, KAZŁc 117; nazwisko utworzone od por. Połonka formantem -cz+yk.

POŁOŃCZUK: Katarzyna Połończuk 1820, KAZŁc 110; nazwisko utworzone od por. Połonka formantem -uk.

POŁOŃSKI: Andrzej Połoński 1876, WPRŁ 148; nazwisko utworzone od por. Połonka formantem -ski.

Forma żeńska: Wiktoria Połońska 1868, KAŚŁ 28.

POŁOWSKI: Walenty Połowski wyrobnik 1841, KUŁ 78; nazwisko utworzone prawdopodobnie od połowa, połowić ‘łowiąc łapać, dzielić na połowę’ (za: SHNO t. 2., s. 42) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Połowska 1869, KAZŁ 126.

POPCZYK: Andrzej Popcik 1651, LBŁ 2738; Andrzej Popczyk 1686, KAŚŁ 2; Mateusz Popczyk 1730, LBŁ 123; Józef Popczyk 1785, KACŁ 434; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. pop ‘duchowny w kościele prawosławnym’ (za: SEM cz. 1., s. 230; SHNO t. 2., s. 43) formantem -cz+yk.

POPEJCZYK: Walenty Popejczyk 1786, KACŁ 550; może nazwisko utworzone od por. Popek.

POPEK: Zofia Popek 1604, LBŁ 539; Mateusz i Anna Popek 1609, MBŁ 274; Albert Popek 1610, MBŁ 508; Małgorzata Popek 1613, MBŁ 1239; Albert Popek 1615, LBŁ 266; nazwisko utworzone od por. Popczyk formantem -ek.

POPIELECKI: Tomasz Popielecki 1744, LBŁ 271; Adam Popielecki 1752, LMŁ 1652; nazwisko utworzone od ap. popiół (za: NP2, s. 279) formantem -ecki.

Forma żeńska: Marianna Popielecka 1746, LBŁ 390; Agnieszka Popielecka 1749, LBŁ 555; Marianna Popielecka 1758, LMŁ 2226;

POPIELEWSKI: Adam Popielewski 1750, LBŁ 722; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Popielewo, bydg., gm. Koronowo; Krpłd. Popielewo, dziś Popielów, przem., gm. Przemyśl; Śl. Popielów, opol., gm. Popielów (za: SEM cz. 3., s. 150) formantem
-ski; też od por. Popielecki formantem -ewski.

POPIOŁEK: Jadwiga Popiołek 1611, MBŁ 852; nazwisko utworzone od zdrobnienia wyrazu popiół (za: NMK s. 315) formantem -ek.

POPKOWSKI: Adalbert Popkowski 1751, LBŁ 760; Andrzej Popkowski 1753, LBŁ 990; Adalbert Popkowski 1755, LMŁ 1987; Michał Popkowski 1762, KAUŁ 392; nazwisko utworzone od por. Popczyk; też od n. m. Popki łomż., gm. Mały Płock (za: NP2, s. 279).

Forma żeńska: Marianna Popkowska 1754, LMŁ 1877; Katarzyna Popkoska 1766, KAUŁ 707; Józefina Katarzyna Popkowska 1769, KAUŁ 969; Magdalena Popkowska 1771, KAUŁ 1133; Marianna Popkowska 1773, KAUŁ 1245; Alexandra Popkowska 1865, KAZŁ 301; Weronika Popkowska 1866, KAZŁ 12.

POPŁAWSKI: Piotr Popławski 1637, LBŁ 1330; Laurenty Popławski 1668, LBŁ 142; Adalbert Popławski 1685, LBŁ 871; Antoni Popławski 1687, LBŁ 977; Grzegorz Popławski 1706, LBŁ 903; Józef Popławski 1868, KAZŁ 115; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Popławy, siedl., gm. Trzebieszów (za: SEM cz. 3., s. 150) formantem -ski.

Forma żeńska: Ewa i Katarzyna Popławska 1684, LBŁ 850; Dorota Popławska 1694, KAŚŁ 139; Konstancja Popławska 1697, KAŚŁ 195. Zofia Popławiczanka 1692, KAŚŁ 113; Franciszka Popławska 1704, LBŁ 749.

POPRAWA: Barbara Poprawa 1611, MBŁc 771; nazwisko utworzone od poprawić ‘naprawić, ulepszyć’, poprawa (za: NP2, s. 279).

POREDA: Jan Poreda żołnierz urlopowany 1866, KAZŁ 158; nazwisko utworzone od poradzić ‘udzielić komuś rady’, porada ‘rada’ (za: NP2, s. 280).

PORĘBA: Elżbieta Poręba 1621, LBŁc 1579; nazwisko utworzone od ap. poręba ‘miejsce, gdzie wyrąbano las’; możliwe też od n. m. lub n. terenowej Poręba (za: SEM cz. 3., s. 230).

PORĘBSKI: Benedykt Porębski 1757, LBŁ 1287; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Poręba Wielka, biel., gm. Oświęcim; Poręba-Żegoty, krak., gm. Alwernia (za: SEM cz. 3., s. 151) formantem -ski.

POROWSKI: Paweł Porowski więzień ciężki 1841, RRŁ 125; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Porośl(a) (za: SHNO t. 2., s. 45) formantem -wski.

Forma żeńska: Elżbieta Porowska 1690, LBŁ 1158.

(PORODZIŃSKI) Anna Porodzinska 1653, LBŁ 2839; nazwisko utworzone może od porodzić ‘urodzić’, porodzie ‘ród, plemiona’ (za: SHNO t. 2., s. 45).

(POROZYŃSKI) Forma żeńska: Regina Porozyńska 1618, LBŁ 925; może nazwisko utworzone od ap. poroże ‘rogi jelenia’ (za: NP2, s. 281) formantem -yński.

PORYCKI: Boruch Jankielowicz Porycki solarz 1827, APŁ z. 169; Szeyna, córka Borucha Jankielowicza Poryckiego, 1827, APŁ z. 169; Leyba Boruchowicz Porycki kramarz 1828, APŁ z. 169; Boruch Jankielowicz Porycki dozorca Bożnicy w Łomży 1830, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Poryte, dziś Poryte-Jabłoń, Poryte-Szlacheckie, Poryte-Włościańskie, łomż., gm. Stawiski; Krpłd. Porycko, Poryck (za: SEM cz. 3., s. 151) formantem -cki.

PORZAŃSKI: Jakub Porzanski rybak 1706, LMŁ 235; może nazwisko utworzone od ap. pora ‘okres, czas’; też od stp. porać się ‘trudzić się’ (za: NP2, s. 280).

PORZYSZEK: Sebastianus Porzissek de Lomza 1574, RTA s. 314; nazwisko utworzone prawdopodobnie od Porzych, to od próć, porzę ‘rozcinać’; też porać się (z kimś, z czymś) (za: SEM cz. 1., s. 231) formantem -ek.

POSCZKO: Posczko syn Padalkowej 1444, ŁT I 477; może nazwisko utworzone od ap. pos ‘pocałunek’ lub od niem. n. os. Posch, ta od im. Petrus  (por. NP2, s. 282, 284) formantem -ko.

POSEŁ: Stanisław Poseł 1609, MBŁ 334; Mateusz Poseł 1640, LBŁ 1706; Anna Poseł 1649, LBŁ 2529; nazwisko utworzone od ap. poseł ‘człowiek wysłany z wiadomością’ (za: SEM cz. 1., s. 231).

POSIŁEK: Grzegorz Posiłek 1621, LBŁ 1445; nazwisko utworzone prawdopodobnie od posiłek < posilić ‘uczynić silnym’ (za: SEM cz. 1., s. 231).

POŚWIATA: Jan Poświata 1601, LBŁ 341; Katarzyna Poświata 1617, LBŁ 657; Anna Poswiata 1675, LBŁ 414; Jan Poswiata 1797, KACŁc 1998; nazwisko utworzone od ap. poświata ‘światło’ (za: SEM cz. 1., s. 232).

Forma żeńska: Katarzyna Poświecianka 1748, LMŁ 1361.

POSWI(E)CIK: Jadwiga Poswiecik 1611, MBŁ 855; Urszula Poswicik 1613 B, LBŁ 9; Marcin Poswecik 1614, LBŁ 151; Zofia Poswiecik 1620, LBŁ 1267; Tekla Poswiecik 1621, LBŁ 1452; Piotr Poswiecik 1622, LBŁ 1622; Agnieszka Poswięczik 1625, LBŁ 28; Agnieszka Poswiecik 1634, LBŁ 972; Mateusz Poswiecik 1645, LBŁ 2170; Antoni Poswiecik 1688, LBŁ 1036; nazwisko utworzone od por. Poświata formantem -ik.

POTĘGA: Michał Potęga 1748, LMŁc 1430; nazwisko utworzone od ap. potęga ‘siła, moc’ (za: NP2, s. 286).

Forma żeńska: Zofia Potęgowa 1748, LMŁc 1423.

POTOK: Mikołaj Potok żołnierz czasowo urlopowany 1869, KAZŁ 1; nazwisko utworzone od n. m. Potok lub od ap. potok (za: NP2, s. 286).

POWICHROWSKI: Jan Powichrowski obywatel 1837, KUŁ 76; nazwisko utworzone od powichrować, powichrzyć, ‘pokręcić, zmącić’ (za: NP2, s. 288).

Forma żeńska: Anna Powichrowska 1887, KOPŁ 87.

POWIJACZ; Jan Powijacz 1610, MBŁ 546; może od powijacz ‘1. który jaką rzecz powija, obwija; 2. powicie, pieluchy, płótno używane do obwijania niemowląt; 3. długi pas, zazwyczaj z płótna uszyty dla okręcania po wierzchu pieluszek’ (za: SW cz. II, s. 1168).

POWROZNIK: Małgorzata Powroznik 1615, LBŁ 325; nazwisko utworzone od ap. powroźnik ‘ten, co wyrabia powrozy’ (za: SEM cz. 1., s. 233).

POZNAŃSKI: Mateusz Poznansky 1644, LBŁc 2124; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Poznań, miasto (za: SEM cz. 3., s. 152) formantem -ski.

 Forma żeńska: Anna Poznańska 1634, LBŁc 1065; Barbara Poznanska 1638, LBŁ 1468.

POZNIŃSKI: Laurenty Pozninski 1757, LMŁ 2141; może nazwisko utworzone od stp. poździe ‘późno’ (por. NP2, s. 289).

Forma żeńska: Klara Pozninska 1752, LMŁ 1643; Katarzyna Pozninska 1757, LMŁ 2141; Marianna Poznińska 1753, LMŁ 1784.

PRANGE: Gotlib August Prange 1797, KACŁ 1976; Kazimierz Prange uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; nazwisko utworzone od niem. n. os. Prengel, Pranger te może od śrwniem. pranger, branger ‘pręgierz’ (NP2, s. 296).

PRAŻON: Prażon 1896, KS; może nazwisko utworzone od gw. ap. praga ‘upał, pragnienie’, też od n. m. Praga (dziś część Warszawy)  (za: NP2, s. 292) formantem -on.

PREISS: Marianna Preiss 1879, KOPŁ 202; nazwisko utworzone od niem. n. m. Preis, ta od śrwniem. prīs ‘godny pochwały’, ‘cena’; też od Preuß, ta od Preuße ‘Prusak’ (za: NP2, s. 293).

PROCHENKOWICZ: Anna Prochenkowicz 1685, LBŁ 781; Ewa Prochenkowicz 1689, LBŁ 1084; Konstancja Prochenkowicz 1695, LBŁ 33; Xiądz Stefan Prochenkowicz Mansionarz Łomżeński 1730, LMŁ 520; może nazwisko utworzone od ap. proch ‘pył, kurz, okruszyny’ (za: NP2, s. 298).

PROKOP: Filip Prokop 1869, KAZŁ 176; Anna Prokop 1879, KOPŁ 26; nazwisko utworzone od grec. im. Prokópios, od prokopé ‘posuwanie się, postęp’ (za: NP2, s. 299).

PROSIŃSKI: Franciszek Prosiński 1809, KAUŁ 289, 305; Ludwik Prosiński 1810, KAZŁ 308; Walenty Prosiński 1810, KAZŁ 399; Walenty Leon Prosiński 1831, KAUŁ 19; Szymon Tadeusz Prosiński 1832, KAUŁ 110; Bolesław Błażej Prosiński 1833, KAUŁ 30; Tomasz Prosiński Expedytor Bióra Obwodu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 98; Wielmożny Wawrzyniec Prosiński Kassyer Mieyski Miasta Łomży 1838, KUŁ 122; 1839, KUŁ 135; 1842, KUŁ 61; 1843, KUŁ 127; Franciszek Prosinski 1869, KAŚŁ 23; Antoni Prosiński 1896, KS 399; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Maz. Prosienica, ostroł., gm. Ostrów Mazowiecka (za: SEM cz. 3., s. 153); też od n. m. Proszanka (za: SHNO t. 2., s. 51) formantem -ski.

Forma żeńska: Ewa Prosińska 1745, LMŁ 1161; Balbina Maria Prosińska 1834, KAUŁ 59; Wiktorya Prosińska 1864, KAZŁ 89; Helena Prosińska 1874, KAŚŁ 12; Emilia Marcyanna Prosińska 1875, KAŚŁ 59.

PROSTAK: Maryna Prostak 1655, LBŁ 3002; Jadwiga Prostak 1660, LBŁ 3451; nazwisko utworzone od prosty ‘równy, zwyczajny; prawy’ (za: NP2, s. 300).

(PROSZYŃSKI) Forma żeńska: Paulina Proszyńska 1831, KAUŁ 33; Rozalia Proszyńska 1876, WPRŁ 126; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Pruszyn, siedl., gm. Siedlce (za: SEM cz. 3., s. 153) formantem -ski.

PROWOZNIK: Ewa Prowoznik 1608, MBŁ 223; nazwisko utworzone od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przewozem’ tu z fonetyką wsł. (za: NP2, s. 310).

PRÓCHNO, PRUCHNO: Rozalia Pruchno 1731, LBŁ 206; Mateusz Prochno 1734, LBŁ 482; Marcjanna Prochno 1738, LBŁ 186; Marianna Pruchno 1742, LMŁ 892; Agnieszka Prochno 1743, LBŁ 106; nazwisko utworzone od ap. próchno (za: SEM cz. 1., s. 235).

PRUSACKI: Franciszek Prusaczky 1728, LBŁc 588; nazwisko utworzone od n. etn. Prus ‘członek narodu pruskiego’, por. też n. herbu Prus (za: NP2, s. 302).

PRUSACZYK: Marianna Prusaczyk 1743, LBŁc 107; nazwisko utworzone od por. Prusacki formantem -yk.

PRUSAK: Jakub Prusak 1668, LBŁ 36; Jakub Prusak 1715, LBŁc 1525; Tomasz Prusak 1760, KAUŁ 226; nazwisko utworzone od por. Prusacki formantem -ak.

PRUSIK: Franciszka Prusik 1887, KOPŁ 280; nazwisko utworzone od por. Prusak formantem -ik.

PRUSI(E)ŃSKI: Jakub Prusiński 1688, KAŚŁ 42; Łukasz Prusinski 1690, LBŁ 1179; Jan Prusinski 1728, LBŁ 617; Prusieńskiego żona 1735, LMŁ 626; ksiądz Cyryl Prusiński kapucyn klasztoru w Łomży 1868, KAZŁ 228; Antoni Prusiński 1870, KAŚŁ 59; nazwisko utworzone od n. m. Prusin (za: SHNO t. 2., s. 52) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Prussińska 1733, LBŁ 333; Zofia Prusieńska 1733, LBŁ 332; Agata Prusienska 1737, LBŁ 144; Magdalena Prusińska 1739, LBŁ 227; Gertruda Prusińska 1743, LBŁ 121.

Forma żeńska: Marianna Prusniska 1796, KACB 1834.

(PRUSZKO) Forma żeńska: Franciszka Pruszkowa 1864, KAZŁ 201; nazwisko utworzone od proch, prószyć, gw. ap. prusz ‘drzazgi’, też dźwiękonaśladowcze gw. pruś ‘przywoływanie krów i owiec’, także gw. ap. pruszek ‘cząstka’ (za: SEM cz. 1., s. 237) formantem -ko.

PRUS(Z)KOWSKI: Adam Alberti Pruskowsky 1616/1617, ASAZ s. 97; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Proszkowo, Pruszkowo, dziś Pruszkowo, pozn., gm. Wielichowo; Pruszki, Pruszkowice, Pruszkowo, dziś Pruszki, płoc., gm. Łęczyca; Maz. Proszkowo, ciech., gm. Szreńsk; Śl. Proszków, wroc., gm. Środa Śląska (za: SEM cz. 3., s. 153) formantem –owski.

PRUSZYŃSKI: Łukasz Pruszyński 1730, LBŁ 130; Paweł Pruszynski instigator[21] civitalensis 1747, LMŁ 1300; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Pruszyn, siedl., gm. Siedlce (za: SEM cz. 3., s. 153) formantem -ski.

Forma żeńska: Gertruda Pruszyńska 1745, LMŁ 1166.

PRUTHENUS: Kazimierz Prutheni 1748, LMŁ 1437; nazwisko utworzone od Prus, Prusak ‘plemię bałtyckie, pruskie’, zlatynizowane Prussi, Prutheni (za: SEM cz. 4., s. 11).

PRZEDPEŁSKI: Adam Przedpełski pomocnik archiwisty 1867, KAZL 133; nazwisko utworzone prawdopodobnie od słowiań. im. Przedpełk (NP2, s. 306) formantem -ski.

PRZEGALIŃSKI: Kazimierz Przegaliński kalkulator 1810, KAUŁ 360; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Przegaliny, bial., gm. Komarówka Podlaska (za: SEM cz. 3., s. 154); też od n. m. Przegaliny Wielkie (za: SHNO t. 2., s. 53) formantem -ski.

PRZEMYŚLSKI: Jakub Przemyslki 1641, LBŁ 1802; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Przemyśl, miasto (za: SEM cz. 3., s. 155) formantem -ski.

PRZEPIOROWSKI: Stanisław Przepiorowski 1863, KAZŁ 95; nazwisko utworzone do n. m. Młp. Przepiórów, tarnob., gm. Iwaniska (za: SEM cz. 3., s. 155) formantem -ski.

PRZESTRZELSKI: Andrzej Przestrzelski służący 1842, KUŁ 145; Łukasz Przestrzelski wyrobnik 1862, KAZŁ 254; Stanisław Przestrzelski żołnierz urlopowany 1869, KAZŁ 261; Tomasz Przestrzelski 1869, KAŚŁ 51; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Przestrzele, łomż., gm. Jedwabne (za: SEM cz. 3., s. 155) formantem -ski.

PRZE(Z)ŹDZIECKI: Piotr Przezdziecki Weteran Okręgu dziesiątego Straży Wewnętrzney z Komendy Inwalidney Łomżyńskiej 1837, KUŁc 78; Alexander Konstanty Przeździecki 1875, KAŚŁ 79; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Przezdziecko, dziś Przeździecko-Drogoszowo, PrzeździeckoDworaki, Przeździecko-Grzymki, Przeździecko-Jachy, Przeździecko-Lenarty, łomż., gm. Andrzejewo; Przeździecko-Mroczki, gm. Zambrów (za: SEM cz. 3., s. 156); też od n. m. Przezdziatka (za: SHNO t. 2., s. 154) formantem -cki.

Forma żeńska: Teofila Przeździecka 1873, KAŚŁ 5.

(PRZĘCZKOWSKI) Forma żeńska: Katarzyna Przęczkowska 1597, LBŁ 65; może nazwisko utworzone od n. m. Przeczki łomż., gm. Mały Płock (por. NP2, s. 306).

PRZYBOROWSKI: Michał Przyborowski 1647, LBŁ 2387; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Przeborowo, dziś Przyborowo, pozn., gm. Łubowo; leszcz., gm. Krobia; Młp. Przeborowie, Przyborowie, dziś Przyborów, tarn., gm. Czarna; Maz. Przyborowice Wielkie, Przeborowice, Przyborowo, łomż., gm. Grabowo (za: SEM cz. 3., s. 154) formantem -ski.

PRZYBYLSKI: Albert Przibylski 1616, LBŁ 486; Franciszek Przybylski 1808, KAZŁ 71; nazwisko utworzone od n. os. Przybył, też Przybyła, Przybyło (za: NMK s. 320) formantem -ski.

PRZYBYŁOWSKI: Leon Przybyłowski 1865, KAZŁ 227; Ignacy Przybyłowski 1866, KAZŁ 33; Walery Przybyłowski 1887, KOPŁ 260; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 156); może też od przybyć, przybyły ‘przybysz, ten, kto przybył’ (za: NMK s. 320) formantem -owski.

PRZYBYSIEWSKI: Lucjan Przybysiewski 1693, LBŁ 1354; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Przybyszówka, rzesz., gm. Świlcza (za: SEM cz. 3., s. 156).

PRZYCHODZIEŃ: Helena Przychodzień 1793, KACŁ 1424; Ewa Przychodzień 1865, KAZŁ 219; Wincenty Przychodzień 1866, KAZŁ 228; nazwisko utworzone od ap. przychodzień ‘przybyły’ (za: SHNO t. 2., s. 54).

PRZYGODA: Michał Przygoda 1810, KAZŁc 334; Włodzimierz Mateusz Przygoda gospodarz 1810, KAŚŁ 55; Maryanna Przygoda 1811, KAUŁ 33; Franciszka Przygoda 1819, KAZŁc 77; Franciszek Przygoda 1820, KAZŁc 120; Franciszka Przygoda 1830, KAUŁc 73; Maryanna Przygoda 1830, KAUŁc 30; Mateusz Przygoda, włoscianin rolnik z Łomżycy 1830, KAUŁ 10; Bartłomiey Przygoda, wyrobnik… w Łomżycy zamieszkały 1830, KAUŁ 30; Paweł Przygoda włościanin gospodarz 1843, KUŁc 203; Bartłomiej Przygoda włościanin gospodarz 1843, KUŁc 12; Rozalia Przygoda 1863, KAZŁc 141; Antoni Przygoda 1866, KAZŁc 110; Barbara Przygoda 1878, KOPŁc 49; nazwisko utworzone od psł. ap. prigoda ‘przygoda’ (za: SEM cz. 1., s. 242).

Forma żeńska: Małgorzata Przygoczanka 1686, KAŚŁ 6; Agnieszka Przygodzina 1809, KAZŁc 250.

PRZYIEMSKI: Franciszek Przyiemski 1829, KAUŁ 155; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Przyjma, koniń., gm. Golina (za: SEM cz. 3., s. 157) formantem -ski.

Forma żeńska: Maryanna Przyiemska Panna; Franciszek Przyiemski „… i okazała nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Łomży dnia dwudziestego trzeciego miesiąca i roku liczących o godzinie dziesiątey przed południem z Maryanny z Przyiemskiej Panny lat dwadziescia cztery maiącey. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano zostało imie Franciszek”, 1829, KAUŁ 155.

PRZYKADA: Laurenty Przikada 1638, LBŁ 1474; może nazwisko utworzone od przek ‘przeciwnie, na opak’, stp. przeko ‘w poprzek’ (por. NP2, s. 307).

PRZYKAZA: Anna Przykaza 1651, LBŁ 2674; nazwisko utworzone od ap. przekaza, przekaz ‘przeszkoda, pogróżka’ (por. NP2, s. 307).

PRZYLEPIK: Elżbieta Przilepik 1615, LBŁ 386; nazwisko utworzone od ap. przylepa ‘kawałek chleba, piętka’ (por. NP2, s. 314) formantem -ik.

 (PRZYŁUCKI, PRZYŁUSKI) Forma żeńska: Konstancja Przyłucka 1793, KACŁ 1494; Tekla Aniela Przyłuska 1795, KACŁ 1704; Katarzyna Antonina Przyłucka 1797, KACŁ 1935; nazwisko utworzone od n. m. Przyłuka, Przyłuki Kresy Wsch., Przyłuski skier., gm. Biała Rawska  (NP2, s. 315).

PRZYSTAWSKI: Ludwik Przystawski 1741, LBŁ 23; Fryderyk Przystawski 1745, LMŁ 1158; Ludwik Przystawski 1748, LMŁ 1374; nazwisko utworzone od stp. ap. przystaw ‘pomocnik’ (za: NP2, s. 316) formantem -ski.

Forma żeńska: Zofia Przystawska 1744, LMŁ 1136; Marianna Przystawska 1745, LBŁ 329; Marianna Przystawska 1747, LMŁ 1347.

PRZYTULSKI: Józef Przytulski 1789, KACŁ 909; Tomasz Przytulski 1864, KAZŁ 49; nazwisko utworzone prawdopodobnie od przytulić ‘przycisnąć, przygarnąć do siebie’ (za: SEM cz. 1., s. 242); też od n. m. Przytulin siedl., gm. Wojcieszków (za: NP2, s. 317); Przytuły, łomż., gm. Jedwabne;  formantem -ski.

Forma żeńska: Scholastyka Przytulska 1781, KACŁ 52; Franciszka Bogumiła Przytulska 1783, KACŁ 230; Petronela Magdalena Przytulska 1785, KACŁ 464; Katarzyna Przytulska 1786, KACŁ 635.

PSTRĄGOWSKI: Franciszek Pstrągowski 1874, KAŚŁ 17; nazwisko prawdopodobnie utworzone od n. m. Pstrągowa rzesz., gm. Czudec (za: NP2, s. 318) formantem -ski.

PSZCZOŁKO(W)SKI: Marcin Pszczołkowski 1810, KAUŁ 361, 324; nazwisko utworzone od ap. pszczoła, stp. pczoła ‘owad zbierający miód’ (za: NP2, s. 318) formantem -owski.

Forma żeńska: Antonina Pszczołkoska 1810, KAZŁ 261.

PTAK: Małgorzata Ptak 1620, LBŁc 1322; Jakub Ptak 1767, LBŁ 452; nazwisko utworzone od ap. ptak (za: SEM cz. 1., s. 243); też od ap. ptak ‘rodzaj gry towarzyskiej’, ‘członek męski’ (za: NMK s. 321).

PTAKUS: Rochla, córka Wolfa Herszkowicza Ptakusa, 1827, APŁ z. 169; Wolf Herszkowicz Ptakus kramarz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone najpewniej od por. ptak formantem -us.

PTASIEWICZ: Jankiel Moszkowicz Ptasiewicz handlarz wiktuałow 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Ptak formantem -ewicz

PTASIK: Zofia Ptasik 1747, LMŁ 1322; nazwisko utworzone od por. Ptak formantem -ik.

PTASIŃSKI: Laurenty Ptasiński 1794, KACŁ 1600; Kacper Ptasiński 1796, KACŁ 1730; Józef Ptasiński 1810, KAZŁ 378; nazwisko utworzone od por. Ptak formantem -iński.

Forma żeńska: Katarzyna Ptasinska 1711, LBL 1324; Anna Ptasińska 1752, LMŁ 1700.

PTASZCZYK: Marianna Ptaszczyk 1751, LBŁc 738; nazwisko utworzone od por. Ptak formantem -yk.

PTASZEK: Wieńczysław Ptaszek 1609, MBŁ 405; Jadwiga Ptasyk 1618, LBŁ 916; Paweł Ptasek 1643, LBŁ 1951; Agnieszka Ptasek 1658, LBŁ 3282; Marta Ptasek 1669, LBŁ 195; Stefan Ptaszek 1675, LBŁ 429; Benedykt Ptaszek 1682, LBŁ 759; Helena Ptaszek 1700, LBŁ 444; Jakub Ptaszek 1705, LBŁ 825; Magdalena Ptaszek 1745, LMŁ 1184; Jakub Ptaszek 1746, LMŁ 1242; nazwisko utworzone od por. Ptak formantem -ek.

Forma żeńska: Marianna Ptaszkowa 1689, KAŚŁ 62; Woyciechowa Ptaszkowa 1703, LMŁ 145; Ptaszkowa żona 1735, LMŁ 636.

PTASZYŃSKI: Jan Adam Ptaszyński 1767, KAUŁ 807; Józef Wincenty Ptaszyński 1810, KAUŁ 354; Paweł Ptaszynski 1811, KAZŁ 445; Szczepan Ptaszynski gospodarz 1810, KAUŁ 354; 1811, KAZŁ 449; nazwisko utworzone od por. Ptak formantem -yński.

Forma żeńska: Marianna Ptaszyńska 1745, LBŁ 297; Antonina Franciszka Ptaszeńska 1749, LBŁ 604; Marianna Ptaszyńska 1763, KAUŁ 462; Agnieszka Ptaszyńska 1793, KACŁ 1410; Maryanna z Dąbrowskich Ptaszynska mająca lat sto 1810, KAZŁ 430; Adamowa Marianna ze Struszów Ptaszynska 1811, KAZŁ 444; Maryanna Ptaszyńska 1819, KAZŁ 56; Dorota Ptaszyńska 1833, KAUŁ 26; Agnieszka Ptaszyńska 1878, KOPŁ 304.

PUCHALAK: Ignacy Puchalak 1724, LBŁ 327; Romuald Puchalak 1726, LBŁc 462; Zuzanna Puchalak 1728, LBŁc 616; Teresa Puchalak 1729, LBŁ 55; Tomasz Puchalak 1730, LBŁc 144; Klara Puchalak 1731, LBŁc 202; Bartłomiej Puchalak 1732, LBŁ 277; Jan Puchalaka żona 1737, LMŁ 690; Antoni Puchalak 1738, LMŁ 728; Kazimierz Puchalak 1739, LBŁc 217; Agnieszka Puchalak 1741, LBŁc 360; Tomaszowi Puchalakowi dziecię 1741, LMŁ 951; Zofia Puchalak 1744, LBŁc 229; Jan Puchalak 1746, LMŁc 1281; Szymon Puchalak 1749, LBŁc 631; Szymon Puchalak 1749, LMŁc 1500; Marianna Puchalak 1750, LMŁc 1564; Tomasz Puchalak 1750, LMŁ 1507; Apolonia Puchalak 1751, LBŁc 734; Jakub Puchalak 1752, LBŁc 879; Apolonia Puchalak 1753, LMŁc 1771; Tomasz Puchalak 1754, LBŁc 1015; Teresa Puchalak 1755, LBŁc 1153; Jan Puchalak 1756, LMŁc 2008; Józef Puchalak 1774, KAUŁ 1269; Józef Joachim Puchalak 1775, KAUŁc 1370; Marianna Puchalak 1798, KACŁc 2038; nazwisko utworzone prawdopodobnie od błr. puchal ‘człowiek nadęty’; też od puchacz, gw. puchała (za: SEM cz. 1., s. 243); też od n. m. Puchały pow. łomż., gm. Łomża formantem -ak.

Forma żeńska: Antoniowny Puchalaczki dziecię 1739, LMŁ 838;

PUCHALCZYK: Aron Jankielowicz Puchalczyk mularz 1827, APŁ z. 169; Gerszon Orkowicz Puchalczyk 1827, APŁ z. 169; Orek Jankielowicz Puchalczyk mularz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od por. Puchalak, Puchalski formantem -yk.

PUCHALSKI: Walenty Puchalski 1722, LBŁc 206; Mateusz Puchalski, Żołnierz…w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 192; Paweł Puchalski, syn  żona  Gabryela Puchalskiego 1830, KAUŁ 3; Nochim Puchalski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Puchały, warsz., gm. Raszyniec; łomż., gm. Łomża (za: SEM cz. 3, s. 157); też od n. os. Puchal, Puchała (za: NMK s. 322) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Puchalska 1725, LBŁc 443; Marianna Puchalska 1752, LBŁc 847; Maryanna Puchalska 1820, KAŚŁ 41.

PUKSZTA: Jan Pukszta asystent kasy powiatu łomżyńskiego 1863, KAZŁ 197; nazwisko utworzone może od lit. pukšta ‘trzask, prask’, ‘buch, plusk’ (za: SHNO t. 2., s. 58).

 (PUŁAWSKI) Forma żeńska: Józefa Puławska 1820, KAZŁc 159; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Pułazie (za: SHNO t. 2., s. 58) formantem -ski.

PUŁPANEK: Paweł Pulpanek 1614, LBŁ 70; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. półpanek’ szlachcic zamożniejszy pnący się na pana, grający rolę pana’ (za: SW cz. II, s. 1187).

PUŁPANKOWICZ: Stanislaus Pułpankowicz 1593, APŁ zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Półpanek formantem -owicz.

PUŁTAWIAK: Dorota Pułtawiak 1652, LBŁ 2752; nazwisko utworzone od n. m. Połtawa, Pułtawa (por. NP., s. 291).

PUSZ: Franciszek Pusz Mularz Szynkarz 1840, KUŁ 141; 1842, KUŁ 175; Józefa Pusz 1868, KAZŁ 58; Anastazya Pusz 1875, KAŚŁ 65; Antonina Pusz 1871, KASŁ 30; może nazwisko utworzone od ap. pusz ‘pióropusz’ (za: SEM cz. 1., s. 244).

(PUTKOWSKI) Forma żeńska: Stanisława Putkowska 1887, KOPŁ 186; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. brak n. m. (za: SEM cz. 3., s. 157).

PUZDERNIK: Urszula Puzdernik 1618, LBŁ 941; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. puzdro ‘pudło z przegródkami’, w psł. puzdro ‘moszna samców, zwykle konia’ (za: SEM cz. 1., s. 245) formantem -nik.

Forma żeńska: Agnieszka Puzderniczka 1645, LBŁ 2159.

PUŹNIEWSKI: Jan Puzniewski 1751, LBŁ 834; Krystyna Puzniewska de Zabłockie 1752, LMŁ 1726; nazwisko utworzone od stp. poździe ‘późno’ (za: NP2, s. 289) formantem -ewski.

Forma żeńska: Marianna Puzniewska 1751, LBŁ 833.

(PUŻEWSKI) Forma żeńska: Pużewska 1706, LMŁ 199; nazwisko utworzone od ap. puzo ‘brzuch bydlęcy’ (za: NP2, s. 325) formantem -ewski .

PYCIA: ewangelik Ludwik Lumnia Pycia Sługa Prefektury Departamentu Łomżyńskiego 1808, ADŁ; nazwisko utworzone od pytać, por. też gw. ap. pyta ‘ogon; członek męski; powróz do bicia’ (za: NP2, s. 326).

PYTAJ: Jan Pytay 1681, LBŁ 560; nazwisko utworzone od por. Pycia formantem -aj.

PYTLEWSKI: Aleksander Pytlewski 1870, KAŚŁ 47; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. pytel ‘rodzaj sita’, ‘koszula pokutna’, pożyczka ze stwniem. butil lub śrwniem. biutel (za: SEM cz. 1., s. 246); też od n. os. Pytel < pytel ‘worek, miech, mieszek’, też ap. pytel młynarski „do niego przesiewa się zmieloną mąkę’ (za: NMK s. 323) formantem -ewski.

R

RABINOWICZ: Simcho Rabinowicz; nazwisko utworzone od ap. rabin ‘nauczyciel żydowski’ (za: AŻP s. 163) formantem -owicz.

RACH: Karol Rach cieśla 1835, KUŁ 126; nazwisko utworzone od im. na Ra-, typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael) (za: NP2, s. 326).

RACINOWSKI: Jan Racinowski 1692, KAŚŁ 102; nazwisko utworzone od n. m. Racieniki (za: SHNO t. 2, s. 61) formantem -owski.

RACKI: Marcelli Racki żołnierz czasowo urlopowany 1875, KAŚŁ 46; nazwisko utworzone od n. m. Raczyce, kiel., gm. Gnojno; Maz. Raczyny, ciech., gm. Żuromin (za: SEM cz. 3., s. 159); też od n. m. Racie, Racze (za: SHNO t. 2., s. 62) formantem -ki.

RACZKOWSKI: Stanisław Raczkowski 1876, WPRŁ 188; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Raczkowo, pozn., gm. Skoki; Raczkowo,dziś Raczków, sier., gm. Warta; Raczki, wieś w dawnym woj. łęczyc., dziś zagin.; Raczkowa, krośn., gm. Sanok (za: SEM cz. 3., s. 158) formantem -owski.

Forma żeńska: Aniela Raczkowska 1871, KAŚŁ 22; Ewa Raczkowska 1873, KAŚŁ 33; Marianna Raczkowska 1896, KS 310.

RADGOWSKI: Stanislaus Joannis Radogowski 1674/1675, ASAZs. 268; Adam Radgowski 1664, LBŁ 3774; Stanisław Radgowski 1656, LBŁ 3067; Adalbert Radgowski 1705, LBŁ 875; Radgowskiego wybrańca żona 1737, LMŁc 701; Michałowi Radgowskiemu dziecię 1738, LMŁ 809; Jakub Radgowski wybraniec 1740, LMŁc 887; Bartłomiej Radgowski 1749, LMŁ 1484; Szymon i Łukasz Radgowscy 1766, KAUŁ 736; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Radgoszcz, ostroł., gm. Troszyn (za: SEM cz. 3., s. 159) formantem -ski.

Forma żeńska: Dorota Radgowska1657, LBŁ 3203; Helena Radgowska 1700, LBŁ 428; Anna Radgowska 1699, LBŁ 277; Katarzyna Radgowska 1714, LBŁc 1456; Rozalia Radgowska 1721, LBŁ 187; Konstancja Radgowska 1737, LBŁc 95; Eleonora Radgowska wyrobnica 1864, KAZŁ 28.

RADKIE: Michał Radkie Ewangelik Zduńskiej professyi 1838, KUŁ 177; nazwisko utworzone od im. złożonych typu Radosław, Radomir; też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić, radować się (za: NP2, s. 330) formantem -kie.

RADŁOWSKI: Walerian Radłowski 1866, KAZŁ 190; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Radłowo, koniń., gm. Strzałkowo; Radłowo, dziś Radłów, kal., gm. Raszków; Krpłd. Radłowice (za: SEM cz. 3., s. 159) formantem -ski.

Forma żeńska: Marcyanna Radłowska 1868, KAŚŁ 23.

RADOGOSZCZY: Andrzej z Radogoszczy ŁT II 251; nazwisko utworzone od n. m. Radogoszcz cz. Łodzi (por. NP2, s. 332).

RADOMSKI: Jan Radomski 1638, LBŁ 1453; Albert Radomski 1680, LBŁ 534; Jan Radomski 1681, LBŁ 678; Aleksanser Radomski 1689, LBŁ 1087; Paweł Radomski 1692, LBŁ 1270; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Radom (za: SEM cz. 3., s. 159) formantem -ski.

Forma żeńska: Justyna Radomska 1685, LBŁ 906; Radomska 1722, LMŁ 373.

RADULSKI: Chudor Radulski 1444, HKap. poz. 448; Petrus Radulski 1444, HKap. poz. 448; Rampko Radulski 1444, HKap. poz. 448; Stanislaus Radulski dziedzic Radul 1447, HKap. poz. 448; Szymon Radulski 1756, LMŁ 2040; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Radule, biał., gm. Tykocin (za: SEM cz. 3., s. 160) formantem -ski.

(RADZIKOWSKI) Forma żeńska: Joanna Radzikowska 1819, KAZŁ 88; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Radziki, Radzikowo, dziś Radziki Duże i Małe, tor., gm. Wąpielsk; Młp. Radzików, siedl., gm. Mordy; Maz. Radzikowo, dziś Radzików-Kornica, Radzików-Oczki, Radzików-Stopki, Radzików Wielki, warsz., gm. Błonie (za: SEM cz. 3., s. 160) formantem -ski.

RADZI(Y)MIŃSKI Gorgoniusz Radzymiński 1870, KAŚŁ 42; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Radzimino-Sona, wieś w dawnym powiecie ciechanowskim, dziś zagin.; Radzimino-Włosty, dziś Włosty, część wsi Kozdroje, ciech., gm. Regimin (za: SEM cz. 3., s. 160) formantem -ski.

Forma żeńska: Kazimiera Radzimińska 1878, KOPŁ 52.

RAFALCZYK: Dorota Rafalczik 1614, LBŁ 67; Stanisław Rafalczyk 1636, LBŁ 1243; nazwisko utworzone od por. Rafał formantem -czyk.

RAFALIK: Krzysztof Raphalik 1722, LBŁ 222; Tomasz Rafalik 1749, LBŁ 642; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Rafalczyk formantem -ik.

RAFALSKI: Aleksander Rafalski 1887, KOPŁ 93; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Rafał formantem -ski.

Forma żeńska: Emilia Rafalska córka wyrobnicy 1842, WMZŁ 176.

RAFAŁ: Raphael de Lomza 1546, RTA s. 30; Raphael prokonsul de Lomza 1555, RTA s. 485; Andrzej Rafał 1746, LMŁ 1257; Tomasz Rafał 1753, LMŁ 1768; Elżbieta Rafał 1754, LMŁ 1802; Marianna, żona Walentego Rafała, secundi voti Mateusz Miłosek 1754, LMŁ 1878; Elżbieta Rafał 1755, LMŁ 1915; Krystyna Rafał 1757, LMŁ 2153; Hana z Rafałow, żona Idzka Aronowicza Leszczyna, 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od im. Rafał, z hebr. ‘(którego) Bóg uzdrawia’, łac. Raphael (za: SEM cz. 2., s. 114).

RAFAŁOWICZ: Stanisław Rafałowicz 1863, KAZŁ 52; Adam Rafałowicz 1866, KAZŁ 63; Franciszek Rafałowicz 1868, KAZŁ 182; nazwisko utworzone formantem -owicz od por. Rafał (za: SEM cz. 2., s. 114).

RAFAŁOWSKI: Michał Raffałowski 1738, LBŁ 47; Franciszek Salezy Walenty Rafałowski 1740, LBŁ 271; Moszek Rafałowski 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Rafałowice, Rachwałowice, dziś Rachwałowice, kiel., gm. Koszyce (za: SEM cz. 3., s. 161) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Rafałowska 1743, LBŁ 115; Marianna Raffałowska 1747, LBŁ 442; Scholastyka Rafałowska 1758, LBŁ 1349.

RAFFATT: Szymon Raffatt 1739, LBŁ 249; nazwisko utworzone od por. Rafał.

RAJ(Y)KOWSKI: Adam Raykowski, szewc… w Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 222; Adam Rajkowski 1796, KACŁ 1869; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. raj ‘niebo’ albo raić ‘nastręczyć’ (za: SEM cz. 1., s. 248) formantem -owski; też od n. m. Rajkowy gdań., gm. Pelplin (za: NP2, s. 335).

RAJMUNTOWICZ: Rajmuntowicz 1896, KS; nazwisko utworzone od niem. n. os. Reimond, ta od im. złożonego Raginmund (za: NP2, s. 335) formantem -owicz.

RAK: Bartłomiej Rak 1655, LBŁ 2966; nazwisko utworzone od ap. rak (za: SEM cz. 1., s. 249).

RAKO(W)SKI: Jacobs Rakowski f. d. Nicolai Troszinski capitanei Lomzensis 1569, RTA s. 242; 1569, RTA s. 252; Stanisław Rakowski 1783, KACŁ 272; Franciszek Rakowski 1787, KACŁ 745; Stanisław Rakowski 1810, KAUŁ 342; Tomasz Rakowski mayster kunsztu szewieckiego 1809, KAUŁ 269; 1821, KAZŁ 71; Jan Rakowski aresztant 1841, RRŁ 98; Aleksander Rakowski urzędnik akcyzy 1875, KAŚŁ 58; Jan Rakowski 1887, KOPŁ 108; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Rakow, Rakowiec, dziś Raków, płoc., gm. Pacyna; Młp. Rakowice, dziś część miasta Krakowa; Rakow, Rakowice, dziś Raków,kiel., gm. Jędrzejów; Maz. Rakowiec, dziś część miasta Warszawy; Rakowo Wielkie, dziś część miasta Warszawy (za: SEM cz. 3., s. 161) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Rakowska 1772, KAUŁ 1154; Małgorzata Julia Rakowska 1775, KAUŁ 1397; Julianna Rakowska 1809, KAUŁ 269; Julianna Rakoska 1810, KAZŁ 342; Joanna Maryanna Rakowska 1874, KAŚŁ 19; Michalina Aleksandra Rakowska 1875, KAŚŁ 69; Zofia Rakowska 1876, WPRŁ 108; Julianna Rakowska 1878, KOPŁ 345; Pua Rakowska – „nauczycielka, założycielka i kierowniczka szkoły hebrajskiej dla dziewcząt w Łomży w latach 1889-1890; wnuczka rabina ze Stawisk i Płocka reb Eliezera–Arie, córka jego brata Sofera i Mełameda z Zambrowa reb Abrahama Awy Rakowskiego, KPŁGŻ, s. 6 (maszynopis).

RAMA: Jan Rama 1618, LBŁ 867; nazwisko utworzone od podstawy ram-, por. rama, ramię, niem. n. os. Ram (za: NP2, s. 337).

RAMOCKI: Idzk Beniaminowicz Ramocki furman 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Maz. Romoty, dziś Ramoty, łomż., gm. Stawiski (za: SEM cz. 3., s. 164) formantem -cki.

RAMOTOWSKI: Adam Ramotowski wyrobnik 1869, KAZŁ 60; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Ramocki formantem -owski.

RANTOWICZ: Kazimierz Rantowicz 1756, LMŁ 1997; nazwisko utworzone od niem. n. os. Rand, Rant, te od stwniem. rant ‘brzeg tarczy’ (za: NP2, s. 337) formantem -owicz.

Forma żeńska: Anna Rantowiczowa 1747, LML 1346.

RAPNICKI: Tytus Daniel Makary Rapnicki 1833, KAUŁ 33; Jan Rapnicki obrońca Sądu pokoju Powiatu Łomżyńskiego 1836, KUŁ 18; Kazimierz Rapnicki 1869, KAZŁ 74; nazwisko utworzone od ap. rap, rapa ‘koń ciemnej maści’ (za: NP2, s. 339) formantem -n+icki.

Forma żeńska: Jadwiga Rapnicka 1863, KAZŁ 49; Anna Maryanna Małgorzata Rapnicka 1829, KAUŁ 126; Karolina Maryanna Rapnicka 1833, KAUŁ 34.

RASZ: Józef Rasz 1869, KAŚŁc 53; Aleksandra Rasz córka Jana mieszkanka wsi Kraski gminy Kupiski powiatu Łomżyńskiego panna przyłączona do prawosławnej cerkwi z kościoła rzymskokatolickiego 1895, AUPśT 33a; nazwisko utworzone od formy Rasz członów: Raci- < z psł. ratь ‘wojna, walka’ lub Rado- < z psł. radь ‘być zadowolonym, chętnym, cieszyć się’ (za: SEM cz. 1., s. 246-248).

RASZKIEWICZ: Jan Alexander Raszkiewicz 1830, KAUŁ 127; nazwisko utworzone od por. Rasz formantem -ewicz.

RATAJ: Stanisław Ratay 1615, LBŁ 274; Marianna Ratay 1638, LBŁ 1432; Grzegorz Rataj 1639, LBŁ 1561; Dorota i Paweł Ratay 1644, LBŁ 2053; Paweł Rataj 1647, LBŁ 2330; Zofia Ratay 1656, LBŁ 3085; nazwisko utworzone od ap. rataj ‘kmieć, oracz, wieśniak, chłop, też ‘gbur, prostak’ (za: NMK s. 327).

 (RATKO) Forma żeńska: Justyna Ratkówna 1875, KAŚŁ 40; nazwisko utworzone od formy Rat-(ko) członu Raci- < z psł. ratь ‘wojna, walka’ (za: SEM cz. 1., s. 246-247).

RATOWSKI: Antoni Ratowski 1866, KAZŁ 29; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Młp. Ratoszyn, rad., gm. Radzanów (za: SEM cz. 3., s. 161) formantem -ski.

Forma żeńska: Aniela Ratowska 1871, KAŚŁ 2.

RATUSKI: Grzegorz Ratuski 1686, KAŚŁ 12; Szymon Ratuski 1707, LBŁ 1065; Baltazar Ratuski 1730, LBŁ 25; Stanisław Ratuski 1747, LBŁ 435; Stanisław Ratuski 1747, LMŁ 1312; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Ratusza (za: SEM cz. 3., s. 162) formantem -ski.

Forma żeńska: Stefanowa Ratuska 1709, LMŁ 317; Marcjanna Ratuska 1731, LBŁ 220; Konstancja Ratuska 1733, LBŁ 401; Teresa Ratuska 1736, LBŁ 73; Klara Ratuska 1738, LBŁ 167; Szymonowey Ratuskiey dziecię 1739, LMŁ 844; Rozalia Ratuska 1748, LMŁ 1399.

RATYŃSKI: Józef Ratynski włościanin // gospodarz 1834, KUŁc 168; 1837, KUŁ 14; 1838, KUŁc 12; 1840, KUŁ 50; 1842, KUŁc 119; Kazimierz Ratyński 1869, KAZŁ 169; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Ratyniec (za: SEM cz. 3., s. 162); też od n. m. Ratyniec, Ratyńce (za: SHNO t. 2., s. 66) formantem -ski.

Forma żeńska: Teofila Ratyńska 1833, KAUŁc 74; Matylda Ratyńska 1871, KAŚŁ 11.

RAUBACH: Rozyna Raubach 1831, KAUŁ 44; nazwisko utworzone od niem. n. os. Raub, ta od śrwniem. roup ‘zdobycz’, Raub ‘łup, grabież’ + niem. n. os. ap. Bach ‘strumień’ (za: NP2, s. 341, NP1, s. 13).

RAULIN: Gotlib Raulin wyrobnik 1863, KAZŁ 88; nazwisko utworzone prawdopodobnie od formy im. Raul-inus, stwniem. Radolf, Radulf, Ratolf (za: SEM cz. 1., s. 113-114) formantem -in.

RAUSZ: Ulryka Amalia Rausz 1833, KAUŁ 7; Karol Rausz sukiennik ewangelik 1833, KAUŁ 7; Pol Rausz sukiennik 1833, KAUŁ 7; nazwisko utworzone prawdopodobnie od zniemczonej formy Rus ‘Ruś’ – Raus, Rausch (za: SEM cz. 4., s. 12).

(RAWECKI) Forma żeńska: Eufemia Rozalia Konstancya Rawecka córka adwokata 1811, KAUŁ 26; Petronella Konstancya Rawecka 1814, KAZŁ 51; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. herbowej Rawa < 1. n. os. Rawa, 2. n. m. Rawa, następnie Stara Rawa, dziś wieś, niegdyś starożytna osada, zapewne dawny gród książęcy przeniesiony z czasem do miasta Rawy (za: SEM cz. 6., s. 50) formantem -cki.

RAYKO(W)SKI: Józef Raykowski 1829, KAUŁ 222; ; nazwisko utworzone od por. Rajkowski.

Forma żeńska: Maryanna Raykoska 1810, KAZŁc 350.

(RAYSKI) Forma żeńska: Felicyanna Maryanna Rayska 1809, KAUŁ 183; nazwisko utworzone od por. Rajkowski formantem -ski; też od n. m. Raj w pow. brzeżańskim, kozienickim, iłżeckim lub od n. m. Rajskow pow. kal. (za: NMK s. 326) formantem -ski.

 (RAŻEŃSKI) Forma żeńska: Dorota Rażeńska 1700, KAŁŚ 223; nazwisko utworzone od razić ‘uddrzać’, raz, stp. ap. raza ‘cios’ (za: NP2, s. 342) formantem -eński.

RECZYŃSKI: Bolesław Reczyński 1896, KS; nazwisko utworzone od n. m. Raczyn sier., gm. Czarnożyły (za: NP2, s. 330).

REGIEWSKI: Paweł Regiewski bednarz 1593, APŁ zbiór Kapicjana; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Reg, ta od im. złożonych na Ragin-; może też od podstawy Raga (za: NP2, s. 345).

REGULSKI: Tomasz Adam Regulski 1788, KACŁ 881; Franciszek Regulski 1790, KACŁ 1097; Franciszek Regulski1814, KAZŁ 29; Felicyan Jan Regulski 1833, KAUŁ 188; Maciej Regulski obywatel szlachcic 1835, KUŁ 62; 1836, KUŁ 206; 1838, KUŁ 182; 1840, KUŁ 128; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Regulice, krak., gm. Alwernia (za: SEM cz. 3., s. 162) formantem -ski.

Forma żeńska: Zuzanna Zofia Franciszka Regulska 1829, KAUŁ 138; Ludwika Karolina Regulska 1932, KAUŁc 71; Antonina Regulska 1865, KAZŁ 41.

REICH: Jozeff Reich chłopiec służebny 1737, LMŁ 706; nazwisko utworzone prawdopodobnie od niem. rīch ‘wysokourodzony, dostojny, szlachetny; potężny, mocny, bogaty’ (za: SEM cz. 5., s. 206).

REICHELT: Karol Fryderyk Reichelt 1797, KACŁ 1975; nazwisko utworzone od niem. n. os. Reicheld, ta od im. złożonego Rīewaldan (za: NP2, s. 335).

REJNART: Ferdynand Rejnard Mularz 1834, KUŁ 198; Katarzyna Rejnart 1872, KAŚŁ 32; nazwisko utworzone od niem. n. os. Reiner, ta od im. złożonych Ragin-heri (za: NP2, s. 336).

REJNGART: Florentyna Rejngart 1887, KOPŁ 31; nazwisko utworzone od niem. n. os. Reinhard, ta od im. złożonych Ragin-hart (za: NP2, s. 336).

(REKLEWSKI) Forma żeńska: Leopoldyna Reklewska 1865, KAZŁ 130; może nazwisko utworzone od rak (formy Rek(i)-el, Rek-l/a) (za: SEM cz. 1., s. 249) lub od lit. ap. rekla’ krzykacz, płaksa’ (za: SHNO t. 2., s. 67) formantem -(ew)ski.

(RELCZEWSKI) Forma żeńska: Marianna Relczewska 1873, KAŚŁ 46; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Rall (por. NP2, s. 337).

REMBIELIŃSKI: Andrzej Rembieliński radca Prefektury Departamentu Łomżyńskiego 1810, KAUŁ 315; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Wlkp. Rembielin, płoc., gm. Brudzeń Duży (za: SEM cz. 3., s. 162) formantem -ski.

REMBISZEWSKI: Antoni Rembiszewski 1731, LBŁ 179; Jakub Rembiszewski 1879, KOPŁ 80; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Rębiszewo-Zegłady, łomż., gm. Kołaki Kościelne (za: SEM cz. 3., s. 162) formantem -ski.

Forma żeńska: Stanisława Rembiszewska 1865, KAZŁ 216; Maryanna Rembiszewska 1866, KAZŁ 116.

REMISZEWSKI, REMISIEWSKI: Szymon Remisiewski, syn Wawrzyńca szewca ojców Jezuytów 1739, LMŁ 848; Wawrzyniec Remisiewski szewc z Jezuyckiey karczmy 1741, LMŁ 960; Ignacy Remiszewsky 1748, LBL 514; nazwisko utworzone od n. m. Remiszew (za: SHNO t. 2., s. 67) formantem -ski.

RENGIEWSKI: Szymon Rengiewski 1723, LBŁ 313; nazwisko utworzone od niem. n. os. Rang, Reng, te od im. złożonych na Rang- (por. NP2, s. 339) formantem -ewski.

RENTOWICZ: Teresa Ręntowicz 1744, LBŁ 258; Maria Rentowicz 1746, LMŁ 1213; Romuald Rentowicz 1783, KACŁ 208; Franciszek Rentowicz 1785, KACŁ 462; Zuzanna Rozalia Rentowicz 1787, KACŁ 707; Józef Rentowicz 1790, KACŁ 1062; Paweł Rentowicz 1793, KACŁ 1411; Roman Rentowicz 1808, KAZŁ 69; nazwisko utworzone od por. Rantowicz formantem -owicz.

REPLIŃSKI: Marcin Repliński zegarmistrz 1819, KAŚŁ 11; Władysław Filip Repliński 1830, KAUŁ 101; Józef Repliński 1833, KAUŁ 65; Marcin Repliński obywatel 1834, KUŁ 104; 1835, KUŁ 162; 1838, KUŁ 91; 1841, KUŁ 45; 1842, KUŁ 4; Marcin Repliński zegarmistrz 1866, KAZŁ 230; może nazwisko utworzone od niem. n. os.  Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert (por. NP2, s. 348).

Forma żeńska: Agata Weronika Replińska 1832, KAUŁ 11; Józefata Replińska 1833, KAUŁ 65; Wacława Replińska 1878, KOPŁ 124.

RESZKA: Katarzyna Reszka 1830, KAUŁ 147; nazwisko utworzone od członu Raci- (forma: Re-sz+k/a) (za: SEM cz. 1., s. 246-247); też od ap. reszka ‘jedna ze stron monety’ (za: SHNO t. 2., s. 69).

RESZKOWSKI: Michał Reszkowski żołnierz urlopowany szeregowiec 1874, KAŚŁ 22; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Raszkowo, dziś Roszkowo, pozn., gm. Czempiń; Raszkowo, dziś Raszków, kal., miasto; Młp. Raszków, kiel., gm. Słupia; Krpłd. Raszkow (za: SEM cz. 3., s.161) formantem -ski.

REYNART, REYNARD: Jan Franciszek Reynart 1830, KAUŁ 161; Ludwik Reynard 1833, KAUŁ 24; nazwisko utworzone od por. Rejnart.

REYSENSTEINN, REJZENSZTEYN, REYCZENSZTEYN: Joanna Elżbieta Reysensteinn 1794, KACŁ 1565; Ewa Emilia Szarlotta Reyzenszteyn 1796, KACŁ 1770; Fryderyka Dorota Reyczenszteyn1797, KACŁ 1962; nazwisko utworzone od niem. n. os. Reis, Reise, ta od im. złożonych na Ragin- (za NP2, s. 336) + ap. stein por. Stein.

REYTER: Karol Reyter 1797, KACŁ 1929; nazwisko utworzone od stp. ap. rajtar, ratar ‘żołnierz konny’ (za: NP2, s. 336).

REYTEROWSKI: Andrzej Napoleon Reyterowski 1810, KAUŁ 335; może nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Rytarowice, Rytarowce, Ryterowce Kresy Wsch. (za: SEM cz. 3., s. 169) formantem -ski.

RĘBIELA: Grzegorz Rębiela 1609, MBŁ 282; nazwisko utworzone prawdopodobnie od rąbać ‘łupać; zadawać ciosy bronią sieczną’ (za: SEM cz. 1., s. 249 – 250).

RODOWICZ: Jankiel Rodowicz 1896, KS; nazwisko utworzone od podstawy rod-, por. rodzić, ród, rodzina, od im. złożonych typu Rodomił (NP2, s. 365) formantem -owicz.

ROGAL: Waleria Rogal 1605, LBŁ 766; Grzegorz Rogal 1632, LBŁ 910; Zofia Rogal 1635, LBŁ 1148; Katarzyna Rogal 1636, LBŁ 1362; Paweł Rogal 1639, LBŁ 1573; nazwisko utworzone od ap. róg, rogal (za: SEM cz. 1., s. 251).

ROGALA: Andrzej Rogala 1600, LBŁ 281; Mateusz Rogala 1614, LBŁ 130; nazwisko utworzone od por. Rogal; też nazwisko herbowe od n. os. Rogala. W herbie mają dwa rogi: jeleni i bawoli (za: SEM cz. 6., s. 50).

ROGALSKI: Baltazar Rogalski 1622, LBŁ 1606; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. rogal, rogala ‘1. bułka kształtu półksiężyca, rożek; 2. rogacz’ (za: NMK s. 329) lub od ap. rogal ‘jeleń, mąż, któremu się żona sprzeniewierzyła’ (za: SHNO t. 2., s. 69) formantem -ski.

Forma żeńska: Anna Rogalska 1619, LBŁ 1125; Katarzyna Rogalska 1867, KAZŁ 137.

ROGIENIECKI: Zyskind Idzkowicz Rogieniecki handlarz mąki 1835, APŁ z. 169; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. m. Młp. Roginice, dziś Rogienice, kiel., gm. Włoszczowa (za: SEM cz. 3., s. 163); też Maz. Rogienice Wielkie łomż. gm. Mały Płock formantem -cki.

ROGIŃSKI: Paweł Rogiński 1735, LMŁ 618; PiotrRogiński 1791, KACŁ 1196; Stanisław Rogiński 1797, KACŁ 1933; Hilary Rogiński 1809, KAUŁ 210; Jan Roginski 1809, KAZŁ 178; Józef Rogiński wyrobnik 1834, KUŁ 158; 1838, KUŁ 106; Stanisław Rogiński wyrobnik 1841, KUL 176; Jozef Rogiński wyrobnik 1842, KUŁ 7; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Roginice, dziś Rogienice, kiel., gm. Włoszczowa (za: SEM cz. 3., s. 163) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Roginska 1793, KACŁ 1505; Maryanna Rogińska 1815, KAZŁ 144; Maryanna Rogińska 1832, KAUŁ 76; Maryanna Rogińska 1864, KAZŁ 146; Estera Rogińska 1866, KAZŁ 319.

ROGO(W)SKI: Nicolaus Rogowski de Lomza 1556, RTA s. 490; Paweł i Piotr Rogowscy 1760, KAUŁ 160; Franciszek Rogowski 1762, KAUŁ 331; Benedykt Rogowski 1783, KACŁ 217; Piotr Rogowski 1819, KAZŁ 29; Wielmożny Mikołaj Rogowski Patron Trybunału Pierwszej Instancyi i Nauczyciel Prawa przy Gimnazyum 1838, KUŁ 78; 1840, KUŁ 84; Wielmożny Adam Rogowski Komornik Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi Gubernii Augustowskiey 1840, KUŁ 137; 1842, KUŁ 65; Ludwik Rogowski uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; Adam Rogowski patron Trybunału Łomżyńskiego 1866, KAZŁ 107; Jakub Rogowski 1871, KAŚŁ 23; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Rogowo, bydg., gm. Rogowo; leszcz., gm. Krobia; Rogów, koniń., gm. Przykona; Młp. Rogów, kiel., gm. Opatowiec; Krpłd. Rogów, zamoj., gm. Grabowiec (za: SEM cz. 3., s. 163) formantem -ski.

Forma żeńska: Katarzyna Rogowska 1697, KAŚŁ 187; Magdalena Rogowska 1754, LMŁ 1800; Rozalia Rogowska 1766, KAUŁ 705; Katarzyna Anna Rogowska 1787, KACŁ 685; Rozalia Rogowska szlachetna panna, lecz nie miała syna 1808, KAZŁ 59; Antonina Rogowska 1870, KAŚŁ 57; Petronela Rogowska 1879, KOPŁ 130.

ROGULSKI: Tomasz Rogulski 1784, KACŁ 416; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Rogulice, płoc., gm. Góra Świetej Małgorzaty (za: SEM cz. 3., s. 163) formantem -ski.

ROGUSKI: Mikołaj Roguski 1648, LBŁ 2420; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Rogosko, dziś Rogusko, pozn., gm. Nowe Miasto nad Wartą; Maz. Roguszyno, dziś Roguszyn, płoc., gm. Czerwińsk nad Wisłą; Krpłd. Roguźno (za: SEM cz. 3., s. 163).

ROJEK: Anna Rojek 1611, MBŁ 717; Jakub Rojek 1618, LBŁ 860; Grzegorz Rojek 1649, LBŁ 2508; nazwisko utworzone od ap. rój ‘pszczoły z jednego gniazda’ (za: SEM cz. 1., s. 252); też od roić się ‘ruszać się, kręcić się’ formantem -ek.

ROJKOWICZ: Marcin Rojkowicz 1613, LBŁ 10; nazwisko utworzone od por. Rojek formantem -k+owicz.

ROKITA: Ewa Rokita 1621, LBŁ 1602; nazwisko utworzone od ap. rokita ‘wierzba’ (za: SEM cz. 1., s. 252).

ROKITKA: Magdalena Rokitka 1621, LBŁ 1512; nazwisko utworzone od por. Rokita (za: SEM cz. 1., s. 252) formantem -ka.

ROKITCIK: Walenty Rokitcik 1609, MBŁ 255; nazwisko utworzone od por. Rokitka formantem -ik.

(ROJLIŃSKI) Forma żeńska: Melania Rojlińska 1878, KOPŁ 123; może nazwisko utworzone od por. Rojek.

ROLA: Marcin Rola 1604, LBŁ 492; Staefan Rola 1621, LBŁ 1599; Fryderyk Wilhelm Rola 1797, KACŁ 1917; nazwisko utworzone od Rol, Rol-a, formy im. Roland ze stwniem. Hrodland, Rodland, Rolland, Roland (germ. hrōth ‘sława, zwycięstwo’ i germ. landa ‘kraj, ziemia’) (za: SEM cz. 2., s. 116) lub n. herbowej Rola od n. os. Rola – osoby Dominika zwanego Rola, pierwszego poświadczonego źródłowo przedstawiciela rodu (za: SEM cz. 6., s. 51); też od rola ‘ziemia uprawna’ (za: SHNO t. 2., s. 50) .

ROMANOWICZ: Franciszek Romanowicz 1712, LBŁ 1385; Adalbert Romanowicz 1782, KACŁ 149; nazwisko utworzone od Roman, łac. Romanus ‘Rzymianin’ od n. miasta Roma ‘Rzym’ (za: SEM cz. 2., s. 116) formantem -owicz.

ROMANO(W)SKI: Stanisław Romanowski 1692, LBŁ 1296; Joachim Józef Romanowski 1784, KACŁ 291; Józef Romanowski 1788, KACŁ 758; PawełRomanowski 1791; KACŁ 1143; Stefan Romanoski 1791, KACŁ 1265; Jan Romanowski dworski służący 1809, KAŚŁ 44; Antoni Romanowski szewc 1834, KUŁ 165; 1836, KUŁ 150; Jan Romanowski żołnierz urlopowany 1873, KAŚŁ 41; Józef Romanowski były żandarm 1869, KAZŁ 6; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Romanów, zamoj., gm. Izbica (za: SEM cz. 3., s. 164) formantem -ski.

Forma żeńska: Helena Romanowska 1680, LBŁ 514; Zofia Romanowska 1690, LBŁ 1146; Agnieszka Romanowska 1692, LBŁ 1238; Magdalena Romanowska 1700, LBŁ 477; Magdalena Romanowska 1774, KAUŁ 1308; Józefa Romanowska 1829, KAUŁ 181; Katarzyna Romanowska 1868, KAZŁ 32; Aleksandra Romanowska 1872, KAŚŁ 1.

(ROMAŃSKI) Forma żeńska: Ewa Romańska 1866, KAZŁ 4; prawdopodobnie nazwisko utworzone od por. Romanowicz formantem -ski.

(ROMKOWSKI) Forma żeńska: Wiktoria