A

Adasse Ida

 

B

Bagenski Michał

Bałdakowski Aleksander

Baranowski Jan

Barbanell Chaja

Barbanell Charles

Białobrzeski Józef

Białostocki Mowszo

Bielecki Charles

Borawski Bolesław

Borkowski Hyman

Brodowski Józef

Brzoskowie

Brzozowski Ignacy

Budziszewski Aleksander

Burick Abram

 

C

Całka Chaja Golda

Chapkiewicz Chana

Chochowski Piotr

Chrostowski Feliks

Cieślik Piotr

Cohen Leo

Czerniakowska Janina

 

D

Dmochowski Marian

Dombkowski Antoni

Dudek Stanisław

 

E

Etersohn Gdal

 

F

Filipkowski Józef

Filipkowski Piotr

Filochowski Józef

Flera Vincent

 

G

Gdal Estersohn

Gołembiewski Paweł

Góralczyk Ewa

Grossman Isidore

 

H

Hojnowski Joseph

Homentowska Jadwiga

Hyleński Franciszek

 

J

Jankowski Anthony John

Jarzembowska Marcella

Jasiński Franciszek

Jastrzębski Stanisław Albert

Jermatz Władysław

Jeżewski Jan

 

K

Kaff Anna

Kalicki Stanley

Kalinka Aleksander

Kasper Joseph Moe

Kern Murry Leonard

Kern Robert Leonard

Kleczyński Aleksander

Kłosieński Stanisław

Konopka Karolina

Konopka Stefania

Kosiński Wacław

Kostrzeba Piotr

Kotowski Jan

Kulik Anna

 

L

Lasczuk Frank

Lasker Ira

Lenkiewicz Schlema

 

Ł

Łempicki Leopold

Łukasiewicz Józef

 

M

Marcola Antoni

Menkowski Jan

Mierzejewski Jan

Mioduszewski Charles

 

N

Nadwodny Antoni

Nieratko Józef

Niess Franciszka

 

O

Obidzinski Alex

Obidzinski Konstanty

Olifson Celia

Orłowski Józef

Ostrowski Marian

 

P

Paccocha Feliks

Paszkowska Joanna

Perkowski Jake

Pieńkowski Stefan

 

R

Rogowski Edward

Rutkovsky Louis

Rydzewscy

 

S

Sieniccy Aleksander i Magdalena

Szymański Wacław Adam

 

W

Wądołowski Lucjan

Wnorowski Wacław

Wróblewski Aleksander

Wyszyński Charles

 

Z

Zacharzewski Tomasz

39 views
© 2019 ŁTN Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zmień rozmiar